روش تحقیق

وبلاگ کلاسی درس روش تحقیق

مدل سازی :

نکته : در تمام موارد زیر متغیر کنترل میزان زیبایی فردی شخص است.

1. تاثیر پذیری فرد از دیگران بر اعتیاد و وابستگی به آرایش موثر است .

تاثیر پذیری فرد : متغیر مستقل

اعتیاد به آرایش : متغیر وابسته

تمایل به مثل دیگری بودن : مداخله گر

وجود تبلیغات وسیع در زمینه مد و مدگرایی : تعدیل

2. عدم باور درست از خود، اعتیاد و وابستگی به آرایش چهره را افزایش می دهد.

عدم باور درست از خود : مستقل

وابستگی به آرایش : وابسته

پیروی از مدهای رایج: مداخله

احساس عقب ماندن از دیگران : تعدیل

3. جهل بر ارزشهای انسانی بر اعتیاد به آرایش موثر است.

ارزشهای انسانی : مستقل

اعتیاد به آرایش : وابسته

توجهبه ظاهرگرایی: مداخله گر

سطح تحصیلات و دیگر توانایی ها : تعدیل

4. میزان رضایت فردی شخص از خود بر کاهش اعتیاد به آرایش موثر است.

رضایت فردی: مستقل

اعتیاد به آرایش : وابسته

ثابت نگهداشتن ویژگی های فعلی: مداخله گر

تاثیر پذیری از دیگران : تعدیل

5. طبقه اجتماعی فرد بر میزان آرایش چهره او موثر است.

طبقه اجتماعی( پایین): مستقل

وابستگی به آرایش افراطی چهره : وابسته

احساس کمبود و کاستی در مقبولیت :مداخله گر

احساس ارزش با افزایش زیبایی: تعدیل

 

 

تعریف عملیاتی :

 1. متغیر : تاثیر پذیری فرد از دیگران

بعد : 1.برتر دانستن دیگران از خود2. تغییر بی دلیل و آنی نظر و سلیقه

مولفه : 1و2.تغییر نظر با دخیل شدن نظر دیگری ؛؛؛؛ درستتر دانستن نظر دیگران  ؛؛؛؛؛ احساس اینکه آنها داناتر و خوش سلیقه ترند

 1. متغیر : عدم باور درست و واضح از خود

بعد :1. عدم قدرت تصمیم گیری 2.باری به هر جهت بودن

مولفه :1.احساس استیصال در انتخاب پوشش و آرایش مناسب؛؛؛ دخیل کردن حتمی دیگران در خرید و انتخاب آرایش و حتی پوشش 2. تفاوتهای غیر منطقی میان آرایش دفعات یا دوره های مختلف؛؛؛؛ پیروی از مد و انتخاب های که بازار به آنها پیشنهاد می کند

 1. متغیر : جهل بر ارزشهای انسانی

بعد :1. ظاهرگرایی 2.دید محدود

مولفه :1. اهمیت دادن و تعیین کننده بودن افراطی آرایش و ظاهر افراد برای فرد؛؛؛؛تنها با آراستن خود احساس ارزش می کند 2.توجه بیش از حد به تایید دیگران؛؛؛؛؛؛ غفلت از ارزشهای انسانی مانند سواد، ادب، اصالت، تقوا...

 1. متغیر : میزان رضایت از خود

بعد : ندارد

مولفه : شناخت سلیقه و پسندهای خود؛؛؛؛ثابت نگهداشتن ویژگی های فعلی؛؛؛؛؛ عدم تاثیر نقدهای دیگران

 1. متغیر : طبقه اجتماعی (در اینجا پایین)

بعد : 1. احساس کمبود 2. فراری بودن از اصل خود

مولفه : 1.تلاش برای پوشاندن ضعف درونی با ظاهر سازی و آرایش؛؛؛؛؛؛تصور بر اینکه ظاهر افراد باعث موفقیتشان شده 2.تلاش برای تغییر چهره و جدا کردن خود از افراد طبقه اجتماعی اش ؛؛؛؛؛؛؛ تلاش برای هم رنگ جماعت شدن

پرسشنامه :

با سلام دوستان، این جانب فاطمه میرزایی، دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه ارشاد در نظر دارم در طی پژوهشی ارتباط بین اعتماد به نفس و اعتیاد به آریش را بررسی کنم بنابراین از شما خواستارم که به پر کردن دقیق و صادقانه این پرسشنامه در این باره به من کمک کنید.

                                                                                       سپاس از همکاری شما

پرسشنامه چهت پرسش از بانوان 20 تا 40 سال پایتخت می باشد.

سوالات فردی

 1. سن خود را بنویسید.

الف)20 تا 25                                   ب) 25 تا 30                           ج) 30 تا 40

 1. میزان تحصیلات خود را بنویسید.

الف) کمتر از دیپلم                         ب) کمتر از لیسانس                         ج) لیسانس به بالا

 1. میزان زمانی که روزانه به آرایش اختصاص می دهید.

الف) کمتر 30 دقیقه      ب)کمتر از 60 دقیقه      ج) بیشتر از 60 دقیقه

 

 

 

 

سوالات شناختی:

ردیف

سوال

کاملا موافقم

موافقم

بی نظرم

مخالفم

کاملا مخالفم

1

به نظرم سلیقه نباید از دیگران خیلی فاصله نداشته باشد

 

 

 

 

 

2

اصولا اطرافیانم بهتر از من می توانند درباره درست آرایش کردنم نظر دهند

 

 

 

 

 

3

اینکه چه بپوشم و چطور آرایش کنم همیشه برایم سخت بوده

 

 

 

 

 

4

معمولا از نظر دیگران استفاده می کنم و تنها خرید کردن برایم سخت است

 

 

 

 

 

5

اصولا نحوه آرایشم کمتر تغییر می کند بیشتر ثابت است

 

 

 

 

 

6

بیشتر از میان آرایشهایی کهمد شده انتخاب می کنم

 

 

 

 

 

7

تا به حال آرایش چهره ام را خودم ابداع نکردم

 

 

 

 

 

8

از مهمترین ارکانی که توجه مرا جلب می کند نحوهو میزان آرایش افراد است

 

 

 

 

 

9

به نظرم کسانی که آرایش نمی کنند برای خود هیچ ارزشی قائل نیستند

 

 

 

 

 

10

اینکه دیگران من و آؤایشم را تایید کنند برام مهم است

 

 

 

 

 

11

سواد و ادب و... هیچ کدام تاثیر گذار تر است زیبایی چهره نیست

 

 

 

 

 

12

سایر ویژگی های خوب  دیگران کمتر به چشمم می آیند تا زیبایی

 

 

 

 

 

13

هیچکس به اندازه خودم سلیقه ام را نمی شناسد

 

 

 

 

 

14

از آنجایی که ایده آل چهره و زیبایی اش را شناخته ام سعی می کنم آنرا ثابت نگه دارم

 

 

 

 

 

15

من معتقدم نظر هر کسی درباره آرایش و زیبایی من تنها به خودش مربوط است

 

 

 

 

 

16

کمتر پیش آمده که به خاطر نظر دیگری آرایش چهره ام را تغییر دهم

 

 

 

 

 

17

احساس می کنم آرایش کردنم اجازه نمی دهد دیگران آشفتگی ام را حس کنند

 

 

 

 

 

18

افراد موفق همیشه ظاهری اراسته و چهره ای زیبا دارند

 

 

 

 

 

19

اینی که آرایش ممن را از خودم دور می کند و به کس دیگری شبیه می کند برایم جذاب است

 

 

 

 

 

20

آرایش فاصله من را با جهان امروز کم می کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع تحقیق:ارتباط میزان اعتماد به نفس و اعیاد به آرایش چهره در بین بانوان 20 تا 40 سال پایتخت

واحد تحلیل : بانوان 20 تا 40 سال پایتخت انتخاب شده، یعنی موضوع را از نظر مکانی و زمانی محدود کردیم تا کار ساده تر شود

واحد مشاهده : بانوان 20 تا 40 سال است جون این رفتار بیشتر در این سنین رخ می دهد.

سطح تحلیل : خرد است چون روی افراد بررسی می کنیم

روش تحقیق : پیمایشی است.

روش نمونه گیری: خوشه ای است  زیرا جامعه تحقیق ما  ازدسته های جداگانه تشکیل شده .ما همه این افراد را نمی شناسیم اما می توانیم بخشی را که به آن احتیاج داریم از روش خوشه ای پیدا کنیم این روش کمک میکند چهارچوب کامل نمونه گیری را داشته باشیم اما با حجم کمتر.ابتدا حومه شهر تهران را مشخص میکنم (چون پراکندگی در این موضوع زیاد است) سپس شمال و جنوب و شرق و غرب را تعیین نموده مناطق را تقسیم بندی کرده.

ابزار مورد استفاده : پرشسنامه و مصاحبه است ، که ما در اینجا فقط نمونه پرسشنامه را گذاشتیم و مصاحبه هنوز صورت نگرفته.

اما در دستور کار و مد نظر اینجانب است.

نقد پایان نامه:

 

این پایان نامه که151 صفحه و 5 فص است رساله کارشناسی ارشد خانم پریسا حاتمی دانشجوی مددکاری دانشگاه علامه طباطبایی است.

فصل اول : کلیات تحقیق

عنوان : بررسی عوامل موثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان با تاکید بر شبکه های اجتماعی.

طرح مساله : در این بخش محقق در ابتدا به بیان موضوع و مسئله ای که در ذهنش برای تحقیق انتخاب کرده  پرداخته است که با آنکه اندکی طولانی است صرفا برای طرح مسئله اما به بین مفاهیمی که در ذهنش بوده توانسته ارتباط برقرار کند و مخاطب را با زاویه ای که قرار است از آن به موضوع بپردازیم آشنا کند.

اهداف : در این قسمت اصولا باید اهداف کلی که در انجام تحقیق داریم را بیان کنیم و انتظاراتی که از  این تحقیق برایان موضوع جامعه داریم نه آنکه بخواهیم بیان کنیم که از چه راهی می خواهیم به هدف کلی تحقیق یعنی همان موضوع دستیابیم. اما در اینجا محقق اهداف خود را به دو بخش اصلی و فرعی تقسیم کرده که این کار خوبی است اما مشکل آنجاست که اهداف کلی تنها یک بخش است و همان موضوع تحقیق است و اهداف فرعی را به بیان روش هایی و موضوعاتی پرداخته که می خواهد چگونه موضوعز طریق آنها به هدف کلی برسد . به عبارتی می توان گفت به جای بیان هدف تحقیق شرح داده که موضوع اصلی را چه مباحثی تشکیل می دهند. و کاملا فرضیات خود را مطرح کرده و فرضیه سازی کرده ، در حالی که این کار به بخش فرضیه سازی مربوط می شود.

ضرورت و اهمیت :. در اینجا محقق ضرورتهایی را که به خاطر آنها باید به این موضوع پرداخت بیان کرده و گفته که جامعه ما تا چه حد به این تحقیق نیاز دارد و در یک متن نه چندان بلند یک نگاه کلی به وضعیت جمعه را بیان کرده و بعد نقش و تاثیراتی که سلامت اجتماعی مردم مخصوصا دانشجویان ایفا می کنند را بیان کرده که به نوبه خود بخ خوبی ضرورت موضوع را بیان نموده است.

---- فواید تحقیق: این بخش را محقق خود ابداع کردنه و نوشتن آن در اصول پژوهش نیامده که شبهت زیادی به بخ بالا دارد و در رابطه با تاثیرات مثبت این پژوهش حرف زده.

انگیزه تحقیق : در این بخش (با توجه به داشتن بخش هدف و بخش اهمیت) محقق بیشتر اهداف و احساسا شخصی خود را از انجام تحقیق بیان می کند و این که چه چیزی او را به این رساند که این موضوع را برگزیند که در اینجا محقق علاقه خود را به دو مبحث مطرح در پژوهش علت بیان کرده و توضیح مختصری داده که خواننده را بیشتر راغب می کند که تحقیق را بخواند.

------ در این بخش محقق باید فرضیه های خود را در باب موضوع تحقیق در قالب 5 سوال مطرح می کرد که آنها می شدند فرضیات تحقیق یعنی چیزیهایی که محقق معتقد است در سلامت اجتماعی موثر است اما در ای تحقیق اینکار انجام نشده یعنی اصلا فرضیه سازی در قالب سوال مطرح نشده و محقق فرضیات خود را در دو بخش هدف اصلی و هدف فرعی بیان کرده که از نظر ارتباط با موضوع و ذات فرضیه بودن خوب هستند و کار را جلومی برند اما این مشکل ساز می شود کهبه شکل رسمی فرضیه سازی نکردیم .

------در ضمن در پایان فصل اول ماباید فرضیاتمان را تعریف عملیاتی می کردیم یعنی مفاهیمی را که از آنها در فرضیاتمان به عنوان عوامل تعیین کننده یاد کردیم به بیان بعد و مولفه و سازه بدل می کردیم اما چون اینجا فرضیه سازی انجان نشده محقق در پایان فصل اول به تبع چیزی را تعریف عملیاتی نکرده.

-------در پایان فصل محقق به میل خود دو بحث واژگان کلیدی و سازماندهی پژوهش را مطرح کرده که در این بحث اخیر گفته که ساختار و فصل بندی فصول تحقیق چگونه اندو در فصلهای بعد چه می خوانیم.

فصل دو ---پیشینه ها

در فصل دوم تحقیق باید به پیشینه نظری و پیشینه تجربی موضوع پرداخت یعنی بررسی اینکه از لحاظر نظری و تئوریک در باره موضوع مد نظر ما چه نظریاتی در جهان مطرح است و همچنین از بعد تجربی و آزمایشگاهی و تحقیقی در این بارهچه کارهایی با چه نتایج تعیین کننده ای انجام شده است.

گفته می شود پرو پیمان ترین و قابل استناد ترین فصل یک تحقیق همین فصل است چون اطلاعاتی که در آن مطرح می شود از قبل تایید و بررسی شده است. در این تحقیق محقق اطلاعاتش را به این دو دستهطبقه بندی نکرده است و به صورت در هم آنها را قرار داده و با اینکه اطلاعات مفید و دستچین شده ای هستند و تا حدود بسیار زیادی هم جهت با فرضیات تحقیق می باشند و ردپایی از نگرش و دیدی که محقق دارند را مشخص می کنند اما متاسفانه دسته بندی نشده اند و این هم از اعتبار کار می کاهد_چون اصول رعایت نشده) هم استفاده از این اطلاعات و همچنیین تصمیم گیری و قضاوت راحت خوانندگان درباره موضوع را سخت می کند. و اینکه اجازه پیدا کردن دیده تفکیک شده در باب موضوع را هم نمی دهد.

--------------- همچنین در پایان این فصل محقق یک زیر فصلی را آورده که به نظر(و اصولا) بیشتر از آنکه جایگاه آن در پایان فصل دوم وزمانی که تمامی مطالب علمی و نظری در باره موضوع بیان شده است باشد باید در فصل اول قرار گیرد تا خواننده بتواند با استفاده از آن از مطالب فصل دو بهره بیشتری بگیرد. این زیر فصل که محقق اسم آنرا مدل مفهومی گذاشته تقریبا چیزی شبیه به همان تعریف عملیاتی است که باید در پایان فصل اول باشد ، محقق در این مدل با استفاده از نموداری و با به کار گیری مفاهیمی که فرضیاتش را بر آن استوار کرده بود(که در بخش هدف آمده بود) به گونه ای هم فرضیه های خود را مدل سازی کرده(یعنی با نمودار ارتباط آنها را صریح تر بیان کرده) و هم به ترکیبی از تعریف عملیاتی خود با فرضیه هایش رسیده. به عبارتی مدل مفهومی که محقق برای ما رسم کرده با اینکه تاحدودی به ما در زمینه فهم موضوع کمک می کند اما هم بسیار گنگ است و هم جایگاهش در پایان فصل دو نیست.

------------محقق فرضیات تحقیقش را به جای آنکه در فصل اول و بعد از بیان مسئله بیاورد ، در فصل دوم و بهنوع بسط و گسترش داده شده مطالبی است که در بخش هدف آورده بود با این تفتوت که اکنون سه مورد دیگر هم بهآن افزوده که این سه مورد اخیر را از مطالب فصل دوم نتیجه گرفته، در صورتی این کار در ذات غلط است چون فرضیه یعنی حدسی که گمان می کنیم درست تر است و اگر از لحاظ علمی و آماری اثباتش کنیم و به آن نتیجه برسیم تبدیل می شود به نظریه پس در اینجا محقق دو اشتباه انجام داده اول اینکه فرضیه را باید بعد از بیان مسئله عنوان می کرد و بعدی اینکه فرضیه از پیشینه استنتاج نمی شود.

فصل سوم

در این فصل محقق بهروش تحقیق خود پرداختهو آن را توضیح داده.

روش تحقیق : روش آن پیمایشی است چون نمونه آن بسیار وسیع بوده و با موضوع هم ارتباط نزدیک داشته روش را به درستی انتخاب کرده. به

ابزار تحقیق : ابزار تحقیق مصاحبه و پرسشنامه انتخاب شده که با توجه اینکه موضوع ما پیوسته به بدنه جامع است و از آن جدا نیست و به خاطر آن باید با جامعه تعامل زیادی داشت ابزار به درستی انتخاب شده است.

جامعه آماری : آماری این تحقیق محدود شده و این امری مثبت است.جامعه کلیه دانشجویان روزانه و شاغل به تحصیل  کارشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه علامه انتخاب شده که برابر9646 نفر هستند که تعداد آنها زیاد است و اما با توجه به نوع موضوع و آنکه محدود به زمان نیست، به اعتبار نتایج می افزایند.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : با استفاده از روشهای آمار توصیفی جداول آماری تنظیم شده و برای پاسخگویی به سوالات پژوهش از spss  استفاده شده.

فصل چهار و پنج

در فصل 4 پایان نامه اطلاعات جامعه آماری مثل تعداد، جنسیت، سن، تحصیلات مورد تحلیل قرار گرفته و بعد به تجزیه و تحلیل پرسشنامه پرداخته است

مدل فرضیات را طبق همین روش بررسی کرده و در نهایت در فصل 5 و 151 صفحه  به تمام بررسیهای بالا و فرضیات مطرح شده و یافته های جداول، معادلات آماری به نتایجی رسیده که جدا از ایراداتی که در طول نقد مطرح شد، از لحاظ علمی و حتی با توجه به جامعه آماری ان از لحاظ اعتباری از سطح خوبی برخوردار بوده و تایید کننده فرضیات مطرح شده تا حدود زیادی که به متن مربوط می شود هست.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم تیر 1393ساعت 8:53  توسط دانش آموزان کلاس دوم  | 

تعریف عملیاتی اعتماد به نفس(اشتباه): مجموع ارزیابی های که فرد به وسیله ی میزان مخالفت یا موافقت یا بیانیه های موجود در نظریه ی اعتماد به نفس کوپر اسمیت از صفات خود به عمل می اورد و میزان ان از طریق محاسبه نمره ی وی در نظریه بر اورد میگردد.

تعریف عملیاتی اعتماد به نفس(اصلاح شده):یعنی دیدن خود به عنوان فردی توانا با کفایت و دوست داشتنی و منحصر به فرد .... کفایت: یعنی توانایی که در حد کافی و تستط بر امور باشد و منحصر به فرد:یعنی با توجه و در نظر گرفتن تفاوتهای فردی

به عبارت دیگر تعریف عملیاتی اعتماد به نفس احساس وشناختی که از توانایی ها و محدودیتهای بیرونی ودرونی خود داریم میباشد...

ودر موضوع بنده که تاثیرات نمایاندن یک جنس به جنس دیگر میباشد میتوان اعتماد به نفس یعنی سنجیدن اعتماد به نفس  افرادی ست که با این مشکل روبرو هستند در قبال حضور یافتن در جامعه ومحیط کار و برخورد با افراد وغیره...

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم تیر 1393ساعت 14:15  توسط دانش آموزان کلاس دوم  | 

فرضیه ها :

فرضیه اول :

استفاده معلمان از روش سخنرانی باعث خلاقیت در دانش آموزان خواهد شد .

متغیر وابسته : خلاقیت

تعریف نظری :

فرهنگ علوم تربیتی خلاقیت را عبارتند ازاستعداد و توانایی پیدا کردن راه حل تازه برای حل یک مشکل یا سبک و روشهای نو برای تعبیرهای هنری دانسته است و گیلفورد خلاقیت را نوعی توانایی فکری می دانند و معتقد است که اطلاعات گذشته به هم نزدیک می شود و محصول جدید ایجاد می کند ( آرمند - رشد معلم 1373)

خلاقیت عبارت است از توانایی فرد برای تولید ایده ها ، نظریه ها ، پیشنهادها و یا اشیاء جدید و بدیع و بازسازی مجدد در علوم و سایر زمینه ها که توسط متخصصان اصیل و از نظر علمی ، زیبا شناسی ، تکنولوژی و اجتماعی باارزش تلقی شود ( شهرآرای 1374)

خلاقیت عبارت است از طی کردن راهی تازه یا پیمودن یک راه قبلا طی شده به طرزی نوین ( نکویی -مجله استعدادهای درخشان 1378)

خلاقیت یعنی تشخیص ، بصیرت ، دریافت ، درک و انتخاب ( ساعت چی 1377)

خلاقیت عبارت است از توانایی تلفیق ایده ها به شیوه ای منحصر به فرد برای بر قراری ارتباط غیر معمول بین ایده های مختلف ( آرمند 1373)

مزلو خلاقیت در ابتدا از روان ناهشیار سرچشمه میگیرد . ایده های تازه و یا نوع آوری واقعی است که با آنچه در حال حاضر وجود دارد کاملا متفاوت است ( حسنی 1380)

خلاقیت یک حالت ذهنی است که باید نبواغ نامیده شود (ارنست دیمنه 2000)

خلاقیت رایحه دل انگیز سلامت واقعی است وقتی شخص واقعا سالم و منسجم بود در خلاقیت به طور طبیعی به روی او باز می شود و میل شدیدی به ابتکار و سازندگی در او ایجاد می گردد خلاقیت یعنی عرضه چیزی نو به هستی ، باز کردن راه نفوذ ناشناخته به شناخته ، باز کردن روزنه ورود آسمان به زمین . خلاقیت بزرگترین عصیان در عالم هستی است . برای خلق کردن باید از همه قید و بندها رها شد . فرد زمانی می تواند خلاق باشد که فردیت خویش را دریابد فرد خلاق نمی تواند راه رفته را طی کند بلکه باید تنها گذر کند و راه خود را در میان جنگلهای انبوه زندگی بیابد (اشو 2001)

پال توئیچل در تعریف خلاقیت چنین گفته است : خلاقیت رها کردن انرژی از طریق یک تصویر ، آیین ، مراسم موسیقی ، کوزه گری ، ادراک الهامی ، موعظه و هر رهنمود دیگری که عامل رها سازی این انرژی گردد که این رها سازی انرژی در بعضی ها در خدمت به کل عالم و برای دیگران در آثار هنری ادبیات ، موسیقی و سایر بسترهای مناسب خلاقیت به ظهور می رسد .

کاردنر خلاقیت را بالاترین شکل کاربرد تیزهوش تعریف کرده است .

تورنس  آن را مستقل از ضریب هوش  بیشتر از 120 می داند و معتقد است خلاقیت با ضریب هوشی کمتر از 120 همبستگی دارد .

تعریف عملیاتی :

در این تحقیق منظور از خلاقیت نمره ای است که دانش آموزان از طریق آزمون محقق ساخته خلاقیت بدست می آورند که این آزمون به سبک آزمون گیلفورد طراحی شده است و دارای سه مؤلفه است .

خلاقیت خلق یک ایده تازه و مفید است.

