روش تحقیق

وبلاگ کلاسی درس روش تحقیق

سلام استاد

كاش شما فقط به بعضى ها ٠/٢٥ اضافه نمى كرديد،(بدون اينكه كارشان را درست بكنند) به همه كه نمره شان ٠/٢٥ يا ٠/٧٥ داشت اضافه مى كرديد كه همه مثل هم باشند!!

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم بهمن 1393ساعت 15:50  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

تاثیر خشکسالی آب بر شهر تهران در سال 93

فرضیه ها: 

1) بین خشکسالی آب وتاثیر ان بر محیط زیست رابطه تاثیر گذار وجود دارد .

2)بین خشکسالی آب وتاثیر آن بر وضیعت کشاورزی رابطه تاثیر گذار وجو دارد.

3) بین خشکسالی آبوتاثیر آن بر محصولات صنعتی رابطه مستقیم وجود دارد .

4) بین خشکسالی آب وتاثیر آن بر کمبود اب مصرفی رابطه مستقیم وجود دارد .

5) بین خشکسالی آب وبیماری ناشی از کمبود آب رابطه مستقیم وجود دارد .

 

متغیر ها:

1: خشکسالی

 (تعریفمفهومی)

خشکسالی .  خ ُ ] (حامص مرکب ) حالت خشکسال بودن .قحطی . بوضع خشکسال بودن . مجاعه . جدب . (یادداشت بخط مؤلف ||( بی بارانی . بدون بارندگی . (یادداشت بخط مؤلف  :( خشکسالی معروف است حالت قبیح و ناپسندی است که آب و هوای فلسطین طبعاً اسباب آن میشد چه که در آنجا از ماه مه الی سپتامبر باران نمیبارد و در مدت ماههای تابستان زمین می خشکد و شکافها و ترکهای عظیمه پیدا می کند. (قاموس کتاب مقدس).

(تعریف عملیاتی)

 

 

 

 

خشکسالی

 

 

زمان

 

1)چه زمانی خشکسالی اتفاق می افتد ؟

 

 

2)خشکسالی چه مدت طول میکشد؟

 

 

مکان

 

1)بیشتر خشکسالی در چه مکان هایی بیشتر  اتفاق می افتد؟

 

 

2)آیا در مکان هایی که با رودخانه ودریا فاصله دارد  خشکسالی بیشتر اتفاق می افتد؟

 

 

2: محیط زیست

(تعریف مفهومی)

محیط زیست به همه محیط‌هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد گفته می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند.

متغیر عملیاتی

جنگلها برای خشک نشدن به چه میزان بارندگی احتیاج دارند؟

 

جنگلها

 

 

محیط زیست

 

معادلات اکو سیستمی چگونه بهم میخورد؟

رودخانه زاینده رود به دلایلی خشک شده است عوامل دخیل  آن چیست؟

 

رودخانه ها

آیا با مدیریت صحیح می توان از این خشکسالی بیرون امد؟

 

 

 

 

3: کشاورزی

(تعریف مفهومی)

کشاورزی به تولید مواد غذایی و کالا از راه زراعت و جنگل داری و دامداری است. کشاورزی همان چیزی است که به ظهور تمدن منجر شد. مطالعهٔ کشاورزی به نام علم کشاورزی شناخته می‌شود.

(تعریف عملیاتی)

 

 

 

کشاورزی

 

اقتصادی

1)چرا قیمت آب برای کشاورزان افزایش پیدا کرده است؟

2) کارگران مرتبط با کشاورزی با چه مشکلات در خشککسالی روبرو هستن؟

 

کم شدن مواد اولیه

1)برای آبیاری مزارع در خشکسالی چه روش هایی وجود دارد؟

2)با کم شدن مواد اولیه در زمان خشکسالی مسئولین چه راه کارهایی را در نظر گرفته اند؟

 

 

4:صنعت

(تعریف مفهومی)

تعریف مهم برای صنعت:به مجموعه تمام واحدهایی که در تولید، توزیع یا مصرف یک محصول یا یک دسته از محصولات مشابه فعالیت می‌کنند صنعت گفته می‌شود.

(تعریف عملیاتی)

 

 

 

 

صنعت

 

 

 

صنعت برق

1)آیا کم شدن  آب پشت سد ها تولید انرژی الکتریکی را با مشکل روبرو میکند؟

2) چند درصد از مردم در هنگام اوج مصرف از وسایل برقی خود استفاده نمی کنند؟

 

صنعت گردشگری

1)کشور ما چقدر به صنعت گردشگری اهمیت میدهد؟

2)جذب گردشگران به کشورمان  چه عواملی بستگی دارد؟

 

5:آب مصرفی

(تعریف مفهومی)

مطابق با آیین‌نامه بهداشت محیط مصوب 1371 هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران آب مصرفی آب گوارایی است که عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آن در حد استانداردهای مصوب باشد و مصرف آن عارضه سویی در کوتاه‌مدت یا درازمدت در انسان ایجاد نکند.

(تعریف عملیاتی)

 

 

آب مصرفی

 

حجم مصرفی

1)چقدر از انسان ها هنگام شست و شوآب را اسراف میکنند؟

2)آیا می شود این اسراف را با مدیریت درست کنترل کرد؟

 

تصفیه بودن

1)آیا مردم برای آبیاری باغ هایشان از آب تصفیه استفاده میکنند؟

2)چقدر از مردم برای آشامیدن از آب تصفیه شده استفاده میکنند؟

 

 

 

6:بیماری

(تعریف مفهومی)

بیماری' یا مرض (Disease) به ناهنجاری در بدن یا روان می‌گویند که به علت ناراحتی، اختلال عملکرد یا تنش دربیمار یا سایر افراد مرتبط بااو ایجاد می‌گردد. البته باید میان بیماری و سایر حالتهای پزشکی مانند خستگی، ضعف، کسالت و اندوه تفاوت گذاشت. عامل ایجاد بیماری  می‌تواند بیرونی( مانند باکتری، انگل، تغذیه ناکافی و...) یا درونی ( مانند پرکاری تیروئید، دیابت و ...) باشد. همچنین بیماری می‌تواند مادرزادی (مانند سندرم ترنر یا لب شکری) یا ژنتیکی مانند آلبینیسم باشد. بیماری تند(حاد) یا کهنه(مزمن)، واگیر دار یا ناواگیر نیز می‌تواند باشد.

 

(تعریف عملیاتی)

 

 

 

بیماری

 

 

سوء تغذیه

1)سوء تغذیه وگرما چه بیماری های روحی روانی رو به همراه دارد؟

2) استرس حاصل از کمبود تغذیه  چقدر باعث اختلال دررفتار ما و اثرش در جامعه دیده میشود؟

 

واگیر دار بودن

1)درزمان خشکسالی وشیوع بیماری های واگیر دار ما چه پیشگیری هایی با ید انجام بدهیم؟

2)آیا این واگیر دار بودن بیماری به دام های ما هم سرایت میکند؟

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم بهمن 1393ساعت 15:45  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع مقاله: تاثیر مدیریت زمان در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور بابل

نام محقق زهرا پرچ

فصل اول :( مقدمه- بیان مسئله –ضرورت- هدف -فرضیه -سوالات تحقیق -تعاریف متغیرها شامل مفهومی وعملیاتی)

1)نقد: دارای چکیده و مقدمه بود و بجای اینکه اول از بیان مسئله صحبت کند اول اهراف رو گفته بود بعد بیان مسئله واز ضرورت تحقیق هم صحبتی نشده بود.  

 

2)وبه درستی بعد اینها فرضیه سازی کرده بود.

 

3)من در این تحقیق سوال طرح شده ندیدم.و همچنین متغیر مفهومی م عملیاتی را به اختصار تو ضیح داده است و مولفه سازی نکرده است.

 

فصل دوم( پیشینه نظری و تجربی)

1) به درستی اول تاریخچه را آورده  و بعد تعاریف زمان/ مدیریت و مدیریت زمان را آورده که به نظر مناین تعاریف باید در تعاریف مفهومی یعنی در فصل قبل می امد.

2)در پیشینه  ها اول نظری بعد تجربی باید قرار بگیرد که در اینجا امده است زمان از نظر فیلسوفان و عارفان را گفته و دیگر حرفی از پیشنه تجری نزده است .

3) در این فصل یه سری تعاریف و تو ضیح های داده است که خیلی طولانی است و حوصله مخاطب را سر میبرد مقاله باید خلاصه تر باشد.(بطور مثال :پنج مرحله مدیریت بهتر زمان /الویت بندی هدف ها/ زمان های برزخی /روانشناسی برنامه ریزی /توضیح موفقیت وشکست /برخی از عوامل افت تحصیلی..... که هر کدوم 6الی 7 صفحه توضیح دارد)

فصل سوم (روش تحقیق جامعه آماری و حجم نمونه )

در این فصل بدرستی جامع آماری/ ابزار تحقیق/ روش اجرا /روش آماری آمده است.

فصل چهارم (تجزیه تحلیل آماری)

در اینجا محقق با استفاده از امار توصیفی و استنباطی به این نتیجه میرسد که:

فرضیه اول: بین مدیریت زمان وپیشرفت تحصیلی رابطه معنا داری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین سنین مختلف دانشجویان در مدیریت زمان تفاوت معنی داری وجود دارد.

فرضیه سوم: بین مدیریت زمان وترم های مختلف دانشجویان تفاوت معنا داری وجود ندارد.

فصل پنجم (نتیجه گیری)

و در اخر هم در مورد سه فرضیه بالا بحث کرده است و پیشنهادهای لازم را داده است.

و منبع را آورده است.

                                                                                                              پایان

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم بهمن 1393ساعت 12:13  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع : بررسی علل و عوامل موثر در گرایش افراد به طب سنتی در بین خانم های میانسال منطقه 15 تهران در ۱سال اخیر

فرضیه ها:

1-       استفاده فراوان از داروهای شیمیایی  بر گرایش افراد به استفاده از طب سنتی تاثیر گذار است.

2-       بالا بودن سطح تحصیلات افراد بر گرایش افراد به استفاده از طب سنتی تاثیر تاثیرگذار است.

3-       قیمت پایین داروهای طب سنتی بر گرایش افراد به استفاده از طب سنتی  تاثیر گذار است.

4-       در دسترس بودن داروهای طب سنتی بر گرایش افراد به استفاده از طب سنتی  تاثیرگذار است.

5-       تجارب مثبت گذشته و آثار آن بر گرایش افراد به استفاده از طب سنتی  تاثیرگذار است.

1-میزان استفاده از داروهای شیمیایی

تعریف نظری: داروهای شیمیایی یا داروهای صناعی (به انگلیسی: Pharmaceutical drug) به ماده‌ای که برای درمان و تشخیص بیماری و پیشگیری از آن به کار رود و بر ساختار یا کارکرد ارگانیسم زنده اثر گذارد ( دارو ) گفته می‌شود که توسط واکنشهای شیمیایی ساخته می شوند و در طبیعت وجود ندارند .این داروها ممکن است به صورت خوراکی (قرص و شربت)، مالیدنی (پماد و قطره)، استنشاقی (از راه تنفس) و یا تزریقی (آمپول) تهیه شده باشند.داروها اصولاً باید در شرایط ویژه ای نگهداری شوند و تاریخ مصرف مشخصی دارند . نحوه مصرف دارو و چنده‌گذاری آن در نسخه پزشک معالج مشخص می‌شود .ویکیپدیا

 

 

تعریف عملیاتی :

متغیر

بعد(شاخص)

مولفه

میزان استفاده ازداروهای شیمیایی

میزان استفاده

میزان استفاده  در شبانه روز چقدر است؟

2- سطح تحصیلات بالا

تعریف مفهومی سطح تحصیلات: سطح به معنای میزان و اندازه و تحصیلات به معنای کسب چیزی را کردن وچیزی را بدست آوردن است(که اینجامعنی  علم ودانش رادارد)

 

تعریف عملیاتی سطح تحصیلات: به میزان مدرک تحصیلی اخذ شده توسط افراد از موسسات اموزشی معتبر چون:مدارس و دانشگاه و... گفته میشود..

تعریف عملیاتی :

متغیر

بعد(شاخص)

مولفه

سطح تحصیلات

میزان آگاهی و سواد افراد

آیا بالا بودن سطح تحصیلات با میزان آگاهی افراد رابطه دارد؟

توانایی درک و فهم واقعیات

آیا بالا بودن سطح تحصیلات باعث افزایش درک و فهم واقعیات افراد میشود؟

3-قیمت پایین داروهای طب سنتی

تعریف اسمی: قیمت میزان پرداخت یا جبرانی است که توسط یک شخص به دیگری به‌ازای کالا یا خدمات داده می‌شود.

در اقتصاد نوین، قیمت‌ها معمولاً در غالب واحدهای یکای پولی بیان می‌شوند (قیمت‌های کالاها، بصورت یکای پولی در واحد وزن آن کالا بیان می‌شوند، مثلاً یورو به‌ازای هر کیلوگرم). هرچند قیمت‌ها را می‌توان به عنوان کمیت‌هایی از دیگر کالاها یا خدمات در نظر گرفت، اما این نوع معاملهٔ پایاپای به‌ندرت دیده شده است. گاهی قیمت‌ها در غالب کوپن‌هایی مثل تمبرهای تجاری مظنه می‌شوند. در برخی شرایط، از سیگار بعنوان ارز استفاده می‌شود، مثلاً در زندان‌ها، در دوران ابرتورم، و در برخی مکان‌ها در طول جنگ جهانی دوم. در اقتصاد سیاه نیز تهاتر نسبتاً رایج است.

تعریف عملیاتی :قیمت گذاری محصول باید  به گونه‌ای باشد که بتواند متناسب با ارزش ارائه شده به مشتری باشد و به این ترتیب موقعیتش را نسبت به مشتریان، کالاهای مکمل، رقبا و تازه واردین بالقوه حفظ نماید. قیمت گذاری مهم‌ترین جزء می‌باشد و تصمیمات در مورد آن تاثیر زیادی بر روی سودآوری و فروش کالا و ..... به همراه دارد. قیمت ، باید تمام هزینه های مربوط به تولید و فروش کالا ، به انضمام سود منصفانه ای را در برگیرد . مدیریت باید در داخل شرکت تصمیم بگیرد که چه کسی مسئول تعیین قیمت فروش است

عوامل خارجی نیز بر تصمیمات مربوط به قیمت گذاری تأثیر دارند که عبارتند از : ماهیت بازار و تقاضا ، قیمت و کیفیت کالاهای رقبا ، سایر عوامل خارجی نظیر شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی ، نیاز های واسطه های فروش و واکنش دولت نسبت به قیمت کالا . آزادی عمل فروشنده در تعیین قیمت و قیمت گذاری بسته به نوع بازار متفاوت است . این مصرف کننده است که سرانجام قضاوت می کند که یک قیمت منطقی است یا نه . قضاوت مصرف کننده مبتنی است بر مقایسه میان قیمتی که او برای کالا پرداخت می کند و فواید ناشی از استفاده از آن . اگر قیمت کالا بیش از فواید کالا باشد ، او کالا را نخواهد خرید . برداشت ذهنی مصرف کننده از فایده کالا و سطح تقاضا حد بالایی قیمت فروش را تعیین می کند. باید توجه داشت که مصرف کنندگان قیمت کالای شرکت را با قیمت کالاهای شرکت های رقیب نیز مقایسه می کنند و یک شرکت باید از قیمت و کیفیت کالاهای شرکتهای رقیب آگاه باشد و از آن به عنوان نقطه شروعی برای تعیین قیمت کالای خود استفاده کند. یک شرکت برای قیمت گذاری می تواند از یک یا ترکیبی از سه روش کلی قیمت گذاری استفاده کند . در روش اول از هزینه به عنوان مبنای قیمت گذاری استفاده می شود . قیمت گذاری اضافه بر هزینه تمام شده ، تحلیل نقطه سربه سر و قیمت گذاری با تعیین سود هدف دو شیوه تعیین قیمت با استفاده از عامل هزینه اند . روش دوم ، مبنا قراردادن ذهنیت خریدار از فایده کالا است . در روش سوم قیمت بیشتر تحت تأثیر شرایط رقابتی تعیین می شود. (استفاده از قیمت های جاری یا تعیین قیمت با ارائه پیشنهاد مهر و موم شده از آن جمله اند. ) 

متغیر  

بعد(شاخص)

مولفه

قیمت

ماهیت بازار و تقاضا

آیا میزان تقاضا پایین برای داروهای گیاهی باعث قیمت پایین آن است؟

قیمت و کیفیت کالاهای رقبا

آیا به علت تاثیرات سریع داروهای شیمیایی و کیفیت تایید شده آنها قیمت داروهای گیاهی پایین است؟

 

4-دردسترس بودن دارهای طب سنتی

تعریف نظری: دسترس‌پذیری[۱] یا دست‌یابی‌پذیری[۲] یک عبارت کلی است به معنی بیشینه میزانی که یک سامانه یا یک ابزار، برای بیشترین شمار استفاده‌کنندگان، دسترسی‌پذیر باشد. به عبارتی دیگر، دسترسی‌پذیری، میزان و درجه آسان بودنِ دسترسی است، چیزی که با آن بتوان به یک جایگاه مشخص، از هر مسیر و جایگاهی رسید و «دسترسی» داشت. دسترسی‌پذیری نباید با کارایی اشتباه گرفته شود، چیزی که آسانی استفاده شدن یک ابزار، یک فضا و یا یک سرویس، برای هر کاربر را شرح می‌دهد. «دسترسی‌پذیری» می‌تواند به این صورت هم شرح داده شود: قابلیت دسترسی برای به کار انداختن یک سامانه یا یک ابزار، برای سود و هدفی خاص.

 

معنای دیگر «دسترسی‌پذیری» در زمینه ناتوانی‌های جسمی افراد است، و حقی که آن‌ها برای دسترسی به هر سامانه یا ابزاری را دارند، همچنین ابزاری که این کاربران را توانمند می‌کند تا به حق دسترسی خود برسند. مانند نرم‌افزارهای خواننده صفحه‌های وب، صندلی‌های چرخ‌دار و دیگر ابزار.

تعریف عملیاتی:

متغیر

بعد

مولفه

میزان دسترسی به داروهای طب سنتی

 

آیا در نزدیکی شما مرکز فروش داروهای طب سنتی وجود دارد؟

آیا فروش داروهای طب سنتی بدون نسخه پزشک انجام میگیرد؟

 

5_تجارب مثبت گذشته و آثار آن بر استفاده از داروهای طب سنتی

تعریف نظری:

آزمودگی در مفهوم عمومی به همه مهارت‌ها و دانسته‌ها، از برخی پدیده‌ها و موضوعات که ناشی از برخورد با آن موضوع و درگیری با آن پدیده در خلال دورانی معین است، اطلاق می‌شود.[۱] تجربه شامل دانش یا مهارت از برخی از چیزی ها و یا برخی از رویداد های به دست آمده را از طریق مشارکت در یا قرار گرفتن در معرض چیزی یا رویدادی گویند. تاریخ تجارب به کلمه ای نزدیک به آزمایش بازمیگردد مانند "من تجربه در ماهیگیری دارم" که درواقع در این راستا میتوان بدین صورت تفسیر کرد که من ماهیگیری را آزمایش کرده ام. در کتاب ها: مفهوم تجربه به طور کلی به دانش یا دانش رویه ای، و نه از دانش گزاره ای اشاره دارد. فیلسوفان دانش مبتنی بر تجربه را "دانش تجربی" یا "دانش پسینی" گویند.

تعریف عملیاتی:

متغیر

بعد(شاخص)

مولفه

تجربه

تجارب دیگران

آیا تجارب دیگران و تشویق آنها باعث انجام دوباره آن عمل میشود؟

ایجاد انگیزه

آیا دیدن آثار مثبت دردیگران باعث انجام یک عمل یا استفاده از آن میشود؟

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم بهمن 1393ساعت 9:43  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

 

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان:ارزیابی جاذبه های گردشگری شهری با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (CVM)

مطالعه موردی: جاذبه شورابیل اردبیل

استاد راهنما:دکتر رحیم حیدری چیانه

استاد مشاور:دکتر حسین راحلی

پژوهشگر:فاطمه فکری

فصل اول: کلیات تحقیق

در فصل اول نویسنده در مقدمه‌اي جامع به خوبي طرح موضوع نموده و در بيان مسئله به طور کامل مسئله تحقيق را بيان نموده و مشكلات و مسائل  را با ارائه آمار ها در قالب جداول به خوبي روشن كرده است.در قسمت ضرورت انجام تحقيق به 5 مورد اشاره شده است. اهداف تحقيق در قالب 3 مورد مشخص شده و سپس 3 فرضيه‌ برای تحقيق ساخته است.در قسمت بعد روش تحقیق را بیان نموده که ارزش گذاری مشروط است(یکی از بهترین و در عین حال بحث انگیز ترین روش ها در میان روشهای ارزش گذاری منابع زیست محیطی است.)سپس مراحل انجام تحقیق را بیان کرده و علت مهمی آن را توضیح داده است . این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی است که جمع آوری اطلاعات و داده ها اسنادی کتابخانه ای و از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شده  که شامل 292 نفربازدیدکننده از جاذبه گردشگری شورابیل اردبیل است.سپس به بيان قلمرو تحقيق از سه منظر مكاني قلمرو موضوعی و مکانی و زمانی پرداخته است در قسمت بعد محدودیت های تحقیق بیان شده است و سپس به بیان پیشینه ها پرداخته است.

