روش تحقیق

وبلاگ کلاسی درس روش تحقیق

موضوع خشکسالی در تهران در سال 93

پیشینه تجربی

آب یکی از مواد مایع و فراوان‌ترین مادهٔ مرکب بر روی سطح کره زمین و بستر اولیه حیات به شکلی که امروزه می‌شناسیم، است. بیش از ۷۵٪ وزن یک انسان از آب تشکیل شده‌است و نیز بیش از ۷۰٪ سطح کره زمین را آب پوشانده است (نزدیک به ۳۶۰ میلیون از ۵۱۰ میلیون کیلومتر مربع) با وجود این حجم عظیم آب تنها ۲ درصد از آبهای کره زمین شیرین و قابل شرب است و باقی آن به علت محلول بودن انواع نمک‌ها خصوصاً نمک طعام غیر قابل استفاده است. از همین دو درصد آب شیرین بیش از ۹۰ درصد به صورت منجمد در دو قطب زمین و دور از دسترس بشر واقع شده‌است

با توجه به کاهش بارندگی‌ها در سال‌های اخیر و خشکسالی‌های اتفاق افتاده و همچنین پراکنش نامناسب مکانی و زمانی بارندگی‌ها درکشور، طرح «تأمین آب کشاورزی و شرب فلات مرکزی، شرق و جنوب شرق ایران» ارائه شده است. براساس این طرح دولت مجاز است که جهت تأمین نیاز آبی مناطق مختلف کشور که دارای معضل کمبود آب هستند، اقدام به وارد کردن آب از کشورهای همسایه کند.

علاوه بر این به دولت اجازه داده می‌شود در جهت تأمین آب کشاورزی و شرب استان‌های مرکزی، شرقی، جنوبی و شمال کشور با استفاده از توان و مزیت‌های بخش غیردولتی با توجه به ماده (۱۴۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ کشور بند «الف»، نسبت به انتقال آب از سایر کشورها به داخل اقدام کند.

به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، آب به عنوان اولین جزء آمایش سرزمین بوده و هرگونه تصمیم‌گیری در مورد آن باید به صورت سنجیده و با احتساب تمام شرایط صورت گیرد. ازسوی دیگر موضوع واردات آب از یک کشور مساله‌ای است که دربلندمدت می‌تواند امنیت ملی کشور را متأثر کرده و آثار منفی به دنبال داشته باشد و از این رو واردات آب از کشورهای دیگر و وابسته کردن توسعه مناطقی از کشور به آن با توجه به وضعیت نامطلوب اقلیمی خاورمیانه و همچنین ناپایداری‌های آن، منطقی به نظر نمی‌رسد.

پیشینه نظری

نظریه بازی ها

مدل تخصيص مشاركتي آب به عنوان يك مدل جامع براي تخصيص كارا و منصفانه آب در يك حوزه رودخانه طراحي شده است. اين مدل شامل دو مرحله مي باشد: مرحله اول، تخصيص اوليه آب، كه با استفاده از مدل لكسيكوگرافيكي حداقل- حداكثر نسبت كمبود آب، آب بين مصرف كنندگان تخصيص داده مي شود و مرحله دوم، تخصيص مجدد آب و منافع خالص جهت رسيدن به يك تخصيص كارا و بهينه از طريق انتقال آب كه شامل سه زير مدل برنامه ريزي آب آبياري، مدل هيدرولوژيكي اقتصادي حوزه رودخانه و تئوري بازي مشاركتي مي باشد. اين بررسي به منظور تخصيص بهينه منابع آب مخازن چاه نيمه با از استفاده مدل هاي نظريه بازي ها در يك دوره 12 ماهه در سال 1384 انجام شد. نتايج حاصل از تخمين مدل لكسيكوگرافيكي حداقل- حداكثر نسبت كمبود آب نشان داد، نسبت رضايتمندي براي آب شرب از 0.89 تا 1 متغير بوده كه براي بخش كشاورزي بين 1 تا 0.49 و براي آب تخصيصي به مخازن اين نسبت براي همه ماهها كمتر از يك بدست آمد. نتايج حاصل از مدل هيدرولوژيكي اقتصادي حوزه رودخانه نشان دادند كه سود و مقدار آب تخصيصي در كل دوره مورد بررسي براي آب شرب در حالت تخصيص بهينه نسبت به تخصيص اوليه افزايش و براي بخش كشاورزي كاهش يافته است. در جريان تخصيص مجدد سود بر مبناي مفهوم ارزش شاپلي بيشترين سود متعلق به آب شرب زاهدان بود كه داراي بيشترين دريافتهاي جانبي از ديگر شركا و منافع افزوده در كل دوره مي باشد. كمترين سود نيز متعلق به بخش كشاورزي بوده است..

«رابرت كالينز» كارشناس كشاورزي و محيط‌زيست موسسه محيط‌زيست اروپا مي‌گويد: دو عامل اصلي مسبب بي‌آبي، دوره‌هاي خشكسالي است كه بهره‌برداري بي‌رويه از منابع آب براي مصارف كشاورزي آن را تشديد مي‌كند.به عقيده وي،‌ آب مصرفي اراضي كشاورزي در نقاط ديگر قاره به جز جنوب اروپا و نياز فراوان نقاط گردشگري به آب، موجب مي‌شود كه اروپا نيز مسئله كم‌آبي را حس كند.در سال 2008، سالي كه بسيار كم‌آب سپري شد، بايد 30 درصد در مصرف آب اروپا صرفه‌جويي مي‌شد. آب مورد نياز نواحي جنوبي اروپا با كشتي از يونان آورده شد كه البته فقط قسمتي از نياز آب را برطرف كرد. در همان سال اداره آب جزيره «كرت» مطلبي را اعلام كرد كه زنگ خطر بود: سفره‌هاي آب زيرزميني از سال 2005 تا آن زمان، 15 متر فرونشسته بود.خود يونان هم وضع رضايت‌بخشي ندارد. جمعيت ناحيه جنوبي يونان از دهه 1970 تاكنون 65 درصد زيادتر شده است. در نتيجه بهره‌برداري بي‌رويه، سطح آب زيرزميني در آن منطقه هم فرونشسته است.در منطقه آتن هم كه فاصله چنداني با جنوب يونان ندارد، تقاضاي آب سالانه شش درصد بيشتر شده و مي‌شود. اين بدان معناست كه ظرف چند سال آينده شبكه آب‌رساني آتن زير تقاضاي زياد از حد، كمر خم خواهد كرد.در اسپانيا هم كم‌آبي خصوصاً در بارسلونا در اوايل سال 2008 به اندازه‌اي شدت يافت كه تنها راه تامين آب، انتقال آن از كاتالونياي جنوبي، مارسي و آلمريا شناخته شد.براي انتقال آب مورد نياز بارسلونا از نواحي ياد شده، 22 ميليون يورو هزينه برآورد شد، اما اقبال اهالي بارسلونا بلند بود كه در بهار همان سال باران‌هايي باريد كه كم‌آبي را موقتاً برطرف كرد. اسپانيا به طور متوسط هر سال 34 درصد از منابع آب شيرين خود را مصرف مي‌كند.هواشناسان پيش‌بيني مي‌كنند كه جنوب اروپا كاهش نزولات را در پيش داشته باشد. هر چه نزولات آسماني كمتر شود، سطح آب رودخانه‌ها پايين رفته و پس از آن، آب هم كيفيت خود را از دست مي‌دهد. مطابق برآورد دفتر محيط زيست اروپا (EEA) ظرف يكصد سال اخير، متوسط دما 48/1درجه سانتيگراد افزايش يافته است. وقتي در نظر آوريم كه 40 درصد آب شيرين مورد مصرف مردم اروپا از كوهستان آلپ تامين مي‌‌شود افزايش دما را كه موجب آب شدن و از دست رفتن يخچال هاي آلپ مي‌شود، بايد مرادف از دست رفتن منابع تامين آب شيرين اروپا تلقي كنيم.در شمال اروپا هم تامين آب شيرين از نگراني‌هاي روزافزون است شاهد مدعا پروژه نمك‌زدايي از آب رودخانه «تيمز» انگلستان است كه طبق برنامه، بايد در چند ماه آينده به بهره‌برداري رسد.

 * نياز به سرمايه‌گذاري و همكاري

كمبود آب فقط به نداشتن دسترسي به منابع طبيعي مربوط نمي‌شود و در سوي ديگر اين مسئله، نبودن سرمايه‌گذاري لازم هم بر دشواري كار مي‌افزايد. سازمان‌هايي كه تامين و تهيه آب شيرين را برعهده دارند، همواره از نداشتن منابع مالي لازم ناليده‌اند. «شوراي جهاني آب» اعلام كرده چنانچه كشورهاي دنيا بخواهند از عهده رفع كمبود آب برآيند، در مجموع سالانه 180 ميليارد دلار پول لازم است.

كمبود آب در غالب موارد ناشي از اين است كه آب كالايي رايگان تلقي شده و نوعي عوام‌زدگي بر استفاده از آن در اكثر نقاط دنيا حكمفرماست و كسي خود را در باره آب و استفاده از آب مسئول نمي‌شناسد.گزارش‌هاي سازمان هاي جهاني مويد همين نكته بوده و به اتفاق تاكيد مي‌كند كه براي مقابله با كم‌آبي و حتي مقابله به خشكسالي‌ها، نياز به آن است كه سازوكارهاي كارآمد و پايداري در تمامي بخش‌ها ازجمله در كشاورزي، صنعت و مصارف خانگي تهيه شده و به كار بسته شود. مطابق همين گزارش‌ها، مقابله جهاني با كم‌آبي به همكاري قطعي ملي و بين‌المللي نياز دارد.آب تا امروز در زندگي بشر منشا جنگ‌هاي خونين يا منازعات عديده بوده است. از سال 1948 تاكنون 295 عهدنامه طرفيني يا بين‌المللي منعقد شده كه موضوع آن آب بوده است. اين تعداد معاهده‌ها به ما مي‌گويد كه آب منبعي چنان حياتي است كه تمامي طرف‌ها بايد به آن در چارچوبي مبتني بر «برد ـ برد» و فقط در مسير مودت و معاضدت نگاه كنند.«آنتون ارل» يكي از مديران مؤسسه بين‌المللي آب استكهلم مي‌گويد: «ملل دنيا آب را نبايد كالا تلقي كرده و با آن رفتار موردي كنند. آب نيازي دائمي است و رفتاري اصولي و پيوسته مي‌طلبد. رفتار ممالك واقع در دو سوي منابع آبي بايد رفتاري مبتني بر همكاري ودر جهت تامين طرفيني باشد. هر رفتاري جز اين، بر دسترسي تمامي طرف‌هاي درگير در موضوع آب، اثر منفي دارد.»ارل براي نمونه رود دانوب را مثال مي‌زند و مي‌گويد: «كشورهاي حاشيه دانوب مي‌توانند به نبرد با هم برخيزند، اما تمامي آنان به همكاري نياز دارند.»

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
+ نوشته شده در  شنبه هفدهم آبان 1393ساعت 13:2  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

پیشینه تجربی....

اکثر روان شناسان برخورداری از اعتماد به نفس یعنی ارزیابی مثبت ازخود داشتن را به عنوان عامل مرکزی واساسی در سازگاری عاطفی ــ اجتماعی افراد می دانند . این باورگسترش یافته ودارای تاریخچه ی طولانی است . ابتدا روان شناسان وجامعه شناسان ازجمله ویلیام جیمز ، هربرت مید وچارلز کولی براهمیت اعتماد به  نفس تاکید داشتند سال های بعد روان شناسان نظریه ها را با کارهای تجربی درهم آمیختند  و نتیجه گرفتند که اعتماد به نفس با شادکامی وکارکرد مفید داشتن رابطه ی متقابل دارد.

 مک دوگال : یکی از تمایلاتی که آن را  غریزی دانسته میلی است که به منظور اثبات یا برکرسی نشاندن خود درمحیط خویش واحراز بهتری وبرتری موردنظر خویش درفرد آدمی به وجود می آید.

آدلر: این تمایل را فقط به صورت غریزه ی ساده نمی داند بلکه درحکم غریزه ی ممتازی می داند که جنبانده وبرانگیزنده ی اصلی عملی ورفتار آدمی است .پس  کوشش ها وتلاش ها همه برمحور جبران  به وجود می آید.

پالمر 1967 ؛ حس اعتماد به نفس را دررابطه با نظرات پیاژه توضیح د اده است وی دربررسی ها یش نشان داد که اعتماد به نفس بیش ازاندازه زمانی درفرد به وجود می آید که وی بپذیرد برای تمام مشکلات راه حل کافی وجود ندارد وبسیاری ازاین مشکلات اجتناب ناپذیر می باشد . وبه واسطه ی این اعتماد به نفس ، فرد از جستجوی بی مورد برای یافتن راه حل مناسب برای مشکلات دست می کشد.

کارل راجرز اعتقاد داشت که آدمی نیاز دارد به  این که خودش را باقدر وقیمت بداند درنتیجه تجارب شخصی همراه با رضایت خاطریاعدم رضایت خاطری که ازچگونگی قدردانی دیگران حاصل می شود نیاز دیگری به وجود می آید که قدردانی از خویشتن است . این نیاز ممکن است با نیاز به این که دیگران قدر آدمی را بدانند همراه باشد یا نباشد یعنی ممکن است این نیاز را نادیده بگیرند وبه این نتیجه رسیدند که وجود شکاف وفاصله بین خود ادراک شده وخود ایده آل عاملی است که مشکلات مربوط به اعتماد به نفس را به وجود می آورد . خود ادراک شده همان خود پنداره است یعنی یک دیدگاه عینی درباره ی مهارت ها ، صفات و ویژگی هایی که دریک فرد وجود دارد یا فرد فاقد آن هاست .

پیشینه نظری....

مازلو هدف و آرمان اصلی انسان را تربیت و تقلای او را دست یافتن به مرتبه والای انسانی و همانا تحقیق خویشتن یا خود شكوفایی می داند. وی مراتبی را برای دسترسی به این آرمان به صورت سلسله مراتب نیازها تدوین نموده كه یكی از آن مراحل را احساس ارزش و احساس اعتمادبه نفس بیان می دارد كه در ذیل ضمن بحث و بررسی نظریات مازلو پیرامون اعتماد به نفس سایر سلسله مراتب نیازها را به طور مختصر بیان می كنیم. به این ترتیب شرط اولیه دست یافتن به خود شكوفایی ارضای چهار نیازی است كه در سطوح پایین سلسله مراتب قرار گرفته و عبارت است از:

۱- نیاز های جسمانی و فیزیولوژیك.

۲- نیازهای ایمنی.

۳- نیازهای محبت و احساس تعلق ها.

۴- نیاز به احترام یا نیاز به عزت نفس

شولتس درباره اعتماد به نفس می گوید: احترام به خود یك احترام درونی است. احساس ایمنی درونی و اعتماد, خود را ارزشمند و شایسته احساس نمودن كه برای دستیابی به آن باید "خود" راستین را شناخت و نقاط ضعف و قوت را دریافت بگونه ای كه اگر ندانیم چیستیم و كیستیم نمی توانیم به خود احترام بگذاریم مازلو سالمترین و ثابت ترین حرمت به نفس را مبتنی به احترام استحقاقی از سوی دیگریان و نه شهرت ظاهری و تمجید بی مورد دانسته است بنابراین به برطرف شدن این نیاز ها كه مورد بحث این تحقیق نیز می باشد, انسان بسوی كمال مطلوب كه همانا تحقیق خویشتن و خود شكوفایی است قدم بر می دارد.

- نیاز به خود شكوفایی: نیاز به خود شكوفایی عالی ترین نیازها است و اجتیاج آدمی را به درك حقایق و درك زیبایی نشان می دهند و به بروز و ظهور استعدادها و ذوق او میدان می دهند. این نیازها ضمناً منشا كشف مجهولات و ایجاد علوم و فنون و هنرهای زیبا بوده و از این پس نیز خواهد بود

آدلر اگر چه كاربرد اعتماد به نفس را در درمان و بسط و توضیح تئوری اش بكار می گیرد اما به وضوح, اهمیت اعتماد به  نفس را دریافت نموده است آدلر مكتب خود را "روان شناسی فردی" نامید و نخستین كسی بود كه جنبه اجتماعی بودن آدمی را بیان كرد وی در كتاب اصول تجربی و نظری روان شناسی فردی خود, بر اعمال و رفتار آدمی كه زاییده كششهای اجتماعی است تاكید می نماید, روان شناسی آد لری تاكید می كند كه تعارض از درون شخصیت سرچشمه نمی گیرد بلكه بین شخصیت و جهان اجتماعی فرد است.

برداشتم این است که باید به مفهوم خود یا خویشتن پنداری توجه نمود:

- یعنی اعتقاد به اینكه "من كه هستم".

۲- "خود" آرمانی یا اعتقاد به اینكه "من چه باید باشم" یا "مجبورم چه باشم تا جایی در میان دیگران باشم".

۳- اعتقادات اخلاقی یعنی مجموعه ای از چیزهایی كه فرد درست یا نادرست می داند

بنابراین شالوده شیوه زندگی فرد از همان اویل كودكی ریخته می شود و فرد بنا به ویژگی و كیفیت سه عامل بدنی, روانی و اجتماعی, شیوه خاصی برای برتری جویی و جبران احساس حقارت در پیش می گیرد كه بندرت در سال های بعدی زندگی دگرگون می شود. برتری جوئی تسلط بر دیگران و كسب امتیازات اجتماعی نیست بلكه وحدت بخشیدن به شخصیت است و كوششی است برای آنكه شخص بهتر و كاملتر شود, استعداد ذاتی و بالقوه خود را بالفعل گرداند, به عبارتی برتری جویی از نظر "آد لر" گام برداری در راه كمال خود می باشد.

منابع:

w w w.s i d.i r

w w w.scholar.google.com

کتاب اعتماد به نفس نویسنده باربارا دی انجلیس

جورج کلی کتاب روانشناسی ساختهای شخصیت


+ نوشته شده در  شنبه هفدهم آبان 1393ساعت 0:47  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

1-تاثیر حسادت و اثار مخرب ان بر دختران مجرد بین 20 تا 30 سال در یکسال اخیر در شهر تهران

چرایی مهم بودن...

يكي از علل ويژه بودن اين شر و زشتي، ويژگي مخفي بودن آن است كه امكان تحليل و داوري و بازپروري را از جوامع مي گيرد. حسودان بدترين مخلوقات و آفريده هاي خداوندي هستند. به ويژه كساني كه حسادت در ايشان به شكل مقام و صفت درآمده و درشكل اقدام عملي بروز و ظهور مي يابد. زيرا هنگامى كه شخص، حسادت را به عنوان يك واكنش روانى و روحى در خود پديد مى آورد تنها آرزوى زوال نعمتى از ديگرى را دارد در اين هنگام است كه رفتارهاى خطرساز و نابهنجارى هاى رفتارى را بروز مى دهد.از این رو قرآن حسادت را از صفات نکوهیده و زشتی بر می شمارد و از همگان می خواهد تا خود را از این حالت و یا صفت رهایی بخشند.

هدف....

 حسد موجب ضررهاى بدنى و نیز رنج و اندوه فراگیر و طولانى مى‏شود.توجه به این‏که حسادت پیش از فرد مورد حسادت، اولین ضربه و مهلک‏ترین آن‏ها را بر حسود وارد مى‏آورد و او را اسیر غم و اندوه مى‏سازد شخص از درون دچار افسردگي و حقارت و خشم و مانند آن میشود و از اين كه نعمتي را در ديگري مي يابد ناخشنود میشود و اين مسئله در روحيات وي تأثير سوء و زشت میگذارد؛ به يقين بازتاب ها، كنش ها و واكنش هاي حسود در حوزه عمل اجتماعي سخت تر و زشت تر مي باشد و آثار آن در كاهش ضريب امنيت اجتماعي خود را نشان مي دهد.

ضرورت.....

حسادت به عنوان یک بیماری خطرناک، می‏تواند زمینه را برای درمان آن فراهم آورد. ولی کسی که به حسادت مبتلا شده غیر از رسیدگی به جنبه ‏های فکری و شناختی، باید با آثار بدی که حسادت به وجود آورده است - مانند نفرت و کینه - نیز به مقابله برخیزد و این تنها با اندیشه اصلاح نمی‏ گردد، بلکه باید از نظر عملی هم روش‏هایی را برای از بین بردن آثار نامطلوب حسادت به کار بندد.

5 سوال...

  تاثیر حسادت بر رقابت را بیان کنید؟

-  تاثیر حسادت بر اعتماد به نفس را بنویسید؟

-  حسادت و اثارمخرب روی ذهن فرد را بیان کنید؟

-  اثرات حسادت بر موقعیت، شرایط محیطی و روابط اجتماعی افراد را بیان کنید؟

تاثیر حسادت بر رفتارهای خطرناک و اسیب رسان را بنویسید؟


2-تاثیر اعتما به نفس بر رضایتمندی بانوان بین 20 تا 30 سال در پنج سال اخیر در شهر تهران

مهم بودن....

اعتماد به نفس پایین یکی از مخرب ترین عادات و قالب های فکری است که کسی می تواند داشته باشد. هرچقدر خودتان و توانایی هایتان را برای رسیدن به اهداف مختلف در زندگیتان پایین تر ببینید، متقاعد کردن دیگران برای خلاف آن سخت تر خواهد بود. یکی از مهمترین و اصلی ترین ویژگی های یک فرد برای داشتن یک زندگی خوب و شاد این است که خود را بالا ببیند و به توانایی های خود برای رسیدن به بزرگترین دستاوردها ایمان داشته باشد. زنانی که اعتمادبه‌نفس بالایی دارند لزوما زیباترین، باهوش‌ترین و یا مغرورترین افراد نیستند بلکه زنانی هستند که دیگران همواره از بودن در کنار آنها حس خوب و مثبتی دارند چراکه افراد با اعتمادبه‌نفس بر اطرافیان خود تاثیر مثبت می‌گذارند.

هدف....

هر زمان که کسی هدفی برای خودش تعیین می کند ، با دست یافتن به آن هدف ،خود پنداری او تقویت می شود، اهدافی که توام با (( رقابت با خود )) هستند ، بسیار سهل الوصولند ، چرا که به هنگام رقابت با خود ، تمام کوشش ما صرف این می شود که کاری را بهتر یا سریعتر از دفعات قبل انجام دهیم ، به این ترتیب ، رسیدن به هدفی و تکمیل کاری ، باعث احساس رضایت و تقویت (( من )) ما می شود .

ضرورت....

عـزت نــفس و اعــتماد به نفس بنیادی ترین بخش شخصیت یـک فرد می بـاشـد که در تمام جوانب زندگی فرد خود را به نـحـوی متـظـاهــر می سازد. اعتماد به نفس سالم و بالا یک ضرورت حـیـاتی و مـطـلق بـــرای هر فردی می باشد. اعتماد به نفس حقیقی یک حس درونی می باشد بدون وابستگی به جهان خارج، رویدادها، موفقیت ها، شکست ها و افراد دیگر. اما عزت نفس و اعتماد به نفس واقعی بسیار نادر و نایاب می باشد زیرا اغلب اعتماد به نفس ها کاذب و نقابی برای پنهان سازی اعتماد به نفس پایین می باشد.

5سوال....

تاثیر اعتماد به نفس بر شخصیت افراد را بیان کنید؟

تاثیر اعتماد به نفس بر رضایت داشتن افراد از خود را بیان کنید؟

اعتماد به نفس و اثر ان بر خود کم بینی را بیان کنید؟

ایا اعتماد به نفس بر خود پسندی تاثیر میگذارد؟

تاثیر  اعتما به نفس بر احساسی که مبنی از لطافت، صلح وارامش باشد رابیان کنید؟+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم آبان 1393ساعت 21:12  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

پیشینه ی نظری:

اهمیت خانواده(کرمی نوری و مرادی):

{خانواده اولین محل رشد فردی و اجتماعی شخصیتی هر فرد می باشد.کودک در این مکان زبان را فرا می گیردو ارزش اخلاقی را کسب میکندو قواعد اخلاقی را می اموزند}: بی تردید باید گفت که شخصیت ونگرش هاو طبقه ی اجتماعی واقتصادی و مذهب و خصوصیات و وابستگی های نسبی خانوادادگی و تحصیل والدین خانواده بر نحوه ی ارائه ی ارزش ها و میزان های اخلاقی به فرزندان تاثیر خواهد گذاشت

{البرت باندورا و ریچارد والتزر:کودکان پرخاشگر دارای والدین پرخاشگر هستند و کودکان گوشه گیر دارای والدین گوشه گیر و منزوی هستند}:محبت وامنیت یکی از اساسی ترین ملزومات برای تربیت و رشد کودک می باشد .کودکی که در سال های اولیه ی زندگی از محبت پدر و مادر خود محروم شود ممکن است در اینده سازگاری شخصی و اجتماعی او با خطر جدی روبه رو شود و تحصیل والدین میتواند در جلوگیری از این اتفاق تاثیرگذار باشد

پیشینه ی تجربی:

۱)بررسی مسائل و مشکلات دانش اموزانی که از موقعیت اجتماعی کمتری برخوردارند در پیشرفت تحصیلی ان ها

در تحقیقاتی که به وسیله ی میلزا انجام گرفته اکثر کودکان طبقه ی اجتماعی متوسط و متوسط به بالا دارای نمرات بالایی در ازمون امادگی خواندن داشتن در صورتی که کودکان طبقه ی پایین نمرات کمتری کسب کرده بودند(تقی پور ظهیر) 

۲)بررسی مشکلات کودکانی که والدین ان ها به مدت کمتری در منزل هستند:

دچار سه ناکامی می باشنداین کودکان:۱)مشکل در یادگیری «خواندن»۲)ناکامی ان ها در هوش کلامی۳)این افراد در کودکی از نظر یادگیری در گیری دارند که اکثرا منجر به مردودی میشود و در نوجوانی باعث بروز مشکل در مدرسه خواهند شد(تقی پور ظهیر)

(اصلاحیه با فونت درشت نوشته شده است)

«حکیمه السادات میرصانع»

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم آبان 1393ساعت 17:3  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

1-تاثیر حسادت و اثار مخرب ان بر دختران مجرد بین 20 تا 30 سال در یکسال اخیر در شهر تهران

حسادت یک احساس نا خوشایند است که ریشه ان در احساس ناامنی و تزلزل نهفته است و از مخرب‌ترین احساسات در زندگی بشر است.حسادت یعنی خوشحال نشدن از موفقیت ‌دیگران و در مراحل پیشرفته‌تر، به شعف آمدن از شکست دیگران. یکی از مهم‌ترین علل رشد ‌این پدیده در جوامع انسانی، مقایسه شدن افراد با یکدیگر است.

2-علل بیکاری و اثرات اقتصادی و اجتماعی ان بر مردان متاهل زیر 40 سال در سه سال اخیر در شهر تهران 

«کار» ابتدایی ­ترین حق طبیعی انسانی است چرا که نوع بشر در پاسخ به نیاز های خود ناگزیر از انجام آنست و مهمترین و مبرم ترین و ضروری ترین حق است چرا که در صورت نبود شرایط کار شرایط زیستی بشر به شدت به خطر می افتد. نبود شرایط کار، یعنی بیکاری و هر چه نرخ بیکاری به بالا رود در مقابل درآمد فرد و خانوار پایین خواهد آمد و کاهش درآمد هم یعنی افزایش فقر... بیکاری عریان ترین واژه ایست که با تاثیرات مخرب و مستمر بسیاری از مشکلات را تولید می کند.

3-تاثیر اعتماد به نفس بر رضایتمندی بانوان در پنج سال اخیر در شهر تهران

نياز اصلي و اساسي ما در زندگي داشتن احساس خوب در مورد خودمان است ، ما نياز داريم كه خود را از نظر جسمي ، فكري و احساسي و عاطفي انسان خوب و با ارزش بدانيم. چنين احساسي ، نياز قطعي و اساسي است كه بدون دادن اعتبار و ارزش لازم به خودمان هرگز قادر نخواهيم بود تا از احساس آرامش و آسايش درون برخوردار شويم. اعتماد به نفس هر فرد، بر روی کیفیت زندگی او تاثیر بسزایی دارد و چگونگی احساس هر كس نسبت به خود، بر نحوه زندگی اش اثر می گذارد.

4-تعارض مدیریتی و تاثیر ان بر عملکرد کارکنان بخش اداری سازمان مالیاتی در دوسال اخیر در شهر تهران

امروزه به عنوان یکی از مهمترین مهرتهای مدیریت به شمار می اید.استفاده صحیح و موثر ازتعارض،موجب بهبود عملکرد و ارتقای سطح  سازمان میگردد.تعارض فرایندی است که براساس ان شخص یا واحدی عملا تلاش میکند تا مانع تحقق اهداف دیگران شود.

5-تاثیر طرز فکر مثبت و منفی بر سلامتی بانوان بین 20 تا 30 سال در پنج سال اخیر در شهر تهران-

 نوع رفتار ما در برابر هستی، به ویژه نگاه مثبت یا منفی ‌ای که به آن داریم، بیش از آنچه فکر می ‌کنیم می ‌تواند بر سلامت جسم و روان‌ تاثیرگذار باشد. طرز فکر ما بر سطح سلامت مان قطعی است. مثبت انديشي منجر به سلامتي ذهني مي شود و عملکرد شما را به اوج مي رساند انديشه منفي سبب بيماري ذهني مي شود و اثربخشي شما را کاهش مي دهد بنابراين اگر مي خواهيد يک زندگي عالي داشته باشيد، هدفتان بايد اين باشد که در خود احساسات مثبت ايجاد کنيد و از شر احساسات منفي خلاص شويد. از بين بردن احساسات منفي مهم ترين قدمي است که مي توانيد به سوي سلامتي، خوشبختي و حال خوش برداريد.

 

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم آبان 1393ساعت 14:16  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع: تأثیر تولیدکنندگان پوشاک ایرانی بر اشاعه ی مدهای ایرانی در بین جوانان در 4سال اخیر در تهران

پیشینه نظری:

مد چیست؟

طبق نظریه "جرج سیمل"، مد همان تغییر غیر متمرکز جنبه های فرهنگی زندگی است و از یک تنش اساسی و پایه ای در وضعیت اجتماعی انسان ها ناشی می شود.

از یک طرف هر کدام از ما تمایل داریم از دیگران تقلید کنیم و از طرف دیگر دوست داریم نسب به دیگران متفاوت باشیم. طبیعی است که بعضی از مابیشتر تمایل داریم از دیگران تقلید کنیم و در اصل به متحد الشکل شدن و یا وفق دادن خود با دیگران اهمیت زیادی می دهیم در حالی که بعضی دیگر دوست دارند از بقیه افراد متمایز باشند و به عبارتی مایلند با دیگران تطابق نداشته و مجزا از سایرین به حساب بیایند.

سیمل جامعه‌شناس آلمانی، مد و مدسازی را فرآیندی می‌داند که بر اثر کشمکش میان طبقات متضاد بر سر دستیابی به منابع بیشتر با تکیه بر فراگرد تمایز (differentiation) حاصل می‌شود. وی برای مدهای اجتماعی کارکردهایی متنوع برمی‌شمرد. از جمله این کارویژه‌ها، گریز از مسئولیت فردی از سوی افراد و تقویت امنیت و آرامش روانی ناشی از پذیرش مدهاست. در کنار همرنگی با جمع و پنهان شدن در گستره نیروی جبری آن، فرد با خلاقیت‌هایی که در شکل‌دهی مدهای جدید به کار می‌گیرد، موجب گسترش فردیت و هویت‌بخشی به خود نیز می‌گردد.

فرامرز رفیع‌پور نیز همانند زیمل معتقد است که مدسازی ریشه در نابرابری‌های اجتماعی دارد. از آنجا که منابع اقتصادی و منزلتی محدود و پایان یافتنی هستند، بنابراین افراد همواره به دنبال به حداکثر رساندن سود و اتخاذ رفتاری مناسب برای جذب این منابع هستند. ثروتمندانی که از دارایی و منابع مالی و اجتماعی بیشتری نسبت به دیگران برخوردارند سعی دارند تا با طرح اشکال جدید لباس، خوراک، گفتمان‌های زبانی، تفریحات، اوقات فراغت و مواردی نظیر آن خود را از سایر اقشار و طبقات اجتماعی متمایز سازند. بدین ترتیب با تفکیک و تمایزی که بر اثر اتخاذ این شیوه عینی رفتار رخ می‌دهد افراد طبقه بالای اجتماعی قدرت، منزلت و حتی شرایط کسب منابع بیشتری را برای خود بازتولید می‌کنند.

داریوش مهاجر پدیده مدگرایی در بین جوانان را طبیعی خواند و در‌این‌باره به هنرآنلاین، گفت: پدیده‌های اجتماعی که در تمام جوامع دنیا اتفاق می‌افتند، نرمال و طبیعی هستند و حتی می‌توان گفت پدیده‌های مذموم و غلط نظیر جرم و جنایت نیز اگر در یک سطح پایین و کم باشند طبیعی به حساب می‌آیند. مثلا اگر یک کشور در طول سال یک مورد قتل وجود داشته باشد، این مساله طبیعی است، اما بالا رفتن این میزان یک زنگ هشدار به شمار می‌رود.

این پژوهشگر و جامعه شناس تصریح کرد: مد تمایلی است که به عنوان یک پدیده اجتماعی در جامعه شکل می‌گیرد و بخشی از جوانان در اکثر جوامع آن را دنبال می‌کنند. در واقع این بخش مورد اقبال عمومی گروه سنی خاصی در تمام دنیا است و کمتر افراد میانسال یا مسن به آن توجه می‌کنند.

مهاجر تمایل به مد و مدگرایی در بین جوانان را طبیعی خواند و افزود: تمایل به پدیده‌های نو از ویژگی‌های سنی جوانان است و تنها مختص ایران نیست.

پیشینه تجربی:

برخی از طراحان مد در ایران معتقدند که ارتباط کم با دنیای مد سبب شده است تا نوعی آشفتگی در این زمینه پدیدار شود.

غزل عسگر زاده، طراح لباس در تهران، در باره میزان توجه به مد در ایران در بین جوانان می گوید: "بین مردم و به ویژه دختران که من بیشتر با آنها سرو کار دارم، توجه به مد بسیار زیاد است اما برای بیشتر آنها زیاد مهم نیست که آن چیزی که الان به عنوان مد مطرح شده است به آنها می آید یا نه."

این طراح لباس معتقد است که با وجود اینکه طراحی لباس برای زنان باید زیبایی های زنانه فرد را دوچندان کند، اغلب زنان ایرانی نسبت به این امر بی توجه هستند و از لباس هایی استفاده می کنند که نه تنها زیبایی آنها را نمایان نمی سازد بلکه ممکن است برخی معایب اندام آنها را نیز برملا سازد.

سمیرا، دانشجوی 28ساله هنر در تهران در این باره می گوید: مد برای من یک نشانه از زندگی است، نوعی تحول، تکامل و ارتباط در زندگی خصوصی که با نظر دیگران نیز درگیر است.

البته وی می گوید که همواره سعی می کند گرایش شخصی خودش را در پیروی از مد نیز اعمال کند و هیچ گاه نخواسته است که یک تقلید کننده صرف باشد.

سمیرا به نکته دیگری هم اشاره می کند و آن تغییر در گرایش های مد در سال های اخیر و ایرانی شدن آنها است.

او معتقد است که عملا آنچه در کوچه و خیابان ها به چشم می آید "مد ایرانی" است و نه مد غربی، زیرا دختران و زنان در ایران ملزم به رعایت حجاب هستند.

این دانشجوی هنر می گوید: "بنابراین (زنان) چاره ای ندارند جز آنکه روسری، مانتو و شلوار به تن داشته باشند که این الزام سبب می شود که درعمل امکان چندان زیادی برای خلق مدهای جدید و متنوعی که واکنش های نهادهای انتظامی و قانونی را در پی نیاورد، وجود نداشته باشد."

وی همچنین از برخی طراحی های لباسی که اخیرا در ایران به عنوان مد سنتی و ایرانی عرضه شده رضایت ندارد.

وی می گوید بسیاری از این لباس ها را عملا نمی توان در ایران پوشید و شاید دلیل آن که برخی از مردم به این طراحی ها چندان توجهی نشان نمی دهند، همین موضوع باشد.

این طراح مد همچنین می گوید که در برخی موارد طراحی مانتوها برگرفته ازالگوهای لباس های غربی است که تبدیل این الگوها به مانتوهایی که باید با پوشش اسلامی و شلوار و روسری همسویی داشته باشد، چندان منطقی به نظر نمی آید.

 مژگان قانع زادگان، طراح لباس در تهران می گوید با وجود این محدودیت ها که گاه در زمینه رنگ نیز بطور رسمی یا غیر رسمی در ایران وجود داشته است، طراحان مانتو در ایران خلاقیت و ابتکار بسیاری برای عرضه مدل های متنوع و متناسب با سلیقه های مختلف از خود نشان داده اند.

وی می گوید با آنکه امکان چندان زیادی برای کار روی مانتوها وجود ندارد، اما بسیاری از دختران جوان می توانند مطابق با سلیقه یا مورد مصرف خود مانتوی دلخواه خود را بیابند

منابع:

1- simmel, g.(1971),geirg simmelon individuality and social forms, ed.d.leving (chicago: university press).

2- رفيع‌پور، فرامرز، كند و كاوها و پنداشته‌ها، سهامي انتشارات، تهران، چاپ يازدهم، 1380، صص175-178

3- داریوش مهاجر- پژوهشگر / گفتگو با هنرآنلاین / مرداد 93

4- مقاله محمدرضا حیدری /پدیده مدگرایی جوانان / 1376

نظر من:

طبق نظرات جرج سیمل و فرامرز رفیع پور، مدسازی ریشه در نابرابری‌های اجتماعی دارد بنابراین ثروتمندانی که از دارایی و منابع مالی و اجتماعی بیشتری نسبت به دیگران برخوردارند سعی دارند تا با طرح اشکال جدید لباس و مواردی نظیر آن خود را از سایر اقشار و طبقات اجتماعی متمایز سازند.

از سوی دیگر طبق نظر داریوش مهاجر پژوهشگر و جامعه شناس ، مدگرایی در بین جوانان امری طبیعی است که در تمام جوامع اتفاق می افتد وتمایل به پدیده‌های نو از ویژگی‌های سنی جوانان است و تنها مختص ایران نیست.

از آنجایی که در ایران تولیدکنندگان پوشاک در سطح وسیع تابحال دست به مدسازی که مطابق با سلیقه جوانان ایران و در عین حال مطابق با فرهنگ ایرانی باشد نزده اند و اگر هم کاری انجام داده اند طبق پژوهشهای انجام شده تابحال در سطح چشمگیری موفق نبوده اند، این یک امر طبیعی و واجبی است که برای یکسان کردن مردم یک جامعه و ازبین بردن مدهایی که فقط خاص عده ای خاص از ثروتمندان آن جامعه است، دست به مدسازی از همان جامعه متناسب با فرهنگ و بودجه همان جامعه زد تا هم میل به تنوع طلبی و نوگرایی در جوانان ارضا شود و هم جامعه به سمت فرهنگی اصیل میل کند و تا حدودی فاصله طبقاتی از لحاظ پوشش در بین جوانان کم شود و گامی هم در جهت ایجاد شغل برداشت.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم آبان 1393ساعت 11:14  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

5  مورد دغدغه های اجتماعی:

1-  بررسی و تاثیر استفاده از شبکه های مجازی از قبیل تلفن همراه ،وایبر ، واتس آپ و ماهواره  در بین خانواده ها در پنچ سال اخیر .

        استفاده از شبکه های مجازی  موجب تغییر در سبک زندگی افراد  بخصوص منجر به کاهش روابط عاطفی و ایجاد فاصله در میان خانواده ها طی پنج سال گذشته شده  است که  حتی این امر موجب کاهش مسئله مهم صله رحم و یا کم توجهی به همدیگر در میهمانیها گردیده است.