متغیر مستقل : روش سخنرانی

تعریف نظری:

روش سخنرانی در نظام آموزشی سابقه ای طولانی دارد.ارایه مفاهیم یا بیان شفاهی از طرف معلم و یادگیری آن از طریق گوش کردن و یادداشت برداشتن از طرف شاگرد اساس کار این روش را تشکیل می دهد . در این روش یک نوع انتقال و رابطه ذهنی بین معلم و شاگرد ایجاد می کند خصوصیات این روش : 1- فعال و متکلم وحده بودن معلم و پذیرنده و غیر فعال بودن شاگرد . 2- در فرایند تدریس تمام عوامل تحت کنترل معلم بوده و او می تواند به هر ترتیبی که خودش می پسندد پی راهمون موضوع مورد نظر سخن بگوید و هر وقت لازم بداند آن را پایان می دهد . 3- در این روش انتقال پیام یک جریان فکری یک طرفه از طرف معلم به شاگرد است ( شعبانی 1371)

تعریف عملیاتی :

در این تحقیق منظور از روش سخنرانی روشی است که دانش آموزان شنونده بوده و در جریان یادگیری هیچ فعالیتی ندارند . این روش مستلزم وجود برخی از خصوصیات شخصیتی مانند صدا روش سخن گویی ، نظم و آرامش است .

روش سخنرانی ← عدم تجهیزات لازم

                  ← عدم زمان کافی جهت آمادگی

فرضیه دوم :

استفاده معلمان از تشویق باعث خلاقیت در دانش آموزان خواهد شد .

متغیر وابسته : خلاقیت

متغیر مستقل : تشویق

تعریف نظری :

تشویق یک تجربه رضایت بخش و خوشایند است که نتیجه یک رفتار خاصی می باشد و شخص را به تکرار رفتار قبلی علاقه مند می سازد .

تشویق در لغت یعنی به شوق افکندن و راغب ساختن است . تشویق نوعی ارضای نیازهای روانی و فیزیکی انسان است .

تعریف عملیاتی :

در این تحقیق منظور از تشویق استفاده معلم از عوامل تشویق از قبییل تشویق کلامی ، تحسین و جایزه در جریان تدریس کلاس است .

تشویق در اصطلاح عاملی که بتواند منشا ایجاد ذوق و شوق ، تحریک و امید و علاقه در انسان شود. تشویق یک هدف واقعی است که دستیابی به آن انگیزه ای را ارضا می کند و در واقع تشویق ها همان تربیت کننده مثبت هستند که به عنوان محرک یا عاملی می باشند و دانش آموزان در جهت رسیدن به آنها می کوشند .

برای اندازه گیری میزان تشویق والدین و معلمین و کنترل آن در تحقیق از سوالات زیر در پرسشنامه خود استفاده میتوان کرد.

 

آیا برای تشویق دانش آموزان خود فرقی بین نمره 20 و عالی قائل هستید؟

الف) بله                              ب) نه

آیا برای تشویق بین دانش آموزان خود فرقی قائل هستید؟

الف) بله                              ب) نه

آیا حس نزدیکی به یکی از دانش آموزان باعث تغییر روش شما برای تشویق وی شده است؟

  الف) بله                              ب) نه

 

تشویق  ← ایجاد علاقه بیشتر

          ← تلاش بیشتر برای نتیجه بهتر

         ← ایجاد انگیزه

فرضیه سوم :

استفاده معلمان از تنبیه باعث خلاقیت در دانش آموزان خواهد شد .

متغیر وابسته : خلاقیت

متغیر مستقل : تنبیه

تعریف نظری :

ارائه یک محرک آزار دهنده برای تغییر رفتار ( برای حذف یک رفتار نامطلوب ) را تنبیه می گویند .

تبیه در لغت به معنای آگاهی دادن و بیدار کردن است و در اصطلاح عبارت است از مجازات انسانی که کار ناپسندی انجام داده به منظور جلوگیری از تکرار آن و ترک نمودن آن .

تعریف عملیاتی:

در این تحقیق منظور از تنبیه استفاده معلم از عوامل تنبیه از قبیل جسمی ، کلامی و جریمه در جریان تدریس کلاس است. به هر نوع بیزار کننده ای در کاهش نیروی یا وقوع رفتاری اثری فوری اما موقتی داشته باشد تنبیه است . که تحریکی است دردناک که به خاطر انجام رفتاری خاص از طرف ارگانیسم دریافت می شود و عاملی است برای متوقف ساختن یا جلوگیری از بروز آن .

تنبیه  ← اضطراب                        ← مانع از پیشرفت و ایجاد اختلالات روانی

       ← از بین رفتن اعتماد به نفس

       ← احساس حقارت

       ←  دروغ گویی

فرضیه چهارم :

استفاده معلمان از روشهای سنتی ( امتحان ) باعث خلاقیت در دانش آموزان خواهد شد .

متغیر وابسته : خلاقیت

متغیر مستقل : امتحان

تعریف نظری :

موانع بروز خلاقیت امروزه در میان معلمانی که صمیمانه می خواهند خلاقیت را پرورش دهند ، یافت می شود . امتحان و ارزیابی به صورت نمره دادن وجود دارد . امتحان می تواند اثرات منفی بر روی خلاقیت دانش آموزان باقی بگذارد حتی اگر ارزیابی معلم فقط شفاهی بود و نتایج مثبتی ارائه می نمود باعث می شد کودکان دائما در انتظار ارزیابی معلم به سر برده و در نتیجه گرایش به داشتن انگیزه کمتری برای خلاقیت خواهند داشت . ( قاسم زاده 1377)

تعریف عملیاتی :

در این تحقیق میزان استفاده از امتحان به دو صورت است . 1- تعداد دفعات امتحان  2- میزان اهمیت دادن معلم به امتحان و نتایجی که دانش آموزان از امتحان کسب می نمایند .

امتحان  ← میزان سنجش    ← تشخیص ایرادات و رفع آن

فرضیه پنجم :

تاکید بیش از حد معلمان بر مطالب و محتوای کتاب درسی تاثیر معکوسی بر خلاقیت دانش آموزان دارد.

متغیر وابسته : خلاقیت

متغیر مستقل : میزان تاکید معلمان بر مطالب و محتویات کتاب درسی

تعریف نظری :

كتاب‌هاي درسي كتاب‌هايي كه براساس برنامه درسي خاص و با هدف معيني ازسوي مراجع ذيصلاح وزارت آموزش و پرورش به تصويب رسيده و تهيه شده‌اند و در كلاس‌هاي درس نيز از آنها استفاده مي شود.

كتاب‌هاي غيردرسي كتاب‌هايي هستند كه به منظور فراهم كردن زمينه‌هاي ايجاد انگيزه براي يادگيري و يا مطالعه، آموزش جبراني و يا مكمل ، افزايش دانش و سواد علمي، پرورش مهارت‌هاي ذهني و عملي، رشد روابط اجتماعي و ارتقاي يادگيرنده براساس هدف‌ها و برنامه‌هاي خاصي تهيه و تنظيم مي‌شوند و لزوما به برنامه‌هاي درسي دوره تحصيلي وابسته نيستند   ( دفتر انتشارات كمك آموزشي وزارت آموزش و پرورش، 1379).

دراین تحقیق منظور ا تاکید بیش از حد معلمان بر مطالب  و محتویات کتاب درسی این است که معلم دانش آموزان را به سمت مطالعه کتاب های غیر درسی و یادگیری های جانبی ترغیب نکرده و محور تدریس خویش را کتابهای درسی و معین قرار دهد.

این متغیر با استفاده از پرسشنامه قابل سنجش است.

برای تفهیم مطالب به دانش آموزان تا چه حد کتاب غیر درسی ملاک قرار دادید ؟

بسیار زیاد

زیاد

تاحدودی

کم

خیلی کم

برای تدریس مطالب درسی تا چه حد به مطالب کتاب اکتفا نموده اید ؟

بسیار زیاد

زیاد

تاحدودی

کم

خیلی کم

تا چه حد دانش آموزان را ترغیب کردید از کتاب های غیر درسی نیز استفاده کنند ؟

بسیار زیاد

زیاد

تاحدودی

کم

خیلی کم

 

 

پرسشنامه

اینجانب انیسه خضراء دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی در صدد بررسی تحقیقی تحت عنوان ( عوامل موثر بر خلاقیت دانش آموزان ) بر آمده ام . ممنون می شوم که با پاسخهای صادقانه خود مرا در این مسیر تحقیق یاری فرمائید .

سوالات شناسایی  :

در صورت تمایل اطلاعات زیر را پاسخ دهید :

نام و نام خانوادگی :

سن :

سابقه  خدمت در آموزش و پرورش :

سابقه تدریس در اول دبستان :

دوره های آموزشی ضمن خدمت و کارگاه های آموزش که تا کنون گذرانده اید :

1 – در سال جاری برای تدریس درسهای جدید تا چه حد از روش سخنرانی استفاده کرده اید ؟ 

بسیار زیاد                    زیاد                     تاحدودی                     کم                               خیلی کم

2- در سال جاری برای تدریس مفهوم تکثیر و رشد به دانش آموزان تا چه حد از روش سخنرانی استفاده کرده اید ؟

بسیار زیاد                    زیاد                     تاحدودی                     کم                               خیلی کم

3- در سال جاری برای تدریس مفهوم بلندتر و کوتاه تر به دانش آموزان تا چه حد از روش سخنرانی استفاده کرده اید ؟

بسیار زیاد                    زیاد                     تاحدودی                     کم                               خیلی کم

4- در سال جاری در کلاس شما هنگام تدریس دروس جدید تا چه حد دانش آموزان فعال بوده اند ؟

بسیار زیاد                    زیاد                     تاحدودی                     کم                               خیلی کم

5- در سال جاری اگر از دانش آموزی رفتار خلافی سر می زد آیا او را تنبیه کلامی می کردید ؟

بسیار زیاد                    زیاد                     تاحدودی                     کم                               خیلی کم

6- در سال جاری اگر از دانش آموزی رفتار خلافی سر می زد آیا او را تنبیه جسمی می کردید ؟

بسیار زیاد                    زیاد                     تاحدودی                     کم                               خیلی کم

7- در سال جاری اگر از دانش آموزی رفتار خلافی سر می زد آیا او را جریمه می کردید ؟

بسیار زیاد                    زیاد                     تاحدودی                     کم                               خیلی کم

8- در سال جاری وقتی می خواستید دانش آموزی رفتار خویش را همچنان ادامه دهد آیا او را تشویق کلامی می کردید ؟

بسیار زیاد                    زیاد                     تاحدودی                     کم                               خیلی کم

9- در سال جاری وقتی می خواستید دانش آموزی رفتار خویش را همچنان ادامه دهد آیا به او جایزه می دادید ؟

بسیار زیاد                    زیاد                     تاحدودی                     کم                               خیلی کم

10- در سال جاری وقتی می خواستید دانش آموزی رفتار خویش را همچنان ادامه دهد آیا دانش آموزانی را که رفتار خوبی نداشته اند تنبیه جسمی می کردید ؟

بسیار زیاد                    زیاد                     تاحدودی                     کم                               خیلی کم

11- در سال جاری وقتی می خواستید دانش آموزی رفتار خویش را همچنان ادامه دهد آیا دانش آموزانی را که رفتار خوبی نداشته اند جریمه می کردید ؟

بسیار زیاد                    زیاد                     تاحدودی                     کم                               خیلی کم

12- در سال جاری اگر دانش آموزی با دانش آموزان دیگر دعوا می کرد و او مقصر می بود تا چه حد او را جریمه می کردید ؟

بسیار زیاد                    زیاد                     تاحدودی                     کم                               خیلی کم

13- در سال جاری اگر دانش آموزی تکالیفش را انجام نمی داد آیا او را تنبیه کلامی می کردید ؟

بسیار زیاد                    زیاد                     تاحدودی                     کم                               خیلی کم

14- در سال جاری اگر دانش آموزی تکالیفش را انجام نمی داد آیا او را تنبیه جسمی  می کردید ؟

بسیار زیاد                    زیاد                     تاحدودی                     کم                               خیلی کم

15- در سال جاری اگر دانش آموزی درسهایش را نمی خواند آیا او را تنبیه جسمی می کردید ؟

بسیار زیاد                    زیاد                     تاحدودی                     کم                               خیلی کم

16- در سال جاری اگر دانش آموزی درسهایش را نمی خواند آیا او را تنبیه کلامی می کردید ؟

بسیار زیاد                   زیاد                     تاحدودی                     کم                               خیلی کم

17- در سال جاری برای دریس دروس جدید علوم  تا چه حد از روشهای غیر از روش سخنرانی همچون پرسش و پاسخ ، بحث گروهی یا روش اکتشافی دیگر استفاده کرده اید ؟

بسیار زیاد                   زیاد                     تاحدودی                     کم                               خیلی کم

18-در سال جاری برای دریس دروس جدید فارسی  تا چه حد از روشهای غیر از روش سخنرانی همچون پرسش و پاسخ ، بحث گروهی یا روش اکتشافی دیگر استفاده کرده اید ؟

بسیار زیاد                   زیاد                     تاحدودی                     کم                               خیلی کم

19-در سال جاری رفتارها و اهداف دیگری غیر از امتحان برایتان اهمیت داشت ؟

بسیار زیاد                   زیاد                     تاحدودی                     کم                               خیلی کم

20-در سال جاری برای تدریس مطالب درسی تا چه حد به مطالب کتاب اکتفا نموده اید ؟

بسیار زیاد                   زیاد                     تاحدودی                     کم                               خیلی کم

21-در سال جاری تا چه حد دانش آموزان را ترغیب کردید از کتابهای غیر درسی نیز استفاده کنند ؟

بسیار زیاد                   زیاد                     تاحدودی                     کم                               خیلی کم

 

 

 

سوالات تشریحی :

 

آیا امکانات و مسائل مالی بر روی تدریس شما تاثیرگذار است ؟

 

آیا تاکید شما بر مطالب و محتوای کتاب درسی بر خلاقیت دانش آموزان تاثیر میگذارد ؟

 

با تشکر

 

 

تحلیل و بررسی پایان نامه :

بررسی ارتباط بین مهارت های کارآفرینانه ی مدیران و اثربخشی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط

پایان نامه پنج فصل است حاوی 129صفحه.

 

فصل اول :

1- مقدمه : طرح کلیات تحقیق

2- بیان مسئله : به معنای توصیف و توجیه موضوع پژوهش است در این قسمت موضوع مورد مطالعه تعریف ،دلایل انتخاب موضوع و فواید ناشی از اجرای آن و کاربرد آن به روشنی توضیح داده میشود.

در این پایان نامه به خوبی دلایل و فواید ناشی از موضوع بیان شده است و در توضیح کاربرد آن بیان میکند که کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک و متوسط سوخت موتور اقتصاد مدرن را فراهم می سازند.

3- ضرورت و اهمیت تحقیق : چرای انجام کار و معرفی کاربران احتمالی نتایج تحقیق

ضرورت و اهمیت را به صورت جداگانه بیان نموده است ولی مضمون هردو یکی است وبیان میکند که مقوله ی کارآفرینی به عنوان اصلی ترین مبنای توسعه مدنظر قرار گرفته است.

4- اهداف تحقیق : باید صریح و روشن و واقع بینانه باشد و بصورت منطقی

اهداف بخوبی بیان شده است.سه هدف را پژوهشگر در نظر گرفته است.

5- فرضیه ها یا سوالات تحقیق : مسیری برای اجرای تحقیق

(دراین پایان نامه مطالعات توصیفی نمی باشد بنابراین از فرضیات بجای سوالات تحقیق ذکر میشود.)

فرضیه ها همان اهداف فرد پژوهشگر است و آن را به صورت جامعه کوچکتر و روشنتر بیان ننموده است. در بیان فرضیه ها از متغیرهای مداخله گر، تعدیل کننده یا کنترل کننده استفاده نکرده است.

6- پیش فرضها : قبول مواردی برای اطمینان از حرکت در مسیر اجرای تحقیق(جملاتی هستند که درستی و اعتبارشان پذیرفته شده است . احتیاج به استدلال ندارد . ) مسئله پژوهش براساس آن بنا نهاده شده است .

( در این پایان نامه پیش فرضی بیان نشده است . )

7- تعریف عملیاتی : اقدامی برای برداشت مشترک از مفاهیم تحقیق

( دراین پایان نامه پیشینه تحقیق را در فصل اول و هم در فصل دوم بیان نموده است . )

پژوهشگر پس از بیان ضرورت تحقیق پیشینه نظری و پیشینه تجربی را بیان میکند و سپس اهداف تحقیق را در پایان نامه بیان میکند.

پس از بیان فرضیه روش تحقیق و جامعه آماری و نمونه آماری را مشخص میکند که در فصل سوم باید قید شود و در آن فصل هم مجددا بیان نموده است.

محقق تیتر تعاریف عملیاتی را سپس بیان نموده و متغیرها(متغیرهای مستقل و وابسته) را که در فرضیه ها بیان شده بود به صورت جداگانه تعاریفی ارائه میدهد  اما در تعاریف متغیرها و اصطلاحات موردنظر کلیه تعاریف مفهومی و اسمی هستند و هیچ تعریف عملیاتی ننموده و ابعاد و مولفه برای متغیرها در نظر نگرفته است.

 

فصل دوم :

در این فصل به ارائه و بحث پیرامون نظریات محققینی که قبلا در مورد موضوع تحقیق ،  تحقیقات دیگری انجام داده اند می پردازند . لازم به ذکر است که منظور از ارائه این فصل صرفا نقل قول از منابع و مراجع مختلف نیست بلکه باید خلاصه ای از نظرات آنها به همراه بحث کلی آورده شود و همراه با جمع بندی و نشان دادن خلا تحقیقاتی باشد .

1 – مقدمه :

2- مبانی نظری : نظریه های مرتبط با موضوع و قابل بحث

3- پیشینه تحقیق : در قالب موضوع فرد یا افرادی دیگر نظریه ها و تحقیقات انجام داده اند .

4- جمع بندی کلی : جمع بندی از مجموع عملیات پیشینه

( در این پایان نامه پیشینه تحقیق در فصل اول ذکر شده است )

در این پایان نامه در این فصل  سر فصلی با عنوان مروری بر ادبیات تحقیق و کارآفرینی را به طور کلی توضیح میدهد(مقدمه ، فواید آن ، تاریخچه کارآفرینی ، دسته بندی کارآفرینی و تعریف عملیاتی و تعیین ابعاد و مؤلفه های آن ومدلهای متفاوت)

پیشینه های هر فرضیه را بطور جداگانه بیان کرده است و میزان انحراف معیار و سطح معنی دار تقریبی را بهصورت جدول ارائه داده است.(همبستگی پیرسون و همبستگی اسپیرمن)

 

فصل سوم : روش تحقیق

1 – مقدمه :

2- روش و طرح کلی تحقیق : اشاره به روش تحقیق از ابعاد هدف و محیط اجرا و مسیر اجرا

3- جامعه آماری :

( در این پایان نامه استان سنندج جامعه آماری است )

4- نمونه آماری و روش نمونه گیری :

( در این پایان نامه شهرک صنعتی شماره یک سنندج را انتخاب نموده است )

5- متغیرهای تحقیق : شاخص های تغیر پذیر تعریف می شوند .

6- ابزار اندازه گیری : معرفی ابزار و اعتبار و روائی آن

7- شیوه جمع آوری اطلاعات :

( در این پایان نامه اسناد و مدارک دانشگاه ها، کتابخانه، پرسش نامه ، روش گرد آوری اطلاعات است )

(در این تحقیق منابع گردآوری اطلاعات را بررسی و مطالعه کتاب ، استفاده از مقالات داخلی و خارجی  و استفاده از پرسشنامه که اصلی ترین ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق عنوان شده است.

پرسشنامه در این تحقیق از فن دلفی استفاده شده و از تکنیک قیفی یعنی حرکت از سوالات عمومی و کلی به سمت سوالات اختصاصی و محدودتر)

سپس پایایی و روایی پرسشنامه را بیان نموده  آمار توصیفی و استنباطی را ارائه نموده است و محاسبات آن را قید میکند.و از ضریب پایایی (ضریب آلفای کرونباخ) استفاده شده است.

در این تحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمن جهت وجود رابطه استفاده شده است.

8- روش آماری : انواع روش آماری مورد استفاده در پایان نامه

( در این پایان نامه روش توصیفی از نوع همبستگی و استنباطی )

( در فصل اول روش تحقیق و جامعه آماری و نمونه آماری بیان شده است در این فصل در این پایان نامه در ابتدا پس از مقدمه مدل مفهومی تحقیق بیان شده است که رابطه بین مهارت های کارآفرینانه و اثربخش بیان می شود )

( پرسش نامه براساس مقیاس درجه لیکرت تنظیم شده است )

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

در این فصل ابتدا اقدام به ارائه نتایج و مقایسه آنها براساس فرضیات و اهداف تعیین شده می نماید و سپس در بخش پایانی به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازد . این فصل هسته اصلی تحقیق است .

1 – مقدمه :

2- توصیف داده ها : جداول و نمودارهای توصیفی

3- آزمون فرضیه ها یا طرح سوالات : متناسب با یافته ها جداول نمودارهای زیربط  ارائه می شود .

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

1 – مقدمه :

2- خلاصه تحقیق :

3- خلاصه یافته ها : خلاصه ای از جداول و نمودارها است .

4- بحث : مقایسه تحقیقات و نتایج موافق و مخالف با نتایج حاصل از یافته ها

5- نتیجه گیری : ارائه پیام حاصل از تحقیق

6- محدودیت های تحقیق : محدودیت هایی در کنترل و خارج از کنترل محقق

7- پیشنهادهای برخاسته از تحقیق

8- پیشنهادهایی به سایر محققین : در این قسمت پیشنهادات به مسائل بی جواب در رابطه با تحقیق انجام شده اشاره می شود و پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی استناد نتایج بدست آمده در این تحقیق ارائه می شود .

( در پایان نامه پس از بیان مقدمه نتیجه گیری را به صورت نتیجه گیری از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام داده است و نتایج آزمون فرضیه ها و پیشنهاد محقق در مورد فرضیه ها را بیان نموده است پس نتیجه گیری کلی انجام داده است . طبق بیان نتیجه محقق رابطه معنی داری بین مهارت کارآفرینانه مدیران و اثربخشی کسب و کارهای کوچک و متوسط وجود دارد . )

 

منابع و ماخذ به صورت صحیح بیان شده است . همچنین لازم به ذکر است که در این پایان نامه پس از ضمائم و پیوست ها که شامل پرسشنامه ها و تجزیه و تحلیل آماری و چکیده انگلیسی آورده شده است .

در باب موضوع تحقیق تمام طیف کاری محقق در راستای کارآفرینی بوده است و توضیح چندانی به کسب و کارهای کوچک و متوسط ننموده است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم تیر 1393ساعت 0:46  توسط دانش آموزان کلاس دوم  | 

پایان نامه

عنوان:کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS در مکانیابی.توزیع فضایی و تحلیل شبکه بهداشتی و درمانی نمونه موردی شهر مهاباد

نام و نام خانوادگی:منصور عزیزی

دانشگاه تبریز

رشته:جغرافیا و برنامه ریزی شهری

                                                                                                                                                 مقطع:کارشناسی ارشد

فصل اول این پایان نامه به نام طرح تحقیق نامگذاری شده است

پایان نامه با مقدمه آغاز شده و در گام بعدی پژوهشگر به بیان مساله وشرح ضرورت و اهمیت موضوع پرداخته است.

اهداف تحقیق به شرح زیر است:

الف)ارزیابی وضعیت موجود مراکز بهداشتی و درمانی و چگونگی توزیع فضایی آنها در منطقه مورد مطالعه

ب)مکان یابی مراکز بهداشتی و درمانی در منطقه مورد مطالعه و درجه بندی سطح مورد مطالعه از نظر میزان دسترسی به این مراکز

ج)ارائه مدل جهت کمک به طراحانو برنامه ریزان شهری برای شناخت معیارهای صحیح مکان گزینی مراکز خدمات شهری

د)شناساندن اهمیت و قابلیت سیستماطلاعا جغرافیایی GIS در مکان گزینی عناصر کالبدی-فیزیکی شهرها

جامعه هدف:

جامعه هدف مراکز خدمات بهداشتی و درمانی شهر مهاباد می باشد.

