روش تحقیق

وبلاگ کلاسی درس روش تحقیق

فاطمه ندایی

موضوع1:

بررسی عوامل موثر بر افزایش یا کاهش اعتماد به نفس افراد

 بیان مسئله : وجود تفاوت بین افراد (عده ای خود شیفته هستند و عده ای عدم توجه به خود دارند)

سوال های پژوهش:

1- آیا ارتباط با خدا و نیروی توکل بر اعتماد به نفس فرد تاثیر دارد؟

2- آیا سرزنش انسان بر اعتماد به نفس او تاثیر دارد؟

3-آیا فداکاری بیش از حد انسان بر میزان اعتماد به نفس او تاثیر می گذارد؟

4-آیا غلبه بر ترس می تواند تاثیری بر میزان اعتماد به نفس داشته باشد؟

5-آیا میزان وابستگی به دیگران بر اعتماد به نفس فرد تاثیر دارد؟

هدف: افزایش اعتماد به نفس بین افراد و افزایش احساس خوب انسان نسبت به خودش

ضرورت: سلامتی انسان و داشتن ذهنیت مثبت

پیشینه نظری و تجربی: اکثر روان شناسان برخورداری از عزت نفس یعنی ارزیابی مثبت ازخود داشتن را به عنوان عامل مرکزی واساسی در سازگاری عاطفی ــ اجتماعی افراد می دانند . این باورگسترش یافته ودارای تاریخچه ی طولانی است . ابتدا روان شناسان وجامعه شناسان ازجمله ویلیام جیمز ، هربرت مید وچارلز کولی براهمیت عزت نفس تاکید داشتند . چند سال بعد نئو فرویدی ها چون سالیوان وهورنی ، خود پنداره را وارد نظریه های شخصیتی شان کردند.

سال های بعد روان شناسان نظریه ها را با کارهای تجربی درهم آمیختند  و نتیجه گرفتند که اعتماد به نفس با شادکامی وکارکرد مفید داشتن رابطه ی متقابل دارد.

فرضیه ها:

1-    ارتباط با خدا و نیروی توکل در میزان  اعتماد به نفس فرد تاثیر دارد

متغیر مستقل: ارتباط با خدا و نیروی توکل

متغیر وابسته: میزان اعتماد به نفس

متغیر کنترل: تجربه

متغیر تعدیل کننده: اعتماد به نفس

2-    سرزنش انسان بر میزان اعتماد به نفس او تاثیر دارد.

     متغیر مستقل: سرزنش انسان

متغیر وابسته: میزان اعتماد به نفس

متغیر کنترل: وضعیت اجتماعی و اقتصادی

متغیر تعدیل کننده: اعتماد به نفس

     متغیر مداخله گر: تمایل

 

3- فداکاری بیش از حد انسان بر میزان اعتماد به نفس او تاثیر می گذارد.

     متغیر مستقل: فداکاری

متغیر وابسته: میزان اعتماد به نفس

متغیر کنترل: سن و هوش

متغیر تعدیل کننده: اعتماد به نفس

    متغیر مداخله گر: علاقه

4-غلبه بر ترس بر میزان اعتماد به نفس فرد موثر است.

     متغیر مستقل: غلبه بر ترس

متغیر وابسته: میزان اعتماد به نفس

متغیر کنترل: هوش

متغیر تعدیل کننده: اعتماد به نفس

    متغیر مداخله گر: توانایی و تمایل

5- میزان وابستگی به دیگران بر اعتماد به نفس فرد تاثیر دارد

     متغیر مستقل: وابستگی به دیگران

متغیر وابسته: میزان اعتماد به نفس

متغیر کنترل: سن

متغیر تعدیل کننده: اعتماد به نفس

    متغیر مداخله گر: جنسیت و علاقه
 

موضوع2)

بررسی عوامل موثر بر استفاده نادرست از اینترنت

بیان مسئله: عوامل زیادی نشان دهنده این مسئله است مانند استفاده از سایت های نامناسب و چت کردن با افراد ناشناس و...