2-    بررسی عوامل موثر در تکدی گری و مقابله با این ناهنجاری اجتماعی در دو سال گذشته .

یکی از مسائل مورد توجه مطالعات جامعه شناسی ، تکدی گری است که با ساخت های اجتماعی – اقتصادی هر جامعه در ارتباط است . آنانی که با گدایی کردن زندگی خود را می گذرانند نه تنها به کار تولیدی نمی پردازند و یا خدمتی انجام نمی دهند بلکه در مسیرهای انحرافی قدم می گذارند .

3-    بررسی عوامل پیشگیری از سرطان و نحوه برخورد مناسب اطرافیان افرادی که به این بیماری دچار شده اند .

یکی از عوامل پیشگیری یا مبارزه با سرطان انجام آزمایشات ادواری مخصوصاً در سنین بالا می باشد چون هر چه زودتر فرد متوجه بیماری خود شود راههای درمان آسانتر و نتیجه بخش تر خواهد بود .همین که می فهمند این بیماری را دارند زندگی خود را پایان یافته می بینند و غافل از اینکه اگر زودتر پی به بیماری خود می بردند درمان پذیر تر می بود .

4-    تاثیر سن ازدواج در پایداری و ثبات زندگی در دهه اخیر در تهران .

موضوع ازدواج از جمله مسایلی است که در سالهای اخیر ذهن بسیاری از خانواده ها را به خود مشغول کرده است و عواقب خوب یا بد این موضوع نه تنها در خانواده بلکه در روابط اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی کشور نمود بسیاری داشته است .

5-    بررسی مدیریت کردن مصرف آب در منطقه یک شهر تهران و تاثیر آن در زمان کمبود بارش .

با توجه به اینکه در منطقه یک شهر تهران منازل دارای متراژ های زیاد و فضای سبز و استخر می باشند و بعضاً از آب شرب برای آبیاری و غیره استفاده می نمایند ، منطقه یک توانسته از طریق مروجین خود راهکارهای مناسب برای صحیح  مصرف کردن آب را در اکثر مراکز و مکانهای عمومی به مردم آموزش می دهند .                                                                                                                             

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم آبان 1393ساعت 14:54  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

عاطفه نامداری

پیشینه مهاجرت

یکی از اساس تمدن، مهاجرت است، انسان ها می توانستند طی چند دهه در هر شرایط جغرافیایی، به هرکجا با جغرافیایی متفاوت بروند، وخود را با امکانات موجود هماهنگ کنند. درصورتیکه حیوانات نمی توانستند چنین باشند، و تغییر آب و هوایی و رژیم غذایی آنها را از بین می برد.

در تاریخ های و نوشته های دانشمندان دیرینه شنا خوانده ایم:  با وجود شدت آخرین دوران یخبندان 70 هزار سال پیش،  که باعث شده بود آب اقیانوسها 50 متر پائین بروند، رمه هایی از انسان ماقبل تاریخ در 65 ــ 70 هزار سال پیش با عبور از باب مندب، قاره آفریقا را ترک کنند، وسپس 55 تا 60 هزار سال پیش از طریق تنگه هرمز وارد ایران شدند. از این طریق در 40 هزار سال پیش رد پای خود را در شمال کشور استرالیا و در غار استخوان های کشور رومانی گذاشتند که نشان می دهد در مدت 15 تا 20 هزار سال در جهان پخش شدند. این اولین دور مهاجرت و حرکت انسان بوده است.

همیشه مهاجرت انسان در جهان وجود داشته و دارد، این ذات بشر است، دومین دور مهاجرت اصلی انسان از 7 تا 15 هزار سال پیش بوده است. در این دوران انسان به تمدن های دوران سنگ رسیده بود، و خیلی موضوعات را می دانست، ولی انسان هایی که تا این زمان در جهان پخش شده بودند، بدلیل پراکندگی و نداشتن امکان ارتباطات با یکدیگر، وارد تمدن سنگ نشده بودند، زیرا درهیچ کجا اثری از سنگ برجای نگذاشته اند، و فقط رمه های دونده بودند.در دومین دور مهاجرت انسان متمدن شده از ایران به تمام دنیا مهاجرت کرد، اثر این مهاجرت در همه جا باقی مانده است فقط وظیفه جوانان باهوش متخصص ایران است که آنها را بیابند و بگویند و بنویسند.

سومین و آخرین دور مهاجرت اصلی انسان، که به تمدن نجوم و فلز و تقویم و جغرافیا دست پیدا کرده بودند، در هزاره های اول تا چهارم خورشیدی ایرانی اتفاق افتاد.آنها با دانش اقدام به مهاجرت کردند، همانگونه که در شاهنامه فردوسی آمده است، جهان بین سه فرزند فریدون تقسیم گردید، تور و روم و ایران، تورها از نیمروز ایران سمت شرق رفتند، و روم (کرد) به سمت غرب، و ایرانی ها از جنوب و از کناره سواحل و دریاها، در جهان پخش شدند، و نمادها و دانش خود را بردند. این انسان ها به هر کجا رفتند، تمدن خود را بردند و توانستند قدرت هایی شوند، و دیگر اجازه مهاجرت های عمده را ندهند.

چهارمین و آخرین دور مهاجرت کلی انسان، در نیمه دوم هزاره هفتم خورشیدی ایرانی بود، که به قاره آمریکا رفتند، زیرا این بخش از جهان توسط دور سوم، کاملاً مورد مهاجرت و تمدن قرار نگرفته بود.

در گذشته ها و طول تاریخ بشر مهاجرت های زیادی داشته است، اما این مهاجرت ها قومی وطایفه ای بوده و کمتر انفراد و یا خانوادگی بوده ما در تاریخ جهان مهاجرت اقوام آریایی و ایرانی را به اروپا داشته ایم، مانند اقوام، سلت ها و گلها، در ابتدای قرن 20 مهاجرت های فردی ایرانی را برای کار و زندگی بهتر به قسطنطنیه و بادکوبه و در نیمه دوم قرن 20 به آلمان و بقیه اروپا و در اواخر قرن گذشته به آمریکا فراوان دیده ایم که باعث شده امروز ایران دیگری در خارج از ایران وبگستردگی جهانی شکل بگیرد.درهردوره درساختارهای تاریخی اجتماع شکل و پدیده مهاجرت متفاوت بوده، و باید به آن از درآمد و تحلیل همان بخش نگاه کرد. به طور کل دو نوع مهاجرت وجود دارد: یکی داوطلبانه و دیگری غیر داوطلبانه. البته بعضی ها معتقدند که هیچ مهاجرتی داوطلبانه نیست، زیرا مهاجری که محل سکونت خود را به طور دائم ترک می کنند، و به مکان جدیدی می رود، همواره از روی اجبار و به امید بر آورده شدن نیاز های جدی خود به ناچار این کار را انجام می دهند؛ مشکلات اقتصادی، جنگ، اپیدمی، سرکوب های سیاسی، دینی، ایدئولوژیکی، نژادی، به دلیل عشق و غیره. در انواع مهاجرت به هر دلیلی که باشد یک وجه اشتراک وجود دارد، و آن پشت سر گذاشتن یک روزمرگی و یک فرهنگ اصیل متعلق به یک گروه است. زمانی که از مهاجرت سخن می گوییم آسان می توان اخراج آدم وحوا را از بهشت تجسم کرد. افسانه آدم وحوا را می توان به عنوان اولین مهاجرت دید، که درحقیقت سمبل تولد است. آدم وحوا از روی وسوسه دانستن سیب را می خورند،  و خطر تنبیه شدن را به گردن می گیرند. بهشت گمشده رابطه تنگاتنگی با آرزوی دانستن دارد، واین همان اولین گام در مسیر رهایی از وابستگی است، وکه لازمه آن خود تامینی به معنای حقیقی آن، استقلال، در دنیایی نو توام با زایش دردیست که همراه دارد.

Normal 0 false false false EN-CA X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:kashida; text-kashida:0%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-language:EN-US;}

پژوهش نظری مهاجرت

تعریف پذیرفته شده و جامعی براي مهاجرت وجود ندارد. تعریف ها در این مورد اغلب مبهم، بحث انگیز یا متناقض است و این ریشه در این حقیقت دارد که استفاده از واژه مهاجرت ازبا این کشوري به کشور دیگر و یا حتی در درون یک کشور نیز متفاوت است حال ، مهاجرت را میتوان مجموع هاي از فرایندها با ابعاد مختلف دانست که به عبور از مرزهاي به ،سیاسی کشور، به صورت فردي، خانوادگی و گروهی اشاره دارد طوري که این حرکات به اقامت آنها در موقعیت جدید جغرافیایی بینجامد. اورت لی مهاجرت را تغییر دائمی یا نیمه دائمی مسکن بدون هیچ محدودیتی در مورد فاصله حرکت و ماهیت اختیاري یا اجباري مهاجرت و همچنین، بدون هیچ تمایزي بین مهاجرت داخلی و خارجی میداند.

تعریف دیگري که از مهاجرت وجود دارد و مهاجرت بین المللی را از مهاجرت داخلی جدا می کند، عبارت است از تغییر محل اقامت، ضمن عبور از مرزهاي سیاسی براي مدتی بیش از یک سال. عبدالعلی لهسائ یزاده از صاحب نظران، سه دیدگاه عمده را در مورد مهاجرت به صورت زیر بیان می دارد: کارکردنگري، تضادباوري و نظریه سیستمی. هر یک از این دیدگاهها، مهاجرت را مرتبط با علل، ماهیت، جهت و نتایج خاصی دانسته اند.چنانکه کارکردنگران بر این باورند که نوعی عدم امنیت براي شخص باعث می گردد تصمیم به مهاجرت بگیرد. در باور نظریه پردازان مکتب تضاد، مهاجرت پدیده اي چندبعدي است که ریشه اي طبقاتی دارد و علت هاي آن از نتایجش جداپذیر نیست. در این دیدگاه، مهاجرت ناشی از توسعه نابرابر در نظام اجتماعی است که مهمترین مظهر آن، توسعه ناموزون سرمایه داري است. سرانجام نظریه سیستمی پدیده مهاجرت را در رابطه با عوامل ساختاري و تغییرات ساختاري مورد بررسی و تبیین قرار می دهد. طرفداران این نظریه، مهاجرت را به صورت فرایندي در نظر می گیرند که در سطوح مختلف نظام اجتماعی اتفاق میافتد. همچنین، اورت.  سی. لی نیز از صاحب نظرانی است که در مورد مهاجرت به ارائه دیدگاههاي خود پرداخته است. لی تلاش کرده است چارچوبی کلی براي تجزیه و تحلیل حجم مهاجرت، توسعه جریانها و ضد جریانها و ویژگیهاي مهاجرین ارائه دهد.

 به نظر وي، عواملی را که در تصمیم گیري براي مهاجرت مؤثر است، میتوان به چهارگروه کلی، به صورت زیر خلاصه کرد: عوامل مرتبط با منطقه مبدأ مهاجرت، عوامل مرتبط با منطقه مقصد مهاجرت، موانع دخالت کننده وعوامل شخصی تودارو مایکل تودارو از دیگر کارشناسانی است که به تبیین پدیده مهاجرت، به ویژه مهاجرتهاي روستا-  شهري پرداخته است. در واقع، فرضیه آغازین وي این است که مهاجرت به طور عمده: پدید هاي اقتصادي است و با وجود بیکاري، تصمیم به مهاجرت منطقی است.

 مهاجرت مهمترین نوع تحرك جمعیت محسوب میشود که از تنوع بسیارچشمگیري برخورداراست، به طوري که کارشناسان مختلف با توجه به معیارهایی چون هدف،مدت،فاصله،مسیرحرکت،سرعت حرکت و اجبار یا اختیار،به طبقه بندي انواع مهاجرت پرداخته اند.

 

Normal 0 false false false EN-CA X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:kashida; text-kashida:0%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-language:EN-US;}

پژوهش تجربی مهاجرت

مهاجرت بیشتر یک تصمیم‏گیری فردی است که ممکن است مبتنی برعواملی از قبیل؛ کار، ازدواج، آموزش و غیره باشد. علت مهاجرت برای افراد با ویژگیهای مختلف شخصیتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می‏تواند متفاوت باشد. علت مهاجرت برای عده‏ای می‏تواند بدست آوردن کار باشد و برای عده‏ای تحصیلات، ازدواج و غیره. مشخص است که اینها نتایج و پیامدهای متفاوتی با خود به‏همراه خواهند داشت. بنابراین همگام با لوکاس و میر می‏توان عوامل مؤثر بر تصمیمات فردی شخص مهاجر را در موارد زیر خلاصه نمود:

ویژگیهای جمعیتی نظیر سن و جنس که موقعیت یک فرد در چرخه زندگی و نقش وی در خانواده و اجتماع را تعیین می‏کند.

مهاجرتها برحسب تحصیلات و دانش فنی که ممکن است برخی از افراد را برای شرکت در نیروی کار محلی تجهیز کرده و همچنین وضعیتی را برای آنها غیر جذاب کند. آگاهی از فرصتهای محلی و فرصتهای موجود در جاهای دیگر که ممکن است محرک یک حرکت باشد. احساس و ادراک چگونگی سبک زندگی، چیزهای دیگر مانند مادیات و ... که یک فرد می‏خواهد و سطح اشتیاق وی برای بدست آوردن آنها. خویشاوندان و دوستان ممکن است تصمیم‏گیری فرد را تحت تأثیر قرار دهند. الگویی که بعنوان مهاجرت زنجیره‏ای نامیده می‏شود. یکی دیگر از عوامل مهاجرت، دستیابی به استانداردهای بالاتر زندگی می‏باشد استارک (Stark)محققی است که نظریه محرومیت نسبی را مطرح کرده است. مطابق با این تئوری، رفاه و خشنودی خانوار نه تنها از افزایش در وضعیت صرف اقتصادی ناشی می‏شود بلکه همچنین از طریق مقایسه با دیگر خانوارها در اجتماع مرجع صورت می‏گیرد. یعنی اینکه خانوارها نه تنها در جهت بهتر شدن درآمدشان فعالیت می‏کنند، بلکه می‏خواهند درآمدشان را نسبت به درآمد دیگران در اجتماع ترفیع دهند. گرچه خانوارها اگر درآمدشان پایین باشد به مهاجرت برانگیخته می‏شوند ولی اگر سطح درآمد در همه‏جا پایین باشد سطح انگیزش کاهش خواهد یافت. اگر برخی خانوارها درآمد بیشتری داشته باشند، خانوار فقیر، هم بطور نسبی و هم بطور مطلق احساس محرومیت کرده و انگیزه به مهاجرت به همان نسبت بالاتر خواهد رفت. رویکرد یاد شده، با توجه به محرومیت در یک منطقه نسبت به منطقه دیگر، امکان بالقوه و بالفعل و برخورداری از مزایای دیگر و رفع نسبی محرومیت، حرکت مهاجرتی را تبیین می‏کند.

مرحله دایره زندگی مبنی بر این است که مهاجرت در مراحل خاصی در زندگی افراد اتفاق می‏افتد. برای مثال، جوانانی که تازه وارد نیروی کار شده و یا ازدواج کرده‏اند برای مهاجرت مستعدتر می‏باشند. گایل‏موتو در زمینه روابط بین سن و تمایل به مهاجرت نشان داد که احتمال شروع مهاجرتهای طولانی مدت از سن 15 سالگی به آرامی شروع شده و در بین سنین 39- 35 سالگی حدود 30 درصد مهاجرتها را شامل می‏شود که ممکن این نسبت حتی بالاتر هم برود. گرین‏‏وود و هانت نشان داده‏اند که میزانهای اشتغال نسبت به سطح دستمزد یا درآمد، در تعیین کردن جریانهای مهاجرت بیشتر مهم هستند.

نظریه سرمایه انسانی که در دهه‏ی 1960 برای تحلیل مهاجرت بکار گرفته شد، از دیدگاه برخی تحلیل‏گران برای نیروی انسانی پرورده بسیار مناسب شناخته شد. این نگرش با تلقی مهارت و تخصص انسان بعنوان کالایی در بازار عرضه و تقاضای کار، به تحلیل مهاجرت می‏پردازد. منظور آن است که نیروی انسانی پرورده برای دستاوردهای بهتر از جایی به جای دیگر می‏رود تا بیشترین بازدهی را داشته باشد. بنابراین، تصمیم‏گیری افراد متخصص به مهاجرت، به مثابه نوعی تصمیم‏گیری برای سرمایه‏گذاری و بهره‏برداری از آن تلقی می‏شود. تئوری سرمایه انسانی به نظریه لاری ساستاد (Larry Sjaastad) نیز معروف است. طبق نظریه ساستاد، تصمیم‏گیری برای مهاجرت یک نوع تصمیم به سرمایه‏گذاری است که در آن هزینه‏ها و دستاوردهای شخص کوچنده که در طول زمان واقعیت یافته، در نظر گرفته می‏شود. دستاوردها شامل عناصر پولی و غیر پولی است. از جمله دستاوردهای غیر پولی می‏توان تحول در بهره‏گیریهای روانی را ذکر کرد که نتیجه ترجیح دادن مکانی بر مکان دیگر است. تئوری سرمایه انسانی با مدل هزینه- فایده که در آن ارزیابی عقلانی هزینه‏ها و منافع برای حرکت در نظر گرفته می‏شود، مرتبط می‏باشد. در پیش‏بینی احتمال مهاجرت در مدل هزینه- فایده بر ویژگیهای فردی تکیه شده است.

برای بررسی رابطه بین ویژگیهای فردی با جابجایی محل سکونت، مطالعه ‏لونگ مناسب است. وی در یک رهیافت مقایسه‏ای، رابطه بین سن، جنس و وضعیت نکاحی را با تغییر محل سکونت در شش کشور؛ نیوزلند، ایالات متحده، انگلستان، ژاپن، بلژیک و ایرلند مورد بررسی قرار داده است. در هر شش کشور، درصد جابجایی برای کودکان 4-1 ساله بالاتر بوده و در سنین 14-10 ساله به شدت کاهش یافته و در سنین 24-20 سالگی به سرعت افزایش می‏یافته است. از گروه سنی 24-20 سالگی به بعد تا آخرین گروه سنی (+75)، جابجایی محل سکونت به تدریج کاهش می‏یافت. با توجه به تفاوت کشورهای یاد شده در برنامه‏های خانوادگی، جابجایی نیروی کار، آداب و رسوم و سنتها (که انتخاب محل سکونت را تحت تأثیر قرار می‏دهند)، این شباهت جابجایی در گروههای سنی قابل ملاحظه و تعجب‏آور است. جابجایی کودکان در ایالات‏متحده بیشتر از بقیه کشورها بود، که این جابجایی مکانی می‏تواند در نتیجه ناکامی کودکان برای پیشرفت معمولی از طریق تحصیل باشد، مخصوصاَ برای کودکانی که پایگاه اجتماعی- اقتصادی پایین‏تری داشتند.

لی‏آنگ در بخشی از مقاله «دوره مهاجرت در چین»، علل مهاجرت داخلی در این کشور را مورد بررسی قرار داده است. بررسی وی نشان داد: انتقال کار ، مأموریت برای کار ، جستجوی کار ، کارآموزی، زندگی با خویشاوندان و دوستان، بازنشستگی، وابستگان مهاجران و ازدواج مهمترین دلایل مهاجرت را تشکیل می‏دادند. در قسمت دیگری از مقاله، به سیاستهای مهاجرت داخلی چین از جمله سیستم ثبت خانوار اشاره شده است. به واسطه این سیستم، خانوارهای چینی در صورتی می‏توانند مهاجرت کنند که ثبت خانوار را هم از شوراهای محلی مبدأ و هم مقصد بدست آورند و گرنه مهاجرت آنها غیرقانونی محسوب شده و مشکلاتی را در مقصد برای مهاجرین به‏وجود می‏آورد. به واسطه چنین سیاستهای مهاجرتی سخت‏گیرانه است که در حال حاضر روستا نشینی گسترده ای در چین حاکم است و این روستانشینی عظیم در چین نقش مهمی را در نسبت روستانشینی جهان داشته است.

نتایج بررسی جنسیت، ارزشها و نیات به حرکت هم نشان داد که برای مردان، اندازه‏های ارزش وابستگی و آسایش، شبکه‏های اجتماعی، حضور افراد جوان در خانوار و دارایی زمین تعییین‏کننده‏های عمده تصمیم‏گیری مهاجرت هستند درحالیکه برای زنان، اندازه‏ های درآمد و آسایش، حضور افراد مسن در خانوار، اندازه جامعه و از دست دادن فرصت، عاملهای برجسته‏ای هستند. بطور کلی، این بررسی نشان داد که مردان و زنان محرکهای متفاوتی را برای مهاجرت دارند و اینکه نقشهای جنسیت به تفسیر‏کردن تصمیم‏گیری مهاجرت کمک می‏کنند.

 

Normal 0 false false false EN-CA X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:kashida; text-kashida:0%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-language:EN-US;}

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم آبان 1393ساعت 17:49  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

عاطفه نامداری:

موضوع دوم: بررسی علل نادیده گرفتن نقش زنان روستایی در فرایند توسعه کشورهای در حال توسعه

بیان مسئله:

پژوهشگران مدیران و برنامه ریزان توسعه به زنان روستایی و نقش آنها در فرایند تحول و توسعه جامعه روستایی چندان توجهی نداشته اند. بیشتر زنان روستایی در کشورهای در حال توسعه و کم توسعه به عنوان عناصر حاشیه ای غیر فعال و غیر مولد بر شمرده می شوند. بنابراین آنها به تدریج از فعالیتهای توسعه طلبانه همچون گسترش با سوادی، آموزش مهارتهای نوین، توزیع عادلانه درآمد و ارتباط با بازار کار محروم می شوند. بدیهی است یک جامعه در صورت عقب ماندگی و واپسگرایی نیمی از جمعیت خود، نمی تواند فرایند توسعه را بخوبی پیموده و به پیشرفت برسد. اگر توسعه به روشی به کار رود که تمامی افراد جامعه نتوانند از آثار مثبت آن به گونه ای عادلانه بهره مند شوند. نیستی و شکست را در پی خواهد داشت. نبود منابع آماری دقیق در زمینه شناخت نوع و میزان مشارکت زنان در روستاها و بی اهمیت دانستن آنها از سوی برنامه ریزان توسعه و نداشتن مهارت علمی زنان در مطالعه وضعیت خود سبب شده است تا زنان همیشه به عنوان عناصر وابسته به مردان به شمار آیند و هرگز از استقلال اجتماعی و اقتصادی برخوردار نباشند. در منابع آماری رسمی کشورهای مختلف به طور معمول افرادی به عنوان کارگر مولد بر شمرده می شوند که از پایگاه حقوق برخوردار باشند و در برابر کار خود مزدی دریافت کنند. در نتیجه کار زنان به علت دریافت نکردن دستمزد، حقیر، پست و نامنظم به شمار می آید و از سیر طبیعی جریان توسعه باز می ماند که این امر می تواند پیامدهای بسیار مخرب پیش بینی نشدنی برای کل ساختار جامعه داشته باشد. از این رو رعایت اصل عدالت و برابری در فراگرد توسعه اقتضا می کند که ضمن مشارکت دادن زنان در فعالیتهای توسعه و بهره برداری از پتانسیل طبیعی آنها در جریان پیشبرد هدفهای آن از آثار و منافع توسعه نیز بهره مند شوند تا بتوانند بر محرومیتها و مشکلات خود در زمینه ها و مراحل گوناگون زندگی برتری یابند. بنابراین ضروری است پژوهشهایی در این زمینه انجام گیرد تا توجه برنامه ریزان و کارشناسان توسعه اقتصادی و سیاسی به این امر مهم معطوف شود که در حال حاضر توانایی های زنان روستایی در طرحهای توسعه روستایی جایی را به خود اختصاص نداده و در مجموع به فراموشی سپرده شده است.

مفهوم توسعه

معنا و مفهوم " توسعه" خود در طی 25 سال اخیر همزمان با گسترش روز افزون توسعه و اهمیت بین المللی آن تغییرات بی شائبه ای را به خود دیده است.

در دهه های گذشته برنامه ریزان توسعه افزایش تولید ناخالص (ONP) را نمود و نشانه ای از توسعه می دانستند که این موضوع به عنوان یک متغیر کمی هم توجه سیاستمداران و رهبران سیاسی و هم عنایت و نظر اقتصاددانها را به خود جلب کرد.

بدیهی است که در دهه های 1950 تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورهای در حال توسعه افزایش چشمگیری پیدا کرد. ولی توزیع نتایج آثار و منافع توسعه در میان مناطق و قشرهای گوناگون جامعه به نسبت برابر و عادلانه انجام نگرفت و در واقع همه به یک نسبت آثار آن بهره مند نشدند.

نه تنها منافع برگرفته از توسعه به اندازه مساوی تقسیم نشد، بلکه حتی در بعضی از مناطق آثار نامطلوبی نیز بر موقعیت اجتماعی و اقتصادی مردم گذاشت. از جمله وضعیت ده درصد از جمعیت هندوستان بر پایه گزارش دندیکر و همکاران در اثر فرایند توسعه به طور کامل کاهش پیدا کرد.

دگ همرسکلد بر پایه گفته دی بیان میدارد که «توسعه یک کلیت است» در توسعه باید تمامی نهادهای بومشناختی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در ارتباط و کنش متقابل با یکدیگر باشند. توسعه باید مطابق و هماهنگ با مقتضیات درونی یک جامعه و متکی به آن بوده و محور تلاشش نیز فقرزدایی در یک منطقه باشد. الگوی توسعه می تواند به کمک افزایش تعداد مشاغل توزیع برابر فرصتها، رعایت حقوق مدنی افراد همچون آزادی بیان، تکالیف شهروندی و فراهم ساختن امکانات آموزش و پرورش با پدیده فقر در یک جامعه مبارزه کند.

تعدادی از پژوهشگران و صاحب نظران در زمینه توسعه، بر این باورند که تمامی افراد یک جامعه باید به اندازه مساوی در فرایند توسعه مشارکت کنند و آثار و منافع آن نیز بهره مند شوند. به دیگر سخن افراد باید خود در تصمیمهای بنیادین مربوط به سلامتی، بهداشت و تنظیم امور اقتصادی مشارکت جویند و از نتایج آن به طور یکسان استفاده کنند. توسعه نباید به روشی اعمال شود که یک گروه ذینفع و گروه دیگر زیاندیده باشد.

گفتنی است که توسعه روستایی فراتر از توسعه اقتصادی با فن آوری است. توسعه روستایی یک فراگرد اجتماعی است که منجر به تحول و دگرگونی کل ساختار روستایی می شود. فن آوری نوین ضمن بالا بردن میزان درآمد سرانه و افزایش تولید مواد غذایی باید در صدد اصلاح ساختار کلی فرهنگی و اجتماعی روستا نیز باشد. که از این راه می تواند درآمد برگرفته از توسعه را به گونه ای عادلانه در میان افراد توزیع کند و نابرابری منطقه همچنین میزان مهاجرت روستاییان به سوی شهرها را نیز بکاهد. که این معنای واقعی «توسعه» است.

ضرورت توجه به نقش زنان در فرایند توسعه

به تازگی بحث و بررسی پیرامون توسعه کامل روستاها امری متداول به شمار آمد و این موضوع سبب شده است تا نقش و موقعیت زنان در روند توسعه بویژه از زمان «گردهمایی سالانه زنان جهان» اهمیت خاص خود را پیدا کند.

علت اساسی این نادیده گرفتن «نقش اصلی زنان در توسعه است» از سویی زنان بیش از دیگر قشرهای جامعه از تحولات فن آوری و اجتماعی برگرفته از فرایند توسعه زیان دیده و مورد تعرض قرار گرفته اند. بسیاری از پژوهشگران بر شرایط و موقعیت نامطلوب زنان در کشورهای در حال توسعه تأکید دارند.

بیشتر مجامع بین المللی و سازمانهای ملل متحد ضرورت اقدامات سریع برای ایجاد برابری میان زنان و مردان را در روند توسعه کشورهای جهان سوم توصیه می کنند و از تمامی زنان دعوت می کنند تا صادقانه و فعالانه در فعالیتهای مربوط به توسعه مشارکت کنند.

تصور بر این است که تلاشهای توسعه طلبانه در سالهای اخیر شیوه زندگی زنان و تغییر نقش آنها در اثر تحولات برگرفته از توسعه و گسترش فن آوری را نادیده گرفته اند.

اغلب آژانسهای مالی برنامه ریزان و اقتصاددانها زنان را در تحولات فن آوری، اقتصادی و اجتماعی به عنوان عناصر غیرفعال و غیر مولد بر شمرده اند. بنابراین زنان به تدریج از آموزش و پرورش و برنامه های تربیتی که به وسیله آن مهارتهای نوین را به افراد آموزش می دهند، بی بهره شده اند. تفاوت آشکار در میزان با سوادی زنان و مردان در اکثر کشورهای جهان سوم نشان دهنده این محرومیتهاست.

توسعه و گسترش فن آوری، به طور عمده زمینه های شغلی مربوط به زنان روستایی را همچون تهیه آب آشامیدنی، مواد سوخت ، مواد غذایی و ذخیره آن نادیده گرفته است و یا به کار و مشغله اساسی زنان چون صنایع دستی و دیگر موارد بدون فراهم کردن زمینه های شغل دیگری برای آنها آسیب رسانده است.

تعداد فراوانی از زنان روستایی به عنوان کارگران بدون مزد زیر سرپرستی و نظارت نکردن زنان و تعاون و همکاری نداشتن آنها با توسعه جریان برنامه های توسعه با کندی روبه رو می شود و این امر به طور قطع بر توسعه کشاورزی، آموزش و پرورش، بهداشت و تغذیه، بازرگانی و امور مالی و صنعت تأثیر مللی می گذارد.

افزون بر اینکه در سالهای اخیر بسیاری از آثار نوشته شده در زمینه مسائل زنان مبهم و کلی بوده و بدون پژوهش و تحلیلهای نظری درباره واقعیات زندگی زنان است. محور بحث اکثر جامعه شناسان در مطالعات مربوط به امور زنان، زنان نخبه در بخش پیشرفته شهری، است. تعداد پژوهشهای مربوط به امور زنان روستایی و نقش آنها در توسعه پیشرفت روستاها بسیار محدود بوده و اغلب تحقیقات موجود نیز به صورت تلاش و فعالیتهای مقدماتی است.

افزون بر آن مطالعات مردم شناسی ساختار ازدواج و خانواده روستایی را بیشتر از مشارکت اقتصادی زنان در توسعه روستا بازتاب داده اند.

بر پایه دیدگاه نیروی انسانی و فعالیت زنان در زمینه کشاورزی که اهمیت اساسی در رشد اقتصادی روستاها دارد مورد بی توجهی و بی مهری قرار گرفته است.

اگرچه مردم شناسان با سکونت بلند مدت خود در روستاها و استفاده از روش مشاهده مشارکتی تصویر جالبی را از زندگی روستاییان ترسیم کرده اند. ولی در زمینه فعالیتهای اقتصادی زنان به ندرت اقدام به ارائه اطلاعات آماری کرده اند. در بسیاری از پژوهشهای کلاسیک مردم شناسی زنان نه به عنوان عنصر اقتصادی و فعال روستا بلکه به عنوان عناصر اصلی ازدواج و خانواده مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

با گسترش و رشد فرآیند توسعه، مطالعات و پژوهشهای مربوط به توسعه نیز از رشد چشمگیری برخوردار شده اند. متخصصان در زمینه های گوناگون توسعه همچون نوآوریها، آبیاری مکانیزه شده شرکتها و تعاونیها و جمعیت شناسی آثار متعددی را منتشر کرده و سفارشها و پیشنهادهای فراوانی ارائه داده اند. با مطالعه این آثار فرد احساس می کند که تمامی ساکنان کشورهای در حال توسعه گویی مرد بوده اند. به نظر می رسد تنها تعداد انگشت شماری از پژوهشگران و متخصصان در مطالعات آماری خود زنان را به عنوان موجودات مستقل و جدا از وابستگان مرد کشاورزی بر شمرده اند.

به جز بعضی از مناطق که زنان در کشاورزی به عنوان گروه خاص با کار و فعالیت مستقل، نظر این متخصصان را به خود جلب کرده است. در بیشتر جوامع کشاورزی زنان اغلب به عنوان گروه نامریی و نامشخص، کارگر، نیروی انسانی بی ارزش و یا پایین ترین رده نیروی کار کشاورزی به شمار می آیند. در واقع پژوهشهای موجود کمتر به بررسی این وضعیت و شرایط نامطلوب زنان روستایی پرداخته است. بسیاری از این مطالعات، موقعیت خانوادگی و رفتار و انگیزه زنانی را نسبت به اشتغال مورد بحث قرار داده اند. که به طور رسمی در بخش پیشرفته بازار کار شهری اشتغال دارند. زنان روستایی و نقش و موقعیت آنها در فرایند توسعه به فراموشی سپرده شده است.

عوامل متعددی در این زمینه موثر است. یکی از علتهای اساسی این مسئله چنین است: از نویسندگان و پژوهشگران زن که در امور مربوط به زنان فعالیت می کنند تعداد اندکی در علم اقتصاد سر رشته دارند و با مهارت و دانش بسنده خود می توانند نقش اقتصادی زنان را در نظر بگیرند.

دلیل دیگر محدودیت یاد شده این است که بیشتر پژوهشگران، برنامه ریزان و اعضای آژانسهای سرمایه گذاری در امور زنان متعلق به مردان است و خود زنان در این زمینه فعالیت چندانی را نشان نداده اند. به طور معمول گروههای مرد ، زنان را از عوامل و عناصر حاشیه ای و غیر ضروری فرایند توسعه به شمار می آورند.

در اکثر مطالعاتی که در زمینه فعالیتهای مردان هم در گذشته و هم زمان کنونی انجام گرفته و یا می گیرد، زنان به عنوان موجودات وابسته به مردان تصور شده اند و موقعیت و نقش اصلی اقتصادی و اجتماعی آنها در وابستگی به مردان در نظر گرفته شده است.

حق در شرایطی که پژوهشگران برنامه ریزان و مدیران متعلق به گروه زنان باشند، به احتمال مطالعه و بررسی پیرامون مسائل زنان را به دو دلیل مورد شک و گمان قرار می دهند.

نخست اینکه خود آنها به احتمال زیاد در تعلیم و آموزش همکاران مرد قرار گرفته اند و در نتیجه پیرو جهتگیری آنها نیز می شوند دوم اینکه با فعالیت در این زمینه ترس و نگرانی دارند با برچسب فمنیستی که یکی از برچسبهای تحمل ناپذیر و تحقیر آمیز در کشورهای جهان سوم است رو به رو شوند.

همچنین یک سری محدودیتهای عملی در این زمینه وجود دارد که سبب کاهش توانایی زنان برای تحقیق در امور مربوط به خود می شود. پژوهشگران زن در کشورهای گوناگون بویژه در بخشهایی از آسیا، ممکن است برای پژوهش در مناطق روستایی با مشکلهای بسیاری روبه رو شوند. این محدودیتهای و مشکلات در گذشته بسیار فراوان بود. ولی هنوز هم برای زنان جوانی که بخواهند به طور مستقل و تنها و جدا از خانواده در روستایی زندگی کنند و تحقیق را انجام دهند ، مسائل و مشکلهای فراوانی پدید می آید. همچنین تعصب شدیدی نیز نسبت به زنان جوان پژوهشگر بویژه آنهایی که هنوز در سنین باروری به سر می برند، وجود دارد.

در نهایت برخی از سرگیریهای ریاکارانه پژوهشگران و دست اندرکاران توسعه نیز منجر به محدودیت در زمینه تحقیقات کلی پیرامون مسائل زنان و توجه به آنها در توسعه روستایی شده است. این جهتگیریها چه نوع جهتگیریهایی هستند؟ برخی از این جهتگیریها ادراکی و برخی دیگر احساسی اند. جهتگیری ادراکی ارتباط مستقیم با تعریف توسعه و کار دارد و جهتگیری احساسی به تعریف و توجیه موقعیت زنان در اقتصاد روستایی مربوط می شود.

مفهوم «توسعه» در معنای خاصی که مورد نظر پژوهشگران برنامه ریزان و مدیران است در رفتار آنها نسبت به نقش زنان در فرآیند توسعه آثار مهمی گذاشته است.

توسعه اغلب به معنای حرکت به سوی توسعه بازار و استخدام نیروی مزد بگیر است. بنابراین فعالیتهای تولیدی یا به بیانی تولید برای درآمد، از اهمیت زیادی برخوردار شده است با چنین برداشتی از مفهوم توسعه در منابع آماری نقش تولید غیررسمی زنان در خانه به عنوان نقش تولیدی برشمرده نمی شود. از سویی نقش مرد به عنوان سرپرست خانه به دلیل مشارکت مستقیم از دو بازار کار نیز بیش از اندازه مورد توجه قرار می گیرد.

معنا نیست که همه خانواده ها تنها به سرپرستی اعضای مرد اداره می شوند. مهاجرت نیروی کار به شهرهای در اثر توسعه، جنگ، خشکسالیها و الگوهای تحول یافته ازدواج و طلاق می توانند شکل خانواده روستایی را به طور گسترده دگرگون کنند. بر پایه گزارش کمیسیون اقتصادی سازمان ملل 1975 به طور تقریب 1.3 خانواده های روستایی در کشورهای در حال توسعه به دلایل مختلف  بویژه دوری بلند مدت مرد خانواده برای کار در شهر به سرپرستی زنان اداره می شود. از این رو باید این پرسش را به میان آورد که چرا برنامه ریزان توسعه از این زنان روستایی که نقش سرپرستان خانواده را ایفا می کنند غافلند و براساس کلیشه های رایج در مورد زنان با آنها رفتار می کنند و بر سر راه سرمایه گذاری آنان مانع و محدودیت پدید می آورند. این نوع غفلت باعث می شود که وضعیت واقعی زنان با گسترش روند توسعه وخامت بیشتری پیدا کند و در واقع شرایط کار برای زنان روستایی تحمل ناپذیر می شود.

 به طور حتم اشتغال زنان در فعالیتهای درآمد زای روستایی به زنان اعتماد به نفس بیشتری داده و ارزیابی آنها را از خود مثبت می کند و سبب می شود که آنها بتوانند در بسیاری از تصمیمهای اساسی خانواده همچون تعیین تعداد فرزندان، امر ازدواج، امر ازدواج فرزندان و سرمایه گذاریها و موارد دیگر مشارکت کنند.

لازم است مطالعات جامعی پیرامون زمینه های مختلف مشارکت زنان در اقتصاد روستایی مانند مشاغل مختلف کشاورزی، به عمل آوردن غذا و ذخیره آن، تولید کالاها برای مصرف و فروش و دیگر موارد انجام گیرد تا مشخص شود که یکسال کار کشاورزی در روستاهای گوناگون با بومشناختی مختلف و الگوی کشت و برداشت محصول در سنتهای فرهنگی متنوع چگونه سپری می شود و نقش تولیدی زنان در این یکسال کاشت و برداشت محصول نیز چگونه است.

مهم است دانسته شود که نقش تولیدی زنان روستایی تا چه حدی کامل کننده کار همسرانشان است و زنان چه میزان از وقت انرژی و نیروی خود را صرف تولید خانگی و غیر خانگی می کنند. به طور خلاصه باید پیرامون تقسیم کار بر اساس جنسیت در خانواده نظارت و مراقبت بر منابع درآمد، نقدینگی، نیروی انسانی و چگونگی امر تولید، مطالعات جامع انجام گیرد تا به این امر پی برده شود که در نظام تولید روستایی چه کسی فرایند تولید را اداره می کند و چگونه محصول توزیع می شود. اگر زنان مشارکت مستقیم در امور خاص اقتصاد روستایی دارند چرا نباید به مانند مردان از پشتیبانی مستقیم آژانسها و عوامل دولتی برخوردار باشند و همچنین جز افراد حاشیه ای و بیگانه بر شمرده شوند.