 

فصل دوم: مباني نظري تحقيق

در این فصل  تعاريف عملياتي بصورت گسترده با بخش بندی و ارائه نمودارها و جداول بيان شده است.

فصل سوم :شناخت محدوده مورد مطالعه

دراین بخش محقق با ارائه نقشه ها و جزئیات جغرافیایی به  شناخت محدوده پرداخته و با ارئه اطلاعات در زمینه تاریخی و جغرافیایی و زمین شناسی و جمعیت شناسی و جامعه شناسی هم در مورد محدوده دریاچه و هم استان اردبیل به ارائه اطلاعات پرداخته است..

در فصل چهارم به ارائه یافته ها و نتایج پرداخته است و در ابتدا روش تحقیق  را توصیفی بیان نموده و روش جمع آوری اطلاعات را کتب و اسناد و مدارک و آمار سازمان ها و ارگان ها و درپایان به روش میدانی و پرسشنامه بوده است1 - مطالعات كتابخانه‌اي

در اين قسمت جهت گردآوري اطلاعات در زمينه مباني نظري و ادبيات تحقيق موضوع، از منابع كتابخانه‌اي، مقالات، كتابهاي موردنياز و نيز از شبكه جهاني اطلاعات استفاده شده است.

2- تحقيقات ميداني در اين قسمت به منظور جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات براي تجزيه و تحليل از پرسشنامه استفاده گرديده است.

در ادامه به تعریف روشهای جمع آوری و توصیف هرکدام پرداخته و سپس به ارائه سه آزمون فرض و انجام آن و ارائه نتایج در جداول و نمودارها پرداخته است .روش ارزش گذاری مشروط بیان شده است. به نظرمن ارائه مطالب درقالب نمودار و جدول اراین حیث اهمیت دارد که اولا مهارت پژوهشگر را در تسلط به مطالب و توانایی طبقه بندی آنها نشان میدهد و همچنین به بیننده کمک میکند تا با یک تورق ساده به اطلاعات دسترسی سریع پیدا کند.

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

در این فصل ابتدا به نتیجه حاصل از پژوهش پرداخته شده است و سپس به ارائه پیشنهادات در سه قالب پشنهادات کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت پرداخته است و درپایان هم به منابع و ماخذ اشاره شده است که در مجموع 129 منبع فارسی و انگلیسی دارد. سپس یک نمونه از پرسشنامه ارائه شده که دارای بخش است : بخش اول مشخصات فردی پاسخگو در قالب 9سوال بخش دوم محیط تفرجگاه در قالب 7 سوال بخش سوم ارزیابی گردشگر از تفرجگاه در قالب لیکرت و 11 سوال و بخش چهارم ارزشگذاری مشروط دارای 4 سوال میباشد. در پایان چکیده انگلیسی هم ارائه شده است.

میتوان گفت پایان نامه فوق از منظری کاملا گسترده بوده وبه طور جامع به ارائه اطلاعات و یافته ها پرداخته است اما از منظری دیگر این گستردگی مطالب ذهن مخاطب را از موضوع اصلی دور میکند برای مثال در فصل سوم نیازی به ارائه مطالب فوق العاده وسیع از استان اردبیل نبود و پژوهشگر میتوانست به خلاصه ای از مطالب اکتفا کندو تنها به ارائه اطلاعات از مورد مطالعه بپردازد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم بهمن 1393ساعت 8:49  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

 

باسلام و عرض ادب و احترام

من دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی هستم و کار پژوهشی با موضوع بررسی علل و عوامل موثر در گرایش افراد به طب سنتی در بین خانم های میانسال منطقه 15 تهران در ۱سال اخیر را انجام می دهم.هدف از طرح این موضوع بررسی آثار این داروها بر سلامت افراد میباشد و همچنین بررسی اینکه آیا این پزشکان دانشی و تخصصی در این زمینه دارند یا صرفا انگیزه های مالی باعث گرایش آنان به این بخش شده است؟

سوالات شناسایی:

نام یا نام خانوادگی:                              جنسیت: 

سن:                                                 وضعیت تحصیل و شغل :

وضعیت تاهل:                                      تعداد فرزندان:

سوالات شناختی:

1-      آیا از داروهای شیمیایی به مقدار زیاد استفاده میکنید؟

موافقم         خیلی موافقم          نظری ندارم          مخالفم          خیلی مخالفم

2-      آیا دارای اختلالات گوارشی یا بیماری های دستگاه گوارش هستید؟

 موافقم         خیلی موافقم          نظری ندارم          مخالفم          خیلی مخالفم

3-      آیا به توصیه پزشکان در مورد استفاده از داروهای گیاهی توجه میکنید؟

موافقم         خیلی موافقم          نظری ندارم          مخالفم           خیلی مخالفم

4-      آیا از کتب و منابع اطلاعاتی دیگر در زمینه داروهایی که مصرف میکنید استفاده میکنید؟

موافقم         خیلی موافقم          نظری ندارم          مخالفم            خیلی مخالفم

5-      آیا علاقه ای به افزایش آگاهی در زمینه طب سنتی و گیاهیان دارویی دارید؟

موافقم         خیلی موافقم          نظری ندارم          مخالفم            خیلی مخالفم

6-      آیا سلامت جسمی یک اولویت برای شما محسوب میشود؟

موافقم         خیلی موافقم         نظری ندارم          مخالفم            خیلی مخالفم

7-      آیا برای کسب اطلاعات در زمینه طب سنتی به پزشکان مجرب مراجعه  میکنید ؟

موافقم        خیلی موافقم          نظری ندارم          مخالفم            خیلی مخالفم

8-      آیا اطلاعاتی در زمینه طب  سنتی دارید؟

موافقم        خیلی موافقم          نظری ندارم          مخالفم            خیلی مخالفم

9-      آیا پایین بودن قیمت داروهای گیاهی شمارا به استفاده از انها تشویق میکند ؟

موافقم        خیلی موافقم          نظری ندارم          مخالفم            خیلی مخالفم

10-  آیا دسترسی و خرید داروهای طب سنتی برای شما آسان است ؟

موافقم         خیلی موافقم         نظری ندارم          مخالفم            خیلی مخالفم

11-  آیا تجربه موفق دیگران در زمینه استفاده از داروهای گیاهی شما را به استفاده از آن تشویق میکند ؟

موافقم         خیلی موافقم         نظری ندارم          مخالفم            خیلی مخالفم

12-  آیا ویژگی یا الگوی رفتاری افراد دیگر برایتان سرمشق در زندگی تلقی می شود؟

موافقم         خیلی موافقم         نظری ندارم          مخالفم            خیلی مخالفم

13-  روزانه چه مقدار از داروهای شیمیایی استفاده میکنید ؟

موافقم         خیلی موافقم         نظری ندارم          مخالفم            خیلی مخالفم

14-    روزانه چه مقدار از داروهای گیاهی استفاده میکنید؟

موافقم         خیلی موافقم         نظری ندارم          مخالفم            خیلی مخالفم

15-  آیا توصیه پزشکان و تاکید آنها بر عوارض داروهای شیمیایی مانع استفاده شما میشود؟

موافقم          خیلی موافقم        نظری ندارم          مخالفم            خیلی مخالفم

16-  آیا توصیه پزشکان و تاکید آنها بر استفاده ازداروهای  گیاهی باعث استفاده شما میشود؟

موافقم          خیلی موافقم        نظری ندارم          مخالفم            خیلی مخالفم

17-  در زمینه نوع و مقدار استفاده از داروهای شیمیایی با افراد متخصص مشاوره می کنید؟

موافقم          خیلی موافقم        نظری ندارم          مخالفم            خیلی مخالفم

18-   در زمینه نوع و مقدار استفاده از داروهای شیمیایی با افراد متخصص مشاوره می کنید؟

موافقم          خیلی موافقم        نظری ندارم          مخالفم            خیلی مخالفم

19-  آیا به تبلیغات شفاف و بدون واسطه اعتماد می کنید؟

موافقم          خیلی موافقم        نظری ندارم          مخالفم            خیلی مخالفم

20-  آیا تبلیغاتی که در تلویزیون و ماهواره انجام می شود٬بر تصمیم گیری هایتان اثر دارد؟

موافقم         خیلی موافقم         نظری ندارم          مخالفم            خیلی مخالفم

21-  آیا تمایل به استفاده از داروهای طب سنتی دارید؟

موافقم         خیلی موافقم         نظری ندارم          مخالفم            خیلی مخالفم

22-  آیا تجربه استفاده موفق از داروهای گیاهی را داشته اید؟

موافقم         خیلی موافقم        نظری ندارم          مخالفم            خیلی مخالفم

 

با تشکر از همراهی شما 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم بهمن 1393ساعت 7:15  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

 

موضوع: بررسی علل و عوامل موثر در گرایش افراد به طب سنتی در بین خانم های میانسال منطقه 15 تهران در ۱سال اخیر.

واحد تحلیل : گروهی است که نتیجه را در مورد آنها بیان می کنیم/بانوان منطقه 15 شهر تهران مورد تحلیل قرار می گیرند .

واحد مشاهده : گروهی که برای آزمون آزمودنی ها به سراغشان می رویم و پرسشنامه را ازآنها جویا می شویم/که بانوان منطق 15شهر تهران واحد مشاهده ما است.افراد و بانوانی که متاهل و دارای فرزند یا بدون فرزند هستند در منطقه 15شهر تهران.

سطح تحلیل : خرد است چون تحقیق بر روی افراد و خانواده ها انجام می شود نه جامعه و سازمان های بزرگ .

روش تحقیق : روش کمی است که با استفاده از روش تحقیق میدانی اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری می کنیم.روش میدانی روش مورد استفاده در زندگی عادی و بررسی و شناخت وضعیت میباشد.

روش نمونه گیری : روش خوشه ای است زیرا که جامعه موردنظر ما بزرگ است ولیست نمونه گیری نداریم و جامعه مطبق نیست و واریانس بین گروهی اش کم وممکن درون گروهی اش زیاد باشدیعنی باهم متفاوت باشند.روشی که در طبقه بندی متمایز نیست. در همه محله های منطقه 15 شهر تهران باید نمونه گیری داشته باشیم یعنی منطقه 15 شهرتهران را با قرعه کشی کاملا شانسی (از طریق روش تصادفی ساده)تقسیم می کنیم به ناحیه و محله و خیابان و کوچه.

ابزار مورد استفاده : پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم جهت کسب داده های تحقیق است  از مجموعه سوالاتی تشکیل شده که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه می دهد و داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد. پرسشنامه از نوع بسته است و فرد گزینه مورد نظر را انتخاب می کند.

هدف: هدف کلی این تحقیق دستیابی به مجموعه پاسخ هایی است که علل و عواملی که باعث گرایش افراد به طب سنتی دربین خانم های میانسال منطقه 15 تهران میشود را جمع آوری کند.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم بهمن 1393ساعت 6:45  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

 موضوع پایان نامه

بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان جمعیت هلال احمر تهران

این تحقیق به منظور نقد علمی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسیرابطهعزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان جمعیت هلال احمر تهران

انجام می پذیرد.این پایان نامه توسط خانم نازنین نیک سجل دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی در5 فصل و  در92صفحه در دانشگاه اصفهان با استاد راهنما آقای دکتر زمانی دفاع شده است

نقذ پایان نامه :

این پایانامه 5 فصل دارد..

فصل اول: کلیات پژوهش بیان مساله ضرورت هدف فرضیه سوالات تحقیق تعاریف متغیر ها که شامل مفهومی و عملیاتی است ا مده است

 

1- اولین نقد بر این پایانامه این است که تناسب بین فصول وجود ندارد فصل 2 بسیار طولانی در حد 60 برگه و فصل 3بسیار کوتاه است.

2- در فصل 1 قلمرو مکانی مشخص ولی قلمرو زمانی مشخص نشده است.که باید زمان را مشخص میکرد. اما در قسمت بیان مساله اهمیت مساله و ضرورت آن  مشکلی نداشت و بطور کامل درفصل 1که باید به آن پرداخته میشد پرداخته شده بود.

3- سوالات تحقیق بلافاصله بعد ضرورت مساله  (بعد از نام  خود)آمده که نباید در فصل 1 میاد و تعدادش 4 سوال بود که 5 سوال تحقیق باید داشته باشد.  و از نظر روایی و پایایی پرسشنامه هایش سخنی به میان نرفته بنابراین از استاندارد دبودن آن اطمینان خاطری نداریم

5-در فصل 1  فرضیه باید داشته باشیم که داشت و مشکلی در بیان آن نبود.

در متغیر نویسی متغیر مفهومی اسمی و تعریف عملیاتی  هم نقدی وارد نیست وزیرا بطور روشن وو اضح به توضیح آن پرداخته است

فصل دوم: ادبیات پژوهش

6- محقق در فصل 2 باید به بیان پیشینه نظری و تجربی  میپرداخت که فقط به بیان پیشینه نظری پرداخته و بصورت  بسیار مختصر و بطور ضمنی توضیحاتی از پیشینه تجربی داده که بهتر بود پیشینه نظری و تجربی را بصورت جداگانه مطرح میکرد و ردپایی از خود در این زمینه و در این بخش  نیز بجا میگذاشت. زیرا این بخش برای ما مهم است و ما بعد از این به مشخص نمودن متغیر وابسته و مسقل باید بپردازیم.

فصل سوم:روش پژوهش

7-در فصل 3 جامعه آماری و  نمونه  را توضیح داده ولی نگفته چند نفر بوده اند در جامعه آماری اش . روش نمونه گیری را گفته که تصادفی است ولی میتوانست از روش بهتری همچون خوشه ای روشهای مطالعه موردی تاریخی توصیفی و پحتی یمایشی نیز استفاده نماید.  یا بهره میگرفت که به نهایتا به نتایج دقیقتری میرسید. محقق میتوانست برای اطلاعات دقیقتر از روش مصاحبه نیز بهره میجست.

ابزار نمونه را معرفی کرده2 پرسشنامه بوده یکی پرسشنامه لیکرتی با جواب های بله وخیر  و  دیگری آیزتک بوده و تازه در اینجا زمان ر ا مشخص کرده که جای مناسبی نیست بلکه در فصل 1 باید به معرفی قلمرو مکانی زمانی  میپرداخت . در ضمن از مصاحبه هم میتوانست استفاده کند تا به نتایج بهتر و دقیقتری دست پیدا میکرد.

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها:

8- در فصل 4 نقدی وارد نیست روش تجزیه تحلیل آماری به دقت توضح وتفسیر وجداول به شکل منظم وصحیحی رسم شده است و توضیحات مربوطه ذیل ۀن برای تفسیر و روشنی مطلب آمده وبه اثبا ت فرضیه های خود رسیده است.بنابراین در این بخش نقدی وارد نیست

فصل پنجم  بحث و نتیجه گیری:

9- و اما در فصل 5 به نتیجه گیری و پیشنهاداتی در خصوص  عزت نفس مدیران و رضایت کارمندان ذکر کرده و البته به ذکر منبع  پرداخته منتها نقدی که در این بخش وارد است این است که بر اساس فهرست نویسی آی پی ای عمل نکرده وهمینطوربهتر بود که از لحاظ منابع باید فارسی و انگلیسی  باشد که اینطور نبود (فقط فارسی بود)..

10 نقد دیگر بر این پایانامه نداشتن کلمات کلیدی یا همان کی وورد است که بهتر بود محقق این را هم لحاظ میکرد.

11- و نهایتا نقد آخر این بود که فایل وورد بود و از لحاظ  وشتاری و قالبندی مشکلاتی داشت .

 

باتشکر فراوان از شما استادعزیز و کلاس پربارتان

روزگارتان به خیروخوشی التماس دعا

شاگرد همیشگی شما نیلوفر اصلاحی

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم بهمن 1393ساعت 3:33  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

1-عوامل تاثیرگذار برروی نرخ طلاق (در بین جوانان 30 تا 35 سال در منطقه 7 شهر تهران

2-بررسی تاثیرات تبلیغات شرکت شیرین نوین بر روی میزان فروش محصولات آن شرکت در بازه زمانی 6 ماه سال جاری در سطح شهر تهران)

3-اثر ابزارهای کمک آموزشی بر روی یادگیری دانش آموزان دبستان انقلاب منطقه 13 تهران

4-تاثیرورزش بر روی اعتماد به نفس و موفقیت افراد40 تا 50 سال در منطقه 1 شهر تهران

5-بررسی تاثیرات دوره های آموزش ضمن خدمت بر کارایی شغلی مدیران دبیرستانهای م3 تهران در2 سال اخیر

6-ارتباط جدیت مدیر سازمانهای دولتی بر روی میزان کارایی کارمندان  این ادارات در منطقه 10 تهران در دو سال اخیر 

......

توضیحات بیشتر برای هر یک:

1-این موضوع دغدغه من است زیرا روز به روز شاهد بالا رفتن نرخ طلاق در جامعه میشود وهمین امر باعث بروز ارتباطات نامناسب و فساد جامعه و تهدید شدن دیگر خانواده و همچنین هراس بسیاری از جوانان نسبت به ازدواج میشود.

2-نبود تبلیغات برای این شرکت باعث بلعیده شدن این شرکت توسط شرکت های رقیب میشود یعنی در ابتدا فروش کم و در اخر حذف این شرکت از بازار میشود.

3- در دوران ابتدایی نیاز مبرم به وجود ابزارهای کمک آموزشی حس میشود و این امر بسیار در یادگیری نقش بسزایی دارد ولی به این موضوع اهمیت چندانی نمیدهند(مدیران و معلمان)

4-افرادیکه ورزش نمیکنند کسل و کم اعتماد به نفس هستند درمقابل افرادیکه ورزش میکنند و اعتماد به نفس بالایی دارند.

5-دوره های آموزشی که برگزار نشود فرد بر شرح وظیفه دقیق و چگونگی بهتر انجام دادن کار خود بطور کامل واقف نیست...بنابر این باید برگزاری دوره های آموزشی را داشته باشیم تا نیروها  باکارایی بالاتر و متخصصانه به کار خود بپردازند.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم بهمن 1393ساعت 0:37  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

/

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام دی 1393ساعت 23:40  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

عوامل موثر بر نرخ طلاق:

فرضیه ها:

1- تاثیر مسایل و مشکلات مالی و اقتصادی

2-تاثیر دخالت خانواده های طرفین 

3-تاثیر خیانت بر طلاق

4-تاثیر انتخاب نادرست و عدم آگاهی های لازم قبل ازدواج برای انتخاب 

 

 تعریف مفهومی طلاق:

طلاق  [ طَ ] (ع مص ) رها شدن زن از قید نکاح . (منتهی الارب ) (منتخب اللغات ). رها شدن زن از عقد نکاح . (المصادر زوزنی ). رها کردن . (دهار). فسخ کردن عقد نکاح . سراح . (منتهی الارب ). بیزاری : هر زنی که در عقد من است یا بعد از این در عقد من خواهد آمد مطلقه است و طلاق باین که رجعت در او نگنجد. (تاریخ بیهقی ص 318). در اصطلاح طلاق (Divorce) در نظام های حقوقی غربی دلالت بر انحلال یک رابطه زناشویی رسمی و قانونی در زمانی که هر دو طرف هنوز در قید حیاتند و پس از وقوع آن می توانند بار دیگر ازدواج کنند، دارد.

تعریف اسمی طلاق:

جدایی طرفین از هم.رها شدن زن از قید نکاح

جامعه آماری: این پژوهش شامل کلیه افراد متقاضی طلاق و حجم نمونه 300 نفر می‌باشد که طی سال‌های 1385 تا 1386 به دادگاه‌های خانواده تهران (شهید محلاتی- ونک) مراجعه کرده‌اند.

 

1)وجود(وضعیت) مسایل اقتصادی و مشکلات مادی:

تعریف اسمی:

وجود:بودن چیزی

اقتصاد:

(اِ تِ) [ ع . ] 1 - (مص ل .) میانه روی در هر کاری . 2 - رعایت اعتدال در دخل و خرج . 3 - (اِمص .) میانه روی در هزینه ها، میان کاری . 4 - مجازاً صرفه جویی . ؛علم ~یکی از رشته های علوم اجتماعی است که در باب کیفیت فعالیت مربوط به دخل و خرج و چگونگی روابط مالی افراد جامعه با یکدیگر و اصول و قوانینی که بر امور مذکور حکومت می کند و وسایلی که باید در عمل با توجه به مقتضیات زمان و مکان اتخاذ شود تا موجبات سعادت و ترقی جامعه و رفاه و آسایش افراد آن تامین گردد، بحث می کند.