سوال های پژوهش:

1-    آیا نبود آموزش کافی باعث استفاده ی نادرست افراد از اینترنت شده است؟

2-     آیا ذهنیت بد افراد(سرک در سایت های نامناسب) باعث استفاده ی نادرست از اینترنت می شود؟

3-    آیا فرهنگ سازی نشدن در جامعه باعث می شود اینترنت یک عامل مخرب محسوب شود؟

4-    آیا افراد برای گذراندن اوقات خود در اینترنت سرک می کشند؟

5-    آیا از دید خانواده ها اینترنت پاسخگوی تمام نیازهای آموزشی افراد می باشد؟

    هدف: کاهش استفاده نادرست از اینترنت و آموزش کافی افراد در این زمینه

    ضرورت:داشتن ذهنیت مناسب از اینترنت و استفاده درست از آن در زمینه های آموزشی

 

پیشینه نظری و تجربی:  در سال 2002 ميلادي در حدود 580  ميليون كاربر اينترنتي شناسايي شده است و اين تعداد در سال 2004 ميلادي به يك ميليارد نفر افزايش يافته است ؛ قابل پيش بيني است كه در چند سال اخير بيشتر فعاليت هاي انسان با استفاده از كامپيوتر و اينترنت خواهد بود . پس ضروري است كه هر فرد بايد خيلي زود بر عمليات اينترنتي مسلط و توانا شود .

در كشور ما يكي از مهمترين علل گرايش نوجوانان به جنس مخالف ، ارتباط از طريق چت مي باشد . تا سن 14 سالگي  فرزندان بايد با والدين خود وارد شبكه شوند و راه هاي صحيح استفاده از آن را در اين مدت فرا بگيرند .

فرضیه ها:

1-    نبود آموزش کافی در جامعه  باعث استفاده ی نادرست افراد از اینترنت میشود.

     متغیر مستقل: آموزش کافی

    متغیر وابسته: میزان استفاده نادرست از اینترنت

    متغیر کنترل: استعداد

    متغیر تعدیل کننده: اینترنت

    متغیر مداخله گر: تحصیلات و هوش

2-    ذهنیت بد افراد(سرک در سایت های نامناسب) باعث استفاده ی نادرست از اینترنت می شود.

متغیر مستقل: ذهنیت بد افراد

    متغیر وابسته: میزان استفاده نادرست از اینترنت

    متغیر کنترل:وضعیت اجتماعی

    متغیر تعدیل کننده: اینترنت

    متغیر مداخله گر: علاقه

3-    فرهنگ سازی نشدن در جامعه باعث می شود اینترنت یک عامل مخرب محسوب شود.

    متغیر مستقل: فرهنگ سازی نشدن

    متغیر وابسته: میزان مخرب بودن اینترنت

    متغیر کنترل:وضعیت اجتماعی

    متغیر تعدیل کننده: اینترنت

    متغیر مداخله گر: برنامه ریزی مربوط به فرد

4-    افراد برای گذراندن اوقات خود در اینترنت سرک می کشند.

     متغیر مستقل: گذراندن اوقات

    متغیر وابسته: میزان سرک در اینترنت

    متغیر کنترل:وضعیت اجتماعی و اقتصادی

    متغیر تعدیل کننده: اینترنت

    متغیر مداخله گر: علاقه و انگیزه

 

5-    از دید خانواده ها اینترنت پاسخگوی تمام نیازهای آموزشی افراد است.