مطالعه و شناخت بیشتر محدودیتهای مربوط به نیروی انسانی خانواده بخصوص نیروی کار زنان که کمتر بررسی شده است نتایج متعددی را در بر خواهد داشت. از جمله برنامه ریزان را تشویق خواهد کرد تا موانع مختلفی را که ممکن است تولید کالاهای معیشتی و خدمات و ارزش اضافی را به تعریق اندازند و یا بر میزان تولید کشاورزی اثر منفی بگذارد از میان ببرند. برای کاستن محدودیتهای مربوط به کار زنان لازم است فن آوری مناسب و کاربردی در اختیار زنان قرار گیرد تا این توانایی را به دست آورند. با به کارگیری این فن آوری نوین و با صرف انرژی و وقت کم، به کارهای سنتی خانگی همچون فراهم کردن آب، مواد سوختی و دیگر موارد بپردازند بدون اینکه از انجام این کارها در معنای امور خانه داری طفره روند و یا این امور مزاحم کار تولیدی آنها شوند.

در ضمن شناخت واقعی محدودیتهای مربوط به کار تولیدی زنان روستایی مدیران وکارشناسان توسعه را وادار می کند که شیوه های مبارزه با این محرومیتها و محدودیتها را نوآوری کنند و شرایط کار زنان روستایی را به طور مناسب تغییر دهند. برای نمونه اگر توسعه صنایع دستی در روستا اقتضا می کند که کارگاهها و یا شرکتها، نیری انسانی خود را براساس جنسیت جدا کنند تا زنان بیشتری جذب این مشاغل شوند. برنامه های توسعه با به کار بستن سیاستهای نوین، میزان مشارکت آنها را در کارهای کشاورزی بدون جایگزینی آنها با مردان با مزد بیشتر و کیفیت بهتر افزایش دهد.

همچنین لازم است بررسی شود که اشتغال زنان در فعالیتهای بیرون از خانه تا چه اندازه ای بر بچه داری و تغذیه خانواده و دیگر جنبه های زندگی خانوادگی تأثیر می گذارد.

شواهد بیانگر این است که کار زن در فعالیتهای بیرون از خانه در مراحل برداشت محصول تأثیر منفی بر امورخانه و خانواده می گذارد. زنان ممکن است در این فصل غذای آسان وسریع و کمتر مغذی فراهم کنند. آنها توانایی تهیه غذای مخصوص برای فرزندان و اعضای خانواده و خود را ندارند. همچنین جمع آوری سبزیجات برای استفاده غذایی ممکن است از فعالیتهای روزمره شان حذف شود، تمیز کردن خانه به تعویق افتد و فراهم کردن آب آشامیدنی و مواد سوختی نیز میسر نباشد.

مطالعات گسترده در جوامع روستایی نشان می دهد که پخت و پز و تهیه غذا ارتباط مستقیم با تولید کشاورزی دارد. در واقعیت امر فراموشی از انجام وظایف مربوط به پخت و پز در فصل برداشت محصول نتیجه منفی بر تولید کشاورزی دارد. زیرا مردان و دیگر نیروی انسانی در اثر نخوردن غذای بسنده، قدرت و انرژی کافی را برای کار در مزرعه از دست می دهند و میزان تولید نیز بیش از اندازه کاسته می شود.

همچنین مشارکت زنان در فعالیتهای بیرون از خانه بدون کمک و همیاری مردان می تواند تأثیر منفی بر تحصیل و مدرسه رفتن دختران داشته باشد. همان طوری که  ؟ یادآور می شود، زنان ناچار به کار در بیرون از خانه آنهایی بودند که فرزندان دختر خود را از رفتن به مدرسه و تحصیل باز داشته بودند. در بنگلادش زنان در مزرعه کار نمی کنند. بنابراین به اینکه فرزند دختر در خانه مشغول امور خانه داری شود و از تحصیل باز بماند نیاز اندکی وجود دارد.

تشویق زنان به مشارکت زیاد در فعالیتهای بیرون از خانه ممکن است هدف دیگر توسعه را که آموزش و تربیت دختران است از میان ببرد.، مگر اینکه نهاده ها و سازمانهای جدیدی برای مواظبت از فرزندان کوچک خانواده ساخته شود و شیوه های آسانتر با فن آوری نوین برای انجام امور خانه داری نوآوری شود.

البته در سالهای اخیر تعداد فراوانی از فن آوریها و نهاده های نوین اقتصاد روستایی نوآوری و ساخته شده اند ولی اغلب آنها در ارتباط با نقش کار زنان نبوده اند. در هر حال از آنجا که زنان بخشی از اقتصاد روستایی و ساختار اجتماعی روستا را تشکیل می دهند، لازم است که فن آوریها و نهاده های پیشگفته نیازها و اولویتهای کار زنان را نیز در نظر داشته باشند و از فشار کاری آنها بکاهند. در این اواخر بود که فن آوران، جامعه شناسان و برنامه ریزان توسعه به این امر پی بردند که تحولات فن آوری می تواند تأثیر چشمگیری بر کار زنان داشته باشد. ولی متأسفانه متخصصان امر توسعه کمتر به خود زحمت نوآوری وسایل و ابزاری را داده ند که بتواند کار زنان را آسان کرده و زحمت کار آنها را نیز بکاهد. پژوهشهای فراوانی ضروری است تا با تشخیص نیازهای اولیه زنان به فکر نوآوری باشند که زنان را تا اندازه ای از انجام امور دشوار و سنگین و زمانبر چون حمل آب از مسافت طولانی نجات دهند. شیوه های نوین توسعه کمک خواهد کرد تا زنان ساعات اندکی را به کار بپردازند و از سوی دیگر خود را از کارهای خسته کننده و بی حاصل نیز رها کنند و به جای آن با استفاده از زمان ذخیره شده میزان تولید بیشتر با کیفیت بهتر داشته باشند.

البته گاهی معرفی و پدید آوردن مشاغل نوین درآمدزا در روستا بر تراکم ساعات کار زنان روستایی می افزاید. بر پایه گزارش هاریس ساختن مزرعه جوجه کشی در یکی از روستاهای ؟ بیشتر به سود مردان آن روستا بود. کارشناسان توسعه این واقعیت را نادیده گرفتند که در این مناطق آب کمیاب است و زنان ناگزیرند فاصله طولانی را جهت فراهم کردن آب بپیمایند تا برای جوجه ها به مقدار بسنده آب تهیه کنند. بنابراین زنان ناچار بودند که ساعات فراوانی را در طی روز صرف تهیه آب لازم برای مزرعه جوجه کشی کنند و این جداول ساعات کاری زنان را پرتراکم کرده بود. از این رو فن آوری نوین هم می تواند زنان را از نقشهای مهم تولیدی محروم کند و هم به طور غیر منطق بر فشار کار آنها بیافزاید. اگر برنامه ریزان توسعه از این تأثیر منفی تحولات فن آوری بی خبر باشند جز افزایش بار سنگین کار زنان، نتیجه ای در پی نخواهد داشت.

بسیاری از پژوهشگران مربوط به توسعه بیان داشته اند برنامه هایی که توسعه برای زنان فراهم ساخته است، به علت تمرکزش بر مسئولیتهای تنها خانه داری، دچار مشکل شده اند و مراقبت چندانی را در اجرا به دست نیاورده اند. در ضمن هیچ اقدامی در این برنامه ها انجام نگرفته است تا زنان را در تلاشها و اقدامات مربوط به مدرنیزه کردن اقتصاد روستایی مشارکت دهد. بنابر این ضرورت دارد که به نقشهای زنان بویژه به عنوان مادران و خانه داران توجه کافی شود بدین معنا که این امور را تنها ویژه زنان ندانند و و فن آوری و سرمایه لازم را برای انجام دادن بهتر و آسانتر این امور در اختیار زنان قرار دهند. مشارکت زنان در فرایند توسعه می تواند امنیت و آرامش بیشتری را برای آنها فراهم آورد به شرطی که نیازها و اولویتهای زنان به دقت تشخیص داده شود. برای نمونه تهیه امکانات لازم آب مواد سوخت و شبکه ای از خدمات عمومی مربوط به چرای چهار پایان که جز امور خانه داری زنان بر شمرده می شود. می توانند تأثیر مستقیم و مثبت بر زنان و امر تحصیل فرزندان و قدرت باروری آنها بگذارند.

برنامه هایی که جهت استفاده از پتانسیل و توانایی زنان برای کسب درآمد طراحی شده است اغلب ضعیف بوده و کمبودهای فراوانی نیز دارند. آنها بیشتر بر صنایع دستی دارای توانایی رقابت در بازارهای خارجی تمرکز دارند. ولی متأسفانه تولید کالاهای کم کیفیت آنها بدون مراقبت و نظارت مستقیم دولت و ذخیره و توزیع کالاها، توانایی رقابت را پیدا نکرده است و از میدان مبادلات بازاری خارج می شود.

اگر قرار است توانایی و قدرت تولید زنان افزایش داده و به کار گرفته شود باید پژوهشهای جامعی از سوی متخصصان امر در زمینه بازار و روند تولید انجام شود تا اطمینان به دست آید. که طرح و برنامه بر پایه نیازهای محلی و منطقه ای است و همچنین می تواند ضمن غنی ساختن بازار محلی، میزان مصرف و سطح زندگی خانواده ها را بالا ببرد. البته باید گفته شود که بالا بردن توانایی تولید زنان بدون نظارت مستقیم آنها بر فروش و مبادله کالاهای تولید شده خود امکانپذیر نیست در جنوب آسیا، همان طوری که پیش از این اشاره شد حضور زنان در بازار کالاهای خود بدون پشتیبانی مردان اگر هم ناممکن نباشد، بسیار دشوار است. از این رو باید ابزار و شیوه هایی نوآوری شود تا زنان با به کارگیری آنها بتوانند در شرکتها و بازارهای گوناگون تحرک بیشتری پیدا کنند و از پشتوانه و حمایت مالی و اجتماعی بیشتری نیز برخوردار شوند و با مخالفت مردان با الگوهای نوین توسعه در مورد زنان مبارزه کنند.

مروری بر ادبیات توسعه بیانگر این است که ترکیب اقتصاد کوچک محلی با نظامهای بازار دنیا و ملی وضعیت و موقعیت زنان را به طور چشمگیری وخیم کرده است. بویژه در جایی که انگیزه اصلی تولید و نیروهای توسعه به دست آوردن سود بیشتر باشد نه فراهم ساختن رفاه لازم برای جمعیت.

در پایان گفتن این نکته ضروری است که برابری مرد و زن در فرایند توسعه بدین معنا نیست که آنها نقش مساوی را ایفا کنند و تمام تفاوت و اختلافشان نیز از میان رود. بلکه از میان رفتن تمام تفاوتهای اجتماعی بین دو جنس نه منطق و نه رسیدنی است. زنان در هر موقعیتی باید دارای فرصتهای برابر برای پیشرفت و تحرک و استقلال اقتصادی باشند. همچنین آنها باید جرأت و قدرت داشته باشند تا آینده خود را آن طور که دوست دارند رقم بزنند. یعنی مشخص شدن علت و دلیل نهایی تمام محرومیتهای زنان باید به صورت عینی و ذهنی، از سوی پژوهشگران انجام گیرد.

تصور و احساس زنان روستایی درباره خود باید شناسایی شود و دیدگاهها و آرزوها و انگیزه های آنها نیز از سوی کارشناسان و برنامه ریزان توسعه که در مورد زنان روستایی مطالعه می کنند شناخته و تلاش شود تا آنها تحرک بیشتری در زمینه های مختلف پیدا کرده و نقش خود را در امر تولید و امور خانه داری به بهترین وجه ایفا کنند. 

هدف تحقیق:

هدف اصلی این مطالعه تحلیل و ارزیابی اهمیت نقش زنان در فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی برای توسعه جوامع روستایی کشورهای جهان سوم و علتهای نادیده گرفتن آنها از سوی برنامه ریزان و متخصصان امر توسعه است.

ضرورت تحقیق:

این امر که نیمی از افراد جامعه را زنان تشکیل داده و حدود نیمی از این زنان در روستاها زندگی میکنند، نشان میدهد که یک چهارم اقتصاد کشور میتواند بر پایه زنان مولد در روستاها شکل بگیرد که عدم توجه به این موضوع، تاثیر اقتصادی منفی بسیار زیادی بر تولید ناخالص ملی خواهد داشت. لذا توجه به این موضوع و یافتن راهکارهای توسعه این بخش عظیم جامعه میتواند موجب رشد و شکوفایی کشور گردد

 طرح 5 سوال:

1- دلایل در نظرگرفته نشدن نقش زنان روستایی در پیشرفت کشورهای در حال توسعه چیست؟

2- چگونه میتوان به افزایش نقش زنان در تولید ناخالص ملی دست یافت؟

3- اندازه گیری نقش زنان در اقتصاد ملی چگونه انجام میشود؟

4- مقایسه تاثیرگذاری اقتصادی زنان روستایی در کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته.

5- عوامل فرهنگی موثر در توسعه اقتصادی زنان روستایی کدامند؟

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم آبان 1393ساعت 17:42  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

عاطفه نامداری

موضوع اول: علل و عوامل مهاجرت

بیان مسئله:

مسأله مهاجرت و همچنين فرار مغزها براي کشورهاي توسعه يافته چندان بحراني نيست زيرا چنانچه اين کشورها نخبگاني را از دست بدهند، توانايي جذب نيروهاي متخصص ديگري را دارندو به اصطلاح مبادله مغزها صورت خواهد گرفت. در صورتي که کشورهاي در حال توسعه نه توان حفظ نخبگان  خود را دارند و نه قدرت جذب نخبگان و متخصصان جديد، بنابراين در اصل، فرار مغزها زماني محسوس است که جريان خروجي متخصصان و تحصيل کردگان ثابت باشد و با جريان ورودي مشابهي از ساير کشورها جايگزين نگردد. اين مسأله صدمات جبران ناپذيري به کشورهاي کوچک و کم جمعيت در حال توسعه وارد مي کند.

پديده خروج نيروهاي متخصص از کشور به قصد اقامت دائم در کشورهاي توسعه يافته اگرچه داراي پس زمينه اي تاريخي است که از دوران پيش از انقلاب اسلامي نيز شواهد و مصاديقي از آن وجود دارد وليکن اين پديده پس از انقلاب اسلامي و وقوع جنگ ايران و عراق شدت وحدت بيشتري يافته است.

وقوع انقلاب اسلامي ايران و جنگ 8 ساله با عراق منجر به مهاجرت جمعيت زيادي گرديد که در ميان آنان نخبگان و متخصصان زيادي وجود داشتند. در اين زمان افراد زيادي به صورت قانوني يا غير قانوني، از طريق هوا و زمين از مرزهاي شرقي، غربي و جنوبي کشور ايران را ترک کردند. در پاره اي از منابع، آمار کل مهاجران ايراني در سالهاي 60- 1357 را به دو ميليون نفر تخمين مي زند. اين جابجايي عظيم انساني داراي آثار اقتصادي زيانباري بود. در حالي که جمعيت خارج شده از ايران حدود 400 ميليارد دلار ارزش اسمي داشتند در همين زمان حدود 5/2 ميليون پناهنده از افغانستان و تعداد زيادي هم از عراق به ايران سرازير شدند که 95 درصد آنها هيچ تخصصي نداشتند و نيروي کار ساده به حساب مي آمدند. پناهندگان وارد شده به ايران سالانه حدود 3 ميليارد دلار به روش هاي مختلف، هزينه به کشور تحميل کردند. جامعه تب زده انقلابي بنا به خصلت خود بيشتر پرواي پولهايي را داشت که در راه خروج از کشور بوده و در آن ميان کمتر به نيروي متخصص توجه مي کرد.

انواع دیدگاههای مطالعات مهاجرتی:            

*روانشناسی مهاجرت: در اینجا لازم است مهاجرت را از دیدگاه روانشناختی مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم که انسان مهاجر تحت تاثیر چه عواملی در این رابطه قرار داد، در ابتدا باید پویایی رفتار یا انگیزش رفتار مورد بررسی قرار گیرد. یعنی اینکه چرا موجود زنده یک عمل خاص را انجام می دهد. در این مبحث توجه روانشناسان به شناخت نیرویی که باعث حرکت موجود زنده می شود، موجب شده روانشناسان بوجود انرژیهای داخلی یا نیروهایی که موجود زنده را به حرکت در می آورد و در قابلیت پاسخگویی او نسبت به محرک خارجی موثر واقع می شود، توجه کنند، باید توجه نمود که بعد از آن که کودک متولد شد به آزمایش واقعیت مشغول می شود و در نتیجه " من" در او ایجاد می شود، بعلاوه آدمی راههایی که افراد دیگر انتخاب کرده اند می پذیرد و در نتیجه اصول اخلاقی یا وجدان اخلاقی و " فرامن" تشکیل می شود. با توجه به این مسائل، و پیچیدگی شخصیت انسان و خواسته های متفاوت فردی و اجتماعی لزوم شناخت علمی درتبیین پدیده مهاجرت بیش از نگاه سیاسی به این مقوله موثر خواهد بود.

*جامعه شناسی مهاجرت: همچنین لازم است از این پدیده (مهاجرت) برای بررسی و تحلیل، از دانش جامعه شناسی نیز بهره ببریم، همانگونه که از بعد روان شناسی شخصیت فرد و خواسته های ذهنی او می تواند مورد بررسی قرار گیرد، باید به روابط فرد و اجتماع و شرایط خاص اجتماعی نیز واقع نگرانه در تحلیل نگاه شود، ضمنا نباید فراموش کرد که دوران مهاجرتهای کلاسیک (بواسطه تثبیت مرزهای بین المللی) سپری شده است، همانگونه که در دوران کوچ ایلات و اقوام به خارج از مرزهای شناخته شدة بین المللی سپری گشته است. شاید بتوان ادعا کرد که مهاجرت به معنای عام آن دیگر واقعیت وجودی خویش را از دست داده است و هم اکنون مهاجرت بصورت تک فردی یا خانوادة کوچک عینیت داردکه با توجه به پایداری قومی، ایلی و خانواده بزرگ در مکان اولیه، هیچگاه نمی تواند پیوند وابستگی خویش را با مبدا ازدست دهد و همیشه در ارتباط متقابل با جایگاه اصلی خواهد بود.   

نظریة مهاجرت از اورت لی (ترجمه بیژن زارع):

به نظر " فار" مهاجرت بدون هیچگونه قاعده مشخص آغاز می شود، و ادامه پیدا می کند. این نظر، راونشتاین را پیش از تشکیل انجمن سلطنتی آمار 17 مارس 1885 به سمت مقاله کنونی معروفش در مورد قوانین مهاجرت هدایت کرد. اساس این مقاله روی آمار بریتانیا در 1881 قرار داشت، اما در 1889 راونشتاین باتوجه به اطلاعات اماری مربوط به بیش از 20 کشور در مقاله اش تجدید نظر کرد. در مرحلة دوم باتوجه به تاثیر نظریه های جدیدتر و بازنگری گسترده اش، مقاله خود را قوانین مهاجرت نامید. اگرچه او عقیده داشت که عمدتا قوانین مربوط به جمعیت و اقتصاد بدقت قوانین فیزیکی نیست، قوانین راونشتاین همانگونه که در مقاله اول شکل گرفته و در مقاله دوم بسط داده شده و یا اصلاح گردیده است، در جملات وی در زیر خلاصه گردیده اند. پنج قانون اول معمولا از طرف عموم نقل می شوند، در حالیکه موارد 6 و 7 اگرچه از نتایج عمومی مقاله دوم وی گرفته شده اند، چندان عمومیت ندارند، بااین وجود راه راونشتاین در مورد شماره گذاری قوانین و تا حدودی بیان آزمایشی او در مورد تسلط انگیزة اقتصادی مهاجرت نیست به برآورد اهمیت نتیجه گیری هایش، درست تر جلوه می کند.

*مهاجرت و مسافت: الف) تودة بزرگی از مهاجرین تنها مسافت کوتاهی را طی می کنند و مهاجرین معینی که در یک مرکز مشخص جذب شده اند، بدون رشد خواهند ماند. ب) معمولا مهاجران مسافتهای طولانی را باترجیح یکی از مراکز بزرگ تجاری و صنعتی انتخاب می کنند.

*مهاجرت مرحله ای: الف) سرانجام یک تغییر مکانی عمومی یا انتقال جمعیت رخ می دهد، که آهنگ جریانهای مهاجرت را در جهت مراکز بزرگ تجاری و صنعتی که مهاجرین را جذب می نماید، ایجاد می کند.ب) بلافاصله ساکنان روستاها یک شهرک را که رشد گروهی سریعی در آن بوجود آمده است، احاطه می کنند، بنابراین شکافهایی که در جمعیت روستایی به نظر می رسد بوسیله مهاجرین از نقاط دوردست پر می شودتا نیروی جاذبة یکی از شهرهای به سرعت گسترش یافتة ما در دورترین زوایای یک کشور پادشاهی نتایجی را ببار آورد. ج) فرآیند پراکندگی عکس فرآیند جذب می باشد و جنبه های مشابهی را نمایان می سازد.

*جریان و ضد جریان: هریک از جریانهای اصلی مهاجرت یک ضد جریان جبرانی را ایجاد می کند. در واژه شناسی جدید جریان و ضد جریان برای راونشتاین جایگزین تحرک و ضد تحرک گردیده است.

*اختلافات روستا- شهری در تمایل به مهاجرت: اهالی شهرکها نسبت به اهالی نواحی روستایی کمتر مهاجرت می نمایند.

*فزونی شمار زنان در بین مهاجرین مسافت کوتاه: به نظر می رسد که در بین مهاجرین کوتاه سفر برتری داشته باشند.

*تکنولوژی و مهاجرت: آیا مهاجرت افزایش پیدا می کند؟ من معتقدم چنین است، هر جایی که توانسته ام مقایسه نمایم افزایشی را در امکانات تحرک و گسترش تولیدات و تجارب که منتهی به افزایش مهاجرت می گردد، دریافته ام.

*غلبة انگیزة اقتصادی: قوانین بد یا ظالمانه، مالیات سنگین عدم جاذبة اقلیمی، شرایط اجتماعی نامساعد و حتی الاجبار(تجارت پرده، حمل و نقل) تمامی آنها جریانهای مهاجرت را ایجاد کرده و هنوز هم ایجاد می کنند. لیکن هیچ یک ازاین جریانها در این مقاله با آنهایی که ناشی از آرزوی لاینفک بشر انسانهایی که می خواهند در ملاحظات مادی از دیگران برتر باشند، نمی توانند مورد مقایسه قرار گیرند. (لهسایی زاده، 1368، ص 55 تا ص 58)

پیامد های مهاجرت

پیامدهای مهاجرت بر هر سه سازمان اجتماعی (سازمان اجتماعی مهاجران، سازمان اجتماعی مبدا و سازمان اجتماعی مقصد) اثر می گذارد. البته بین نظام های فرعی دهنده و گیرنده مبادله جمعیت صورت می گیرد. در برخی از شروط احتمالی جمع مهاجری (بوم شناختی، بعد تاریخی) تغییراتی روی می دهد که به وبة خود تغییراتی را در سازمان اجتماعی جمع مهاجری ، و به صورت نظری، در هر سه جزء آن، یعنی نظام ها ی فرهنگی، اجتماعی و شخصیت موجب می شود.لیکن همه تغییرات ناشی از مهاجرت لزوما معلول مهاجرت نیستن، این موضوع باید به طور تجربی و با بهرهگیری از رهنمودهای مناسب و محدود نظری از نوع میان گستره مشخص و توصیف شود. با این درک و پذیرش اینمسئله اهمیت دارد که امکان این هست که تغییرات سازمانهای اجتماعی مبدا و مقصد موجب شود که در سازمان اجتماعی جمع مهاجری نیز تغییراتی روی دهد. به خاطر همین ارتباط متقابل این سه سازمان اجتماعی است که به آنها بعنوان «نظام مهاجرت» اشاره می کنیم. بین این سازمانهای اجتماعی و توسط مهاجران (که از یکسو حاملان نوع خاصی از سازمان اجتماعی و از سوی دیگر اگر نه صریحا بلکه تلویحا طرفداران موثر و کارآمدی برای تغییر هستند)، عناصر سازمان های اجتماعی مبادله می شوند. تعیین جزءبه جزء همه پیامدهایی که ممکن است هر مورد مهاجرت داشته باشد اگر نه یک کار محال حداقل کار دشواری است. با اینحال معتقدیم که این تصور و برداشت که نظام مهاجرت متشکل از سه سازمان اجتماعی است با ارتباطهای متقابل که از طریق جمع مهاجری عمل می کنند ، ابزار نظری مفیدی است برای سازماندهی پژوهش جامعه شناختی دربارة پیامدهای مهاجرت (لهسایی زاده ص46 و ص47)  

مهاجرت در کشورهای جهان سوم   

مهاجرت در آمریکای لاتین: قواعدی که برای فهم مهاجرت در کشورهای توسعه نیافته در نظرگرفته شد، کفایت نمی کند به این دلیل که جمعیت آن به طرز سرسام آوری افزوده می شود .و این مشکلات اقتصادی و اجتماعی رادر بافتی پیچیده قرار می دهد. بدون شک در گوشه و کنارآن ، سقوط سریع زاد و ولد دیده می شود. اما این پدیده هنوز راه زیادی تا تعمیم در پیش دارد. از سوی دیگر نمی تواند از رشد جمعیت در کوتاه مدت جلوگیری کند؛ بدلیل آنکه ساختار محیط به طور اکثریت جوان است. درسرزمین های شما شرقی برزیل، سرتائو که بی آبی آن را تدید می کند، با یک خشکسالی استثنایی، انسانها و گله هایی را خواهیم یافت که در صفی رقت انگیز به سوی سرزمین های مطلوب تر عزیمت می کنند(ژان پیتیه، 1369، ص110)

درمکزیک مهاجرت در همه جا رشد شهرهای ملی را تغذیه می کند و این در نزدیکی کشورهای ایالت متحده آمریکا، آهنگ ویژه ای به خود می گیرد. امروزه حدود 5000000 مکزیکی در سرزمین های کشورهای ایالت متحده آمریکا، آمریکایی شده اند (همان منبع، ص111و110)

از دیگر پیامدهای مهاجرت می توان به رابطة مهاجرت و جرائم اشاره کرد: 

از جمله شرایطی که در مهاجرت می تواند کم و کیف آنها در جرائم نوجوانان موثر افتد: 

*محل تولد مهاجر از لحاظ میزان جمعیت

*دفعات مهاجرت

*سن مهاجر

*محلی که مهاجر به آنجا مهاجرت کرده است از لحاظ میزان جمعیت

*هدف مهاجرت و یا در واقع علتهای مهاجرت

*مدت مهاجرت

*وضعیت سرپرستی

*اشتغال و یا عدم اشتغال در مهاجرت

 هدف تحقیق:

یافتن دلایل مهاجرت از کشور بر مبنای تئوریها و نظریات مختلف و شرایط زیست بومی ایران و ارائه راهکارهای پیشگیری از مهاجرت

ضرورت تحقیق:

مضرات فراوان اقتصادی و فرهنگی مهاجرت از جمله مهاجرت نخبگان از کشورهای جهان سوم و در حال توسعه به کشورهای پیشرفته و ضرورت پیشگیری از این موضوع با استفاده از روشهای مناسب، از جمله دلایلی است که انجام تحقیقات تئوری و میدانی فراوان را در این خصوص ضروری می سازد.

طرح 5 سوال:

1- مهاجرین چه خصوصیاتی شخصیتی، فرهنگی، اجتماعی و تحصیلی دارند؟

2 - دلایل مهاجرت خصوصا مهاجرت نخبگان از کشورهای در حال توسعه چیست؟

3- مهاجرت از کشور ایران بر پایه کدام تئوری مهاجرت استوار است؟

4- تعیین خواسته های مهاجرین از کشور مبدا چیست؟

Normal 0 false false false EN-CA X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:kashida; text-kashida:0%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-language:EN-US;}

5- راهکارهای مثبت و موثر جلوگیری از مهاجرت کدامند؟

Normal 0 false false false EN-CA X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:kashida; text-kashida:0%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-language:EN-US;}
+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم آبان 1393ساعت 17:36  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

بررسی 5 دغدغه : عاطفه نامداری

 1- علل و عوامل مهاجرت

مهاجرت عبارت ‌است از جابه‌جایی مردم از مکانی به مکانی دیگر برای کار یا زندگی. مردم معمولاً به دلیل دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعد دورکننده‌ای مانند فقر، کمبود غذا، بلایای طبیعی، جنگ، بیکاری و کمبود امنیت مهاجرت می‌کنند. دلیل دیگر می‌تواند شرایط و عوامل مساعد جذب کننده مانند امکانات بهداشتی بیشتر، آموزش بهتر، درآمد بیشتر و مسکن بهتر در مقصد مهاجرت باشد. اگرچه مهاجرت بشر برای مدت صدها هزار سال وجود داشته و دارد ولی بررسی تأثير عوامل اجتماعي و فرهنگي، عوامل اقتصادي، عوامل سياسي (خصوصا مهاجرت نخبگان) و تحقیق در خصوص چیستی، مزایا و معایب پديده مهاجرت می تواند ما را در رسیدن به علل و عوامل اصلی مهاجرت کمک نماید.

2- علل نادیده گرفتن نقش زنان روستائی در فرآیند توسعه کشورهای در حال توسعه

زنان نیمی از پیکره هر جامعه اند و جامعه ای که بخواهد نسلی بارور و پویا در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تربیت کند طبعا ً نیازمند نیروی عظیم زنان خواهد بود. با بکارگیری توانایی ها و خلاقیت های زنان در امور مختلف می توان حافظ عدالت اجتماعی بود و در تخصیص منابع و توزیع منافع توسعه توازن بهتری برقرار کرد. همچنین ارزش کار زنان روستایی چه در کشور های توسعه یافته و چه در حال توسعه همواره از بعد تاریخی مورد غفلت قرار گرفته است . در این راستا فعالیت هایی که از سوی زنان روستایی در کشاورزی معیشتی، بازار های کار محلی و مزارع و همچنین در خانه داری انجام می گیرد ، در اندازه گیری فعالیت های اقتصادی کشور ها نادیده گرفته می شود. زنان از نظر اشتغال در مقام مقایسه با مردان، در یک حالت نا متعادل هستند و در بسیاری از این کشورهای در حال توسعه ، زنان از نظر مشارکت در فعالیت های سیاسی ، کار های تولیدی و کسب تحصیل چه به واسطه قوانین سنتی تبعیض آمیز و چه بر اثر ممنوعیت های آموزشی، تقریبا ً در حاشیه قرار گرفته اند.

3-  بررسی سرمایه گذاری خارجی و عامل اصلی رو به جلو رفتن توسعه

در همه کشورها خصوصا کشورهای در حال توسعه، جذب سرمایه گذاری خارجی از جمله موتورهای محرک توسعه و عمران کشور است.  در یک نگاه کلی، اثرات و منافع سرمایه گذاری خارجی از جهات زیر قابل بررسی است:

۱- ساختار و عملکرد صنعتی از نظر تخصیص منابع،ایجاد سرمایه و هدایت آن به سمت واحد‌های فعال و مولد و سبب افزایش تولید و کنترل تورم.

۲- رشد اشتغال و سرمایه انسانی

۳- افزایش نقدینگی بازارهای سرمایه محلی و بهبود کارایی بازار به دو صورت مستقیم وغیر مستقیم.

۴- پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد بین المللی

۵- موازنه پرداختها و تشکیل سرمایه با گذشت زمان طریق سهم سود، سودهای انباشته و برگشت سرمایه.

۶- دستیابی به بازارهای صادراتی


4-  بررسی جایگاه حمل و نقل جاده ای کالا در اقتصاد کشور

 حمل و نقل جاده ای مهمترین بخش از حمل و نقل کشور را به دلیل ارزش افزوده و تعداد نیروی کار شاغل در سایر زیرساختهای حمل و نقل تشکیل میدهد. از جمله دلایل دیگر میتوان به نبود راه های آبی داخلی، وجود مناطق کویری و کوهستانی در بخش عمده ای از کشور اشاره نمود. پارامترهای موثر در توسعه حمل و نقل کشور عبارتند از: عوامل طبیعی و جغرافیایی، عوامل اقتصادی که مهمترین شاخصه حمل و نقل است، عوامل سیاسی، عوامل اجتماعی. حفظ استاندارهای فنی، تقلیل حجم عملیات، تقلیل مدت اجرا افزایش ظرفیت موجود، کاهش نیاز ارزی طرح ها و بهسازی راه ها از جمله سیاستهای خوبی بوده است که تاکنون نتایج مثبتی در امر حمل و نقل جاده ای ایران گذاشته است. مهمترین مشکلات کنونی حمل و نقل جاده ای ایران در حال حاضر عدم بهره گیری بهینه از ظرفیت ناوگان موجود، مسائل تشکیلاتی، مالی اعتباری، تعرفه ها و مشکلات موجود در تاسیسات زیربنایی جاده ای فعلی میباشد.

5- بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده امریکا و غرب علیه ایران

در روزگار اخیر، یکی از اهداف تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده و متحدانش تغییر رفتار و جنگ اقتصادی بوده است. در این راستا دلایلی چون: وادارکردن ایران به کنار گذاشتن سیاست‌های ناخوشایند در برابر آمریکا، مجازات ایران برای اتخاذ سیاست‌های غیرقابل قبول، ابراز مراتب مخالفت نمادین با ایران به منظور جلب نظر گروههای طرفدار اسراییل به عمده دلایل اتخاذ و اعمال تحریم از سوی آمریکا و متحدانش، علیه جمهوری اسلامی واقع شده است. تبدیل تحریم های یک جانبه اقتصادی آمریکا به تحریم های چند جانبه سازمان ملل، مسئله را وارد برهه جدیدی کرده که هم از نظر سیاسی و دیپلماسی و هم از بعد اقتصادی مسئله مهمی تلقی می گردد. نتایج تحریم نشان میدهد که از نظر اقتصاد، بخش سیستم مالی بیشترین تاثیر را نسبت به سایر بخش ها متقبل می شود. تحریم های اخیر سیستم مالی کشور را نشانه گرفته اند که در صدد فلج کردن روابط مالی جمهوری اسلامی ایران با کشور های خارجی است. تحریم های اقتصادی، واردات مواد اولیه و کالا های سرمایه ای را از نظر کمی و کیفی متاثر می سازند که به دنبال خود کاهش کمی، کاهش تولید و بیکاری را به همراه دارد

منابع :

کار در غربت"مهاجرت" ، دکتر فرهنگ ارشاد ، انتشارات كلك خيال ، سال 1373

مهاجرت، حبیب ا... زنجانی، انتشارات ققنوس

اگین ال موبر گنج، ترجمه حمید خفر نجات ، نشر كسري

نظریة مهاجرت از اورت لی ، ترجمه بیژن زارع

مجله اقتصاد

روزنامه کارگر

روزنامه کارگزاران

آموزگار، علی (۱۹۹۷)، آثار تحریم غرب.

بیگ‌زاده، ابراهیم (۱۳۷۹)، «سازمانهای غیردولتی و حقوق بین الملل».

جانسون (۱۹۹۷)، پیامد های تحریم اقتصادی غرب علیه ایران.

قوام، عبدالعلی (۱۳۸۸)، روابط بین الملل(نظریه ها و رویکردها).

کامپفر و لونبرگ (۱۹۹۲)، کیفیت و اثر بخشی تحریم های غرب علیه ایران.

گزارش سالنامه‌ کمیسیون حقوق بین الملل(۱۹۷۹).

متقی، ابراهیم،(۱۳۸۸)،آمریکا در برابر ایران، تهران: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی(۱۳۷۱)،آثار تحریم غرب علیه ایران.

هاس، ریچارد (۱۹۹۷)، پیامد های تحریم اقتصادی غرب علیه ایران.

pollack,Kenneth And Other,(2009),Which Path to Persia, Washington;Brookings Institute Press.

Robert Gates And Zbigniew Brezezinski(2004),iran:Time for anew Approach,Concil on Foreign Relations,July

 

Normal 0 false false false EN-CA X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:kashida; text-kashida:0%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-language:EN-US;}
+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم آبان 1393ساعت 17:24  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

*پیشینه نظری:*

یوگا چیست؟

یوگا از ریشه کلمه سانسکریت YUJ گرفته شده  و به معنی اتحاد است. اتحاد بین تن و روان ، بین نیروهای مثبت و منفی وجود انسان . یوگا قدمت زیادی دارد و بر اساس سبک های مختلفی که در یوگا وجود دارد می توان از آن برای راهگشایی و کسب انرژی بهره برد. با توجه به چنین درکی ، یوگا ، در کتاب شاندیلیوپانیشاد (Shandilyopanishad) ، این گونه تعریف شده است : " یوگا عبارت از کنترل امواج ذهنی است.

به لحاظ تاریخی می توان سیر تحولات یوگا را در پنج مرحله بررسی کرد:
دوران پیش از کلاسیک (
Preclassical Yoga )
دوران کلاسیک (
Classical Yoga )
دوران بعد از کلاسیک (
Post Classical Yoga )
دوران مدرن (
Modern Yoga )
دوران ودایی (
۴۰۰۰ تا ۲۰۰۰ پ.م).

مکتب های مختلف یوگا
یوگا در جهت های مختلفی پیشرفت کرده است. این رشته شامل
۸ شاخۀ اصلی می‌شود که این ۸ شاخه جزء ۳ «خانوادۀ» عمده هستند: یوگای پویا، یوگای ریلکسیشن و یوگای روح. هاتا یوگا یا یوگای در رشتۀ جسمی، رایج ترین مکتب در غرب است.

فرایند یوگا را هشت مرحله شمرده­اند:{۱۸}

«یاما (اعمال و رفتاری که عموم باید انجام دهند)، نیاما (اعمال و روش­های شخصی)، آسانا (حرکات)، پرانایاما (کنترل تنفس)، پراتی­ها را (اعمال فکری و کنترل احساسات)، دهارانا (تمرکز)، دیانا (مدی تیشن) و ساما دهی (خودشناسی و حقیقت){19}

سه مرحله آخر در یوگا، یوگای درونی{21}نام دارد و ۵  مرحله اول یوگای بیرونی نام گرفته است.تمامی هشت مرحله در یوگا به «آشتانگایوگا» معروف است.{22}

نظر آقای جلال موسوی نصب درباره یوگا

آقاي‌ جلال‌ موسوي‌نسب‌ در سال‌1302 در يك‌ خانواده‌ روحاني‌ در شهرستان‌ مباركه‌ (فعلي) متولد گرديد و

طي‌ سال‌هاي‌20 تا1225 تحت‌ نظارت‌ حجة‌الاسلام‌ حاج‌ سيدمحمدعلي‌ مباركه‌ واعظ‌ شهير و محقق‌ اسلامي‌ كه‌ زماني‌ را در هند با روزنامه‌ حبل‌امتين‌ همكاري‌ داشت‌ به‌ همراه‌ مرحوم‌ استاد پرورنده‌ و مرحوم‌ شهيد آيت‌الله‌ بهشتي‌ با علوم‌ روحي‌ و خواب‌ مصنوعي‌ و.... آشنا گرديد.

سخنی از ایشان:خواهش ميكنم ديدگاهي را بپذيريد كه ديدگاه‌هاي ديگر را گرامي مي‌دارد و نقطه نظرهاي ديگر را فقط تحليل ميكند و با آنها بدون پي ورزي روبرو ميشود، زيرا آن نقطه نظري كه به ظاهر اشتباه به نظر مي‌رسد شما را به فكر وا مي‌دارد كه به چشم اندازي درست بيانديشيد؛ پس شما بوسيله اين ديدگاه غلط به سمت نگرشي درست هدايت مي‌شويد. من از شما مي‌خواهم: «اگر نميتوانيد نيكي كسي را مورد ستايش قرار دهيد سكوت كنيد و او را سرزنش نكنيد.» وقتي دو نفر با هم تفاهم ندارند، چطور شما مي‌توانيد بگوييد كه كداميك بد است و كدام يك خوب؟ ستايش نكنيد، محكوم نكنيد، همه چیز اوست...