وضعیت:

(وَ یَّ) (مص جع .) موقع ، موقعیت .

نظری: به نقل از پاگ(51 :1380) "از نظر کینز، تنظیم قیمت تولیدات داخلی در جهت منافع بازرگانی و ایجاد و ثبات اقتصادی در صورت بازگشت به استاندارد طلا با نرخ مبادله قبل از جنگ ناممکن بود.اگر قرار بر انتخاب باشد ثبات قیمت ها  از ثبات نرخ مبادله ارز مهم تر است". 

 

مسایل:مساله ها مشکلات

اقتصادی: منسوب به اقتصاد

مالی:منسوب به مال 

تعریف عملیاتی:

متغیر:مشکلات اقتصادی

بعد:میزان در امد ، نبود شغل مناسب و نبود درامد کافی

مولفه :

1-ایا ناتوانی در فراهم کردن مایحتاج زندگی در بروز اختلاف  موثر است ؟

2-ایا پایین بودن میزان در امد روی مشکلات اقتصادی موثر است ؟

3-نداشتن تحصیلا ت تا چه میزان روی درامد و مشکلات اقتصادی  اثردارد؟

 

۲)دخالت خانواده های طرفین

تعریف اسمی:

دخالت:داخل شدن ، مداخله کردن 

خانواده ها: پدر و مادر 

عملیاتی:

متغیر: دخالت خانواده ها

بعد: عدم استقلال فکری ، زندگی کردن زوجین با پدر و مادر 

مولفه:

1-ایا ناتوانی در حل مشکلات تاثیری در دخالت والدین دارد؟

2-ایا عدم قدرت تصمیم گیری در مسایل بر دخالت والدین موثر میباشد؟

3-ایا نداشتن استقلال رای و سن کم هر یک از طرفین بر دخالت والدین تاثیر دارد؟

3-)تاثیر خیانت برطلاق

تعریغ اسمی: 

تاثیر :اثرات 

خیانت:حیله 

طلاق:جدایی همسران ورها شدن زن از نکاح

متغیر : خیانت 

بعد:نداشتن تمایل جنسی و عاطفی به همسر

مولفه:

1-ایا فیلم و سریال خای غربی در فرهنگ ما و بر خیانت کردن همسران به م اثردارد؟

2-ایا ازدواجی که تنها از روی عقل و بر اساس مادیات بناشده باشد تاثیر بر خیانت دارد؟

3-ایا ازدواج از سر اجبار تاثیر بر خیانت دارد؟

 

 متغیر اضافه شده ر اصلاح:

متغیر:عدم آگاهی لازم

بعد:چگونگی آشنایی

مولفه:ازدواج های سنتی به چه میزان در آگاهی طرفین نسبت به همدیگر موثر است؟

شناختی که طرفین در فضای مجازی نسبت به یکدیگر میابند تا چه میزان قابل اعتماد است؟

 

بعد:ساختار اولیه خانواده 

مولفه:والدین به چه میزان در رابطه با آگاهی فرزندان نسبت به مسایل ازدواج آنان زمان صرف میکنند؟

آیا فاصله ی سنی والدین و فرزندان در نحوه گاهی دادن نسبت به مسایل روز زندگی تاثیر گذار است؟

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام دی 1393ساعت 22:41  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع تحقیق :عوامل موثر بر بهره وری

چکیده :

عامل انسانی هر سازمان بعنوان اصلی ترین منبع استراتژیک  و محور تحقق هر نوع بهره وری است بنابراین عوامل موثر بر بهره وری در گرو تعیین شرایط مناسب برای نیروی انسانی است. تحقیق حاضر به منظور بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی شرکت سایپا انجام شده است.  این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و 11 فرضیه فرعی برای تعیین تاثیر کیفیت زندگی کاری بر افزایش بهره وری نیروی انسانی مطرح شده و به تاثیر هر یک از مولفه های امنیت شغلی ، خدمات و امکانات رفاهی ، میزان درآمد ، کیفیت شغل و طراحی آن در سازمان ، ایجاد انگیزش ، شرایط و فضای کاری ، فرصتهای تحصیل ، ارتباطات سازمانی ، پاداش و تنبیه ، مشارکت کارکنان و بازخورد که از نظر محقق با افزایش بهره وری نیروی انسانی رابطه دارند،  پرداخته شده است. با عنایت به فرض تحقیق ، متغیر وابسته در این پژوهش ، بهره وری نیروی انسانی و متغیر مستقل ، کیفیت زندگی کاری نیروی انسانی است که با  عوامل ذکر شده در بالا مشخص می گردد. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه وضع مطلوب با 56 گویه و پرسشنامه وضع موجود با 37 گویه استفاده شده است.

بین هر کدام از مولفه ها و بهره وری نیروی انسانی همبستگی گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تمام مولفه های کیفیت زندگی کاری از قبیل امنیت شغلی ، خدمات و امکانات رفاهی ، میزان درآمد ، کیفیت شغل و طراحی آن در سازمان ، ایجاد انگیزش ، شرایط و فضای کاری ، فرصتهای تحصیل ، ارتباطات سازمانی ، پاداش و تنبیه ، مشارکت کارکنان و بازخورد  با افزایش بهره وری نیروی انسانی همبستگی مثبت معنادار دارد. نتایج حاصله از آزمون کولموگراف اسمیرنف نشان داد که در تمامی مولفه ها، توزیع به دست آمده نرمال نیست. برای بررسی و مقایسه وضع موجود و وضع مطلوب نیز از آزمون مقایسه زوجی میانگینها استفاده شد که نتیجه حاصله فرض اصلی پژوهش را مورد تایید قرار داد و نشان داد که کیفیت زندگی کاری باعث افزایش بهره وری نیروی انسانی می شود.

 

کلمات کلیدی:

منابع انسانی- بهره وری نیروی انسانی – کیفیت زندگی کاری

 

 

 

 

مقدمه:

 

با توجه به نوآوریها و دگرگونیهای بی حد وحصرکه درجهان با آن مواجه هستیم سا زمانهای مو فق

تدابیر خاصی را برای استفاده از کلیه ظر فیتهای فکری و عملی کارکنان خود اتخاذ کرده اند، درجهان امروز توجه به نیروی انسانی به عنوان محور تحول وعنصر اساسی هر سازمان که متاثر از اطلاعات وارتباطات عمل می کند بیش از پیش محسوس است و اندیشه توانمندکردن، برانگیختن ومشارکت این عامل یکی از برنامه های راهبردی وحیاتی مدیریت هر مجموعه تلقی می گردد.همچنان که پیتر دراکر بهره وری کارکنان فرهیخته را مهترین چالش مدیریتی در قرن بیست ویکم می داند.تلاش برای  بهبود  و استفاده موثر و کارآمد ازمنابع گوناگون چون نیروی کار ، سرمایه و مواد ، انرژی و اطلاعات ، هدف تمامی مدیران سازمانهای اقتصادی و واحدهای صنعتی و تولیدی می باشد. وجود ساختار سازمانی مناسب ، روش های اجرایی کارآمد، تجهیزات و ابزار کار و از همه مهمتر نیروی انسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی می باشند که برای نیل به بهره وری مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار گیرد.مشارکت کارکنان در امور و تلاش های هوشیارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط کاری می تواند بر میزان بهره وری  به ویژه در یک محیط متلااطم و نا امن تاثیر گذارد. روح فرهنگ بهبود بهره وری باید در کالبد سازمان دمیده شود که نیروی انسانی هسته مرکزی آن را تشکیل می دهد.  لذا سازمانها بطور اعم و واحدهای صنعتی بطور اخص برای رقابت در عرصه اقتصادی ، راهی به جز افزایش بهره وری ندارند و در واقع یکی از مهمترین معیارهای پیشرفت سازمانها ، بهبود  بهره وری نیروی  انسانی آنهاست.

تحقیقات متعدد  انجام شده درداخل و خارج از ایران نشان می دهد که رشد بهره وری یگانه عامل ایجاد تحول در استانداردهای زندگی  است و بر خلاف تصور بسیاری که سیاستهای کلان اقتصادی را عامل تغییر در بهره وری نیروی انسانی می دانند، بیشترین دلیل تغییر در بهره وری نیروی انسانی ، عوامل ساختاری بوده است.(براد فورد ،دیبنگ 1992،"سیاستهای کلان و رشد بلند مدت"، دانشگاه هاروارد) بهره وری نیروی انسانی تاثیر قابل توجهی بر بالا بردن استاندارد و سطح زندگی مردم داشته است.( مرکز مطالعات استاندارد زندگی کانادا ،1998؛ "بهره وری کلیدی برای موفقیتهای اقتصادی")  مقایسه عملکرد اقتصادی کشورهای آسیایی با سایر کشورهای جهان و نتایج حاصل از آن نیز نشان می دهد که بهبود بهره وری در این کشورها با بهبود عملکرد نیروی کار ، تولید و سرمایه صورت گرفته است.(وان آلرز ، بارت & تایمر ، مارسل، 2000؛" عملکرد و پتانسیل بهره وری کشورهای آسیایی در مقایسه با سایرکشورها")

 از مطالعه سیستم های بهره وری در ایران و ارزیابی کارآمدی آنها در خلال پژوهش های گوناگون در صنایع مختلف نتایج زیر به دست آمده است: ارتباطات اثربخش موجب افزایش رضایت شغلی و افزایش بهره وری می گردد.(علیخانی ، حمید ،1374) تامین نیازهای مادی ، عامل انگیزشی مهمی است که میزان بهره وری را به میزان زیادی افزایش می دهد.(قاسمی ، بهروز؛1375) حجم اشتغال و میزان دستمزد و حقوق، با بهره وری نیروی انسانی ارتباطی ندارد.(عظیم زاده، صمد ،1374) مهمترین علت مادی افت بهره وری نیروی انسانی ، عدم توازن درآمد و هزینه و مهمترین عامل غیر مادی ، تبعیض بین کارکنان می باشد.سایر علل عبارتند از : عدم امنیت شغلی ، ناهماهنگی رشته و شغل ، نارضایتی از سرپرست ،ناهماهنگی استعدادهای فردی و شغل.(حسینی لواسانی ، محمد، 1373)

 در ادامه، ابتدا به بیان مسئله و فرضیه های تحقیق  می پردازیم. سپس روش تحقیق را مطرح می کنیم وپس از بحث و بررسی به تجزیه و تحلیل نتایج می پردازیم.

 

 بیان مسئله و اهمیت آن :

بهره وری منابع انسانی یعنی استفاده بهینه از مجموعه استعدادها و توانایی های بالفعل و بالقوه منابع انسانی در جهت افزایش کمی و کیفی تولید و کاهش تلفات و ضایعات ، به گونه ای که افراد ضمن ارائه کار بهتر و بیشتر ، از زندگی کاری مطلوب تری نیز برخوردار گردند.

بهره وری بر روی عامل انسانی در دو سطح تاثیر می گذارد. سهمی که بشر  بعنوان مهمترین عامل در تولید دارد و سهمی که بعنوان دریافت کننده و مصرف کننده کالا و خدمات داراست. به واسطه  این نقش دوگانه است که بهره وری نیروی کار به شاخص مهمی برای معیارهای زندگی تبدیل شده است.   

کیفیت زندگی کاری دو جنبه دارد : جنبه فردی به معنای آنکه فرد کاری سودمند دارد و چگونگی انجام آنرا می داند ، آنرا در شرایط فیزیکی پسندیده ای انجام می دهد  و دستمزد مناسبی دریافت می کند.(دکتر صائبی ، 1381)جنبه سازمانی به معنای آنکه سازمان کیفیت زندگی کاری کارکنان را به منظور افزایش دارایی های خود محدود نکند و با همکاری موثر کارکنان،  با بهره وری و افزایش سودآوری ، دستاوردها را برای طرفین به حداکثر برساند.

 بنا بر اهمیت موضوع ، در حال حاضر تقریبا تمامی کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه ، سرمایه گذاری های زیادی را در جهت بهبود و ارتقا بهره وری در سطح ملی ، منطقه ای و سازمانی نموده اند و رشد و توسعه روزافزون خود را مرهون توجه و نگرش صحیح به این موضوع هستند. بنابراین بهره وری مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن بعنوان یک ضرورت ، جهت ارتقا سطح زندگی ، رفاه بیشتر ، آرامش و آسایش که هدف اساسی برای همه کشورهای جهان محسوب می شود ، همواره مدنظر دست اندکراران سیاست و اقتصاد بوده است.( اسمیت ، 2001)

 از آنجا که افزایش کارآیی منابع انسانی با پارامترها و متغیرهای گوناگون بستگی دارد، از این رو شناسایی و بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی شرکت سایپا برای افزایش بهره وری سازمان بعنوان یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی – صنعتی با حدود 6000 نفر نیروی انسانی ، مسئله محوری این تحقیق است. فرضیه اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه ، کیفیت زندگی کاری باعث افزایش بهره وری کارکنان می شود.و فرضیه های فرعی عبارتند ازرابطه مثبت بین مولفه های زندگی کاری از قبیل امنیت شغلی ، خدمات و امکانات رفاهی ، میزان درآمد ، کیفیت شغل و طراحی آن در سازمان ، ایجاد انگیزش ، شرایط و فضای کاری ، فرصتهای تحصیل ، ارتباطات سازمانی ، پاداش و تنبیه ، مشارکت کارکنان و بازخورد با افزایش بهره وری نیروی انسانی.

 

روش اجرای تحقیق :

مدل تحلیلی پژوهش  بر اساس مطالعه مدلهای گوناگون بهره وری و تجارب محقق طراحی شد که در زیر عواملی که به نظر محقق بر روی بهره وری نیروی انسانی تاثیر دارند ، بصورت یک نمودار آورده شده است.

 

 

 

جامعه آماری این تحقیق  عبارتند از کلیه کارکنان زن و مرد شرکت سایپا که 6536 نفر بودند. به منظور رعایت نسبت مهندسان ، مدیران و کارکنان و همچنین نسبت زن ومرد جامعه آماری در نمونه تحقیقی ، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. در این پژوهش بررسی متغیرهای امنیت شغلی ، خدمات و امکانات رفاهی ، درآمد ،کیفیت شغل و طراحی آن در سازمان ، ایجاد انگیزش ، شرایط و فضای کاری ، فرصتهای تحصیل ، ارتباطات سازمانی ، پاداش و تنبیه ، مشارکت کارکنان و بازخورد به کارکنان  با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و بر اساس طیف لیکرت اندازه گرفته شده است. سوالات پرسشنامه در دو قالب وضع موجود و وضع مطلوب بیان شده اند. وضع موجود در رابطه با ادراک افراد از وضع کنونی بحث می کند و بیانگر این است که شاغلین چه درکی از وضعیت کنونی این مولفه ها و اجرای آنها دارند و وضع مطلوب بیانگر این است که هر یک از عوامل به چه میزانی باید وجود داشته باشد. روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید تایید و نکات مبهم و نارسای آن حذف گردید. برای اطمینان از پایایی ، پرسشنامه روی 40 نفر از کارکنان اجرا و با استفاده از روش برآورد آلفای کرونباخ ، برای پرسشنامه وضعیت موجود ، ضریبa=0.85  و برای پرسشنامه وضعیت مطلوب ، ضریب a=0.86  به دست آمد.  بدین ترتیب هر دو پرسشنامه از ضریب پایایی بالایی برخوردار می باشند.

 

تجزیه و تحلیل :

 

 در بررسی ارتباط بین متغیرهای مختلف ، نتایج زیر در رابطه با این مولفه های کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی به دست آمده است:

با آزمون همبستگی پیرسون ، همبستگی به دست آمده بین دو متغیر امنیت شغلی و  بهره وری نیروی انسانی برابر با 045/0r = می باشد و چون 295/ 316 x2= محاسبه شده بزرگتر از 342/124 x2= جدول در سطح0.05میباشد لذا با اطمینان 95% فرض تحقیق پذیرفته می شود .همبستگی به دست آمده بین دو متغیر امکانات رفاهی و بهره وری نیروی انسانی برابر با 085/0 r =می باشد و چون 182/ 363 x2= محاسبه شده بزرگتر از342/124 x2= جدول در سطح0.05میباشد لذا با اطمینان 95% فرض تحقیق پذیرفته می شود ، همبستگی به دست آمده بین دو متغیر درآمد و  بهره وری نیروی انسانی برابر با 030/ r = می باشد و چون 130/ 395 x2= محاسبه شده بزرگتر از 342/124 x2= جدول در سطح0.05میباشد لذا با اطمینان 95% فرض تحقیق پذیرفته می شود ، همبستگی به دست آمده بین دو متغیر کیفیت طراحی شغل و بهره وری نیروی انسانی برابر با 042/ r =می باشد و چون 261/ 296 x2=

 

محاسبه شده بزرگتر از 342/124 x2= جدول در سطح0.05میباشد لذا با اطمینان 95% فرض تحقیق پذیرفته می شود ، همبستگی به دست آمده بین دو متغیر فضای کار و بهره وری نیروی انسانی برابر با 052/0 r = می باشد و چون 076/ 416 x2= محاسبه شده بزرگتر از 342/124 x2= جدول در سطح0.05میباشد لذا با اطمینان 95% فرض تحقیق پذیرفته می شود ، همبستگی به دست آمده بین دو متغیر انگیزش و بهره وری نیروی انسانی برابر با 074/0 r = می باشد و چون 523/ 330 x2= محاسبه شده بزرگتر از342/124 x2= جدول در سطح0.05میباشد لذا با اطمینان 95% فرض تحقیق پذیرفته می شود ، همبستگی به دست آمده بین دو متغیر فرصتهای تحصیل و  بهره وری نیروی انسانی برابر با 058/0 r = می باشد و چون 142/ 296 x2= محاسبه شده بزرگتر از342/124 x2= جدول در سطح0.05میباشد لذا با اطمینان 95% فرض تحقیق پذیرفته می شود  ، همبستگی به دست آمده بین دو متغیر ارتباطات سازمانی و  بهره وری نیروی انسانی برابر با 097/0 r = می باشد و چون 373/ 296 x2= محاسبه شده بزرگتر از342/124 x2= جدول در سطح0.05میباشد لذا با اطمینان 95% فرض تحقیق پذیرفته می شود ، همبستگی به دست آمده بین دو متغیر نظام پاداش و تنبیه و  بهره وری نیروی انسانی برابر با 060/0 r = می باشد و چون 342/ 655 x2= محاسبه شده بزرگتر از342/124 x2= جدول در سطح0.05میباشد لذا با اطمینان 95% فرض تحقیق پذیرفته می شود ، همبستگی به دست آمده بین دو متغیر مشارکت در تصمیم گیری و بهره وری نیروی انسانی برابر با 036/0 r = می باشد و چون      825/ 272 x2= محاسبه شده بزرگتر از342/124 x2= جدول در سطح0.05میباشد لذا با اطمینان 95% فرض تحقیق پذیرفته می شود ، همبستگی به دست آمده بین دو متغیر بازخورد به کارکنان و بهره وری نیروی انسانی برابر با 0132/0 r = می باشد و چون 618/ 315 x2= محاسبه شده بزرگتر از342/124 x2= جدول در سطح0.05میباشد لذا با اطمینان 95% فرض تحقیق پذیرفته می شود .

چون x2  محاسبه شده برای کلیه مولفه ها بزرگتر از x2  جدول آماری در در سطح معناداری 0.05   می باشد، لذا فرض صفر در موردکلیه فرضیه ها رد می شود و کلیه فرضهای تحقیق با 95% اطمینان ، تایید می گردد.