    متغیر مستقل: نیازهای آموزشی

    متغیر وابسته: میزان پاسخگویی به نیازها

    متغیر کنترل: دانش و تجربه

    متغیر تعدیل کننده: اینترنت

    متغیر مداخله گر: تحصیلات و هوش
 

موضوع3)

بررسی عوامل موثر بر افسردگی زنان بالای 35 سال

بیان مسئله: عوامل زیادی باعث افسردگی می شود مانند بی توجهی همسر، تعداد زایمان بالا

سوال های پژوهشی:

1-    آیا تعداد زیاد زایمان باعث افسردگی بعد از زایمان می شود؟

2-    آیا بی توجهی همسر افسردگی بعد از زایمان را افزایش می دهد؟

3-    آیا دوران بارداری سخت باعث افسردگی بعد از زایمان می شود؟

4-    آیا داشتن زایمان سخت و طولای افسردگی بعد از زایمان را تشدید می کند؟

5-    آیا جنسیت کودک به افسردگی بعد از زایمان منجر می شود؟

هدف: کاهش افسردگی بعد از زایمان بین خانم ها

ضرورت: کاهش زایمان خانم ها

پیشینه نظری و تجربی: افسردگی بعد از زایمان به عنوان یک اختلال خلقی ممکن است در تعدادی از بانوان دیده شود و سلامت روان مادر و کودک را به خطر بیندازد. حداقل 7 درصد مادران بعد از زایمان دچار اختلال می شوند. مطالعات نشان می دهد 17 درصد از آزمودنی ها از افسردگی متوسط و شدید رنج می برند.

فرضیه ها:

1-    تعداد زیاد زایمان باعث افسردگی بعد از زایمان در خانم ها می شود

    متغیر مستقل: تعداد زیاد زایمان

    متغیر وابسته: میزان افسردگی

    متغیر کنترل: جنسیت

    متغیر تعدیل کننده: افسردگی

    متغیر مداخله گر: ناکامی

2-    بی توجهی همسرمی تواند عاملی موثر در افسردگی بعد از زایمان باشد.

      متغیر مستقل: بی توجهی همسر

    متغیر وابسته: میزان افسردگی

    متغیر کنترل: تجربه

    متغیر تعدیل کننده: افسردگی

    متغیر مداخله گر: ناکامی

3-     دوران بارداری سخت باعث افسردگی بعد از زایمان می شود

     متغیر مستقل: دوران بارداری

    متغیر وابسته: میزان افسردگی

    متغیر کنترل: سن

    متغیر تعدیل کننده: افسردگی

    متغیر مداخله گر: ناکامی

4-    داشتن زایمان سخت و طولای افسردگی بعد از زایمان را تشدید می کند.

    متغیر مستقل: زایمان

    متغیر وابسته: میزان افسردگی

    متغیر کنترل: سن و جنسیت کودک

    متغیر تعدیل کننده: افسردگی

    متغیر مداخله گر: ناکامی و سختی

5-    جنسیت کودک به افسردگی بعد از زایمان منجر می شود.

    متغیر مستقل: جنسیت کودک

    متغیر وابسته: میزان افسردگی

    متغیر کنترل: سن و جنسیت کودک

    متغیر تعدیل کننده: افسردگی

    متغیر مداخله گر: علاقه و تمایل

موضوع4)

بررسی تاثیرات طلاق بر جامعه، خانواده و فرزندان

بیان مسئله: افزایش روز افزون طلاق بین جوانان

سوال های پژوهش:

1-    آیا نداشتن شناخت کافی طرفین از یکدیگر باعث طلاق می شود؟

2-    آیا دخالت خانواده ها در زندگی زوجین می تواند عاملی برای طلاق جوانان باشد؟

3-    آیا نداشتن فرزند بر طلاق زوجین تاثیر گذار است؟

4-    آیا تفاوت های فرهنگی بین زوجین باعث طلاق می شود؟

5-    آیا پرورش در دو محیط اجتماعی(خانواده) متفاوت باعث افزایش طلاق می شود؟

هدف: کاهش آمار طلاق زوجین در جامعه و تداوم زندگی آنها

ضرورت: حفظ حریم خانواده و کاهش مشکلات روحی فرزندان طلاق

پیشینه تجربی و نظری:

پدیده‌ طلاق‌ پدیده‌ای‌ است‌ كه‌ متأسفانه‌ آمارش‌ نه‌ تنها در مملكت‌ ما، بلكه‌ در تمام‌ جهان‌ رو به‌ افزایش‌ است‌. مشكلاتی‌ از قبیل‌ فقر، عدم‌ درك‌ متقابل‌، دخالت‌ خانواده‌، اعتیاد، ازدواج‌ مجدد و غیره‌ عواملی‌ هستند كه‌ این‌ آمار را بالا می ‌برند.