دانشمند و فاضل‌ بلند پايه‌ هندي‌الاصل، دارا شكوه‌ در قرن‌ دهم‌ ضمن‌ بررسي‌ مشابهت‌ها، در كتاب‌ مجمع‌البحرين‌ اظهار مي‌دارد كه‌ اختلاف‌ اگر باشد در بكارگيري‌ واژه‌هاست.

تمرینات یوگا شامل تمرینات بدنی (آساناها)تمرینات تنفسی (پرانایاما) تمرینات ذهنی( پراتی هارا) و ... می باشد که در نهایت به جهت کسب سلامتی و آرامش و آگاهی مثبت بکار گرفته می شود . یوگا هنر زندگی کردن است . یوگا دانشی است که باید با زندگی روزانه هر فرد عجین شود زیرا که برتمام جنبه های حیاتی اعم از جسمی – روانی و روحی تاثیر بسزایی دارد . علم یوگا با عمل کردن روی عوامل خارجی و فیزیک بدن آغاز می شود و به لایه های ظریف بدن ارتباط داده می شود.

 هدف یوگا هماهنگ کردن سیستم های مختلف بدن است تا در پرتو آن شادابی و تندرستی کلی بدست آید.سیستم یوگا به شاخه های زیادی نظیر هاتا – راجا – گیانا – کارما – کندالینی – تانترا و ... تقسیم شده است که هر کدام از شاخه های یوگا ، بنا بر هدفی که دنبال می کند به ذکر جزئیات پرداخته و هر فرد می تواند متناسب با خصوصیات فردی و نیاز شخصی راه مورد

منابع پیشینه نظری:

{http://youga.ir/post/6/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%A7.html}

{18}ـ ر.ک یوگا سوتره های پتنجلی ، سوامی ساتیاناندا ، جلال موسوی نسب ص۲۹

{19}ـ یوگای پیشرفته، پی دی شارما ص ۱۹ / تاریخ جامع ادیان ،جان بایر ناس،ترجمه علی اصغر حکمت ۱۳۸۷ ص ۲۷۰

{21}-SAMYAMA

{22}-یوگای پیشرفته ص ۲۴

{http://www.zayeshbalesh.org/news/seminar-interview/meeting/people/120-mosavinasab-yoga.html}

 

*پیشینه تجربی:*

درباره یوگا و تآثیراتش تحقیقات زیادی انجام شده که دکتر ممان و ژرارد آرنود و آلن کریستال از افرادی بودند که بر روی تآثیرات یوگا بر ذهن و جسم تحقیقات کردند.

تحقیقات آلن کریستال:

محققان به این نتیجه رسیده اند که اغلب افرادی که اضافه وزن دارند و در سنین 50-60 سالگی به تمرینات یوگا می پردازند بعد از گذشت ده سال تمرین حدود 3-4 کیلوگرم از وزن خود را از دست می دهند، در حالی که سایر افراد مشابه که تمرینات یوگا نمی کنند در این مدت بیش از 5-6 کیلو به وزن آنها اضافه می شود.

آلن کریستال که خود شخصآ بیش از ده سال است به تمرینات یوگا می پردازد می گوید : "به غیر از مواردی که بصورت جدی به یوگا می پردازید نباید انتظار تغییر مثبت در وزن خود را داشته باشید."

وی همچنین معتقد است که انجام منظم تمرینات یوگا باعث می شود تا مردم سنین مختلف در فرم بوده و خورد و خوراک مناسبی داشته باشند. یوگا از لحاظ روحی نیز باعث می شود تا مردم به سمت رفتارهای ناهنجار کشیده نشوند و دچار استرس و افسردگی های معمول جامعه شهرنشین نگردند. باید توجه کرد که علت برخی از افزایش وزن ها استرس و افسردگی است که در این حالت شخص برای فرار از مشکلات روحی به خوردن روی می آورد.

کریستال می گوید : "شما پس از مدتی انجام تمرینات یوگا احساس مثبت و سرحال بودن خواهید کرد."

تحقیقات دکتر ممان:

دکتر ممان نکتۀ مهمی را خاطر نشان می‌کند، وی می‌گوید: «یوگا را نمی‌توان به معنای دقیق کلمه، به عنوان درمان تعریف کرد.» در واقع، آثار واقعی یوگا صرفاً «درمانی» نیستند. ولی با انجام تمرینات یوگا، فرد کنترل بهتری روی بدنش خواهد داشت و شناختی بهتری نسبت به محدودیت ها و ظرفیت هایش به دست می‌آورد؛ تمرین منظم یوگا می‌تواند راه حل های مناسبی برای مشکلات جسمی و روحی ما با خود به همراه داشته باشد.

 تحقیقات ژرارد آرنود:

ژرارد آرنود در این باره توضیح می‌دهد و می‌گوید: «تأثیر یوگا بر ذهن و عواطف به این ترتیب است که یوگا باعث یادگیری «آرامش فوق العاده»، «تعادل» در زندگی برای تمام روزها، «روی فرم بودن» و «بیشترین تأثیر بر فعالیت ها»  می‌شود».

يوگا در زندگي روزمره: تكنيك هاي يوگا مي تواند در زندگي روزمره انساني نقش آفرين باشد و در سطحي ترين لايه هاي حيات به كار انسان بيايد. اموري از قبيل: كاهش بي حوصلگي در كار، از كوره در نرفتن به هنگام جيغ هاي متمادي بچه، كنترل خشم به هنگام رانندگي و غلبه بر سرما و گرما.
لذا قدرت آرامش دهي و هماهنگي ميان ذهن و بدن از مواردي است كه استقبال از يوگا را در جهان غرب فراوان كرده است. انسان مدرن از اين طريق مي تواند بر مشكلات دروني خود فايق آيد و استفاده از داروهاي اعصاب و روان را كاهش دهد. معلمان بزرگ يوگا به شاگردان خود قدرت فراواني براي مواجهه با مشكلات روزمره مي بخشند.

چه کسانی می‌توانند یوگا تمرین کنند؟
همۀ افراد، هر سنی که باشد، با هر درجه از انعطاف پذیری، می‌توانند یوگا تمرین کنند. فقط کافی است که کلاس هایی متناسب با سطح شان انتخاب کنند: مبتدی، متوسط، پیشترفته و… .
بیشتر مشکلات احتمالی پزشکی در ارتباط با مفاصل هستند، اگر پوزیشن ها شدید باشند و یا به مدت طولانی حفظ شوند، و یا عمل تنفس به درستی انجام نشود، ممکن است مشکلاتی برای فرد ایجاد کنند.

یوگا به چه کسانی توصیه نمی شود؟
افراد دچار مشکلات مفصلی ناشی از ابتلا به برخی از بیماری های بافت همبند مانند «نشانگان مارفان» نباید یوگا انجام دهند زیرا کشش زیاد حین تمرین های یوگا مشکل های مفصلی را تشدید می کند. برای مبتلایان به این بیماری ، پیاده روی، تای چی و شنا مناسب تر است. به طورکلی درد مفصل نشانه ای است که باید به آن توجه کرد. اگر هنگام تمرین های یوگا مفصل زانو یا رانتان صدا می کند یا درد می گیرد، بهتر است فعالیت جسمی دیگری انتخاب کنید.

در کل یوگا ورزشی است که تمام ابعاد مختف بدن را در نظر دارد و به همه جنبه ها رسیدگی میکند.

*نظرم و ارتباط پیشینه ها:*در واقع با خواندن پیشینه ها در می یابیم که ورزش یوگا ورزشی با قدمت سالهای بسیار زیاد است که برگرفته شده از آیین بودایی هندی است در بین انسان های نقاط مختلف جهان رایج شده و ورزش یوگا تنها یک کاربرد ندارد و از آن میشه طبق سلیقه و نوع نگرش خودمان نوع خاصی از آن را انتخاب کنیم و ادامه دهیم اما در واقع تمام 8 مکتب یوگا اولین کار بنیادی و اساسی را که انجام می دهد افزایش میزان تمرکز ذهنی است و آسوده کردن ذهن و جسم از هرگونه مزاحمتی. در واقع ذهن را از تفکرات بیهوده آسوده می کند و همچنین جسم را نیز از هرگونه آسیب های جسمی مانند انواع درد های جسمانی و عضلانی می رهاند.در واقع یوگا به عنوان یک ورزش جسمی و ذهنی است برخلاف تمام ورزش های دیگر مانند:ایروبیک /زومبا/پیلاتس و... که اساس کار آنها بخش اعظم بر روی جسم انسان است است تا به ذهن.و بنظرم همین دلیلی می شود بر این که در سراسر دنیا یوگا از قدیم بوده و تا الان هم ادامه داشته و محبوبیتی بین افراد نسبت به ورزش های دیگر دارد.

ورزش یوگا در واقع در بین جوامع مختلف و همچنین جامعه ما فراگیر شده ولی این فراگیری اغلب در بین بانوان است و کمتر کسانی از آقایان به یوگا تمایل نشان می دهند.اغلب بانوان به دنبال روشهایی هستند که در این زندگی روزمره و پرمشغله بتوانند آرامش و آسودگی ذهنی و جسمی خود را تقویت و آن را بازسازی کنند.من شخصآ به این معتقدم که زیرا بانوان هم در مشاغل خارج ار منزل و هم در کارهای خانه داری  مشغولند و حتی نگهداری کودکان که کاری مهم است باعث می شود مادران یا بانوان متآهل که هم در خارج منزل و هم در  خانه کار می کنند به این دلیل که بتوانند آرامش ذهنی و جسمی و اعتماد به نفس لازم را به طور ثابت داشته باشند و برای رسیدن به این هدف حدود 2 یا 3 ساعت از وقت خود را در باشگاه نگذرانند به ورزش یوگا تمایل بیشتری دارند زیرا آنها می توانند وقتی از سرکار به خانه می آیند با انجام 1 ساعت از ورزش یوگا خستگی کار را از تن خارج و آرامش لازم را مجدد کسب کنند و بعد به کارهای خانه رسیدگی بکنند زیرا ورزش یوگا باعث می شود که آرامش/اعتماد به نفس/تمرکز/سلامتی ذهنی و جسمی انسان تقویت شود و یا به اصطلاح درستر کامل تر شود .یوگا به طور مداوم اثر بیشتری بر روی جسم و ذهن دارد و حتی محدودیت سنی ندارد اما اغلب این ورزش در بین افراد میانسال بیشتر مورد توجه است و همچنین می توانیم ببینیم که فراگیری این ورزش در شهرها بیشتر از شهرستان هاست که دلایل بسیار زیادی می تواند داشته باشد.

من به این دلیل به این موضوع علاقه دارم چون خیلی از بیماری های ذهنی و جسمی می توانند  با انجام منظم ورزش یوگا کم رنگتر و یا حتی ار بین بروند مانند:میگرن و... که امروزه در بین زندگی های شهری در بین افراد فعال جامعه به چشم می آید.من می خواهم با انجام روش تحقیق بر روی این موضوع بتوانم علل فراگیری یوگا را بیشتر بشناسم و تآثیر این عوامل بر زندگی ما و تصمیم گیری هایمان را بسنجم که به چه دلیل این ورزش در بین جوامع شهری باعث تسکین بسیاری از مردم  به خصوص بانوان می شود.اما از طرفی هم عامل دیگری هم هست که در بین جوانان وجود مدگرایی باعث می شود که به این ورزش اهمیت بدهند بدون آنکه واقعآ و یقینآ به این ورزش تمایل داشته باشند که عواملی که مدگرایی را به وجود می آورد تبلیغات تلویزیونی و همچنین نقش دوستان و آشنایان نیز در این مدگرایی بی تآثیر نیست.

در واقع من با نظر استاد موسوی نصب موافق هستم زیرا ایشون با فراگیری ورزش یوگا /علم روحی و خواب مصنوعی و ... در واقع دیدگاهی را بپذیریم که دیدگاه های دیگر را احترام و گرامی می دارد.در واقع زمانی که می گویند ورزش دو مادر تمام ورزش هاست /یوگا هم مادر تمام ورزش های ذهنی-جسمی است زیرا اساس کار یوگا بر ذهن است و افرادی که در این عرصه هستند اغلب بر این معتقدند که یوگا ابتدای کار بر روی ذهن انسان تآثیر می گذارد و باعث می شود که انسان از نظر ذهنی به آرامشی برسد و همین امر دلیل بالا رفتن تمرکز و قوای ذهنی می شود و بعد از آن وقتی که به آرامش ذهنی می رسیم که از هرگونه تفکرات ذهرآلود رها شویم باعث می شود که بر روی موضوعات کم اهمیت ذهنمان / جسم مان را درگیرش نکنیم و دلیلی بر سلامت جسمی می شود زیرا به جسممان تفکرات ذهرآلود ذهنمان را منتقل نمی کنیم و به آرامش جسمی می رسیم که همین امر در بعضی افراد کمک کرده که در درد های عضلانی توان مقاومت پیدا کردند و بعد ها دردهای عضلانی و جسمی اشان کاهش یافته است.

همچنین با تحقیقات آلن کریستال نیز موافقم و فکر میکنم اگر می خواهیم کاری را انجام بدهیم و تآثیر واقعی آن را ببینیم باید مدت بیشتری در زندگی روزمره را به آن اختصاص دهیم و برای چندین سال به آن ادامه دهیم تا بتوانیم تآثیرات واقعی آن را ببینیم.

همچنین با تحقیقات دکتر ممان که معتقدند که یوگا را نمی توان درمان تعریف کرد و آثار واقعی یوگا صرفآ درمانی نیست موافقم زیرا هستند افرادی که به ورزش یوگا گرایش داشتند اما هیچ نتایج درمانی از یوگا نگرفتند و فقط به آرامش ذهنی رسیدند و بر روی سلامتی جسمی آنها تآثیری نداشته است.

اما درباره این گفته  <در کل یوگا ورزشی است که تمام ابعاد مختف بدن را در نظر دارد و به همه جنبه ها رسیدگی میکند> مخالفم چون افرادی بودند که ناراحتی های حاد مانند گرفتگی عروق یا ناتوانی های جسمی داشتند و با انجام یوگا تنها توانستند به آرامش ذهنی برسند و روی جسم آنها تآثیری نداشته به این دلیل که اگر یوگا می توانست به تمام ابعاد مختلف بدن تآثیر بگذارد دیگر خیلی ها باید مریض نمی شدن و یا حتی همه ی آنها باید  شفا پیدا می کردند و اینگونه نیست زیرا همه ی اینها ابزاری برای زندگی بهتر است و نمی تواند بر روی  ورود به  زندگی جاودانگی که همان مرگ است تآثیر بگذارند پس همه ی اینها برای بهتر زندگی کردن است.

 منابع پیشینه تجربی:

{http://www.pazhoheshkade.ir}

http://www.afkarnews.ir/prtipyazvt1aqq2.cbct.html}

{http://www.pazhoheshkade.ir}

http://www2.tavanir.org.ir/sport/miansal_uga.asp

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم آبان 1393ساعت 19:32  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

پشینه نظری :

    زعفران با نام علمی كركوس ساتیوس Crocus Sativus از خانواده زنبقیان Iridaceae می باشد. در برخی منابع، مثلا در دائره المــعارف آمریكا Americana Encyclopedia ذكر شده است كه این كلمه از كریكوس Corycus كه نام منطقه ای در سیلیسیا Cilicia واقع در شرق مدیترانه می باشد گرفته شده است. عده ای مبداء زعفران را ایالت قدیم ماد ایران می دانند، برخی از محققین نیز خاستگاه زعفران را در منطقه وسیعتری از كره زمین شامل یونان، تركیه، آسیای صغیر و ایران می دانند.

ایرانیان ضمن صدور زعفران به بسیاری از نقاط جهان باستان، خواص آن را به یونانیها، رومیها، چینیها و اقوام سامی از جمله عربها معرفی كردند و شیوه زراعت آن را در سده های اول تا چهارم هجری به امم اسلامی پیرامون مدیترانه آموختند. به این ترتیب كه نخستین زعفران كارها به وسیله ایرانیان تبعید شده توسط معاویه در نواحی شام دایر شدند، سپس كاشت زعفران در شمال افریقا و اندلس (اسپانیای اسلامی) وصقلیه (سیسیل) رواج یافت و اقوام ایرانی همچون رستمیان و بنوطبری در انتقال فرهنگ زعفرانكاری مؤثر بودند.

مستندات تاریخی بیانگر این واقعیت است كه ایرانیان از روزگاران كهن به زر و زعفران علاقه و توجهی بلیغ داشته اند به طوری كه در جشن ها و سرور ها و مجالس بزم و نشاط مانند عروسی ها و اعیاد، یا استقبال از بزرگان و زائران زر و زعفران نثار قدمها می كردند. در برپایی با شكوهتر این گونه آئین ها، ضمن آذین بندی و آینه بندان، سكه های زرین و سیمین را به همراه زعفران و گل و نقل بر سر عروس و داماد یا شخصیتهای مورد نظر، و گاهی همه حاضران در این گونه مراسم می ریختند. در برخی ازمراسم زعفران را به تنهایی، یا همراه با مشك وعنبر و عود دود می كردند و گلاب می پاشیدند.

درعصرهخامنشیان زعفران برای تزئین گرده های نان ومعطر كردن خوراكها به كار می رفته است. فردیناند یوستی ضمن شرح زندگانی داریوش نوشته است: ((شاه ایران تن خود را روغنی معطر می مالید كه عبارت بود از مخلوط روغن آفتاب گردان كه در پیه شیر پخته و با زعفران و شراب خرما تهیه میشد)). در دوره پارتها زعفران ایران به یونان و روم می رفت، بعدا چین هم از مشتریان زعفران ایران شد. در عصر ساسانیان كاشت زعفران در قم و بون نیز رایج گردید و مرغوبیت محصول آنها شهرت یافت. در همان روزگار زعفران در پرداخت كاغذهای گران قیمت كاربرد پیداكرد، اما پیشتر از آن محلول زعفران به عنوان مركب تحریراستفاده می شد،وتا قرنها بعددرتركیب مركبهای تحریر مرغوب به كار می رفته است. از انواع مركب زعفرانی كم رنگ و پر رنگ (از زرد كمرنگ تا قرمز خونین) برای نوشتن عنوان فرمانها و نامه های سلاطین و خلیفگان و امرا، و همچنین در تحریر عنوانها و سرفصلهای كتب و رسالات و نیز در تذهیب و تشعیر ، و در تصویر ها و نقوش حواشی و متن استفاده می شده است.

بیشتر منابع انگلیسی زعفران را از واژه الصفران و واژه‌ای عرب دانسته‌اند اما درستی این موضوع بعید به نظر می‌رسد چون کاربرد زعفران قدمتی بیشتر از ده هزار سال دارد و این گیاه بومی رشته کوههای البرز و آسیای میانه‌است. وزن این واژه نیز عربی نیست و اصولاً بیشتر نام‌هایی که در عربی به «ان» ختم می‌شوند ریشه فارسی دارند مانند مهرجان، جلجلان و... شاید زعفران در اصل زرپران بوده یعنی گلی که کلاله آن هم ارزش زر و طلا است و این واژه سپس به زعفران تبدیل شده. در زبان فارسی و ترکی زفرون (زفرو) و در عربی زعفران در انگلیسی saffron در اسپانی azafrán در فرانسه safrane در ایتالیایی zaferano به هندی zuffron تلفظ می‌شود.

پیشینه تجربی :

زعفران ایران بدلیل داشتن کیفیت منحصر بفرد نسبت به محصولات مشابه سایر کشورها، جایگاه خاصی در بازار زعفران صادراتی دارد ضمن اینکه تولید و کشت زعفران و برداشت آن در استان خراسان نیز بدلیل ساختار خاص آب و هوایی، سبب رونق بیشتر این صنعت گردیده است. فرایند بسته بندی زعفران شامل بسته بندی انواع زعفران تولیدی اعم از پوشال، نگین، سرگل و زعفران دسته در شرکتهای تولیدکننده می باشد.

کشت زعفران، برداشت و پاکسازی آن عموما به شکل یکسانی انجام می شود ولی تفاوت در بسته بندی و کیفیت زعفران سبب تمایز محصولات می گردد. همین تمایز گروه تولیدی محصولات غذایی شهری (زعفران شهری) را بر آن داشته که بسته بندی زعفران خود را در اشکال گوناگون چون بسته بندی وکیوم، خاتم، قوطی، جعبه ای، بسته بندیهای میلاد، ونوس و اطلس به بازار در وزنهای مختلف عرضه کند.

کنترل کالای ورودی

كلیه اقلام و مواد اولیه موثر بر كیفیت (شامل زعفران و مواد اولیه بسته بندی) در بدو ورود توسط واحدکنترل كیفیت ، در محل ورود كنترل می گردند. پس از ورود مواد اولیه اعم از ورود انبوه و یا جزء ، به واحد کنترل كیفیت اطلاع داده شده و واحد کنترل كیفیت اقدام به نمونه گیری و كنترل مطابق با استانداردهای مربوطه می نماید. و نتایج بدست آمده ثبت می گردد . در بدو ورود زعفران آزمون های ذیل جهت ارزیابی كیفیت انجام میپذیرد:

- آزمون رنگ (استخراج و تشخیص رنگ های افزودنی)

- آزمون قدرت رنگی وارزیابی میزان كروسین ،سافرانال و پیكروكروسین

- رطوبت

- خاكستر كل

- خاکستر نامحلول در اسید

-میزان مواد خارجی مربوط به محیط و بقایای گل

- عصاره محلول در آب سرد

- پیگمان

- ازت تام

- فیبر خام

HYPERLINK "http://www.shahri.com/saffron-packaging/more) /"(   سپس وارد مرحله بسته بندی به شرح ذیل میگردد.

سورتینگ:كاركنان بخش سورتینگ زعفران های ورودی را با دقت كامل سورت می كنند. كه شامل جداسازی كلیه ذرات خارجی و بقایای گل می باشد.

توزین: پس از سورت ،زعفران به بخش توزین انتقال می یابد در این قسمت كاركنان بخش توزین بر حسب میزان و نوع بسته بندی مورد نظر زعفران را با ترازوهای دقیق و كالیبره شده وزن میكنند.

درب بندی: پس از بخش توزین زعفران به بخش درب بندی منتقل می شود. درب بندی بسته بندی های قوطی شكل توسط كاركنان مربوطه با دقت كامل انجام گرفته و درب بندی بسته بندی های پاكتی توسط دستگاه دوخت صورت می گیرد.

وکیوم: دربعضی بسته بندیهای قوطی شكل ، قوطی ها بر روی كارت های مشخص ، گذاشته و بوسیله تلق وكیوم می شوند . و بعد از این عمل قوطیهای وكیوم شده پس از کد گذاری جعبه گذاری و یا شیرینگ می شوند.

جت پرینتر (كد زنی): بعد از بسته بندی اولیه بسته ها، توسط دستگاه جت پرینتر، مشخصات بسته شامل وزن محصول،‌ تاریخ تولید، تاریخ انقضاء، كد محصول، سریال تولید و نوع محصول بر روی بسته ها چاپ می شود.

جعبه گذاری: بسته ها بعداز بخش جت پرینتر بسته بندی نهایی گشته و جعبه گذاری می شوند . نوع بسته و تعداد داخل بسته با توجه به نوع محصول انجام می شود.

شرینگ پك:در انتها بعضی از محصولات توسط دستگاه شرینگ پك بسته بندی می گردد . كه بصورت بسته هایی با تعداد مشخص می باشد.

بازرسی و آزمون:ویژگی محصول در مراحل مختلف مورد پایش و اندازه گیری واقع می شود.

كنترل حین فرآیند: مسئول كنترل كیفیت هر دو ساعت یكبار از خط تولید بازدید بعمل آورده و عملكرد كاركنان در بخشهای مختلف را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند و نتایج حاصله را در فرم مربوطه درج می كند و در صورت مشاهده عدم انطباق اقدامات لازم صورت می گیرد.

كنترل محصول نهایی: پس از ساخت و تولید و بسته بندی , محصول مطابق استانداردهای ملی مرتبط با بسته بندی زعفران كنترل شده و نتایج توسط بازرس کنترل كیفیت در فرمهای مربوطه ثبت می گردد.

لازم به ذكر است در ابتدا خرید زعفران صرفا از تامین كنندگان ارزیابی شده و معتبرصورت می گیرد وسپس كلیه مراحل فوق انجام می گیرد.

نتیجه :

     وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفت و فرآورده های نفتی یکی از مشکلات اساسی است که همواره در برنامه های توسعه کشور برای رهایی از آن، سیاست ها و راه کارهای مختلفی در نظر گرفته شده است که توسعه صادرات غیر نفتی یکی ار این موارد است. افزایش صادرات و توسعه آن مانند هر متغییر اقتصادی، تابع عوامل گوناگونی مانند میزان تولید، نرخ ارز، قیمت کالا، درآمد کشورهای وارد کننده و ... میباشد. آنچه مسلم است بسته به نوع کالا و محصول، عوامل موثر بر صادرات ، اثرگذاری متفاوتی خواهند داشت. آنچه در این میان مهم می باشد بررسی عوامل موثر بر صادرات و تعیین متغییرهای مهم و سپس سیاستگذاری مناسب بر اساس نتایج حاصله در جهت تحقق توسعه صادرات کالا و خدمات میباشد.

در این میان زعفران نیز به عنوان یکی از اقلام مهم صادرات غیر نفتی کشور، تحت تاثیر عوامل گوناگون در طول زمان بوده است. نتایج حاصل از برآورد تابع عرضه صادرات زعفران نشان می دهد که تولید زعفران و نرخ ارز واقعی بر صادرات زعفران تاثیر مثبت و قیمت صادراتی زعفران و جنگ، اثر منفی داشته است. از سوی دیگر بررسی های آماری نشان می دهد که درآمد حاصل از صادرات زعفران طی دوره مورد بررسی ناپایدار بوده و دلیل ناپایداری، مربوط به تقاضای صادرات است نه عرضه صادرات.

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه دهم آبان 1393ساعت 22:58  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع:عوامل مؤثر در موفقیت بازاریابی جاویژه در منطقه 7 شهرداری تهران

در بازاریابی جاویژه  یک بخش متمایز را یافته و خدمات شایسته ای  را به آن بخش  ارائه می نماییم.با توجه به این که بازاریابی یکی از عوامل مؤثر در موفقیت فروش بنگاههای اقتصادی می باشد لذا در این تحقیق سعی می شود عوامل مؤثر بر بازاریابی جاویژه بررسی و تعیین گردد.

موضوع:راهکارهای عملی افزایش فروش محصولات آرایشی و بهداشتی در منطقه 7 تهران

با  توجه  به  این  که یکی از عوامل تشکیل بنگاههای  اقتصادی  کسب سود می باشد و  کسب  سود رابطه مستقیم با فروش دارد لذا در این تحقیق به بررسی عوامل و راهکارهای عملی افزایش فروش که مستقیما باعث رونق اقتصادی بنگاهها می گردد پرداخته شده است.

موضوع:بررسی عوامل مؤثر بر تابعیت و دستور پذیری کارمندان یک مجموعه از بخش مدیریت در شرکتهای خصوصی منطقه 7 تهران

با توجه به این که در یک مجموعه ارتباط بین مدیران و کارمندان زیر مجموعه آن بسیار مهم و نقش کیدی در موفقیت آن مجموعه دارد  لذا  در این  تحقیق  عوامل  مؤثر در ایجاد تابعیت و دستورپذیری کارمندان  از مدیریت بررسی می گردد.

موضوع:بررسی نوع رشته تحصیلی دانشگاهی افراد با موضوع فعالیت آنها در شرکت های خصوصی منطقه 8 تهران

با توجه به اینکه  امروزه داشتن تحصیلات  دانشگاهی برای  موفقیت  در فعالیت های کاری  بسیار مهم می باشد لذا در این تحقیق رابطه بین رشته تحصیلی دانشگاهی افراد با موضوع فعالیت آنها در شرکت بررسی می گردد.

موضوع:بررسی رابطه هوش عاطفی و مهارتهای ارتباطی و راهبردهای مدیریت تعارض در دانشگاههای دولتی تهران

با توجه به این که تعارض بخشی از رفتارهای سازمانی می باشد لذا در این تحقیق به خصوصیاتی مانند هوش  عاطفی  و  مهارتهای ارتباطی با راهکارهای  یک مدیر در مبارزه با  تعارض  و حل آن پرداخته شده است.


+ نوشته شده در  شنبه دهم آبان 1393ساعت 22:23  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

اصلاحیه:

1.

بررسی تاثیر عملکرد بر مدیریت عملکرد در شهر تهران در سال 90:

چون عملکرد کارکنان با بهره وری سازمانی و ارتقای رتبه در سطح جهانی کاملا مرتبط بوده و روی هم تاثیر دارند لذا باید عوامل موثر بر آن بررسی گردد که یکی از این عوامل موثر انگیزش می باشد.

 

2.تاثیر تنوع محصول بر میزان فروش آن در شرکت دلپذیر در سال 92:

 

چون سودآوری و میزان فروش برای مدیران مهم است و لازمه حیات یک سازمان می باشد لازم است عوامل موثر بر آن بررسی شود.یکی از این ع.امل موثر تنوع محصول است که برای مصرف کنندگان جذابیت دارد لذا باید تاثیر تنوع محصول بر میزان فروش مورد پژوهش قرار گیرد و نتیجه آن در اختیار مدیران قرار گیرد تا به بهبود میزان فروش در سازمان کمک کند.

 

3.تاثیر فیلم های ماهواره ای بر خانواده های غرب تهران در یک دهه اخیر:

 

چون تعداد ماهواره بین ها رو به افزایش است  و افراد بخش زیادی از ساعات روزانه خود را برای دیدن برنامه های ماهواره ای سپری میکنند ضروری است اثرات تماشای برنامه های آن بررسی گردد.

 

4.تاثیر شبکه های اجتماعی بر تحصیلات دانشجویان ارشاد دماوند در سال 92:

 

 

چون این شبکه ها گسترش یافته و استفاده از آن ها در بین جوانان رایج شده و افراد بخش زیادی از زمان خود را برای استفاده از این شبکه ها می گذرانند و نوعی اعتیاد در بین جوانان ایجاد شده لازم است تاثیرات مثبت و منفی آن ها بر روی تحصیلات دانشجویان بررسی گردد و آگاهی ها و هشدارهای لازم به استفاده کنندگان آن داده شود تا از آثار مخرب آن جلوگیری گردد.

 

5.تاثیر نوع مدیریت بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان منطقه 15 شهر تهران:

 

نیاز به مدیریت و رهبری در همه زمینه های فعالیت اجتماعی امری محسوس و حیاتی است.منابع انسانی و مادی عظیم بدون هدایت و رهبری لایق به زودی رو به نابودی می رود لذا لازم است تاثیرات مدیریت آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بررسی گردد.

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه نهم آبان 1393ساعت 18:7  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

 تاثیر چیدمان بر افزایش فروش درفروشگاه شهروند

بیان مسئله :

فروشگاه زنجيره اي مجموعه اي از فروشگاهها است كه داراي يك مارك تجاري خاص، مديريت متمركز وبه طورمعمول باروش كسب وكاراستاندارد است.باتوجه به اينكه فروشگاههاي زنجيره اي در كشورهاي توسعه يافته توانسته اند دربازارهاي رقابتي جايگاهي براي خود ايجاد نمايند . اما هنوز دركشورهايي همچون ايران نتوانسته اند در عرصه رقابت حرفي براي گفتن داشته باشند شايد چندين دليل ميتواند چنين شرايطي را برايشان بوجود آورد. كه دراينجا ميتوان چندين سوال براي رسيدن به جواب داشته باشيم .

5 سوال :

1-    آيا انحصاري ودولتي بودن فروشگاهها وسياستهاي اعمال شده برآنها ميتواند باعث چنين شرايطي شود ؟

2-  آيا نبود دانش واطلاعات كافي درزمينه هاي مختلف ( استاندارد ، كيفيت ، طراحي وچيدمان و غيره  ... )  باعث بروز چنين مسائلي درفروشگاههاي زنجيره اي داخلي شده است ؟

3-    آيا فرهنگ و مذهب چنين شرايطي را ايجاد نموده است ؟

4-    آيا تحريمهاي زماني ميتواند چنين شرايطي را از سوي دولتهاي ديگر در برداشته باشد؟

5-    آيا تابه امروز  به نيازها  وخواسته هاي مشتري با ديدگاه كنوني نظر شده است ؟

هدف

ناگفته پيداست كه اولين و شايد مهمترين گام در طراحي و چيدمان يك سيستم  فروشگاهي ، تعريف صحيح از محصول  ونحوه قرارگرفتن صحيح واصولي با استاندارد هاي جهاني است .

اهميت وضرورت اين موضوع

نبود يكپارچگي اطلاعات در سازمانها، بخشهاي مختلف را تبديل به جزايري مستقل از هم مي کند. نبود توزيع مناسب و يكپارچه اطلاعات بين اجزاي مختلف، باعث مي شود كه هر بخشي تنها به بهينه كردن منافع خود بينديشد. براي مثال: بخش خريد‏، هنگامي كه از اطلاعات انبار يا فروش آگاهي نداشته باشد‏، طبيعي است كه تنها به بيشينه كردن منافع خود مي‌انديشد. اين در حالي است كه سازمان هنگامي موفق خواهد بود كه بتواند اين اطلاعات را در تعامل با يكديگر موردتجزيه و تحليل قرار دهد و فارغ از منافع اجزاي سازمان‏، براي بهينه كردن منافع كل سازمان تصميم‌گيري كند. چندين سال است كه به كمك فناوري اطلاعات و به منظور ايجاد يكپارچگي در اطلاعات سازمان، نرم‌افزارهاي موسوم به برنامه‌ريزي منابع سازمان (Planning Resource Enterprise) (ERP) روانه بازار شده است.

 

 

 عوامل موثر بر میزان صادرات محصول زعفران

   بیان مسئله :

    اهميت محصول زعفران از نقطه نظر اقتصادي و جايگاه ونقش جهاني آن امروزه بركسي پوشيده نيست تاآنجا كه ميتوان زعفران را طلاي سرخ لقب داد طلاي سرخي كه به واسطه استثمار توليدكنندگان در سنوات گذشته قسمت طلائي اين محصول نصيب دلالان و واسطه هاوقسمت سرخي آن كه ناشي از خون دل توليدكنندگان و كشاورزان در به ثمر رساندن اين محصول ميباشد سهم زارعين بوده است .

اين محصول باجايگاه انحصاري توليد دركشور ما ( خراسان رضوي ، خراسان جنوبي ، خراسان شمالي ،   يزد )  تامين كننده نياز بازارهاي اروپا وساير نقاط به زعفران ميباشد باگذشت زمان و هويدا شدن خواص وتاثير متعدد اين محصول برسلامت و نشاط آدمي ومصرف روز افزون آن در صنايع مختلف غذائي و داروئي موج تقاضا براي اين محصول رو به تزايد ميباشد .

  متاسفانه در سنوات گذشته زعفران توليدي كشور به صورت فله اي وباتناژ بالاوعمدتا"  بدون بسته بندي به اسپانياوديگركشورها صادر مي شده است واصولا"‌ محصول زعفران توليدي ايران را پس از بسته بندي مجدد در ابعاد مصرف ، باعنوان زعفران اسپانيا در دنيا مي شناسند آمارها ميانگين توليد را درپنج سال اخير در كشور ما باتوجه به تاثير آب و هوا وسايرشرايط حدود0 18 تن نشان مي دهد كه قسمت اعظم آن به خارج از كشور صادر شده است .

انحصار خريداري محصول از زارعين در داخل توسط دلالان از يكطرف و انحصار خريد محصول به صورت فله توسط كشور اسپانيا نمايانگر ظلم مضاعف به زارعين وكشور ميباشد . كه موارد يادشده لزوم چاره جوئي در ساماندهي وضعيت بازار زعفران را ايجاب مينمايد .

5 سوال:

1-    آيا سیاستهای دولتی  باعث چنين شرايطي میتواند باشد  ؟

2-  آيا نبود دانش واطلاعات كافي درزمينه هاي مختلف ( استاندارد ، كيفيت ، و غيره  ... )  باعث بروز چنين مسائلي شده است ؟

3-    آيا نقش دلالان و واسطه گران چنين شرايطي را ايجاد نموده است ؟

4-    آيا تحريمها زماني ميتواند چنين شرايطي را از سوي دولتهاي ديگر در برداشته باشد؟

5-    آيا تابه امروز به زعفران به دید یک محصول قابل صادرات که باعث توسعه یافتگی در کشورمیشود نگاه نشده است  ؟

هدف

   سالهاي متمادي به دليل شكل گيري چرخه ناسالم و ناعادلانه خريد وفروش در بازار زعفران موجب ايجاد  تهديدبراي  نظام توليد اين محصول در كشور گرديده و نابساماني يادشده  ميتوانست منجر به وارد آمدن آسيب غير قابل جبران به كميت و كيفيت زعفران ايران در  بازار جهاني گردد واين ناهنجاري تاآنجا پيش رفت كه پاره اي از گزارشات نشانگر آن بود كه كشاورزان به واسطه عدم توجيه اقتصادي توليدو قيمت هاي نازل خريد از سوي دلالان به جاي توليد ترجيح دادند تابا ريشه كني مزارع و خروج پيازهاي زعفران از مزارع عملا" از جرگه توليد اين محصول خارج شوند ونقطه قابل توجه اينكه پيازهاي يادشده بلا درنگ توسط عوامل سود جو جهت ترويج كشت زعفران به كشور اقغانستان منتقل گرديدند .

وضعيت ياد شده ، موج اعتراضات كشاورزان و توليد كنندگان خطاب به مسئولين محلي وكشوري موجب دستور رياست محترم جمهوري وبه تبع آن وزير محترم جهاد كشاورزي در بررسي موضوع و ساماندهي وضعيت اسفبار بازار زعفران گرديد .

 اهمیت وضرورت موضوع

درآسيب شناسي وتحليل چرخه سنتي خريدوفروش زعفران مي توان ضعفهاي  ذيل كه هريك به تنهائي جهت ايجاد مخاطره دراين ساز وكار كفايت مينمايد اشاره نمود .

1)     اجحاف وبي عدالتي  در پرداخت حق كشاورزان زعفران كار به ويژه باعنايت  به اينكه اكثر اين كشاورزان از محرومترين اقشارتوليدكننده بوده  و در مناطق  باحداقل بارندگي وتوسعه يافتگي زندگي مينمايند .

2)     تنزل جايگاه و منزلت زعفران ايران در بازارهاي هدف ( عدم نگرش علمي در صادرات ، صادرات فله اي محصول ، پائين نگاه داشتن قيمت صادراتي زعفران كشور به لحاظ  رقابتهاي ناسالم و بي اطلاعي ازقيمت واقعي محصول ).

3)     ترويج بي كيفيتي زعفران در سطح بازار (عدم ارتقاء‌ كيفي وبهره وري درتوليد به لحاظ عدم استقرار نظام ارزشيابي علمي مبتني بركيفيت) .

4)     استثمار كشاورزان و كسب منافع چند برابري  حاصل از فروش( بديهي است اين امر منافاتي بامطالب ذكرشده مبني بر عرضه زعفران  با نرخ كمتر از ارزش واقعي آن نداردليكن ارزش افزوده ناشي از خريد وفروش محصول براي دلالان بسيار قابل توجه بوده است )

5)      فقدان تشكيلات حقيقي و ياحقوقي ( فردي ، جمعي ، صنفي )  براي جلوگيري از اجحاف ها و ناروائي هابه قشر توليد كننده .