 

 

 

 

نتایج :

نتایج این تحقیق نشان می دهد که تمام مولفه های کیفیت زندگی کاری از قبیل امنیت شغلی ، خدمات و امکانات رفاهی ، میزان درآمد ، کیفیت شغل و طراحی آن در سازمان ، ایجاد انگیزش ، شرایط و فضای کاری ، فرصتهای تحصیل ، ارتباطات سازمانی ، پاداش و تنبیه ، مشارکت کارکنان و بازخورد  با افزایش بهره وری نیروی انسانی همبستگی مثبت معنادار دارد. نتایج حاصله از آزمون کولموگراف اسمیرنف نشان داد که در تمامی مولفه ها، توزیع به دست آمده نرمال نیست. برای بررسی و مقایسه وضع موجود و وضع مطلوب نیز از آزمون مقایسه زوجی میانگینها استفاده شد که نتیجه حاصله فرض اصلی پژوهش را مورد تایید قرار داد و نشان داد که کیفیت زندگی کاری باعث افزایش بهره وری نیروی انسانی می شود. بررسی مولفه ها در وضعیت مطلوب نشان داد که نتایج پرسشنامه به سمت خیلی زیاد و زیاد است یعنی انتظار افراد این است که مولفه های مختلف شامل امنیت شغلی (آینده ای مطمئن از طریق وجود نظام استخدام دائمی)، خدمات و امکانات رفاهی(نظام بیمه درمانی و بازنشستگی ، خدامت رفاهی نظیر خانه سازمانی، دریافت انواع وام)، درآمد(حقوق و دستمزد کافی، نظام مناسب و منصفانه پرداخت پاداش) ، کیفیت شغل (تکراری و محدود نبودن کار بصورت گروهی، رشد و ارتقای حرفه ای ،موفقیت و اعتبار نسبی شغل) انگیزش (رعایت عدالت در توزیع امکانات، پرداخت پاداش های غیر مالی، رضایت و تعهد کاری)، فضای کاری(برخورداری از امکانات ایمنی و سلامت جسمی ، برقراری روابط دوستانه و...)آموزش و فرصتهای تحصیل(تحصیلات رسمی ، شرکت در دوره های آموزشی,....)، ارتباطات سازمانی ( ارتبط دو سویی و روابط  دوستانه ، امکان تماس مستقیم با مدیرو...) ، پاداش و تنبیه ( قدردانی از کارکنان ساعی ، سیستم پاداش و تنبیه و...)، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ( سهیم نمودن کارکنان با سرپرستان و..) و بازخورد کارکنان (نظام ارزشیابی عملکردکارکنان ، کنترل و نظارت و..) باید زیاد مورد توجه قرار گیرد. این موارد بعنوان متغیرهای اصلی تاثیرگذار بر بهره وری مدل نیروی انسانی مطرح شده اند و پاسخ دهندگان این نقطه نظر دارند که تاکید بیشتر به آنها موجب تاثیر قابل توجهی بر بهره وری نیروی انسانی شرکت خواهد بود.

همین بررسی در وضعیت موجود انجام شد. نتایج بررسی نشاندهنده میزان  رضایت  نسبی پاسخ دهندگان این مولفه ها بود.یعنی این  مولفه ها در شرایط کنونی در وضع مناسبی ندارند و این نتیجه خوبی برای شرکت نمی تواند باشد.این بیانگر انجام فعالیتهایی در رابطه با این مولفه ها در وضع کنونی است یعنی نتایج به دست آمده نشان می دهد که این مولفه ها به سمت کم و خیلی کم ( در طیف لیکرت) گرایش داشته است.

برای بررسی نتایج بیشتر در رابطه با نتایج به دست آمده ، اقدام به مقایسه وضع موجود و وضع مطلوب گردید یعنی در عین حال که این مولفه ها در شرایط کنونی از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و از طرف دیگر انتظار کارکنان هم همین است که به مولفه ها باید توجه شود ، آیا تفاوت قابل توجهی بین این دو وضعیت ادراک و انتظارات وجود دارد یا نه ؟

تحلیل آماری استنباطی انجام شده  نشاندهنده وجود تفاوت معنی دار بین ادراک و انتظار کارکنان پاسخ دهنده بود یعنی با وجود رضایت نسبی افراد از وضع موجود و انتظار پاسخ دهندگان از اینکه این عوامل باید به سوی زیاد یا خیلی زیاد باشند، ولی بین این دو تفاوت وجود دارد و مدیر شرکت باید تاکید و توجه زیادی به این امور داشته باشد و سعی در ارتقای متغیرهای مختلف این مولفه نماید. نتیجه گیری از این تحقیق بیانگر وجود تفاوت معنی دار بین این متغیرها برای اولویت بندی آنهاست.یعنی مهمترین عوامل جهت افزایش بهره وری نیروی انسانی از نظر کارکنان به ترتیب اولویت عبارت است از : توجه به کیفیت شغل و طراحی آن ، ایجاد انگیزش از سوی مدیر، ارتباطات سازمانی ،میزان درآمد، نظانم پاداش و تنبیه ، خدمات و امکانات رفاهی و درمانی ، شرایط و فضای کاری،آموزش و فرصتهای تحصیل ، دریافت بازخورد از کارکنان، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و امنیت شغلی.

در یک تحلیل آماری ، تاثیر جنسیت ، سابقه کاری و تحصیلات نیزسنجیده شد و تفاوت معنی داری بین نظرات وجود نداشت.

 

 

 

منابع فارسی :

 

1-    آذر، عادل ؛مومنی ، منصور(1379)، آمار و کاربرد آن در مدیریت ،تهران، سازمان مطالعه و تدمی کتب علوم انسانی دانشگاهها.

2-    ابطحی ، حسن ؛ کاظمی (1375)، بابک ، بهره وری، تهران ، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

3-    برینکوموف، روبرتف(1377)، بهره وری، تهران، ترجمه دکتر محمود عبدالله زاده

4-    رابینز، استیفن،(1377)، بهره وری ، تهران، ترجمه دکتر علی پارساییان و دکتر محمد اعرابی

5-    طاهری ، شهنام ، (1382)، بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان، تهران ، نشر هوای تازه.

6-    آرمسترانگ ، مایکل،(1380)، راهبردهای مدیرت منابع انسانی، ترجمه دکتر خدایار ابیلی

7-    سعادت، اسفندیار، (1380)،مدیریت منابع انسانی ، مشهد ، موسسه چاپ فردوسی

8-    پیمان ، سیدحسن ،(1374)؛ بهره وری و مصداق ها ، تهران ، انتشارات سازمان اقتصادی کوثر

 

منابع انگلیسی :

 

 

1- Macro economic policy and long- run growth, Brad Ford,Harvard university, Agust 1992

2- Source of growth in south asia countries, Basudeb Guha,India,2000

3- Asia’s capability and economic growth, Mrak regers, oxford university, may 2000

4-the global trends to Total  factor productivity :Jens, Kruger, jan 2001

5- Emplyee participation and productivity,Jeorn levy, agu2003

6- Asian productivity organization, Tokyo,1992

7- Behavior in organization understanding and managing the human side of work, Ally & Bacon,(2002)

 


نقد پایان نامه:

 

١- ادبیات تحقیق صرفا انباشته ای از مطالب است و منسجم و هدفدار مطرح نشده است.

٢- بیشتر از اینکه به ضرورت بهره وری منابع انسانی توجه شود ، مفهوم بهره وری سازمان مورد تبیین قرار گرفته است.

٣- موارد مطرح شده در پژوهش های پیشین زیاد مبین موضوع تحقیق نمی باشد و ارتباط نتایج آن با تحقیق  حاضر تبیین نشده است.

۴- بسیاری از موارد نقل قول ، بدون مرجع و پاورقی نوشته شده است.

۵- محقق با استناد به تجربه خود و با مبانی نظری ناکافی اقدام به طراحی مدل و آزمایش آن نموده است.

۶- اشتباه فاحش این تحقیق عبارت است از نتیجه گیری علت و معلولی در حالیکه روشهای تجزیه و تحلیل روشهای همبستگی می باشند.

٧- با وجود تلاش های زیادی که محقق محترم نموده اما چیز زیادی به دانش بنیادی یا کاربردی نیفزوده است

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام دی 1393ساعت 20:13  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

بسمه تعالی

باعرض سلام وخسته نباشید

به اطلاع می رساندپرسش نامه ذیل به منظور استفاده از نظرات شما پیرامون بررسی تاثیر تبلیغات درجذب گردشگران خارجی در ایران تهیه وتنظیم شده است لذا خواهشمندم با دقت گزینه ها را پرکرده وبه همه سوالات پاسخ دهید.از همکاری شما صمیمانه سپاسگذارم

پریسا احسانی فرد دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی/درس روش تحقیق

جنس........         تحصیلات........          شاغل در......

1)به نظر شما چقدر در صنعت گردشگری از تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار بصورت درست و صحیح استفاده شده است؟

خیلی زیاد         زیاد        متوسط         خیلی کم         کم

2)در زمینه تبلیغات بر جذب گردشگر چقدر موفق بوده ایم؟

خیلی زیاد         زیاد        متوسط         خیلی کم         کم

3)نیروی انسانی متخصص تا چه اندازه میتواند در عملکرد صحیح تبلیغات نقش داشته باشد؟

خیلی زیاد         زیاد        متوسط         خیلی کم         کم

4)شعار تبلیغاتی مطابق با ویژگی های منطقه ای چقدر میتواند مؤثر واقع شود؟

خیلی زیاد         زیاد        متوسط         خیلی کم         کم

5)تبلیغات منفی کشورهای غربی درباره وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران به چه میزان در جذب توریست تأثیرگذار بوده است؟

خیلی زیاد         زیاد        متوسط         خیلی کم         کم

6)با تبلیغات مؤثر از طریق گردشگری تا چه حد میتوان در افزایش درآمد ارزی موفق بود؟

خیلی زیاد         زیاد        متوسط         خیلی کم         کم

7)به چه میزان تبلیغات میتواند در گسترش تولید و درآمد و ایجاد اشتغال نقش داشته باشد؟

خیلی زیاد         زیاد        متوسط         خیلی کم         کم

8)مسئولین تبلیغات در زمینه جذب گردشگر به چه میزان ضعیف عمل کرده اند؟

خیلی زیاد         زیاد        متوسط         خیلی کم         کم

9)تبلیغات ماهواره ای از جاذبه های گردشگری چقدر میتواند به عنوان تبلیغات تأثیرگذار عمل کند؟

خیلی زیاد         زیاد        متوسط         خیلی کم         کم

10)تبلیغات اینترنتی در وبسایت ها تا چه حد میتواند در جذب توریست مهم باشد؟

خیلی زیاد         زیاد        متوسط         خیلی کم         کم

11)ارائه تبلیغات به تمام گردشگران امکان پذیر است؟

خیلی زیاد         زیاد        متوسط         خیلی کم         کم

12)تا چه اندازه موضوع شعار تبلیغاتی باید متناسب با هدف از مسافرت گردشگران باشد؟

خیلی زیاد         زیاد        متوسط         خیلی کم         کم

13)به چه میزان فرهنگ و تاریخ و آداب و سنن کشور را میتوان از طریق تبلیغات شفاف به گردشگران منتقل نمود؟

خیلی زیاد         زیاد        متوسط         خیلی کم         کم

14)تبلیغات صحیح تا چه اندازه میتواند به رونق سرمایه گذاری خارجی در ایران منجر میشود؟

خیلی زیاد         زیاد        متوسط         خیلی کم         کم

15)حفظ و ارتقاء محیط زیست جاذبه های طبیعی کشور چقدر میتواند به جذب گردشگر کمک کند؟

خیلی زیاد         زیاد        متوسط         خیلی کم         کم

16)یک تبلیغ درست و صحیح چقدر میتواند در تغییر نگرش و رفتار گردشگران مؤثر باشد؟

خیلی زیاد         زیاد        متوسط         خیلی کم         کم

17)آشنایی داشتن اقشار جامعه به اهمیت صنعت گردشگری و توریسم چقدر مهم است؟

خیلی زیاد         زیاد        متوسط         خیلی کم         کم

18)چقدر میوان از تجربه کشورهای موفق در زمینه تبلیغات و جذب گردشگر که نزدیکی بیشتری با فرهنگ شرقی ما دارند استفاده نمود؟

خیلی زیاد         زیاد        متوسط         خیلی کم         کم

19)تا چه اندازه موافق هستید که گسترش بازار صنایع دستی ایران در کشورهای دیگر خود نوعی تبلیغ برای جذب گردشگران می باشد؟

خیلی زیاد         زیاد        متوسط         خیلی کم         کم

20)تنها˛داشتن امکانات و جاذبه های گردشگری چقدر میتواند این صنعت را گسترش دهد؟

خیلی زیاد         زیاد        متوسط         خیلی کم         کم

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام دی 1393ساعت 19:51  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

واحد تحلیل:یعنی گروه یا گروه هایی که قرار است تحلیل نهایی روی آنها انجام شودونتیجه را در مورد آنها بیان میکنیم/گردشگران بین المللی وافرادی که درکلان شهرهای توریستی می باشند مورد تحلیل قرار میگیرند.

واحدمشاهده:گروهی که برای آزمون آزمودنی هابه سراغشان میرویم وپرسش نامه را از آنها جویا میشویم/ گردشگران بین المللی وافرادی که درکلان شهرهای توریستی می باشند مورد تحلیل قرار میگیرند.

سطح تحلیل:خرد است چون تحلیل بر روی افرادانجام میشودنه جامعه وسازمان.

روش تحقیق:پیمایشی است زیرا به بررسی عوامل تاثیر گذلردرجذب گردشگر در ایران میپردازد.دراین روش نمونه گیری وجود داردتعدادی متغیر وفرضیه محدود داریم میخواهیم آن را در یک جامعه بزرگ مورد مطالعه قرار دهیم.

روش نمونه گیری:روش خوشه ای است زیرا که جامعه مورد نظرما بزرگ است ولیست نمونه گیری نداریم وجامعه مطبق نیست.واریانس بین گروهی اش کم وممکن است درون گروهی اش زیادباشد/روشی که طبقه بندی متمایز نیست درکلان شهرهای توریستی مانند اصفهان وشیرازباید نمونه گیری داشته باشیم یعنی مثلا اصفهان وشیراز رابا قرعه کشی کاملا به طور تصادفی(از طریق روش تصادفی ساده)به منطقه وناحیه هایی که درآنها آثارباستانی وجود داردو افراد بیشتری ازنظر تراکم در آنها وجود دارد.

ابزار مورد استفاده:پرسش نامه یکی از ایزارهای رایج تحقیق وروشی مستقیم جهت کسب داده های تحقیق است ازمجموعه سوالات تشکیل شده که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه میدهدداده موردنظرپژوهشگر را تشکیل میدهد پرسش نامه از نوع بسته است و فرد گزینه موردنظر را انتخاب میکند.

هدف:هدف کلی این تحقیق دستیابس به مجموعه پاسخ هایی است که علت های تاثیرگذاربرجذب گردشگران خارجی در ایران را جمع آوری میکند.

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام دی 1393ساعت 19:43  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

تاثیر انگیزش بر مدیریت عملکرد در شهر تهران

 

اصلاحیه پیشینه ها:

پیشینه نظری:

تيوری ایکسx و تیوری ایگرگy:

داگلاس مک گریگور دو دیدگاه متمایز از انسان ارایه کرد،یک دیدگاه اصولا منفی که آن را ایکس خواند و یک دیدگاه مثبت که آن را ایگرگ نامید.

مک گریگور پس از مشاهده نوع رفتار مدیران با کارکنان به این نتیجه رسید که یک مدیر از این دیدگاه به ماهیت نوع انسان توجه می کند که مفروضات خاصی را در نظر گرفته است و بر آن اساس رفتار خود را با زیر دستان تنظیم می کند.

تیوری ایکیس بر اساس مفروضات زیر قرار دارد و مدیر از این زاویه به کارکنان توجه می نماید:

الف)کارکنان به صورت فطری و طبیعی کار را دوست ندارند و در صورت امکان سعی می کنند از انجام آن اجتناب کنند.

ب)از آنجا کهکارکنان کار را دوست ندارند باید آنان را مجبور کرد و کنترل نمود و تهدید کرد تا بتوان به هدفهای مورد نظر دست یافت.

ج)کارکنان از زیر بار مسیولیت شانه خالی می کنند لذا باید به صورت رسمی آنها را هدایت و رهبری کرد.

د)بیشتر کارکنان امنیت را بالاتر از عوامل دیگر مربوط به کار قرار می دهند و هیچ نوع جاه طلبی و بلند پروازی ندارند.

 

تیوری ایگرگ بر اساس مفروضات زیر قرار دارد:

الف)کارکنان کار را امری طبیعی و همانند تفریح یا بازی می پندارند.

ب)کسی که خود را به هدف یا هدف هایی متعهد نموده است دارای نوعی خود کنترلی و خود رهبری می باشد.

ج)بیشتر افراد می توانند مسیولیت بپذیرند و حتی در پی پذیرفتن مسولیت ها برآیند.

گریگور پیشنهاد کرد که مشارکت در تصمیم گیری ،پذیرش مسیولیت و قبول کردن کارهای هماورد طلب  و روابط کارگری  از جمله راه هایی است که می توان بدان وسیله انگیزش شغلی فرد را به حداکثر رساند.

 

 

پیشینه تجربی:

در افزایش بهره وری باید به مسایل اقتصادی و اجتماعی با هم توجه داشت.همچنین باید در نظر داشت که برداشت های صرفا خشک فیزیکی و مادی بدون در نظر گرفتن بقیه عوامل(هر چند که نتیجه افزایش بهره وری تحصیل مادی و فیزیکی بیشتر است)منجر به افزایش بهره وری نخواهد شد.تفکری منجر به افزایش بهره وری منجر خواهد شد که کارکنان در اهداف برنامه ریزی،فرایند اجرایی آن مشارکت داشته باشند.(کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل ان در سازمانها،تالیف شهنام طاهری)

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام دی 1393ساعت 19:18  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

تاثیر انگیزش بر مدیریت عملکرد

 

نقد پایان نامه:

موضوع:تاثیر سی دی های آموزشی ریاضی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

فصل اول شامل:کلیات تحقیق،مقدمه،ضرورت،بیان مساله،هدف،فرضیه و سؤالات تحقیق،تعاریف متغیر ها می باشد.این تحقیق دارای 1هدف اصلی و 4هدف فرعی و 4 فرضیه می باشد.

هدف اصلی:تعیین تاثیر سی دی های آموزش ریاضی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.

در این پایان نامه ضرورت،تعاریف متغیر ها و بیان مساله به خوبی بیان شده است.

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

در این پایان نامه پیشینه تجربی و پیشینه نظری به طور جداگانه توضیح داده شده است.

فصل سوم:روش تحقیق،جامعه آماری

روش این تحقیق میدانی بوده و جامعه آماری شهر دزفول می باشد و حجم نمونه 20 نفر از دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی می باشد.

این تحقیق فاقد پرسشنامه می باشد.

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

به سؤالات تحقیق به درستی پاسخ داده شده و فرضیه ها به اثبات رسیده است.

 

فصل پنجم:نتیجه گیری

در این تحقیق محقق به ارزیابی و تفسیر یافته های خود پرداخته و جمع بندی کلی پاسخ ها و نتیجه گیری کلی با توجه به اهداف و فرضیه های تحقیق پرداخته است.

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام دی 1393ساعت 17:25  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

تاثیر انگیزش بر مدیریت عملکرد:

روش نمونه گیری:تصادفی ساده

طریقه انتخاب به این صورت است که کلیه افراد آماری باید شانس یکسانی برای انتخاب شدن داشته باشند.

واحد تحیل: غرب تهران

سطح تحلیل:میانه

واحد مشاهده:مدیران اداره اوقاف غرب تهران

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام دی 1393ساعت 16:13  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

تاثیر انگیزش بر مدیریت عملکرد در شهر تهران

تعاریف متغیر ها:

بهره وری:بهره وری یعنی اینکه سازمان در قبال مقدار معینی از محصول به چه نسبتی از منابع تولیدی استفاده می کند.به عبارت دیگر حداکثر استفاده از حداقل منابع.

تعریف عملی:متغیر:بهره وری

شاخص ها:نیروی انسانی و منابع فیزیکی

مؤلفه:نیروی انسانی با مهارتهای فنی مورد نیاز،نیروی انسانی با تحصیلات مرتبط(نیروی انسانی)

مواد اولیه،دستگاههای پیشرفته(منلبع فیزیکی)

 

رضایت شغلی:عبارتست از حد احساسات و نگرشهای مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند.

عملی:آیا شرایط کاری نیازهای فرد را ارضا می کند؟

آیا فرد از کار خود احساس خشنودی می کند؟

 

ارتقای شغلی:کسب مهارت ها و تجربه های لازم برای پیشرفت و ترقی در مراحل کاری و گرفتن مزایای سازمانی.

عملی:آیا فرد در کار خود مهارت های لازم را کسب کرده است؟

آیا فرد تجربه های لازم جهت پیشرفت شغلی را کسب کرده است؟

 

انگیزه:شوق انجام کار و یا اشتیاق دست یابی به یک هدف یا اهداف متفاوت/

عملی:ایجاد انگیزه در واقع ابزار هر مدیر برای بهره گیری از تمام پتانسیل هر یک از کارکنان و نیز فراهم کردن شرایطی است که همه آنها با هم و در قالب تیمی موفق کار کنند.

 

 

احترام شغلی:یعنی احترام به ارزش کار فرد و احترام به حقوق انسانی.