آنچه از پژوهش ها در امر طلاق برمی آید این است كه دختران خانواده های تك سرپرست یعنی آنها كه فقط با پدر یا مادر به سر می برند در معرض عوارض نامطلوبی چون انحرافات ازدواج زودرس، فرار از خانه و ترك تحصیل قراردارند. این امر در مورد گروه های اجتماعی و طبقاتی نیز صدق می كند.

 

فرضیه ها:

1-     نداشتن شناخت کافی طرفین از یکدیگر بر میزان افزایش یا کاهش طلاق موثر است.

     متغیر مستقل: نداشتن شناخت کافی

    متغیر وابسته: میزان طلاق

    متغیر کنترل: سن و تجربه

    متغیر تعدیل کننده: عامل طلاق

    متغیر مداخله گر: علاقه و رغبت

2-     دخالت خانواده ها در زندگی زوجین می تواند عاملی برای طلاق جوانان باشد.

      متغیر مستقل: دخالت در زندگی زوجین

    متغیر وابسته: میزان طلاق

    متغیر کنترل: وضعیت اجتماعی

    متغیر تعدیل کننده: عامل طلاق

    متغیر مداخله گر: سبک زندگی

3-    نداشتن فرزند در زندگی می تواند بر طلاق زوجین تاثیر گذار باشد.

     متغیر مستقل: نبود فرزند

    متغیر وابسته: میزان طلاق

    متغیر کنترل: وضعیت اجتماعی و اقتصادی

    متغیر تعدیل کننده: عامل طلاق

    متغیر مداخله گر: علاقه و انگیزه

4-     تفاوت های فرهنگی بین زوجین از عوامل مهم است که باعث طلاق می شود.

    متغیر مستقل: تفاوت های فرهنگی

    متغیر وابسته: میزان طلاق

    متغیر کنترل: وضعیت فرهنگی و اجتماعی

    متغیر تعدیل کننده: عامل طلاق

    متغیر مداخله گر: سبک زندگی و انگیزه

 

5-    پرورش در دو محیط اجتماعی(خانواده) متفاوت باعث افزایش طلاق می شود.

    متغیر مستقل: پرورش در محیط اجتماعی

    متغیر وابسته: میزان طلاق

    متغیر کنترل: وضعیت اقتصادی و اجتماعی

    متغیر تعدیل کننده: عامل طلاق

    متغیر مداخله گر: تربیت و یادگیری

 


 

موضوع 5)

عوامل موثر بر سن ازدواج جوانان

بیان مسئله: عوامل زیادی تاثیر می گذارد. مانند کمبود محبت و میزان انس با خانواده

سوال های پژوهشی:

1-    آیا فرار از تنهایی بر سن ازدواج افراد تاثیر می گذارد؟

2-    آیا فرار از مشکلات خانواده باعث می شود فرد در سن پایین ازدواج کند؟

3-    آیا داشتن کمبود محبت فرد را به ازدواج زودتر راغب می کند؟

4-    آیا اجبار خانواده ها و تحریک آنها به امر ازدواج سن ازدواج را پایین می آورد؟

5-    آیا نداشتن هدف و برنامه ی مناسب برای زندگی در سن ازدواج موثر است؟

هدف: کاهش ازدواج های بدون آگاهی و ازدواج در سن مناسب(بلوغ فکری)