+ نوشته شده در  جمعه نهم آبان 1393ساعت 16:22  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

پیشینه نظری

شبکهٔ اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گروه‌هایی (که عموماً فردی یا سازمانی هستند) تشکیل شده‌است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی مانند: ایده‌ها و تبادلات مالی، دوست‌ها، خویشاوندی، لینک‌های وب و ... به هم متصل اند. فضای مجازی مجال شکل‌گیری اجتماعات جدید از کاربران را فراهم می‌کند.

 از زمان تونیس (Tonnies) و تلاش او برای تعریف دو گونه تجمع انسانی یعنی "اجتماع" در مقابل "جامعه"(گزلشافت و گمنشافت) به بعد همه متفکران علوم اجتماعی و فرهنگی "رو در رو بودن"، "محدودیت تعداد"، "ابتناء بر روابط عاطفی و نه روابط عقلانی را از خصائص بنیانی" اجتماع" عنوان کرده‌اند.

نظرات ونچرلی در سایت USINFO ارائه شده‌است. او به شبکه‌ها و سازمان‌های رسمی که به سامان بخشیدن به روابط و مقررات ارتباطاتی در فضای مجازی اشتغال دارند، می‌پردازد.

 شبکه های اجتماعی مجازی، امروزه نقش بسیار مهمی در خلق این فضای مجازی دارند. از خلال همین واقعیت های مجازی است که آسیب های روانی و سیاسی بسیار گسترده ای را می توانند برای یک جامعه به وجود آورند. (Myers 2000)  

شبکه های اجتماعی، به مجموعه ای از افراد که به صورت گروهی با یکدیگر ارتباط داشته و مواردی مانند اطلاعات، نیازمندی ها، فعالیت ها و افکار خود را به اشتراک بگذارند، شبکه های اجتماعی گویند. شبکه های اجتماعی را می توان به دو دسته شبکه های مجازی و شبکه های غیرمجازی تقسیم کرد. شبکه های غیرمجازی در واقع شبکه هایی هستند که توسط مجموعه ای از افراد و گروه های به هم پیوسته، در محیط اجتماعی عمل می کنند. شبکه اجتماعی مجازی یا شبکه اجتماعی اینترنتی، وب سایت یامجموعه ای از وب سایت هایی است که به کاربران امکان می دهد، علاقه مندی ها، افکار و فعالیت های خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند؛ به عبارت دیگر، شبکه های اجتماعی سایت هایی هستند که با استفاده از یک موتور جستوجوگر و افزودن امکاناتی مانند چت، پیام رسانی الکترونیک، انتقال تصویر و صدا و...، امکان ارتباط بیشتر کاربران را در قالب شبکه ای از روابط فردی و گروهی فراهم می آورند.  Resnick2000

شبکه‌ های اجتماعی، پیشینه‌ای به قدمت حیات بشر داشته و پیوندی آشکار با هم‌زیستی اجتماعی انسان‌ها در کنار یکدیگر دارند. آنچه قابلیت شبکه‌های اجتماعی عصر کنونی را از گذشته متمایز می‌سازد،  بستر شکل گیری شبکه‌ های اجتماعی و مکانیزم‌های ارتباطات درونی آنها است. این قابلیت‌ها، توانایی تغییر در معادلات سنتی قدرت را نصیب این شبکه‌ها نموده است. دکتر محمود بابایی 1390

با گستردگی واسطه‌های انتشار اطلاعات، تمرکز قدرت در کنترل اطلاعات از میان رفته است؛ و از سوی دیگر، کانون‌های قدرتی که در شبکه‌ های اجتماعی، پیرامون ارزش‌ها، ایده‌ها، و علایق مشترک شکل گرفته‌اند، در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در نقش بازیگران قدرتمند، اظهار وجود کرده‌اند. دکتر محمود بابایی 1390

تحلیل گران اجتماعی دیگر نیز هشدارهای مشابهی داده اند. (R2002 Blood) سانستین (P49. Sunstein 2001)، هشدار پوتنام را یک سال بعد این گونه تکرار کرد: تکنولوژی های جدید از جمله اینترنت به صورت چشمگیری توانایی مردم برای شنیدن صدای خود و ممانعت از شنیدن صدای دیگران را افزایش داده است؛ برای مثال بلاگ ها می توانند تازه ترین نمونه ها از سایبر آپارتاید باشند. بسیاری بلاگرها خود از نگرانی در مورد این پدیده که "پیله بستن"  می نامند، صحبت می کنند. این مسئله از نظر جامعه شناسان موجب ذره ای و اتمیزه شدن فرد و کاهش انسجام و همبستگی می گردد.

نظرسنجي جديدي كه از سوي كميسيون اروپا انجام شده نشان مي‌دهد كه 77 درصد از كودكان 13 تا 16 ساله و 38 درصد از كودكان 9 تا 12 ساله در اروپا در شبكه‌هاي اجتماعي عضو هستند.

براساس یک نظرسنجی، 26 درصد کاربران اینترنت اظهار داشته‏اند که به طور مرتب به پایگاههای پورنوگرافی سر می‏زنند و اضافه کرده‏اند که برخی اوقات دچار برانگیختگی جنسی نیز می‏گردند. طبق این تحقیق، این افراد به طور متوسط در طول یک هفته، چهار ساعت را به گشت و گذار در پایگاههای غیر اخلاقی بزرگسالان می‏گذارنند و 5/37 درصد از آنان نیز اعتراف کرده‏اند که در نتیجه تحریک برانگیزی این سایت‏ها، دچار اعمال غیر اخلاقی شده‏اند. برای چنین افرادی، اینترنت بیشترین تحریک برانگیزی و هیجان جنسی را فراهم می‏کند.(گرينفيلد، 1384: 49)

معمولا خانواده‌ها نگاهي متعادل و منطقي پيرامون استفاده فرزندانشان از اينترنت نداشته و دو سياست کاملا قطبي نسبت به اين موضوع در پيش مي‌گيرند. به‌طوريکه براساس نتايج يونگ در سال 1998، معمولاً والدين در برخورد با استفاده فرزندا‌نشان از اينترنت،‌مايلند در يكي از دو دسته "سهل‌انگاري مهربانانه" و "تبعيد قاطع يا مطلق قرار بگيرند"همانند تمامي انواع ديگر اعتياد‌، اعتياد به اينترنت نيز با علائمي همراه است همچون، اضطراب، افسردگي، كج خلقي، بي‌قراري، تفكرهاي وسواسي و يا خيالبافي راجع به اينترنت. از طرفي، در عين حال كه روابط اين افراد (به ويژه كودكان و نوجوانان) در جهان مجازي افزايش مي‌يابد، در مقابل از دامنه روابط آنان در جهان واقعي كاسته مي‌شود. ضمن آنكه، احتمال لطمه ديدن عملكرد آموزش نيز وجود دارد . (سایمون و کن 2005)

اين تبيين‌بر پايه مطالعات بي. اف. اسكينر راجع به شرطي‌شدن عامل يا کنشگر است. براساس اين ديدگاه، فرد براي دريافت پاداش وارد اينترنت مي‌شود. پاداشهايي كه وي از اين رفتار مي‌گيرد، فرار از واقعيت، رسيدن به عشق و سرگرميهاي زياد است و چنانچه فرد در زمانهاي آتي نيز به اين پاداشها نياز داشته باشد، احتمالاً به اينترنت روي خواهد آورد. در نتيجه، اين روند تقويت شده و چرخه همچنان ادامه پيدا مي‌كند. (Duran, 2003: 2)

مریم رامشت، روانشناس در این باره می‌گوید: شبکه‌های اینترنتی موجود از جوامع دیگر وارد جامعه ما شده است و تفاوت فرهنگی فاحشی با جامعه ما از لحاظ سنت و مذهب دارد و آثار این تفاوت فرهنگی دور شدن جوان‌های ما از محیط خانواده، فرهنگ اصیل ایرانی و بی‌تفاوتی نسبت به مذهب و مسائل دینی است.

شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک، زندگی فرد را در دو جهان موازی قرار داده و زمینه ابتلای وی به اختلال شخصیتی را فراهم کرده است. پدیده جهانی شدن یا قرار گرفتن بشر در دو جهان موازی، انسان ها را با هویت واقعی خود بیگانه و نقش تربیتی خانواده را تضعیف کرده است. گوناگون شدن سبک های همسرگزینی، تغییرات گسترده در ویژگی های جمعیت شناختی خانواده، تضعیف نقش تربیتی خانواده به صورت فزاینده، کاهش سطح روابط در درون خانواده ها، تشدید فاصله نسل ها، تغییر ساختارهای قدرت بر خانواده، به چالش کشیده شدن فرهنگ، تهدید سازمان یافتگی و انسجام خانواده را از جمله تاثیرات مخرب پدیده جهانی شدن برشمرد.  دکتر محمد علی مظاهری رییس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

پیشینه تجربی

شبکه های دوست یابی در کشور ما به سرعت در میان جوانان ایرانی محبوب شده است و "ایرانی ها رتبه سوم را در این شبکه ها کسب کرده اند" (ستارزاده،1386).

با امکانات و گزینه‏هاى فراوانى که رسانه‏هاى عمومى از جمله اینترنت در اختیار جوانان مى‏گذارند، آنان دائماً با محرک‏هاى جدید و انواع مختلف رفتار آشنا مى‏شوند. چنین فضایى هویت نامشخص و پیوسته متحولى را می آفریند، یعنی "اینترنت یک صحنه اجتماعی است که فرد را در موقعیت های متنوع نقش ها و سبک های زندگی، قرار می دهد و از آن تأثیر می پذیرد" (اکبری،162:1390)

در یک مطالعه تجربی نشان داده شد که استفاده جوانان از اینترنت موجب کاهش ارزش های خانواده شده است (زنجانی زاده،1384).

نسل ديروز (والدين) احساس دانايي و با تجربگي مي‌کند و نسل امروز (فرزندان) که خواهان تطابق با پيشرفت‌هاي روز است، در برابر آنها واکنش نشان مي‌دهد و چون از پس منطق و نصيحت‌هاي ريشه‌دار و سرشار از تجربه آنها بر نمي‌آيد به لجبازي روي مي‌‌آورد (رحیمی،19:1390)

سرعت تحولات و بسط ارتباطات با جهان توسعه‌يافته، توجه بيشتر جوانان به برنامه‌هاي جهاني‌شدن فرهنگ، رسانه‌ها، گسترش روزافزون انجمن‌ها و کانون‌هايي غير از کانون خانواده براي پيوستن و تعلق يافتن جوانان به آن‌ها و غيره از آن جمله است (رحیمی،1390)

در سال 1999 گردهمایی جهانی تحت عنوان "کارشناسی برای حمایت کودکان در برابر سوء استفاده جنسی از طریق اینترنت" برگزار گردید که منجر به صدور قطعنامه ای شد که در آن آمده است "هرچه اینترنت بیشتر توسعه پیدا کند، کودکان بیشتر در معرض محتویات خطرناک آن قرار خواهند گرفت. فعالیت های محرمانه مربوط به فحشای کودکان و پورنوگرافی که از طریق اینترنت مورد استفاده واقع می شود، اکنون از مسائل حاد به شمار می رود" (اکبری،163:1390)

"نتایج پژوهش شاندرز نشان داد که استفاده زیاد از اینترنت با پیوند ضعیف اجتماعی مرتبط است. برعکس کاربرانی که از اینترنت کمتر استفاده می کنند، به طور قابل ملاحظه ای با والدین و دوستانشان ارتباط بیشتری دارند" (صبوری خسروشاهی،1386)

نوع استفاده اعتيادي از اينترنت، شامل استفاده مرضي کلي از اينترنت نظير چت، پرسه زدن، نامه الکترونيکي و جز اينها بوده و علت اصلي آن، نوع بافت اجتماعي فرد است (اميدوار و صارمي، 1381: 35-34).

در حال حاضر خريد و فروش آن‌لاين رشد فزاينده‌اي در ميان عموم يافته است. از اين رو، زياد مي‌بينيم افرادي كه دچار مشكلات ناشي از خريد و فروش آن‌لاين سهام از جمله خريد كالاهاي آن‌لاين و ساير سايتهاي مزايده هستند. اين اعتياد دربرگيرنده مقوله وسيعي از رفتارهايي است كه مي‌توانند شامل علاقه مفرط به قمار اينترنتي، خريد و يا معامله سهام باشد. اين افراد به منظور افزايش سرمايه خود از كازينوهاي مجازي، بازيهاي جذاب‌، حراجيهاي اينترنتي و يا بازارهاي دلالي استفاده مي‌كنند، اما اين فعاليتها اكثراً باعث نابودي سرمايه شده و به قيمت اهمال ديگر وظايف شغلي و متزلزل شدن روابط خانوادگي تمام مي‌شود.(معيدفر و همكاران، 1386: 65)

در زبان روزمره مردم اين مفهوم به معني شان و مقام يا شهرت و اعتبار به كار مي رود اما جامعه شناسان اين مفهوم را به معني موقعيت افراد در ساختار اجتماعي به كار مي برند. (عضدانلو، 1384، ص 147) یعنی اینکه خانواده فرد، از نظر دارایی های مادی و معنوی در جامعه در چه سطحی است. نوع شغل خود و والدین، درآمد خود و والدین و میزان تحصیلات والدین(پدر و مادر) از شاخص های پایگاه اجتماعی – اقتصادی دانشجویان در نظر گرفته می شوند.

انزوای اجتماعی در واقع حالتی است که در آن فرد یا مجموعه ای از افراد به واسطه درکی که از شرایط محیط پیرامون خود دارند تحت تاثیر انگیزه های متفاوت فردی واجتماعی ارتباط خود با پیرامون را قطع کرده به صورت یک گروه در خود به حیات ادامه می دهند. (ملك زاده، 1387)

نشانه‌هاي اختلال شامل افكار وسواسي درباره اينترنت، كنترل تكانه ضعيف، ناتواني در متوقف‌كردن استفاده از اينترنت و مهم‌تر از همه، اين باور كه اينترنت تنها دوست فرد است. علاوه بر اين، در موقعي كه تماس برقرار نيست، به فكر اينترنت بودن، بار آينده تماس‌گرفتن را پيش‌بيني‌كردن و صرف مخارج زياد درباره اينترنت و كارهاي مربوط به آن نيز، نشانه‌هاي ديگر اين اختلال هستند. مشكل عمده ديگر، جدا‌كردن فرد از دوستان خود به نفع دوستان اينترنتي است و در نهايت نوعي احساس گناه درباره استفاده از اينترنت و دروغ‌گفتن به دوستان درباره وقت صرف‌شده و سري ‌نگه‌داشتن آن،‌نشانه‌هاي ديگر اين اختلال هستند. اين افراد درحالي كه مي‌دانند كارشان از نظر اجتماعي مورد پسند نيست، نمي‌توانند آن را متوقف كنند. چراكه خود به خود، به خودارزشي كمتر و در نتيجه نشانه‌هاي بيشتر مي‌انجامد (اميدوار و صارمي، 1381: 52)

دانستن از نيازهاي بشر است و دنياي مجازي اينترنت در حال حاضر به خوبي توانسته است اين نياز را پاسخ دهد و كاربران فضاي مجازي در اينترنت به دنبال پاسخ سؤال هايي هستند كه در دنياي واقعي ممكن است هيچ گاه به آن دست نيابند. فناوري اطلاعات با سرعت شگفت انگيزي تمامي اركان حيات بشري از جمله مقوله ي نظم و امنيت و آرامش عمومي را دستخوش تحولات و دگرگوني هاي اساسي نموده است. حريم خصوصي افراد آن قدر اهميت دارد كه احترام به آن در قرن حاضر از مرزهاي سنتي دين و اخلاق فراتر رفته و دربيشتركشورهاي جهان ضمانت قانوني پيدا كرده است، اما شئون انساني و اهميت حفظ آن در فضاي مجازي و امنيت اطلاعات مبادله شده با چالش هايي مواجه شده و سلامت اخلاقي و حتي جسماني كودكان و نوجوانان در جامعه به مخاطره افتاده است. اكثر والدين نيز به دليل عدم آشنايي با اينترنت و ظرفيت هاي آن و شبكه هاي اجتماعي فضايي و فناوري هاي نوين ارتباطي، از رفتارهاي آنلاين فرزندانشان در فضاي مجازي اطلاعي ندارند. همين مسأله راه را براي صيادان اينترنتي باز مي كند تا راحت تر بتوانند طعمه هاي خود را از ميان افرادي انتخاب نمايند كه به نوعي دچار انواع آسيب هاي اجتماعي هستند و بدون در نظر گرفتن تهديدات و معايب اين فضا به دنبال تفريح در آن هستند.فضاي مجازي فضايي محدود به افكار كاربران آن است كه به دليل ناشناس بودن فرستنده و گيرنده ي پيام، امكان سو استفاده ي طرفين از هم افزايش مي يابد.

چون در فضاي مجازي امكان شناسايي آنها وجود ندارد، از كاربران ساده و ناآشنا به اين محيط سو استفاده مي نمايند. موارد سو استفاده ي اين افراد در فضاهاي مجازي علاوه بر سو استفاده هاي جنسي و مالي به موضوعاتي همچون همسريابي، دوست يابي، سرمايه گذاري هاي اقتصادي با در آمد كلان و زود بازده، تحصيل در دانشگاه هاي معتبر خارج از كشور و مسافرت به ديگر كشورها مرتبط مي شود. حتي در بسياري از وبلاگ ها و رسانه هاي اجتماعي مجازي، مقولات خطرناكي مانند سست نشان دادن بنيان خانواده، معمولي نشان دادن رخدادهايي مثل سردي روابط زن و شوهر، طلاق، همجنس گرايي و ... به چشم مي خورد. محتواي اين گونه وبلاگ ها به طور معمول مشابه است و همه ي آنها به ترويج دين زدايي و باورهاي فمينستي مي پردازند و خصلت هاي جوان مسلمان را هدف قرار مي دهند. اين گونه وبلاگ ها و موضوعات مطرح شده در آنها به سرعت مورد استقبال جوانان قرار مي گيرند. شايد بتوان علت جذب جوانان كشور به اين گونه فضاهاي مجازي را عدم دسترسي آسان به امكانات تفريحي يا هزينه هاي بالا براي استفاده از آنها بيان نمود. عدم توجه ي كافي والدين به فرزندانشان نيز مي تواند يكي از دلايل روي آوردن آنها به چنين شبكه هايي باشد. همچنين، با توجه به چالش پيرامون روابط بين دو جنس و تدوين برنامه هاي جداسازي جنسيتي به نظر مي رسد كه آسان ترين، در دسترس ترين و در عين حال محرمانه ترين فضا جهت ايجاد چنين رابطه اي، اينترنت و شبكه هاي اجتماعي مجازي باشند. مزاياي فوق العاده ي اينترنت و فضاي مجازي را نمي توان انكار كرد، زيرا در حال حاضر اينترنت ابزاري مناسب براي توسعه ي افكار و انديشه هاي بشري محسوب مي شود به شرط آن كه در راه صحيح استفاده شود. افراد بايد براي ورود به دنياي مجازي اطلاعات كافي در اختيار داشته باشند تا دچار مشكلات مالي و اجتماعي نشوند.  ارتباطات سالم در فضاي مجازي و لزوم هوشياري جوانان و خانواده ها نسبت به تهديدات فضايسايبري در درجه ي نخست اولويت قرار دارد. پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و توجه ي والدين به رفتار فرزندان بسيار مهم مي باشد و براي جلوگيري از هم پاشيدگي خانواده ها، والدين بايد تا حدودي به فناوري هاي روز دنيا مسلط باشند و آگاه باشند كه تغيير در رفتار فرزندان به معناي ايجاد تغيير در طرز فكر آنهاست و هنگامي كه بنيان فكري و شخصيت آنها به صورت ناصحيح شكل گيرد، راه نفوذ شيادان به حريم خصوصي افراد و محيط امن خانواده باز مي شود.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم آبان 1393ساعت 0:56  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

. بیان مسئله: 

1-چرایی فضای بیشتر مردان برای پیشرفت در سازمان در سطح مدیریت نسبت به خانومها با در نظر گرفتن سطح مهارتی یکسان در شهر تهران

 

بررسی چرایی و علل کم کردن و سخت کردن فضا برای پیشرفت شغلی بانوان و  کم پنداشتن مهارتهای انان مخصوصا در سمت مدیریت بخشهای مختلف سازمان

 هدف تحقیق:

هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل تآثیر گذار برحضور کم زنان در سطوح بالای مدیریتی به این مفهوم نیست که این امر به دلیل فقدان زنان واجد شرایط است بلکه عدم توانایی سازمانها و تردید آنها درمورد از میان برداشتن موانع اغلـب بـرای بعد تک ساختاری و عوامل فرهنگی بازدارنده زنان از کار است.                           اصـطلاح (سـقف شیشـه ای) در توصیف این موانع به کار میرود

ضرورت تحقیق: 

در فرهنگ سازمانی سنتی مردسالارانه کار این باور که یک مدیر خوب یک مـرد یـا یـک جنس مذکر است ریشه دارد , یـک مـدیر موفق در فرهنگ ما یک مرد است... , و بررسی باورهای غلط علت وجود انها و محدود بودن و کم بودن فضا برای رشد و اموزش مدیران زن با توجه به ورود روز افزون زنان به بازار کار و نیاز جامعه به مدیران سطح عالی بیشتر ضرورت پیدا میکند , با توجه به اینکه تنها تعداد کمی از زنان میتوانند پسـتهـای مدیریتی ارشد و میانی در سازمانها را احراز کنند.

سوالهای تحقیق:

1- سقف شیشه ای چیست؟

2-چه باورها و شرایطی باعث حضور کمرنگتر زنان نسبت به مردان میشوند ؟ 

3-ایا تفاوتی میان سبک مدیریتی زنان و مردان وجود دارد؟ ایا مدیریت زنان اثربخشتر است؟

4-ایا ایجاد برنامه های رسمی برای مدیران از سطح کارورز تا سـطح اجرایـی با فضای رقابتی/انتخابی در تسـهیل روابـط تعلیمی بین مردان و زنان کمک خواهد کرد؟

 

5-ایا مدیریت یک زن با چالشهای بیشتری مواجه است؟ و کم بودن مدیران زن به این علت است؟

6-ایا کم بودن مدیران زن به علت کم بودن عزت به نفس و اعتماد به نفس به دلیل سرکوب از طرف جامعه است؟

 

 2-بیان مسئله:

2-نقش شخصیت برند بر رفتار مصرف کننده در منطقه 3 تهران

بررسی دقیق مقدار تاثیر نقش طراحی فروش و طراحی محصول و تبلیغات و اثر هاله ای و دیگر عوامل مربوطه که تصویری از برند تحت عنوان شخصیت بر ذهن مصرف کننده جا میگذارند و تا چه حد در فروش بالاتر و محبوبیت اثرگذار است

 هدف تحقیق:

هدف از اين مقاله بررسی نقش شخصيت برند بر رفتار مصرف کننده و ذکر چالش های برندسازی می باشد. يكي از مطلوبيت هاي مشتري در انتخاب يك محصول، برند معتبر است. ارزش نشان تجاری يک " اسم عبارت، طرح ، نشانه يا ترکيبی از اين عناصر می باشد که تعيين کننده هويت يک سازمان خدماتی و متمايز کننده آن از ساير رقبايش می باشد."

ضرورت تحقیق:

برند يک حرکت ذهنی و روحی است که بايد در ذهن مصرف کنندگان، خريداران،سهامداران، کارکنان و کاربران قرار گيرد. برندها دارای ماهيت اجتماعی هستند و آن برندی موفق است که افراد اجتماع نسبت به آن حس تعلق و مالکيت داشته باشند و آن برند را از آن خود بدانند و ضرورت این تحقیق در مورد این مسئله پیدا کردن بهترین راه برای ارتقا کاربه سطوح و چگونگی جلب توجه و اعتماد مردم و ساختن برند محبوب که تمام افراد جامعه را مخاطب قرار میدید است

سوال های تحقیق:

1-ایا تبلیغان رسانه ای بر رفتار مصرف کننده اثر میگذارد؟

2-امروزه رسانه ها نقش بیشتری در جلب مشتری به برند خاصی ایفا میکنند یا شبکه های اجتماعی؟

3-نواوری در تسهیلات و تبلیغات تا جه اندازه در جلب مشتری تاثیر دارد؟

4-ایا ایجاد فضای رقابتی در یک منطقه مابین برندها در ÷یشرفت و جلب اعتماد بیشتر کمک میکند؟

5-برای جلب بیشتر مشتری تا چه اندازه یک برند باید خواسته ها و سلایق گوناگون را پوشش دهد؟

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم آبان 1393ساعت 0:42  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

اصلاح موضوع:علل افزایش  گرایش به جراحی زیبایی در بین بانوان شهر تهران

 

پیشینه نظری

مقدمه:

توجه به ظاهر وزیبایهای صورت تا حدی اهمیت یافته است که حتی افرادی با چهره های قابل قبول وبی نقص هم به فکر تغییر ترکیب چهره ی خود با انواع و اقسام جراحی ها هستند.

به بیان کارشناسان، پشت پرده ی این جراحی های غیر ضروری چیزی جز مدگرایی،چشم و هم چشمی ها و افول ارزش های رفتاری و معنوی پنهان نشده است.گویا تنها زمانی که فرد چهره ای زیبا وبینی عمل کرده ای داشته باشد،مورد پذیرش اجتماعی قرار خواهد گرفت و در غیر این صورت گروه دوستان و همسالان، جامعه و خانواده مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

اصالت، ایمان، صداقت، رفتار و منش، تحصیلات و همه ی ویژگی های درونی و رفتاری که زمانی در همین جامعه ملاک انتخاب فرد در همسریابی، دوست یابی و پذیرش اجتماعی بود، جای خود را به بینی عمل کرده، گونه ی برجسته و چشم ها و پوست بدون چین و چروک داده است.

نباید منکر شد که پیشرفت علم،جراحی زیبایی وپلاستیک به آن دسته از افرادی که دچار ناهنجاری های مادرزادی،نقص عضو ناشی از تصادف و سوختگی،بینی های بسیار بزرگ و دیگر مشکلاتی که حق داشتن زیبایی نسبی وحضور در جامعه سلب کرده،کمک شایانی کرده است.

نظرات:

*علل افزایش جراحی زیبایی غیرضروری، ضمن اشاره به چشم و هم چشمی ها گفت: مهمترین عامل در این مساله غرب زدگی، تهاجم و هجمه رسانه های بیگانه در جامعه است

همچنین فیلم ها و سریال های داخلی، تغییر در باورها و اعتقادهای دینی مردم، خودنمایی، فخرفروشی، کاهش امید و اعتماد به فرهنگ و سنت های ملی، اعتقادها و باورهای دینی و کم رنگ شدن سخنان بزرگان در جامعه را از دیگر عوامل تعدد این نوع جراحیها برشمرد.

با اشاره به آنچه تلاش غربی ها برای ترویج ارزش های خود به جوامع دیگر خواند، گفت: غربی ها از طریق کارتون ˈلوک خوش شانسˈ گرفته تا سریال های مبتذل ترکیه ای و آمریکای جنوبی که فحشا و لوده گری را ترویج می کنند، به دنبال تزریق فرهنگ خود به جوامع هستند؛ باید متذکر شد که هرگاه ضعف درون خانه باشد، دشمن توان حمله از بیرون را خواهد داشت.(امان اله قرایی مقدم،جامعه شناس)

*امروزه فرهنگ به معنی ارزش های مادی و معنوی نیست؛ چشم و هم چشمی و رقابت میان زنان و مردان   که سبب شده تا شاهد جراحی های مختلف باشیم. ارزش های مادی گرایانه و صوری گرایانه جای خود را به ارزش هایی داده است که توجه به ظواهر را به جای تعقل و تعالی اندیشه مورد هدف قرار داده اند.  

در زمان حاضرهویت درونی جوانان جامعه دچار بحران شده است و مادی گرایی و ظاهرپسندی جای خود را به تعقل و رشد اندیشگی داده است.(عالیه شکربیگی،عضو انجمن جامعه شناسی ایران)

*تغییر و تحول در دغدغه های افراد و تبلیغ های اغواگر رسانه های داخلی و خارجی را از دلایل گسترش لجام گسیخته ی جراحی های زیبایی در کشور دانست.

تربیت تعداد زیاد پزشکان بدون در نظر گرفتن نیازهای جامعه یکی دیگر از عوامل گسترش این پدیده بوده است، این پزشکان به دنبال کسب درآمد هستند و در برخی از آنان جنبه های اخلاقی ضعیف می شود و همین نیاز کاذب به جراحی های زیبایی را افزایش می دهد.(سید مهدی موسوی زاده،عضو انجمن جراحان پلاستیک ایران)

پیشینه تجربی

مقدمه

درسنین مختلف افراد بر روی بدن خود سرمایه گذاری می کنند وبر اساس میزان اهمیتی که برای آن قائل می شوند ارزیابی دیگران را در مورد این جنبه ،مهم تلقی می کنند.درنوجوانی و جوانی ظاهر جسمانی و تصور از بدن یکی از جنبه های مهم در تشکیل هویت فرد است.

تغییرات جسمی،شناختی و اجتماعی ایجاد شده در این دوران ،نگرانی درباره جذابیت جسمانی و عدم اطمینان در مورد ارتباطات اجتماعی،باعث نگرانی فرد در مورد ساختار جسمانی وی می گردد.

نتایج مطالعات سوامی-کامور-پریموزیک ،بریجز وفرانهام که بر روی تعدادی از دانشجویان انجام دادند نیز نشان داد که افرادی که جذابیت جسمانی خود را پایین تر می دانند به احتمال بیشتری جراحی زیبایی را انجام می دهند .

در کشور ما از حدود دهه هفتاد تقاضا برای جراحی زیبایی80% رشدداشته واین آمار رو به افزایش است.جراح

زیبایی منحصر به طبقه مرفه جامعه نیست واز هر طبقه اجتماعی افرادی وجود دارند که بخشی از صورت یا اندام خود را به تیغ جراحان زیبایی سپرده اند.

این روند به گونه ای ادامه یافته که مردم ایران در کنارکشورهای ترکیه وبرزیل در رده های نخست میزان جراحی های جهان قرار دارند.درصد بالایی از تقاضای جوانان برای جراحی های زیبایی از سوی دختران است.

افزون براین در پژوهشی مشخص شد که یکی از بهترین عوامل برانگیزاننده برای جراحی زیبایی سطح تحصیلات فرد می باشد نه سطح درآمد.در مطالعه حاضر بین سن ونگرش به جراحی زیبایی رابطه معنی داری وجود دارد.

http://rjms.tums.ac.ir

در پایان

گرایش به جراحی زیبایی یک امر طبیعی در جامعه امروزی تلقی می شود و اگرچه این جراحی ها برای بعضی افراد احساس خرسندی و رضایت به همراه دارد و در مواقعی با شکست (ناموفق بودن جراحی)روبرو می شود و افراد دچار افسردگی و دوری از اجتماع می شوند یا حتی ممکن است به نقص عضو یا مرگ منجر شود.

قابل ذکر است این پیشرفت علم به افرادی که دچار (عارضه مادرزادی و ناشی از سوانح (سوختگی –تصادف) می شوند کمک بی شائبه ای نموده است


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ششم آبان 1393ساعت 0:25  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

پزشکی سنتی یا طب سنتی توسط سازمان بهداشت جهانی چنین تعریف می‌شود:

طب سنتی مجموعه‌ای است از دانسته‌ها، مهارت‌ها و اعمال که بر پایه نظریه‌ها، باورها و تجربه‌های بومی فرهنگ‌های مختلف است، خواه که قابل شرح باشد یا نباشد، که در بهداشت و نیز پیشگیری، تشخیص، بهبود و مداوای بیماری‌های جسمی و ذهنی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

طب سنتی در بسیاری نقاط جهان وجود دارد که از جمله مشهورترین انواع آن می‌توان به طب سنتی چین، گیاه‌درمانی و طب اخلاطی (بکار برده شده در طب سنتی ایرانی)، پزشکی جایگزین، شمن‌باوری و آیورودا (بکار برده شده در طب سنتی هندی) اشاره کرد

دیدگاه متخصصان طب سنتی و پزشکی رایج درباره یکدیگر:

این مقاله به مقایسه‌ای روش‌شناختی میان طب سنتی و پزشکی نوین می‌پردازد. اگر چه طب سنتی مختص ایران نیست ولی در این مقاله بیشتر مقایسه‌ها بین طب سنتی ایران و طب نوین انجام شده‌است.

دیدگاه پزشکان طب جدید

توصیه‌های طب سنتی از دو حال خارج نیستند: اول توصیه‌های قابل آزمون درباره درمان‌های گیاهی و دوم توصیه‌هایی که از پایه خرافی و بر مبنای فرضیه‌های غلط راجع به نحوه کار بدن انسان هستند.

پزشکی امروز توصیه‌های دسته اول را می‌آزماید تا صحّت و سقم آن‌ها مشخص گردد و در صورت مفید بودن در قالب توصیه‌های مستقیم تغذیه‌ای و گیاهی؛ یا به صورت تغلیظ شده در داروهای شیمیایی به بیماران تجویز می‌گردند. اما توصیه‌های دسته دوم را به کنار می‌اندازد. در رابطه با دسته دوم به این استدلال توجه کنید که علت ریزش مو را دود کردن سر! عنوان می‌کند

در مقابل در طب عوامانه، در ابتدا میان چهار طبع یا مزاج تمایز قرار داده می‌شود[۲] و بین این طبایع با عناصر اربعه عالم هستی و گردش ستارگان و تناوب فصول سال! بی هیچ دلیلی ارتباطی موهوم برقرار می‌کنند.

اینان اعتقاد دارند می‌توان صرفاً با نشستن و پیش خود فکر کردن مکانیسم بیماری‌ها را فهمید.[۲]

هومئوپاتی یکی دیگر از اقسام شبه‌علم در حیطه پزشکی است. ساموئل هانمن بنیانگذار این مکتب بدون مدرک معتبری[۲] پیش خود اینطور فرض کرد که هر داروی قوی نوع خاصی از بیماری ایجاد می‌کند[۲] و می‌توان بیماری‌هایی را که بطور طبیعی واقع می‌شوند با تجویز مقداری ناچیز از دارویی که همان بیماری را ایجاد می‌کند، درمان نمود.[۲]

عطاری‌های طب سنتی دست به آزمون فرضیه‌های خود نمی‌زنند و در صورت آزمایش چون روش تحقیق علمی را نمی‌دانند از گروه شاهد (کنترل[۲]) استفاده نکرده یا با استفاده از دارونما نتایج تلقین را حذف نمی‌کنند.[۲] چه بسیار پیش می‌آید که بیماری مبتلا به سرطان به یکی از اینها مراجعه کرده شخص مورد ماساژدرمانی قرار می‌گیرد. بیمار سرطانی حال بهتری پیدا می‌کند و گمان می‌کند که سرطان تخفیف یافته در حالی که این اثر موضعی صرفاً به خاطر تحریک اعصاب پاراسمپاتیک (آرامش‌بخش) در بدن اوست!

اغلب شیوه‌های درمانی که حکیم‌باشی‌های دویست سال پیش و پیروان امروزین ایشان تجویز می‌کنند، هیچ‌گونه تاثیر مفیدی نداشته و حتی در بعضی موارد درمان‌های بسیار رایج ایشان مضر و شدیداً خطرناک بودند[۲]؛ من‌جمله گرفتن خون از بیمار مبتلا به وبا[۲]. البته نمی‌توان انکار کرد که تجویز گل‌انگشتانه در درمان خیز و میوه تازه در درمان اسکوربوت قطعاً توصیه‌هایی مفید و به‌جا بوده‌اند و امروزه هم قابل استفاده هستند؛ اما اینها موارد نادری به شمار می‌آیند.[۲]

پروفسور روبرت پارک متفکر بزرگ ۷ نشانه هشداردهنده برای شبه‌علم معرفی می‌کند که با اندک دقتی می‌توان آن‌ها را در مدعیات اصحاب طب سنتی یافت:

فرار به رسانه: اصحاب شبه‌علم، ادعاهای خود را مستقیماً به رسانه‌های گروهی می‌برند. صحت و سلامت علم وابسته به آن است که هر کشف تازه، در ابتدا به همتایان عرضه و توسط ایشان نقد شود.اصحاب شبه‌علم اما این مرحله را دور می‌زنند.

توطئه‌اندیشی: اصحاب شبه‌علم ادعا می‌کنند که نهادهای دارای قدرت و ثروت زیادی پشت علم رسمی قرار دارند و با توطئه و حق‌کشی مانع از ابراز وجود و ارائه یافته‌های ایشان می‌شوند.[۴][۵]

تکیه بر همهمه به جای پیام: شبه‌علم بر یافته‌های اتفاقی که در اندازه‌گیری‌های علمی وجود دارند (و بهترین نمودار آنها در پزشکی، اثر دارونماست) تکیه می‌کنند و با ترفندهای آماری سعی می‌کنند که به جای پیام، همهمه را عمده کنند و به نتیجه‌گیری‌های غیرمنطقی برسند. یافته‌های علمی ایشان مبتنی بر تغییرات تصادفی و یافته‌های مرزی اتفاقی در مطالعه‌هاست.[۴][۵]

تکیه بر تک‌نگاری تجربه‌های شخصی: نقل تجربه‌های شخصی به‌صورت تک‌نگاری ادعاها، راه زنده ماندن خرافات در عصر علم تجربی بوده‌است.

تکیه بر قدیمی و باستانی بودن ادعا: اهالی شبه‌علم بر این ادعا تکیه می‌کنند که صدها و بلکه هزاران سال پیش، باور مورد ادعای ایشان رواج داشته و موردتایید بزرگانی بوده‌است و به درست یا غلط از شخصیت‌های قدیمی شهیر یا مورد احترام، برای تایید خود نقل‌قول می‌آورند.[۴][۵]

کار در انزوا: اصحاب شبه‌علم معمولاً در انزوا کار می‌کنند.

طرح کردن قوانین تازه برای طبیعت: اصحاب شبه‌علم برای آنکه یافته‌ها و مشاهده‌های ادعایی خود را توجیه کنند، «قوانین» تازه و بدیعی را برای طبیعت پیشنهاد می‌کنند.[۴][۶]

دیدگاه پزشکان طب سنتی:

زیست‌شناسی امروز:در زیست‌شناسی امروز اعتقاد بر این است که با مطالعه تک تک اجزاء یک موجود زنده و به دست آوردن اطلاعات کافی در مورد رفتار و عمل‌کرد هر جزء خواهیم توانست رفتار و عمل‌کرد موجود زنده را درک کنیم. آشکار است که این گونه برخورد موجب شده‌است اطلاعات بسیار با ارزشی در مورد موجودات زنده به دست آوریم. اطلاعاتی در مورد ژنها به دست آورده‌ایم که بسیار با ارزش هستند. به قول زیست‌شناس و زمین‌شناس مشهور فرانسوی آقای رنه دوبوس[پانویس ۱] «زیست شناس‌ها دوست دارند بر روی چیزهایی مطالعه می‌کنند که اصلاً نمی‌توان آنها را موجود زنده به حساب آورد».

بروز مشکل نگرشی:مشکلات زیست‌شناسی امروز هم زمانی شروع می‌شود که می‌خواهد اطلاعات حاصل از مطالعه اجزاء را به عمل‌کرد کل (تمامیت موجود زنده) تعمیم دهد. زیست شناس‌ها با وجود اطلاعات چشمگیری که راجع به اجزاء مختلف بدن دارند هنوز نمی‌توانند جواب بدهند که ما چگونه نفس می‌کشیم، دمای بدنمان را کنترل می‌کنیم، غذایمان را چگونه هضم می‌کنیم، چگونه یک زخم التیام می‌یابد و یا چگونه ذهن‌مان را بر روی موضوعی متمرکز می‌کنیم. 