عملی:آیا در کار حقوق انسانی مورد توجه قرار می گیرد؟

آیا در کار افراد ارزش کاری اهمیت دارد؟

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام دی 1393ساعت 16:5  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

عنوان تحقیق:
« بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با سبک رهبری خدمتگزار در دیوان محاسبات کشور »

مقدمه:


ضعف تئوری های سنتی رهبری در سازمان های امروز
تئوري هاي سنتي رهبري مبتني بر مدل سلسله مراتبي بوده­اند كه قدرتي در بالاي سازمان وجود داشته كه دستورات را از بالا به پايين ديكته مي كردند و پيروان در سطوح پايين تر به عنوان يك عضو سازماني، ملزم به پيروي از اين دستورات بوده اند. تحقيق و پژوهش در زمينه رهبري منجر به تئوري هاي پيشرفته در حوزه رهبري شدند. بعضي از اين تئوري ها و مدل ها عبارتند از : رهبري كاريزماتيك ، تعاملي ، تحول آفرين، معنوي و رهبري خدمتگزار 
کاربرد روزافزون مدل هرم وارونه برای رهبری
      در حال حاضر موضوعي كه بسيار مورد توجه قرار گرفته، تئوري رهبري خدمتگزار مي باشد كه براي نخستين بار توسط رابرت گرين ليف در سال 1977 مطرح شده است. در مدل "هرم وارونه"، رهبران در پايين هرم سازماني و در سطوح پايين سازمان حضور داشته و به پيروان خود خدمت مي كنند ، لذا ميتوان مدل هرم وارونه را ذات و جوهره رهبري خدمتگزار به شمار آورد . کارکنان بايد خدمتگزاري را الگوی خود قرار دهند که همانند سایر رهبران دارای قدرت باشند ، اما از قدرت خود تنها در راه مشروع و خدمتگزاری استفاده کند.

بیان مسئله:


هوش عاطفی ؛ ابزاری جهت بهبود و تحول سازمان ها
هوش عاطفي نیز، مفهومی گسترده است كه شامل مهارت هاي فردي و حالات دروني مي باشد و به مجموعه مهارت هاي درون فردي و برون فردي اطلاق مي گردد. هوش هيجاني را مي توان آگاهي از هيجانات و چگونگي تاثيرپذيري از هيجانات ديگران ، بروز احساسات ، مديريت هيجانات و عواطف ، همدلي و خودآگاهي و چگونگي اداره ارتباطات بين فردي دانست. گاردنر خاطرنشان مي كند كه هسته هوش بين فردي توانايي درك و ارائه پاسخ مناسب به روحيات ، خلق و خو ، انگيزش ها و خواسته هاي افراد ديگر است. او اضافه مي كند كه در هوش درون فردي ، كليد خودشناسي عبارتست از آگاهي داشتن از احساسات شخصي خود و توانايي متمايزكردن و استفاده از آنها براي هدايت رفتار خويش
نقش پررنگ رفتار رهبری خدمتگزار در سازمان های امروزی
در دنیای کنونی ، سازمان ها دارای ساختارهایی هستند که در آن پست و مقام برای رهبران و مدیران ارشد ، فقط و فقط مسئولیت های بیشتری به همراه دارد بنابراین برای افزایش اثربخشی سازمان ها ، رهبران باید قابلیت تاثیرگذاری بر زیردستان خود را داشته باشند. آنان باید همواره از کارکنان خود حمایت کرده و در صدد رفع نیازهای آنان برآیند تا بدین ترتیب افراد نیز انگیزه لازم را برای انجام وظایفشان به بهترین نحو داشته باشند

 

رابطه میان هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری خدمتگزار
- پژوهش های انجام شده پیرامون حوزه رهبری خدمتگزار و هوش عاطفی ، بیانگر آنست که رهبرانی که از هوش عاطفی بالایی برخوردارند ، به میزان بیشتری از سبک رهبری خدمتگزار استفاده می کنند.
- سوال اصلی پژوهش
بنابراین سوال اصلی تحقیق حاضر را می توان بدین صورت مطرح ساخت :
آیا میان هوش عاطفی مدیران و بکارگیری سبک رهبری خدمتگزار آنان ، رابطه مستقیم وجود دارد؟

 

اهمیت موضوع:


 بهبود بهره وری سازمان ها از طریق افزایش هوش عاطفی 
 اهمیت دادن سازمان به افراد دارای عاطفه و روابط اجتماعی
اهمیت خدمتگزاری رهبران سازمان ها
 ایجاد مسئولیت برای سازمان ها و افراد
فلذا بررسي ادبيات مديريت دولتي گواه بر آن است كه هرچه از مدل هاي سنتي فاصله مي گيريم و وارد نهضت هاي جديد مديريت دولتي مي شويم از تأكيد روي عناصر كارايي و كارآفريني كاسته مي شود و بر روي اثربخشي و خدمتگزاري تأكيد مي شود. به گونه اي که رهبري خدمتگزار يك سبك محتمل رهبري براي تمام نهادهاي اجتماعي است. از سویی دیگر می توان گفت رهبری خدمتگزار در هر محيط سازماني اعم از انتفاعي ، غيرانتفاعي يا دولت به كار مي آيد و براي تمام حرفه ها ، سازمان ها و اهداف کاربرد دارند .

اهداف پژوهش:

تشریح کامل مفاهیم رهبری خدمتگزار و هوش عاطفی
تست مدلی یکپارچه که روابط میان متغیرهای پژوهش را به درستی نشان دهد و ارائه آن به عنوان مدل نهایی پژوهش.
بررسی رابطه میان هوش عاطفی مدیران دیوان محاسبات کشور و بکارگیری سبک رهبری خدمتگزار از سوی آنان

 

قلمرو پژوهش:

قلمرو موضوعی : قلمرو موضوعی پژوهش حاضر، سبک رهبری خدمتگزار و هوش عاطفی می باشد
قلمرو زمانی : دوره توزیع پرسشنامه (از آبان 1391 تا آذر 1391)
قلمرو مکانی : دیوان محاسبات کشور

فرضیات پژوهش:

1- میان هوش عاطفی مدیران و بکارگیری سبک رهبری خدمتگزار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
1-1- میان خودآگاهی مدیران و بکارگیری سبک رهبری خدمتگزار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
1-2- میان خودتنظیمی مدیران و بکارگیری سبک رهبری خدمتگزار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
1-3- میان انگیزش مدیران و بکارگیری سبک رهبری خدمتگزار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
1-4- میان همدلی مدیران و بکارگیری سبک رهبری خدمتگزار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
1-5- میان مهارتهای اجتماعی مدیران و بکارگیری سبک رهبری خدمتگزار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

تعاریف متغیرها:

 هوش عاطفی : هوش عاطفي نیز، مفهومی گسترده است كه شامل مهارتهاي فردي و حالات دروني مي باشد و به مجموعه مهارتهاي درون فردي و برون فردي اطلاق مي گردد
 خودآگاهی : به معنای شناسایی احساسات درهر لحظه و اتخاذ تصمیمات مناسب می باشد که افراد بواسطه آنها قادر به ارزیابی های دقیق و ایجاد اعتماد در خود خواهند بود .
 خودتنظیمی : به مفهوم تنظيم و اداره احساسات فردي به روش مطلوب و يافتن راههاي كنترل آنها.
 انگیزش : به معنای جهت دادن و هدایت عواطف و هیجان ها به سمت و سوی هدف می باشد
 همدلی : یعنی حساسیت نسبت به علایق دیگران و تحمل دیدگاه های آنان .
 مهارت های اجتماعی : یعنی توانایی ایجاد شبکه برای بدست آوردن نتایج و اهداف مورد نظر .
 رهبری خدمتگزار : رهبري خدمتگزار عبارست از يك درك و پياده سازي نوعي رهبري كه مصالح رهبري شوندگان را بر مصلحت شخصي خود مقدم مي كند.

ادبیات پژوهش:

 هوش عاطفی 
 رهبری خدمتگزار
 رابطه میان هوش عاطفی مدیران با بکارگیری سبک رهبری خدمتگزار

روش شناسی پژوهش:

جامعه آماری:

جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش ، شامل 2 بخش "مدیران" و "کارکنان" دیوان محاسبات کشور بوده که بخش مدیران و رؤسای شعب شامل 73 نفر و کارکنان نیز شامل 879 نفر می باشند.

ابزار جمع آوری داده:

مطالعات کتابخانه ای (استفاده از کتب، مقالات، پایان نامه ها و مراجعه به اینترنت)
مطالعات میدانی (استفاده از پرسشنامه)
پرسشنامه اول: هوش عاطفی ( برای مدیران )
پرسشنامه دوم: رهبری خدمتگزار ( برای کارکنان )

متغیرهای وایسته و مستقل:

در پژوهش حاضر ، متغیرهای مستقل ، ”هوش عاطفی” ، ”خودآگاهی” ، ”خودتنظیمی" ”انگیزش“ ، ”همدلی“ و ”مهارت های اجتماعی" و متغیر وابسته ، ”رهبری خدمتگزار" می باشد.

روایی پرسشنامه:

ستفاده از روایی محتوا:
1. استفاده از نظرات بعضي از اساتيد ، متخصصان و كارشناسان رشته مدیریت
2. مطالعه پرسشنامه هاي مشابه ، مقاله ها ، كتاب ها و مجلات
3. توزيع ابتدايي پرسشنامه بين تعدادي از مدیران سازمان مزبور و اعمال نظرات اصلاحي آنان.

پایایی پرسشنامه:

پايايي ابزار كه از آن به اعتبار دقت و اعتمادپذيري تعبير مي شود، این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند به کار می رود. گفته می شود اگر ضریب آلفا بیشتر از 7/0 باشد، آزمون از پایایی قابل قبول برخوردار است.

روش تجزیه و تحلیل داده ها:

آزمون کولموگروف - اسمیرنف : از این آزمون برای بررسی سطوح متغیرها استفاده می شود
 آزمون کای دو : برای بررسی رابطه میان هوش عاطفی مدیران و بروز رفتارهای شهروندی کارکنان
 آزمون فریدمن : برای بررسی تاثیر هوش عاطفی مدیران و ابعاد آن بر رفتارهای شهروندی کارکنان و رتبه­بندی ابعاد هوش عاطفی
  آزمون رتبه ای اسپیرمن : بررسی رابطه میان ویژگیهای جمعیت­ شناختی مدیران با میزان برخورداری آنان از هوش عاطفی
 آزمون دوجمله ای : بررسی سطوح متغیرها

محدودیت های تحقیق:

الف) عدم همكاري لازم و جدي نگرفتن كار پژوهشي از جانب پاسخ دهندگان.
ب) نبود سوابق و ادبیات فارسی كافي پيرامون رابطه میان هوش عاطفی و رهبری خدمتگزار.
ج) عدم اطمينان به پاسخ هاي پاسخ دهندگان به پرسشنامه ها و ناصحيح شدن نتيجه كه براي رفع اين معضل، پژوهشگر مجبور به چند بار توزيع پرسشنامه ها گرديد.
د) نداشتن فرصت كافي براي توسعه تحقيق و توزیع پرسشنامه میان کلیه کارکنان جهت دستیابی به نتایج قطعی.

 

نتیجه گیری و پیشنهادات:

هوش عاطفی به معنای توانایی درک عواطف و نیازهای افراد ، در راهی که اهداف کوتاه و بلندمدت سازمانی را تحقق بخشیده و رضایتمندی افراد را افزایش می دهد که این امر از اهمیت بالایی در سازمانها برخوردار است
هوش عاطفی و مهارتهای ارتباطی در کار اهمیت بسیار داشته و افراد با داشتن بهره عاطفی پایین و هوش شناختی بالا ، در محیط کار و بخصوص در پست های مدیریتی دچار مشکل می شوند. این افراد ، غیر قابل انعطاف و سخت بوده و بنابراین در کار خود، بارها شکست را تجربه می کنند. برای جلوگیری از شکست های مکرر می توان هوش عاطفی و مهارتهای ارتباطی را پرورش داد ؛ چرا که این ویژگیهای اکتسابی و قابل تغییر هستند بنابراین در این پژوهش سعی گردید تا با درک مفهوم هوش عاطفی و شناسایی مؤلفه های آن (شامل خودآگاهی ، خودتنظیمی ، انگیزش ، همدلی و مهارتهای اجتماعی) ، تاثیر آن بر بکارگیری سبک رهبری خدمتگزار در دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گیرد.
لذا در این فصل، نتایج حاصل از پژوهش با توجه به داده های جمع آوری شده و انجام آزمون های آماری مناسب ، ارائه و سپس پیشنهادات لازم در دو بخش، تحت عناوین پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق و پیشنهادات برای تحقیقات آتی ارائه می شود.

پیشنهادات آتی:

بررسی رابطه میان هوش عاطفی و بهره وری منابع انسانی
بررسی رابطه میان هوش عاطفی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان
بررسی رابطه هوش عاطفی و تنیدگی شغلی (استرس)
بررسی رابطه رهبری خدمتگزار با رضایت شغلی.
بررسی تاثیر هوش عاطفی بر موفقیت شغلی.

 

منابع:

1.    قلی پور، آرین و حضرتی، محمود، 1388، تبیین ابزار سنجش رهبری خدمتگزار در سازمان¬های دولتی ایران، فصلنامه پژوهش¬های مدیریت، سال دوم، شماره سوم، صص 27-5.
2.    گنجی، حمزه، 1378، روانشناسی عمومی، تهران، چاپ اول، انتشارات بعثت.
3.    نوروزی فرانی، محمد تقی، 1386، تبیین الگوی اثربخشی سازمان¬های دولتی ایران بر اساس نقش رهبری خدمتگزار، رساله دکتری رشته مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس.
4.    هاشمی، عصمت، 1385، بررسی رابطه هوش هیجانی با کمرویی در نوجوانان (پایه سوم راهنمایی منطقه سوم تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعات زنان، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام دی 1393ساعت 14:31  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

اصلاحیه: تعاریف متغیرها: عاطفه نامداری

توصيف متغير هاي تحقيق

متغیرهای مستقل: ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

متغیرهای وابسته: علل مهاجرت

متغيرهاي مستقل

اين بخش از مطالعه به تحليل و توصيف متغير هاي تحقيق مي پردازيم. تا از طريق بررسي فراواني مطلق و نسبي متغير ها ، نسبت به جامعه آماري و كم و كيف متغير هاي وابسته شناخت كافي و كامل حاصل شود يك دسته از متغيرهاي ما (متغيرهاي مستقل) همان متغير هاي اقتصادی ، اجتماعي – جمعیتی و فرهنگی بوده اند كه منظورمان از اين متغير ها به قرار زير است:

 • جنس: منظور همان زن و مرد بودن مي باشد .
 • وضعيت تاهل: از جمله متغير هايي كه جهت بررسي وضعيت مهاجرين و عوارض ناشي از مهاجرت مد نظر قرار می گیرد ، وضعيت تاهل افراد مهاجر می باشد که در اين تحقيق با متغير هاي همسر دارم ، از همسرم جدا  شده ام و همسرم فوت شده است ، برخورد داريم.
 • سن: رقم سن مهاجرين تعداد سالهاي كاملي است كه از زمان تولد فرد گذشته است.
 • تحصيلات: از جمله عوامل مستقل كه در اين تحقيق به آن پرداخته شده است ، ميزان تحصيلات مهاجرين ميباشد. جهت سهولت بررسي ، تحصيلات مهاجرين مورد بررسي به گروه هاي: 

1-    بي سواد

2-    سواد قرآني و ابتدائي

3-    راهنمايي

4-    ديپلم و بالاتر از ديپلم تقسيم شده است.

تحصيلات مي تواند بعنوان عامل مهمي در چگونگي انطباق و سازگاري اجتماعي باشد.

 • نوع تامين منابع معيشت: سلسله مراتب شغلي پذيرفته شده در جامعه مقصد مي باشد.
 •  مهاجرت: بطور كلي مهاجرت بعنوان تغيير مكاني دائمي يا موقت تلقي مي شود كه داراي سه جزء مبداء ، مقصد و مجموعه اي از موانع بازدارنده مي باشد.
 • پايگاه اجتماعي: كه شامل عناصر شغل ، سواد ، داشتن اموال منقول و غير منقول مي باشد.
 • رضايت شغلي: رضايت شغلي نيز يكي ديگر از متغير هايي است كه ميزان سازگاري را مي توان از طريق آن سنجيد.
 • وضعيت نوع محل سكونت مهاجرين: نوع محل سكونت مهاجرين يكي از عواملي است كه روشن كننده وضعيت اقتصادي مهاجر بوده و همچنين بيانگر اين مطلب است كه فرد مهاجر مي داند ديگر امكان بازگشت به وطن برايش وجود ندارد و بايد به فكر منزل براي سكونت خود باشد و به هرشكل شرايط جامعه ميزبان را پذيرفته است و همچنين افراد جامعه ميزبان نيز او را به عنوان همسايه مورد پذيرش قرار داده اند.
 • سنجش مقدار و ميزان درآمد ماهانه: يكي ديگر از متغير هايي كه مي تواند در امر تحقيق موثر واقع شود و حتي بر متغير هاي ديگر نيز تاثير بگذارد ، مقدار درآمد مهاجرين در جامعه مقصد ميباشد كه مي تواند ميزان سازگاري آنها را نيز از همين طريق ارزيابي نمود. چرا كه در شرايط عادي كه مهاجر امكان تغيير مكان داشته باشد و يا امكان بازگشت ، در صورتيكه با ميزان درآمد پايين مواجه شود ، احتمال بازگشت او وجود دارد ولي اگر امكان بازگشت مقدور نباشد، ممكن است با درآمد پايين نيز در جامعه مقصد به سازگاري نسبي نیز برسد.

متغير هاي وابسته

متغير وابسته ما در اين تحقیق در اصل عوارض مختلف ناشي از مهاجرت است كه در چهار گروه اجتماعي، اقتصادي ، فرهنگي و رواني با شاخصهاي مختلف مورد بررسي قرار مي گيرند. در گروه عوارض فرهنگي ما سازگاري مهاجر را تحت دو شاخص عمده و اصلي فرهنگ پذيري و رضايت‌مندي بيان می کنیم.

تعاريف مفاهيم و متغير هاي تحقيق

در اين قسمت ما به تعريف مفهوم مهاجرت و متغيرهاي وابسته مي پردازيم. مهاجرت كلاَ يك حركت ساده يك فرد يا گروه مهاجر است كه از يك مكان جغرافيايي « مبداء» به يك مكان ديگر «مقصد» نقل مكان مي كند. در این تحقیق اعتقاد بر اين است که مهاجر زماني به همانندي مي رسد كه احساس نمايد متعلق به جامعه جديد است و حالت تعلق داشتن را بدين معنا گرفتند كه مهاجر خودش را جزئي از محيط جديد دانسته و تمايل به اسكان دائمي داشته باشد. رضایت مندی بعنوان يكي از شاخصهاي مورد نظر يا در مفهوم سازگاري حالتي است كه به درك و فهم شخص مهاجر از موقعيت زندگي خودش در مقصد بر مي گردد . اين حالت ناشي از احساسات دوستي ، احترام ، نسبت متقابل  با ميزبانان مي باشد . رضايت مندي از يك طرف با گرايشات مطلوب مهاجرين نسبت به ميزبانان و از طرف ديگر با متقاعد شدن آنان نسبت به تمايل مثبت و مطلوب ميزبانان نسبت به آنها دارند ، توام مي باشد. در كل مي توان گفت اگر مهاجر احساس نمايد از حالت سابق خود متضرر نگرديده و يا تحت حمايت جامعه ميزبان قرار دارد ، رضايت مندي او در مقصد جلب مي شود. پس مي توان به اين نتيجه رسيد كه داشتن روابط دوستي مهاجر با ميزبان مي تواند يكي از عوامل تعيين كنند در فرهنگ پذيري مهاجر در مقصد بشمار مي آيد. در اين رابطه مي توان بيان نمود كه هر چه رابطه دوستي مهاجرين و ميزبانان افزايش يابد ، بايد فرهنگ پذيري مهاجرين زياد تر شود. يكي از عوامل مهم در اين قسمت نوع شغل مهاجر در مقصد مي باشد. چون احتمال مي رود كه هرچه نوع شغل مهاجر در سلسله مراتب شغلي جامعه مقصد بالاتر باشد سازگاري مهاجر در جامعه مقصد نيز افزايش مي يابد ، جهت روشن نمودن مفهوم سازگاري به تعريف پيرامون دو مفهوم فرهنگ پذيري و رضايت مندي با ذكر شاخصهاي هر يك مي پردازيم:

فرهنگ پذيري: عبارتست از قبول عقايد ، ارزشها ، عادت ، الگوهاي رفتاري جامعه ميزبان توسط مهاجر.

كه به شرح ذیل به تعاریف متغير ها می پردازیم :

 • زبان: منظور ما اين است كه مهاجر زبان محاوره اي جامعه ميزبان را بفهمد و بتواند صحبت كند.
 • روابط دوستي: منظور گرفتن دوست از جامعه ميزبان و ايجاد ارتباط با اومي باشد.
 • وسايل ارتباط جمعي: منظور ميزان مطالعه روزنامه و مجله و ... در جامعه ميزبان توسط مهاجر است.

