روش تحقیق

وبلاگ کلاسی درس روش تحقیق

به نام خدا

بررسی فصل روش تحقیق پایان نامه با موضوع تاثیر کلاسهای کنکور در موفقیت دانش آموزان پسر کرج در آموزشگاه های علوی، آیندگان، گاج و قلم چی توسط آقای مهدیار دولتی.

در این پژوهش از تحقیق زمینه یابی که به آن تحقیق پیمایشی نیز می گویند، استفاده می شود و نوع تحقیق نیز کاربردی می باشد.

جامعه آماری این تحقیق مراکز آموزشی و آزاد و خصوصی فعال در سطح شهر کرج می باشد. که پرسشنامه به طور تصادفی به دانش آموزان پسر شرکت کننده در این آموزشگاه ها داده شده است.

روش تعیین حجم نمونه با توجه به حجم دانش آموزان پسر از جدول کد حجمی مورگان استفاده شده است.

به تناسب جامعه آماری که چهار آموزشگاه پسر (با نام های علوی، آیندگان، گاج) قلم چی ، در سطح شهر کرج و تقریباً با تعداد 400 نفر دانش آموز می باشد حجم نمونه 100 نفر است.

 

گردآوری اطلاعات و داده های برای آزمون پژوهش با استفاده از شیوه های میدانی با مراجعه به آموزشگاههای آزاد پسرانه در سطح کرج    وفردیس توزیع پرسشنامه بین دانش آموزان اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است.

پرسشنامه ای با تعداد 20 سوال چهارگزینه ای تهیه و در اختیار دانش آموزان رشته های مختلف تحصیلی که در آموزشگاه ها حضور داشتند بطور تصادفی قرار گرفت.

برای هر سئوال چهار جدول برای هر آموزشگاه یک جدول که گزینه ها و تعداد فراوانی و درصد فراوانی هر سئوال مشخص شده و گزینه های سوال کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد است و نتایج هر جدول در زیر آن ذکر شده. ابتدا سوالات را مطرح می کنم و بعد به نتایج بدست آمده می پردازم:

سئوال 1) : آیا ضعف آموزشی و پرورشی در ادامه دروس، باعث گرایش دانش آموزان به کلاسهای آزاد می شود؟

سئوال 2) آیا ضعف مدرسه در ارائه دروس، باعث گرایش دانش آموزان به کلاسهای آزاد می شود؟

سئوال 3) آیا هزینه بیشتر برای کنکور، باعث قبولی در دانشگاه می شود؟

سئوال 4) آیا عدم برنامه ریزی برای کنکور در مدارس باعث گرایش دانش آموزان به کلاسهای آزاد می شود؟

نتایج بدس آمده نشان می دهد که:

اهمیت به تعلیم و تربیت فرزندان یکی از علل گرایش به این آموزشگاه ها و مراکز خصوصی است که در این مشکل هزینه و عدم استفاده  عموم دانش آموزان از این مراکز از متغیرهای مراحم به حساب می آید که در صورت ممکن بایستی آموزش و پرورش بر این  مراکز نظارت داشته و اهداف آنان را با اهداف خود متوازن نموده و نقش دبیران را در این بین حائز اهمیت شمرده و زمینه استفاده درست و تاثیر گذار را برای دانش آموزان فراهم نماید.

یافته های تحقیق مؤید این مسأله بود که آموزشگاه ها ومراکز خصوصی در جهت تحقق اهداف آموزشی حرکت نمی کنند که باید گفت این موضوع بر می گردد به نحوه ارزشیابی و مسأله کنکور و ورود به دانشگاه که از متغیرهای مزاحم به شمار می روند و متأسفانه می توان از آن به عنوان یکی از علل اصلی گرایش به این مراکز نام برد که بایستی با سیاست و درایت لازم و  با اتخاذ تصمیماتی درست از جمله:

 همخوان کردن طرق ارزشیابی در مدارس و مراکز خصوصی و کنکور دانشگاه با در نظر گرفتن محتوای کتب و روش تدریس معلمین – حذف مسئله کنکور و یا استفاده از فاکتورهایی دیگر در این زمینه ها مانند معدل دوران تحصیل و نمره دروس تخصصی در رابطه با رشته انتخابی تحصیلی  دانشگاهی و که کلاً بایستی آموزش و پرورش براین مراکز نظارت داشته باشد و اهداف آموزشی خود را به این مراکز (خصوصی و آزاد) القا نماید.

تأثیر مراکز خصوصی در روابط خانوادگی و اجتماعی دانش آموزان نیز از جمله عللی بود که از پیامدهای رشد این مراکز به حساب می آمده و حتی وجود تقلید و چشم و هم چشمی برای گرایش به شرکت در این مراکز نیز به اثبات رسید، که متأسفانه این امر ریشه در طبقاتی شدن جامعه و عدم ثبات نظام اقتصادی دارد.

باید آموزش و پرورش با سیاستهای از قبیل شرکت هر چه بیشتر عموم  دانش آموزان را در این مراکز از جمله جهت دانش آموزان بسیجی و یا دانش آموزان خانواده های کم در آمد و مدارس شاهد و ... را هم نماید تا این فاصله بین دانش آموزان به حداقل برسد و همچنین برغنی کردن آموزش در مدارس دولتی و عادی نیز تا حد ممکن بیافزاید.تاثیر گذاری دبیران و نحوه تدریس آنها در این مراکز بر روند گرایش دانش آموزان به این مراکز نیز با درصد بالا به اثبات رسید که میزان درصد قبولی (دبیران) در این مسأله از متغیرهای مزاحم می باشد که بایستی کنترل گردد. در مورد درصد قبولی پیشنهاد می شود آموزش و پرورش از ملاک قرار داده این فاکتور خودداری و یا نفس آن را کمرنگ کند تا باعث ایجاد تفاوت در بین معلمین و اهمیت صرف دادن به این مسأله (درصدقبولی) جلوگیری به عمل آید که این می تواند از طریق تخصیص منابع و امکانات بصورت عادلانه در بین مدارس دولتی انجام شود و همچنین برای دانش آموزان مدارس ضعیف کلاسهای تقویتی و جبرانی و رفع اشکال برگزار کرد و یا ساعات اضافی به مجموع ساعات تحصیلی آنان افزوده گردد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۰ساعت 0:55  توسط توحیدلو  |