پزشکی امروز نیز رفتاری مشابه زیست شناسی داشته‌است و هرگز انسان را به عنوان یک مجموعه واحد نشناخته است! برعکس، انسان را به اجزائی تقسیم کرده‌است و متخصصینی تربیت کرده‌است که هر کدام بر روی یکی از این اجزاء تخصص یافته‌است و در مداوا نیز هدف خود را به سلامتی بازگرداندن آن جزء قرار داده‌است بدون آنکه به کل بدن این انسان اهمیت چندانی بدهد. شخصی را برای آسم مداوا می‌کنند و اگر در حین مداوا متوجه افسردگی وی گردند او را به یک متخصص دیگر ارجاع می‌دهند بدون آنکه متوجه باشند که این افسردگی نتیجه مداوای خود آنهاست.

از همین رو پرداختن به جزء و فراموشی کل موجب شده‌است که پزشکی رایج نتواند بیشتر بیماری‌ها را درک کند. حتی از توجیه بسیاری از بیماری‌ها عاجز است و جای تعجب هم نخواهد بود اگر نتواند این بیماری را مداوا کند. بیدادی که بیماری‌های مزمن در نسل امروز می‌کنند و از آن جمله انواع سرطانها، بیماری‌های اتوایمیون[پانویس ۲] همگی درماندگی و ناتوانی بسیار شدید پزشکی رایج را نشان می‌دهدو اینکه راهی که می‌رود به ترکستان است.

در بیماری اتوایمیون، سیستم ایمنی بدن مختل می‌شود و به جای دفاع از بدن شروع به حمله به آن می‌کند. در درمان این بیماریها پزشکی رایج به کلی دچار مشکل است. ریشه تمامی این ناتوانی‌ها در درجه اول دیدگاه اجزانگری است.

بحران دارو:«ژان روستان» زیست شناس معروف فرانسوی و عضو آکادمی پزشکی فرانسه در سال ۱۹۶۲ به همه مردم جهان هشدار داد که امروزه سه خطر بزرگ، بشر را به نیستی تهدید می‌کند و این سه خطر بزرگ عبارتند از: رادیو اکتیویته ناشی از آزمایش‌های اتمی، اشعه ایکس و داروهایی که مصرف عالمگیر پیدا کرده‌اند. ژان روستان خطر سوم را شدیدتر از خطر اول دانست، زیرا عقیده داشت که با اختراع وسایل جدید می‌توان از خطرات رادیواکتیویته و اشعه ایکس بطور قابل ملاحظه‌ای کاست، اما جلوگیری از داروهای مضرّ و یا حداقل بی‌فایده با دشواری‌های زیاد روبرو خواهد شد.[۷]

یک سال بعد پروفسور «ژان هامبورژه[پانویس ۴]» استاد فرانســوی در کتابی تحت عنوان «اندرزهایی به دانشجویان پزشکی» از دروغ‌پردازیهای صنایع داروسازی سخن گفته و در پایان نوشت:

«نه تنها من، بلکه همه مولفان و استادان عقیده دارند که در اثر مصرف داروهای کنونی، فصل تازه‌ای به نام ـ بیماری‌هایی که پزشک مولد آنهاست ـ به نام بیماریها افزوده خواهد شد».[۸]

پروفسور «هری اف. دولینگ[پانویس ۵]» در کمیسیون «طب تجربی و روانشناسی» در یک صد و ششمین جلسه سالانه مجمع پزشکان آمریکایی، ضمن آشکار ساختن اسرار صنایع داروسازی گفت:

«بیشتر نسخه نویسی‌های پزشکان، فقط در اثر تلقین نمایندگان کارخانه‌های داروسازی است نه اطلاعات کافی، و تا مادامی که وضع چنین است و پزشکان کورکورانه به تجویز دارو مبادرت کرده و بیماران مانند خوکچه هندی مورد آزمایش قرار می‌گیرند و مقصود نهایی سازندگان دارو، پرکردن جیب خویش است، انتظار تغییر وضع را نباید داشت»[۹]

چنین وضع مصیبت‌باری ـ یعنی تجویز دارو بدون دانش کافی ـ در کشورهای جهان سوم بیشتر به چشم می‌خورد. شرکتهای دارویی چند ملیتی، از سال ۱۹۶۰ برای فروش هر چه بیشتر داروهای رنگارنگ و با نامهای مختلف خود به کشورهای جهان سوم، تبلیغات وسیعی را آغاز کرده، و در نتیجه در سال ۱۹۸۰ اعلام شد که هزینه تامین مواد دارویی، نزدیک به نیمی از بودجه بهداشتی کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌دهند.[۱۰]

دکتر جلال مصطفوی در کتاب «بررسی طب سنتی ایران و مقایسه آن با طب کنونی جهان» می‌نویسد:

«متأسفانه تبلیغات بسیار ریشه‌دار درباره فواید بی چون و چرای داروهای رایج آن چنان در ذهن‌ها رخنه و نفوذ کرده که به نظر محال می‌آید که حتی استادان بزرگ پزشکی جهان نیز تصور کنند که عوامل درمانی دیگری بتواند جانشین داروهای کنونی شود. زیرا همان طور که قبلاً گفتیم در ذهن پزشکان، فواید و منافع داروها را خیلی بیش از آنچه که حقیقاً هست و زیان آنها را خیلی کمتر از آنچه که هست جلوه داده‌اند و از این راه یک تعصب خاصی شبیه ایمان مذهبی در پزشکان به وجود آمده‌است و تا هنگامی که این تعصب علمی وجود دارد، کوچکترین امیدی برای رهایی و نجات از خطرات فاحش داروها نمی‌توان داشت.[۱۱]

بر اساس مطالعات «شورای پزشکی کلیساها» در فیلیپین که در سال ۱۹۸۴ انجام شد، برای چهار نوع ناخوشی تقریباً ساده و بسیار شایع یعنی تب، سر درد، گلو درد و اسهال پزشکان دارو درمانی را به «درمان بدون استفاده از دارو» ترجیــح می‌دهند. ۱۵۳ پزشکی که در این تحقیق مورد مراجعه قرار گرفتند، تمامی آنها برای تب، ۹۳ درصد آنان برای سر درد، ۸۸ درصد برای گلو درد و ۷۶ درصد برای اسهال دارو تجویز کردند. علاوه براین، نزدیک به یک چهارم آنان گفتند معمولاً اطلاعات دارویی خود را از طریق بروشورهایی که توسط شرکتهای دارویی به همراه نمونه‌های داروها ارائه می‌شود، دریافت می‌کنند و نتیجاً ترجیح می‌دهند که داروهای جدیدتر و گرانتر را تجویز نمایند.[۱۲]

پروفسور «استانلی آلستد» گفته‌است: هر پزشگ باید در استعمال داروها کاملاً محتاط باشد. زیرا بعضی مشکل‌های شدید دارویی بعد از استعمال چندین ساله آنها به طور ناگهانی آشکار می‌شود. جریان غم انگیز تالیدومید یکی از مواردی بود که این موضوع را به اثبات رسانید. و نیز این اندرز استاد مزبور را باید همواره به خاطر داشت که «شاید درسی که از حادثه ناگوار مصرف تالیدومید گرفته شد این باشد که تا زمانی که داروهای آزمایش شده و قابل اعتماد قدیمی هستند، نباید از داروهای جدیدی که همان خواص فرآروده‌های قدیمی را دارند استفاده نمود و در اوایل حاملکی به هیچ وجه نباید دارویی تجویز شود مگر آنکه کاملاً به مورد باشد».[۱۳]

تحقیقات اخیر داروسازی عمدتاً بر این نقطه تمرکز یافته‌است که هر داروئی را که برای عضو مشخصی تجویز شده‌است، به اندام هدف برساند و به اصطلاح هدف گیری داروها بهتر باشد یعنی داروئی که مثلاً برای کلیه تجویز می‌شود مستقیماً به کلیه برود و.... البته در کتاب قانون ابن سینا(ره) در بحث از داروهای ضد سنگ کلیه شرح چگونگی تنظیم یک نسخه ضد سنگ که چگونه باید دارو به اندام هدف برسد بخوبی توضیح داده شده‌است. این مطلب تازه‌ایی نیست و قرنها قبل دانشمندان طب سنتی آنرا می‌شناخته و به آن عمل می‌کردند.

بارها ادعای موفقیتهای پزشکی رایج در ریشه کنی بیماریهائی مانند وبا، تیفوئید و سلّ که حدود یک صد سال قبل موجب مرگ تعداد بی‌شماری از انسان‌ها می‌گشتند، مطرح شده‌است. زمانی بود که هر خانواده‌ای در انتظار از دست دادن لااقل یکی از فرزندان به دلیل ابتلاء به یکی از بیماریهای فوق‌الذکر بود. لیکن، اینکه ریشه کنی این بیماریها به خاطر پیشرفت پزشکی رایج باشد، گاه زیر سوال رفته‌است. یکی از مطالعات اخیر بر روی تاریخچه بیــماریهای عــفونی توســط مک کیوآن[پانویس ۶] انجام گرفته‌است. نتیجه مطالعات وی نشان می‌دهد که افول و کاهش میزان مرگ و میر ناشی از بیماریهای عفونی در طی دو قرن گذشته به سه دلیل بوده‌است.

این سه دلیل به ترتیب اولویت عبارتند از:

بهبود تغذیه و ترویج فرهنگ تغذیه صحیح در تمام دنیا و خصوصاً کشورهای توسعه یافته.

رعایت بهداشت و دور نگاهداشتن عوامل بیماری زا از محیط و کمک دولت‌ها بدین منظور.

کنترل موالید که منابع موجود خانواده بجای تقسیم شدن بر روی چند بچه، برای تعداد کمتری مصرف می‌شود و نیز والدین وقت بیشتری دارند تا صرف خانواده بکنند.

نتیجه دیگری که مطالعات مک کیوآن نشان می‌داد این بود که پزشکی رایج و فلسفه آن رل چندان مهمی در کنترل و ریشه‌کنی بیماری‌های عفونی نداشته است! واقعیت مهم این است که طبق اسناد موجود، بیماری‌های عفونی واگیر (اپیدمیک) که موجب مرگ تعداد بی‌شماری از انسان‌ها شدند قبل از کشف آنتی بیوتیک و واکسیناسیون و نیز قبل از به بازار آمدن آنها، یا خود ریشه کن شده بودند و یا شــدت خود را از دست داده بودند. یکی دیگر از مطالعات جالبی که توسط روبرت جی. هاگرتی[پانویس ۷] گزارش شده‌است نشان می‌دهد که در مبارزه‌ای که علیه بیماری‌های گوناگونِ مهاجرینِ فقیر به آمریکا انجام گرفته‌است، علی‌رغم بکارگیری بهترین امکانات پزشکی رایج، موفقیت قابل ملاحظه‌ای عاید نشده‌است. نتیجه این که پزشکی رایج به تنهائی توانائی کافی برای تغییر الکوی بیماری ندارد. مهم‌ترین قابلیتی که برای پزشکی می‌توان قائل شد توانائی آن در موارد اورژانس و کمکهای اولیه است.

 

ادعای قیّومیّت بهداشت جامعه از طرف طب جدید:جالب‌تر اینکه با وجود این همه ناتوانی و آسیب رسانی ناشی از فلسفه محدودش، پزشکی رایج خود را قیم مسائل مربوط به بهداری، بهداشت و درمان انسان‌ها می‌داند و هر روش دیگری را که با دیدگاه آنها همساز نباشد رد می‌کند. مثلاً، عطّاری را که می‌تواند با داروهای گیاهی خود (که قدمت علمی و تجربی بیش از چند هزار ساله دارد) که اغلب عوارض جانبی کمتری نیز نسبت به داروهای شیمیائی دارند شارلاتان و اُمُل فرض می‌کند! آن شکسته‌بند تجربی را که دانسته‌هایش را سینه به سینه از نسل‌های قبل فراگرفته‌است و بهتر از اکثر متخصصین ارتوپدی دانشگاه رفته شکسته بندی می‌کند به جرم عدم تحصیل در سیستمِ دیدگاهِ محدودِ پزشکی رایج، رد می‌کند و کار دیگری را غیر علمی! می‌داند.

در پاره‌ایی از موارد پیش می‌آید که این روش‌های به اصطلاح غیر علمی بعد از سال‌ها مخالفت پنهان و آشکار بالاخره توسط دفتر و دستک پزشکی مورد قبول قرار می‌گیرد (مانند طب سوزنی و هومیوپاتی و...) لیکن بلافاصله خود را سردمدار آن روش اعلام می‌کنند و قانونی به تصویب می‌رسانند که اجازه مداوا در آن روشها فقط به پزشکی رایج تفویض شود.

طب سنتی و نگرش آن

طب سنتی، که طب تکمیلی، طب کل نگر، طب جانشین یا طب غیر رسمی هم خوانده می‌شود، انواعی از نظامهای درمانی را در بر می‌گیرد که نقطه اشتراک‌شان اختلاف با طب رسمی (اجزاءنگر) است.

علایم بیماری در طب تکمیلی فاقد آن معنایی هستند که در طب رسمی دارند. اینگونه علایم، نشانه‌هایی فسادانگیز تلقی نمی‌شوند که به محض پیدا شدن باید مورد تهاجم قرار گیرند، بلکه چراغهای راهنمایی شمرده می‌شوند که به وســـیله آنها می‌توان به وجود ناهماهنگی‌ها، آسیب پذیری‌ها و حالت‌های مزاجی بیمار پی‌برد و با استفاده از همین علایم، نحوه بهبودیابی او را دنبال کرد.

در طب تکمیلی، با بیمار به مثابه یک فرد برخورد می‌شود و علاقه چندانی به جنبه‌های آماری و هنجارهای جمعیتی وجود ندارد، بلکه این خود فرد است که موضوع مطالعه طبیب است. مثلاً ضربان ضعیف نبض ممکن است در یک مزاج امری عادی و در نوعی دیگر علامت یک بیماری باشد. سلامتی عبارت است از حد اعلای کارکرد درست دستگاههای بدن و طول عمر یک فرد.

بعلاوه از آنجا که تمامیّت یک فرد موضوع مرکزی معالجه‌است و نه صرف بیماری او، بنابراین هیچ‌گونه دلیل عملی و یا فلسفی مثلاً در جهت جدا پنداری روح و جسم اقامه نمی‌شود. در نتیجه، شیوه زندگی، وضع فکری، خلق و خو، توان، حالت یا ساختار بدن، همه و همه، به همان اندازه نشانه‌های جسمی، در تشخیص بیماری حایز اهمیت است.

شگفت این است که طب جدید نیز، ریشه‌هایش از سرچشمه‌های همین طب سنتی آب می‌خورد که از طریق جالینوس که در قرن دوم پس از میلاد می‌زیست به ما منتقل شده‌است. لیکن طی ۱۵۰ سال اخیر، ـ بخاطر ورود دیدگاه فلسفی دکارتی ـ طب جدید راه خود را بکلّی جدا کرده و به سمت تعریفی از اصول تخصصی (بر خورد خاص با هر بیماری) گام بر داشته‌است. از نظر طب جدید هر خللی در سلامتی شامل مجموعه ویژه‌ایی از علایم است که تحت عنوان بیماری خاصی تعریف می‌شود و درمان دقیق آن به وضعیت خاص همان بیماری بستگی دارد. و این روش، در تقابل آشکار با روشهای طب بقراطی است که عدم سلامت را آسیب پذیری حاصل از عدم توازن درونی فرد می‌دانست و درمان کامل را فقط از طریق باز گردانیدن توازن ـ تعادل بین اخلاط چهارگانه ـ به کمک قابلیت‌های شفایابی خود فرد ممکن می‌ساختند.

شیوه بر خورد تخصصی تنها در قرن گذشته بود که توانست پس از جدالی سخت سلطه خود را بر قرار کند. این جنگ و جدال با شکلی طنزآمیز پایان گرفت و داروهای جدید از همان گیاهان عطّاران به دست آمد. نتایج قابل تامل آسپرین، دیژیتالیس، کینین، و تریاک، سنت گرایان را با اصولشان، اما بدون بیمار تنها گذاشت! نظام‌های سنتی طب در سراسر دنیای نو به طور موثری از دور خارج شدند. گرایش به طب سنتی فقط در دهه ۱۹۶۰ و بیشتر به سبب معلوم شدن این موضوع بود که پزشکی نوین پر هزینه‌است و عوارض جانبی دارد، بوجود آمد. بعلاوه روشن شد که بسیاری از حالت‌های مزمن مانند کمر درد و تصلب شرایین را، که به شیوه زندگی نسبت داده می‌شوند، می‌توان به روشهای ملایم‌تر و یک پارچه‌تر طب تکمیلی واگذار کرد.

 

مردم و طب سنتی

اما چرا مردم نزد متخصصان طب تکمیلی می‌روند؟ به علل اعتقادی؟ به خاطر تبلیغات؟ یا فقط بخاطر آن که از هر دری ناامید باز گشته‌اند؟ در سال ۱۹۸۰ در هلند، بررسی در این زمینه بعمل آمد که نشان داد ۴۰ درصد از بیمارانی که نزد متخصصان طب تکمیلی رفته بودند، قبلاً به علت همان بیماری تحت درمان ناکافی و ناموفق پزشکان طب جدید قرار داشته‌اند. این نظریه، ضمن تحقیقی تحت نظر دولت استرالیا، تایید شد، که نشان داد این احتیاج است، و نه ایمان که مردم را به این درمانگاه‌های غیر رسمی می‌کشاند. اگر موضوع همین باشد، می‌توان انتظار داشت که بیماران اتاقهای انتظار متخصصان طب سنتی، سرخوردگان مداوای طب رسمی باشند.

مطالعاتی که به منظور ارزشیابی طب سنتی صورت گرفته نشان داده‌است که این روش، در معالجه کوتاه مدت بیماری‌هایی که معمولاً به آن می‌پردازد، دست کم به اندازه طب رسمی، موفق بوده‌است. برخی بررسی‌ها نیز نشان داده که طب سنتی، در مهار دراز مدت این حالت‌ها موفقیت بیشتری داشته‌است.

کاربرد صحیح و خردمندانه طب سنتی می‌تواند مانع هدر رفتن بسیاری از منابع مالیِ نهادهای درمانی شود و تخت‌های خالی بیمارستان‌ها را افزایش دهد. پیش از آنکه مداخله خطرناک و به لحاظ درمانی پر هزینه‌ای نیاز باشد، می‌توان با استفاده از روش پیش‌گیری مانع بروز بیماری شد.

بهداشتی نبودن، عرضه داروهای طب سنتی بصورت فله‌ایی و... از موارد دیگری است که طب جدید با دست آویز قرار دادن آنها و به بهانه شیوع بعضی بیماری‌ها از این طریق در مقابل اشاعه طب سنتی ایستادگی کرده‌است.

«امریکایی‌ها شاید ثروتمندترین ملت جهان باشند اما الزاماً سالم‌ترین آنها نیستند.

 

بسیار اتفاق افتاده‌است که هیئت‌های اعزامی از غرب از مشاهده هم‌زیستی انسانها با حیوانات در میان قبایل افریقایی یا جنوب امریکا به هراس افتاده‌اند. این مردم در آبی شست‌وشو می‌کنند و گاهی از آن می‌نوشند که بارها حیوانات در آن ادرار کرده‌اند. و با این وصف سالم و تندرست می‌مانند

بیان این مطالب منجر به این نوع نتیجه‌گیری نمی‌باشد که ما نیز از بهداشت و توسعه روی بگردانیم! و زندگی را به همان حالت بدوی ادامه دهیم. ولی می‌توان پی برد که زندگی سالم در این جهان بستگی زیادی به هماهنگی با نظامات حاکم بر این عرصه دارد تا به بهداشت و شناخت میکروب و باکتری.

«بعنوان مثال: باکتری‌های موجود در روده حیوان و انسان، که اکثراً نه تنها بسیار مفید هستند بلکه وجود آنها بسیار حیاتی است و خوب می‌دانیم که وجود همین باکتری‌ها است که موجب جذب غذا در روده می‌شود و همین زندگی مشترک این باکتری‌ها و سلولهای روده‌است که فرایند جذب غذا را عملی می‌سازد و باز هم در این رابطه هم‌پاس هست که هم روده به زندگی خود ادامه می‌دهد، هم باکتری‌ها و در نهایت هم انسان».

بهتر است بشر همچون گذشته به ادرار و اسهال اخلاط و... و ادامه هم‌پاسی فکر کند تا به کشتن و از بین بردن. چرا که در طول تاریخ طب جدید هم مشاهده شده‌است که هر چه سهم آنتی‌بیوتیک‌ها در درمان بیماری‌ها افزایش می‌یابد، یا میگرو ارگانیسمها سمج‌تر می‌شوند و یا میگروارگانیسم‌های جدیدی وارد عرصه تحدید حیات بشری می‌گردند! و متعاقباً انسانی که در محیط‌های پاستوریزه زندگی می‌کند در مقابل کوچک‌ترین عاملی بیمار می‌شود.

درمان بیماریها با طب سنتی

در گذشته تمام بیماری ها را با گیاهان درمان می کردند،اکنون نیز چنین علمی وجود دارد و به علم گیاه درمانی مشهور است و ...

 

1-گیاه درمانی (Phytotherapy)

گیاه درمانی یکی از روشهای طب سنتی است .درمان بیماری های مختلف جسمی و روحی به وسیله گیاهان را "گیاه درمانی" می گویند.یكی از روش های قدیمی جهان، طب گیاهی است. خداوند حكیم درمان همه بیماری ها و دردها را در طبیعت قرار داده است.«طبیعت خادم طبیعت است».

2-ماساژ درمانی (Massage therapy)

ماساژ درمانی یکی دیگر از روشهای طب سنتی است.درمان بیماری های عضلانی، اسكلتی، گوارشی، سردردها، رفع استرس و افسردگی، بهبودی جریان خون و افزایش اكسیژن رسانی به بافت ها و بهبودی ده ها بیماری دیگر از خواص ماساژ درمانی است.

بعضی ماساژهای درمانی عبارتند از: ایروودا، یومیهو، تای ماساژ، ماساژهای آرام بخش و ماساژهای زیبایی.

3-شیاتسو (Shiatsu)

فشردن نقاط حیاتی بدن برای سلامتی، توسط انگشتان دست را "شیاتسو" می گویند.یك تكنیك سالم و مؤثر كه بیشتر پیشگیری كننده است و به عنوان شكلی از فیزیوتراپی برای بیماری های خاص مورداستفاده قرار می گیرد.بیماران انرژی و نیروی ذخیره شده خود را ازاین طریق بدست می آورند و افرادی را كه از استرس، تنش، افسردگی و یا بی خوابی رنج می برند، می توان با این روش درمان كرد.

4-حجامت (Cupping)

حجامت یکی دیگر از روشهای طب سنتی است.در زبان فارسی حجامت به معنی مداوا تعریف شده و یك روش خون گیری است كه برای پیشگیری از بیماری ها و درمان بعضی بیماری ها انجام می گیرد.حجامت خشك بدون تیغ و خونگیری است و حجامت تر همراه خونگیری است.مردم بر اساس توصیه رسول اكرم(ص) كه می فرمایند:« بهترین عید، دوره حجامت است»، عید خون می گرفتند.حجامت در پیشگیری و درمان بیماری هایی چون آسم، اعتیاد به مواد مخدر، نارسایی هضم غذا، سردردهای میگرنی و اعصاب، چربی خون، غلظت خون و بیماری های پوستی كاربرد دارد.

5-بادكش درمانی (Dry cupping)

بادكش درمانی، ایجاد مكش در نقاط مختلف بدن به منظور انبساط عروقی بدن و انحراف مواد از نقطه خاص است كه حجامت خشك نیز می نامند.انجام بادكش و چرخاندن لیوان روی بدن افراد فلج شده ناشی از سكته مغزی و قلبی، باعث بهبودی می شود.در بعضی بیماران انجام بادكش با تركیبی از روغن های مخصوص باید صورت گیرد.

6-زالو درمانی(Leech therapy)

یكی از روش های خون گیری طب سنتی محسوب می شود كه به لحاظ نحوه خون گیری و ماده هیرودین كه توسط زالو به بدن وارد می كند، در طب سنتی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هر زالویی اثر درمانی ندارد. در بزاق زالو ماده ضد انعقادی وجود دارد كه موجب رقیق شدن خون، بازشدن عروق تنگ و در نتیجه موجب افزایش خون رسانی و اكسیژن رسانی موضع یا عضو می گردد.

اكنون زالو درمانی در بیماری هایی چون تنگی عروق قلب، پیوند پوست، پیوند اعضاء، واریس، ضایعات پوستی، بیماری های مفاصل، آرتروز، هموروئید، زیبایی پوست و تقویت سیستم ایمنی كاربرد دارد.

7-فصد (رگ زدن) (Fasd)

یكی از روش های خون گیری در طب سنتی است. این عمل باعث دفع بسیاری از سموم بدن به خصوص در مواقع غلبه سودا شده و مواد زائدی كه در خون رسوب و افزایش پیدا می كند را نیز دفع می كند.فصد در واقع همان رگ زدن است ، ولی بایستی توسط افراد ماهر و متخصص صورت گیرد.كاربردهای مهم فصد عبارتند از:كمردرد سیاتیكی، هموروئید، پاكسازی طبایع غالب، بیماری های گوارشی و... .

8-آب درمانی یا آبزن ها (Hydrotherapy)

یكی از روش های طب سنتی است كه همراه با اسانس های گیاهی یا بدون آنها، كاربرد زیادی برای بهبود رعیشه، ضایعات پوستی، دردهای مفاصل، سیاتیك، نشاط و تقویت بدن، تقویت عضلات و اصلاح منافذ بدن، گرم كردن و افزایش رطوبت بدن دارد.../منبع:tebyan,asriran.com

 

بالاخره طب سنتی خوب است یا نه؟

 

آمارهای جهانی نشان می‌دهد که توجه و گرایش مردم جهان به طب سنتی رو به فزونی است و این روش درمانی کم‌کم جایگاه خود را در کنار طب مدرن تثبیت می‌کند.

4 مهر 1386 با دستور وزیر وقت بهداشت و درمان، طب سنتی در کشورمان صاحب دانشکده و مرکز علمی رسمی شد و در 6 سال گذشته، تعداد دانشکده‌های طب سنتی به عدد 7 رسیده است و دانشجویان نوبت اول این دانشکده‌ها اکنون فارغ‌التحصیل شده‌اند.

با وجود این قدم بزرگ و اساسی چرا هنوز بحث و جدل بر سر طب سنتی باقی است؟

پاسخ به این پرسش را باید در تجویزهای نادرست و گاهی خطرناکی دانست که برخی افراد سودجو و بی‌تجربه انجام می‌دهند و متاسفانه گاهی عوارض این شیوه درمان، خطرهایی جدی برای بیمار ایجاد می‌کند.

یکی از خطرناک‌ترین این موارد را می‌توان در ادعاهای نادرست افراد در مورد درمان قطعی دیابت و بیماری‌های مزمنی از این دست دید که در برخی موارد با حذف کامل داروهای کنترل‌کننده قندخون، عوارضی جدی و حاد را برای بیماران ایجاد می‌کند.

 

آمارهای جهانی نشان می‌دهد که توجه و گرایش مردم جهان به طب سنتی رو به فزونی است و این روش درمانی کم‌کم جایگاه خود را در کنار طب مدرن تثبیت می‌کند.

چه زمانی مردم تمایل به شیوه های طب سنتی دارند؟


نیازهای فردی تعیین کننده تمایل به رویکردهای طب سنتی است. مطالعات نشان می دهد که بیماران مبتلا به بیماری های مزمن خاص بیشتر از خدمات طب سنتی و مکمل استفاده می کنند. به عنوان مثال یک مطالعه در ایالات متحده نشان داد که بیماران مبتلا به مشکلات اسکلتی تمایل به مراجعه به پزشکان استئوپاتی دارند که شام ۲۳ درصد مراجعات در سطح پزشک خانواده طی یک دوره یک ساله است.


در فرانسه، بیماران مبتلا به مشکلات اسکلتی عضلانی مزمن بیشترین مراجعان به پزشکانی هستند که در کنار طب رایج به خدمات طب سنتی و مکمل نیز توجه دارند. تعداد زیادی از بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعات مکرر به پزشکان طب مکمل و جایگزین دارند. شیوع استفاده از این خدمات در اسپانیا ۴۱ در کانادا۷۰ و در استرالیا به ۸۲ درصد می رسد.


در چین بر اساس داده های سازمان نظارت ملی بر خدمات طب سنتی و مکمل، پنج علت اول پذیرش در بیمارستان های طب سنتی و مکمل به ترتیب شامل حوادث عروقی، حابجایی دیسک بین مهره ای، بواسیر، عوارض ایسکمیک قلب و فشار خون است.


بر اساس گزارش جمهوری کرده بیشترین مراجعات به بیمارستان های طب سنتی کرده در سال ۲۰۱۱ به ترتیب شامل: مشکلات استخوانی، مفاصل و سیستم عضلانی، سوءهاضمه، استئوآرتریت زانو و اختلالات عصب هفت صورت است.


در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، طب سنتی نقش مهمی در تامین نیازهای مراقبت های بهداشتی اولیه دارد و انوع خاصی از طب سنتی برای مدت طولانی استفاده می شود.

 

دکتر امیر عزیزی، یکی از پزشکان مطرح در امر تلفیق طب سنتی و مدرن و مدرس طب سنتی در دانشکده طب سنتی دانشگاه شیراز در این رابطه می‌گوید: «طب سنتی اگر چه پسوند سنتی دارد، ولی درمانی مدرن است. به هر حال سابقه طولانی طب سنتی همراه با 18 هزار کتاب در این زمینه، این نوع طبابت را در جایگاهی جدی قرار می‌دهد. مدتی این نوع طب کنار گذاشته شده بود، ولی اخیرا این نوع طبابت مورد توجه قرار گرفته و ما در حال حاضر دانشکده طب سنتی داریم و در کنار روش‌های علمی، از تجربه های حکیمان مشهور در دوره‌های آموزشی برای پزشکان استفاده می‌شود.»

 

وی جایگاه طب سنتی را در شناسایی و شروع درمان بسیار برجسته می‌داند و می‌گوید: «در حال حاضر، درصد بالایی از درمان‌ها در کشورهای غربی، دست‌کم شروع‌اش با طب سنتی است و مردم هم رغبت بیشتری به آن پیدا کرده‌اند.»

 

دکتر زهرا دهقان، داروساز و یکی از مدیران معاونت غذا و داروی استان فارس هم اعتقاد دارد، داروهای گیاهی در کنار داروهای شیمیایی قابلیت عرضه گسترده را دارند و اضافه می‌کند: «با توجه به نیازی که در زمینه درمان موثر بیماری‌ها در کشور ما و جهان وجود دارد ضرورت دارد که به همان نسبت که از داروهای شیمیایی استفاده می‌شود، از داروهای گیاهی هم به‌صورت قانونی استفاده شود. یعنی اگر بر فرض زنجبیل به‌عنوان داروی یک بیماری شناخته شده است، به‌صورت رسمی و در فرمت دارویی و فرآوری شده به داروخانه‌ها یا مراکز طب سنتی ارائه شود تا به سهولت و از مجرای درست در اختیار بیماران قرار بگیرد.»

وزارت بهداشت باید فکری به حال عطاری‌هایی بکند که بدون داشتن تحصیلات و مجوز تجویز‌های خطرناک می‌کنند. این کار عطاری‌ها دخالت در امر درمان است و مشکلات جدی‌ای برایشان ایجاد می‌کند

فکری به حال عطاری‌ها کنید!

با وجود اینکه دیگر کمتر کسی نسبت به موثر بودن طب سنتی در درمان یا کنترل برخی از بیماری‌ها تردید دارد و روند آموزش این نوع از درمان نیز با تاسیس دانشکده طب سنتی سمت و سوی قانونی و رسمی به خود گرفته است، هنوز عرصه طب سنتی حامل خطرهایی است و مجراهای گشوده‌ای برای سوء‌استفاده سودجویان وجود دارد.

 

در این زمینه دکتر سجاد رضوی، مدیر کل نظارت بر درمان وزارت بهداشت، دو گروه سوء‌استفاده‌کننده از طب سنتی را این گونه معرفی کرد: «دخالت در امور درمان توسط دو گروه از افراد یعنی غیرپزشکان و خود پزشکان صورت می‌گیرد. در حوزه غیرپزشکان یکی از شایع‌ترین نوع دخالت‌ها بحث طب سنتی است.

در واقع برخی از افراد دوره‌ندیده و بدون دانش پزشکی، اقدام به تشخیص و تجهیز داروهای گیاهی می‌کنند که دیده شده با تجویز غلط، مراجعه افراد به پزشک را به تعویق انداخته‌ و زمانی که مشکل حاد و فرد دچار عارضه می‌شود، به پزشک مراجعه می‌کنند.

گروه دیگر، افرادی هستند که در حوزه طب مکمل کار می‌کنند و با بیان روش‌های درمانی غیراصولی و داروهای ساختگی اقدام به درمان می‌کنند.»

 

دکتر ژیلا نقیبی، از پزشکانی که در زمینه طب سنتی فعالیت دارد، عمده خطرها را از جانب غیرپزشکانی می‌داند که نه از دانش پزشکی مدرن بهره‌ای دارند و نه اطلاع زیادی از طب سنتی دارند ولی آزادانه مشغول به کارند. وی در این زمینه می‌گوید: «به نظر من مشکل از سوی پزشکانی که در زمینه طب سنتی وارد شده‌اند، نیست، وزارت بهداشت باید فکری به حال عطاری‌هایی بکند که بدون داشتن تحصیلات و مجوز تجویز‌های خطرناک می‌کنند. این کار عطاری‌ها دخالت در امر درمان است و مشکلات جدی‌ای برایشان ایجاد می‌کند.»

 

دکتر عزیزی معتقد است: «الان تعداد پزشکانی که بدون دانش و مجوز در این زمینه کار می‌کنند زیاد نیست و فکر نمی‌کنم در این زمینه خطری وجود داشته باشد، چون غالب پزشکانی که طب سنتی را هم قبول دارند و استفاده می‌کنند آموزش‌های لازم را دیده‌اند.»

 

عوارض استفاده نابجا از داروهای گیاهی زیاد است

دکتر زهرا دهقان خطر را از جانب افراد سودجویی می‌داند که از نبود قوانین روشن سوء‌استفاده می‌کنند و با ادعاهای واهی، زیان‌های مادی و درمانی جدی‌ای به بیماران وارد می‌کنند. او در این رابطه می‌گوید: «مشکلی که در حال حاضر در این زمینه وجود دارد، افرادی هستند که بدون داشتن مدرک و تخصص و به صرف ادعای سفر به هند و چین و آموزش گرفتن در آنجا، تجویزهای نادرستی انجام می‌دهند. این تجویز‌های نادرست راهی هم به داروخانه نمی‌یابد و آن فرد مدعی، بیمار را یا مستقیما به عطاری‌ها ارجاع می‌دهد یا با دریافت مبلغی خودش ترکیب‌های مختلف را به بیمار می‌فروشد و این افراد چون به‌صورت علنی و قانونی کارشان را انجام نمی‌دهند، بالطبع کنترل ادعاهایشان یا برخورد با آنها در صورت وقوع عوارض خطرناک برای بیمار، سخت است.»

 

وی عوارض استفاده نابجا از داروهای گیاهی را جدی می‌داند و می‌گوید: «برخلاف آن چیزی که عموما تصور می‌شود، داروهای گیاهی در صورت تجویز نادرست می‌توانند برای بیمار خطرناک باشند و ضروری است وزارت بهداشت توجه گسترده‌ای به این موضوع بکند و از طرفی سریع‌تر راهکارهای قانونی و ضوابط معین و روشنی برای تجویز و استفاده از این داروها بیندیشد و از طرف دیگر، افراد صاحب صلاحیت و دانش در این مورد را -چه پزشک باشند و چه حکیم- به‌صورت قانونی و رسمی معرفی کند.»

برخلاف آن چیزی که عموما تصور می‌شود، داروهای گیاهی در صورت تجویز نادرست می‌توانند برای بیمار خطرناک باشند و ضروری است وزارت بهداشت توجه گسترده‌ای به این موضوع بکند

چه باید کرد؟

دکتر ژیلا نقیبی، ابهام در قوانین را یکی از مشکلات فعلی می‌داند و می‌گوید: «به دلیل اینکه دانشکده طب سنتی چند سالی است تاسیس شده و در حال فعالیت است، قضیه طب سنتی از طرف وزارتخانه بهداشت و درمان پذیرفته شده است، ولی تکلیف عده‌ای که از قبل و بدون تخصص رسمی و با مطالعه‌های فردی، خودشان مشغول درمان بوده‌اند چه می‌شود، چندان روشن نیست. لازم است قوانین در این زمینه روشن و شفاف عمل کنند.»

 

دکتر عزیزی نیز راه‌حل را در روشن شدن قوانین و مقررات همراه استفاده گسترده از حکیمان در دانشکده‌ها و مراکز آموزش طب سنتی می‌داند و می‌گوید: «برخی از عطار‌ها و حکیم‌ها گنجینه‌های درمان این کشورند و باید حتما مورد توجه قرار بگیرند. بخشی از آنها در دانشکده طب سنتی تدریس می‌کنند. مشکل، کسانی هستند که بدون داشتن دانش و تجربه تجویزهایی انجام می‌دهند به همین دلیل نیاز هست تمهیداتی اندیشیده شود تا مجوزهای لازم به افراد صاحب علم و تجربه داده شود تا از افراد شارلاتان یا کلاهبردار تمییز داده شوند.»

 

دکتر احمدعلی‌ آقارفیعی، استاد دانشگاه و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات حجامت ایران، علاوه بر ابهام در قوانین، تقویت دانشکده‌های طب سنتی را هم یک راهکار اساسی می‌داند و می‌گوید: «به نظر من تاسیس دانشکده‌های طب سنتی قدم بزرگی در این راه بوده است، ولی الان مشکل ما این است که دانشجوی طب سنتی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شود به دلیل نبود بیمارستان طب سنتی و کیس‌های پیگیر و بررسی‌های روزانه روی بیمار‌ها و استفاده نکردن از اساتیدی که تجربه زیادی در این امر دارند، توانایی درمانشان کم است. به همین دلیل مراجعه به این متخصصان کم است. ما باید تلفیقی از افراد با تجربه و اساتید خود دانشگاه‌ها داشته باشیم تا بتوانیم پیشرفت کنیم.»

 

طب سنتی سامان می‌یابد؟

به نظر می‌رسد با توجه به ضرورت‌ ساماندهی و تقویت طب سنتی، متولیان امر باید هرچه زودتر جنبه‌های مختلف این نوع از درمان را شفاف و قانونی کنند تا با گسترده‌شدن اقبال عمومی به این نوع درمان، شاهد گسترش نفوذ سوءاستفاده‌کنندگان در این حوزه نباشیم.

 

ابلاغ هر چه زودتر سند جامع داروهای گیاهی و طب سنتی می‌تواند قدم اول باشد، ولی همچنان ‌باید راه‌حل ساماندهی و تقویت طب سنتی را در تصویری بزرگ‌تر و در ارتباط با تجهیز مراکز علمی مرتبط با این نوع درمان با استفاده از تجربه‌های حکیمان خوشنام جست.

بخش سلامت تبیان

 

با این اوصاف، هر کسی می‌تواند با مقایسه‌ایی منطقی به دست آوردهای هر دو بینش طبی واقف گردد. طب ســـنتی به معنای اخص همان روشی اســت که پیشینیان ما ـ ابن سینا(ره)، رازی(ره) و... ـ دنبال می‌کردند و بر پایه مزاج شناسی استوار بود. تشخیص و معاینه با روش‌های معمول طب جدید و ارائه نسخه‌هایی مشتمل بر گیاهان دارویی! بدون آشنایی کافی و لازم از مزاج بیمار، روش غلط دیگری است که اکثراً در این سال‌ها دنبال می‌شود.