روش تحقیق به صورت کمی است.

ابزارو جمع آوری اطلاعات:

اطلاعات مورد نیاز تحقیق به دو قسمت الف)اطلاعات مکانی ب)اطلاعات غیر مکانی و توصیفی تقسیم می شوند واز منابع زیر جمع آوری شده اند.

اطلاعات مکانی:نقشه های شهری موجود/تصاویر ماهوارهای   اطلاعات غیر مکانی و توصیفی:سرشماری سالیانه مراکز بهداشت و درمان شهر مهاباد از نواحی تحت پوشش خود/سرشماری کارگاهی 1381 مهاباد/آمارنامه های مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

در این تحقیق ابتدا اطلاعات مورد نیاز جهت تحلیل در محیط سیستم های اطلاعات جغرافیایی تعیین و وارد کامپیوتر شدند و سپس در محیط auto desk map   نقشه های مورد نظرتهیه و ویرایش شده اند.در مرحله بعد نقشه های مورد نظر در محیط نرم افزار  Arc/ info 8.1 به منظور تعریف topology وارد شدند و سپس داده های توصیفی وارد پایگاه اطلاعاتی شده وبه عوارض نسبت داده شده اند.بدین ترتیب پایگاه داده سیستم های اطلاعات جغرافیایی به صورت لایه های اطلاعاتی مختلف در بانک اطلاعاتی  GIS  ذخیره شدند بعد از تکمیل بانک اطلاعات مکانی و غیر مکانی ترکیب شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات در محیط    GIS  انجام شد.

خروجی اطلاعات به صورت نقشه های جدید صورت گرفته است.

از توابع تحلیل مورد استفاده در تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد:

روی هم قرار دادن لایه ها/بافرینگ/تحلیل شبکه/تحلیل فضایی/ شاخص همپوشانی و مدلینگ.

منابع:

این تحقیق شامل 44 منبع فارسی از جمله کتاب و پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد و رساله دکتری و 8 منبع انگلیسی از جمله کتب و سایت های مربوط به ژورنالهای علمی می باشد.

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم تیر 1393ساعت 20:39  توسط دانش آموزان کلاس دوم  | 

با سلام واحترام

اینجانب بهاره حسینی دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه ارشاد می باشم. این پرسشنامه جهت بررسی و تحلیل علل گرایش جوانان 18 تا 25 سال شهر تهران به دین مسیحیت عنوان شده است، شما می توانید با پاسخ دادن به یکی از گزینه ای ذیل من را در تکمیل سوالات زیر یاری رسانید.

 

مشخصات فردی:

نام:                                        نام خانوادگی:                                  سن:                                     تاهل:   

 میزان تحصیلات:                                                     جنسیت:                                              شغل:

 

1-     آزادی پوشش و روابط جنسی در کشورهای مسیحی  دلیل گرایش جوانان به دین مسیحیت می باشد.

کاملا موافقم        موافقم                نظری ندارم                    مخالفم                   کاملا مخالفم

2-    آزادی مصرف مشروبات الکلی دلیل گرایش جوانان به دین مسیحیت می باشد.

کاملا موافقم       موافقم                نظری ندارم                     مخالفم                   کاملا مخالفم

3-     عدم شناخت مسیحیت باعث گرایش جوانان به دین مسیحیت می شود.

کاملا موافقم       موافقم               نظری ندارم                      مخالفم                  کاملا مخالفم

 

4-    عدم شناخت از انجیل یکی از دلایل گرایش جوانان به دین مسیحیت می باشد.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

5-     کوتاهی رسانه‌های ایران در شناساندن باورهای مسیحیان یکی از عوامل گرایش به دین مسیحیت می باشد.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

6-     پنهان‌کاری مسیحیان در مورد باورهایشان عامل عدم شناخت جوانان از دین مسیحیت می باشد.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

7-    صلح‌طلب جلوه دادن مسیحیان عامل گرایش جوانان به دین مسحیت می باشد.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

8-    راحتی در عبادات و بخشش گناهان عامل گرایش جوانان به دین مسیحیت می باشد.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

9-    امکان اخذ ویزای غرب در صورت معرفی خود به عنوان مسیحی یکی از دیلایل گرایش جوانان به دین مسحیت می باشد.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

10-   حمایت مالی کلیسا از تازه مسیحیان عامل گرایش جوانان به دین مسیحیت می باشد.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

11-  شیوه زندگی مسیحیان یکی از دیلایل گرایش جوانان به دین مسیحیت می باشد.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

12-  نارضایتی از اسلامی که آنها تجربه کرده‌اند دلیل گرایش جوانان به دین مسیحیت شده است.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

13-  اینکه نجات‌بخشی در اسلام مشروط عنوان شده ولی مسیحیت نجات را شامل همه افراد می‌داند.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

14-  رفتار محترمانه مبلغان مسیحی و دیگر ایدان و مذاهب سبب توجه جوانان به این دین شده است.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

15-  تبلیغات رنگ و لعاب دار مسیحیان دلیل گرایش جوانان به دین مسیحیت گردیده است.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

16-  گرایش جوانان به دین مسیحیت تحت تاثیر عوامل روانی نیز می تواند باشد.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

17-  القای این نکته که مسیحیت دین صلح و محبت است سبب گرایش جوانان به این دین شده است.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

18-  باور غلط این موضوع که علت رشد غرب دین مسیحیت است باعث گرایش جوانان به این دین گردیده است.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

19-  باور غلط این موضوع که علت عقب ماندگی مسلمین دیناسلام است سبب توجه جوانان به این دین شده است.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

20-  تبلیغ به اشتباه این نکته که اسلام دین جنگ و خضونت است سبب تمایل جوانان به دین مسیحیت شده است.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

21-  یکی از دلایل تمایل جوانان به دین مسیحیت جلب توجه دیگران به خود می باشد.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

22- غرب زدگی و خودباختگی می تواند یکی از دلایل گرایش جوانان به آیین مسیحیت باشد.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

23-     تمایل به ابراز روشنفکری می تواند یکی از دلایل جوانان به دین مسیحیت باشد.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم تیر 1393ساعت 8:31  توسط دانش آموزان کلاس دوم  | 

با سلام واحترام

اینجانب بهاره حسینی دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه ارشاد می باشم. این پرسشنامه جهت بررسی و تحلیل علل گرایش جوانان 18 تا 25 سال شهر تهران به دین مسیحیت عنوان شده است، شما می توانید با پاسخ دادن به یکی از گزینه ای ذیل من را در تکمیل سوالات زیر یاری رسانید.

 

مشخصات فردی:

نام:                                        نام خانوادگی:                                  سن:                                     تاهل:   

 میزان تحصیلات:                                                     جنسیت:                                              شغل:

 

1-     آزادی پوشش و روابط جنسی در کشورهای مسیحی  دلیل گرایش جوانان به دین مسیحیت می باشد.

کاملا موافقم        موافقم                نظری ندارم                    مخالفم                   کاملا مخالفم

2-    آزادی مصرف مشروبات الکلی دلیل گرایش جوانان به دین مسیحیت می باشد.

کاملا موافقم       موافقم                نظری ندارم                     مخالفم                   کاملا مخالفم

3-     عدم شناخت مسیحیت باعث گرایش جوانان به دین مسیحیت می شود.

کاملا موافقم       موافقم               نظری ندارم                      مخالفم                  کاملا مخالفم

 

4-    عدم شناخت از انجیل یکی از دلایل گرایش جوانان به دین مسیحیت می باشد.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

5-     کوتاهی رسانه‌های ایران در شناساندن باورهای مسیحیان یکی از عوامل گرایش به دین مسیحیت می باشد.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

6-     پنهان‌کاری مسیحیان در مورد باورهایشان عامل عدم شناخت جوانان از دین مسیحیت می باشد.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

7-    صلح‌طلب جلوه دادن مسیحیان عامل گرایش جوانان به دین مسحیت می باشد.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

8-    راحتی در عبادات و بخشش گناهان عامل گرایش جوانان به دین مسیحیت می باشد.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

9-    امکان اخذ ویزای غرب در صورت معرفی خود به عنوان مسیحی یکی از دیلایل گرایش جوانان به دین مسحیت می باشد.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

10-   حمایت مالی کلیسا از تازه مسیحیان عامل گرایش جوانان به دین مسیحیت می باشد.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

11-  شیوه زندگی مسیحیان یکی از دیلایل گرایش جوانان به دین مسیحیت می باشد.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

12-  نارضایتی از اسلامی که آنها تجربه کرده‌اند دلیل گرایش جوانان به دین مسیحیت شده است.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

13-  اینکه نجات‌بخشی در اسلام مشروط عنوان شده ولی مسیحیت نجات را شامل همه افراد می‌داند.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

14-  رفتار محترمانه مبلغان مسیحی و دیگر ایدان و مذاهب سبب توجه جوانان به این دین شده است.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

15-  تبلیغات رنگ و لعاب دار مسیحیان دلیل گرایش جوانان به دین مسیحیت گردیده است.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

16-  گرایش جوانان به دین مسیحیت تحت تاثیر عوامل روانی نیز می تواند باشد.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

17-  القای این نکته که مسیحیت دین صلح و محبت است سبب گرایش جوانان به این دین شده است.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

18-  باور غلط این موضوع که علت رشد غرب دین مسیحیت است باعث گرایش جوانان به این دین گردیده است.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

19-  باور غلط این موضوع که علت عقب ماندگی مسلمین دیناسلام است سبب توجه جوانان به این دین شده است.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

20-  تبلیغ به اشتباه این نکته که اسلام دین جنگ و خضونت است سبب تمایل جوانان به دین مسیحیت شده است.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

21-  یکی از دلایل تمایل جوانان به دین مسیحیت جلب توجه دیگران به خود می باشد.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

22- غرب زدگی و خودباختگی می تواند یکی از دلایل گرایش جوانان به آیین مسیحیت باشد.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

23-     تمایل به ابراز روشنفکری می تواند یکی از دلایل جوانان به دین مسیحیت باشد.

کاملا موافقم       موافقم              نظری ندارم                      مخالفم                   کاملا مخالفم

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم تیر 1393ساعت 8:31  توسط دانش آموزان کلاس دوم  | 

با سلام و خسته نباشید و قبولی طاعات و عبادات شما در درگاه حق تعالی 

استاد میشه برگم دوباره صحیح کنید فکر نمی کنم اینقدر بد نوشته باشم که از 20 نمره 7 بشم به نظر خودم خیلی خوب نوشته بودم مرسی و ممنونم از زحمات شما 

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم تیر 1393ساعت 21:55  توسط دانش آموزان کلاس دوم  | 

نقد پایان نامه:

عنوان پایان نامه: تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر کارایی کارکنان بانک مرکزی ملی تهران- نام و نام خانوادگی دانشجو: فاطمه جوادی دانشجوی رشته مدیریت دانشگاه آزاد تهران مرکزی- کارمند بانک ملی مرکزی

نقد عنوان: مقدمه ای که در فصل 1 آورده می شود بایستی بین 2 خط تا 1 پاراگراف باشد که در این پایان نامه 1 صفحه نوشته شده و همچنین در مقدمه نیازی به عنوان منابع ومراجع نمی باشد امادر اینجا شاهد آن هستیم که چند پاراگراف را با منبع آورده است که اشتباه است.

بیان مسئله:  بیان مسئله در این پایان نامه 3 صفحه توضیح داده شده و مطالب و حوزه ها بصورت خیلی منظم بیان شده است. ولی تعداد صفحات آن زیاد بود. بیش از 2 صفحه بود.

اهمیت و ضروت تحقیق: در این پایان نامه ترتیب قرار گرفتن اهمیت تحقیق درست آورده شده بود اما ضرورت آن بیان نشده بود نکته بعد انکه مطالب آن باید به صورت آیتم وار آورده می شد.

اهداف تحقیق: اهداف و فرضیات بایستی در راستای هم باشند که در این پایان نامه به این موضوع بخوبی پرداخته شده است. تنها اشکال در ترتیب قرار گرفتن آنها در این فصل می باشد. هدف اصلی همان موضوع پایان نامه است که در اینجا با اندک تغییر نوشته شده است و همگی اهداف بصورت خبری بیان شده اند که صحیح است.

سوالات تحقیق: در این پایان نامه سوالی مطرح نشده بود.

فرضیه های تحقیق: همانطور که در بالا نیز اشاره شد فصل اول پایان نامه باید طی یک روند ترتیبی سپری شود اما می بینیم در این پایان نامه این اصل رعایت نشده است . ابتدا بایستی اهداف را مطرح نمود و از روی اهداف سولاتی برایش مطرح می کرد و درنتیجه از روی سوالات به فرضیاتی دست پیدا می کرد که این پایان نامه ابتدا فرضیات را آورده و بعد از متغیرها به اهداف پرداخته است.

متغیرهای تحقیق:این تحقیق از نوع شناسایی می باشد و متغییر وابسته و مستقل نداشت که فکر می کنم اشکال بزرگی برای پایان نامه باشد و دیگر اینکه متغیرها را باید در فصل سوم مورد بررسی قرار می داد نه در فصل اول تحقیق.

تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق: با تعریف درست متغیرها و مجهولات را برای خواننده روشن کرده است.

پیشینه تحقیق: مهمترین ایراد این بخش این است که پیشینه تحقیق مربوط به فصل دوم می باشد اما در این پایان نامه آن را در فصل اول و بعد از اهمیت و ضرورت تحقیق آورده است.در این پایان نامه هم به پیشنیه ایران پرداخته و هم جهان نقطه قوتی بود برای پایان نامه- جدول و نمودار هم در پایان نامه بود که فکر می کنم خوب بود.

روش تحقیق: روش تحقیق را نباید در فصل اول می آورد اما روش را به خوبی و دقت بیان کرده بود.

جامعه آماری: جامعه نشان دهنده افرادی است که ویژه گی یکسانی دارند که در این پایان نامه کارکنان بانک ملی در نظر گرفته است.

روش نمونه گیری: روش نمونه گیری تصادفی ساده بود که نشان داده است شانس انتخاب شدن برای تمامی اعضا یکسان است. ابزار گرد آوری: از طریق پرسشنامه انجام شده بود .

روایی واعتبار: در این پایان نامه روایی محتوایی بعمل آمده و پایایی که از آن به اعتبار،دقت و اعتماد پذیری است که عبارت است از اینکه اگر وسیله اندازه گیری در شرایط مشابه در زمان و یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد نتایج مشابهی از آن حاصل شود .استفاده از معیار کرونباخ نشان از پایایی مناسب پرسشنامه است.

روش تجزیه و تحلیل داده ها: از پارامترهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده کرده است.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم تیر 1393ساعت 13:55  توسط دانش آموزان کلاس دوم  | 

تعریف تجربی (شبهات دینی): معمولاً در مواردی استعمال شده که عدم تمییز و اشکال در تشخیص نسبت به حق و باطل صورت گرفته باشد،

مولفه

ابعاد

متغییر

-  شک در ناصحیح انجام دادن یک دستور دینی

-  تکرار خطا در انجام فرائض دینی

 

شک و تردید داشتن

شبهات دینی

-            برداشت غلط از یک موضوع

اشتباه تصور کردن

-            بین درستی و نادرستی سنگ انداختن

-            در راه تشخیص درستی از نادرستی مانع گذاشتن

چالش داشتن

-            مباه بودن مطلبی را می رساند

-            انجام دادن و یا ندادن فرقی نمی کند

ابهام داشتن

 

آزادی بیش از حد (تعریف اسمی): آسوده رفتار کردن- زندگی کردن بدون در نظر گرفتن مرز و حقوق دیگران

مولفه

ابعاد

متغییر

- پرورش عادتهای نادرست و غیر اخلاقی

- برآورد کردن کلیه خواسته های غیر   اخلاقی و نابجا

 

بی بند و باری

آزادی بیش از حد

ناصحیح بودن پوشش جسمانی

بی حجابی

افزایش بیش از حد رابطه

ارضای تمایلات جنسی

تعریف تجربی دین گریزی: نوعی تغییر دینداری می باشد.

مولفه ها

ابعاد

متغییر

توجیهات دینی درانجام ندادن تکلیف   شرعی

نبود شرایط محیطی و درستی در انجام   صحیح تکالیف دینی و شرعی

فاصله گرفتن از دین

دین گریزی

دور کردن چیزی از خود

از خود تنفر نشان دادن

کنار زدن کسی با چیزی

واپس زدن

نظارت بر رفتار ریاکارانه دین طلبان   و دور شدن

دلزدگی

تعریف اسمی (نمادین): نماینده و ظاهر کننده بودن- سمبلیک بودن

مولفه

ابعاد

متغییر

با هم یک جور نبودن

در شکل و ظاهر شبیه نبودن

متفاوت بودن

نمادین بودن

انتخابی که بصورت خاص باشد

برگزیده شدن

ویژه بودن

جدا بودن از چیزهای دیگر

خاص بودن

استثنائی بودن

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم تیر 1393ساعت 12:41  توسط دانش آموزان کلاس دوم  | 

بسمه تعالی

اصلاحیه تعریف عملیاتی

 

  1- خرید کالا و خدمات از طریق شبکه مجازی : تعریف تجربی : خرید اینترنتی

مولفه ها

ابعاد

متغیر

آیا به رایانه دسترسی داریم؟

آیا با طرز کارکردن با رایانه آشنایی داریم؟

 

 

 

رایانه

 

 

 

 

 

خرید اینترنتی

آیا به اینترنت دسترسی داریم؟

آیا با طرز کارکردن با اینترنت آشنایی داریم؟

 

اینترنت

 

مولفه ها

متغیر

در امان بودن

امنیت

ایمن شدن

2- تعریف اسمی امنیت در خرید

 

 

 

 

 

 

1/2-  تعریف عملیاتی : امنیت در خرید (امنیت در خرید از لحاظ مالی )

مولفه

ابعاد

متغیر

 

جای نگذاشتن پول

پول

امنیت در خرید

 

دزدیده نشدن پول

 

 

 

3- تعریف عملیاتی  ←  صرفه جویی در زمان  ←

مولفه ها

ابعاد

متغیر

رسیدگی به بیشترکارهای روزانه

رسیدن سریعتر به خواسته ها و نیازهایمان

-

صرفه جویی درزمان

 

4-دستیابی سریع کالا

مولفه

ابعاد

متغیر

قطع بودن اینترنت

وصل بودن اینترنت

جنس مورد نظر در سایت وجود دارد؟

تنوع کالا و محصولات

سرعت بالای اینترنت

دستیابی سریعتر کالا

 

تعریف مفهومی: دستیابی سریع تر کالا راحت و بدون دغدغه خرید کردن

 

5- تعریف عملیاتی : دریافت سریع تر کالا 

مولفه

ابعاد

متغیر

در آرامش به کالا خود می رسیم

به دور از استرس و ناراحتی

سالم بودن جنس تا درب منزل

-

دریافت سریع تر کالا

اصلاحیه روش تحقیق

 موضوع : مزایا خرید اینترنتی نسبت به خرید سنتی در شهر تهران در سال 92

واحد تحلیل : افرادی که اینترنتی خرید می کنند

واحد مشاهده : کاربران اینترنت

سطح تحلیل : کلان

روش تحقیق : روش پیمایشی

روش نمونه گیری : روش چند مرحله ای تلفیق طبقه بندی و خوشه ای . زیرا تعداد افرادی که از خرید اینترنتی استفاده می کنند نامحدود بوده و امکان تهیه لیستی که مشخصات تمامی کاربران را در بر داشته باشد مشکل و زمان گیر می باشد .بنابراین افرادی را بصورت تصادفی انتخاب کرده( مثلا در کافی نت ها) با آن ها مصاحبه می کنیم .

تهران را به مناطق شمال،جنوب ، شرق، غرب و مركز طبقه بندي مي كنيم و هر كدام از مناطق به تعداد نواحي كه در آن منطقه تقسيم مي كنيم و هر ناحيه را مي توان به مناطق شهرداري تقسيم بندي مي كنيم و کافی نت های آن منطقه را مورد تحقیق قرار می دهیم و یا کارمندان موسسات و یا شرکت های آن منطقه مورد تحقیق مورد بررسی قرار می دهیم .

ابزار تحقیق : کتابخانه ، پرسشنامه و مصاحبه

 

متن پرسشنامه

همکار محترم ، با سلام و احترام

پرسشنامه ای که در اختیار دارید به منظور انجام یک تحقیق دانشگاهی تهیه شده است خواهشمند است با اختصاص دقایقی از وقت خود ، ما را در انجام این پژوهش یاری فرمائید .پیشاپیش از وقتی که صرف می کنید ، نهایت تشکر را داریم . لازم به ذکر است   که شما کاملا به صورت تصادفی انتخاب شده اید  و مشخصات شما در این پرسشنامه یادداشت نخواهد شد.