ضرورت: ازدواج مناسب و کاهش طلاق

پیشینه نظری و تجربی: عوامل موثر بر سن ازدواج ارتباط نزديكى با يكديگر دارند و تداخل بين آنها اجتناب ناپذير است.  عوامل مختلف را به 4 دسته طبقه بندى می شود كه عبارتند از:

1 ـ عوامل جسمى و روانى

2 ـ عوامل اجتماعى, فرهنگى

3 ـ عوامل اجتماعى ـ اقتصادى

4 ـ عوامل اجتماعى ـ اقتصادى ـ فرهنگى كه هركدام از اين عوامل به نحوى بر سن ازدواج اثر مى گذارند و عمدتا موجب افزايش آن مى گردند.

فرضیه ها:

1-    فرار از تنهایی بر سن ازدواج افراد تاثیر می گذارد.

     متغیر مستقل: تنهایی

    متغیر وابسته: سن ازدواج

    متغیر کنترل: سن

    متغیر تعدیل کننده: عامل ازدواج

    متغیر مداخله گر: علاقه و تمایل

2-    فرار از مشکلات خانواده باعث می شود فرد در سن پایین ازدواج کند.

    متغیر مستقل: مشکلات خانواده

    متغیر وابسته: سن ازدواج

    متغیر کنترل: سن و تجربه

    متغیر تعدیل کننده: عامل ازدواج

    متغیر مداخله گر: علاقه وانگیزه

3-    داشتن کمبود محبت فرد را به ازدواج زودتر راغب می کند.

    متغیر مستقل: کمبود محبت

    متغیر وابسته: سن ازدواج

    متغیر کنترل:جنسیت و تجربه

    متغیر تعدیل کننده: عامل ازدواج

    متغیر مداخله گر: تمایل و رغبت

4-    اجبار خانواده ها و تحریک آنها به امر ازدواج،  سن ازدواج را پایین می آورد.

    متغیر مستقل: اجبار و تحریک

    متغیر وابسته: سن ازدواج

    متغیر کنترل: وضعیت اجتماعی و اقتصادی

    متغیر تعدیل کننده: عامل ازدواج

    متغیر مداخله گر: اعتماد

 

5-    نداشتن هدف و برنامه ی مناسب برای زندگی در سن ازدواج موثر است.

    متغیر مستقل: هدف و برنامه

    متغیر وابسته: سن ازدواج

    متغیر کنترل: هوش و استعداد

    متغیر تعدیل کننده: عامل ازدواج

    متغیر مداخله گر: انگیزه و علاقه


 

موضوع1: عوامل موثر بر افزایش یا کاهش اعتماد به نفس افراد

تعریف مفهومی:  اعتماد به نفس به میزان علاقه و اطمینان و غروری که انسان نسبت به خودش دارد.

تعریف عملیاتی: برای بررسی میزان اعتماد به نفس آزمونی در نظر می گیریم که شامل موارد زیر می باشد:

میزان EQ: 3 نمره دارد

 ارتباط عمومی : 2نمره دارد

نحوه ی مدیریت: 1 نمره دارد

 با توجه به این نمره ها و گزینه هایی که انتخاب می کنند میزان اعتماد به نفس آنها را تعیین می کنیم.

 

موضوع2: عوامل موثر در استفاده  نادرست از اینترنت

تعریف مفهومی: مجموعه ای از رایانه ها و شبکه ها که هدف اصلی اش تبادل اطلاعات می باشد.

تعریف عملیاتی: پرسشنامه ای طرح شده با سوال هایی از قبیل:

آیا به دلیل سرگرمی یا خوشگذرانی به اینترنت می روید؟ بله یا خیر (2نمره)

یا به نیت کنجکاوی به سایت های مختلف سرک می کشید؟ بله یا خیر(1نمره)

آیا به دلیل انجام تحقیقات پژوهشی از اینترنت استفاده می کنید؟ بله یا خیر(3 نمره)

با توجه به این نمره ها و گزینه هایی که انتخاب می کنند میزان مخرب بودن یا مفید بودن اینترنت را تعیین می کنیم.

موضوع3: عوامل موثر بر افسردگی زنان بالای 35 سال

تعریف مفهومی: افسردگی یک اختلال روانی است که فردی که مبتلا به آن می شود تمایل به تنهایی و تاریکی دارند. عده ای با مراجعه به روان شناس درمان می شوند و عده ای با مراجعه به روان پزشک

تعریف عملیاتی: برای جمع آوری داده های مربوط به عامل افسردگی پرسشنامه ای ساخته شده و در آن از آزمون 21 سوالی افسردگی استفاده شده. جمع آوری اطلاعات از آزمودنی ها(100) نفر به صورت انفرادی و در محل بیمارستان صورت می گیرد.و با توجه به نوع متغیرها در تحلیل اطلاعات میزان افسردگی افراد تعیین می شود.

موضوع4: بررسی تاثیرات طلاق بر جامعه، خانواده و فرزندان

تعریف مفهومی: طلاق به معنی جدایی زوجین می باشد که به دلیل ناسازگاری  طرفین و عوامل دیگر به وجود می آید. پدیده‌ طلاق‌ پدیده‌ای‌ است‌ كه‌ متأسفانه‌ آمارش‌ نه‌ تنها در مملكت‌ ما، بلكه‌ در تمام‌ جهان‌ رو به‌ افزایش‌ است‌. مشكلاتی‌ از قبیل‌ فقر، عدم‌ درك‌ متقابل‌، دخالت‌ خانواده‌، اعتیاد، ازدواج‌ مجدد و غیره‌ عواملی‌ هستند كه‌ این‌ آمار را بالا می ‌برند و كافی‌ است‌ كه‌ در این‌ میان‌ یك‌ راهنمای‌ درست‌ و منطقی‌ وجود نداشته‌ باشد.

تعریف عملیاتی: پرسش نامه ای تنظیم شده که میزان طلاق و علل آن را  در سال های مختلف زندگی نشان می دهد که برخی از سوالات آن به صورت زیر است:

-         شما چند سال بعد از آغاز زندگی مشترک طلاق گرفته اید؟ 1-3 سال  3-5 سال    5 سال به بالا

-         آیا شما به دلیل وضعیت اقتصادی از همسرتان جدا شده اید؟ بله  خیر

-         آیا شما به دلیل اعتیاد همسرتان تصمیم به طلاق گرفته اید؟ بله  یا خیر

با توجه به پاسخ این سوالات شایع ترین عامل طلاق بین زوجین را اندازه گیری می کنیم.

 

موضوع 5)  عوامل موثر بر سن ازدواج جوانان

تعریف مفهومی:  سن ازدواج سنی است که فرد در آن تصمیم به ازدواج می گیرد. ازجمله عواملى كه در سن ازدواج جوانان موثر است و موجب نوسان اين متغير مى گردد ويژگيهاى جسمى جوان است. در بعضى موارد وجود نقص جسمى يا معلوليتهاى مختلف مانعى در راه ازدواج جوانان است كه حتى گاهى منجر به تجرد قطعى مى شود و يا در بعضى موارد موجب تإخير در سن ازدواج مى گردد.

تعریف عملیاتی:  برای محک زدن و آمار گیری سن ازدواج جوانان پرسش نامه ای ترتیب می دهیم.

آیا به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی خانواده زود ازدواج می کنید؟ موافق    مخالف    تاحدودی

آیا هر زمان که احساس تنهایی کنید تصمیم به ازدواج می گیرید؟بله    خیر

آیا اجبار خانواده بر روی زمان ازدواج شما تاثیری دارد؟ بله        تاحدودی       خیر

 

با توجه به پاسخ این سوالات عوامل موثر بر سن ازدواج جوانان  تعیین میشود.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۰ساعت 16:46  توسط توحیدلو  |