 

منابع

کتاب‌ها

دکتر مسعود ناصری - یک، کوانتوم، عرفان و درمان (تئوری شعور، پزشکی هومیوپاتی). انتشارات اشراقیه، اسفند۱۳۷۵.

دواسمیت، اولین. هنر زندگی. ترجمهٔ آذرده، رضایی، حکیمی. چاپ اول. تهران: نشر خرم، ۱۳۷۰. ۲۸۱.

دکتر جلال مصطفوی - بررسی طب سنتی ایران و مقایسه آن با طب کنونی جهان.

مجلات

استیفن فولدر- مجله پیام یونسکو – مهر ۱۳۶۷.

جورجز مایکز - مجله بهداشت جهان، سال چهارم، شماره سوم.

فارسی:

ابن سینا، حسین. قانون در طب. ترجمهٔ دکتر عبدالرحمن شرفکندی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات سروش، ۱۳۷۰.

ارزانی دهلوی، محمد اکبر. میزان الطب. ترجمهٔ هادی نصیری. چاپ اول. قم: انتشارات موسسه فرهنگی سماء، ۱۳۸۰. ۲۷۸. شابک ‎۰-۷-۹۲۴۸۸-۹۶۴.

ارزانی دهلوی، محمد اکبر. مجربات اکبری. چاپ دوم. تهران: چوگان، ۱۳۹۰. شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۵۶۸۲-۱۱-۶.

مومن حسینی، محمد. تحفه حکیم مومن. چاپ دوم. تهران: انتشارات مصطفوی، ۱۳۷۳. ۳۷۶.

تامسون، رابرت. درمان طبیعی. ترجمهٔ دکتر محمد حسین راشد محصل، مریم عرفانیان حسینی. چاپ دوم. مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ۱۳۷۸. ۲۶۴. شابک ‎۹۶۴-۶۰۲۳-۹۹-۱.

احمدیه، عبدالله. راز درمان. چاپ چهارم. ۱ جلد. تهران: اقبال، ۱۳۶۸. ۲۸۸.

احمدیه، عبدالله. راز درمان - طبیب خادم طبیعت است. چاپ اول. ۱ جلد. تهران: اقبال، ۱۳۷۷. ۲۷۴. شابک ‎۹۶۴-۴۰۶-۰۳۳-۴.

احمدیه، عبدالله. راز درمان - با طبیعت بر بالین بیمار. چاپ اول. ۱ جلد. تهران: اقبال، ۱۳۸۰. ۳۱۲. شابک ‎۹۶۴-۴۰۶-۱۱۰-۱.

احمدیه، عبدالله. درمان روماتیسم، نقرس و سیاتیک. چاپ سوم. ۱ جلد. تهران: صفی علیشاه، ۱۳۸۱. شابک ‎۹۶۴-۵۶۲۶-۸۶-۲.

زکریای رازی، محمد. الحاوی. ترجمهٔ دکتر سید محمود طباطبایی. چاپ اول. تهران: شرکت داروسازی الحاوی، ۱۳۶۹.

عقیلی خراسانی، محمد حسین. مخزن الادویه. چاپ دوم. تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۷۱. ۱۰۳۲.

عقیلی خراسانی، محمد حسین. قرابادین کبیر. چاپ متعدد. تهران: کتابفروشی محمودی، ۱۳۴۹. ۱۳۸۷.

میرحیدر، حسین. معارف گیاهی. ج. ۶. چاپ اول. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۳. ۶۴۷.

میرحیدر، حسین. مبانی علمی غذا درمانی و رژیم غذایی. چاپ اول. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۶. ۴۹۸. شابک ‎۹۶۴-۴۳۰-۴۶۶-۷.

اخوینی بخاری، ابوبکر. هدایة المتعلمین فی الطب. چاپ اول. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۱. ۹۱۴.

ابومنصور علی الهروی، موفق‌الدین. الانبیه عن الحقایق الادویه. چاپ اول. تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۱. ۴۴۲.

زهراوی، ابوالقاسم. التصریف لمن عجز عن التالیف (بخش:ابزارهای جراحی). ترجمهٔ احمد آرام - مهدی محقق. چاپ اول. تهران: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران و موسسه بین‌المللی اندیشه و تمدن اسلامی کوالالامپور مالزی، ۱۳۷۴. ۲۷۸.

حکیم میسری. دانشنامه در علم پزشکی. ترجمهٔ دکتر برات زنجانی. چاپ دوم. تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۳. ۳۲۵.

جرجانی، اسماعیل. ذخیره خوارزمشاهی. تهران: انتشارات انجمن آثار ملی، ۱۳۵۶.

فخر رازی، محمدبن عمربن الحسین البوالفضل. حفظ البدن. ترجمهٔ سید حسین رضوی برقعی. چاپ اول. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۹. ۵۸۹. شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۴۲۶-۴۵۸-۰.

بغدادی، عبداللطیف. زساله بیماری قند. ترجمهٔ دکتر علی خواجه دهی. چاپ اول. تبریز: ستوده، ۱۳۸۹. ۱۰۵. شابک ‎۹۷۸-۶۰۰-۵۰۰۳-۴۶-۸.

سازمان جهانی بهداشت (انگلیسی)

هفته نامه سلامت - مصطفی دهقان

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم آبان 1393ساعت 0:7  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع اول :

چگونه در بحث كار افريني سرمايه لازم را جذب كنيم در سال1392-1393؟

در سالهاي اخير دولت افراد را به كار افريني تشويق ميكند اما به دليل ركود تورمي كه در چند سال اخير داشتيم و بودجه دولتي كمي كه داريم دولت نتوانسته كه به اين افراد كمك چنداني كند به شخصه دوست داشتم شغلي نو يجاد كنم كه هم كار افريني كرده باشم و هم افراد جديدي را به كار جذب كنم اما به دليل انكه بودجه كافي را نداشتم قادر به انجام ان نشدم.

موضوع دوم :

چرا درچند سال اخير اعتماد از بين افراد در كلان شهري مثل تهران كم شده ؟

در شهر هاي بزرگ ا قبيل تهران ميبينيم كه ديگر اعتماد يا از بين مردم از بين رفته و يا بسيار كمرنگ شده و مردم ديگر نسبت به هم بي تفاوت شده اند و اين بسيار ازار دهنده است .

موضوع سوم :

دوستي افراد متاهل با جنس مخالف چه تاثيري بر روابط زناشويي مي گذارد در سنين 22-30 ؟

امروزه با پيشرفت و صنعتي شدن جوامع مشكلات خاص ان هم به وجود امده و يكي از انها روابط نامشروع و روابط پنهاني افراد متاهل با جنس مخالف است كه باعث بسياري از اختلافات و جدايي ها شده و متاسفانه هر روز در حال افزايش است و اين بسيار نگران كننده مي باشد .

موضوع چهارم :

طولاني شدن پروسه اداري در دادگاههاي خانواده استان كرج چه تاثيري بر ذهن و روحيه افراد مي گذارد؟

كاغذ بازي هاي اداري در اداره جات ما بسيار مرسوم است اما اين مشكل در دادگاههاي خانواده معضل بسيار مهمي است چون تاثيرات روحي و رواني شديدي بر افراد ميگذارد و چه بسا بعضي افراد بخاطره طولاني بودن اين مسيله از دادخواست خود كناره گيري و صرف نظر ميكنند و به نوعي حق انها پايمال مي شود

موضوع پنجم:

كمبود اتوبوس در خط تهرانپارس چه تاثيري بر شلوغي ميگذارد؟

من در اين خط در طول هفته تردد زيادي دارم و هميشه به دليل كمبود اتوبوس در اين خط صفهاي طولاني و طويلي تشكيل ميشه و چون مدت زيادي طول ميكشه تا اتوبوس بياد هميشه سر سوار و پياده شده دعواهاي لفظي صورت ميگره و اتوبوسي كه مياد هم در اون جمعيت زيادي هست و تعداد كمي ميتونن سوار اتوبوس بشن.

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم آبان 1393ساعت 21:35  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

1- تاثیر پخش کردن تراکت بر فروش موسسات خصوصی 

تراکت یک برگه تبلیغاتی میباشد که بر اساس نوع فعالیت واحد تجاری متفاوت میباشد تراکت حاوی اطلاعاتی راجب به فعالیت واحد تجاری میباشد که در اختیار استفاده کنندگان قرار میگیرد و استفاده کنندگی با توجه به نیازشان میتوانند از آن واحد خریداری نمایند.

2- نقش یادگیری الکترونیکی در ارتقاء نظام آموزشی دانشگاهی ایران

یادگیری الکترونیکی با استفاده از تکنولوژی برتر و نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات که باعث ایجاد روش جدید آموزشی میگردد فرآیند فراگیری جذابتر، به روزتر و مطابق با آموزش در سطح جهانی قرار میدهد.

3 - عوامل موثر بر طلاق در 2 سال اول زندگی در جوانان 20 تا 25 سال

طلاق عبارت است از انحلال نکاح دایم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده قانونی او . طلاق مخصوص عقد دایم است و زن منقعطه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج میشود .

4-تاثیر ورزش صبحگاهی بروی یادگیری دانش اموزان منطقه 4

تربیت بدنی یک پدیده اجتماعی است که با اعلای آن روابط افراد جامعه و سلامت روح و روان آن را تامین میکند و ورزش میتواند باعث نشاط و شادابي ایجاد نماید .

5- تاثیر اعتیاد بر افسردگی جوانان ( پسر) بین 15-30

اعتیاد در مجموع به معنای وابستگی بیش از حد است . اعتیاد به مواد مخدر و الکل نوعی اختلال در سیستم بدن و هورمونها ایجاد میکند که ممکن است فرد از لحاظ جسمانی و روانی سالم نباشد و اعتیاد امروزه بین نوجوانان و جوانان بیشتر دیده میشود .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم آبان 1393ساعت 19:54  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

واژه کاوی استرس

واژه نامه علوم و فناوری ولمان (1973) فشار روانی را نوعی فشار جسمی یا روانی تعریف می کند که موجب تغییراتی در دستگاه عصبی خود مختار می شود. فشار روانی نوعی وضعیت فشارزا است که مطالبات بی حد و حصر بر فرد تحمیل می کند. بعضی اوقات ممکن است فشار روانی بیش از توان سازگاری موجود زنده باشد. در کتاب فرهنگ روانشناسی، کلمه ی استرس (stress) به معنی فشار روانی، تنیدگی، استرس، فشار هیجانی، تنش، فشار روحی، تکیه (صدا) و فشار به کار رفته است.(خداپرست، 368:1379)

ولی اصطلاح استرس در کتاب فرهنگ جامع روانشناسی روانپزشکی اصطلاحی است که در طب و زیست شناسی به طور گوناگون به کار گرفته شده است: گاهی به معنی یک رویداد یا موقعیتی که تأثیر مضر بر ارگانیسم دارد و گاهی به معنی تنش روانشناختی ناشی از این رویدادها و موقعیت ها است. به مفهوم دقیق هر چیزی که در تمامیت زیست شناختی ارگانیسم اختلال به وجود آورد و شرایطی ایجاد کند که ارگانیسم طبیعتاً از آن پرهیز می کند، استرس شمرده می شود.

استرس ممکن است به صورت محرک های فیزیکی، عفونت و واکنش های آلرژیک و نظایر آن باشد، یا به صورت تغییر کلی در جو اجتماعی – روانی. فرق انها در این است که اولی یک عامل استرس زای فیزیولوژیکی است که از طریق هیپوتالاموس، غده ی فوق کلیوی و سلسه اعصاب سمپاتیک و با ترشح هورمون های مختلف تأثیر می گذارد، دومی نه تنها با قدرت تهدیدی که اصولاً در عامل استرس زا نهفته است، بلکه با کیفیت درک شخص از آن عامل ارتباط دارد(پور افکاری، 45:1383).

از نظر پزشکی، استرس، « میزان استهلاک جسمانی » است (اشتای، 9:2000).

استرس در واقع نوعی اضطراب، فشار روحی، خستگی، نگرانی، وحشت و ترس است. استرس موجب بروز انواع بیماری ها، افسردگی، ناراحتی و رنج می شود( نایک،12:1383).

به عنوان یک پدیده روحی روانی، استرس حالتی است که اکثر ما در زندگی روزانه چه در محیط خانواده و چه در اجتماع و محیط کار آن را تجربه می نماییم و این تجربه، منجر به نتایج گاه مثبت و گاه منفی می گردد(اشتاین، 9:2000).

هانس سلیه استرس را چنین تعریف می کند: « استرس یک پاسخ غیر اختصاصی است که بدن در مقابل درخواست هایی که با آن مواجه می شود از خود نشان می دهد»(هنری لو، 25:1371).

**پیشینه نظری**

در سال 1913 ژاسبر در کتاب خود با عنوان «آسیب شناسی روانی عمومی» بر مفهوم واکنش تأکید می کند. از دیدگاه او، واکنش پاسخی عاطفی در برابر یک حادثه است. تقریباً در همان زمان، آدولف می یر ارتباط مستقیم میان محرک های محیطی و پدیده بیماری را به صورت فرضیه ای فرمول بندی کرد( لو، 9:1371)

در اواسط قرن 19، معنای فشار گسترش بیشتری یافت و تنش بر روی اعضای بدن یا نیروی ذهنی را هم در بر گرفت. متوالیاً دیگر معانی مربوطه به فشار ظهور یافتند اما به نظر می رسید همگی پیرامون معنای اصلی فشار همانند نوعی نیرو گرد آمده اند.

وضع تا سال 1936 لااقل بدین گونه باقی بود. در همان سال پژوهشگر جوانی در دانشگاه مک گیل مقاله ای منتشر ساخت که منتج به متحول گردانیدن درک ما از این بیماری گردید و تعریفی نوین و کاملاً مختلف برای فشار ارائه داد. اگرچه آن پژوهشگر  «دکتر هانس سلیه» ابتدا آگاهانه از به کار بردن استرس یعنی « گرایش تحریک » گرایش پاسخ یا گرایش تداخل عمل و تأثیر متقابل »(والراند،144:1993).

گرایش تحریک : طبق این گرایش، فشار و استرس، یک عامل یا نیروی خارجی است که انسان ها قادر به مقابله و ایستادگی در برابر آن هستند اما سطح مقاومت افراد تفاوت می کند.

گرایش پاسخ : طبق این گرایش، تمرکز بر روی واکنش هایی قرار می گیرد که توسط شخص، نسبت به مقتضیات و تقاضاهای محیطی ایجاد شده است که این پاسخ ممکن است فیزیولوژیکی مثل افزایش ضربان قلب و یا روانی مثل احساس برانگیختگی باشد.

گرایش تداخل عمل و تأثیر متقابل

این گرایش درک استرس را یک مرحله فراتر می برد و این کار با مطالعه دقیق و کامل روابط متقابل میان فرد و محیط پیرامون او انجام می شود و در این گرایش، مردم نقش فعالانه تری به عهده گرفته و نیازها و مقتضیات هر موقعیتی را که در آن قرار می گیرند مورد تأمل قرار داده و توانایی خود را در بر آورده ساختن آن مقتضیات، ارزیابی می نمایند.

منابع پیشینه نظری :

www.SID.IR

http://www.ensani.ir/storage/Files/20120329142127-5022-1.pdf

 

** پیشینه تجربی **

حاجی بابایی (1383) پژوهشی با عنوان شناسایی و اولویت بندی مهم ترین عوامل افزایش استرس مدیران مقطع متوسطه شهر قم انجام داده است. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل فرهنگی، اجتماعی ، شخصی بر مردان  و عوامل شغلی بر زنان مهم تریت عوامل استرس هستند. بین متغیرهایی مانند سن، رشته تحصیلی ، جنسیت، نوع مدرسه رابطه ای وجود ندارد اما بین میزان تحصیلات مدیران و سابقه کاری مدیران، تعداد دانش آموزان و معملمان رابطه وجود دارد.

رمضانی نژاد (1380) در پژوهشی با عنوان ، بررسی و مقایسه رفتار حمایتی مدیر، عوامل نگهدارنده شغل و عوامل استرس زای شغلی مربیان تربیت بدنی و ورزش دانشگاههای دولتی کشور به این نتیجه رسید که مربیان زن بیشتر از مربیان مرد در معرض عوامل استرس زای شغلی قرار دارند.

احمدی (1374) در پژوهشی با عنوان منابع استرس مدیران آموزشی و مقایسه آن در بین زنان و مردان به این نتایج رسید که نقش های چندگانه مدیران ، عدم روابط اجتماعی مطلوب در محل کار، شرایط و ماهیت کار و مشکلات مادی مدیران مرد استرس و فشار روانی بیشتری نسبت به مدیران زن داشته و همچنین بیشترین عامل استرس زا برای مدیران زن نقش های چندگانه بوده است.

هولمز و راهه در سال 1968 تصمیم گرفتند موقعیت های استرس آفرین را برای انسان بعنوان یک حادثه ای که سبب نوعی دگرگونی کلی در زندگی می گردد مطرح سازند. این تعریف به سرعت مورد پذیرش محافل علمی قرار گرفت و حوادثی چون ازدواج ، تولد و مرگ و غیره مورد توجه و اساس بسیاری از پژوهش های گسترده در زمینه نقش حوادث زندگی بعنوان علائم خطر برای بروز بیماری های بدنی یا اختلالات روانی گردید (کامرون، 2005،124)

** نظرم در ارتباط با پیشینه نظری و نظر دکتر هانس سلیه : در گرایش تحریک طبیعتا استرس یک عامل خارجی بوده که بر رفتار فرد تاثیر میگذارد ولی همه انسان ها توان مقابله و رویارویی با آن را ندارند. و اکثرا در هنگام پاسخ علائم فیزیولوژیکی و روانی با هم بروز پیدا میکنند...

و همچنین در ارتباط با پیشینه تجربی آقای حاجی بابایی نظرم متفاوت از ایشان بوده، من فکر میکنم همه عوامل از جمله فرهنگی ، اجتماعی و شخصی هم بر زن و هم بر مرد تاثیرگذار است. به نوعی جنسیت در این زمینه تاثیرگزار نیست. چه بسا در جامعه ما زنان بیشتر در معرض استرس در محل کار هستند.

و با نظر آقای رمضانی نژاد موافقم. چون مردان در رشته هایی نظیر تربیت بدنی بهتر می توانند ایفای نقش کنند. در نتیجه حمایت مدیران از جنس مذکر بیشتر بوده و زنان در معرض استرس خواهند بود.

منبع :

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/4012913900904.pdf

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم آبان 1393ساعت 19:25  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

پیشینه ها
تاثیر ویژگی های شخصیتی بر وضعیت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه ارشاد دماوند ورودی89 به بعد  
پیشینه نظری  :
نظریه گوردون آلپورت
در سال 1936، گوردون آلپورت، روان‌شناس، متوجه شد که تنها در یک فرهنگ لغات انگلیسی، بیش از 4000 واژه برای توصیف ویژگی‌های مختلف شخصیت وجود دارد. او این ویژگی‌ها را در سه سطح رده‌بندی نمود:
 ویژگی‌های اصلی: ویژگی‌هایی که بر کلّ زندگی فرد غالب است، تا جایی که آن شخص معمولاً به خاطر این ویژگی‌ها شناخته می‌شود. در واقع، شنیدن نام فرد، این ویژگی‌ها را به ذهن شنونده متبادر می‌‌کند.به نظر آلپورت، ویژگی‌های اصلی نادرند و در طول زندگی ساخته می‌شوند.                 ویژگی‌های مرکزی: خصیصه‌های عمومی که پایه‌های اصلی شخصیت را شکل می‌دهند. این ویژگی‌های مرکزی، هر چند به نفوذ و اقتدار ویژگی‌های اصلی نیستند، امّا خصیصه‌های عمده‌ای هستند که ممکن است برای توصیف یک فرد دیگر به کار آیند. عبارت‌هایی چون هوشمند، امین، کمرو و مضطرب نمونه‌هایی از ویژگی‌های مرکزی هستند.
 ویژگی‌های ثانویه: ویژگی‌هایی که گاهی به نگرش‌ها یا اولویت‌ها مربوطند و غالباً تنها در وضعیت‌های خاص یا تحت شرایط خاص پدیدار می‌شوند. به عنوان نمونه می‌توان به مضطرب شدن به هنگام صحبت در میان جمع یا بی‌صبری در هنگام انتظار در صف اشاره کرد.

پرسشنامه 16 عامل شخصیت ریموند کاتل
ریموند کاتل، یکی از نظریه‌پردازان ویژگی‌های شخصیت، تعداد ویژگی‌های اصلی شخصیت را از بیش از 4000 مورد که در لیست اولیه آلپورت وجود داشت به 171 مورد تقلیل داد. او این کار را عمدتاً از طریق حذف ویژگی‌های غیرمتداول و ترکیب خصوصیات مشترک انجام داد. کاتل سپس نمونه بزرگی از افراد را برای این 171 ویژگی مختلف مورد ارزیابی قرار داد. وی آنگاه با استفاده از یک روش آماری به نام «تحلیل عوامل» ، ویژگی‌های نزدیک به هم را معین کرد و سرانجام لیست خود را به تنها 16 ویژگی شخصیت کاهش داد. به گفته کاتل، این 16 ویژگی، منبع و منشاء شخصیت تمام انسان‌ها می‌باشند. او همچنین یکی از پرکاربردترین آزمون‌های ارزیابی شخصیت به نام پرسشنامه 16  را طراحی کرد.

سه بعد شخصیت آیزنک
هانس آیزنک، روان‌شناس انگلیسی، مدلی برای شخصیت، بر پایه تنها سه ویژگی عمومی بنا کرد
1. درون‌گرایی/برون‌گرایی
درون‌گرایی مستلزم جهت‌دهی توجه و تمرکز بر روی تجربیات درونی است در حالی که برون‌گرایی به تمرکز و توجه بر سایر مردم و محیط ارتباط دارد. بنابراین، یک فرد درون‌گرا معمولاً فردی ساکت و خوددار است و یک فرد برون‌گرا بیشتر خونگرم و اجتماعی.
2. تهییج‌پذیری/پایداری هیجانی
این بعد از نظریه ویژگی‌های شخصیت آیزنک به دمدمی مزاجی در مقابل خونسردی و آرامی مربوط است. فرد تهییج‌پذیر، زود ناراحت یاهیجان‌زده می‌شود در حالی که منظور از پایداری هیجانی یعنی از نظر هیجانی، ثابت و یکنواخت باقی ماندن.
3. روان‌پریشی‌گرایی
آیزنک بعداً پس از مطالعه افرادی که از بیماری روانی رنج می‌بردند، بعد دیگری از شخصیت را به نظریه خود افزود. او این بعد را روان‌پریشی‌گرایی نامید. کسانی که این ویژگی در آن‌ها برجسته است در برخورد با واقعیت‌ها مشکل دارند و معمولاً جامعه‌ستیز، مخالف، غیرهمدل و عوام فریب هستند.

نظریه پنج عامل شخصیت
نظریه‌های کاتل و آیزنک موضوع پژوهش‌های بسیاری قرار گرفته است و برخی از نظریه‌پردازان عقیده دارند که کاتل بر روی تعداد زیادی ویژگی تمرکز کرده است و آیزنک بر روی تعداد کمی. در نتیجه، یک نظریه جدید ویژگی‌های شخصیت به نام نظریه پنج عامل شکل گرفت. این مدل پنج عامل شخصیت نشانگر پنج ویژگی اصلی است که در تعامل با یکدیگر، شخصیت انسان را شکل می‌دهند.
  برون‌گرایی
 خوشایندی (مقبولیت)
 وظیفه‌شناسی (وجدان)
 تهییج‌پذیری
 آزاداندیشی

نظریه ویژگی‌های شخصیت یکی از مهم‌ترین محدوده‌های نظری در مطالعه شخصیت است. براساس این نظریه، شخصیت افراد از خصوصیات وصفات زیادی تشکیل شده است.
نظریه ویژگی‌های شخصیت بر تفاوت‌های بین افراد تمرکز دارد. ترکیب و تعامل ویژگی‌های مختلف است که شخصیت یک فرد را تشکیل می‌دهد و این برای هر شخص، یگانه و منحصر به فرد است.من بر اساس این نظریه ها گروهی از ویژگی شخصیت افراد را به طور جداگانه بررسی میکنم

ترجمه: کلینیک الکترونیکی روان‌یار
منبع

"Trait Theory of Personality ", Kendra Van Wagner,
http://psychology.about.com
پیشینه تجربی:
نشريه مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران (نشریه پرستاری ایران)
  دوره ٢٥ ، شماره ٧٥ ، ارديبهشت ماه ١٣٩١    نشریه ای مرتبط با موضوع پژوهش من تحت عنوان
ارتباط صفات شخصیت و انگیزش تحصیلی در دانشجویان پرستاررا مورد بررسی قرار داده است.
طبق این نشریه انگيزش تحصيلي در كسب دانش و مهار ت هاي علمي نقش مهمي دارد, در گستره موفقيت آموزشي، نقش شخصيت فراتر از هوش است.
ويژگي هاي فردي دانشجويان ازعوامل مهم تاثير گذار در رشد و توسعه تفكر انتقادي آنان است.(5)
اين ويژگي ها كه هر فرد در نتيجه رويارويي باموقعيت هاي گوناگون و افراد مختلف به آن مجهز است
ساختار رواني و صفات شخصيتي است.این ساختار رواني نه تنها تحت تاثير عوامل مختلفي مانند خانواده،اجتماع، گروه همسالان و غيره قرار دارد، بلكه عواملي چون انگيزش، پيشرفت، موفقيت و...را تحت تاثیر قرار می دهد
پس مي توان گفت يكي از مهم ترين عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي، ويژگي هاي رواني افراداست.
انگيزش تحصيلي تنها پيامد هوش فردي ياامكانات سخت افزاري موجود در محيط نيست، بلكه جنبه هاي روان شناختي افراد مانند صفات شخصيت وسبك هاي يادگيري نيز نقش مهمي دارند(8)و حتی درگستره موفقيت آموزشي نقش صفات شخصيت فراتر ازهوش است.(9)
در برخي مطالعات مانند:
هRobins وNoftlen مطالعه به اين نتيجه رسيدند كه منظم بودن، سخت كوشي، پشتكار، پيشرفت مداري
و دقت مي تواند حتي در افرادي كه از بهره هوشي پاييني برخوردارند پيش بيني كننده مثبتي براي وضعيت تحصيلي انان به شمار اید.
Furnham و Premuzic بر روي دانشجويان دانشگاه بريتانيادر سال2003 اين رابطه را معنادار ارزيابي
كردند و تبيين نمودند كه چون افراد داراي سطوح بالاي پذيرشند نه تنها فاقد ويژگي هاي ستيزه جويي،
شکاکیت و رقابت جويي هستند، بلكه تمايل دارند به ديگران كمك كنند و باور دارند كه ديگران هم به آنها
کمک می کنند و با تمركز بالا و تفكر منطقي عملكرد بالايي نشان می دهند.5) Hasanpour M, Oskouie F, Salsali M. [Critical Thinking in Nursing Education]. IJN
2005;41:7-17.Persian
8)Busato VV, Prins FJ, Elshout JJ, Hamaker C. Intellectual ability, learning style,
personality, achievement motivation and academic success of psychology students in higher
education. Pers Individ dif. 2000;29(6):1057-68.
9)Sánchez MM, Rejano EI, Rodríguez YT. Personality and academic productivity in the
university student. Soc Behav Pers 2001;29(3):299-305.
من نظریه فوق را قبول دارم و من هم در این پژوهش می خواهم برای افرادی که تنها هوش را دلیلی بر پیشرفت تحصیلی افراد می دانند روشن کنم که شخصیت هر یک از افراد می تواند در پیشرفت تحصیلی انان نقش داشته باشد,این نظریه بیشتر روی 5 صفت نسبتاً پايدارشخصيتي مرتبط با اين انگيزش شامل پذيرش، وظيفه شناسي، برون گرايي، سازگاري و روان رنجورخويي را مورد بررسی قرار داده است, من می خواهم عواملی دیگر مانند اضطراب,استرس,عزت نفس,میزان تمرکز و... را هم مورد مطالعه قرار دهم.
به نظر مي رسد بررسي ابعاد رواني دانشجويان از نظر همخواني شخصيت آنان بارشته تحصيلي هم مي تواند در انگيزش و پيشرفت تحصيلي دانشجويان  موثر باشد.

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم آبان 1393ساعت 18:59  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

پیشینه نظری

 • نظریه سارا مک لين: علت مشكلات روحي فرزندان طلاق، جدايي والدين يا زندگي كردن آنها با يكي از والدين نيست، بلكه تشنج‌ها و درگيري‌هاي خانوادگي و اختلافات والدين پيش از جدا شدن، باعث بر هم خوردن آرامش ذهني آنها مي‌شود و به دنبال خود معضلات رفتاري را به همراه مي‌آورد. وي معتقد است جدايي به تنهايي آسيبي به هيچ يك از افراد خانواده وارد نمي‌كند بلكه مشكلات پيش از آن و عواملي كه موجب رسيدن خانواده به نقطه پايان مي‌شود، موجب ايجاد مشكل در روح و روان كودك و حتي والدين خواهد شد. جوزف هوپر، پژوهشگر مسائل خانواده مي‌گويد: زماني بقاي يك زندگي خانوادگي براي كودك مفيد است كه درگيري‌ها و مشكلات اعتقادي  و سليقه‌اي والدين محسوس نباشد، زيرا در غير اين صورت دوام يك زندگي نه تنها به سود كودك نيست بلكه باعث تشديد تشويش‌هاي ذهني و مشكلات روحي او مي‌شود.

پیشینه تجربی

 • مرکز تحقیقات دانشگاه پنسيلوانيا اعلام کرد آمار نشان مي‌دهد هفتاد درصد از كل طلاق‌هاي صورت گرفته در ايالت متحده آمريكا مربوط به زوج‌هايي بوده كه با يك دوره مشاوره كوتاه و حتي با تفكر و همدلي بيشتر، قادر به ادامه زندگي بوده‌اند و بدون ترديد اين شرايط براي فرزندان مناسب‌تر است.

 

 • طبق پژوهشات روانشناختی که  در بهار 1390 در سنندج باهدف بررسي و مقايسه ميزان پرخاشگري كودكان پیش دبستانی طلاق و عادي (حجم نمونه=40 نفر) انجام شده بود نشان داد كه ميزان پرخاشگري كودكان طلاق بيشتر از ميزان پرخاشگري كودكان عادي بود وتفاوت ميان دو گروه از نظر آماري معنادار بود. بين ميزان پرخاشگري كودكان طلاقي كه نزد پدر خود زندگي مي كردند وكودكان طلاقي كه نزد مادرخود زندگي مي كردند، تفاوتي وجود نداشت.
 • طبق پژوهش روانشناسی و بالینی که در پاییز 1388 در اصفهان با هدف بررسي اثربخشي كتاب درماني گروهي بر اضطراب جدايي و افسردگي در كودكان والدين طلاق گرفته(حجم نمونه=30نفر) ،انجام گرفت، نشان داد اثر كتاب درماني گروهي بر نمرات افسردگي و اضطراب جدايي كودكان والدين طلاق گرفته معنادار بود . علاوه بر اين اثر كتاب درماني گروهي برنمرات پيگيري افسردگي كودكان والدين طلاق گرفته معنادار به دست آمد.

 

در این تحقیق از میزان تاثیر پرخاشگری و افسردگی و اضطراب کودکان طلاق آمده در پیشینه استفاده میشود. و از راه حل های پیشنهادی جهت کاهش این میزان برای بهبود کودکان پیش دبستانی طلاق بکاربرده میشود ،همچنین سعی میشود راه های درمان و  پیشگیری دیگری نیز علاوه بر موارد بالا ارائه شود.

منابع:

http://sharefy.blogfa.com

http://darvishtaher.blogfa.com

http://www.zibaweb.com

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم آبان 1393ساعت 17:41  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

اصلاحیه 1.بررسی تاثیر انگیزش بر مدیریت عملکرد در شهر تهران در سال 90 چون عملکرد کارکنان با بهره وری سازمان و ارتقای رتبه در سطح جهانی کاملا مرتبط بوده و روی هم تاثیر دارد لذا باید عوامل موثر بر آن را بررسی کرد که یکی از این عوامل موثر انگیزش می باشد. 2.تاثیر تنوع محصول بر روی فروش آن در شرکت دلپذیر در سال 92: چون سوداوری و میزان فروش برای مدیران مهم است و لازمه حیات یک سازمان می باشد لازم است عوامل موثر بر آن بررسی گردد.یکی از این عوامل موثر تنوع محصول است که برای مصرف کنندگان جذابیت دارد لذا باید تاثیر تنوع محصول بر میزان فروش مورد پژوهش قرار گیرد و نتیجه آن در اختیار مدیران قرار گیرد تا به بهبود میزان فروش در سازمان کمک نماید. 3.تاثیر فیلم های ماهواره ای بر خانواده های غرب تهران در یک دهه گذشته: چون تعداد افراد ماهواره بین رو به افزایش است و افراد بخش زیادی از ساعات روزانه خود را برای دیدن برنامه های ماهواره ای سپری می کنند ضروری است اثرات تماشای برنامه های آن بررسی گردد. 4.تاثیر شبکه های اجتماعی بر تحصیلات دانشجویان دانشگاه ارشاد دماوند در سال 92: چون این شبکه ها گسترش یافته و استفاده از آن در بین جوانان رایج شده و افراد بخش زیادی از زمان خود را برای استفاده از این شبکه ها می گذرانند و نوعی اعتیاد در بین افراد ایجاد شده لازم است تاثیرات مثبت و منفی آن ها برروی تحصیلات دانشجویان بررسی گردد و آگاهی ها و هشدار های لازم به استفاده کنندگان ان داده شود تا از آثار مخرب آن جلوگیری گردد. 5.تاثیر نوع مدیریت آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان منطقه 15 شهر تهران: نیاز به مدیریت و رهبری در همه زمینه های فعالیت اجتماعی امری محسوس و حیاتی است.منابع انسانی و مادی عظیم بدون هدایت و رهبری لایق به زودی رو به نابودی می رود لذا لازم است تاثیرات مدیریت آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بررسی گردد. اصلاحیه: تاثیر شبکه های اجتماعی بر تحصیلات دانشجویان دانشگاه ارشاد دماوند در سال 92: هدف: چون این شبکه ها گسترش یافته و استفاده از آنها در بین جوانان رایج شده و افراد بخش زیادی از زمان خود را برای استفاده از این شبکه ها میگذرانند لذا هدف از این تحقیق آشکار کردن تاثیرات استفاده از شبکه های اجتماعی بر روی روند تحصیلی دانشجویان و ارایه نتایج حاصل از آن می باشد. ضرورت:ضرورت انجام این تحقیق این است که چون استفاده از شبکه های اجتماعی رایج شده باید معایب و مزایای آن بررسی گردد و این آگاهی به دانشجویان داده شود که آیا استفاده از این شبکه ها برای پیشرفت تحصیلی آنها مناسب است یا خیر؟ 1.ایا بین استفاده از شبکه های اجتماعی و تحصیل دانشجویان رابطه وجود دارد؟ 2.ایا تاثیر شبکه های اجتماعی در رشته های مختلف یکسان است؟ 3.استفاده از شبکه های اجتماعی چه تاثیری بر تحصیل دانشجویان دارد؟ 4.کدام یک از شبکه ها بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد و تاثیر بیشتری بر تحصیل دانشجویان دارد؟ 5.آیا تاثیر شبکه های اجتماعی بین دانشجویان دختر و پسر متفاوت است؟ تاثیر نوع مدیریت آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش اموزان منطقه 15 شهر تهران: بیان مسأله:شناخت و به کار گیری مبانی علمی سبکهای مدیریتی از ضروریات مهم و حیاتی در نظام آموزش و پرورش می باشد.که لازم است اثرات مثبت ویا منفی هر کدام از سبکهای شناخته شود تا شیوه های موثر ترغیب و شیوه های نا مناسب کنار گذارده شوند.در واقع برای سنجش میزان موفقیت یک مدرسه و یا یک مجتمع آموزشی و یا حتی میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به بررسی نحوه مدیریت در آن سازمان می پردازند.لذا در این تحقیق سعی خواهد شد (رابطه بین نوع مدیریت مدیران آموزشی مدارس راهنمایی و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان)بررسی شود. هدف از این تحقیق بررسی و مطالعه بین نوع مدیریت آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد تا از این طریق روشن شود که چه نوع مدیریت اموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است تا به دست اندر کاران با توجه به جنبه های مختلف پیشنهاد های لازم جهت اعمال نوع مدیریت در مدارس را ارایه دهند. هدف دیگر این تحقیق استفاده کاربردی و عملی است که موقعیت شیوه های مدیران آموزش مدارس مورد نظر بررسی و تجزیه و تحلیل نموده و از یافته های بدست امده در جهت ترویج سبکهای اثر بخش و نهی سبکهای غیر اثر بخش استفاده نماید. ضرورت: چیزی که امروز به آن آموزش و پرورش گفته می شود حتی در بهترین مدارس و دانشگاههای ما به طور یأس آوری نا به هنگام و بی مورد است.والدین محصلین از آموزش و پرورش انتظار دارند که بچه هایشان را برای زندگی در آینده آماده سازد.آموزگاران هشدار می دهند که بی بهره شدن از آموزش و پرورش مناسب شانس و اقبال بچه ها را در دنیای آینده تباه می کند.مدرسه های ما بجای آنکه به جامعه جدیدی که در حال پیدایش است چشم داشته باشند به یک سیستم در حال مرگ واپسین می نگرد و همه تواناییشان در این جهت بکار گرفته میشود تا انسانهایی شبیه ابزار درست کنند و تحویل دهند انسانهایی که بتوانند در سیستم مختصری که قبل از خودشان خواهند مرد به زندگی ادامه دهند.لذا لازم و ضروری است تا نوع مدیریت آموزشی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش اموزان مشخص گردد و به اطلاع مدیران اموزشی در تمام سطوح از جمله دبیران آموزگاران و مدیران مدارس قرار گیرد تا استفاده از انان منجر به بهبود روند آموزشی گردد. 1.ایا رابطه ای بین نوع مدیریت آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد؟ 2.آیا بین سبک مدیریت رابطه مدار مدیران آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟ 3.ایا مدیران مدارس به حضور در محل کار و اجرای مقررات اداری از طرف دبیران تاکید دارند؟ 4.ایا مدیران مدارس الویت نیروی انسانی را مورد توجه قرار داده و برای حفظ رابطه دوستانه در محیط کاری تلاش می کنند؟ 5.آیا بین سبک مدیریت کار مدار مدیران آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟ پیشینه ها: طبق کتاب مدیریت رفتار سازمانی نوشته پال هرسی و کنت بلاز چارد سبک رهبری یک فرد عبارتست از (الگوی رفتاری که مدیر هنگام هدایت کردن فعالیتهای دیگران از خود نشان میدهد. طبق کتاب اندازه گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی علی اکبر سیف پیشرفت تحصیلی:اصطلاحی به معنای موفقیت در کسب معلومات یا مهارتهای اکتسابی عمومی یا خصوصی در موضوعهای درسی است که معمولا بوسیله آرمانهای میزان شده و آزمونهای معلم ساخته اندازه گیری می شود. وظیفه اساسی مدیریت آموزشی کمک به فراهم اوردن زمینه ها و شرایط مناسب کار برای معلمین و دانش آموزان و تحقق هدفهای آموزشی و پیشبرد مؤثر آموزش و یادگیری و در نتیجه پیشرفت امور آموزشی است. اگر مدیران مدارس بخواهند شرایط مناسب تحصیل و رشد دانش آموزان را فراهم آورند تا آنجا که امکان دارد باید ایجاد توسعه و گسترش روابط حسنه بین معلمین؛هدفهای سازمان را از طریق رضایت مسندی معلمان بوجود آورند.یک مدیر به وجود آورنده جو مدرسه است.ارزشها و اعتقادات و اقدامات مدیر بر رفتار دیگران اثر می گذارد. اما در میان مدیران آموزشی به عنوان اداره کنندگان یا مسژلین سازمانها و واحدهای آموزشی عوامل اصلی و تعیین کننده آماده سازی و تأمین نیروی انسانی دیگر نهادهای تولیدی و خدماتی در جامعه هستند که نقش اساسی و حیاتی در رشد و توسعه جامعه ایفا می کنند،چرا که مدیران آموزشی لایق و آگاه قادرند با بهره گیری از تواناییهای ذاتی،دانش تخصصی و تجربیات شغلی اهداف سازمان را با صرف منابع کمتر و کیفیت بهتر تحقق بخشند و اثر بخشی و کارایی سازمان را ارتقا دهند.(علی شیرازیفمدیریت آموزشی،مشهد،انتشارات جهاد دانشگاهی1373 ص 32
+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم آبان 1393ساعت 16:42  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

 

پیشینه نظری :

( آزبورن 1939 ) : ایده پردازی گروهی یعنی جمع آوری تعداد زیادی ایده از افراد در گروه و بهترین راه حل برای داشتن ایده خوب آن است که ایده های زیادی داشته باشیم ، این روش بر اساس عادات تفکر خلاق انفرادی پایه ریزی شده است که شبکه ای از تفکر را ایجاد می کند و مزیت دیگر آن عدم تصمیم گیری سریع در مدت زمان کوتاه ایده هاست .در این روش افرادعلاوه بر پرورش ایده خودشان ،دیگران را نیز در بهبود ایده شان یاری می دهند و یا ایده ها را برای رسیدن به ایده ای بهتر ترکیب می کنند ..