انسیه کمالی (دانشجوی کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی)

الف) سوالات فردی

1)   جنسیت

 

⃝ زن                         ⃝ مرد 

 

2) وضیت تاهل

 

⃝ مجرد                       ⃝ متاهل

 

3)  سن

 

⃝  20تا 30 سال           ⃝ 30تا 40سال                  ⃝   40تا 50سال               ⃝ بالای 50سال

 

4) سابقه خدمت

 

  1تا5سال                 ⃝ 5تا10سال                     ⃝ 10تا20سال                   ⃝  20سال به بالا⃝

5) سطح  تحصیلات

⃝ دیپلم یا کمتر             ⃝  کاردانی                       ⃝  کارشناسی                    ⃝  کارشناسی ارشد و بالاتر

 

ب) سؤالات اختصاصی

1) آیا تاکنون از خرید اینترنتی استفاده نموده اید؟

⃝ خیلی زیاد         ⃝ زیاد          ⃝ متوسط          ⃝ خیلی کم          ⃝ کم

2) آیا برای خرید کردن صرفه جویی درزمان برای شما اهمیت دارد؟

⃝ خیلی زیاد         ⃝ زیاد          ⃝ متوسط          ⃝ خیلی کم          ⃝ کم

 

3) به نظر شما میزان تنوع در بخش خرید اینترنتی به چه صورت است ؟

⃝ خیلی زیاد         ⃝ زیاد          ⃝ متوسط          ⃝ خیلی کم          ⃝ کم

4) به نظر شما محصولات  اینترنتی تا چه اندازه توانسته است انتظارات شما را مرتفع نماید ؟

⃝ خیلی زیاد         ⃝ زیاد          ⃝ متوسط          ⃝ خیلی کم          ⃝ کم

5) به نظر شما قیمت محصولات اینترنتی تا چه اندازه مناسب است ؟

⃝ خیلی زیاد         ⃝ زیاد          ⃝ متوسط          ⃝ خیلی کم          ⃝ کم

6) به عقیده شما آموزش لازم جهت خرید اینترنتی از طریق سایت ها به مشتریان ارائه شده است ؟

⃝ خیلی زیاد         ⃝ زیاد          ⃝ متوسط          ⃝ خیلی کم          ⃝ کم

7 ) آیا خرید اینترنتی (غیر حضوری) را به خرید حضوری ترجیح می دهید؟

⃝ خیلی زیاد         ⃝ زیاد          ⃝ متوسط          ⃝ خیلی کم          ⃝ کم

8)  آیا طرح و ساختار سايت مي تواند حس وجود اعتماد را در مشتريان تقويت کند؟

⃝ خیلی زیاد         ⃝ زیاد          ⃝ متوسط          ⃝ خیلی کم          ⃝ کم

9) آیا  قیمت های کالا  در خرید اینترنتی با قیمتهای موجود در سایر فروشگاهها تفاوت دارد؟

⃝ خیلی زیاد         ⃝ زیاد          ⃝ متوسط          ⃝ خیلی کم          ⃝ کم

10) مشتريان نگران امنيت سيستمهاي پرداخت و حفظ حريم شخصي خود هستند آیا با کاهش اين نگراني رضايت از سايت برای خرید اینترنتی بيشتر مي شود؟

⃝ خیلی زیاد         ⃝ زیاد          ⃝ متوسط          ⃝ خیلی کم          ⃝ کم

11) آیا راحتی در روش پرداخت در زمان خرید اینترنتی برای شما اهمیت دارد؟

⃝ خیلی زیاد         ⃝ زیاد          ⃝ متوسط          ⃝ خیلی کم          ⃝ کم

12) آیا از نحوه تحویل کالای خریداری شده درب منزل,بیمه بودن کالا و عدم مشکل حمل و نقل از فروشگاه های اینترنتی رضایت دارید ؟

⃝ خیلی زیاد         ⃝ زیاد          ⃝ متوسط          ⃝ خیلی کم          ⃝ کم

13) آیا خرید اینترنتی باعث سهولت در خرید می شود؟

⃝ خیلی زیاد         ⃝ زیاد          ⃝ متوسط          ⃝ خیلی کم          ⃝ کم

14) آیا محیط خرید به صورت اینترنتی به مشتریان و خریداران کمک می کند تا با فراهم کردن انتخاب گسترده، ارزیابی اطلاعات، دقت و مقایسه کالاها زمان کمتری را صرف تصمیم گیری کنند ؟

 ⃝ خیلی زیاد         ⃝ زیاد          ⃝ متوسط          ⃝ خیلی کم          ⃝ کم

15) مشتریان به زمان رسیدن کالا، مکان تحویل، نوع و اندازه کالا حساسیت خاصی دارند آیا طراحان خرید اینترنتی توانسته اند نیازهای مشتریان را برآورده کنند ؟

⃝ خیلی زیاد         ⃝ زیاد          ⃝ متوسط          ⃝ خیلی کم          ⃝ کم

16) تا چه حدی اطلاعات کافی و درست در خصوص وضعیت کالاهای موجود توسط فروشگاه اینترنتی به شما داده شده است؟

⃝ خیلی زیاد         ⃝ زیاد          ⃝ متوسط          ⃝ خیلی کم          ⃝ کم

17) سرعت تحویل کالا توسط فروشگاه اینترنتی به شما چقدر است؟

⃝ خیلی زیاد         ⃝ زیاد          ⃝ متوسط          ⃝ خیلی کم          ⃝ کم

18) فروشگاه اینترنتی تا چه حد به میزان رضایت شما از محصول (یا خدمات) توجه می کند؟

⃝ خیلی زیاد         ⃝ زیاد          ⃝ متوسط          ⃝ خیلی کم          ⃝ کم

19) متنوع بودن محصولات تا چه حدی اشتیاق شما را برای خرید تحت تأثیر قرار می دهد؟

⃝ خیلی زیاد         ⃝ زیاد          ⃝ متوسط          ⃝ خیلی کم          ⃝ کم

20) در صورت وقوع تأخیر در ارسال کالا فروشگاه اینترنتی تا چه میزان پاسخگو است؟

⃝ خیلی زیاد         ⃝ زیاد          ⃝ متوسط          ⃝ خیلی کم          ⃝ کم

21) میزان انعطاف پذیری فروشگاه اینترنتی در برابر خواسته های شما چقدر است؟

⃝ خیلی زیاد         ⃝ زیاد          ⃝ متوسط          ⃝ خیلی کم          ⃝ کم

22) آیا خریدازفروشگاه اینترنتی را به افراد دیگر توصیه می کنید؟

⃝ خیلی زیاد         ⃝ زیاد          ⃝ متوسط          ⃝ خیلی کم          ⃝ کم

23) کیفیت محصولات تا چه حدی با انتظارات شما مطابقت دارد؟

⃝ خیلی زیاد         ⃝ زیاد          ⃝ متوسط          ⃝ خیلی کم          ⃝ کم

24) آیا استانداردهای لازم برای تضمین کیفیت محصول توسط فروشگاه اینترنتی ارائه شده است؟

⃝ خیلی زیاد         ⃝ زیاد          ⃝ متوسط          ⃝ خیلی کم          ⃝ کم

25) میزان رضایت شما از پاسخ گوئی به شکایات توسط فروشگاه اینترنتی چقدر است؟

⃝ خیلی زیاد         ⃝ زیاد          ⃝ متوسط          ⃝ خیلی کم          ⃝ کم

 

 

                * با تشکر از توجه شما*   

نقدپایان نامه   

موضوع پایان نامه: بررسی میزان سلامت اجتماعی در بین کارمندان آموزش و پرورش منطقه15شهرتهران

نام محقق : مجید بالازاده

در ابتدا پایان نامه با چکیده حدود9خط و سپس 6کلمه کلیدی آغاز شده است،بعد از آن فهرست مطالب گنجانده شده است

فصل اول : کلیات

شامل : مقدمه - بیان مسئله - اهمیت موضوع - اهداف تحقیق - سوالات تحقیق -فرضیات تحقیق

فصل دوم : ادبیات وپیشینه تحقیق

شامل : ادبیات نظری - سلامت روانی - نظریه های جامعه شناسی- سلامت اجتماعی دیدگاه ساخت یابی در تبیین

 نابرابری های سلامت اجتماعی با تاکید بر جنسیت - نظریه های روانشناسی نظریه های نوین مبتنی برشناخت

درمانی پیشینه تحقیق - تاریخچه اقدامات صورت گرفته پیرامون بهداشت روانی به عنوان مقدمه سلامت اجتماعی

افراد در ایران - مطالعات صورت گرفته پیرامون سلامت اجتماعی در ایران - چارچوب نظری

فصل سوم : روش تحقیق

شامل : تعریف مفاهیم نظری - روش تحقیق - تعاریف عملیاتی

تحقیق حاضر از نوع کمی و با توجه به موضوع و اهداف پژوهش به روش (علی وهمبستگی)انجام شده که برای اجرای آن از  _ روش پیمایشی _ استفاده شده است . همچنین در این تحقیق از پرسشنامه های بی نام استفاده شده است .

 جامعه  آماری : متشکل از 45 کارمند زن ومرد اداره آموزش وپرورش منطقه15 تهران بوده است

 محدوده مکانی : منطقه 15 شهرداری شهر تهران

محدوده زمانی : بهار سال 91

حجم نمونه : کارمند زن ومرد اداره آموزش وپرورش منطقه 15تهران ، 20 نفر زن و 25 نفر مرد

 ازنرم افزار spss جهت تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها

شامل : آمار توصیفی (تجزیه وتحلیل داده ها ) - آمار استنباطی (آزمون فرضیات)

برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی واستنباطی بهره گرفته شده است .

همچنین در این فصل یافته های تحقیق آمده است . در این فصل 20 جدول و 20 نمودار آمده است و فرضیه نیز

 بیا ن شده است و در تمام فرضیه ها فرضیه صفر تایید شده است .

فصل پنجم : نتیجه گیری

شامل : خلاصه ی یافته های پژوهش - بحث ونتیجه گیری - محدودیت های تحقیق - پیشنهادات تحقیق

منابع - ضمائم

در کل از15 منبع محقق بهره گرفته است .(3 تا کتاب - 6 تا مقالات و پایان نامه ها - 4تا سایت-2تا منابع لاتین)

 در قسمت ضما ئم پرسشنا مه تحقیق را گنجانده است

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم تیر 1393ساعت 10:14  توسط دانش آموزان کلاس دوم  | 

نقد پایان نامه:

عنوان پایان نامه: تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر کارایی کارکنان بانک مرکزی ملی تهران

 

بیان مسئله: مطالب و حوزه بیان مسئله بصورت خیلی منظم گفته شده است ولی تعداد صفحات آن زیاد بود. بیش از 2 صفحه بود.

اهمیت و ضروت تحقیق: در این پایان نامه ترتیب قرار گرفتن اهمیت تحقیق درست آورده شده بود اما ضرورت آن بیان نشده بود.

اهداف تحقیق: اهداف و فرضیان باید درکنار هم باشند در این پایاننامه خوب مطرح شده بود ولی فکر می کنم در ترتیب آن یه مقدار اشکال وجود داشت.

سوالات تحقیق: در این پایان نامه سوالی مطرح نشده بود.

فرضیه های تحقیق:ابتدا باید اهداف را مطرح می کرد بعد فرضیه سازی می کرد در اینجا ابتدا فرضیات را آورده بعد به اهداف پرداخته است.

متغییرهای تحقیق:این تحقیق از نوع شناسایی می باشد و متغییر وابسته و مستقل نداشت که فکر می کنم اشکال بزرگی برای پایان نامه باشذد.

تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق: تعاریف درستی تقریبا انجام شده بود.

پیشینه تحقیق: در این پایان نامه هم به پیشنیه ایران پرداخته و هم جهان نقطه قوتی بود برای پایان نامه- جدول و نمودار هم در پایان نامه بود که فکر می کنم خوب بود.

روش تحقیق: روش را به خوبی و دقت بیان کرده بود

جامعه آماری: جامعه خوبی کطرح کرده بود کارکنان بانک بودند که ویژگی مشترکی داشتند.

روش نمونه گیری: روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. فکر می کنم خوب مطرح شده بود.

ابزار گرد آوری: از طریق پرسشنامه انجام شده بود .

 

+ نوشته شده در  شنبه هفتم تیر 1393ساعت 8:20  توسط دانش آموزان کلاس دوم  | 

 

معرفی پایان نامه :

ابتدا قبل از نقد پایان نامه ،بد نیست پایان نامه را معرفی کنیم این پایان نامه با عنوان تضمین حقوق و آزادیهای متهم در دادسرا در ایران به نگارش ............ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق می باشد که دارای 157 صفحه ، که مشتمل بر سه فصل که فصل اول مشتمل بر 30 صفحه و فصل دوم مشتمل بر 51 صفحه و فصل سوم مشتمل بر هفتاد صفحه می باشد .

در این پایان نامه ، نویسنده ابتدا در فصل اول به تعریف و تفسیر دادسرا  پرداخته و در فصل دوم به حقوق و آزادیهای شهروندی در مرحله کشف جرم و تعقیب متهم  اشاره کرده و در فصل سوم به حقوق و آزادیهای شهروندی در مرحله تحقیقات مقدماتی پردخته است .   

نقد پایان نامه :

 این پایان نامه در عین حالیکه حاصل تلاش و کوشش های فراوان و ارزشمند آن خواهر محترمه می باشد در عین حال خالی از اشکالات شکلی و ماهوی نمی باشد که به اختصار به آن پرادخته می شود .

در ابتدا این ایراد وارد می باشد اینکه برای نوشتن پایان نامه یک سری شرایط در نظر گرفته شده است که اگر محقق آنرا بکار بسته باشد تقریباً نقدی وارد نیست ولی اگر آنرا رعایت نکرده باشد در ارزیابی آن نقد وارد می باشد .

ابتدا خود محقق دارای یک سری شرایط می باشد من جمله کمک گرفتن از خداوند در همه موارد و داشتن نیت صادق و انگیزه درست برای انجام پژوهش و انجام پژوهش برای خدمت به دیگران که تقریباً اين مورد رعایت شده است .

و بعد از شرایط خود محقق نوبت به مقدمات تحقیق می رسد که خود دارای دو مرحله میباشد .

الف ـ مرحله آشنایی و استفاده از ابزارهای مناسب :یعنی آشنایی با کامپیوتر ، اینترنت ، نرم افزارهای مناسب مثل Word و استفاده کلی از کامپیوتر و وسایلی که به انجام هر چه بهتر پژوهش کمک می نماید که تقریباً در این پایان نسبتاً استفاده شده .

 ب ـ آشنایی و استفاده از روشهای مناسب : که شامل شیوه مطالعه و یادداشت برداری و شیوه آدرس دهی و مآخذ شناسی و شیوه نگارش و ویرایش و شیوه دفاع از یک عقیده می باشد که متأسفانه در این پایان نامه تا حدودی رعایت نشده است .

از اینها که بگذریم پایان نامه دارای مراحلی می باشد که از مهمترین آنها ابتدا :

 1. موضوع شناسی یا موضوع یابی می باشد که خود انتخاب موضوع هم دارای فرمول های خاصی است در مورد موضوع شناسی ابتدا باید انتخاب موضوع با توجه به علاقه و نیاز فردی و اجتماعی باشد و در آن اهم از مهم رعایت گردد و در ادامه مشاوره با اهل فن و اصحاب صاحب نظر و در این راه از موضوع های مبهم و کلی پرهیز کند و دیگر اینکه در انتخاب موضوع با توجه به توان علمی خود و امکان فراهم نمودن شرایط تحقیق و به سامان رساندن آن را داشته باشد به عنوان مثال اگر بررسی موضوعی نیاز به آشنایی به یک زبان خاص  دارد محقق باید در صورتی آنرا انتخاب نماید که تا حد قابل قبولی با آن زبان آشنایی داشته باشد که متاسفانه در این پایان نامه این موارد بندرت رعایت شده است .

2.  داشتن و مشخص کردن فرضیه و سئوال های اصلی و فرعی :

معمولاً در انجام هر پژوهشی باید برای یافتن پاسخ به یک سئوال اصلی و برخی سئوال های فرعی  باشد و اینکه نداشتن یک فرضیه مشخص که ممکن است بعداً اثبات یا نفی شود یا معلوم نبودن سئوالهایی که پژوهشگر قصد یافتن پاسخ آنها را دارد ، اولاً باعث از دست رفتن سیر منطقی بحث ، و به بیراهه رفتن مسیر تحقیق و توجه به موارد غیر مهم و غفلت از موارد مهم می باشد و ثانیاً خواننده و مخاطب را نیز به سردرگمی دچار کرده و از فهم و مقصود نویسنده باز می دارد و لازم نیست در طرح فرضیه یا سئوال یک موضوع بسیار عجیب و غریب باشد بلکه یک سئوال ساده هم می تواند موجب نگارش یک پژوهش شود و به یاد بیاوریم که کشف قانون جاذبه زمین مرهون طرح یک سئوال به ظاهر ساده در ذهن نیوتن بود که در این پایان نامه به سه سؤال کلی بسنده کرده و بعضاً طرح سئوالهایی که مشخص نیست پژوهشگر از طرح آن چه هدفی دارد .

3. منبع شناسی : در منبع شناسی آشنایی با شیوه دسترسی به منابع خیلی مهم می باشد مثل استفاده از اینترنت و نرم افزار . و دیگر این که مشاوره با اهل فن در موضوع تحقیق و اهل فن در منبع شناسی داشته باشد و استفاده به جا و به اندازه و درست از منابع و رعایت تعادل دراستفاده از منابع مهم می باشد که تقریباً از این جهت مناسب به نظر می رسد .

4. پیش نویس : در این مرحله بیش از آن که در فکر جمله پردازی های زیبا باشیم بهتر است به دنبال انتقال صحیح مطالب و بهتر است این مرحله در حالتی انجام گیرد که محقق تا حد امکان بر موضوع مورد تحقیق خود احاطه پیدا کند و بداند چه می خواهد بگوید و چرا می خواهد بگوید و یا چگونه می خواهد بگوید و در هنگام نوشتن به جا میباشد که مطالب را روان ، سلیس و با رعایت نکات ویرایشی و اساس نثر معیار جامعه خود بنویسیم و در هنگام بکار بردن ترجمه اصطلاحات خاص غیر فارسی بهتر است معادل اصلي آنها را به زبان اصلی در داخل متن یا در پاورقی بنویسيم و دیگر این که بایستی تا حد امکان از قلم پردازی و حاشیه رفتن های بی مورد پرهیز نمایيم که در این پایان نامه از این نظر ضعف خیلی اساسی و چشم گیری دارد .

5 . و بعد نوبت به آدرس دهی با فهرست منابع می رسد و برای این کار و برای پرهیز از دوباره کاری و مشکلات بعدی بهتر است در حین نگارش اولیه آدرس مطالب یا نکات مهمی که باید نوشته شود را بنویسم و در هنگام بیان دیدگاه یا سخن دیگران یا نسبت دادن مطلبی به آنها بایستی آدرس آن را ذکر کنیم که می توان آن را در پاورقی آخر پایان نامه یا داخل متن آورد .

پس از پایان نوشتن ، از منابعی که هم در متن استفاده شده تحت عنوان فهرست منابع معرفی شده و بر اساس فامیل نویسنده تنظیم می شود که از این بعد هم پایان نامه دارای مشکلاتي می باشد .

6 . انتشار : هر چند انتشار یک نوشته علمی میتواند خدمتی به انسانیت و قدمی در راه گسترش مرزهای دانش باشد و از طرف دیگر باقیات الصالحاتی باشد که تا هر زمان که مورد استفاده واقع می شود برای نویسنده اش موجب خیر دنیا و آخرت می شود ولی افراد با تجربه معمولا به کسانی که در ابتدای راه و فاقد تجربه اند سفارش می کنند که تا حد امکان در ابتدا بیشتر در پی مطالعه و علم اندوزی و فراگیری شیوه ها و ابزار های کار پژوهش و تحقیق باشند تا انتشار آثار خود .

تذکر چند نکته :

نوشتن و حتی انتشار یک یا چند پایان نامه نمی تواند به معنای بی نیازی از کسب تجربه و مطالعه بیشتر باشد بلکه شیوه بزرگان آن بوده که هر چه بر تعداد آثارشان افزوده می شده بر میزان دقت ، مطالعه و احتیاط و تلاششان افزوده می شده و گذشته از آن هر چه آثارشان بیشتر می شده ، همچون درختی که بر و بار بیشتری می گیرد ، تواضع و فروتنی و افتادگی و توکل و اخلاصشان بیشتر می شده .

و بعد نوبت به منبع شناسی می رسد که به این شکل می باشد :

مثلاً عبدلی حسین ، روش مطالعه و تحقیق ، تهران  نشر توجه ، چاپ اول ، 1383 ، ص 112 که از این نظر هم متأسفانه دارای اشکالاتی می باشد و ضمناً در پایان نامه از منابع انگلیسی هم استفاده نشده است و همچنین ایراد دیگری که به این پایان نامه وارد است رنگ جلد پایان نامه است که در خصوص رشته حقوق بر اساس آیین نامه باید به رنگ قرمز باشد که در اینجا به رنگ آبی است .


+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم تیر 1393ساعت 15:6  توسط دانش آموزان کلاس دوم  | 

موضوع تحقیق :

بررسی رضایت زناشویی خانواده های زنان شاغل و خانه دار در شهر تهران

 

بیان مساله

خانواده نظامی اجتماعی و طبیعی است که ویژگی های خاص خود را دارد پس از ازدواج هر یک از همسران انتظار دارند خانواده جدید همان شکلی را پیدا کند که برای او مطلوب و آشناست هر کدام  می کوشند واحد زن و شوهری را در راستای مطلوب و پذیرفته خود سازمان دهد و دیگری را برای هم سازی با خود تحت فشار گذارد .

سازگاری زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس ناشی از خوشبختی و رضایت از همدیگر دارند.

معمولا رفتارهای فردی موجب شکل گیری قواعد مراودات در بین زوجین می شود بنابراین پذیرش سلیقه ها و رفتار همسر و یا به عبارتی دیگر ، بروز رفتارهای مقبول از سوی همسر می تواند روابط دوتایی را شکل دهد و زمینه را برای برقراری تفاهم در بین زوجین ایجاد کند و در واقع می توان گفت رضایت زناشویی یک ارزیابی کلی از وضع فعلی ارتباط ارائه می دهد.

پدید آمدن  اختلاف و تعارض بین زن و شوهر طبیعی است و به دلیل ماهیت کنش ورزی  همسران گاه پیش می آید که اختلاف دیدگاه روی دهد یا نیاز ها بر آورده نشود و در نتیجه همسران نسبت به یکدیگر احساس خشم ناامیدی و ناخشنودی می کنند.

بعضی از موضوع های شناخته شده ای که می تواند پدید آورنده اختلاف های زناشویی باشد چنین است پول، روابط جنسی، روابط خویشاوندی، دوستان، فرزندان، خیانت جنسی، مشکلات عاطفی، مشکلات مالی، مشکلات ارتباطی(گفت و شنود)، درگیری های کاری و مانند این ها.       
 اختلافات زناشویی می توانند نتایج زیان باری را به همراه داشته باشند و همانطور که مازلو در سلسله مراتب نیاز ها بیان می کند که ارضای نیازهای بالاتر مستلزم ارضا نمودن نیازهای پایین تر است، زوجین نیز با وجود تعارضات و به دلیل برآورده نشدن نیاز آنها به عشق و محبت و احترام ممکن است نتوانند به خود شکوفایی دست یابند و علاوه بر آن فرزندان را نیز در این اثرات زیان بار سهیم می کنند و باعث می شود که حتی نیازهای سطح پایین آنها از جمله نیاز به محبت و امنیت تامین نشود و این امر موجب عدم دستیابی کودکان به نیازهای سطح بالاتر و رسیدن به خود شکوفایی و تکامل می شود.

علاوه بر این ها یکی دیگر از عواملی که برای سازش زناشویی مهم است سازگاری نقش جنسی میباشد. سازش های نقش جنسی در دوران بزرگسالی اولیه شدیدا دشوارند. اکثر دختران نوجوان می خواهند وقتی به بزرگسالی می رسند نقش همسران و مادران را ایفا کنند ولی در عین حال مایل نیستند که همسران و مادران سنتی باشند یعنی نسبت به شوهرانشان در مقام پایین تری قرار بگیرند و قسمت عمده وقت خود را به خانه و فرزندان اختصاص دهند و بیرون از خانه مشغله ای نداشته باشند . بدیهی است این دیدگاه عمدتا از فرهنگ حاکم بر جامعه متاثر می شود که اغلب خانه داری را کار ارزشمندی تلقی نمی کنند.

در کشور ما روز به روز به تعداد زنان شاغل افزوده می شود و با توجه به مطالعات انجام شده در کشورهای غربی که حکایت از برتری نسبی وضعیت سلامت و رضایت از زندگی زنان شاغل در مقایسه با زنان خانه دار دارد در این پژوهش ، پژوهشگر در پی پاسخ گویی به این سوالات است که عبارتند از :

1-   آیا بین رضایت زناشویی زنان شاغل و خانه دار تفاوت معناداری وجود دارد؟

2- آیا بین رضایت زناشویی مردانی که زنان شاغل دارند و مردانی که زنان خانه دار دارند تفاوتی وجود دارد؟

 

 

ضرورت و  اهمیت پژوهش

غالبا هر همسر مفهوم خاصی از نقش زن و شوهر داردکه بر انتظاراتش از طرف دیگر(همسر)اثر  می گذارد حال اگر انتظارات نقش تامین نشود به تعارض و ناسازگاری خواهد انجامید.

بیشتر سردرگمی زنان و مردان دارای رابطه ی پایدار از بحث راجع به تغییر نقش های زن  و مرد ناشی می شود. نهضت زنان توجه را به روابط غیر منصفانه در ازدواج می کشاند باروری، پرورش فرزند، نبود موقعیت مساوی در کار خارج از خانه و نبود اجرت مساوی از اولین موضوعاتی است که مورد توجه قرار گرفته است .

نویسندگان پیش گام در مورد تفاوت باروری و پرورش فرزند به بحث پرداخته اند تا مسئولیت بیشتری را به مردان اختصاص دهند .

از طرفی بیشتر زنانی که ناگریزند در آن واحد دو نوع کار را انجام دهند، یکی در میدان شغل و دیگری در کارخانه و خانواده، ممکن است احساس گناه کنند، همچنین از این که نمی توانند فعالیتهای تفریحی لازم برای فرزندانشان ترتیب دهند احساس گناه می کنند به طور کلی احساس گناه از نرسیدن در حد مطلوب به کار های خانه همسر و فرزندان سبب می شود که زن از رضایت خاطر لازم درباره کل خانواده محروم شود . علاوه بر آن متاسفانه در جامعه ما تعداد مادرانی که با  شرایط بالا  مشغول به کار هستند بسیار اندک می باشد این خود فقط باعث می شود که مادران تحت فشار روانی و جسمانی زیادی قرار گیرند و با افزایش خستگی و نارضایتی وقت و انرژی لازم برای فرزندان و همسر خود نخواهند داشت.

بدین منظور تصمیم گرفته شد تحقیقی در زمینه رضایت زناشویی زنان شاغل و خانه دار و مردانی که زنان شاغل و یا خانه دار دارند صورت پذیرد.

 

هدف پژوهش

هدف تحقیق عبارتست از شناسایی رابطه رضایت زناشویی شاغل و خانه دار با مردانی که زنان شاغل و خانه دار دارند به منظور بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی خانوادگی و ارائه راه کارهای مناسب به مدیران و مسئولان مراکز مشاوره و زوج ها جهت کاهش میزان جدایی و طلاق و همچنین برنامه ریزی های دقیق و مناسبتری برای بالا بردن بهداشت روانی خانواده ها و رسیدن به جامعه ای سالم.

 

الف)پیشینه پژوهش های داخلی 

سلیمانی (١٣٧٣)در پژوهش خود تحت عنوان  (برسی تاثیرتفکرات ممنطقی وغیر منطقی برنارضایتی اززندگی زناشویی دردانشجویان دانشگاه آزاداسلامی بجنورد) به این نتیجه رسید که : الف)میزان تفکرات غیر منطقی در افرادی که از زندگی زناشویی ناراضی بودند بیشتر از افراد راضی است . ب)تفاوت معناداری درسطح 5% بین تفکرات غیرمنطقی دردوجنس وجود دارد . ج)مردان نسبت به زنان رضایت مندی بیشتری از زندگی زناشویی داشتند .

قبادیان (١٣٧٩)در پژوهش خود تحت عنوان ( برسی رابطه بین  رضایتمندی زناشویی  و سلامت روان ) سعی دارد که نشان دهد بین سلامت روانی زوجین و میزان زضایت از زندگی زناشویی ارتباط مستقیم وجود دارد  و به طور خلاصه زن وشوهری که مشکل استرس  زا  یا مساله جدی روانی نداشته باشند بهتر می توانند با هم کنار بیایند.

طی تحقیق افشاری(١٣٧٥)بین فرزندان مادران شاغل وغیر شاغل ازنظرسازگاری عاطفی ، اجتماعی ،عملکرد تحصیلی وهوش تفاوت معنی داری وجود دارد . این تفاوت بین سازگاری وعملکرد تحصیلی فرزندان مادران شاغل وغیرشاغل ناشی ازتفاوتهای هوشی آزمودنیهاست.

شاملو (١٣٦٦)معتقد است،رضایتمندی زناشویی از تحصیلات و همچنین طبقه  اجتماعی زوجین نیز متاثر می شود. روانشناسان به این نتیجه رسیده اند که تفاوت میان سطح تحصیلی یکی ازعوامل مهم اختلاف خانوادگی می باشد  تحقیقات دامنه داردرمورد تاثیرمدارج تحصیلی نشان میدهدکه تحصیلات دررضایتمندی اززندگی زناشویی نقش مثبتی دارد،زیرا مقدار تحصیل با موقعیت اجتماعی مرتبط است .اگر یکی اززوجین تحصسلات عالی تری داشته باشد ، ممکن است سبب ایجاداحساس حقارت آزردگی شوداین مطالب به خصوص درموردزنی که تحصیلات عالی تر دارد صدق می کند.

علاء الديني (١٣٧٢) در تحقيق و پژوهش خود تحت عنوان ميزان رضايتمندي زن مشاغل از زندگي زناشويي به اين نتايج رسيده است : يافته‌هاي او از پرسشنامه‌هاي نگرشي سنج بدست آمده حاكي از آن است كه زنان خانه دار در مقايسه با زنان مشاغل از زندگي خود رضايت مشتري دارند، زنان مشاغل به دليل استقلال مالي در مقايسه با زنان خانه دار از همسرانشان كمتر تبعيت مي‌كنند كار كردن زن در بيرون از منزل كيفيت خانه داري او را پايين مي‌آمده و باعث كاهش نهايت همسر از زندگاني زناشويي مي‌شود.

موسوي (١٣٧٤) در پژوهش خود تحت عنوان بررسي عوامل موثر در رضايتمندي زندگي زناشويي در 3 گروه پزشكان – كارمندان – كارگران شهرستان به اين نتايج رسيد كه

الف ) عوامل اقتصادي، اعتقادات مذهبي، آداب و سنت، ارضاي عاطفي، ارضاي جنسي و تفاهم فكري با رضايتمندي از زندگي زناشويي ارتباط معني دار دارد.

ب ) عامل تحصيلات زن و شوهر با رضايتمندي از زندگي زناشويي ارتباط معني داري ندارد.

ج) مقايسه نگرشي سه گروه در رابطه با تاثير فوق در رضايتمندي زناشويي نشان داد كه تنها در دو عامل مذهب و تحصيلات بين گروه‌ها تفاوت معني داري وجود دارد.

وزيري (١٣٧٥) در پژوهش خود تحت عنوان : بررسي و مقايسه ميزان رضايت از زندگي زناشويي در ازدواج‌هاي درون فاميلي و برون فاميلي در شهرستان يزد به اين نتايج رسيد كه : زوج‌هاي غير فاميلي نبوده و فقط با احتمال 95% در سطوح اجتماعي، ازدواج‌هاي فاميلي مي‌تواند موفق تر از ازدواج‌هاي غير فاميلي باشد. به اين ترتيب شغل و درآمد مي‌تواند عامل تاثير گذارنده در ثبات و رضايت ازدواج‌ها باشد در حاليكه اثر گذاري عواملي چون خويشاوندي و همساني فرهنگي به مراتب كمتر است.

  ب)پیشینه پژوهش های خارجی

تحقیقات خانم کریندون1 نشان ازآن داردکه مادران شاغل حتی درصورت داشتن  کاری تمام وقت ، بسیاری از ساعات خود را به فرزندانشان اختصاص می دهند . بنابراین اعتقادات  مبنی براینکه مادران شاغل از فرزندان خود غافل می شوند را رد می کند ، وی معتقد است مادران شاغل هیچ استراحتی ندارند وداده ها نیزاین واقعیت را تایید می کنند .(همشهری-١٣٨٠)

مارکوس و گرین وود2 (١٩٨٤) به این نتیجه رسیدند که یک ارتباط علمی میان سازگاری اجتمتعی و سازگاری زن و شوهر وجود دارد . بدین ترتیب که افرادی که در زندگی زناشویی  سازگار و موفق هستند ، در روابط اجتماعی نیز افراد سازگار و موفقی خواهند بود. (موسوی-١٣٧٤). هافمن و نای 3 (1974)معتقدند :مادران شاغل غالبا ازخود احساس رضایت بیشتری دارند ، تا مادرانی که شاغل نیستند . کودکی که مادر او شاغل است ، شاهد روابط نبتنی بر  برابری بیشتر والدین است.گلدواندروز(1979)طی پژوهشی دریافتند که نوجوانان دارای مادران شاغل در مقایسه  با مادران خانه دار ، احساس خود ارزشمندی ، سازگاری اجتماعی و حمایت اجتماعی بیشتری می کنند . (بیابانگرد-١٣٧٤)[6]

 

 

فرضیه های تحقیق

1- بین شاغل بودن یا خانه دار بودن زنان و سطح رضایت از زندگی شان رابطه مستقیم وجود دارد

2- سطح رضایت از زندگی مردانی که زنان خانه دار دارند بیشتر از سطح رضایت از زندگی مردانی است که زنان شاغل دارند.

 

 

 

متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل : در این پژوهش متغیر مستقل شاغل و خانه دار بودن است       
 متغیر مستقل  متغیری است که: ان را دستکاری می کنیم تا تاثیرات آن را روی متغیر وابسته بررسی نماییم.

متغیر وابسته : در این پژوهش متغیر وابسته میزان رضایت زناشویی است.       
متغیر وابسته متغیری است که: به منظور تعیین اثر متغیر مستقل مشاهده و اندازه گیری می شود.

متغیرهای تعدیل کننده : در این پژوهش سن، فرزند داشتن، جنس و تحصیلات هستند متغیر تعدیل  کنند . متغیری است که: رابطه بین متغیر مستقل و وابسته را تحت تاثیر قرار می دهد.

تعریف مفهومی متغیرها :

1-رضایت در فرهنگ عمید به معنی خشنودی می باشد.  رضایت هیجانی است که با رسیدن به یک هدف پدید می آید.

٢-رضایت از زندگی زناشویی  : به نقل از وینچ 3  و همکاران (١٩٨٦)  رضایت از زندگی زناشویی را انطباق بین وضعیتی که وجود دارد و وضعیتی که مورد انتظاراست تعریف میکند به عبارت دیگر رضایتمندی تابع تلاشها و انتظارات فرد است .

٣-شغل : کاری است که در مقابل مزد یا حقوق منظمی انجام میشود. از نظر لغوی به معنای به کار گماردن در جایی و آن مورد است که باعث مشغولیت فرد میشود (شفیع آبادی،١٣٧٥)

٤-اشتغال : هر فعالیت  فکری و عملی است که  قانونا مجاز باشد  و به  منظور کسب  درآمد (نقدی و یا غیرنقدی)صورت گیرد.(باقریان، ١٣٨٠).

 

 

تعاریف عملیاتی متغيرها

رضایت زناشویی : احساسات عینی از خشنودی رضایت و لذت تجربه شده توسط زن  یا شوهر، زمانی که همه جنبه های ازدواج شان را در نظر می گیرند، رضایت یک متغیر یک نگرشی است و بنابراین یک خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب می شود . در این تحقیق منظور از رضایت زناشویی نمره ای است که از طریق پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ[1] بدست می آید.

شاغل : منظور از شاغل بودن زنان کار رسمی در یکی از موسسات دولتی یا خصوصی است که در این تحقیق نمره ای است که زنان شاغل از پرسشنامه رضایت زناشویی امزیچ به دست می آورند.

خانه دار : منظور از خانه دار بودن زنان گذراندن بیشتر وقت را در خانه و پرداختن به کارهای خانه  و خانواده بدون داشتن هر نوع وابستگی خارج از خانه (مرکز امور مشارکت زنان – ریاست جمهوری،  1380) و در این تحقیق نمره ای ست که زنان خانه دار از پرسشنامه  رضایت زناشویی اینریچ به دست می آورند. لازم به ذکر است که در این تحقیق رضایت زناشویی مردانی که  همسر شاغل یا خانه دار دارند نیز توسط پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ سنجیده می شود.

متغير

مولفه

رضايت زناشويي

احساسات عینی از خشنودی رضایت و لذت تجربه شده توسط زن  یا شوهر، زمانی که همه جنبه های ازدواج شان را در نظر می گیرند

 

 

متغير

مولفه

شاغل

کار رسمی در یکی از موسسات دولتی یا خصوصی


 

متغير

مولفه

خانه دار

گذراندن بیشتر وقت در خانه و پرداختن به کارهای خانه  و خانواده بدون داشتن هر نوع وابستگی خارج از خانه

 

پرسشنامه (ليكرت)

پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH

اینجانب سيما ارمكاني دانشجوی مقطع کارشناسی در رشته مدیریت بازرگانی برای انجام پژوهش در ارتباط با  موضوع « بررسی رضايت زناشويي خانواده‌هاي زنان شاغل و خانه دار در شهر تهران» پرسشنامه زیر را در اختيار شما عزيزان قرار مي دهم . نظرات شما در نتایج این تحقیق کاملاً موثر خواهد بوده و کلیه اطلاعات شما به صورت محرمانه باقی خواهد ماند. این پرسشنامه شامل جملاتی درباره جنبه های مختلف زندگی شماست که ممکن است با آن موافق یا مخالف باشید . هر جمله را با دقت بخوانید و سپس میزان موافقت یا مخالفت خود را با علامت   ( × ) مشخص کنید . توجه داشته باشید جواب صحیح یا غلط وجود ندارد . سعی نمایید حتی الامکان از پاسخ  به موارد " نه موافق و نه مخالف " خودداری کنید . فقط وقتی این مورد را علامت بزنید که در موافق یا مخالف بودن خود نسبت به یک جمله کاملا شک و تردید داشته باشید . پیشاپیش از مشارکت شما کمال تشکر را دارم .

جملات

کاملا موافقم

موافقم

نه موافق نه مخالف

مخالفم

کاملا مخالفم

1- من و همسرم یکدیگر را درک می کنیم .

 

 

 

 

 

2- همسرم خلق و خوی مرا کاملا درک می کند و با ان سازگاری دارد .

 

 

 

 

 

3- هرگز حتی برای یک لحظه از رابطه با همسرم تاسف نخورده ام .

 

 

 

 

 

4- از ویژگی های شخصیتی و عادات شخصی همسرم راضی نیستم .

 

 

 

 

 

5- از اینکه در زندگی مشترکمان مسئولیتهای خود را خوب ایفا می کنیم ، خوشحالیم .

 

 

 

 

 

6- روابطم با همسرم رضایت بخش نیست و احساس می کنم وی مرا درک نمی کند .

 

 

 

 

 

7- از نحوه تصمیم گیریها در مورد چگونگی حل و فصل اختلافات بسیار خشنود هستم .

 

 

 

 

 

8- از وضعیت اقتصادی خانواده و نیز شیوه تصمیم گیریهای مربوط به آن راضی نیستم .

 

 

 

 

 

9- از نحوه برنامه ریزی برای اوقات فراغت و نیز صرف وقات در کنار همسرم بسیار خشنود هستم .

 

 

 

 

 

10 – از نحوه ابراز عشق و احساسات و نیز رابطه جنسی با همسرم بسبار خشنود هستم .

 

 

 

 

 

11- از نحوه ایفای نقش و مسئولیت خود و همسرم به عنوان " والدین "  راضی نیستم .

 

 

 

 

 

12 – گاهی اوقات همسرم قابل اطمینان نیست و همیشه خط مشی خود را دنبال می کند .

 

 

 

 

 

13- همسرم گاهی اوقات حذفهایی می زند که باعث تحقیر می شود .

 

 

 

 

 

14- هنگام در میان گذاشتن مشکلات با همسرم معمولا فکر می کنم که او مرا درک نمی کند .

 

 

 

 

 

15 – در تصمیم گیری های مالی مشکل داریم .

 

 

 

 

 

16 – از اینکه نمی توانم بدون اجازه همسرم پول خرج کنم باعث آزارم است .

 

 

 

 

 

17 – تا زمانیکه همسرم در کنارم نباشد به من خوش نمی گذرد .

 

 

 

 

 

18- از اینکه همسرم نزدیکی را به صورت غیر منصفانه قبول یا رد می کند ناراحت می شود .

 

 

 

 

 

19- اختلاف نظر راجع به اینکه تا چه اندازه باید به فرزندمان برسیم برای ما بصورت مشکلی درآمده است .

 

 

 

 

 

20 – من احساس می کنم والدینمان مشکلاتی را در زندگی زناشویی ما بوجود می آورند .

 

 

 

 

 

21- من و همسرم در اینکه چگونه به اعتقادات مذهبی مان عمل کنیم اختلاف نظر داریم .

 

 

 

 

 

22-گاهی اوقات همسرم خیلی کله شق است

 

 

 

 

 

23-گاهی اوقات می ترسم نیاز خود را از همسرم درخواست کنم

 

 

 

 

 

24-گاهی اوقات درباره مسائل جزئی، جر و بحث های طولانی داریم

 

 

 

 

 

25- از نحوه تصمیم گیری راجع به میزان پس انداز مان بسیار راضی هستم

 

 

 

 

 

26- به نظر میرسد من و همسرم به مهمانی ها و فعالیت های اجتماعی یکسانی علاقه مند باشیم

 

 

 

 

 

27- از میزان ابراز عشق و محبت (پیش از نزدیکی ) از همسرم راضی هستم

 

 

 

 

 

28- من و همسرم در چگونگی کنترل رفتار فرزندانمان توافق داریم

 

 

 

 

 

29- ما به قدر کافی با اقوام و دوستانمان وقت صرف می کنیم

 

 

 

 

 

30- من معتقدم که در زندگی زناشوئی مان دچار اختلاف عقیدتی هستیم

 

 

 

 

 

31- دیر آمدن همسرم به منزل مرا آزار می دهد

 

 

 

 

 

32- ای کاش همسرم بیشتر مایل بود مرا شریک احساساتش کند

 

 

 

 

 

33- برای اجتناب از درگیری همسرم دست به هر کاری میزنم

 

 

 

 

 

34- من و همسرم هر دو از بدیهای اصلی مطلعیم و در نتیجه آنها برای ما مشکل جدی بشمار نمی آیند

 

 

 

 

 

35- تصور نمی کنم همسرم برای تفریح و گذراندن اوقات بیکاریش همراه من فرصت یا توان کلفی داشته باشد

 

 

 

 

 

36- ما به دنبال یافتن راه هایی هستیم تا از طریق آن بتوانیم روابط جنسیمان را لذت بخش تر سازیم

 

 

 

 

 

37- به نظر می رسد که بچه ها علت اصلی ایجاد مشکلات در روابط ما هستند

 

 

 

 

 

38- از اینکه وقتم را با بعضی از بستگان همسرم صرف کنم لذت نمی برم 

 

 

 

 

 

39- من و همسرم درباره بعضی از آموخته های مذهبی من توافق نداریم

 

 

 

 

 

40-گاهی اقات همسرم خیلی مستبد است

 

 

 

 

 

41-گاهی اوقات باور کردن تمام حرف های همسرم برایم مشکل است

 

 

 

 

 

42-گاهی اوقات فکر می کنم کشمکش های بین من و همسرم همچنان ادامه دارد و پایان نخواهد یافت

 

 

 

 

 

43- از اینکه همسرم علایق و سرگرمی های شخصی کافی ندارد نگران هستم

 

 

 

 

 

44- هنگام صحبت راجع به مسائل جنسی با همسرم کاملا احساس راحتی می کنم

 

 

 

 

 

45- از زمانیکه صاحب فرزند شده ایم به عنوان یک زوج برای با هم بودن به ندرت فرصت کافی داریم

 

 

 

 

 

46- همسرم زیادی وقتش را با دوستان و اقوامش می گذراند

 

 

 

 

 

47- من و همسرم به خاطر اعتقادات مذهبی مان احساس محدودیت می کنیم

 

 

 

 

 

 

 

  

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم تیر 1393ساعت 15:2  توسط دانش آموزان کلاس دوم  | 

موضوع پایان نامه بررسی رابطه ای میان عملکرد بازاریابی و مزیت رقابتی در بانکهای تجارت استان کردستان ( مطالعه موردی بانکهای شهرستان سنندج ) نقد: محقق ابتدا فهرست مندرجات تحقیق خود را نوشته که شامل 5 فصل می باشد، بعد از آن فهرستی از اشکال و نمودار ها نوشته و سپس فهرستی از جداول مورد استفاده در تحقیق خود را نوشته که در تمامی جداول و شکلها دارای اسم و شماره و جدول خوانی است، سپس محقق چکیده ای از کار خود را نوشته است. فصل اول: کلیات پژوهش محقق ابتدا مقدمه ای بیان کرده و سپس بیان مسئله را نوشته و بعد از آن به ترتیب مورد زیر را نوشته: ضرورت و اهمیت انجام پژوهش، اهداف پژوهش، سوالات پژوهش، قلمرو زمانی و مکانی و تعریف واژه ها فصل دوم: مبانی نظری پژوهش شامل مقدمه، بازاریابی، خدمات، کارایی، پژوهش های خارجی، پژوهش های داخلی، نتیجه گیری و مدل مفهومی پژوهش است. فصل سوم: روش تحقیق این فصل شامل موارد زیر است: 1- مقدمه 2- جامعه آماری این تحقیق شامل بانک های دولتی و خصوصی واقع در شهرستان سنندج است. 3- نمونه آماری: با استفاده از روش تصادفی ساده 10 بانک به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. 4- روش نمونه گیری و حجم نمونه: کارکنان بانکهای مورد نظر محقق بصورت سرشماری مورد آزمون قرار گرفتند و تعداد 95 پرسشنامه میان آنها توزیع شد اما مشتریان به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. 5- ابزار گرد آوری اطلاعات: الف: روش کتابخانه ای ب: روش میدانی در پرسشنامه فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات این فصل شامل: مقدمه، روشهای آماری مورد استفاده، یافته ها، تحلیل های آماری توصیفی، برازش مدل رگرسیونی فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه اطلاعات این فصل شامل مقدمه، نتیجه گیری، پیشنهادات، محدودیت های پژوهش و منابع که شامل 31 منبع داخلی و 20 منبع خارجی است. در پایان محقق پرسشنامه خود را در قسمت پیوست ها قرار داده است.
+ نوشته شده در  جمعه سی ام خرداد 1393ساعت 1:20  توسط دانش آموزان کلاس دوم  | 

فاطمه کلهر / اصلاح تعریف عملیاتی /مفهومی /اسمی
موضوع :تاثیرات فضای آموزشی باشگاه بر روی آینده ورزشکاران استان تهران منطقه 10
متغیرها :1)وجود سالن ورزشی 2)وجود وسایل ورزشی 3)مربی حرفه ای 4) رعایت بهداشت در محیط باشگاه

   1)تعریف اسمی سالن :لغت نامه دهخدا :اتاق بزرگ مخصوص پذیرایی_اتاق بزرگ که در آن مردم فراهم آیند و کارهای هنری چون فیلم و تاتر و... انجام میدهند .(فرهنگ معین :تالار و محوطه ای برای اجتماع افراد زیاد .

تعریف عملیاتی :
متغیر/وجود سالن ورزشی
مولفه/ جداسازی زمین های مختلف . جداسازی و ایجاد فاصله های مناسب بین زمین ها وسکوها و دیوارها.طراحی و اجرای زمین های ورزشی در جهت جغرافیایی.

 2) تعریف  اسمی وسایل:اسباب و لوازم (دهخدا)

تعریف مفهومی وسایل :این وسایل کلیه ادوات و اشیایی است که در کنار رسانه های آموزشی برای تفهیم بهتر یا بیشتر موضوع برای فراگیران به کار میرود .

تعریف عملیاتی :
متغیر :وجود وسایل ورزشی
مولفه ها : رعایت اصول ایمنی برای وسایل و تجهیزات و انتخاب انها بر اساس استانداردهای موجود. معاینه و وارسی وسایل وتجهیزات

3)تعریف اسمی مربی :تربیت کرده شده و پرورده شده (دهخدا)

تعریف مفهومی مربی :مربی گری فرآیندی است که طی آن فرد اول در نقش مربی زمینه یادگیری فرد دوم را برای بهبود عملکرد و موفقیت شغلی اش از طریق رشد قابلیت های کلیدی مانند :مهارت حل مساله فراهم میآورد به گونه ای که فرد دوم بعد از آن بتواند به صورت مستقل با بهره گیری از آن قابلیت ها به ایجاد شرایط لازم برای موفقیتش دست یابد.

تعریف عملیاتی :
متغیر:مربی حرفه ای
مولفه ها :وجود منابع انسانی توانمند و توسعه یافته از طریق آموزس فنی و حرفه ای .مهیا بودن نهاده ها و فرصت های آموزشی .مدیریت مشارکتی و بهره گیری از توان کارکنان .

) 4 تعریف اسمی  بهداشت : مجموع کارهای لازم برای حفظ تندرستی _حفظ صحت

تعریف مفهومی بهداشت: بهداشت عبارت است از علم و فن پیشگیری ار بیماری ها _افزایش طول عمر _آموزش بهداشت فردی به اشخاص و ارایه خدمات پزشکی و پرستاری به منظور تشخیص فوری درمان و توسعه و تکمیل خدمات اجتماعی جهت رفع نیازمندی های مردم و تامین وسایل زندگی به نحوی که هر فرد بتواند از سلامت و طول عمر بیشتری برخورداد گردد.

تعریف عملیاتی :
متغیر :رعایت بهداشت
ابعاد:
1/رعایت اصول بهداشت فردی توسط متصدیان سالن ها و مکان های ورزشی .
2/رعایت اصول بهداشتی در ساخت و نگهداری فضاهای آموزشی .
3/رعایت اصول بهداشت در سرویس های بهداشتی .
مولفه ها:
1/رفع عوامل غیر بهداشتی و تهدید کننده.
2/ وجود دیوارهای مستحکم و بدون ریزش .سقف روشن و بدون ترک خوردگی.
3/بهداشتی بودن آب مصرفی .وجود یک آب سرد کن به ازای هر کلاس . تمیز و متناسب بودن سرویس های بهداشتی .