رضايت مندي: رضايت مندي نيز مانند فرهنگ پذيري تحت متغير ها و يا معيارهايي مورد بررسي قرار مي گيرد.

 متغير هاي مورد استفاده در اين قسمت به شرح ذیل است:

 • داشتن شغل:  يعني داشتن يكي از شغلهاي پذيرفته شده جامعه مقصد مي باشد.
 • اعتماد: منظور اين است كه مهاجر تا چه حدي حاضر به مطرح نمودن مشكلات خود با افراد جامعه ميزبان است.
 • مشورت: منظور اين است كه واقعاً مهاجر تا چه حدي حاضر است در انجام كارهاي خود نظر ميزبان را جويا شود.

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام دی 1393ساعت 12:19  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع خشکسالی آب در تهران در سال93 تاثیر موضوع :

 

واحد تحليل:

افراد در سنين 25الی45. زیرامايل هستم افراد خانه دار بیشتر مورد بررسي قرار دهم وبررسي كنم. كه آيا در انجام امور صرفه جویی میکنند؟

سطح تحليل:

خرد   زیرا افرادی که به طور روز مره بیشتر با آب سروکار دارند.

واحد مشاهده:

زنان وافرادی  که بیشتر در خانه از آب استفاده میکنند.یا کارشان به آب بستگی دارد.

 

روش تحقيق: پيمايشى - زيرا اين روش تحقيق مناسب پژوهش هاى کمى اى که در ارتباط با نياز هاى جامعه انسانى و با متغيرها و فرضيه هاى محدود ميباشند، است. در روش پيمايشى قدرت تعميم پذىرى بالايى ايجاد مى شود که از مزيت هاى اين روش بشمار ميرود.

 

روش نمونه گيرى: خوشه اى- زيرا حجم جامعه در اين پژوهش بسيار گسترده و بدون هيچ گروه بندى يا طبقه ى خاصى مى باشد بنابراين ما جغرافياى محل تحقيق را که کلان شهر تهران مى باشد به 5ناحيه ى ابتدايى شمال جنوب شرق غرب و مرکز تقسيم کرده و طبق تقسيم بندى هاى محله اى با استفاده از روش تصادفى ساده ١محله را در هر 5ناحيه انتخاب ميکنيم سپس به همين ترتيب در هر محله يک خيابان را بطور تصادفى انتخاب کرده و براى تکميل اطلاعات به آنجا مراجعه مى کنيم.

ابزار تحقيق: پرسشنامه- زيرا پرسشنامه و مصاحبه هردو از ابزارهاى اصلى تحقيق در روش پيمايشى بحساب مي آيند که با توجه به مزيت هاى پرسشنامه نسبت به مصاحبه (زمان و هزينه ى کمتر و آسانى آن و...) اين ابزار انتخاب شده است.

 

وضوع: تاثیر خشکسالی آب در شهر تهران در سال 93

پرسشنامه: این پرسشنامه برای زنان خانه دار و افرادی که بطور روز مره با آب سر کار دارم.

با سلام

اینجانب شیرین یارمحمدی، دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی، در نظر دارم در طی پژوهشی، چقدر مردم تهران صرفه جویی میکنند  . لطفا همه عبارت ها را با دقت بخوانید و عبارت مورد نظرتان را علامت بزنید .

 

 

 

 پیشاپیش از حسن توجه شما عزیزان تشکر می کنم.

 

در صورت تمایل به چند سوال شخصی زیر پاسخ دهید با توجه به این که اطلاعات شخصی شما کاملا محفوظ خواهد ماند.

نام و نام خانوادگی:                                 جنس:                          

سن:                                                تحصیلات:

 

1- از آب حفاظت کنید، چون زندگی ما به آن وابسته است. هیچگاه به دلیل این که فرد دیگری مسوول پرداخت آب بهاست، آب را هدر ندهید.


    1) کاملا موافقم      2)موافقم        3)  نظری ندارم       4)مخالفم     5) کاملا مخالفم


2- موقع مسواک زدن شیر آب تصفیه شده را باز نگذارید.


  1) کاملا موافقم      2)موافقم        3)  نظری ندارم       4)مخالفم     5) کاملا مخالفم

 
3- هنگام استحمام در فاصله بین شستن بدن و سر، لزومی ندارد که شیرآب به طور پیوسته باز باشد.


    1) کاملا موافقم      2)موافقم        3)  نظری ندارم       4)مخالفم     5) کاملا مخالفم


4- برای آب دادن به درختان، درختچه ها، بوته ها و گل ها از روش آبیاری قطره ای استفاده کنید.


   1) کاملا موافقم      2)موافقم        3)  نظری ندارم       4)مخالفم     5) کاملا مخالفم

 
5- برای دوش گرفتن در حمام، زمان بگیرید و آن را به کم تر از پنج دقیقه برسانید، با این روش ماهیانه حدود چهار هزار لیتر آب صرفه جویی خواهد شد.


   1) کاملا موافقم      2)موافقم        3)  نظری ندارم       4)مخالفم     5) کاملا مخالفم

 
6- بهتر است برای شستن سبزی ها ابتدا آن ها را در ظرفی خیس کنید و سپس آب بکشید.


    1) کاملا موافقم      2)موافقم        3)  نظری ندارم       4)مخالفم     5) کاملا مخالفم


7- از جریان آب به منظور آب شدن یخ گوشت یا دیگر مواد غذایی منجمد استفاده نکنید. این کار غیر از مصرف بی رویه آب، کیفیت مواد غذایی را هم کاهش می دهد.


   1) کاملا موافقم      2)موافقم        3)  نظری ندارم       4)مخالفم     5) کاملا مخالفم


8- فرزندان خود را در مورد نیاز به حفاظت از آب آگاه کنید. از خرید اسباب بازی ها و سرگرمی هایی که به یک جریان ثابت آب نیاز دارند، خودداری کنید.


    1) کاملا موافقم      2)موافقم        3)  نظری ندارم       4)مخالفم     5) کاملا مخالفم


9- هنگام استفاده از دستشویی، شیر آب را به طور مداوم باز نگذارید چون جریان دایم آب موجب هدر روی آن می شود.


      1) کاملا موافقم      2)موافقم        3)  نظری ندارم       4)مخالفم     5) کاملا مخالفم

 
10- برای نظافت حیاط به جای مصرف آب، بهتر است از جارو استفاده شود.


      1) کاملا موافقم      2)موافقم        3)  نظری ندارم       4)مخالفم     5) کاملا مخالفم

 
11- تمام شیلنگ ها، اتصالات و شیرها را به طور مرتب کنترل کنید تا از نشتی آب جلوگیری شود.


    1) کاملا موافقم      2)موافقم        3)  نظری ندارم       4)مخالفم     5) کاملا مخالفم


12- در مواقع جایگزینی یا افزودن گل و گیاه در باغچه خانه، گیاهی را انتخاب کنید که آب کم تری مصرف کند. به این طریق سالانه 200ر2 لیتر آب برای هر گیاه صرفه جویی خواهد شد.


       1) کاملا موافقم      2)موافقم        3)  نظری ندارم       4)مخالفم     5) کاملا مخالفم


13- لوله های آب گرم را عایق بندی کنید تا برای رسیدن آب گرم به شیرآب لازم نباشد آن را بی جهت باز بگذارید.

 1) کاملا موافقم      2)موافقم        3)  نظری ندارم       4)مخالفم     5) کاملا مخالفم
   
14- هرگز آبی را که می توان به مصارفی نظیر آبیاری یا شست وشو رسانید، فاضلاب حساب نکنید.


    1) کاملا موافقم      2)موافقم        3)  نظری ندارم       4)مخالفم     5) کاملا مخالفم


15- ماشین های لباسشویی معمولامقدار زیادی آب مصرف می کنند. بنابراین اگر از تعداد دفعات کاربرد ماشین لباسشویی بکاهید، عملادر مصرف آب صرفه جویی کرده اید.


  1) کاملا موافقم      2)موافقم        3)  نظری ندارم       4)مخالفم     5) کاملا مخالفم

 
16- آب خنک مورد مصرف خود را همواره در یخچال نگهدارید تا مجبور نباشید شیر آب را برای مدتی باز بگذارید تا آب خنک شود.


    1) کاملا موافقم      2)موافقم        3)  نظری ندارم       4)مخالفم     5) کاملا مخالفم


17- به کودکان آموزش دهیم تا با بستن به موقع شیر، از هدر رفتن آب جلوگیری کنند.


   1) کاملا موافقم      2)موافقم        3)  نظری ندارم       4)مخالفم     5) کاملا مخالفم


18-به جای شستن اتومبیل با شیلنگ آب، از یک سطل آب هم می توان استفاده کرد.


   1) کاملا موافقم      2)موافقم        3)  نظری ندارم       4)مخالفم     5) کاملا مخالفم


19-در حالی که کمبود آب در شهر احساس می شود، لزومی به شست وشوی پیاده روی مقابل مغازه و منزل نیست.


    1) کاملا موافقم      2)موافقم        3)  نظری ندارم       4)مخالفم     5) کاملا مخالفم


20-هنگام احداث ساختمان از کارگران ساختمانی بخواهید از آب تصفیه شده استفاده نکنند.


     1) کاملا موافقم      2)موافقم        3)  نظری ندارم       4)مخالفم     5) کاملا مخالفم

 
21- تا حد امکان از آب شرب برای فضای سبز استفاده نشود. باغچه را در شب یا صبح زود آبیاری کنید تا از تبخیر آب جلوگیری شود.


    1) کاملا موافقم      2)موافقم        3)  نظری ندارم       4)مخالفم     5) کاملا مخالفم


22-در مراکز آموزشی و مدارس به اطفال و دانش آموزان محدودیت منابع آب و روش های صرفه جویی آن را آموزش دهیم.


   1) کاملا موافقم      2)موافقم        3)  نظری ندارم       4)مخالفم     5) کاملا مخالفم

    
23-در محل کار، کارکنان را به صرفه جویی در مصرف آب تشویق کنید. همچنین پیشنهاد کنید گرایش به حفاظت از آب در فعالیت های عملی و دوره های آموزشی آن ها گنجانده شود. 


   1) کاملا موافقم      2)موافقم        3)  نظری ندارم       4)مخالفم     5) کاملا مخالفم


24-گروه های فرهنگی، غیردولتی را به ایجاد و ارتقای فرهنگ حفاظت از آب در میان کودکان و بزرگسالان تشویق کنید.


    1) کاملا موافقم      2)موافقم        3)  نظری ندارم       4)مخالفم     5) کاملا مخالفم


25-هرگونه اتلاف قابل توجه آب، شکستگی لوله ها و هدر رفتن آب در هر نقطه را به مرکز ارتباطات مردمی (تلفن 122) اطلاع دهید.

1) کاملا موافقم      2)موافقم        3)  نظری ندارم       4)مخالفم     5) کاملا مخالفم

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم دی 1393ساعت 12:54  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

تاثیر خشکسالی آب بر شهر تهران در سال 93

فرضیه ها: 

1) بین خشکسالی آب وتاثیر ان بر محیط زیست رابطه تاثیر گذار وجود دارد .

2)بین خشکسالی آب وتاثیر آن بر وضیعت کشاورزی رابطه تاثیر گذار وجو دارد.

3) بین خشکسالی آبوتاثیر آن بر محصولات صنعتی رابطه مستقیم وجود دارد .

4) بین خشکسالی آب وتاثیر آن بر کمبود اب مصرفی رابطه مستقیم وجود دارد .

5) بین خشکسالی آب وبیماری ناشی از کمبود آب رابطه مستقیم وجود دارد .

 

متغیر ها:

1: خشکسالی

 (تعریفمفهومی)

خشکسالی .  خ ُ ] (حامص مرکب ) حالت خشکسال بودن .قحطی . بوضع خشکسال بودن . مجاعه . جدب . (یادداشت بخط مؤلف ||( بی بارانی . بدون بارندگی . (یادداشت بخط مؤلف  :( خشکسالی معروف است حالت قبیح و ناپسندی است که آب و هوای فلسطین طبعاً اسباب آن میشد چه که در آنجا از ماه مه الی سپتامبر باران نمیبارد و در مدت ماههای تابستان زمین می خشکد و شکافها و ترکهای عظیمه پیدا می کند. (قاموس کتاب مقدس).

(تعریف عملیاتی)

 

 

 

 

خشکسالی

 

 

زمان

 

1)چه زمانی خشکسالی اتفاق می افتد ؟

 

 

2)خشکسالی چه مدت طول میکشد؟

 

 

مکان

 

1)بیشتر خشکسالی در چه مکان هایی اتفاق می افتد؟

 

 

2)آیا در مکان هایی که با رودخانه ودریا فاصله دارد  خشکسالی اتفاق می افتد؟

 

 

2: محیط زیست

(تعریف مفهومی)

محیط زیست به همه محیط‌هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد گفته می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند.

        جنگلها برای خشک نشدن به چه میزان بارندگی احتیاج دارند؟

 

جنگلها

 

 

محیط زیست

 

معادلات اکو سیستمی چگونه بهم میخورد؟

رودخانه زاینده رود به دلایلی خشک شده است عوامل دخیل  آن چیست؟

 

رودخانه ها

آیا با مدیریت صحیح می توان از این خشکسالی بیرون امد؟

تعریف عملیاتی))

 

 

 

 

 

 

3: کشاورزی

(تعریف مفهومی)

کشاورزی به تولید مواد غذایی و کالا از راه زراعت و جنگل داری و دامداری است. کشاورزی همان چیزی است که به ظهور تمدن منجر شد. مطالعهٔ کشاورزی به نام علم کشاورزی شناخته می‌شود.

(تعریف عملیاتی)

 

 

 

کشاورزی

 

اقتصادی

1)چرا قیمت آب برای کشاورزان افزایش پیدا کرده است؟

2) کارگران مرتبط با کشاورزی با چه مشکلات در خشککسالی روبرو هستن؟

 

کم شدن مواد اولیه

1)برای آبیاری مزارع در خشکسالی چه روش هایی وجود دارد؟

2)با کم شدن مواد اولیه در زمان خشکسالی مسئولین چه راه کارهایی را در نظر گرفته اند؟

 

 

4:صنعت

(تعریف مفهومی)

تعریف مهم برای صنعت:به مجموعه تمام واحدهایی که در تولید، توزیع یا مصرف یک محصول یا یک دسته از محصولات مشابه فعالیت می‌کنند صنعت گفته می‌شود.

(تعریف عملیاتی)

 

 

 

 

صنعت

 

 

 

صنعت برق

1) آب پشت سد ها تولید انرژی الکتریکی به مشکل میخورد؟

2) چند درصد از مردم در هنگام اوج مصرف از وسایل برقی خود استفاده نمی کنند؟

 

صنعت گردشگری

1)کشور ما چقدر به به صنعت گردشگری اهمیت میدهد؟

2)جذب گردشگران به گشورمان  چه عواملی بستگی دارد؟

 

5:آب مصرفی

(تعریف مفهومی)

مطابق با آیین‌نامه بهداشت محیط مصوب 1371 هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران آب مصرفی آب گوارایی است که عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آن در حد استانداردهای مصوب باشد و مصرف آن عارضه سویی در کوتاه‌مدت یا درازمدت در انسان ایجاد نکند.

(تعریف عملیاتی)

 

 

آب مصرفی

 

حجم مصرفی

1)چقدر از انسان ها هنگام شست و شوآب را اسراف میکنند؟

2)آیا می شود این اسراف را با مدیریت درست کنترل کرد؟

 

تصفیه بودن

1)آیا مردم برای آبیاری باغ هایشان از آب تصفیه استفاده میکنند؟

2)چقدر از مردم برای آشامیدن از آب تصفیه شده استفاده میکنند؟

 

 

 

6:بیماری

(تعریف مفهومی)

بیماری' یا مرض (Disease) به ناهنجاری در بدن یا روان می‌گویند که به علت ناراحتی، اختلال عملکرد یا تنش دربیمار یا سایر افراد مرتبط بااو ایجاد می‌گردد. البته باید میان بیماری و سایر حالتهای پزشکی مانند خستگی، ضعف، کسالت و اندوه تفاوت گذاشت. عامل ایجاد بیماری  می‌تواند بیرونی( مانند باکتری، انگل، تغذیه ناکافی و...) یا درونی ( مانند پرکاری تیروئید، دیابت و ...) باشد. همچنین بیماری می‌تواند مادرزادی (مانند سندرم ترنر یا لب شکری) یا ژنتیکی مانند آلبینیسم باشد. بیماری تند(حاد) یا کهنه(مزمن)، واگیر دار یا ناواگیر نیز می‌تواند باشد.

 

(تعریف عملیاتی)

 

 

 

بیماری

 

 

سوء تغذیه

1)سوء تغذیه وگرما چه بیماری های روحی روانی رو به همراه دارد؟

2) این استرس چقدر باعث اختلال دررفتار ما و اثرش در جامعه دیده میشود؟

 

واگیر دار بودن

1)درزمان خشکسالی وشیوع بیماری های واگیر دار ما چه پیشگیری هایی با ید انجام بدهیم؟

2)آیا این واگیر دار بودن بیماری به دام های ما هم سرایت میکند؟

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم دی 1393ساعت 12:50  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

معرفی پایان نامه:

این پایان نامه با عنوان "نظارت قوای عمومی بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی" به نگارش"محمد علی الفت پور" دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی می باشد که دارای 148 صفحه می باشد و مشتمل بر دو فصل که فصل اول در 51 صفحه به مبانی و کلیات پرداخته و فصل دوم با عنوان تعریف انواع نظارت و معرفی اصلی ترین دستگاههای نظارتی کشور در اجرای اصل 44 قانون اساسی قریب به 100 صفحه را به خود اختصاص داده است. 

استاد راهنما:دکتر ولی رستمی

استاد مشاور:دکتر توکل حبیب زاده

استاد داور:دکتر موسی زاده

نماینده شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده:دکتر سید مصطفی مصطفوی 

پژوهشگر : سید محسن روحانی 

ابتدا خود محقق دارای یک سری شرایط می باشد از جمله :

داشتن نیت صادق و انگیزه درست برای انجام پژوهش و انجام پژوهش برای خدمت به جامعه حقوقی که تقریباً اين مورد به نظر می رسد رعایت شده است،بدین معنا که تولید محتوا به مراتب بیشتر از استفاده از سایر پایان نامه ها مد نظر قرار گرفته،معضلی که روز به روز در رشته ی حقوق با توجه به قدمت موضوعات و عدم بروز رسانی قوانین با آن روبرو هستیم.

و بعد از شرایط خود محقق نوبت به مقدمات تحقیق می رسیم که خود دارای دو مرحله میباشد .

الف ـ مرحله آشنایی و استفاده از ابزارهای مناسب : 

یعنی آشنایی با کامپیوتر ، اینترنت ، نرم افزارهای مناسب مثل Word و استفاده کلی از کامپیوتر و وسایلی که به انجام هر چه بهتر پژوهش کمک می نماید که تقریباً در این پایان نسبتاً استفاده شده هر چند که متن پایان نامه دارای اغلاط تایپی بسیار زیادی می باشد و جداول نیز به نظر میرسد که از روی منبع اصلی صرفا رو نوشت گرفته شده اند و نویسنده اقدام به طراحی مجدد ننموده به گونه ای که تصویر مات می باشد.

 ب ـ آشنایی و استفاده از روشهای مناسب :

 که شامل شیوه مطالعه و یادداشت برداری و شیوه آدرس دهی و مآخذ شناسی و شیوه نگارش و ویرایش و شیوه دفاع از یک عقیده می باشد که متأسفانه در این پایان نامه تا حدودی رعایت نشده است و در بسیاری موارد شاهد این هستیم که موارد تخصصی بدون ذکر منبع بکار گرفته شده اند گویی که پژوهشگر خود،به شخصه به آنها علم پیدا کرده،حال آنکه از درجه علمی و اعتباری پژوهش عدم ذکر منابع به شدت می کاهد.

از سوی دیگر نویسنده در رعایت ترتیب اسامی و موارد پی نوشت نیز اشتباهات زیادی دارد،مثلا به جای استفاده از"همان" و "پیشین"  در تک تک موارد مجدد و در دفعات متوالی پی نوشت را به صورت کامل تکرار نموده است.

 پایان نامه دارای مراحلی می باشد که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 1. موضوع شناسی یا موضوع یابی:

 انتخاب موضوع دارای فرمول های خاصی است در مورد موضوع شناسی ابتدا باید انتخاب موضوع با توجه به علاقه و نیاز فردی و اجتماعی باشد و در آن اهم از مهم رعایت گردد و در ادامه مشاوره با اهل فن و اصحاب صاحب نظر و در این راه از موضوع های مبهم و کلی پرهیز کند حال آنکه موضوع این پایان نامه به نظر بسیار کلی می باشد شاید بهتر می بود که صرفا به نحوه ی اجرا یا نظارت یکی از قوا مثلا دولت به صورت تخصصی می پرداخت و دیگر اینکه در انتخاب موضوع با توجه به توان علمی خود و امکان فراهم نمودن شرایط تحقیق و به سامان رساندن آن را اقدام نماید به عنوان مثال اگر بررسی موضوعی نیاز به آشنایی به یک زبان خاص  دارد محقق باید در صورتی آنرا انتخاب نماید که تا حد قابل قبولی با آن زبان آشنایی داشته باشد که متاسفانه در این پایان نامه در قسمتی که تجربیات سایر کشورها در زمینه ی خصوصی سازی را ذکر کرده ترجمه به قدری نامفهوم است که در بعضی موارد مخاطب معنا را به غلط متوجه می شود.

