روش تحقیق

وبلاگ کلاسی درس روش تحقیق

سیده شقایق جلالی

بررسی نگرش والدین بر معلولیت کودکان منطقه 5 تهران

واحد تحلیل: کودکان معلول

واحد مشاهده: والدین

سطح تحلیل: خرد

روش تحقيق : این تحقیق بر ان است تا نگرش والدین را نسبت به معلولیت کودکان مورد بررسی قرار دهد. نظر به اینکه در این نوع از تحقیقات محققین از طریق مطالعه نتایج حاصل و کشف و بررسی دیدگاه های والدین به تحقیق می پردازند. لذا روش تحقیق، روش توصیفی میباشد. در اين تحقيق روش پيمايشي هم مي تواند مناسب باشد كه از طريق مصاحبه با والدين و مربيان كودكان و همچنين توزيع پرسشنامه بين آنها درستی فرضيات را بررسي كرده و نتيجه گيري كنيم.

حجم نمونه : این پژوهش محدود است به کودکان معلول که در منزل نزد خانواده یا در مرکز بهزیستی در شهر تهران منطقه 5 نگهداری می شوند.در نتیجه نمونه این تحقیق تعداد 50 خانواده از کل جامعه آماری مورد نظر را شامل می شود که این تحقیق به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند.در نمونه گیری تصادفی همه اعضای جامعه شانس مساوی و مستقل جهت انتخاب شدن در نمونه را دارا هستند

روش جمع آوری اطلاعات و ابزار آن: برای آزمودن سوالات تحقیق از دو روش ذیل استفاده می گردد.

1. انجام مطالعات کتابخانه ای برای بدست آوردن اطلاعات جهت بررسی سوابق و تدوین ادبیات موضوع تحقیق می باشد.در این روش از کتابها، مجلات، مقالات و جزوات درسی استفاده می گردد.

2.ابزار دیگر مورد استفاده در تحقیق برای گردآوری اطلاعات تهیه پرسشنامه می باشد.با توجه به سوالات تحقیق پرسشنامه ای تدوین می شود که کاملاً سوالات را مورد سنجش قرار می دهد. این روش به محققین کمک کرده تا با تماس مستقیم با موضوع به نتایج روشن و قابل تجربه دست یابند.

پرسشنامه:

بسمه تعالی

با عرض سلام و احترام

با توجه به اینکه پرسشنامه حاضر بخشی اصلی پژوهش مربوط به نگرش والدین نسبت به معلولیت کودکان را تشکیل می دهد.  پاسخ دقیق شما به سؤالات پرسشنامه ، پژوهشگران را در رسیدن به نتایج مطلوب تر یاری می رساند، لذا خواهشمندیم پاسخ مناسب را با علامت  مشخص نمایید.

جنسیت کودک :     دختر                       پسر

 تعدا فرزندان :  یک فرزند          دو فرزند       سه فرزند             بیشتر از سه فرزند

 معلولیت کودک :    ذهنی       جسمی- حرکتی         جسمی           همه موارد

میزان سواد مادر : بی سواد      ابتدائی        راهنمائی       دبیرستان          دانشگاهی

میزان سواد پدر:   بی سواد       ابتدائی         راهنمائی      دبیرستان          دانشگاهی

 

1

والدین نسبت به داشتن فرزند معلول احساس گناه می کنند؟

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

  کم

خیلی کم

2

والدین از داشتن فرزند معلول احساس گناه می کنند؟

 

 

 

 

 

3

فرزند معلول موجب کاهش فعالیتهای اجتماعی شده است؟

 

 

 

 

 

4

فرزند معلول موجب کاهش ارتباط اعضای خانواده با خویشاوندان شده است؟

 

 

 

 

 

5

تا چه حد دیگران نسبت به کودک معلول واکنش همراه با ترحم نشان می دهند؟

 

 

 

 

 

6

تا چه حد دیگران را در معلولیت فرزندان مقصر می دانید؟

 

 

 

 

 

7

والدین نگرانی و اضطراب زیادی از آینده فرزند معلول احساس می کنند.

 

 

 

 

 

8

والدین برنامه خاصی برای شکوفا شدن استعداد و توانائی فرزند خود دارند.

 

 

 

 

 

9

والدین فرزند خود را در جمع گروههای هم سن یا فعالیتهای گروهی مناسب شرکت میدهند.

 

 

 

 

 

10

والدین از اماکن ویژه برای تعلیم و تربیت فرزند خود استفاده می کنند.

 

 

 

 

 

11

والدین در حال حاضر از ابزار و امکانات کمک آموزشی متناسب با معلولیت فرزندانشان استفاده می کنند.

 

 

 

 

 

12

والدین از امکانات رفاهی مناسب با معلولیت فرزندانشان در منزل بوجود می آورند.

 

 

 

 

 

13

مشکلات مالی در نوع برخورد اعضای خانواده با افراد معلول تأثیر دارد.

 

 

 

 

 

14

تا چه حد والدین برای بهبود کودکانشان به پزشک مراجعه کرده اند؟

 

 

 

 

 

15

دلیل عصبانیت شما صرفاً بخاطر وجود فرزندان معلول است.

 

 

 

 

 

16

فکر می کنید بخاطر داشتن فرزند معلول در برخورد با دیگران بی حوصله هستید؟

 

 

 

 

 

17

تا چه حد والدین در رفتار خود با فرزندشان صبور هستند؟

 

 

 

 

 

18

والدین معتقدند که معلولیت فرزندشان یک امتحان الهی است.

 

 

 

 

 

19

والدین برای شفای فرزندشان تا به حال به اماکن مذهبی و معصومین(ع) رفته اند؟

 

 

 

 

 

20

به نظر شما شدت معلولیت فرزندتان در میزان توجه و علاقه شما نسبت به او مؤثر است؟

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۱ساعت 20:48  توسط توحیدلو  |