( با سلام :استاد من تعریف عملیاتی ها را با جدول کشیده بودم اما هنگام ارسال در وبلاگ جداول حذف میشد وبه این دلیل در نهایت به صورت خطی نوشتم ). 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393ساعت 16:26  توسط دانش آموزان کلاس دوم  | 

تعریف عملیاتی:

تربیت نادر ست فرزندان بر اعتیاد آنها موثر است

تشنجهای خانوادگی براعتیاد جوانان موثر است

بی توجهی به خواسته های جوانان در ابتلا به اعتیادشان موثر است

بیکار ی امکان اعتیاد را زیاد می کند

وجود فضای یاس در خانه امکان اعتیادرا زیاد می کند


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم خرداد 1393ساعت 5:44  توسط دانش آموزان کلاس دوم  | 

فاطمه کلهر / اصلاح نقد پرسشنامه /
تاثیر روش های الکترونیک بر در آمد شرکت صنایع الکترونیک ایران
فصل 1)
مقدمه :در این فصل به بررسی نتایج نهایی و پیشنهاد های تحقیق پرداخته میشود .لذا یافته های پژوهش تحلیل شده و سپس تحقیق موردی با تحقیق پیمایشی مقایسه و تفسیر خواهد شد .سر انجام نیز توصیه های کاربردی به همراه پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی  در این پایان نامه بیان خواهد شد.
بیان مساله:در بیان مساله و پژوهش همه ی عوامل رعایت شده است و حتی نقص ها و محدودیت ها که در رابطه با موضوع است رعایت شده است .
ویژگی این تحقیق در ضرورت و اهمیت انجام پژوهش تا حدی به آن پرداخته شده است .
اهداف پژوهش :در این قسمت اهداف را به دو قسمت اصلی و فرعی تقسیم کرده و برای هر کدام چند سطر نوشته و توضیح داده است.
سوالات تحقیق را به دو نوع اصلی و فرعی تفکیک کرده است .: اصلی"روش های بازاریابیالکترونیکی چه تاثیری بر درامد شرکت صنایع الکترونیک ایران خواهد داشت؟
فرعی"تاثیر روش های بازاریابی الکترونیکی که از رویکردهای اطلاع رسانی استفاده مینمایند بر درامد چگونه است ؟
قلمرو تحقیق : این قلمرو را به قلمرو زمانی و مکانی و موضوعی تقسیم کرده است و برای هر کدام چند سطر نوشته است.
متغیر مستقل و وابسته را از هم تفکیک کرده وارتباط بین آنها را به خوبی بیان کرده است.
در قسمت آخر اشاره نشده که کدام فرضیه پذیرفته شده و کدام فرضیه پذیرفته نشده است.
فرضیات تحقیق درست و بر طبق اصول فرضیه نویسی تبیین شده است.
فصل 2)
روش انجام تحقیق به خوبی بیان شده است .در این تحقیق ابتدا ادبیات موضوعی بررسی و گردآوری خواهد شد و برای تجزیه و تحلیل انها از نرم افزار spss نسخه 16 کمک گرفته است و این امر را با استفاده از آزمون فریدمن ومیانگین متوسط به ارتباط بین متغیرهای مستقل و واسطه ای و وابسته انجام گرفته است .
تعریف واژه ها و اصطلاحات : تمامی واژه ها و اصطلاحات رابه خوبی تعریف کرده است .
پیشینه نظری و پیشینه تجربی :در چند پاراگراف تعریف و پیشینه نوشته است وحتی در مورد تاریخچه بازاریابی الکترونیکی توضیح داده است.
فصل3)
مدل مفهومی پژوهش :بررسی نتایج کارهای مشابه را در کشورهای مختلف نشان داده است که بازاریابی الکترونیک به صورت مستقیم و غیر مستقیم موجب افزایش درامد شده است و...
طبقه بندی تحقیق:دسته بندی بر مبنای هدف و تحقیق بر حسب نحوه گرداوری داده ها است .
از تحقیق پیمایشی استفاده کرده است .
از فرآیند تحقیق علمی در پایان نامه گفته است .:مطالعات نظری وطراحی ابزار و گرداوری داده ها وتجزیه وتحلیل داده ها.
تحقیق عملیاتی را به صورت مستقل و واسطه ای و وابسته نوشته است .
ابزار و روش های گرداوری داده ها :مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه و پرسشنامه استفاده کرده است .
تحلیل داده ها :از بررسی موردی استفاده کرده است.
روایی پرسشنامه از طریق رویت اساتید راهنما انجام شده و نظرات اصلاحی آنها منطظور گردیده است .
جامعه آماری پژوهش را بیان کرده است و داده های مورد نیاز تحقیق در این جامعه جمع آوری شده است و متغیر های موجود در مدل وجود داشته است و بنابر این شرایط لازم برای جامعه آماری داشته است.
دلیل انتخاب نمونه اشاره نشده استو فقط به تبیین حجم نمونه پرداخته است .
چگونگی تعمیم بخشی نتایج حاصل از نمونه به جامعه در قسمت تجزیه تحلیل داده به صورت مشروح بیان کرده است.
فصل4 و5)
در این پایان نامه چند پیشنهاد برای پژوهش های آتی داده است .
محدودیت تحقیق :جدید بودن مدل مفهومی ارائه شده ولزوم آزمون آن در سایر منابع و نرخ بازگشت پرسشنامه و...
در این پایان نامه استفاده از داده های آماری و نمودارهای متفاوت (دایره ای و ستونی و...) استفاده شده است.
برای نقل قول ها استفاده از"    " نکرده است و نام ونام خانوادگی نویسنده و سال انتشار و... را شرح نکرده است.
در پرسشنامه ازروش  امتیاز دهی استفاده کرده است و به حریم خصوصی افراد تجاوز نکرده است و سوال ها به نظر من از آسان به دشوار پرسیده شده است  و تمام قواعد در پرسشنامه رعایت شده است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم خرداد 1393ساعت 4:1  توسط دانش آموزان کلاس دوم  | 

پیشینه نظری
بدون شک رابرت کی مرتون و تالکوت پارسنز برج های دو قلوی کارکردگرایی ساختاری هستند .مرتون از همان آغاز آشکار ساخت که تحلیل کارکردی ساختار به گروه ها و سازمان ها و جوامع و فرهنگ ها تاکید دارد . او گفته است هر چیزی که بتوان آن را موضوع تحلیل کارکردی _ساختاری قرار داد باید یک << فقره معیارین >> یعنی الگودار و تکرار شونده باشد . نظریه مرتون در مورد ساختار اجتماعی توان بالقوه با اهمیتی برای جامعه شناسی ورزش دارد . ساختارهای تعیین کننده گوناگون الگوهای انتخاب  در تحقیقات جامعه شناسی ورزش نشان میدهد که برای هر دوره تاریخی درجه و نرخی از انسجام به طور گوناگون از طریق نوعی ورزش و سطحی از رقابت ورزشی و بازی کردن خاص و رهبری موقعیت ها در ورزش های ویژه معین میشود . میتوان گفت که قدرت مرتون در تحلیل ساختاری دوگانه است : اول اینکه او به طرف کار کلاسیک دورکیم و مارکس در اواخر قرن 19 کشیده میشود و دوم اینکه او با ابعاد کلیدی تحلیل ساختاری نظری های قرن 20 پیوستگی دارد . مثال های مربوط به سه بعد (موقعیتی _ تمایلی و وضعیتی –تعاملی )اصلی مسابقات و بازی را میتوان در سر تا سر نوشته های او پیدا کرد .
تنیجه گیری :به نظر من از این نظریه در می یابیم که تحلیل کارکردی ساختار به گروه ها و سازمان ها و جوامع و فرهنگ ها تاکید دارد و اثر گذار است . و هر چیزی که بتوانیم آن را موضوع تحلیل کارکردی _ساختاری قرار دهیم با یک فقره معیارین یعنی الگودار و تکرار شونده باشد .و با توجه به ساختارهای تعیین کننده گوناگون الگوهای انتخاب در تحقیقات جامعه شناسی ورزش نشان میدهد که برای هر دوره تاریخی درجه و نرخی از انسجام از طریق نوعی ورزش و سطحی از رقابت ورزشی و بازی کردن خاص در ورزش های ویژه معین میشود .
پیشینه تجربی
به گزارش گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران :یکی از آرزوی ما ورزشی ها این بود که یک مدیر ورزشی و یک شخص با تجربه در ورزش به عنوان وزیر ورزش منصوب شود .تا عقب ماندگی ورزش کشورمان هم جبران شود .و با منصوب شدن آن مدیر ورزش هم شکوفاتر و پویاتر خواهد شد . حضور مدیر با تجربه که در راس وزارت ورزش و جوانان حرکت رو به جلویی در ورزش را داشته باشد و اقدامات خوبی انجام دهد .مدیری که بیشتر متخصصین ورزش را میشناسد و شناخت وی عاملی میشود تا راه پیشرفت ورزش کوتاه تر شده و زودتر به هدف والای خود برسیم.                                                                                      
با نگاه دیگر این موضوع کاملا مشخص است که آموزش مهارت های ساده و پیچیده یک رشته ورزشی وقتی میتواند برای ورزشکاران مبتدی و ماهر موثر واقع شود که در مکانی با استاندارد های علمی ارائه شوند .بنابراین ساخت اماکن ورزشی باید مطابق شرایط و استانداردهایی باشد که در آن  تمام موارد ایمنی در زمینه های مختلف رعایت گردیده و محل مناسبی برای ورزشکاران فراهم آید .
نتیجه گیری : به نظر من وجود اماکن ورزشی بر کار ورزشکار در عرصه ورزش تاثیرات چشم گیری دارد و فضای آموزشی باشگاه باید با استانداردهای ویژه ای طراحی شود تا ورزشکار به هدفش برسد و از نظر سلامت و نوع کارکرد در باشگاه تامین باشد.
(سلام استاد  فکر کنم بالاخره موفق شدم  برای پیشینه تجربی و پیشینه نظری )

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم خرداد 1393ساعت 1:3  توسط دانش آموزان کلاس دوم  | 

پرسشنامه

اینجانب انیسه خضراء دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی در صدد بررسی تحقیقی تحت عنوان ( عوامل موثر بر خلاقیت دانش آموزان ) بر آمده ام . ممنون می شوم که با پاسخهای صادقانه خود مرا در این مسیر تحقیق یاری فرمائید .

سوالات شناسایی  :

در صورت تمایل اطلاعات زیر را پاسخ دهید :

نام و نام خانوادگی :

سن :

سابقه  خدمت در آموزش و پرورش :

سابقه تدریس در اول دبستان :

دوره های آموزشی ضمن خدمت و کارگاه های آموزش که تا کنون گذرانده اید :

1 – در سال جاری برای تدریس درسهای جدید تا چه حد از روش سخنرانی استفاده کرده اید ؟ 

  بسیار زیاد                             زیاد                                 کم                               خیلی کم

2- در سال جاری برای تدریس مفهوم تکثیر و رشد به دانش آموزان تا چه حد از روش سخنرانی استفاده کرده اید ؟

بسیار زیاد                             زیاد                                 کم                               خیلی کم

3- در سال جاری برای تدریس مفهوم بلندتر و کوتاه تر به دانش آموزان تا چه حد از روش سخنرانی استفاده کرده اید ؟

بسیار زیاد                             زیاد                                 کم                               خیلی کم

4- در سال جاری در کلاس شما هنگام تدریس دروس جدید تا چه حد دانش آموزان فعال بوده اند ؟

بسیار زیاد                             زیاد                                 کم                               خیلی کم

5- در سال جاری اگر از دانش آموزی رفتار خلافی سر می زد آیا او را تنبیه کلامی می کردید ؟

بسیار زیاد                             زیاد                                 کم                               خیلی کم

6- در سال جاری اگر از دانش آموزی رفتار خلافی سر می زد آیا او را تنبیه جسمی می کردید ؟

بسیار زیاد                             زیاد                                 کم                               خیلی کم

7- در سال جاری اگر از دانش آموزی رفتار خلافی سر می زد آیا او را جریمه می کردید ؟

بسیار زیاد                             زیاد                                 کم                               خیلی کم

8- در سال جاری وقتی می خواستید دانش آموزی رفتار خویش را همچنان ادامه دهد آیا او را تشویق کلامی می کردید ؟

بسیار زیاد                             زیاد                                 کم                               خیلی کم

9- در سال جاری وقتی می خواستید دانش آموزی رفتار خویش را همچنان ادامه دهد آیا به او جایزه می دادید ؟

بسیار زیاد                             زیاد                                 کم                               خیلی کم

10- در سال جاری وقتی می خواستید دانش آموزی رفتار خویش را همچنان ادامه دهد آیا دانش آموزانی را که رفتار خوبی نداشته اند تنبیه جسمی می کردید ؟

بسیار زیاد                             زیاد                                 کم                               خیلی کم

11- در سال جاری وقتی می خواستید دانش آموزی رفتار خویش را همچنان ادامه دهد آیا دانش آموزانی را که رفتار خوبی نداشته اند جریمه می کردید ؟

بسیار زیاد                             زیاد                                 کم                               خیلی کم

12- در سال جاری اگر دانش آموزی با دانش آموزان دیگر دعوا می کرد و او مقصر می بود تا چه حد او را جریمه می کردید ؟

بسیار زیاد                             زیاد                                 کم                               خیلی کم

13- در سال جاری اگر دانش آموزی تکالیفش را انجام نمی داد آیا او را تنبیه کلامی می کردید ؟

بسیار زیاد                             زیاد                                 کم                               خیلی کم

14- در سال جاری اگر دانش آموزی تکالیفش را انجام نمی داد آیا او را تنبیه جسمی  می کردید ؟

بسیار زیاد                             زیاد                                 کم                               خیلی کم

15- در سال جاری اگر دانش آموزی درسهایش را نمی خواند آیا او را تنبیه جسمی می کردید ؟

بسیار زیاد                             زیاد                                 کم                               خیلی کم

16- در سال جاری اگر دانش آموزی درسهایش را نمی خواند آیا او را تنبیه کلامی می کردید ؟

بسیار زیاد                             زیاد                                 کم                               خیلی کم

17- در سال جاری برای دریس دروس جدید علوم  تا چه حد از روشهای غیر از روش سخنرانی همچون پرسش و پاسخ ، بحث گروهی یا روش اکتشافی دیگر استفاده کرده اید ؟

بسیار زیاد                             زیاد                                 کم                               خیلی کم

18-در سال جاری برای دریس دروس جدید فارسی  تا چه حد از روشهای غیر از روش سخنرانی همچون پرسش و پاسخ ، بحث گروهی یا روش اکتشافی دیگر استفاده کرده اید ؟

بسیار زیاد                             زیاد                                 کم                               خیلی کم  

 

 

سوالات تشریحی :

آیا امکانات و مسائل مالی بر روی تدریس شما تاثیرگذار است ؟

 

آیا تاکید شما بر مطالب و محتوای کتاب درسی بر خلاقیت دانش آموزان تاثیر میگذارد ؟

 

 

تحلیل و بررسی پایان نامه :

بررسی ارتباط بین مهارت های کارآفرینانهی مدیران و اثربخشی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط

پایان نامه پنج فصل است

فصل اول :

1- مقدمه : طرح کلیات تحقیق

2- بیان مسئله : به معنای توصیف و توجیه موضوع پژوهش است در این قسمت موضوع مورد مطالعه تعریف ،دلایل انتخاب موضوع و فواید ناشی از اجرای آن و کاربرد آن به روشنی توضیح داده میشود.

3- ضرورت و اهمیت تحقیق : چرای انجام کار و معرفی کاربران احتمالی نتایج تحقیق

4- اهداف تحقیق : باید صریح و روشن و واقع بینانه باشد و بصورت منطقی

5- فرضیه ها یا سوالات تحقیق : مسیری برای اجرای تحقیق

(دراین پایان نامه مطالعات توصیفی نمی باشد بنابراین از فرضیات بجای سوالات تحقیق ذکر میشود.)

6- پیش فرضها : قبول مواردی برای اطمینان از حرکت در مسیر اجرای تحقیق(جملاتی هستند که درستی و اعتبارشان پذیرفته شده است . احتیاج به استدلال ندارد . ) مسئله پژوهش براساس آن بنا نهاده شده است .

( در این پایان نامه پیش فرضی بیان نشده است . )

7- تعریف عملیاتی : اقدامی برای برداشت مشترک از مفاهیم تحقیق

( دراین پایان نامه پیشینه تحقیق را در فصل اول و هم در فصل دوم بیان نموده است . )

 

فصل دوم :

در این فصل به ارائه و بحث پیرامون نظریات محققینی که قبلا در مورد موضوع تحقیق ،  تحقیقات دیگری انجام داده اند می پردازند . لازم به ذکر است که منظور از ارائه این فصل صرفا نقل قول از منابع و مراجع مختلف نیست بلکه باید خلاصه ای از نظرات آنها به همراه بحث کلی آورده شود و همراه با جمع بندی و نشان دادن خلا تحقیقاتی باشد .

1 – مقدمه :

2- مبانی نظری : نظریه های مرتبت با موضوع و قابل بحث

3- پیشینه تحقیق : در قالب موضوع فرد یا افرادی دیگر نظریه ها و تحقیقات انجام داده اند .

4- جمع بندی کلی : جمع بندی از مجموع عملیات پیشینه

( در این پایان نامه پیشینه تحقیق در فصل اول ذکر شده است )

 

فصل سوم : روش تحقیق

1 – مقدمه :

2- روش و طرح کلی تحقیق : اشاره به روش تحقیق از ابعاد هدف و محیط اجرا و مسیر اجرا

3- جامعه آماری :

( در این پایان نامه استان سنندج جامعه آماری است )

4- نمونه آماری و روش نمونه گیری :

( در این پایان نامه شهرک صنعتی شماره یک سنندج را انتخاب نموده است )

5- متغیرهای تحقیق : شاخص های تغیر پذیر تعریف می شوند .

6- ابزار اندازه گیری : معرفی ابزار و اعتبار و روائی آن

7- شیوه جمع آوری اطلاعات :

( در این پایان نامه اسناد و مدارک دانشگاه ها، کتابخانه، پرسش نامه ، روش گرد آوری اطلاعات است )

8- روش آماری : انواع روش آماری مورد استفاده در پایان نامه

( در این پایان نامه روش توصیفی و استنباطی )

( در فصل اول روش تحقیق و جامعه آماری و نمونه آماری بیان شده است در این فصل در این پایان نامه در ابتدا پس از مقدمه مدل مفهومی تحقیق بیان شده است که رابطه بین مهارت های کارآفرینانه و اثربخش بیان می شود )

( پرسش نامه براساس مقیاس درجه لیکرت تنظیم شده است )

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

در این فصل ابتدا اقدام به ارائه نتایج و مقایسه آنها براساس فرضیات و اهداف تعیین شده می نماید و سپس در بخش پایانی به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازد . این فصل هسته اصلی تحقیق است .

1 – مقدمه :

2- توصیف داده ها : جداول و نمودارهای توصیفی

3- آزمون فرضیه ها یا طرح سوالات : متناسب با یافته ها جداول نمودارهای زیربط  ارائه می شود .

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

1 – مقدمه :

2- خلاصه تحقیق :

3- خلاصه یافته ها : خلاصه ای از جداول و نمودارها است .

4- بحث : مقایسه تحقیقات و نتایج موافق و مخالف با نتایج حاصل از یافته ها

5- نتیجه گیری : ارائه پیام حاصل از تحقیق

6- محدودیت های تحقیق : محدودیت هایی در کنترل و خارج از کنترل محقق

7- پیشنهادهای برخاسته از تحقیق

8- پیشنهادهایی به سایر محققین : در این قسمت پیشنهادات به مسائل بی جواب در رابطه با تحقیق انجام شده اشاره می شود و پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی استناد نتایج بدست آمده در این تحقیق ارائه می شود .

( در پایان نامه پس از بیان مقدمه نتیجه گیری را به صورت نتیجه گیری از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام داده است و نتایج آزمون فرضیه ها و پیشنهاد محقق در مورد فرضیه ها را بیان نموده است پس نتیجه گیری کلی انجام داده است . طبق بیان نتیجه محقق رابطه معنی داری بین مهارت کارآفرینانه مدیران و اثربخشی کسب و کارهای کوچک و متوسط وجود دارد . )

منابع و ماخذ به صورت صحیح بیان شده است . همچنین لازم به ذکر است که در این پایان نامه پس از ضمائم و پیوست ها که شامل پرسشنامه ها و تجزیه و تحلیل آماری و چکیده انگلیسی آورده شده است .

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم خرداد 1393ساعت 0:10  توسط دانش آموزان کلاس دوم  | 

اصلاح موضوعها(گفته بودین محدود شوند)

 5موضوع وبیان مسئله

1-    میزان رضایت دانشجویان ورودی 91تا93 دانشگاه غیرانتفاعی هراز آمل از خدمات این دانشگاه

2-    ارتباط بین میزان رضایت از رشته تحصیلی وپیشرفت تحصیلی دردانش آموزان دبیرستان شهیدرجایی شهرری درسال تحصیلی 93-92

3-    میزان رضایت بیمه شدگان تأمین اجتماعی شهرری ازخدمات بیمارستان تأمین اجتماعی سلیمانی نژاد  درشهرری در سال‏های 92تا93

‏4- تأثیرات تشویق وتنبیه در روحیه وشخصیت کودکان 5 تا10 سال  خانواده های منطقه 20تهران ‏( انتخاب شده )

بیان مسئله:

تکرار تشویق وتنبیه چه تأثیری  برکودک دارد؟

تنبیه وسرزنش درچه شرایطی نباید صورت گیرد؟

ارتباط بین تشویق به مطالعه در دوران کودکی ومیزان تصیلات چیست؟

تشویق وتنبیه چگونه باشد تااز بروز رفتارهای نابهنجار در جامعه جلوگیری شود؟

چه نوع تشویقی باعث رشوه گیری درآینده می شود؟

دغدغه وانگیزه:با توجه به اینکه روحیه کودک حساس است وشخصیت کودک هم در دوران کودکی شکل می گیرد می خواهم بدانم که خانواده ها در دوران کودکی چطور با بچه ها رفتار می کنند وقتی بزرگ می شوند بعضی ها روحیه شادواز زندگی راضی وبعضی ها همیشه ناراضی هستند .

هدف :هدف من تحقیق در مورد شیوه های درست و نادرست تشویق و تنبیه در کودکان است تا با دانستن واستفاده   از این شیوه ها بتوانیم خوبی ها را در کودک تقویت واشتباهات او را برطرف کنیم بدون اینکه به روحیه وشخصیت او صدمه ای بزنیم.  

ضرورت:تشویق و تنبیه میتواند اثرهای خوب یا بدی  بر آینده بچه ها داشته باشد مثلا باعث میشود بچه ها در اینده اعتماد بنفس داشته باشندو بتوانند خود را در جامعه نشان بدهند یا برعکس با تنبیه نادرست  ممکن است  سرخورده شود وبصورت فردی دربیاید که  از ترس اینکه اشتباهی کند وسرزنش شود کلااز کار دست بکشد.

5- ارتباط بین میزان صمیمیت مدیران وعملکرد کارمندان درکارخانه مارگارین شهرری در سالهای 90تا 93

بیان مسئله:

نقش صمیمیت مدیران وکارمندان در میزان بهره وری کارچیست؟

صمیمیت تاچه حدباشد تا باعث سهل انگاری کارمندان نگردد؟

ایجاد رابطه صمیمیت درمحیط کار چه تأثیری بر روحیه کاری کارمندان دارد؟

صمیمیت درمحیط کارچگونه باعث حل مشکلات محیط کاری می شود؟

صمیمیت در محیط کارباعث بروز چه مشکلاتی می شود؟

دغدغه و انگیزه:دغدغه و انگیزه من این است که یک مدیر درمحیط کار چطور رفتار کند بهتراست تا نه تنها اقتدارش حفظ شودوزیردستها به حرف او گوش کنند  بتواند محیطی بوجود بیاورد که بتوانند درآن به خوبی و در آرامش کار کنند.

هدف:هدف من از انتخاب این موضوع ،تحقیق در مورد میزان رابطه صمیمیت بین مدیر و کارمندان  در محیط کاری است چون این رابطه باعث می شود عملکرد کارمندان بهتر شود و یک نوع هماهنگی بین هدف  های کا رمندان وهدفهای این کارخانه بوجود بیاید که در نتیجه تلاش کارمند برای رسیدن به هدف خودش،رسیدن  این کارخانه به هدفش است.

ضرورت: با رقابتی که بینسازمانها وکارخانه ها وجود دارد سازمانی می تواند به کار خودش ادامه بدهد که بتواند از نیروی انسانی (کارمندان)خودش به خوبی استفاده کند که این نیروی انسانی انتظار دارد محیطی که در آن کار می کند شرایط خوبی داشته باشد وخسته کننده نباشد تا بتواند کار خودش خوب انجام دهد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم خرداد 1393ساعت 21:56  توسط دانش آموزان کلاس دوم  | 

موضوع: تأثیرات تشویق وتنبیه در روحیه وشخصیت کودکان 10- 5 سال خانواده های منطقه 20 تهران

 

 

پرسشنامه

                                             بسم تعالی

          من اسما غفوری منفرد دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه ارشاد دماوند،                 از شما والدین محترم خواستارم در صورت تمایل و درجهت یاری من در جمع آوری اطلاعات درمورد موضوع تحقیق((تأثیرات تشویق و تنبیه در روحیه کودکان 10- 5   سال)) ، پرسشنامه زیرراپرفرمایید.(اطلاعات شمامحرمانه خواهد بود).

                                                                                                            باتشکر

 

نام و نام خانوادگی :   ...........................   سن :  ........................   شغل: .........................

میزان تحصیلات:    ...............................  تعداد فرزدان : ...................

محل سکونت: ..........................................................................

 

                                                                   خیلی‏موافقم     موافقم    نظری ندارم   مخالفم  خیلی‏مخالفم

1--تشویق را در تربیت کودک مؤثر می دانید. 

2-تنبیه رادرتربیت کودک مؤثر می‏دانید.

3-قبل از تنبیه دلیل کار کودک را می‏پرسید.

4-در مسئله تربیت،کودک مطیع را با تربیت می‏دانید.   

5-تربیت فقط مسئله خانواده‏هاست ونه‏یک مسئله‏اجتماعی.

6-وظیفه تربیت کودک‏درخانواده فقط به عهده مادراست.

7 - آموزش در مدرسه را در تربیت کودک کافی‏می‏دانید.

 8--رسانه های جمعی از قبیل تلویزیون درتربیت کودک مؤثر است.

9- تشویق  اساسی ترین راه برای ارزش دادن به کودک است.

10- در تشویق کودک جنبه بجا بودن و بیجا بودن را در نظر دارید.

11- معمولا از پاداش مادی برای تشویق کودک استفاده می‏کنید.

12-استفاده از پاداش مادی را مخرب می‏دانید.

13- تنبیه باعث دروغ گفتن کودک  می‏شود.

14-برای تشویق کودک درپذیرش اعتقادات معنوی درکودکی بایداقدام کرد.

15-در بعضی موارد کودک باید در حضور دیگران تنبیه شود.

16-برای تشویق کودک در حضور همسالان ازاو تعریف می‏کنید.

17-گاهی اوقات تنبیه فیزیکی را به عنوان تنبیه مؤثر می‏دانید.

18- فکر می‏کنیداثر تنبیه روی کودک موقتی است.

19- تنبیه بدنی فقط باعث تخلیه خشم والدین می‏شود.

20- محروم کردن کودک را به عنوان یک تنبیه مناسب می‏دانید.

21-بهترین تنبیه کودک تشویق نکردن اوست.

22-تنبیه بدنی باعث نفرت و احساس خشم کودک  به والدین در آینده می‏شود.

23- تنبیه مربوط به سن خاصی است.    

24- در تشویق وتنبیه کودک آسیبهای روانی – اجتماعی را در نظر می‏گیرید.

25- مقایسه کودک با دیگران را به عنوان تنبیه درست می‏دانید.

26-  ایجاد ترس از تنبیه در کودک برای انجام وظایفش مناسب است.

27-نباید به هیچ وجه کودک در جمع تنبیه شود چون مانع حضور اجتماعی او می‏شود.

28-تنبیه باعث می‏شود احترام و اعتماد کودک به شما کم شود.                                           

29- استفاده از کلمات محبت آمیز باعث لوس شدن کودک می‏شود.                                                                

30- دادن جایزه به کودک در برابر کارخوب اوباعث رشوه گیری او در آینده می‏شود.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم خرداد 1393ساعت 21:53  توسط دانش آموزان کلاس دوم  | 

 

(( نقد پایان نامه ))

موضوع پایان نامه:بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

  این پایان نامه از پنج فصل تشکیل شده که عنوان های آن به این صورت است: فصل اول کلیات تحقیق ( بیان مسئله ،فرضیه ها و...) ، در فصل دوم ادبیات تحقیق، فصل سوم روش اجرای تحقیق ، فصل چهارم تجزیه وتحلیل آماری و فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 

در ابتدا در مورد عنوان پایان نامه باید گفت که خیلی محدود نشده مثلا باید از نظر زمانی هم محدود می شد.           در فصل اول در بیان مسئله دو صفحه در مورد مسئله مورد نظر و وضعیت مسئله وحالتهای مختلف آن بیان شده و        همچنین در آن چند سؤال در مورد موضوع مطرح شده است. بعداز آن هدف و علت انتخاب موضوع تحقیق در چهار ،پنج خط و همچنین اهمیت موضوع تحقیق در بیان مسئله ، بیان شده است یعنی از نظر روش تحقیق موارد به خوبی رعایت شده است. بعداز آن یک فرضیه برای تحقیق بیان شده تا کار خود را بر مبنای آن شروع کند ولی قبل آن باید متغیرهای آن را هم در یک مدل مفهومی تعیین می‏شد. قلمرو تحقیق از نظر زمانی ، مکانی وموضوعی  در این قسمت آورده شده که باید در عنوان رعایت می‏شد.

روش جمع آوری اطلاعات( که از طریق گزارشات مجامع عمومی و فوق العاده شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اطلاعات و داده های موجود در نرم افزار شرکت پورتفولیو و اطلاعات کتابخانه ای مثل کتابها،پایان نامه هابیان شده) از نظر روش تحقیق باید درفصل روش اجرای تحقیق می‏آمد . متغیرهای فرضیه در این قسمت تعیین شده ولی تعریف  مفهومی آنها درقسمت دیگر آمده و ابعاد ومؤلفه آن به عنوان تعریف عملیاتی بیان نشده است.  بعد از آن دو،سه صفحه  پیشینه ها و سوابق تحقیق آمده که  نظریه ها و تحقیقاتی مرتبط که در این زمینه شده آمده است را به خوبی بیان کرده اند ولی ازنظر روش تحقیق باید در فصل دوم که ادبیات تحقیق است بیان می‏شد و همچنین نظر خود محقق هم در این پیشینه باید می بود که بیان نشده است. 

روش تحقیق هم از نوع همبستگی بیان شده چون منظور بیان ارتباط بین دو یا چند متغیر و پیش بینی یک متغیر از روی متغیر دیگر است.چون  بااستفاده از روش های آماری بخصوص شاخص های مرکزی  میانگین و تغییرات آن  تجزیه وتحلیل اطلاعات انجام شده است تجزیه و تحلیل آن از نوع توصیفی است . از نظر روش تحقیق بهتر بوداین قسمت در فصل مربوط به  تجزیه وتحلیل آماری( فصل چهارم) و بعد از تعیین جامعه آماری وحجم نمونه واندازه و چگونگی انتخاب نمونه بیان می‏شد.

در فصل دوم با عنوان ادبیات تحقیق بعداز مقدمه مطالبی در مورد موضوع تحقیق بیان شده یعنی مفاهیم و ماهیت و نظریه ها و مطالب کلی در رابطه با متغیرهای مستقل و وابسته تعیین شدة تحقیق آورده شده است.

در فصل سوم که عنوان آن روش اجرای تحقیق است تعریف عملیاتی متغیرها آمده که باید در فصل اول  و قبل از روش  اجرای تحقیق و پیشینه تحقیق انجام می‏شد . در این فصل برای تعیین جامعه آماری چگونگی ودلیل اندازه حجم نمونه و هدف از مطالعه نمونه مورد نظر به خوبی بیان شده است . و بعد ازآن روش نمونه گیری که با استفاده از روش نمونه گیری(( تصادفی طبقه بندی شده )) است و همچنین فرمول اندازه گیری حجم نمونه  به خوبی بیان شده است.در این قسمت همچنین روش آزمون فرضیه ها  بر مبنای تحقیقات همبستگی است واز تجزیه وتحلیل های رگرسیونی استفاده شده که برای پیش بینی روابط بین متغیرها استفاده می‏شود وفرمولهای آن به خوبی بیان شده است.

در فصل چهارم با عنوان تجزیه و تحلیل آماری، آزمون فرضیات با توجه به چارچوب کلی آزمون فرضیات آزمون به تفکیک برای همه سالهای مورد نظر انجام شده است. در این فصل برای برآورد مدل ها از جدول spss استفاده شده ولی جدول خوانی نشده است.

در فصل پنجم نتایج آزمون فرضیات برای هرسال گفته شده و نتیجه‏گیری شده که در این تحقیق فرضیه اصلی تحقیق تأییدشده ودلیل تأیید آن هم  توضیح داده شده است . ازنظر روش تحقیق،باید در تحقیق خلاصه ای از مطالب بیان شود ولی در این تحقیق بیان نشده است. و درآخر پیشنهادات محقق و محدودیتهای انجام تحقیق  وبعد از آن منابع و مآخذ بیان شده است که از نظر روش تحقیق هم درست است.

  

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم خرداد 1393ساعت 21:51  توسط دانش آموزان کلاس دوم  | 

تعریف عملیاتی *************************************

ارتباط :

تعریف مفهومی :  ربط دادن ، پیوند چیزی به چیزی . 2 - بستگی ، پیوستگی ، رابطه 3 - فرایند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده به شرط همسان بودن معانی بین آنها است

تعریف عملیاتی :

مؤلفه ها

ابعاد

متغیر

 

 •  

ارتباطات انسانی

 

ارتباط

 

 

ارتباط غیر انسانی

 

 

صداقت :

تعریف مفهومی :  دوستی داشتن . 2 – دوستی 3- دوستی به‌ویژه دوستی از روی راستی و درستی.

تعریف عملیاتی :

مؤلفه ها

متغیر

 ویرایشگر صادق :

 1. از منابعی که می‌داند قابل اعتماد نیستند استفاده نمی‌کند.
 2. صورت عمدی هویت یا مدرکش را جعل نمیکند.
 3. چیزی‌هایی نمیگوید که خود میداند ناصحیح است ولی از استدلالش دفاع میکند.
 4. از چیزی که میداند اشتباه است دفاع نمیکند.
 5. هنگام ویرایش نقطه نظر شخصی اش را مخفی نمی‌کند
 6. هر اطلاعاتی که دارد که به بحث مربوط است را در اختیار همه می‌گذارد.

صداقت

 

جامع بودن :

تعریف مفهومی :  هر چیز تمام و کامل 2 مشتمل بر حاوی 3. جمع‌کننده؛ گردآورنده؛ فراهم‌آورنده.

 • تعریف عملیاتی :
 •  

مؤلفه ها

ابعاد

متغیر

محرمانگی یعنی جلوگیری از افشای اطلاعات به افراد غیر مجاز

محرمانگی

 

 

 

 

 

جامع بودن

یکپارچه بودن یعنی جلوگیری از تغییر اطلاعات بطور غیرمجاز و تشخیص تغییر در صورت دستکاری غیر مجاز اطلاعات. یکپارچگی وقتی نقض میشود که اطلاعات در حین انتقال بصورت غیرمجاز تغییر داده میشود.

یکپارچه بودن

 

 • در انتقال اطلاعات و یا انجام عملی روی اطلاعات، گیرنده یا فرستنده و یا عمل کننده روی اطلاعات نباید قادر به انکار عمل خود باشد. مثلا فرستنده یا گیرنده نتواند ارسال یا دریافت پیامی را انکار کند.

قابلیت عدم انکار انجام عمل

 • در بسیاری از موارد باید از اصل بودن و درست بودن اطلاعات ارسالی و نیز فرستنده و گیرنده اطلاعات اطمینان حاصل کرد. 

اصل بودن

 • برای حراست از اطلاعات، باید دسترسی به اطلاعات کنترل شود. افراد مجاز باید و افراد غیرمجاز نباید توانایی دسترسی داشته باشن

کنترل دسترسی

 • اطلاعات باید زمانی که مورد نیاز توسط افراد مجاز هستند در دسترس باشند

قابل دسترس بودن

 • 1. مدیریتی
 • 2. منطقی
 • 3. فیزیکی

کنترل امنیت اطلاعات

 

 

اعتماد :

تعریف مفهومی: 1.  تکیه کردن . 2 - برگزیدن . 3 - کاری را به کسی واگذاشتن . 4 -  اطمینان  5 - باور داشتن و صحیح دانستنِ چیزی یا کسی 6 -  پشتگرمی

 • تعریف عملیاتی :

 

 

 

 

 

 

 

مؤلفه ها

ابعاد

متغیر

 • 1.  تقسيم‌بندي مخاطبان

2. فراهم آوردن،‌ توضيح دادن و تفسير كردن اخبار به صورت كامل و شفاف براي خوانندگان است

 

نيازسنجي مخاطب

 

 

 

 

 

 

اعتماد

روح متقاعدکردن مخاطبان از سوی رسانه‌ها همان «ایجاد اقناع» در آنها است که می‌تواند به شیوه‌های گوناگون کلامی، غیرکلامی، مستقیم، غیرمستقیم، آگاهانه، غیرآگاهانه، درون پیام، بیرون پیام، متصل، منفصل، مستمر، غیرمستمر و غیره باشد. 

متقاعدسازی رسانه‌ای

سواد رسانه‌ای ابزاری است که مخاطب به وسیله آن می‌تواند با رسانه همراهی و هم‌رنگی بیشتری پیدا کند 

شایستگی

قابلیت اعتماد ، توان پیش بینی و قضاوت خوب به هنگام رویارویی با اوضاع و شرایط مختلف.

ثبات یا پایداری

درستی  دارای حقیقت بودن

صداقت 

 

فرهنگ :

تعریف مفهومی : علم؛ دانش.
۲. ادب؛ معرفت.
۳. تعلیم‌وتربیت.
۴. آثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت.

 • تعریف عملیاتی :
 •  

مؤلفه ها

ابعاد

متغیر

 • باورها یا اعتقادات مجموعه‌ای از افکارند که به زندگی معنا می‌بخشند. باورها ادراک ما از هستی را می‌سازند. چنین اندیشه می‌شود که باورها نقش فرماندهی در مغز دارند و زمانی که فکر می‌کنید که امری درست است، باور شما به مغز فرمان می‌دهد تا به دنبال چیزی باشد که از اعتقادات شما حمایت کند.[۱۹]

با ور ها

 

 

 

 

فرهنگ

 

 موضوع آن شناخت مصادیق ارزش ها و بیانگر راه های کسب فضائل و ترک رذائل اخلاقی است

اخلاق

 

 مجموعه‌ای از آثار یا فرآیندهای ساخت انسان است که در جهت اثرگذاری بر عواطف، احساسات و هوش انسانی و یا به منظور انتقال یک معنا یا مفهوم خلق می‌شوند.

هنر

 

شی از فرهنگ را هم سنت‌ها و مراسم می‌سازند. آن‌ها تفکر و باوری‌اند که برخوردار از آدابی تکرارشونده‌اند. به سخن دیگر، آیین‌ها و سنت‌ها اعمالی تکراری پیرامون فرهنگ‌اند. همین فرهنگ است که مرزهای یک جامعه و باورهای مردمان آن را مشخص می‌کند و هویت آنان را شکل می‌دهد و می‌سازد.[۷]

عادات و سنت ها

 

ه کلیهٔ آثار باقی‌مانده از گذشتگان گفته می‌شود که دارای ارزش فرهنگی باشد. این آثار می‌تواند دربرگیرندهٔ آثار ملموس (مانند بناهای باستانی) یا آثار ناملموس (مانند آداب و رسوم یک منطقه) باشد که امروزه در حفظ آن برای آیندگان می‌کوشند.

میراث فرهنگی

 

یک جهان بینی و مجموعه‌ای از باورها است که می‌کوشد توضیحی برای یک رشته از پرسش‌های اساسی مانند چگونگی پدید آمدن اشیا و جانداران و آغاز و پایان احتمالی چیزها، و چگونه زیستن ارائه دهد. ادیان فراعقلی اند، یعنی بخش هایی از آن مستقل از عقل و بر مبنای عشق و اعتقاد است.

دین

 

 

 

 

 

روش تحقیق **************************************

موضوع : تاثیر رسانه های داخلی کشور بر رفع مشکلات اقتصادی مردم  شهر تهران در سال اخیر

واحد تحلیل : مشکلات اقتصادی مردم  شهر تهران در سال اخیر

واحد مشاهده : آن دسته از مردم تهران که ارتباط بیشتری با رسانه ها دارند.

سطح تحلیل : خرد - زیرا بر روی فرد تحقیق و بررسی انجام میشود

روش تحقیق : توصیفی – پیمایشی: این روش در ارتباط با نیازهای جامعه انسانی است. پهنانگر است و می توانیم به رابطه علت و معلولی بین متغیرها به طور دقیقی دست پیدا کرده و نتایج حاصله را به کل جامعه تعمیم دهیم .

روش نمونه گیری : احتمالی – خوشه ای چند مرحله ای: علت انتخاب این روش این است که در ابتدا باید چارچوبی نمونه گیری مناسبی پیدا کنیم.

ابزار مورد استفاده : پرسشنامه

 

 

 

پرسشنامه*****************************************

با سلام

اینجانب گلناز مشام دانشجوی مقطع کارشناسی در رشته مدیریت بازرگانی برای انجام پژوهش در ارتباط با  موضوع « تاثیر رسانه های داخلی کشور بر رفع مشکلات اقتصادی مردم  شهر تهران در سال اخیر» پرسشنامه زیر را طراحی کرده ام . نظرات شما در نتایج این تحقیق کاملاً موثر خواهد بوده و کلیه اطلاعات شما به صورت محرمانه باقی خواهد ماند. لذا خواهشمند است سئوالات زیر را با علامت (×) تکمیل کرده و با پاسخ های صحیح خود اینجانب را در پیشبرد اهداف این تحقیق یاری رسانید . پیشاپیش از مشارکت شما کمال تشکر را دارم .

1. نام  : ..................

2. نام خانوادگی : ......................

3. سن: .......................

4. وضعیت تاهل : ......................

5. میزان تحصیلات : ......................

6. میران تحصیلات والدین : 1. زیر دیپلم 2. دیپلم 3. لیسانس 4. فوق لیسانس و بالاتر

8. شغل : ........................

9. حدود درآمد ماهیانه  : .....................

1. رسانه های دیداری و شنیداری داخلی را رصد می کنم.                 

                                                        خیلی زیاد    زیاد    نظری ندارم    کم     خیلی کم             

2. رسانه های دیداری و شنیداری خارجی را رصد می کنم.                 

3. به اخبار رسانه های داخلی اعتماد دارم.

4. به اخبار رسانه های داخلی اعتماد دارم.

5. رسانه ها را امین مردم می دانم.

6. رسانه های داخلی را بدون حاشیه می دانم.

7. از ماهیت فعالیت رسانه ها اطلاع دارم.

8. از مطالب منتشره در رسانه های داخلی رضایت دارم.

9. از مطالب منتشره در رسانه های خارجی رضایت دارم.

10. به صحت مطالب منتشر شده در رسانه های داخلی اطمینان دارم.

11. به صحت مطالب منتشر شده در رسانه های خارجی اطمینان دارم.

12. از بازتاب مشکلات اقتصادی مردم در رسانه های داخلی رضایت دارم.

13. رسانه های داخلی در بیان مشکلات اقتصادی مردم از سیاه نمایی خودداری می کنند.

14. از ارتباط مسئولان کشور با رسانه های داخلی رضایت دارم.

15. رسانه ها را چشم تیز بین جامعه می دانم.

16. رسانه ها بیان گر مشکلات  مردم هستند.

17. رسانه ها به حل مشکلات مردم کمک زیادی می کنند.

 

 

 

نقد پایان نامه ***************************************

موضوع پژوهش(پایان نامه): نقش مطبوعات در ترویج فرهنگ کارآفرینی در کشور

در ابتدای پژوهش عنوان (موضوع) و بعد از آن موضوع چکیده مطالب بیان شده است. در مرحله بعدی مقدمه و بیان مساله نوشته شده است. بیان مساله این پژوهش کوتاه و مختصر بوده و بطور مفصل بیان نشده بود. اما اهمیت و ضرورت بطور کامل توضیح داده شده بود.

هدف نیز به طور مختصر نوشته شده بود. سوالات و پیشینه ها به خوبی و بطور کامل بیان شده بود. پیشینه ها هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور مدنظر قرار داده بود. روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری، ابزار اندازه گیری، روش تجزیه و تحلیل، تعاریف مفهومی و عملیاتی به خوبی و بطور صریح و روشن بیان شده بود.در آخر نیز منابع آورده شده است ،اعم از منابع اینترنتی ، کتب و مقالات.

 

در کل این پژوهش (پایان نامه) تمام مراحل تحقیق را انجام داده است، ولی این پژوهش دارای کاستی هایی نیز بود. مثلا بیان مسئله کوتاه و مختصر بود.و یا هدف نیز بطور خلاصه و ناقص بیان شده بود.ولی محقق سعی خود را در اجرای تمام مراحل روش تحقیق بکار برده بود. 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم خرداد 1393ساعت 16:19  توسط دانش آموزان کلاس دوم  | 

نقد پایان نامه:

موضوع:بررسی تأثیر اتوماسیون اداری بر رضایتمندی مشتریان

مطالعه موردی: سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی شعبه دو اراک

نام محقق: غلامعلی فراهانی، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی – گرایش تولید و عملیات

این تحقیق در 157 صفحه و در 5 فصل تهیه شده است.

در ابتدا چکیده ای از موضوع اصلی تحقیق نوشته شده که در آن اهداف اصلی پژوهش، فرضیه ها، جامعه آماری و روش آماری مورد استفاده را بیان و نتیجه گیری نموده که فرضیات با احتمال 95% مورد تأیید است.

 

فصل اول:کلیات تحقیق

محقق در این فصل پس از بیان مقدمه به ارائه چارچوب نظری تحقیق پرداخته و پس از بیان مساله و مدل و فرضیه های تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق و اهداف آن را ذکر نموده است و در ادامه اصطلاحات به کار رفته در تحقیق را تعریف عملیاتی نموده است.

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق:

در این فصل محقق به بیان مبانی نظری و پیشینه تحقیق و اهداف آن اشاره نموده و دو بخش اتوماسیون اداری و رضایت مشتری را به طور جداگانه بررسی نموده است.

در بخش رضایت مشتری: به تفسیر مفهوم رضایت مشتری و ارائه مدل عوامل مؤثر بر رضایت مشتری، ابعاد و دیدگاههای صاحب نظران در خصوص رضایت مشتری پرداخته و ابزارهای موجود برای رسیدن به این مهم را (CRM – مدیریت ارتباط بامشتریان و TQM- مدیریت کیفیت ) به تفصیل بیان نموده است.

در بخش اتوماسیون اداری: به تعریف مفهوم اتوماسیون اداری واهداف آن و پیشینه نظری و تجربی آن پرداخته و در نهایت نتیجه گیری نموده است.

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق:

در این فصل محقق چون قصد دارد تأثیر اتوماسیون اداری را بر رضایتمندی مشتریان مورد سنجش قرار دهد بنابراین برای حصول نتایج بهتر، از روش علی – مقایسه ای استفاده شده است همچنین به منظور آزمون فرضیات تحقیق، داده ها از دو روش مراجعه به اسناد و مدارک رسمی سازمان و پرسشنامه جمع آوری شده است. برای سنجش برخی از فرضیات تحقیق از پرسشنامه نیز استفاده شده است.

محقق نیز به دلایل انتخاب نمونه گیری و تعیین حجم نمونه اشاره نموده است و حجم نمونه لازم جهت بررسی را در حدود 377 نفر تعیین نموده است.

برای پرسشنامه طراحی شده، روایی از روش دلفی بدست آمده و اعتبار پرسشنامه از طریق توزیع پرسشنامه در بین 29 نفر کارشناس و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و به وسیله نرم افزار SPSS مورد سنجش قرار گرفته است و در نهایت از آزمون مقایسه زوجها به دلیل مستقل بودن میانگین و نمونه های هر گروه طی سالهای قبل و بعد از اجرای اتوماسیون اداری و همچنین روش علی – مقایسه ای استفاده نموده است.

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها:

در این فصل محقق به تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای آماری در رابطه با هر فرضیه پرداخته و داده های جمع آوری شده درباره فرضیات را به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات:

در این فصل محقق به بیان نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات در رابطه با هر فرضیه (به تفکیک) پرداخته و پس از آن محدودیتها را در قالب محدودیت در اختیار محقق و محدودیت خارج از اختیار محقق عنوان کرده است.

در پایان هم فهرست منابع و مأخذ را بیان نموده است.

به نظر من در این پایان نامه اصول کلی روش تحقیق به نحو مطلوبی رعایت شده است.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم خرداد 1393ساعت 14:50  توسط دانش آموزان کلاس دوم  | 

همکار گرامی:

باسلام و احترام

پرسشنامه ای که پیش رو دارید جهت انجام یک تحقیق دانشگاهی تهیه شده است. همانطور که مستحضرید پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در سال 89 طبق دستور رئیس سازمان وقت به شیراز انتقال یافت. میخواهم تأثیرات این جابجایی و انتقال رااز
جنبه های مختلف بررسی نمایم. از جنابعالی خواهشمند است با صبر و حوصله کافی به پرسش ها پاسخ داده و اینجانب را در رسیدن به نتایج مطلوب یاری نمایید. اطمینان داده می شود که پرسشنامه فاقد نام بوده و از اطلاعات مندرج در آن صرفا برای آزمون فرضیات تحقیق استفاده خواهد شد.

                                                                                             با سپاس و آرزوی توفیق

                                                                                محبوبه امینی کلهرودی

                                                                          دانشجوی کارشناسی ناپیوسته

                                                                                     مدیریت بازرگانی

 

الف ـ سوالات فردی:

جنسیت :                                 زن                                مرد    

 

وضعیت تأهل:                        مجرد                             متأهل

 

سطح تحصیلات:

دیپلم             فوق دیپلم                            لیسانس                                   فوق لیسانس              دکتری

 

نوع استخدام:

هیات علمی                            غیر هیأت علمی

 

سابقه خدمت:           

1تا 5 سال      6 تا 10 سال   11 تا 15 سال 16 تا 20 سال          بیش از 20 سال

 

 

ب)سوالات اختصاصی

ردیف

سوال

کاملا موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

کاملا مخالفم

1

من در برابر کاری که انجام می دادم درآمد عادلانه ای داشتم

 

 

 

 

 

2

محیط کاری من با توجه به اصول بهداشتی و ایمنی طراحی شده بود

 

 

 

 

 

3

بین حقوق دریافتی ام با معیارهای یک زندگی اجتماعی تناسب وجود داشت

 

 

 

 

 

4

ساعت کاری من منطقی و عادلانه بود

 

 

 

 

 

5

از یک احساس رضایت و نشاط مداوم در زندگی برخوردار بودم

 

 

 

 

 

6

من احساس امنیت شغلی می کردم تا جایی که بدون ترس از مافوق ابراز نظر میکردم

 

 

 

 

 

7

قوانین و مقررات در پژوهشگاه به نحو مطلوب اجرا نمیشد.

 

 

 

 

 

8

بین زندگی شخصی ام و زندگی کاری ام توازن وجود داشت

 

 

 

 

 

9

من دور از خانواده زندگی می کردم و این موضوع مرا آزار می داد.

 

 

 

 

 

10

نیازهای اساسی من و خانواده ام تأمین بود

 

 

 

 

 

11

هزینه های زندگی من و خانواده ام در مقایسه با قبل کمتر شده بود

 

 

 

 

 

12

به دلیل نبودن معضل ترافیک و آلودگی هوا در شهر شیراز از آرامش بیشتری برخوردار بودم

 

 

 

 

 

13

امکانات آموزشی مناسب برای بهبود و ارتقاء کیفیت شغلی وجود نداشت

 

 

 

 

 

14

نظارت کافی روی عملکرد من وجود داشت

 

 

 

 

 

15

مدیران وقت برای تحقق اهداف فردی و سازمانی هیچ تلاشی نمی کردند

 

 

 

 

 

16

من بعنوان یک پژوهشکر تحقیقات خودم را به نحو مطلوب انجام می دادم

 

 

 

 

 

17

من بعنوان یک کارمند در جهت بهبود فعالیت تلاش می کردم

 

 

 

 

 

18

من به دلیل حفظ موقعیت شغلی تصمیم گرفتم که به شیراز منتقل شوم

 

 

 

 

 

19

من به دلایل خانوادگی تصمیم گرفتم که از طرح دورکاری استفاده کنم

 

 

 

 

 

20

جو و فضای حاکم بر پژوهشگاه من را در انجام پژوهش / فعالیت تشویق و ترغیب می نمود

 

 

 

 

 

21

در طول انجام پژوهش در ارتباط با فعالیتهای علمی پژوهشکده احساس مسئولیت داشتم

 

 

 

 

 

22

پژوهشگاه امکاناتی را برای شرکت در نشستهای علمی و تخصصی و سمینارها و همایشهای علمی فراهم نمود.

 

 

 

 

 

23

امکان تعامل علمی با دیگر نهادهای تحقیقاتی فراهم شده بود.

 

 

 

 

 

 

ج) پرسشنامه عملکرد پژوهشی مختص اعضای هیأت علمی

ردیف

گویه ها

تعداد

1

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر داخلی

 

2

تعداد مقالات پذیرفته شده در همایشهای علمی داخلی

 

3

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات عملی معتبر خارجی

 

4

تعداد مقالات پذیرفته شده در همایشهای علمی بین المللی

 

5

تعداد مقالات منتشر شده در دایره المعارف ها و کتب مرجع علمی

 

6

تعداد ترجمه کامل مقاله علمی

 

7

تعداد تألیف یا تصنیف کتاب

 

8

تعداد چکیده های ارسال شده به همایشها

 

9

تعداد چکیده های پذیرفته شده در همایشها

 

10

تعداد ارایه مقاله علمی و پژوهشی

 

11

تعداد ارایه مقاله علمی ترویجی

 

12

تعداد طرحهای پژوهشی پایان یافته

 

13

تعداد ترجمه کتابهای انجام شده

 

14

تعداد اثر بدیع و ارزنده هنری

 

15

تعداد طراحی و راه اندازی کارگاه و آزمایشگاه

 

16

تعداد همایشهای ملی و بین المللی که مسئولیتی در اجرای آن داشته اید

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم خرداد 1393ساعت 11:33  توسط دانش آموزان کلاس دوم  | 

با سلام - زینب رحیمی

تکلیف:نقد روشی

به منظور نقد یک پایان نامه از تحقیق زیر استفاده شده است که بخش های آن مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه خواهد آمد.

عنوان تحقیق :شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر سرعت کارکنان بانک ملی شهرستان سنندج

در فصل اول که شامل کلیات تحقیق می باشد مقدمه ای که ذکر شده بسیار طولانی بوده و همین طور در مقدمه نیازی به رفرنس دهی نیست اما چند پاراگراف را با رفرنس آورده که اشتباه است .هم چنین هیچ سوال تحقیقی را ذکر نکرده و لی بیان مساله, ضرورت و اهمیت تحقیق و اهداف تحقیق را به درستی ذکر کرده است اهداف و فرضیات بایستی در راستای هم باشند که در این پایان نامه به این موضوع بخوبی پرداخته شده است تنها ایراد در بخش طرح سوال است که صورت نگرفته است.

در فصل دوم که مشتمل بر ادبیات تحقیق است،برای فرضیه هایش در این قسمت پیشینه ای نظری و تجربی عنوان کرده  است یعنی بخشی را با نام "مرور تاریخی سرعت و چابکی" در فصل دوم آورده و در آن هم به پیشینه ی ایران پرداخته شده و هم پیشینه خارج از کشور که درباره آمریکا بوده است،که از نقاط قوتش می باشد نکته ی دیگر آنکه پیشینه در ایران ، به نسبت سال انتشار مقاله بروز است که دو سال است اما پیشینه ی جهانی این کار اندکی قدیمی است.در انتهای این فصل با ارائه جداول و مدل هایی توضیحات خود را هر چه بیشتر کرده است که باعث فهم بیشتر مطالب شده است.تعریف عملیاتی اش را درست انجام داده و اما درباره مولفه هایش توضیحات زیادی را ارائه کرده است.

در فصل سوم با روش تحقیق او آشنا می شویم که روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است.جامعه آماری او250 نفر بوده اند که 70نفر را با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب کرده است.و سپس به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده کرده است.و به منظور برآورد روایی پرسشنامه به تنی چند از اساتید آن را ارائه کرده است و جهت تعیین میزان پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرده است،و ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده را 8/. عنوان کرده است که نشان از پایایی پژوهش دارد. 

در فصل تجزیه وتحلیل داده ها عنوان کرده است که در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل نتایج و اطلاعات بدست آمده از آمار توصیفی نظیر شاخص های مرکزی: میانگین ، میانه ، مد و آمار استنباطی نظیرشاخص های پراکندگی ، انحراف استاندارد ، واریانس ،کشیدگی و چولگی و... استفاده شده است.نرم افزار استفاده شده در این پژوهش spss می باشد که توان آزمون فرضیه ها و ارائه تحلیل های توصیفی و استنباطی را دارا می باشد.

در فصل بعد به بحث ونتیجه گیری پرداخته است.در این فصل توضیحی درباره نتایج آزمون فرضیه ها داده شده و سپس فهرست منابع (منابع داخلی و خارجی )به تفکیک از هم آورده شد و سپس در پیوست سوالات پرسشنامه را آورده است. 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم خرداد 1393ساعت 18:22  توسط دانش آموزان کلاس دوم  | 

باسلام -زینب رحیمی  - تکلیف:روش نمونه گیری

موضوع تحقیق:تاثیر امکانات رفاهی- آموزشی دبستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی منطقه 2 تهران.

واحد تحلیل :گروهی است که نتیجه را در مورد آنها بیان میکنیم ،پس دانش آموزان ابتدایی منطقه 2 تهران مورد تحلیل قرار می گیرند.

واحد مشاهده:گروهی که برای آزمون آزمودنی ها به سراغشان می رویم و پرسشنامه را از آنها جستجو می کنیم، پس والدین دانش آموزان واحد مشاهده انتخاب می شوند.

سطح تحلیل:چون تحقیق بر روی افراد وخانواده ها انجام میشود و نه جامعه وسازمان ها ،پس سطح تحلیل خرد میباشد.

روش تحقیق:پیمایشی می باشد چون موضوع تحقیق در ارتباط با نیاز های جامعه واز عوامل موثر بر آن می باشد.

روش نمونه گیری:خوشه ای می باشد چون جهت جمع آوری چهار چوب کامل نمونه گیری گروه ها یی داریم که پراکندگی بین طبقه آنها پایین است.

ابزار مورد استفاده:از ابزار های مورد استفاده در روش تحقیق پیمایشی یکی استفاده از پرسشنامه جهت گرد آوری داده ها است.

 

پرسشنامه:

اینجانب زینب رحیمی دانشجوی کارشناسی نا پیوسته مدیریت بازرگانی در ارتباط با موضوع تحقیق خود که تاثیر امکانات رفاهی- آموزشی دبستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی منطقه 2 تهران می باشد پرسشنامه زیر را تهیه کرده ام لذا خواهشمندم بادقت به سوالات زیر پاسخ دهید.

 

1-چقدر از امکانات بهداشتی و تفریحی موجود در دبستان رضایت دارید؟  

کم      متوسط       زیاد

2-چه میزان استفاده از تکنولوژی را در نحوه تدریس مناسب می دانید؟

کم      متوسط      زیاد

3-دبستان ها را به چه میزان رعایت استاندارد ها ی آموزشی و بهداشتی ملزم می دانید؟

کم     متوسط     زیاد

4-چه میزان فرزند خود را در انجام تکالیفش همراهی میکنید؟

کم     متوسط     زیاد

5-تا چه اندازه کتب کمک آموزشی را در روند آموزشی موثر می دانید؟

کم     متوسط     زیاد

6-تا چه حد از نحوه تدریس معلمان  مدرسه رضایت دارید؟

کم     متوسط    زیاد 

7-میزان تجربه معلم را در ایجاد انگیزه تحصیلی چقدر موثر می دانید؟

کم     متوسط     زیاد

8- برگزاری اردو های آموزشی و تفریحی چه میزان در نشاط تحصیلی مفید هستند؟

کم     متوسط    زیاد

9-تاثیر نحوه آموزش را بر بروز استعداد دانش آموزان چقدر می دانید؟

کم     متوسط     زیاد

10-چه میزان با افزایش تعداد ساعات کار عملی و کارگاهی موافق هستید؟

کم      متوسط     زیاد

11-وسایلی مانند کامپیوتر وتخته هوشمند در جذب دانش آموزان به محیط آموزشی چقدر موثرند؟

کم     متوسط     زیاد

12-چقدر از محتوای نرم افزار های آموزشی رضایت دارید؟

کم     متوسط     زیاد

13-تاثیر استفاده از آموزگاران با سابقه را در پیشرفت تحصیلی چقدر می دانید؟

کم     متوسط    زیاد

14-امکانات ورزشی را در ایجاد جذابیت های محیطی برای دانش آموزان را تا چه حد مناسب می دانید؟

کم     متوسط     زیاد

15-ارتباط سطح تحصیلات والدین و انگیزش تحصیلی فرزندان را تا چه حد می دانید؟

کم     متوسط     زیاد

16-سهم والدین در تشویق فرزندان به تحصیل را چقدر ارزیابی میکنید؟

کم    متوسط     زیاد

17-اخلاق وروحیات معلمان در شکوفایی استداد دانش آموزان چقدر موثر هستند؟

کم     متوسط     زیاد

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم خرداد 1393ساعت 17:12  توسط دانش آموزان کلاس دوم  | 

با سلام - زینب رحیمی

موضوع تحقیق:تاثیر امکانات رفاهی-آموزشی دبستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی منطقه 2

تکلیف: تعریف عملیاتی

متغیر ها:1-امکانات رفاهی   2-سطح تحصیلات والدین     3-امکانات آموزشی     4-معلمان       5-سیستم آموزشی

تعاریف اسمی یرگرفته از فرهنگ های لغت دهخدا ومعین وعمید می باشند.

1-امکانات رفاهی.

امکانات:وسایل مورد نیاز،قدرت وتوانایی.   رفاه:فراخ وآسان شدن زندگی افراد،آسودگی و راحتی.

لوازم مورد نیاز جهت برقراری آسایش افراد در زندگی.

متغیر:امکانات رفاهی ،  ابعاد: ندارد  ،   مولفه ها:تکنولوژی ،بهداشت ،رعایت استانداردها ،وسایل تفریحی، وسایل ورزشی.

2-سطح تحصیلات والدین.

تحصیل:بدست آوردن،دانش آموختن.  میزان دانش آموختگی پدرومادر.

متغیر:سطح تحصیلات والدین.   ابعاد:دیپلم،کاردانی،کارشناسی،دکتری.     مولفه ها:مشارکت در انجام تکالیف فرزندان، ایجاد انگیزه تحصیلی،تشویق به تحصیل.

3-امکانات آموزشی.

امکانات:لوازم مورد نیاز،قدرت وتوانایی.    آموزش:فرآیند یاد دادن یا فرا گرفتن دانش ها ومهارت ها.

لوازم مورد نیاز جهت امر یاد دادن وفراگیری دانش ها ومهارت ها.

متغیر:امکانات آموزشی.   ابعاد:ندارد.      مولفه ها:نرم افزار های آموزشی،کتاب های کمک تحصیلی،کادر مجرب،استفاده از کامپیوتر.

4-معلمان.

معلم:کسی که مطالعه میکند و اهتمام می ورزد.فرد آموزش دیده.

متغیر:معلمان.    ابعاد:ندارد.      مولفه ها:میزان تحصیلات، میزان سابقه،خلق وخوی آموزگاران.

5-سیستم آموزشی.

سیستم:روش و طریقه،دستگاه. مجموعه ای متشکل از عناصر مرتبط با یکدیگر که مسئول انجام کاری مانند آموزش هستند.

متغیر:سیستم آموزشی.    ابعاد:کیفی و کمی.      مولفه های کیفی:نحوه تدریس،ایجاد انگیزه،شکوفایی استعدادها.    مولفه های کمی:تعداد ساعات آموزشی،تعداد ساعات کار عملی و کارگاهی.

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم خرداد 1393ساعت 16:20  توسط دانش آموزان کلاس دوم  | 

با سلام واحترام

اینجانب بهاره حسینی دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه ارشاد می باشم. این پرسشنامه جهت بررسی و تحلیل علل گرایش جوانان 18 تا 25 سال شهر تهران عنوان شده است، شما می توانید با پاسخ دادن به یکی از گزینه ای ذیل من را در تکمیل سوالات زیر یاری رسانید.

 

مشخصات فردی:

نام:                 نام خانوادگی:                  سن:                  تاهل:                میزان تحصیلات:                   جنسیت:

شغل:

 

1-     آزادی پوشش و روابط جنسی در کشورهای مسیحی  دلیل گرایش جوانان به دین مسیحیت می باشد.

کاملا موافقم       موافقم         مخالفم          کاملا مخالفم
 آزادی مصرف مشروبات الکلی دلیل گرایش جوانان به دین مسیحیت می باشد.

کاملا موافقم       موافقم         مخالفم          کاملا مخالفم
 عدم شناخت مسیحیت باعث گرایش جوانان به دین مسیحیت می شود.

کاملا موافقم       موافقم         مخالفم          کاملا مخالفم

2-   
عدم شناخت از انجیل یکی از دلایل گرایش جوانان به دین مسیحیت می باشد.

کاملا موافقم       موافقم         مخالفم          کاملا مخالفم

3-     کوتاهی رسانه‌های ایران در شناساندن باورهای مسیحیان یکی از عوامل گرایش به دین مسیحیت می باشد.

کاملا موافقم       موافقم         مخالفم          کاملا مخالفم

4-     پنهان‌کاری مسیحیان در مورد باورهایشان عامل عدم شناخت جوانان از دین مسیحیت می باشد.

کاملا موافقم       موافقم         مخالفم          کاملا مخالفم

5-    صلح‌طلب جلوه دادن مسیحیان عامل گرایش جوانان به دین مسحیت می باشد.

کاملا موافقم       موافقم         مخالفم          کاملا مخالفم

6-    راحتی در عبادات و بخشش گناهان عامل گرایش جوانان به دین مسیحیت می باشد.

کاملا موافقم       موافقم         مخالفم          کاملا مخالفم

7-    امکان اخذ ویزای غرب در صورت معرفی خود به عنوان مسیحی یکی از دیلایل گرایش جوانان به دین مسحیت می باشد.

کاملا موافقم       موافقم         مخالفم          کاملا مخالفم

8-     حمایت مالی کلیسا از تازه مسیحیان عامل گرایش جوانان به دین مسیحیت می باشد.

کاملا موافقم       موافقم         مخالفم          کاملا مخالفم

9-    شیوه زندگی مسیحیان یکی از دیلایل گرایش جوانان به دین مسیحیت می باشد.

کاملا موافقم       موافقم         مخالفم          کاملا مخالفم

12- نارضایتی از اسلامی که آنها تجربه کرده‌اند دلیل گرایش جوانان به دین مسیحیت شده است.

کاملا موافقم       موافقم         مخالفم          کاملا مخالفم

13- اینکه نجات‌بخشی در اسلام مشروط عنوان شده ولی مسیحیت نجات را شامل همه افراد می‌داند.

کاملا موافقم       موافقم         مخالفم          کاملا مخالفم

14- رفتار محترمانه مبلغان مسیحی و دیگر ایدان و مذاهب سبب توجه جوانان به این دین شده است.

کاملا موافقم       موافقم         مخالفم          کاملا مخالفم

15- تبلیغات رنگ و لعاب دار مسیحیان دلیل گرایش جوانان به دین مسیحیت گردیده است.

کاملا موافقم       موافقم         مخالفم          کاملا مخالفم

16- گرایش جوانان به دین مسیحیت تحت تاثیر عوامل روانی نیز می تواند باشد.

کاملا موافقم       موافقم         مخالفم          کاملا مخالفم

17- القای این نکته که مسیحیت دین صلح و محبت است سبب گرایش جوانان به این دین شده است.

کاملا موافقم       موافقم         مخالفم          کاملا مخالفم

18- باور غلط این موضوع که علت رشد غرب دین مسیحیت است باعث گرایش جوانان به این دین گردیده است.

کاملا موافقم       موافقم         مخالفم          کاملا مخالفم

19- باور غلط این موضوع که علت عقب ماندگی مسلمین دیناسلام است سبب توجه جوانان به این دین شده است.

کاملا موافقم       موافقم         مخالفم          کاملا مخالفم

20- تبلیغ به اشتباه این نکته که اسلام دین جنگ و خضونت است سبب تمایل جوانان به دین مسیحیت شده است.

کاملا موافقم       موافقم         مخالفم          کاملا مخالفم

21- یکی از دلایل تمایل جوانان به دین مسیحیت جلب توجه دیگران به خود می باشد.

کاملا موافقم       موافقم         مخالفم          کاملا مخالفم

22 غرب زدگی و خودباختگی می تواند یکی از دلایل گرایش جوانان به آیین مسیحیت باشد.

کاملا موافقم       موافقم         مخالفم          کاملا مخالفم

23- تمایل به ابراز روشنفکری می تواند یکی از دلایل جوانان به دین مسیحیت باشد.

کاملا موافقم       موافقم         مخالفم          کاملا مخالفم

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم خرداد 1393ساعت 14:49  توسط دانش آموزان کلاس دوم  | 

1-     عدم شناخت صحیح دین اسلام (X)      گرایش جوانان به دین مسیحیت (Y)

2-    میل به متفاوت بودن (X )   جلب توجه دیگران (متغیر مداخله گر) خود برتر بینی (تعدیل کننده )  دین گریزی (Y) جوانان (کنترل)

3-    علاقه به آزادی بی حد (x)  ارضای تمایلات (مداخله گر)  تهاجم فرهنگ غرب (تعدیل کننده ) گرایش به دین مسیحیت (Y) جوانان (کنترل)

4-    وجود شبهات دینی  (X) انحرافات فکری (مداخله گر) انجام افراط و تفریط توسط مسلمان (تعدیل کننده ) دختران و پسران (کنترل جوان ) دین گریزی (Y)

5-    رهایی از قید و بند (X) تمایل به بی بند وباری (مداخله گر)دنیا طلبی (تعدیل کننده ) جوانان (کنترل ) دین گریزی (Y)

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم خرداد 1393ساعت 11:3  توسط دانش آموزان کلاس دوم  | 

مطالب قدیمی‌تر