2.  داشتن و مشخص کردن فرضیه و سئوال های اصلی و فرعی :

معمولاً هر پژوهشی باید برای یافتن پاسخ به یک سئوال اصلی و برخی سئوال های فرعی و مورد توجه قرار دادن فرضیه باشد و نداشتن یک فرضیه مشخص که ممکن است بعداً اثبات یا نفی شود یا معلوم نبودن سئوالهایی که پژوهشگر قصد یافتن پاسخ آنها را دارد ، اولاً باعث از دست رفتن سیر منطقی بحث ، و به بیراهه رفتن مسیر تحقیق و توجه به موارد غیر مهم و غفلت از موارد مهم می باشد و ثانیاً خواننده و مخاطب را نیز به سردرگمی دچار کرده و از فهم و مقصود نویسنده باز می دارد و لازم نیست در طرح فرضیه یا سئوال یک موضوع ثقیل علمی ذکر گردد بلکه یک سئوال ساده هم می تواند موجب نگارش یک پژوهش شود که در این پایان نامه نویسنده به درستی تعداد سوالات اصلی و فرعی را بدین نحو که یک سوال شاخص اصلی و سه سوال فرعی،رعایت نموده و لیکن در انتخاب سوال اصلی به نظر می رسد که مشورتی با استاد راهنما انجام نگرفته و یا اینکه بدون شناخت موضوع ، آن را برگزیده است زیرا سوال"جایگاه نظارت پسینی و پیشینی قوای عمومی در فرایند اجرای سیاست های اصل 44" حتی از خود موضوع پایان نامه هم کلی تر است و تا حدودی گنگ نیز می باشد.

 

3. منبع شناسیدر منبع شناسی باید به موارد زیر توجه نمود:

- آشنایی با شیوه دسترسی به منابع ، مثل استفاده از اینترنت و منابع کتابخانه ای صحیح.

- مشاوره با اهل فن در موضوع تحقیق و اساتید خبره در منبع شناسی.

- استفاده به جا و به اندازه و درست از منابع و رعایت تعادل دراستفاده از منابع که تقریباً از این جهت بجز بحث مذکور در انتخاب موضوع پایان نامه و عدم ذکر منابع در چند مورد در بقیه ی موارد مرعی به نظر می رسد .

4. پیش نویسدر این مرحله پیش از آن که در فکر جمله پردازی های زیبا باشیم بهتر است به دنبال انتقال صحیح مطالب باشیم و مطلوب تر می باشد این مرحله در حالتی انجام گیرد که محقق تا حد امکان بر موضوع مورد تحقیق خود احاطه پیدا کرده باشد و بداند چه می خواهد بگوید و چرا می خواهد بگوید و یا چگونه می خواهد بگوید و در هنگام نوشتن به جا میباشد که مطالب را روان ، سلیس و با رعایت نکات ویرایشی و اساس نثر معیار جامعه خود بنویسیم و در هنگام بکار بردن ترجمه اصطلاحات خاص غیر فارسی بهتر است معادل اصلي آنها را به زبان اصلی در داخل متن یا در پاورقی بنویسيم و دیگر این که بایستی تا حد امکان از قلم پردازی و حاشیه رفتن های بی مورد پرهیز نمایيم که در این پایان نامه از این نظر ضعف اساسی و چشم گیری مشاهده می شود.

5 . و بعد نوبت به آدرس دهی با فهرست منابع می رسد:

 و برای این کار و برای پرهیز از دوباره کاری و مشکلات بعدی بهتر است در حین نگارش اولیه،آدرس مطالب یا نکات مهمی که باید نوشته شود را بنویسم و در هنگام بیان دیدگاه یا سخن دیگران یا ارجاع دادن مطلبی به آنها بایستی آدرس آن را ذکر کنیم که می توان آن را در پاورقی آخر پایان نامه یا به صورت پی نوشت آورد .

 

نویسنده به درستی منابع را در انتهای پایان نامه از لحاظ شکلی آورده است . 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم دی 1393ساعت 22:3  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

نقد روشی:پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

عنوان:بررسی اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری وحوزه ستادی/در این پایان نامه دانشجو کار خود را با تشکر و قدردانی از استاد راهنما و استاد مشاور شروع کرد,سپس فهرستی از مطالب را تحت عنوان 5فصل تنطیم نموده که در ادامه با توضیحی مختصر از مطالب هر فصل به آن اشاره خواهیم کرد.

فصل اول کلیات تحقیق:در این فصل پرداختن به تبیین موضوع تحقیق,اهمیت وضرورت,اهداف,سوالات,فرضیه ها و متغیرهای تحقیق مد نظر است.

فصل دوم ادبیات,مبنای نظری وپیشینه تحقیق:که در این فصل به ادبیات و پیشینه ها پرداخته است.

فصل سوم روش اجرایی تحقیق:به روش تحقیق,جامعه آماری وحجم نمونه مورد تحقیق,معرفی شرکت بهره برداری,معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات,روایی وپایانی پرسشنامه پرداخته است.

فصل چهارم تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق:اطلاعات را از طریق پرسشنامه و مطالعه تحقیقات مشابه  مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

فصل پنجم نتیجه گیری,پیشنهادات و محدودیت ها:پس از بیان نتایج حاصله وارايه پیشنهاداتی بر اساس آنها محدودیت های تحقیق عنوان شده است

چکیده

مادرعصري زندگی می کنیم که عصرشگفت انگیز دانش و اطلاعات ، عصرشتاب غیرقابل باور فناوري و خلاقیت است .با عمومیت یافتن سریع دسترسی به کامپیوتر ها و تکنولوژي اطلاعاتی و رسانه هاي پیشرفته هیچ کشوری نمی تواند اقتصاد قرن بیست و یکم را بدون زیرساخت الکترونیکی قرن بیست و یکم اداره کند .یکی از فاکتورهای مهم در تصمیم گیري مدیران اطلاعات است .داشتن اطلاعات دقیق ,صحیح, بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصمیم گیري شده و جلوي اتخاذ بسیاري از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت.طی سالیان اخیر موج استفاده و بهره گیري از سیستمهاي اتوماسیون اداري کشور مارافراگرفته است وبسیاري از سازمانها ، تمایل زیادي براي بهره گیري و استفاده از این سیستمها از خود نشان می دهند و حاضرند مبالغ کلانی را جهت استقرار و بکارگیري این سیستمها صرف نمایند اما باید بررسی نمود که چنین سیستمها ي اطلاعاتی تاچه اندازه توانسته به مدیران سازمانها در بهبود تصمیم گیري کمک نماید وآیا توانسته چنین سیستمهایی انتظارات مدیران را در تصمیم گیري ها براورده نماید.

در اینجا واژه های زیر در تعریف عملیاتی مورد استفاده قرار گرفته است:کیفیت,فرآیند,سازمان,ساختار سازمانی,مدیریت,خط مشی کیفیت و...

مقدمه

هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی اثرات سیستم اتوماسیون اداري بر بهبود تصمیم گیري مدیران

(استانداري گیلان و حوزه ستادي) می باشد و شامل اهداف فرعی مانند شناسایی یک سیستم اتوماسیون جامع اداري مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران، بررسی و تجزیه و تحلیل آثارونتایج حاصل از سیستم اتوماسیون اداري برتصمیم گیري مدیران، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت سیستم اتوماسیون اداري از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیرصحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادي بودن، بررسی اثرات اتوماسیون اداري بربهبود فرآیند تصمیم گیري مدیران، ارائه راهکار براي بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداري می باشد. سیستم اتوماسیون اداري که با مشخصه هایی

مانند تعدادنامه ها ي صادره ، تعداد نامه ها ي وارده ،ادراك ، ساعات استفاده به عنوان متغیرمستقل و بهبود تصمیم گیري مدیران با مشخصه هایی مانند صحت،دقت،اقتصادي بودن،به هنگام بودن به عنوان متغیروابسته مطرح می باشد.

روش تحقیق علی – مقایسه اي می باشد .ونتایج حاصل از تحقیق نشان داد که سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیري مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیري مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیري مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر اقتصادي بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد.و شواهدي بررد فرضیهاي چهارگانه مذکور وجودنداشت.

پیشنهاد می گردد مبانی مفهومی اتوماسیون اداري ، در فراگیر ترین شکل خود در ادارات دولتی و در یک قالب مبتنی بر توسعه فرهنگ سازمانی ، به کارکنان آموزش داده شود .و با توجه به سیاستهاي کلی دولت در زمینه ایجاد توسعه فرهنگ سازمانی ، به کارکنان آموزش داده شود.

و با توجه به سیاستهاي کلی دولت در زمینه ایجاد دولت الکترونیک و اتوماسیون اداري که به آن پرداخته شده است براي تحقیق وسیع در سطح ملی در این زمینه آماتور از تیم، محقق متخصص داراي امکانات تحققاتی وسیع و اساتید مجرب دانشگاه یا همکاري شرکت هاي متخصص اتوماس یون اداري استفاده شود.

اهداف تحقیق

هدف اصلی:

بررسی تاثیر سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیري مدیران حوزه ستادي استانداري گیلان

: اهداف فرعی

1- شناسایی یک سیستم اتوماسیون مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران شرکت .

2- بررسی و تجزیه و تحلیل آثار و نتایج حاصل از سیستم اتوماسیون در استانداري و حوزه ستادي آن .

3- بررسی و شناسائی عوامل موثر در موفقیت سیستم اتوماسیون از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحیح بودن و دقت و به هنگام بودن و اقتصادي بودن.

4- ارایه راهکار براي بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداري .

سوالات تحقیق

سوال اصلی:

آیا سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیري مدیران استانداري و حوزه ستادي آن تاثیر دارد؟

سئوالات فرعی:

آیا سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیري مدیران تاثیر دارد ؟

آیا سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیري مدیران تاثیر دارد ؟

آیا سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیري مدیران تاثیر دارد ؟

آیا سیستم اتوماسیون بر اقتصادي بودن تصمیم گیري مدیران تاثیر دارد؟

ضرورت:این تحقیق و نتایج آن نه تنها می تواند در آشکارسازي نقاط قوت و ضعف سیستم و رفع مغایرتهاي احتمالی سیستم اتوماسیون در سازمان متبوع موثر باشد بلکه می تواند درسرعت بخشیدن به انتخاب ناگزیر و ناگزیرالزاما ت سازمانهاي مدرن ، در بعد تجهیز به فناوریهاي سخت افزاري نرم افزاري عصر جدید در سازمانهاي همنوع و در سطح وسیعتردر سازمانهاي زیر مجموعه وزارت کشور و سایر سازمانها نقش آفرینی کند. سازمانهاي زیر مجموعه وزارت کشور و سایر سازمانها نقش آفرینی کند, متحول شدن ارتباطات و مکاتبات اداري در سازمانها و موسسات اقتصادي از آنچنان رشد سریعی بر

خوردار است که دیگر فرایند هاي کند و زمان بر اداري به روال پیشین پذیرفتنی نیست . بر این اساس ضرورت دارد تا ابزاري فراهم شود که با بهره جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرایند هاي ادار ي پرداخت

تبیین فرضیه هاي تحقیق

سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیري مدیران تاثیر مثبت دارد .

سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیري مدیران تاثیر مثبت دارد .

سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیري مدیران تاثیر مثبت دارد .

سیستم اتوماسیون بر اقتصادي بودن تصمیم گیري مدیران تاثیر مثبت دارد .

در فرضیات فوق الذکر ، سیستم اتوماسیون با مشخصه هاي تعداد نامه هاي صادره ،وارده ،ساعات استفاده وادراك به عنوان متغیر مستقل و بهبود تصمیم گیري مدیران با مشخصه هاي صحت ، دقت ، بهنگام بودن, اقتصادي بودن ، به عنوان متغیر هاي وابسته مطرح می باشند

پیشینه

در این قسمت به مبانی نظري اتوماسیون اداري با لحاظ آن به عنوان یک سیستم توسعه یافته اطلاعاتی و ارتباطی اداري می پردازیم . مجموع آنچه در ین فصل مورد تاکید قرار گرفت نشانگر آن بود که سیستم اتوماسیون اداری بیش از آنکه یک سیستم مجزاي سازمانی و متشکل از زیر برنامه هاي مجزا اداري باشد,یک مفهوم فراگیر مرتبط با تحول سازمانی است که لازم است ارزیابی مجموعه کارکنان سازمان نسبت به آن به طور پیوسته مورد بررسی واقع شود.

پیشینه نظری:در اینجا در مورد مطالب زیادی توضیح داده است که به تعدادی از آنها اشاره میکنیم

مدیریت در قرن21/سیستم اطلاعات عمومی/چرخه حیات سیستم/سیستم اطلاعات مدیریت/سیستم اطلاعاتی سازمان و...

تجربی:

پایان نامه اول

موضوع : بررسی مقایسه عملکرد شرکت بوتان قبل و بعد از اجراي طرح اتوماسیون براي اخذ دانشنامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی

پایان نامه دوم

موضوع : تاثیر سیستمهاي انفورماتیک در عملکرد شرکت تعمیرات انتقال ( اختر برق)

پایان نامه سوم

موضوع : تأثیر آموزش استفاده از بانکهاي اطلاعاتی کامپیوتر بر ضریب دقت و بازیابی اطلاعات در زمان جستجو

پایان نامه چهارم

موضوع : بررسی عملکرد سیستم رایانه اي در اداره کل ثبت احوال استان فارس از حیث کارائی است که محققین پروژه هاي فوق الذکر به نتایج کم و بیش مشابهی دست یافته اند، لذا تحقیق حاضر براساس شواهد و نتایج مأخوذه منطقی به نظر می رسد.

 

این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردي و از منظر گردآوري داده، روشی علی – مقایسه اي محسوب می شود.و روش گردآوری اطلاعات نیز میدانی میباشد.از نظر هدف می توان روش تحقیق را به روش هاي : تاریخی ، توصیفی و تجربی تقسیم بندي کرد همچنین تحقیق را از لحاظ ماهیت و روش به سه دسته کلی : بنیادي ، نظري و کاربردي تقسیم بندي می کنند.

روش هاي توصیفی مطالعه واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است محقق به کشف عقاید ، افکار، ادراکات و ترجیحات افراد از طریق این روش می پردازد. به عبارت دیگر محقق در این گونه تحقیقات سعی می کندآنچه هست رابدون دخالت یا استنتاج ذهنی گزار ش دهدو نتایج عینی ازموقعیت بگیرد و هدف از استفاده روش توصیف ، ثبت و تحلیل و تفسیر شرایط موجود است.

 در اجراي این تحقیق ، مراحل زیر پیگري شده است :

1- تدوین چار چوب مفهومی با استفاده از اطلاعات کتابخانه اي و بررسی اسناد و مدارك موجود و مشاهده سایت هاي اینترنتی مرتبط.

2- تدوین فرضیه هایی با استفاده از مبانی نظري ، پیشینه تجربی تحقیق .

3-مصاحبه با تعدادي از مدیران و کارشناسان ارشد در خصوص ترکیب و شماي کلی پرسشنامه و نحوه طراحی آن ، سئوالات مصاحبه در قالب کلی فرضیه ها و سئوالات تحقیق بوده است.

4- طراحی ابزار پرسشنامه با همکاري و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاوران و سایر صاحبنظران و جمع آ وري اطلاعات بر اساس چار چوب نظري و فرضیه هاي تحقیق.

5- نتایج بدست آمده و یافته هاي تحقیق با استفاده از دانش موجود و با راهنمایی استاد محترم راهنما و اساتید مبتنی بر نتایج تحقیق ارائه گردیده است.

6- پیشنهاد هایی مبتنی بر نتایج تحقیق ارائه گردیده است.

تحقیق حاضر نوع تاثیر سیستم اتوماسیون را بر چهار متغیر متفاوت مورد بررسی قرار می دهد متغیر مزبور عبارتند از :
صحت تصمیم گیري مدیران ، دقت در تصمیم گیري مدیران، بهنگام بودن ، اقتصادي بودن تصمیم گیري مدیران ومتغیر مستقل در تحقیق حاضر سیستم اتوماسیون است .
این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردي و از منظر گردآوري داده، روشی علی – مقایسه اي محسوب می شود .و روش گردآوري اطلاعات نیز میدانی می باشد.
چون هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تصمیم گیري مدیران ( در گیلان ) بود روش توصیفی – تحلیلی ،علّی پس ازوقوع مورد توجه محقق قرار گرفت.
در این نوع تحقیق به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود پرداخته می شود و بررسی هاي انجام شده بر اساس این روش در سازمانهاي واقعی و توسط افراد واقعی صورت می پذیرد و متغیر ها در این روش دستکاري نمی شوند و درحالت طبیعی مورد بررسی قرار می گیرند و این از برتریهاي روش تحقیق توصیفی در مطالعات سازمانی است.  
قلمرو مکانی تحقیق :این تحقیق شامل مجموعه مدیران ، معاونین ، مدیران امور هاي ستادي ، فرمانداري استانداري گیلان که ازسیستم اتوماسیون اداري استقرار یافته در مجموعه سازمان برخوردار هستند ، می باشد که تعداد آنها 35 نفربوده و با توجه به محدود قابلیت دسترسی جامعه آماري ، جمع آ وري اطلاعات به شیوه تمام سرشماري می باشد و کل جامعه اماري را شامل   می شود.         قلمرو زمانی :قلمرو زمانی تحقیق در سال87-88میباشد.
نمونه تحقیق حاضر از نوع غیر احتمالی و انتخابی است . قصد اساسی در این تحقیق ارزیابی اثرات استقرار سیستم اتوماسیون بر دسته اي از متغیر هاي دیگر است .
با این اوصاف لازم است تنها آن دسته از مدیران سازمان به عنوان اعضاي نمونه پذیرفته شوند که از چنین سیستمی بر خوردارند.
30 تن از مدیران استانداري گیلان از اتوماسیون اداري بهره مندند ، با تکمیل پرسشنامه تهیه
شده پژوهشگر ، به ارزیابی سیستم اتوماسیون اداري بر متغیر هاي تعیین شده پرداختند . پرسشنامه ابزار جمع آوري اطلاعات بوده و ارزیابی پایانی آن نیز از طریق روش تنصیف و با استفاده از معادله ضریب همبستگی نیمه هاي موازي آزمون اسپیرمن بروان صورت خواهد گرفت.پرسشنامه تحقیق حاضر حاصل مصاحبه با تعدادي از مدیران و کارشناسان ارشد در خصوص ترکیب و شماي کلی پرسشنامه و نحوه طراحی آن و در قالب کلی فرضیه ها و سئوالات تحقیق قرار داشته و ، با استفاده از طیف لیکرت
در (پرسشنامه ارزیابی نگرش)و به منظور ارزیابی نگرش مجموعه مدیران استانداري گیلان بر سیستم اتوماسیون جامع واثرات آن بر تصمیم گیري مدیران تهیه شده است.
 جامعه آماري تحقیق متشکل از 40 نفر از مدیران و بهره مند از سیستم اتوماسیون اداري در استانداري و حوزه ستادي گیلان بود.

نتایج تحقیق

با عنایت به اینکه مسئله اصلی این تحقیق بررسی تاثیر سیستم اتوماسیون بهبودتصمیم گیري مدیران ( در استانداري گیلان و حوزه ستادي آن می باشد) ، نتایج زیر حاصل این تحقیق است:

سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیري مدیران تاثیر مثبت دارد.

سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیري مدیران تاثیر مثبت دارد .

سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیري مدیران تاثیر مثبت دارد .

سیستم اتوماسیون بر اقتصادي بودن تصمیم گیري مدیران تاثیر دارد .

لذا شواهدي بر رد فرضیه هاي چهارگانه اي که با شاخصه هاي تعریف شده صحت ، دقت ، بهنگام بودن ، و اقتصادي بودن وجود نداشت.نکته اساسی این است که فرایند تحقیق هرگز پایان نمی یابد همیشه یافته هاي هر تحقیق آزمایشی قلمداد می شود و این آگاهی وجود دارد که ممکن است در تحقیقات بیشتر ثابت شود که نتایج غیر صحیح بوده است ( ایران نژاد,ص24.1382)

و در آخر با بیان منابع فارسی به تعداد42 ومنابع لاتین به تعداد10 کار پایان نامه خویش را به پایان رساند.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم دی 1393ساعت 12:59  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع تحقیق:

تعییناثربخشیدرمانگروهیشناختی- رفتاریوآموزشگروهیمهارتهایاجتماعیبردانشآموزاندختر 12 تا 14 سالهشهرستانفلاورجان

نام محقق:زهرا اکبری- دانشگاه تبریز

1-نقد موضوع: موضوع طولانی است و قلمروی زمانی و مکانی تحقیق مشخص نیست

 ساختار گزارش تحقیق:

فصل اول:کلیات تحقیق(مقدمه  بیان مساله ضرورت هدف فرضیه سوالات تحقیق تعاریف متغیر ها که شامل مفهومی و عملیاتی است.)

1-نقد:سوالات تحقیق مشخص نیست و تعاریف متغییرهای مفهومی و عملیاتی نیز به طور مشخص در پایان نامه عنوان نشده تعاریف عملیاتی واضح و مشخص نمی باشد .

فصل دوم:پیشینه تحقیق واما نقد فصل:1-پیشینه تجربی و نظری از هم تفکیک نشده است.

   2-همانطور که اموزش دیده ایم ابتدا پیشینه ها نظری و تجربی را باید مطرح کنیم و بعد از آن متغیرها(مستقل- وابسته) را از آن استخراج کنیم.

فصل سوم:روش تحقیق،جامعه اماری وحجم نمونه،معرفی ازارهای جمع اوری اطلاعات،روایی و پایایی پرسشنامه

از نظر هدف روش تحقیق: نوع روش آماری استفاده شده در این تحقیق به طور دقیق ذکر نشده و محقق می توانست از  

1-روشهای مطالعه موردی تاریخی توصیفی و پیمایشی نیز استفاده نماید.

2-قلمرو موضوعی-مکانی-زمانی نیز در این پایان نامه در فصل سوم ذکر شده اما با توجه به متن برای سال 1390 است و بهتر بود که محقق آنرا در ابتدای پایان نامه نیز ذکر میکرد.

3-حجم نمونه 60 دانش آموز از بین دانش آموزان مدارس راهنمایی شهرستان فلاورجان است که طرح پژوهش از نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون یا همان طرح سالمون می باشد و انتخاب نمونه به صورت تصادفی بود و میتوانست از تصادفی سیستماتیک نیز استفاده نماید .

4-سه پرسشنامه استفاده شده در این تحقیق از سوی دانشمندان سرشناس در این رشته نیز تایید شده است مثلا از پرسشنامه هراس اجتماعی که اوین بار توسط کانور به منظور ارزیابی اضطراب اجتماعی یا هراس اجتماعی تهیه گردید که به صورت لیکرت است و  پرسشنامه عزت نفس سوالات کو پر اسمیت که سوالات دروغ سنج دارد پرسشنامهجرأتورزیگمبریلوریچی که به صورت لیکرت می باشد استفاده نموده اما بهتر بود که تعداد سوالات مطرح شده در پرسشنامه اصلی تحقیق خود را نیز مشخص می کرد و روایی و پایایی پرسشنامه های مطرح شده قبلا تایید شده و مورد استفاده سایر دانشجویان رشته روانشناسی قرار می گیرد. تعداد پرسشنامه های داده شده و قابل استفاده ذکر شود

5-شاید ابزار اندازه گیری مثل مصاحبه نیز می توانست مفید باشد و حساسیت نسبت به آزمون را میکاست که یکی از موارد تهدید است.

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها

1-  به بررسی اثبات فرضیات خود پرداخته و از اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه نیز استفاده کرده است که به روش آزمون خود اشاره نموده است

فصل پنجم: نتیجه گیری (بحث و نتیجه گیری – محدودیت و پیشنهادات – منابع – پیوستها )

و در آخر نمودارها و پرسشنامه هاست

تحقیق مورد نظر از لحاظ تسلط داشتن محقق به نرم افزارهایی همچون word نیز دچار اشکلاتی است و در ابتدای فهرست جای دقیق موضوعات مشخص نشده است

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم دی 1393ساعت 1:24  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع تحقیق:

بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی استان گیلان

نام محقق:نیما رنجی- واحد رشت –دانشگاه ازاد اسلامی

1-نقد موضوع:بهتر بود از کارکنان شاغل در اداره که از سیستم اتوماسیون کار می کنند استفاده میشدچون کارکنان بیشتر با سیستم اتوماسیون اداری سر وکار دارند،به راحتی می توانند به سوالات پرسشنامه پاسخ دهند.و همچنین وقتی کارکنان به عنوان نمونه انتخاب می کنیم می توانیم حجم نمونه بیشتر انتخاب نموده و در نتیجه تعمیم به جامعه بزرگتر دهیم.

ساختار گزارش تحقیق:

فصل اول:کلیات تحقیق(تبیین موضوع تحقیق،اهمیت وضرورت،اهداف،سوالات،فرضیه ها و متغیرهای تحقیق مد نظر قرار گرفته است.)

1-نقد:تعاریف عملیاتی و نظری از هم مجزا نشده است بهتر بود در ابتدای توضیحات یک عنوان (تعریف عملیاتی)قرار داده شود تا تعریف عملیاتی مشخص شود.

فصل دوم:پیشینه تحقیق واما نقد فصل:1-پیشینه تجربی و نظری از هم تفکیک نشده است.

   2-همانطور که اموزش دیده ایم ابتدا پیشینه ها نظری و تجربی را باید مطرح کنیم و بعد از آن متغیرها(مستقل- وابسته) را از آن استخراج کنیم.

فصل سوم:روش تحقیق،جامعه اماری وحجم نمونه،معرفی ازارهای جمع اوری اطلاعات،روایی و پایایی پرسشنامه

از نظر هدف روش تحقیق:تاریخی ،توصیفی وتجربی استفاده شده است واما نقد فصل:

1-این موضوع خاص است پس می توانیم از مطالعه موردی نیز استفاده کنیم.

2-قلمرو موضوعی-مکانی-زمانی باید درفصل اول پایان نامه قرار داده شود در صورتی که در این پایان نامه درفصل سوم در جامعه اماری قرار گرفته است.

3- حجم نمونه30 نفر از مدیران و معاونان که به صورت غیر احتمالی(تعمدی)انتخاب شده است در صورتی که برای مصاحبه و پرسشنامه بهتر است یک لیست از مدیران و معاونان در سیستم اتوماسیون اداری فعالیت می کنند تهیه شود و از بین آنها به صورت تصادفی نمونه انتخاب شود.

4- بررسی پایایی و روایی پرسشنامه باید ذیل تعریف آنها قرارداده می شد در صورتی که تعریف  انها دراین فصل و بررسی انها در فصل (4) به صورت جداگانه قرار گرفته است.

5- جامعه آماری و نمونه آماری در این تحقیق مشخص نیست.در بعضی از قسمتها جامعه و نمونه با هم برابرند دربعضی از قسمتها نمونه=30  و جامعه اماری=40 می باشد.

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها

نقد1-تعداد پرسشنامه توزیع شده=40 ،تعداد پرسشنامه قابل به کارگیری(بررسی) می باشد اما در تجزیه وتحلیل پرسشنامه ها روی 30 تا از انها کار شده است.

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم دی 1393ساعت 0:28  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع : عوامل موثر برسن ازدواج جوانان شهر تهران   

 

بسمه تعالي

 

باسلام

 من سمانه كريمي دانشجوي كارشناسي  حسابداري هستم و اين پرسش نامه با هدف بررسي عوامل موثر بر افزايش سن ازدواج جوانان شهر تهران طراحي شده است.

از اين كه مرا دراجرا وبه هدف رساندن اين تحقيق ياري ميكنيد كمال سپاس وتشكر رادارم .

سؤلات فردي :

1- نام :                                                 نام خانوادگي :

2 - جنسيت :                     زن                     مرد

3 - وضعيت تآهل :            مجرد                متآهل

4 - سن :          زير 20 سال         بين 20 -30 سال           بالا تر از 30 سال

5 - ميزان تحصيلات :   ديپلم يا كمتر   كارداني        كارشناسي     كارشناسي ارشد

6 - دين :          اسلام           مسيحيت              يهودي                 ساير اديان

 

سوالات تخصصی :

1-سن ازدواج جوانان در شهر تهران چندسال است؟

1-       18 تا 22 سال

2-       22 تا 25 سال

3-       25 تا 28 سال

4-       28 تا 32 سال

5-       بالاي 32 سال

 2-چه ميزان هزينه براي برگزاري مراسم جشن عقد و عروسي منطقي است؟

1-       5ميليون تومان 

2-       5تا 10ميليون تومان         

3-       هزينه اي در اين مورد نشود      

4-       10تا15ميليون تومان       

5-       بالاي 15ميليون تومان

3- چند درصد از جواناني كه پس از ازدواج دچار مشكل و يا طلاق شده اند مهريه بالايي داشته اند؟

1-       هيچ كدام

2-       زير 30%

3-       30% تا 50%

4-       50% تا 80%

5-       بالاي 80%

4- ازنظرشما در جامعه امروزي چه ميزان از جوانان شهر تهران داشتن رابطه جنسي بدون تعهد (ازدواج موقت) را بر ازدواج ترجيح ميدهند؟

1-اكثر جوانان     2- برخي از جوانان       3-هيچ جواني      

 5 – در رابطه با مشكلات سلامتي داشتن روابط جنسي با افراد گوناگون اطلاع رساني شده است.

1-خيلي كم      2- كم       3- متوسط        4- زياد         5- خيلي زياد

 6– شكل و ظاهر افراد معيار مهمي براي انتخاب باشد.

1-خيلي كم      2- كم       3- متوسط        4- زياد         5- خيلي زياد

7 –همسراني كه در زندگي خود خيانت كرده اند قبل از ازدواج روابط دوستي با جنس مخالف داشته اند.

1-خيلي كم      2- كم       3- متوسط        4- زياد         5- خيلي زياد

8 – جوانان شهر تهران درگير روابط دوستي با جنس مخالف هستند.

1-خيلي كم      2- كم       3- متوسط        4- زياد         5- خيلي زياد

9-- داشتن خانه مستقل براي شروع زندگي مشترك مهم است.

1- خيلي كم      2- كم       3- متوسط        4- زياد         5- خيلي زياد

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم دی 1393ساعت 16:58  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع : عوامل موثر برسن ازدواج جوانان شهر تهران  

 

واحد تحليل : جوانان شهر تهران

سطح تحليل : خرد

واحد مشاهده : دفاتر ثبت ازدواج براي رديابي شرايط افرادي كه اقدام به ازدواج كرده اند ازجمله سن شغل ...

روش نمونه گيري : خوشه اي . چون ليست نمونه گيري نداريم و گروه هاي از هم متمايزي هم وجود ندارد.

شيوه كار به اين ترتيب است كه ابتدا مناطق 22گانه تهران را در نظر مي گيريم و سپس 3 يا 4 منطقه را            تصادفي انتخاب كرده و در هر منطقه يك ناحيه را تصادفي انتخاب كرده و همين طور خوشه اي تا خيابان و محله و كوچه نمونه ها ميرسيم.

ابزار اندازه گيري : پرسش نامه- اسناد و مدارك

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم دی 1393ساعت 16:56  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

 

موضوع : عوامل موثر برسن ازدواج جوانان شهر تهران 

 

1.متغير: شرايط اقتصادي

    تعريف اسمي-مفهومي (شرايط اقتصادي)

    قدرت خريد فرد برحسب ميزان درآمد او.

     تعريف عملياتي :

متغير

بعد

مؤلفه

شرايط اقتصادي

تامين مخارج عروسي

1.داشتن خانه مستقل براي شروع زندگي مشترك چه ميزان اهميت دارد؟

2.داشتن جايگاه شغلي مطمئن براي اقدام به ازدواج چقدر مهم است؟

تامين مخارج زندگي مشترك پس از عروسي

1.چه ميزان هزينه براي برگزاري مراسم عقد و عروسي منتقي است؟

2.     متغير: سهولت دسترسي به روابط جنسي آزاد 

  

تعريف اسمي-مفهومي (رابطه جنسي آزاد): 

 

انجام نزدیکی جنسی با فرد ديگري بدون عقد شرعي و يا خارج ازعرف.

 

      تعريف عملياتي :

متغير

بعد

مؤلفه

سهولت دسترسي به روابط جنسي آزاد

جامعه

1.آيا فرهنگ رسانه اي اخيرا با دلايلي چون مدرنيته شدن اعتقادات ديني و اخلاقي را تحت الشعاع قرار داده است؟

2.آيا مي توان فقر را عامل اصلي ايجاد اين آزادي از طرف زن ها دانست؟

ويژگي هاي شخصيتي و تربيتي

1.آيا بي تعهد بودن درقبال اين روابط عاملي ترغيب كننده است درمقابل ازدواج؟

2.آيا اعتقادات خانوادگي افراد برميزان اين روابط مؤثر است؟

3.آيا افرادي كه زود ازدواج ميكنند دسترسي به اين روابط ندارند يا از تربيت و فرهنگ سازي درستي بهره مند بوده اند؟

3.     متغير: سن ازدواج

تعريف اسمي-مفهومي (سن ازدواج):

سني است كه افراد در آن سن به زندگي زناشويي وارد ميشوند.

تعريف عملياتي :

متغير

بعد

مؤلفه

سن ازدواج

علمي

1.ايا فرد به بلوغ جنسي و فكري رسيده است؟

2.از نظر روان شناسان چه سني براي ازدواج جوانان مناسب است؟

عرفي

1.سن ازدواج در جامعه امروزي چندسال است؟

4.   متغير: بالا رفتن سطح توقعات خانواده ها

     تعريف اسمي-مفهومي (توقع) :

     انتظار به دست آوردن چيزي يا انجام كاري را داشتن.

     تعريف اسمي-مفهومي(خانواده) :

     مجموعه افراد داراي پيوند سببي يا نسبي كه در زير يك سقف زندگي ميكنند.

تعريف عملياتي :

متغير

بعد

مؤلفه

بالارفتن سطح توقع خانواده ها

مادي

1-طبق آمار مهريه دختراني كه بعد از ازدواج دچار مشكل يا طلاق شده اند چقدر بوده؟

اجتماعي

1-اختلاف سطح طبقاتي خانواده ها بعد از ازدواج تاچه حد ممكن است مشكل ساز باشد؟

5.     متغير : ترس از خيانت بعد از ازدواج 

    تعريف اسمي-مفهومي (خيانت ) :

    برقراري رابطه جنسي يا غيرجنسي با فردي جز همسر بدون رضايت و اطلاع همسر.

      تعريف عملياتي :

متغير

بعد

مؤلفه

ترس از خيانت بعد از ازدواج

تجربه

1.چند درصد از همسراني كه در زندگي خود خيانت كرده اند قبل از ازدواج رابطه دوستي با جنس مخالف را داشته اند؟

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم دی 1393ساعت 16:46  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

معرفی تحقیق:

این تحقیق به منظور بررسی و نقد علمی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " تاثیر برنامه نود بر جامعه فوتبال کشور از نظر کارشناسان و تماشاگران " انجام می پذیرد. پایان نامه مذکور توسط خانم رعنا چگینی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی کارشناسی‌ارشد مدیریت رسانه در5 فصل و 140 صفحه اردیبهشت سال 1390 دفاع شده است.

استاد راهنما:دکترمحمد میناوند

استاد مشاور:علیرضا کاویانی

 

فصل اول : کلیات تحقیق

 

فصل اول با نام "مقدمه" به موضوع تحقیق اشاره دارد و در ضمن به بیان ضرورتها و اهمیت تحقیق می‌پردازد، وفرضیات و سوالات و اهداف تحقیق را در بر می گیرد

در طرح مسئله تقریبا تمامی مطالب برداشت شده از منابع مختلف بوده و محقق خود در چند جمله محدود به طرح مسئله پرداخته است و خواننده از نظر محقق در مطرح مسئله و علت انتخاب ان آگاهی چندانی نمی یابد

در خصوص ضرورت و اهمیت تحقیق محقق به خوبی به بیان ضرورت و اهمیت تحقیق پرداخته است و آنرا از جنبه های مختلف توضیح داده است که این نقطه مثبتی برای پایان نامه است

به تازگی عنوان موضوع در نوع خود میتواند از دیگر نقاط مثبت پایان نامه باشد

یکسان نبودن تعداد اهداف با سوالات تحقیق یک نقطه ضعف است زیرا تحقیق دارای یک هدف اصلی و سه هدف فرعی است اما تعداد سوالات تحقیق 5 مورد می باشد

تعاریف نظری و عملیاتی به خوبی شرح داده شده است و خواننده می تواند با متن ارتباط خوبی برقرار کند

ارائه منابع برای پایان‌نامه به نحو مناسب رعایت شده و ارجاع جملات و عبارات به زیر نویس‌ها به درستی رعایت شده اند

 

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

چارچوب نظری تحقیق به خوبی توضیح داده شده است و عوامل درون سازمانی و برون سازمانی بر پخش خبر به خوبی موردبررسی قرار گرفته است.

به خوبی به تاریخچه اشاره شده

پيشينه‌هاي تجربي را به دو بخش مطالعات داخلي و خارجي تقسيم نموده است که تاثیر برنامه های مشابه بر پاسخگویی مسئولین را می سنجد.

علي‌رغم نظريات فراواني كه پژوهشگر در اين بخش آورده ردپايي از خود به جا نگذاشته است.

منابع برای پیشینه نظری و تجربی ذکر نشده است.

 

فصل سوم : روش تحقیق

 

دربخش سوم که مربوط به روش تحقیق است محقق ذکر کرده است که از دو روش کمی و کیفی استفاده کرده است

محقق به فرضیه مشخصی در تحقیق خود اشاره نکرده است و علت آن را توصیفی و اکتشافی بودن تحقیق می داند که بهتر بود با توجه به سوالات تحقیق فرضیاتی را مطرح می کرد

به نظر می رسد برای انتخاب نمونه این پایان نامه محقق قدری می توانست بهتر و ساده تر عمل کند و از سیستم پیامک رسانی نود برای شناسایی تماشاگران حرفه ای برنامه نود استفاده کند مثلا افرادی را که بیشترین تعداد پیامک را برای برنامه 90 ارسال کرده اند به جای برندگان مسابقات پیامکی برنامه 90

به این ترتیب روایی تحقیق هم بالاتر می برد

و در این پایان نامه از یک پرسشنامه با 20 سوال استفاده شده که تاثیرات علمی فرهنگی اقتصادی و اجرایی برنامه 90 را می سنجد. در طراحي اين پرسشنامه از طيف پنج گزينه‌اي ليكرت كه يكي از رايج‌ترين مقياسهاي اندازه‌ گيري به شمار مي‌رود استفاده شده است

 

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها

 

 در فصل چهارم  یافته‌های تحقیق در دوبخش جداگانه  بخش کیفی تحقیق و بخش کمی تحقیق صورت گرفته است و محقق به  یافته های خود را برطبق اهمیت  در مورد تاثیرات علمی ،فرهنگی ، اقتصادی و اجرایی  برنامه نود بر جامعه فوتبال کشور ذکر کرده است .

و همچنین تعدادی جدول برای نشان دادن روند برنامه نود و سیر تکاملی ان از جهات مختلف اورده شده که تعداد این جدول ها زیاد بود و بعضی از انها رابطه خاصی با موضوع تحقیق نداشته و به علت زیاد بودن باعث کاهش توجه مخاطب و خستگی میشوند و مخاطب سعی می کند تا با رد شدن سریع تر به پایان آن برسد و از نتایج تحقیق مطلع شود

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

 

 در فصل پنجم  محقق به ارزیابی و تفسیر  یافته های خود پرداخته و جمع بندی کلی پاسخ ها و نتیجه گیری کلی با توجه به اهداف و سوالات و فرضیه های تحقیق صورت داده است

براساس نتایج تحقیق این محقق برنامه نود در ابعاد علمی ،فرهنگی،اقتصادی و اجرایی تاثیرات گوناگونی برجامعه فوتبال کشور داشته است.و در بین گروه های پنجگانه مربیان ،داوران ،بازیکنان،کارشناسان رسانه های تخصصی فوتبال و تماشگران حرفه ای بیشترین تاثیر بر گروه داوران بوده است.

 بررسی تفاوت نظرات گروه های خاص(مربیان ،داوران،بازیکنان ،کارشناسان رسانه های تخصصی فوتبال) با نظرات گروه عام(تماشاگران حرفه ای) نشان می دهد که در بسیاری موارد اطلاعات تماشگران حرفه ای بسیار قابل توجه و در حد نظرات کارشتاسان بوده و نسبت به سایر گروه ها به برنامه نود خوشبین تر هستند

و همچنین پیشنهادهایی برای پیشرفت بیشتر سطح برنامه از طرف محقق ارائه شده است.

 

                                                                               با سپاس فراوان از زحمات شما

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم دی 1393ساعت 2:2  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

مطالب قدیمی‌تر