(گارت لوئیس 2005): دستیابی به خلاقیت مساله ای است که کلیه ی جنبه های سازمان را از فرهنگ تا ساختار و سیستم ، محصولات و خدمات آن تحت تاثیر قرار می دهد خلاقیت یا فقدان آن مشکلی مجرد نیست که بتوان به طور جداگانه بررسی و به آسانی به آن سامان داد.بلکه چیزی است که در سازمان ها به نحوی پویا ، ماهرانه و پیچیده عمل می کند و برای ایجاد خلاقیت ذر سازمان باید به موارد زیر توجه کرد : 1-کار گروهی و همکاری موثر 2-پرورش تخصصی 3-روحیه و انگیزه 4-کار و سبک مدیریت

(مطهری 1372):خلاقیت میلی ذاتی است که در وجود انسان به ودیعه نهاده شده و انسان مظهر خلاقیت الهی است و صنعت ،جوامع بشری را بر این داشته تا با نگرشی جدید به دارایی های غی عینی در صدد افزایش توانایی های خود برای همگامی با این تغییرات باشد.امروزه بی حرکتی و سکون چه در سازمان و چه در کشور باعث نابودی می شود . کلیدی ترین مساله در جامعه ما و تمام جوامع  در حال توسعه خلاقیت است و به  بکارگیری این استعداد ویژه بشری تاکید شده است .

(abtahi 2007) :با توجه به اهمیت روزافزون نیروی انسانی در سازمان به عنوان یک سرمایه باارزش سازمانی و لزوم کسب توانمندیهای لازم برای بهتر انجام دادن شیوه های عملکرد در سازمان، لازم است که در جهت بروز استعدادهای بالقوه خود در سازمان شرایطی را فراهم کرد تا شیوه های نو و بدیع بیافرینند و روشهای کاراتر و با بهره وری بیشتر ایجاد کنند. پایداری و تداوم فعالیت سازمانها در گرو ایجاد مزیت رقابتی نسبی قرار گرفته است؛ برای دستیابی به به این مزیت نسبی بایستی در مقایسه با رقبا بتوان محصولات و خدمات با کیفیت تر را با قیمت های قابل رقابت تولید و ارائه نمود و با خلاقیت و نوآوری به دامنه محصولات و خدمات افزود تا از این رهگذر رضایت مندی مشتریان حاصل شود.بر پایه این فرض اساسی، اعتقاد بر آن است که خلاقیت زمانی تحقق می یابد که سازمانها از نیروهای انسانی با دانش، با انگیزه و در یک کلام توانمند برخوردار باشند .

کانگر و کاننگو (1988): معتقد بودند ریشه مفهوم توانمندسازی یعنی قدرت و کنترل، باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

پیترز و همکارانش (2002): در تعریفی جامع توانمندسازی را شامل هفت بعد اساسی شامل: اختیار، تصمیم گیری، اطلاعات، استقلال، خلاقیت و نوآوری، دانش و مهارت و مسئولیت قلمداد کرده اند (petter et al; 2002) .

(geisler 2005): توانمندسازی به معنای تزریق نیرو در کارکنان است. سازمانها باید احساس نیروی شخصی کارکنان را تقویت نمایند .  توانمندسازی با عواملی از قبیل تفویض اختیار، غنی سازی شغل و مشارکت کارکنان رابطه دارد. توانمندشدن باعث می شود که هر یک از کارکنان کاری را که انتخاب کرده اند و یا به آنها واگذار شده است، بدون نظارت و کنترل دیگران بنحو شایسته ای به انجام برسانند

(Harley; 2006:100): توانمندشدن یعنی متمایل شدن به تجربه خودکنترلی، به خود اهمیت دادن و احساس داشتن آزادی؛ توانمندسازی موجب کاهش بیماری، کاهش غیبت، کاهش نقل و انتقال و کاهش فشار عصبی می شود   

نتیجه گیری از نظرات ارائه شده در این تحقیق :
تعاریف ارائه شده ما را به این حقیقت رهنمون می‌سازد که اگر مفهوم تواناسازي بدرستي درک گردد و با ايده بهبود مستمر در عملکرد کلي سازمان مرتبط شود بيشترين بهره برداري از منابع فکري عرضه شده را ایجاد خواهد نمود.

پیشینه تجربی :

(رابرت اپستین 1996 ):رابرت اپستین در سال 1996 رابطه ی خلاقیت گروهی و تاثیر  آن بر فرهنگ را مطالعه و بررسی کرد .طبق این مطالعات به نظر می رسد که یکی از روش های مهم متبلور کردن خلاقیت به وجود آوردن فضای محرک ، مستعد و به طور کلی خلاق است ، بدین گونه که مسئولان سازمان باید به طور مستمر آمادگی شنیدن اندیشه های بدیع و نوین را داشته باشند و نظرات جدید  و ارائه ی راههای تازه را تقویت کنند . متاسفانه بسیاری از مدیران نمی توانند چنین جوی را در سازمان خود بپذیرند . آنها نمی توانند فرآیند مستمر تغییر ، که لازمه خلاقیت هست ،به صورت دائم تحمل کنند . و در  مطالعات او مشخص می شود  که  برای ایجاد یک محیط سازمانی خلاق بهتر است فهرست هایی که در ذیل ذکر شده  را تهیه نماییم :

1-فهرستی از روش هایی که می توانند افراد را به داشتن استعداد خلاق خود در محیط کا متقاعد کند .

2-فهرستی ا ز روش هایی که ممکن است باعث افزایش مهارت توسعه دانش در محیط کار شود .

3- فهرستی از روش هایی که می توانند باعث افزایش درصد حفظ و ثبت ایده در محیط کار شود .

4- فهرستی از روش هایی که شکست را به طور منطقی در محیط کار مدیریت می کند .

5- فهرستی از روش هایی که راه خلق ایده ها را در محیط کار بهبود دهد .

و در نهایت رابرت به این نتیجه رسید که همیشه از طریق منطق نمی توان به نتیجه رسید  وبرای خلاقیت گاهی باید تابع قواعد نبود ، برای اینکه بتوانیم خلاقیت سازمانی را افزایش دهیم باید خلاقیت فردی و سپس خلاقیت گروهی را ارتقا بخشیم که برای رسیدن به این هدف روش ها  و راهکار هایی وجود دارد که به شرح روبرو می باشد :

سازمانها  می توانند محلی را برای خلاقیت تخصیص داده  و آن را با وسایل مختلف مثل روزنامه ، پوستر ، کتاب ، نوار های خلاقیت و...مجهز کنند و با انتخاب مدیر یبرای آن افراد را مجبور کنند در طول روز مدت زمانی را در آنجا سپری کنند و برنامه های خاصی را برای رشد خلاقیت اجرا نمایند.

(jean 2009) :طی تحقیقات jean در دهه های گذشته بسیاری از سازمانها رویکردهای مبتنی بر توانمندسازی را پیاده ساخته اند. رویکردهایی از قبیل گروههای کاری خود گردان، مدیریت کیفیت فراگیر  و مهندسی مجدد شغل در سازمانها به اجرا در آمده اند.
روشن است که این رویکردها بهره وری کارکنان و نیز خلاقیت و نوآوری را افزایش خواهند داد.  به هر حال این نتایج اتفاقی و غیر ارادی به دست نمی آیند برای عملی کردن این قبیل رویکردهای مدیریتی، توانمندسازی بایستی احساس نیاز به توانمندسازی را در بین کارکنان پرورش دهند و در نهایت رفتارهای کارکنان را در جهت نتایج مورد انتظار برانگیزانند.
(Jean – Sebastian Boundaries et al 2009: 625-626).

(آمابیل 1988):طبق تحقیقات آمابیل و همکارانش در زمینه تاثیر خلاقیت گروهی بر فرهنگ سازمان عوامل موثر بر خلاقیت عبارتند از :

الف )عوامل محیطی یا بیرونی که شامل :

1-آزادی

2-منابع کافی

3-وقت کافی

4-جو مناسب

5-فشار

6-طرح تحقیق مناسب

ب)عوامل فردی یا درونی که شامل :

1-ویژگی های شخصی متنوع

2-توانایی شناختی تمایل به خطر کردن

3-تجارت متنوع

4-خود انگیزی

و آنها در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که عوامل محیطی در رشد خلاقیت عامل برجسته تری از مسائل فردی است ، نکته مهم این است که سهم محیط بسیار متغیر تر است یعنی راحت تر می توان عوامل اجتماعی را تغییر داد تا ویژگی های توانایی های فرد را .

دلایل پذیرش و موافقت من  با پیشینه های نظری و تجربی ذکر شده در این تحقیق :

من با هر 6  نظریه ای که در تحقیق خود آورده ام موافق هستم زیرا خلاقیت تنها راه نجات کشورهای در حال توسعه است .بدیهی است که ارائه ایده هاو نظرات جدید و بازسازی شده علوم مختلف امری اجتناب نا پذیر است و خلاقیت به معنای توانایی ها و خصیصه هایی است  که منجر به ارائه کیفیت های تازه ای از مفاهیم و معانی از جنس تفکر بوده و یک نوع توانایی محسوب می شود . عدم توجه به آن موجب تحلیل رفتن آن می شود .

پیشنهاد من به عنوان محقق :

یکی از راههای موفق موجود برای سازمان ها در راستای نوآوری و خلاقیت بیشتر ، سرمایه گذاری آنها در جهت ارتقای توانایی کارکنانش در راستای خلاق تر شدن می باشد و سازمانی که صرفا با تکیه بر طرح ها  و نقشه های رفتار های معین و ثابت کار می کند ، یک نظام بسیار آسیب پذیر است . در این زمینه ، کارکنان می توانند از طریق توانایی در خلق ایده های جدید و استفاده از این ایده ها به عنوان بلوک های ساختمانی برای ایجاد محصولات ، خدمات و فر ایند های کاری جدید تر و بهتر ، به ارتقای عملکرد شرکت کمک

نماید .

 + نوشته شده در  دوشنبه پنجم آبان 1393ساعت 15:55  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

اعتیاد اینترنتی

پيشينه نظري تحقيق

استفاده از اينترنت، يكي از جلوه‌هاي آشكار دنياي مدرن و ابزاري مهم براي آموزش نسل‌نو به‌شمار ميآيد. اينترنت در همه جا حضور دارد: در خانه، در مدرسه، و حتي در مراكز خريد. طبق برآورد صورت گرفته، در سال 1981، 66 ميليون نفر از مردم آمريكا به اينترنت دسترسي داشته‌اند كه در سال 1999 شمار آنها به 83 ميليون رسيده است و بيشترين كاربران اينترنت جوانان هستند. نتايج تحقيقات انجام شده در ايالات متحده نشانگر آن است كه استفاده از اينترنت در ميان جوانان، بيش از هر گروه سني ديگري است. كودكان نيز به عنوان گروه سني متفاوت، در شمار روبه فزوني كاربران اينترنت قرار ميگيرند. در سال 2005، بيش از 77 ميليون كودك وارد فضاي سايبر شده‌اند (غمامي، 1384: 45) همزمان با دسترسي گستردة افراد به اينترنت، شاهد نوع جديدي از اعتياد يعني «اعتياد اينترنتي» نيز هستيم كه مسئلة خاص عصر اطلاعات است. همانند تمامي انواع ديگر اعتياد‌، اعتياد به اينترنت نيز با علائمي همراه است همچون، اضطراب، افسردگي، كج خلقي، بي‌قراري، تفكرهاي وسواسي و يا خيالبافي راجع به اينترنت. از طرفي، در عين حال كه روابط اين افراد (به ويژه كودكان و نوجوانان) در جهان مجازي افزايش مي‌يابد، در مقابل از دامنه روابط آنان در جهان واقعي كاسته مي‌شود. ضمن آنكه، احتمال لطمه ديدن عملكرد آموزش نيز وجود دارد.(Samson and Keen، 2005: 2)
امروز نقش اینترنت به‏عنوان یک ابزار کارآمد و مؤثر در ایجاد و تسهیل ارتباطات و وسیله‏ای برای دستیابی سریع به منابع مختلف بر کسی پوشیده نیست.در واقع انسان که همواره در طول تاریخ سعی کرده است با تلاش و خلاقیت به امکانات و رفاه بیشتری دست یابد، امروزه سرخوش از برخورداری از اینترنت خود را به عنوان یک شهروند دهکده جهانی به حساب می‏آورد.این در حالی است که اینترنت نیز مانند بسیاری از محصولات قبلی ساخت دست بشر، اگر چه تا حدودی مشکلات وی را حل کرده و رفاه نسبی برای او به ارمغان آورده است، ولی منشأ مشکلات و ناراحتی‏های جدیدی نیز شده است.(آتش پور و همكاران، 1384: 55)
در حدود 30 سال پیش تافلر(1376) در کتاب موجز خود با نام «شوک آینده» به برخی از سردرگمی‏ها و پریشانی‏هایی که انسان بر اثر به کارگیری فناوری‏های موسوم به «موج سوم»با آن روبه‏رو خواهد شد، اشاره کرده بود.اختلال اعتیاد به اینترنت اصطلاحی است که اولین بار گلدبرگ(1996)برای استفاده بیش از حد و وسواسی و آسیب‏شناسانه به اینترنت به کار برد.اولین مطالعه در خصوص اعتیاد به اینترنت نیز در یکصد و چهاردهمین گردهمایی سراسری انجمن روان‏شناسی آمریکا ارائه شد. (يانگ، 1998) این موضوع هنگامی در اوایل سالهای دهه 90 مطرح شد که اکثر مردم از شنیدن این واقعیت که ممکن است افراد بر اثر استفاده بی‏رویه از اینترنت به آن معتاد شوند، خنده بلند سر می‏دادند. اگر چه اعتیاد به اینترنت اولین‏بار در سال 1996 مطرح شد، ولی جامعه علمی قبلاً با مفاهیمی از قبیل اعتیاد به فناوری، اعتیاد به رایانه و اعتیاد به بازیهای رایانه‏های آشنا بود. درواقع این تفکر که استفاده از رایانه ممکن است به‏صورت عادت اجباری یا حتی رفتاری اعتیادآمیز و غیر قابل ترک در آید از دهه 1970 شکل گرفت.اختلال اعتیاد به اینترنت بیش ازاصطلاحات دیگر مانند:«وابستگی رفتاری به اینترنت»، «استفاده مرضی از اینترنت»و «استفاده مشکل‏زا از اینترنت»به‏کار رفته است. با وجود این اختلال اعتیاد به اینترنت بیش از اصطلاحات دیگر در نوشته‏های اخیر استفاده شده است (امیدوار و صارمی، 1381) با وجود به کارگیری این اصطلاحات و انجام پژوهش‏های متنوع، هنوز توافق اجمالی در خصوص تعریف و طبقه‏بندی اعتیاد به اینترنت صورت نگرفته است.(آتش پور و همكاران، 1384: 57)

پيشينه تجربي

بررسي جامعه شناختي رابطه سرمايه اجتماعي و اعتياد اينترنتي در بين جوانان شهر همدان، توسط محمدي و همكارانش در سال 1389 از دانشگاه بوعلي سيناي همدان به انجام رسيده است كه خلاصه آن ازين قرار است:
« ظهور فناوري هاي نوين ارتباطي و نقش روزافزون آنها در زندگي اجتماعي سبب شده است تا شكل هاي افراطي تر استفاده از اين فناوري ها و پيامدهاي ناخواسته آنها خطري براي حيات سالم اجتماعي تلقي گردند. در ميان رسانه هاي مدرن، اينترنت به دليل جاذبه ها و فرصت هاي متنوع جايگاه ويژه اي دارد. اما در كنار كاركردهاي مفيد و مثبت آن، استفاده افراطي از آن مي تواند منجر به اختلال در عملكردهاي فردي و اجتماعي گردد، و زمينه ايجاد وضعيتي که به آن اعتياد اينترنتي گفته مي شود را فراهم کند. اعتياد اينترنتي ممکن است در بين اقشار مختلف مشاهده شود، اما در ميان جوانان شايع تر است. پژوهش با هدف بررسي رابطه اعتياد به اينترنت و سرمايه اجتماعي در بين جوانان شهر همدان انجام شده است و از نظريه هاي سرمايه اجتماعي (کلمن، پاتنام، فوکوياما و بورديو)، نظريه پردازان شبکه اجتماعي و تاثيرات متقابل دو متغير سرمايه اجتماعي و اعتياد به اينترنت که در سه ديدگاه عرضه شدند استفاده شده است. روش تحقيق پژوهش، پيمايشي است. جامعه آماري اين تحقيق جوانان شهر همدان بوده اند که با روش نمونه گيري گلوله برفي، تعداد 138 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه استاندارد شده اعتياد به اينترنت يانگ (1998) و پرسشنامه محقق ساخته درباره سرمايه اجتماعي است. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS پردازش شده اند. نتايج تحليل داده ها حاکي از آن است که ميزان اعتياد به اينترنت در ميان پسرها (5/41) و در ميان دخترها (41/36) است. همچنين يافته هاي به دست آمده مويد عدم وجود رابطه معني دار بين اعتياد به اينترنت و سرمايه اجتماعي بوده است. علاوه بر اين بين متغيرهاي سن، رشته تحصيلي و اعتياد به اينترنت نيز رابطه معني داري مشاهده نشده، اما بين اعتياد به اينترنت و جنسيت اين رابطه معني دار بوده است. (محمدي و همكاران، 1389: 1)

- گروه روان شناسيِ مركز تحقيقات علوم رفتاري دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله (عج)، توسط سلطاني و همكارانش در سال 1389، تحقيقي با عنوان رابطه هويت و هيجان خواهي با اعتياد اينترنتي انجام داده اند كه در آن به اين مطلب اشاره شده است كه به دليل اين كه افراد هيجان خواه به دنبال تجربه هاي جديد هستند، محيط جذاب اينترنت اين امكان را براي كاوش آنها فراهم مي كند و هويت مي تواند به واسطه هيجان خواهي بر اعتياد اينترنتي اثر داشته باشد.  مطالعه آنان با هدف ارزيابي اثر مستقيم و غيرمستقيم هويت از طريق هيجان خواهي بر اعتياد اينترنتي انجام پذيرفته است. روش تحقيق آن روي 280 نفر از كاربران اينترنت كافي نت هاي شهر كرمان كه با استفاده از روش نمونه گيري چندمرحله اي انتخاب شدند، انجام شد. واحد هاي پژوهش به پرسش نامه هاي سبك هاي هويت برزونسكي، هيجان خواهي زاكرمن و اعتياد اينترنتي يانگ پاسخ دادند. به منظور ارزيابي روابط بين متغيرهاي مكنون و اندازه گيري شده در الگويي مفهومي، از مدل يابي معادلات ساختاري استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS تحليل شده است و به اين نتايج رسيده اند كه مدل ارزيابي شده از شاخص هاي برازندگي خوبي برخوردار بوده و متغير نهفته هويت به طور مستقيم و غيرمستقيم از طريق هيجان خواهي بر اعتياد اينترنتي اثرگذار بوده است. هويت و هيجان خواهي بر اعتياد اينترنتي اثرگذار بوده اند. همچنين در آن الگو، تمام وزن هاي رگرسيوني از نظر آماري در سطح 05/ معني دار بوده اند. بنابراين هويت بر اعتياد اينترنتي اثر مستقيم و غيرمستقيم دارد. نتايج همچنين اثر مستقيم هيجان خواهي بر اعتياد اينترنتي را نشان داده است. (سلطاني و همكاران، 1389: 191)

- خسروجردي و ميرزايي در تحقيقي با عنوان بررسي اعتياد اينترنتي در نوجوانان: مطالعه متغيرهاي جنس، مقطع تحصيلي و اندازه سازمان آموزشي،‌به سال 1388، معتقدند كه در زمينه استفاده بيش از حد يا اعتياد به اينترنت، تبعاتي چون ناراحتي هاي جسمي مانند سردرد، تورم و سوزش چشم، كمردرد، گردن درد، درد مفصل انگشتان و مچ دست (مشهور به سندروم تونل کارپال)، كم خوابي يا بي خوابي و اختلال در اشتها و عوامل ديگري چون افت تحصيلي، عدم تمايل به شركت در كلاس هاي درس، محافل خانوادگي يا جمع دوستان، بي توجهي به نظافت شخصي، پرخاشگري و تمايل بيش از حد به انزوا و تنهايي وجود دارد. بنابراين، با توجه به گسترش روزافزون استفاده از اينترنت، توجه به پيامدهاي منفي اين بستر ارتباطي مهم مي نمايد. پژوهش آنان، ميزان اعتياد اينترنتي را در ميان نوجوانان بررسي نموده است. روش پژوهش توصيفي و جامعه آماري آن، شامل کليه دانش آموزان مقاطع راهنمايي و دبيرستان مناطق 21 گانه آموزش و پرورش شهر تهران و نمونه آماري آن تعداد 204 نفر بوده است که به طور تصادفي انتخاب شده اند. با استفاده از تست اعتياد اينترنتي يونگ، رابطه اعتياد نوجوانان مقطع راهنمايي و دبيرستان با اندازه سازمان آموزشي، جنس، و مقطع تحصيلي آنها آزموده شده اند. نتايج اين پژوهش اختلاف معناداري را برحسب جنس بين دختران و پسران در استفاده بيش از حد از اينترنت نشان نداده است، اما اختلاف معناداري را بر حسب مقطع تحصيلي كاربر و ميزان اعتياد اينترنتي اثبات كرده است. بنا به يافته ديگري، بين اندازه موسسه آموزشي و ميزان اعتياد اينترنتي دانش آموزان تفاوت معناداري وجود داشته است.(خسروجردي و ميرزايي، 1388: 215)

- سعيد معيدفر، كريم پور و گنجي در سال 86، اعتياد اينترنتي، علل و پيامدهاي آن را در بين جوانان شهر تهران، مطالعه و بررسي كرده اند و ضمن اشاره به استفاده از اينترنت به عنوان يكي از جلوه هاي آشكار دنياي مدرن و ابزاري مهم براي آموزش نسل نو ، از«اعتياد اينترنتي» به عنوان مسئله خاص عصر اطلاعات سخن گفته اند. استفاده از نظريات روان شناسي و نيز آراي متخصصان حيطه آسيب شناسي و اشاره به علايم بيماري اعتياد اينترنتي، بخشي از كار آنها بوده است . آنها همچنين از نظرسنجي هاي آمريكا و نيز معيارهاي انجمن روانپزشكي آمريكا براي اطلاق يا عدم اطلاق عنوان معتاد اينترنتي به كاربران ، بهره گرفته اند . سپس به گونه شناسي با توجه و شاخصه هاي هريك مي پردازند ‏‎يعني پنج گونه شايع آن كه عبارتند از : اعتياد به سايبرسكس ، اعتياد از نوع روابط سايبر ، از نوع خريد و تجارت و مزايده ، اعتياد به جستجو و ذخيره بيش از اندازه اطلاعات ، و اعتياد به كامپيوتر. آن گاه توجه داده اند به اين نكته كه اعتياد اينترنتي ، پديده اي بين رشته اي است و علوم مختلف پزشكي ، رايانه اي، جامعه شناسي ، حقوق ، اخلاق و روان شناسي ، به آن مي پردازند و اين عرصه ، عرصه اي پرسوال و پر ابهام است. در پايان هم با توجه به نظريات غالباً بدون توافق روان شناسي – كه البته در علوم انساني و خصوصا روان شناسي و علوم اجتماعي كه عينيت ها كمتر است ، اين، امري طبيعي است – الگويي را در رابطه با پيامدهاي استفاده اعتيادي از اينترنت ، ارائه مي دهند:
- پيامدهاي عاطفي اعتياد به اينترنت
- پيامدهاي شناختي اعتياد به اينترنت
- پيامدهاي رفتاري اعتياد به اينترنت (شامل: احساس خودارزشي، فقدان حمايت اجتماعي، انزواي اجتماعي، ناكامي تحصيلي و شغلي، عدم مسئوليت پذيري اجتماعي). (معيدفر و همكاران، 1386: 55)

- حميد عبدالهيان از دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران روي نوع شناسي و باز تعريف آسيب هاي اينترنتي و تغييرات هويتي در ايران به سال 84 كار كرده است. پژوهش وي با ارايه ديدي اکتشافي - پژوهشي آسيب هاي اينترنتي را با استفاده از تجربه هاي کاربران محيط مجازي و همچنين با رجوع به معيارهاي اجتماعي ايران مفهوم سازي كرده تا در نتيجه به تعريف جديدي از آسيب هاي اجتماعي - اينترنتي برسد. سپس محقق سعي مي کند تا بر اساس اين تعريف انواع آسيب هاي اجتماعي نوين را بر اساس ارتباط و عدم ارتباط تجربي و مفهومي با سايت هاي اينترنتي دسته بندي و شناسايي نمايد. وي به اين نتايج مي رسد كه تغييرات هويتي نسل هاي جديد ايران، به مثابه متغير وابسته به تعدد مراجعه به دنياي مجازي مورد مطالعه نظري قرار مي گيرند تا يک مجموعه نظري قابل استفاده براي مطالعه آسيب هاي اينترنتي فراهم آيد. (عبدالهيان، 1384: 135)

جمع بندي

به‌طور خلاصه، در جمع بندي مرور بر ادبيات نظري و تجربي پيرامون اعتياد اينترنتي، نشانگر آن است كه اعتياد اينترنتي پديده‌اي است كه از سه ويژگي برخوردار است:
1. اعتياد اينترنتي، نوعي اختلال و بي نظمي وسواسي است كه برخي ويژگيهاي آن مشابه شرايط‌آسيب‌شناسانه است. در واقع، زماني مي‌توان گفت كه فرد دچار اعتياد به اينترنت شده است كه داراي علائم خستگي زودرس، تنهايي، افسردگي و غيره باشند. افرادي همچون اورزاك و يونگ به چنين تعريفي از اعتياد اينترنتي اعتقاد دارند. روشهاي درمان اين نوع اعتياد نيز، رفتار درماني شناختي و تقويت درماني انگيزش است.
2. اعتياد اينترنتي، نوعي اختلال و بي نظمي رواني است. از اين ديدگاه زمينه تحقيقي جديدي تحت عنوان «روان درماني اينترنتي» ظهور كرده است. اين ديدگاه، معتادان اينترنت را به‌عنوان بيمار مي‌بيند. روش درمان اين نوع اعتياد نيز، تشكيل گروههاي خبري و گروههاي بحث است. در اين شكل از درمان، اعضاي اختلالات رواني مرتبط به هم، نقش يك گروه حمايتي را بازي كرده و با ارائه پيشنهادات آن‌لاين و روشهاي برخورد با آن، از شدت اعتياد اينترنتي مي‌كاهند. افرادي چون استن، هانگ و آلسي به چنين ديدگاهي اعتقاد دارند.
3. اعتياد اينترنتي نوعي مشكل رفتاري است. دليل اين مسئله نيز، وجود يك رابطه قوي بين اعتياد اينترنتي و وابستگي شيميايي است. مطالعات نشان داده‌اند كه افرادي كه مشكلات وابستگي شيميايي دارند، در هفته وقت بيشتري را صرف اينترنت مي‌كنند، تا كاربران «وابسته غيرشيميايي». از معتقدان چنين نگاهي، ميتوان به شرر قابل اشاره كرد. (معيدفر و همكاران، 1386: 60-61)
بنابر توضيحات فوق، ميتوان برخي از راهکارهای پیشگیری از اعتیاد اینترنتی رابه طور خلاصه چنين بيان كرد:
- آموزش و آگاه سازی کاربران از معایب استفاده بیش از حد از اینترنت.
- فراهم کردن اینترنت پرسرعت که زمان استفاده از اینترنت را کاهش می دهد.
- آشنابودن همه اعضای خانواده ازکاربری اینترنت بمنظور نظارت آگاهانه برکارکرد اینترنتی فرزندان.
 محدودکردن اینترنت مشکلی راحل نمی کند بلکه باعث محرومیت ازتکنولوژی می شود و پیشرفت جامعه راعقب می اندازد.
- افزایش سرگرمی های سالم مثل گردشگری، طبیعت گردی، شادی های دسته جمعی و
- تربیت متخصص و ایجاد مراکز درمانی اعتیاد به اینترنت

منابع و مآخذ


-البلامي، هانوكز چريل (1383) اعتياد اينترنتي، تحليلي اكتشافي از ماهيت اجتماعي، ترجمه حسن يوسف زاده، مجله معرفت، دي ماه، شماره 85، صص 85- 96
- اميدوار، احمدعلي، و صارمي، علي‌اكبر (1381) اعتياد به اينترنت: توصيف، سبب‌شناسي، پيشگيري، درمان و مقياسهاي سنجش اختلال اعتياد به اينترنت، مركز مشاوره و خدمات روان‌شناختي پرديس، مشهد: انتشارات تمرين
- آتش پور، حميد؛ جلالي، داريوش؛ اسعديان، سعيده (1384) مقايسه اعتياد به اينترنت بر حسب سبكهاي تفكر در كاربرد آن، مجله دانش و پژوهش در روانشناسي، بهار، شماره 23، صص 55-72

- تافلر، آلوين (1376) شوک آینده، ترجمه ح.کامرانی، تهران، انتشارات سیمرغ
- حسين، حميدرضا؛ طاهري گودرزي، حجت (1380) قوانين متغير رقابت جهاني در قرن بيست و يكم، مجله تدبير، شماره 112، صص 22- 27
- خسروجردي، محمود؛ ميرزايي، سيدآيت اله (1388) بررسي اعتياد اينترنتي در نوجوانان: مطالعه متغيرهاي جنس، مقطع تحصيلي و اندازه سازمان آموزشي، فصلنامه راهبرد، زمستان، سال 18، شماره 53، صص 215-225

- عبدالهيان، حميد (1384) نوع شناسي و باز تعريف آسيب هاي اينترنتي و تغييرات هويتي در ايران، فصلنامه مطالعات فرهنگي و ارتباطات، بهار و تابستان، سال 1، شماره 2-3، صص 135-145

- معيدفر، سعيد؛ حبيب پور، كريم؛ گنجي، احمد (1386) اعتياد اينترنتي، علل و پيامدهاي آن در بين جوانان شهر تهران، فصلنامه رسانه، پاييز، سال 16، شماره 3، صص 55-80

- سلطاني، مهري؛ فولادوند، خديجه؛ فتحي آشتياني، علي (1389) رابطه هويت و هيجان خواهي با اعتياد اينترنتي، مجله علوم رفتاري، پاييز، سال 4، شماره 3

http://marifat.nashriyat.ir/node/1951

 http://www.anarcky.blogsky.com/1387/05/17/post-9

 Duran, Maria Garcia (2003), Internet Addiction Disorder, All Psych Journal, 14 December

Ferris, J.R. (2000), Internet addiction, www.finarticles.com

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم آبان 1393ساعت 15:35  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

1.تاثیر تیم کاری ایمنی بر حوادث شغلی کارگاه های خدمات چوب در شهرک صنعتی چهار دانگه تهران از سال۸۸ تا ۹۳

 

علت انتخاب موضوع:

روند رویه رشد بروز حوادث در صنایع چوب تهران و نقش بسزای مدیران در کاهش آن با آموزش بهداشت و ایمنی بر کارکنان و ایجاد تیم کاری ایمنی.

 

هدف:

بررسی عوامل منجر به بروز حوادث در کارگاه های خدمات چوب در شهرک صنعتی چهار دانگه تهران از سال ۸۸ تا ۹۳ و کاهش و کنترل آنها با نقش موثر سرپرستان و سركارگران در قالب تيم كاري ايمني در كنار مهندسان ايمني،همچنین افزایش ميزان آگاهي افراد از مسئوليتهاي ايمني و انجام آنها و کاهش میزان خسارتهای جانی و مالی ناشی از حوادث شغلی و روزهای تلف شده.

 

 

ضرورت:

 

نبود تیم کاری ایمنی سبب افزایش میزان حوادث و میزان خسارت های جانی و مالی ناشی از حوادث شغلی میشود و حتی بعضا سبب خسارتهای غیر قابل جبران نیز می شود. باید با اجرایی کردن تیم کاری ایمنی میزان حوادث شغلی را کاهش دهیم.

 

 

سوالات اصلی تحقیق:

 

 

 • آیا روش مدیریت بر کاهش حوادث شغلی موثر است؟
 • آیا وجود تیم کاری ایمنی سبب کاهش فرهنگ انجام کار تعجیلی و نا ایمن در کارگاه میشود؟ 
 • آیا آموزش های ایمنی بر کارگران توسط تیم کاری ایمنی بر میزان حوادث شغلی تاثیر دارد؟
 • آیا وجود تیم کاری ایمنی در کارگاه سبب ایجاد محیط ایمن می شود؟
 • آیا مدیریت ایمنی داوطلبانه بر میزان حوادث شغلی تاثیر دارد؟
 

۲.تاثیرات طلاق والدین بر فرزندان پیش دبستانی (5-3 ساله) در تهران در ۲ سال اخیر

 

علت انتخاب موضوع:

کودکان پیش دبستانی آسیب پذیر ترین فرزندان، از طلاق والدین می باشند.خانواده، گروه کوچکی است که ویژگی اساسی و غیر قابل تفکیک آن صمیمت و امنیت آن است که با فروپاشی آن سبب احساس عدم امنیت عاطفی و اطمینان در کودکان پیش دبستانی می شود.

 

هدف:

کاهش اثرات منفی ناشی از طلاق والدین بر فرزندان پیش دبستانی (۵-۳ ساله) ،همچنین ایجاد راهکار مناسب برای این والدین برای جلوگیری از اثرات منفی طلاقشان بر روی کودکشان.

 

ضرورت:

کودکان پیش دبستانی، از تنها ماندن یا ترک کامل، هراس دارند. آنان به طور معمول تغییرات را انکار کرده و همکاری نمی کنند و ممکن است افسرده یا خشمگین شوند. باید با ایجاد حس امنیت در کودک از تاثیرات منفی طلاق بر وی جلوگیری کرد.

 

سوالات اصلی تحقیق:

 • آیا طلاق والدین بر میزان پرخاشگری کودک موثر است؟
 • آیا صحبت با کودک در مورد طلاق بر کاهش تاثیرات منفی بعد از طلاق موثر است؟
 • آیا حس عدم امنیت در کودک ناشی از تاثیرات طلاق والدین است؟
 • آیا والدین برای سلامتی روانی کودکشان میتوانند سعی در حفظ رابطه شان کنند؟
 • چه کمکی از دست والدین مطلقه بر می آید؟
+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم آبان 1393ساعت 15:30  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

پیشینه تجربی

با توجه به کاهش بارندگی‌ها در سال‌های اخیر و خشکسالی‌های اتفاق افتاده و همچنین پراکنش نامناسب مکانی و زمانی بارندگی‌ها درکشور، طرح «تأمین آب کشاورزی و شرب فلات مرکزی، شرق و جنوب شرق ایران» ارائه شده است. براساس این طرح دولت مجاز است که جهت تأمین نیاز آبی مناطق مختلف کشور که دارای معضل کمبود آب هستند، اقدام به وارد کردن آب از کشورهای همسایه کند.

علاوه بر این به دولت اجازه داده می‌شود در جهت تأمین آب کشاورزی و شرب استان‌های مرکزی، شرقی، جنوبی و شمال کشور با استفاده از توان و مزیت‌های بخش غیردولتی با توجه به ماده (۱۴۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ کشور بند «الف»، نسبت به انتقال آب از سایر کشورها به داخل اقدام کند.

به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، آب به عنوان اولین جزء آمایش سرزمین بوده و هرگونه تصمیم‌گیری در مورد آن باید به صورت سنجیده و با احتساب تمام شرایط صورت گیرد. ازسوی دیگر موضوع واردات آب از یک کشور مساله‌ای است که دربلندمدت می‌تواند امنیت ملی کشور را متأثر کرده و آثار منفی به دنبال داشته باشد و از این رو واردات آب از کشورهای دیگر و وابسته کردن توسعه مناطقی از کشور به آن با توجه به وضعیت نامطلوب اقلیمی خاورمیانه و همچنین ناپایداری‌های آن، منطقی به نظر نمی‌رسد.

پیشینه نظری

آنطور که علی‌اکبرعظیمی نویسنده بر‌تر کتاب سال دانشگاهی در سال 1381 و عضو کمیته تخصصی طرح استاندارد صنعت آب وزارت نیرو، می گوید:مدیریت مصرف منابع آب در کشور ما اشکالات عدیده و اساسی‌ای دارد. مثلا بیش از 90 درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی با بازده کمتر از 30 درصد مصرف می‌شود.

گفت و گوی آنا با این عضو کمیته محیط ‌زیست شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و عضو کمیسیون محیط‌زیست و منابع طبیعی دانشگاه تهران و همین طور استاد پیشکسوت دانشگاه آزاد، پیرامون وضعیت بحرانی مدیریت منابع آب در ایران است.

‌به‌عنوان کسی که سالیان متمادی در امور آب تدریس و پژوهش کردید چقدر با طرح مساله بی‌آبی و کم‌آبی در کشور موافقید؟

اولا کشور ما در منطقه خشک کره‌زمین قرار داشته و دارد و سهم ما از نزولات آسمانی یک‌سوم میانگین آن است که با توجه به روند خشکسالی پیش‌رو ممکن است این سهم کمتر هم بشود.

بنابراین ما با مشکل کمبود آب مواجه هستیم. ‌در چنین شرایطی در مورد شیوه فعلی مدیریت مصرف منابع آب چه نظری دارید؟

مدیریت مصرف منابع آب در کشور ما اشکالات عدیده و اساسی‌ای دارد. مثلا بیش از 90 درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی با بازده کمتر از 30 درصد مصرف می‌شود.

یعنی حدود دوسوم آب استحصال‌شده به هدر می‌رود!

در آب شهری هم معمولا به شکل خطی عمل می‌شود، مثلا در شهر تهران آب را از رودخانه‌های اطراف و منابع زیرزمینی می‌گیریم و فاضلاب‌های حاصل از مصرف آن را جمع‌آوری کرده و پس از تصفیه به دشت‌های اطراف تهران ـ عمدتا دشت ورامین ـ منتقل می‌کنیم.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم آبان 1393ساعت 15:24  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر