روش تحقیق

وبلاگ کلاسی درس روش تحقیق

 

بررسی تحقیق

موضوع : سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان شرکت تولیدی پوشاک رضا

این تحقیق دارای مقدمه - بیان مسئله پژوهش - اهداف پژوهش - اهمیت ضرورت بوده .

فاقد فرضیه بوده.

روش تحقیق توصیفی - پیمایشی بوده است .

جامع آماری کلیه کارکانی که در محیط تولیدی رضا مشغول به کار بوده اند .

نمونه آماری نداشته زیرا جامعه آماری کوچک بوده .

روش گرد آوری داده ها :

۱ - استفاده از اسناد و مدارک    ۲ - پرسش نامه  

روش تجزیه تحلیل :

 از آمار توصیفی استفاده شده

 

سوالات و پرسش نامه تحقیق وجود داشته

جداول و محاسبه ضریبهای همبستگی وجود داشت

+ نوشته شده در  یکشنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 18:47  توسط توحیدلو  | 

۱ -  بازیهای رایانه ای برسلامت نوجوانان تاثیرمنفی دارد .

خیلی زیاد  □         زیاد           متوسط  □           کم          خیلی کم

 ۲ -  استفاده ازاین بازیهانه تنهاآثارمنفی نداردبلکه دربسیاری مواقع تاثیر مثبت برجای

میگذارند .

خیلی زیاد□           زیاد  □         متوسط □           کم           خیلی کم

 ۳ -  محتوای یک بازی رایانه ای برای نوجوانان خیلی مهم است چراکه با روحیه حساس آنان ارتباط دارد .

خیلی زیاد           زیاد          متوسط            کم   □       خیلی کم

۴ -  برخی بازیهای رایانه ای خشونت- لجبازی- ترس و... رادر نوجوانان تقویت می کند .

خیلی زیاد          زیاد         متوسط           کم            خیلی کم

۵ -  والدین میبایست نسبت به چالشها وهنجارهای بازیهای رایانه ای و اینترنتی آگاه باشند

 تا در مواقع لزوم نوجوانان راراهنمایی کنند .

خیلی زیاد          زیاد         متوسط □           کم  □           خیلی کم

۶ -  انجام بازیهای رایانه ای درروند تحصیل نوجوانان موثر است.

 خیلی زیاد □           زیاد        متوسط  □         کم         خیلی کم

۷ -   برخی بازیهای رایانه ای می توانند خطرناک باشند.

خیلی زیاد□            زیاد          متوسط            کم         خیلی کم

۸ -  بهره مندی نوجوانان ازرایانه وشبکه های وب به منظوربالابردن سطح  آگاهی آنها

لازم است.

خیلی زیاد           زیاد         متوسط           کم       خیلی کم

۹ -  استفاده کنترل نشده ازکامپوتر(اگر همراه بافناوریهایی مانند تلویزیون باشد) نوجوانان رادرمعرض خطرات تکامل اجتماعی وروانی قرارمیدهد .

خیلی زیاد □         زیاد          متوسط      کم             خیلی کم      

۱۰ -  انجام بازیهای رایانه ای اگر با آگاهی کامل باشد ازبسیاری ازآثارمخرب آن جلوگیری خواهد شد.

خیلی زیاد      زیاد     متوسط □      کم         خیلی کم

+ نوشته شده در  یکشنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 18:33  توسط توحیدلو  | 

مانیا ذوالفقاری

 

موفقیت:

تعریف مفهومی:توفیق-کامیابی-کامروایی

تعریف عملیاتی:به میزان محقق شدن اهداف سازمان گویند و پاسخی است که پاسخگو به سوالات ذیل میدهد.

1-ایا شرکت به اهداف خود نایل شده است؟          بلی              خیر

2-رضایت کارکنان تا چه میزان در تحقق اهداف موثر می باشد؟خیلی کم             کم         زیاد         خیلی زیاد

3-مشتری مداری تا چه میزان در تحقق اهداف سازمان موثر می باشد؟

 

رقابت:

تعریف مفهومی:هم چشمی-چشم داشت

تعریف عملیاتی:منظور از رقابت در تحقیق حاضر حفظ و ارتقا سهم بیشتر از بازار و پاسخی است که پاسخگو به سوالات ذیل میدهد.

1-ایا در صنعت خود با شرکتهای دیگر رقابت دارید؟       بلی            خیر

2-ایا رقابت باعث حفظ و افزایش سهم بازار می گردد؟    بلی            خیر

3-رقابت تا چه حد باعث حفظ سهم بازار می گردد؟     کم        متوسط             زیاد

 

تعهد:

تعریف مفهومی:عهد نو کردن-عهد بستن-پیمان بستن

تعریف عملیاتی:عهد بستن برای انجام وظایف به نحو مطلوب و پاسخی است که پاسخگو به سوالات ذیل میدهد.

1-ایا به انجام وظایف خود تعهد دارید؟    بلی           خیر

تعهد به عمل به چه میزان در انجام وظایف در وقت مناسب موثر است؟   کم         متوسط        زیاد

 

وحدت:

تعریف مفهومی:یگانگی

تعریف عملیاتی:یعنی همه کارکنان سازمان در راستای اهداف سازمانی به صورت متحد عمل نمایند.و پاسخی است که پاسخگو به سوالات ذیل میدهد.

1-شناخت اهداف سازمان توسط کارکنان تا چه میزان به تحقق انها کمک میکند؟  کم       متوسط      زیاد

2-ایا مدیران شرکت اهداف شرکت را به خوبی برای کارکنان تبیین کرده اند؟   بلی     خیر

3-کارکنان شرکت به چه میزان به اهداف شرکت متعهد هستند؟    خیلی کم     کم     زیاد    خیلی زیاد

 

ابتکار:

تعریف مفهومی:تازه یابی-اختراع

تعریف عملیاتی:ابتکار عمل یعنی راه و روش جدید برای تحقق بهتر اهداف سازمان و پاسخی است که پاسخگو به سوالات ذیل میدهد.

1-به کاربردن شیوه های جدید تا چه میزان در موفقیت سازمان تاثیر دارد؟  کم     متوسط       زیاد

2-ایا محیط سازمان به ایجاد ابتکار عمل در سازمان توجه دارد؟   بلی       خیر

3- نواوری در سازمان تا چه میزان مورد حمایت قرار میگیرد؟    کم      متوسط       زیاد

+ نوشته شده در  شنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 9:28  توسط توحیدلو  | 

. عنوان:گرایش اعتیاد درنوجوانان و جوانان در خانواده های محروم بی بضاعت

 

  واحد تحلیل:خانواده های محروم

 

سطح تحلیل:خرد

 

واحد مشاهده:نوجوانان و جوانان

 

روش نمونه گیری:بدلیل اینکه جامعه ی آماری کوچک می باشد و همچنین بدست آوردن لیست تمام افراد مورد  تحقیق هزینه ی بسیار زیادی نمیبرد و می توان براحتی آن لیست را تهیه نمود (چارچوب نمونه گیری)و همه ی عناصر نمونه گیری راطبق روش واحدی در جریان انتخاب شدن قرار میدهیم در نتیجه از روش نمونه گیری ساده استفاده می کنیم.

 

روش تحقیق:چون در این تحقیق می خواهیم بطور سازمان یافته به بررسی و شناخت وضع و مسیله ی اجتماعی چون اعتیاد بپردازیم وهمچنین در این تحقیق باید از بررسی های کتابخانه ای و پرسشنامه و مصاحبه ومشاهده استفاده کنیم لذا روش تحقیق ما روش میدانی می باشد.

+ نوشته شده در  شنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 2:17  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

پرسش نامه:

با عرض سلام خدمت شما دوست عزیز

پرسش نامه ای که در دست شماست با هدف بررسی علل ناسازگاری نوجوانان با خانواده شان طراحی شده است.از شما نوجوانان عزیز خواهشمند است با پاسخ های صادقانه ی خود به سوالات اینجانب را در یافتن راه حل برای این موضوع یاری کنید.قبلا نهایت تشکر را از شما دارم.

در صورت تمایل قسمت مشخصات را پر کنید

سن:            جنسیت:               میزان تحصیلات:                     

 1. آیا خانواده شما را زمینه های مختلف درک می کنند؟ بله :                خیر:
 2. شما تا چه حد اجازه دارید با دوستانتان در ارتباط باشید؟خیلی زیاد:    زیاد:     متوسط:             کم:          خیلی کم:
 3. به میزان درک والدین از خود از ۲۰-۰ چه نمره ای می دهید؟
 4. رابطه ی شما با خواهروبرادرانتان در چه سطحی است؟ خیلی خوب:      خوب:     متوسط:       ضعیف:      خیلی ضعیف:
 5. آیا والدین با ظاهر و شیوه ی لباس پوشیدن شما مخالفت می کنند؟ بله:      خیر:    گاهی اوقات:
 6. شما تا چه حد از امکانات رفاهی مثل دوچرخه و تلفن همراه برخوردارید؟بالا: متوسط: ضعیف:
 7. اعتماد به نفس شما در چه حدی است؟بسیارخوب: خوب:  متوسط:  ضعیف:  خیلی ضعیف:
 8. آیا والدین شما با استفاده ی مکرر و بیش از حد شما از رایانه مخالفت می کنند؟ بله:                     خیر:                     گاهی اوقات:
 9. آیا اهل ورزش هستید؟ بله:     خیر:           گاهی اوقات:
 10. درصورت پاسخ مثبت به سوال قبل چند بار در هفته ورزش مورد نظر را انجام می دهید؟           ۱بار:      بین ۵-۲ بار:            بیش از ۵بار:
 11. چند ساعت در هفته به مطالعه ی غیر درسی می پردازید؟کمتر از۱ساعت:                            بین ۳-۱ساعت:              بیش از ۳ ساعت:
 12. در صورت مواجه شدن با مشکلی ترجیح می دهید آن را با چه کسانی درمیان بگذارید؟              خانواده:       دوستان:         هیچ کدام:

 

+ نوشته شده در  شنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 1:40  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 23:54  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

با عرض سلام و خسته نباشید

این پرسشنامه در رابطه با تحقیق در زمینه پی بردن به تأثیر رضایت مشتری بر میزان موفقیت یک شرکت طراحی شده است.به منظور رسیدن به نتیجه ای مطلوب و واقعی لطفاً با به دقت و صحیح پاسخ دادن به سؤالات ما را یاری نمائید.

 • سن ..............
 • جنسیت:  مرد............                      زن .............. 
 • میزان تحصیلات: ................
 • میزان درآمد:    زیاد....             متوسط........              کم............

نحوه آشنایی شما با شرکت چگونه بوده است؟ ......................................................

۱-کیفیت محصولات تا چه حدی با انتظارات شما مطابقت دارد؟

   خیلی زیاد            زیاد              متوسط                 کم                  خیلی کم

۲-نوع بسته بندی محصول تا چه میزان راضی کننده است؟

  خیلی زیاد            زیاد              متوسط                 کم                  خیلی کم

۳-آیا استانداردهای لازم برای تضمین کیفیت محصول توسط شرکت ارائه شده است؟

  خیلی زیاد            زیاد              متوسط                 کم                  خیلی کم

۴-تا چه حدی اطلاعات کافی و درست در خصوص وضعیت کالاهای موجود توسط شرکت به شما داده شده است؟

  خیلی زیاد            زیاد              متوسط                 کم                  خیلی کم

۵-برخورد کارکنان فروش با شما چگونه است؟

  خیلی خوب            خوب              متوسط                 بد                  خیلی بد

۶-نحوه پاسخگوئی مسئولین شرکت در مواقع بروز مشکلات چگونه است؟

 خیلی خوب            خوب              متوسط                 بد                  خیلی بد

۷-میزان رضایت شما از پاسخ گوئی به شکایات توسط شرکت چقدر است؟

  خیلی زیاد            زیاد              متوسط                 کم                  خیلی کم

۸-اطلاع رسانی و خدمات رسانی شرکت تا چه حد میزان رضایت شما را جلب می کند؟

  خیلی زیاد            زیاد              متوسط                 کم                  خیلی کم

۹-ارائه خدمات پس از فروش شرکت تا چه حدی می باشد؟

  خیلی خوب            خوب              متوسط                 بد                  خیلی بد

۱۰-تسهیلات ارائه شده شرکت تا چه حد بر میزان خرید شما می افزاید؟

  خیلی زیاد            زیاد              متوسط                 کم                  خیلی کم

۱۱-سرعت تحویل کالا توسط شرکت به شما چقدر است؟

  خیلی زیاد            زیاد              متوسط                 کم                  خیلی کم

۱۲-تا چه میزان قیمت در مقابل کالا(یا خدمات) که به شما ارائه می شود مناسب است؟

  خیلی زیاد            زیاد              متوسط                 کم                  خیلی کم

۱۳-شرکت تا چه حد به میزان رضایت شما از محصول (یا خدمات) توجه می کند؟

  خیلی زیاد            زیاد              متوسط                 کم                  خیلی کم

۱۴-شرکت تا چه میزان در برابر انتقادات شما در رابطه با عملکرد آن انعطاف پذیر است؟

  خیلی زیاد            زیاد              متوسط                 کم                  خیلی کم

۱۵-متنوع بودن محصولات تا چه حدی اشتیاق شما را برای خرید تحت تأثیر قرار می دهد؟

  خیلی زیاد            زیاد              متوسط                 کم                  خیلی کم

۱۶-در صورت وقوع تأخیر در ارسال کالا شرکت تا چه میزان پاسخگو است؟

  خیلی زیاد            زیاد              متوسط                 کم                  خیلی کم

۱۷-تا چه حد اطمینان از مرغوب بودن و کیفیت مطلوب کالای شرکت دارید؟

  خیلی زیاد            زیاد              متوسط                 کم                  خیلی کم

۱۸-آیا اقدامات مؤثری از سوی شرکت در زمینه جلب رضایت شما صورت گرفته است؟

 خیلی زیاد            زیاد              متوسط                 کم                  خیلی کم

۱۹-میزان انعطاف پذیری شرکت در برابر خواسته های شما چقدر است؟

  خیلی زیاد            زیاد              متوسط                 کم                  خیلی کم

۲۰-آیا از میزان قیمت کالاها راضی هستید؟

  خیلی زیاد            زیاد              متوسط                 کم                  خیلی کم

۲۱-آیا خرید این شرکت را به افراد دیگر توصیه می کنید؟

 

     * با توجه از توجه شما*

 

 

 

 

 

          

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 22:30  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

پرسشنامه

با عرض سلام خدمت شما پاسخگوی گرامی، اینجانب نیلوفر کاظمی دانشجوی مقطع کارشناسی در رشته حسابداری ، به دنبال علل مهاجرت دانشجویان ممتاز به خارج از کشور هستم. این پرسشنامه جهت مشخص شدن این عوامل طراحی شده است، لذا خواهشمندم با پاسخ دهی دقیق خود من را در این امر یاری فرمایید.

1- جنس :    مذکر          مونث

2- سن :      زیر 20 سال             بین 20 تا 30 سال                 بالای 30 سال

3- وضعیت تاهل :    مجرد            متاهل

4- مدرک تحصیلی :   دیپلم        فوق دیپلم          لیسانس          فوق لیسانس          دکترا و بالاتر

5- نوع د انشگاه محل تحصیل :    روزانه/شبانه        غیر انتفاعی        پیام نور       آزاد          سایر

6- آیا مسئولین دانشگاهها و دولت تا به حال شما را به ادامه کارتان تشویق کرده اند ؟

خیلی کم              کم                متوسط            زیاد            خیلی زیاد

7- آیا دولت هر ساله مبلغی را برای کارهای پژوهشی به دانشگاهها اختصاص می دهد؟

خیلی کم          کم                متوسط            زیاد            خیلی زیاد

8- آیا تمام مبلغ تخصیص داده شده به پژوهش صرف امر پژوهش می شود؟

 بله                              تا حدودی                             خیر

9- آیا دانشجویان بابت انجام کارهای پژوهشی در آمدی هم دریافت می کنند ؟

بله                              تا حدودی                              خیر

10- آیا مسئولین دانشگاهها به ایده های شما در رابطه با انجام تحقیقات توجهی دارند؟

بله                             تا حدودی                               خیر

11- آیا مقامات ذی صلاح شما را در امر تحقیق و پژوهش پشتیبانی می کنند؟

بله                             تا حدودی                               خیر

12- آیا مقامات ذی صلاح هدایا و جوایزی به شما بابت کسب رتبه های برتر داده اند ؟

خیلی کم          کم                متوسط            زیاد            خیلی زیاد

13- آیا مدرک تحصیلی و ممتاز بودن شما باعث شد تا شما سریع تر به بازار کار جذب شوید؟

بله                            فرقی نداشت                                خیر

14- آیا شغل مناسب، متناسب با مدرک تحصیلی شما در کشورتان وجود دارد ؟

بله                            خیر                                        نوع شغل برایم فرقی ندارد

15- اگر قصد مسافرت کردن به خارج را داشته باشید هدف شما از مسافرت به خارج چه می باشد؟

تحصیلات تکمیلی                      شغل و زندگی                   سایر

16- آیا علاقه مند به ادامه تحصیل در خارج از کشور هستید ؟

بله                                   خیر                           بستگی به شرایط دارد

 

سوالات مصاحبه:

1-به نظر شما فرار مغزها چه پیامدهایی برای کشور دارد؟

2- به نظر شما دانشجویان چه کاستی هایی در کشور خود می بینند که به فکر مهاجرت می افتند ؟

3- به نظر شما دولت و مسئولین دانشگاهها چگونه می توانند از رفتن دانشجویان ممتاز به خارج از کشور جلوگیری کنند؟

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 21:31  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

عنوان: بررسی تأثیر رضایت مشتری بر میزان موفقیت یک شرکت

بیان مسئله:امروزه با رقابت تنگاتنگ سازمان هاو ارتقاء کیفیت محصولات آنهابرخی از این سازمانها در مقایسه با رقبای خود از موفقیت بیشتری برخوردار هستند.

اهداف تحقیق:هدف از این تحقیق این است که بتوان با افزایش میزان رضایت مشتری زمینه به موفقیت رسیدن یک شرکت را فراهم کرد. 

ضرورت تحقیق:۱-پیشی گرفتن از رقبا در بازار۲-کسب سود هر چه بیشتر۳-افزایش میزان فروش

سوال اصلی تحقیق: آیا رضایت مشتری بر میزان موفقیت یک شرکت مؤثر است؟

پیشینه تجربی:

در خصوص ارتباط با مشتریان در طول اعصار گذشته دیدگاههای متفاوتی حاکم بوده است .

 در دهه 30 این اعتقاد جاری بود که باید" سر مشتری را کلاه گذاشت "، به عبارتی حقی برای مشتری قائل نبودند و مشتری حق انتخاب نداشت ، دهه 60 این دیدگاه کم کم به فراموشی سپرده شد و جای خود را به شعار " حق با مشتری است" داد. در این عرصه مشتری حق انتخاب داشت و کسی دیگر به خود جسارت آن را نمی داد تا برسر او کلاه بگذارد و رقابت بین سازمانها در رفع نیازهای مشتری تشدید شد . دهه 90 شعار " مشتری پادشاه است " مطرح گردید. در این برهه مشتری گرداننده و شرط اصلی وجود و بقاء سازمانها و موسسات تلقی می گردید. اما امروز شعار دیگری در کسب و کار و تجارت مطرح شده که توانسته است افق های جدیدی را بر روی شرکتها و موسسات بگشاید و آن شعار " مشتری شریک شماست" می باشد.فلسفه مديريت نوين رضايت مشتري را به عنوان يكي از شاخص‌هاي اساسي عملكرد و تعالي سازماني در نظر مي‌گيرد. علاوه‌بر اين رضايت مشتري مي‌تواند با ايجاد انگيزه در كليه كاركنان سازمان، بهره‌وري را افزايش دهد. در این مسیر اولین قدم شناسایی مفاهیم مرتبط با مشتریان ،روش های تعیین نیازها و خواسته ها ، روش های اندازه گیری رضایت آنان و راهکارهای بهبود آن است و نیز بیان آنچه در این راه درجهان همواره شده و با درس گرفتن از آن در تعالی سازمانها می توان بکار گرفت.

پیشینه نظری:

مشتریان، مردم یا عملیاتی هستندکه محصــــول یا نتایج یک عملکرد را مصرف می کننــــد یا به آنها نیاز دارند و از آنها بهره می برند. چون هر عملکردی در یک سازمان به یقین دارای هدفی است، بنابراین، مشتریانی دارد (برنیکرهوف و درسلر، 1377، ص 33).

 در شرایط کسب  و کار امروزی ورقابت شدید بر سر جذب مشتریان ، قدرت از فروشنده به مشتری  و از تولید کننده  و ارائه دهندگان خدمات به مصرف کنندگان انتقال یافته است و این جابجایی قدرت باعث شکل گیری وتغییر روابط موجود میان سازمانها و شرکتها با مشتریان شده است(داوود حسنی،کارشناس ارشدمدیریت دولتی،صفحه1و2،1385)

sکاپلال و نورتول در سنجش عملکرد سازمان دیدگاه مشتری را مهمترین دیدگاه دانسته و پیترز و واترمن دانستن نیازهای مشتریان را از خصوصیات سازمانهای موفق بیان کرده اند و در دیدگاه سیستمی نیز بررسی و چگونگی رضایت و وفاداری مشتریان ازمهمترین شاخصهای سلامت سازمان به حساب می آید (جباری، 1379، ص 29).

مدیریت سازمان باید با بهره گیری ازروشهای مختلف جمع آوری اطلاعات و بکارگیری سیستمهای اطلاع رسانی نسبت به تعیین و دریافت تمایلات و نیازها وخواسته های مشتریان اقدام نموده و ازاین طریق مشتریان خود بخصوص بهترین  و پربازده ترین آنها راحفظ می کند.(فخرطاولی،صفحه 39،1377)

امروزه سازمانهای تولیدی یا خدماتی، میزان رضایت مشتری را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می کنند واین روند همچنان درحال افزایش است. اهمیت مشتری و رضایت او چیــزی است که به رقابت در سطح جهانی برمی گردد. چنانکه در جایزه ملی کیفیت مالکم بالدریج چیزی حدود 30 درصد از کل امتیازها را میزان رضایت مشتریان تعیین می کند. دراین میان مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) نیز از این مهم غافل نبوده، در بطن خود نوعی نگرانی را در برآوردن هرچه بیشتر نیازها وانتظارات مشتریان تا سرحد رضایت کامل آنها به همراه دارد (جعفری و فهیمی، 1379، ص۵۳).

 جورج گرين" در كتاب خود به (نام تامين رضايت مشتري )يك قانون طلايي ارائه كرده و  گفته است: مواظب مشتريان خود باشيد، زيرا اگر چنين نكنيــد، كس ديگري اين كار را انجام خواهد داد

 اندیشمندان مدیریت وبازاریابی نسخه حفظ مشتری وشیوه های صحیح ارتباط باآنها راتحت عنوان" مدیریت ارتباط با مشتری" تجویز می کنند که ازجمله مزایای آن می توان به افزایش رشد درآمد(به خاطرافزایش رضایت مشتری)،کاهش هزینه های توزیع وفروش وحداقل سازی هزینه های پشتیبانی ازآنان اشاره کرد(منبع:کتاب مدیریت ارتباط با مشتری،شعبان الهی، حیدری،صفحه2مقدمه،1384)

سوال های فرعی تحقیق:

۱-آیا رفتار درست کارکنان یک شرکت با مشتری باعث افزایش کیفیت محصولات میشود؟

۲-آیا کیفیت بالای خدمات و محصولات منجر به مراجعه بیشتر مشتریان مرد میشود؟

۳-ایا ارتباط صحیح با مشتری در افزایش فروش نقش دارد؟

۴-آیا رضایت مشتری بر روی ارائه بهتر خدمات و محصولات نقش دارد؟

۵-آیا بین نحوه برخورد کارکنان با مشتری رابطه معنا داری وجود دارد؟

فرضیه ها و متغیرهای تحقیق:

فرضیه۱: رفتار درست کارکنان یک شرکت درارتباط با مشتری منجربه افزایش کیفبت محصول وخدمات میگردد.

متغیر مستقل:رفتار درست با مشتری

متغیر وابسته:کیفیت محصول

متغیر کنترل:یک شرکت

متغیر مداخله گر:انگیزه بیشتر کارکنان

فرضیه۲:کیفیت بالای ارائه خدمات منجربه انگیزه مراجعه بیشتر مشتریان مرد می شود.

متغیر مستقل:کیفیت بالای خدمات

متغیر وابسته:انگیزه مراجعه

متغیر کنترل:مشتری مرد

فرضیه۳:ارتباط صحیح با مشتریان زن باعث افزایش فروش محصولات میشود.

متغیر مستقل:ارتباط صحیح

متغیر وابسته:فروش

متغیر کنترل:مشتریان زن

متغیر مداخله گر:افزایش رضایت مشتری

فرضیه۴:رضایت مشتری با طبقه اجتماعی متوسط برروی ارائه بهترمحصول و خدمات نقش دارد.

متغیر مستقل:رضایت مشتری

متغیر وابسته:ارائه بهترمحصول و خدمات

متغیر تعدیل کننده:طبقه اجتماعی متوسط

متغیر مداخله گر:افزایش توقعات بیشتر مشتری

فرضیه۵:بین نحوه برخورد کارکنان با مشتری با تحصیلات دانشگاهی رابطه معناداری وجوددارد.

متغیر مستقل:نحوه برحورد

متغیر وابسته:مشتری

متغیر کنترل:تحصیلات دانشگاهی

تعاریف مفهومی:

مشتری:مشتریان، مردم یا عملیاتی هستندکه محصــــول یا نتایج یک عملکرد را مصرف می کننــــد یا به آنها نیاز دارند و از آنها بهره می برند.

کیفیت محصول:درجه ای که یک محصول با انتظارات مشتری و مشخصات ارائه شده تطبیق دارد.

کیفیت خدمات:قضاوت ونتیجه گیری مشتریان که ناشی از مشاهدات انهاست را کیفیت خدمات میگویند.

ارتباط با مشتری: تلاشی برای دستیابی و شناسایی و نگهداری و ساخت شبکه ارتباطی با مصرف کننده های شخصی و تقویت مداوم ان شبکه برای سود دو طرفه است.

تعاریف عملیاتی:

مشتری:کسی که خدمات یا کالایی باید به او ارائه شود.

کیفیت محصول:میزان دار بودن کالا از استاداردهای لازم و بسته بندی مناسب و به کارگیری مواد مرغوب در ساخت کالا

کیفیت خدمات:بررسی درخواست های مشتریان و نحوه انجام این درخواست ها .

ارتباط با مشتری:برخورد کارکنان با مشتری و پاسخگویی به مشتری در مقابل بروز مشکلات و پاسخ گوئی به شکایات

افزایش فروش:اندازه گیری سود وفروش خالص و فروشهای منظم

واحد تحلیل:شرکت هاو سازمانهای تولیدی 

سطح تحلیل:میانه

واحدمشاهده:مشتریان شرکت های خصوصی

روش تحقیق:

روش تحقیق پیمایشی (survey) است .این تحقیق را می توان توصیفی دانست که ازنوع پیمایشی بوده وبه توصیف ویژگی های جامعه آماری شامل ماهیت شرایط ،رابطه وچگونگی ارتباط بین آنها می پردازد.

روش نمونه گیری:

روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای است.دلیل استفاده از این روش این است که تهیه چاچوبی که نام همه عناصر جامعه را در بر داشته باشد سخت و تا حدودی غیر ممکن و پر هزینه است. 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 21:5  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

اصلاح روش ها

رابطه ی بین ناسازگاری نوجوانان با خانواده

واحد تحلیل :نوجوانان

سطح تحلیل:خرد

واحد مشاهده:خانواده

روش نمونه گیری:چون جامعه همگن و کوچک است و همچنین به دلیل اینکه تعداد افرادی که به صورت تصادفی برای پاسخ گو یی به پرسش نامه انتخاب می شوند محدود است و نتایج قابل تعمیم به جوامع دیگر نیست از روش تصادفی ساده استفاده می کنیم.

روش تحقیق:  چون قصد داریم از پرسش نامه استفاده کنیم و همچنین موضوع انتخاب شده یکی از نیاز های روز جامعه است از بین روش های تحقیق از روش پیمایشی استفاده می کنیم.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 20:34  توسط دانشجویان کلاس اول  | 


 موضوع1: تاثیر شرایط محیطی بر رشد شخصیتی افراد
بیان مساله:پی بردن به این امر که با تغییر شرایط محیطی می توان در جهت رشد شخصیتی افراد گام اساسی برداشت.
موضوع2: تاثیر خواب و تغذیه بر وزن افراد    
بیان مساله:با توجه به اینکه افزایش وزن یکی از مهم ترین دغدغه های افراد شده بررسی عوامل موثر بران برای کنترل این امر ضروری می باشد.
موضوع3:بررسی تفاوت های فیزیولوژیک بیماران روانی با افراد عادی
بیان مساله:کارکردهای فیزیولوژیک بیماران روانی با افراد عادی متفاوت است،بررسی این تفاوت ها در شناخت انان و بیماری شان به ما کمک می کند.
موضوع4:بررسی تاثیر گرسنگی بر پرتوانی فرد
بیان مساله:فرد در هنگام گرسنگی نمی تواند فعالیت های روز مره ی خود را به طور کامل انجام دهد اگاهی از اینکه فرد در شرایط خاص چقدر میتواند با وجود گرسنگی به زندگی خود ادامه دهد در شناخت سیستم بدن به ما کمک می کند.
موضوع5(موضوع اصلی): تاثیر دروغ گویی بر ایجاد تغییر در حرکات بدنی
بیان مساله:مشکل دروغ گویی این است که ذهن نیمه خود اگاه به طور خودکار و مستقل از دروغ کلامی ما،عمل می کند.بنابراین زبان بدنمان ما را افشا می کند، به همین خاطر مردمی که به ندرت دروغ می گویند فارغ از اینکه چقدر متقاعد کننده به نظر ایند،به اسانی دستشان رو می شود این مردم لحظه ای که شروع به دروغ گویی می کنند ،بدنشان پیام های متناقض ارسال می کند و این باعث می شود شنونده احساس کند ان ها راست نمی گویند.در طی دروغ گفتن ،ذهن نیمه خود اگاه ،نیرویی عصبی ارسال می کند که به شکل اشاره ای مغایر با انچه شخص می گوید ظاهر می شود بنابراین ایا از حرکات بدنی و اشاره های غیر کلامی می توان به طور قطعی فهمید که فرد در حال دروغ گفتن است؟یا خیر؟
پیشینه ی نظری:قدیمی ترین تقسیم بندی ساختار انسانی مربوط به فلسفه ایورودا است که بیش از پنج هزار سال قدمت دارد در این فلسفه،بدن فیزیکی انسان ،مدخلی است به انچه که بدن کوانتوم مکانیکی انسان می نامیم و طبق این فلسفه همگی ما گرایش داریم که بدن خود را به منزله ی پیکره ای منجمد ،قالبی ،ثابت و متشکل از ماده بنگریم ولی در حقیقت ،بدن ما مثل رودخانه ای است که دائما در حال دگرگونی است و الگوهای شعور در ان جریان دارد.شناخت انسان و ابعاد شخصیت او مساله ای است که همواره ذهن دانشمندان روانشناس و نظریه پردازان شخصیت را به خود مشغول ساخته است .بر اساس مشکلاتی که بشر از گذشته تا حال به چشم دیده از جمله شرایطی که فرد همواره با ان روبرو بود:ان زمان که فرد خود را فریب خورده نقابهای دیگران می بیند و ناتوانی اش در تشخیص افراد ،انچه که زیر نقابهایشان پنهان کرده اند و سنجش ان با معیارهای خویش ،هماهنگی  یا عدم هماهنگی انها باشخصیت و منش خود ،احساس ناتوانی امیخته با خشم از تباهی را ایجاد می کرد.
پیشینه ی تجربی:ارتباط چشمی کسی که دروغ می گوید خیلی کم است یا اصلا وجود ندارد.دست ها و پاها تقریبا به بدن می چسبند و فرد فضای کم تری اشغال می کند ممکن است فرد دستش را به طرف صورت یا گلویش ببرد اما در مجموع ،این تماس فقط به همین قسمت های بدن محدود می شود.همچنین احتمال اینکه با کف دستش سینه اش را لمس کند ضعیف است.اگر بخواهد وانمود کند که جوابها یش لحظه ای و بدون نقشه قبلی اند ،ممکن است کمی شانه اش را بالا بیاندازد.وقتی فردی از اشاره ی دست بر صورت استفاده می کند،همیشه به معنای دروغ گویی نیست با این حال نشان می دهد که ان فرد ممکن است در حال فریب دادن شما باشد.با مشاهده ی بیشتر حرکات او می توانید ظن خود را تایید کنید.مهم است که نباید اشاره های دست بر صورت را مجزا تعبیر کرد.دکتر دسموند موریس گفته است که محققان امریکایی ،پرستارانی را مورد سنجش قرار داده که به ان ها دستور داده بودند در مورد سلامت بیمارانشان در نقش درمانگر به ان ها دروغ بگو یند،پرستارانی که دروغ گفته بودند نسبت به ان هایی که واقعیت را بیان کرده بودند، اشاره های دست بر صورت بیشتری داشتند.

سوال تحقیق1:ایادروغ گویی بر ایجاد تغییر ات بدنی در افراد موثر است؟
سوال تحقیق2:ایا استرس در جوانان باعث دست پاچگی هنگام انجام فعالیت ها می شود؟
سوال تحقیق3:ایا هنگام دروغ گفتن محدودیت در حرکات بدنی ایجاد می شود؟
سوال تحقیق4:ایا صرفا استفاده از شوخی و گوشه و کنایه توسط فرد دروغگو موجب جلب اعتماد می شود؟
سوال تحقیق5:ایا تشخیص اشاره های غیر کلامی فریب باعث اتخاذ تصمیمات درست و اساسی می شود؟
فرضیه1:دروغ گویی در افراد باعث ایجاد تغییراتی در حرکات بدنی او میشود.
متغیر مستقل:دروغ گویی         متغیر وابسته:تغییرات در حرکات بدنی
متغیر تعدیل کننده:افراد     متغیر کنترل:سن (جوانی و میانسالی)
متغیر مداخله گر:خستگی،شرایط اب و هوایی
فرضیه2:استرس در جوانان باعث دست پاچگی هنگام انجام فعا لیت ها میشود.
متغیر مستقل:استرس         متغیر وابسته:دست پاچگی هنگام انجام فعالیت ها
متغیر تعدیل کننده:جوانان     متغیر کنترل:سن
فرضیه3:هنگام دروغ گفتن حرکات بدنی محدود شده و خشک و ساختگی به نظر می رسد.
متغیر مستقل:دروغ گفتن      متغیر وابسته:محدودیت و خشک و ساختگی شدن
متغیر تعدیل کننده:حرکات بدنی       کنترل:سن (جوانی و میانسالی)
فرضیه4:استفاده از شوخی یا گوشه و کنایه توسط فرد دروغ گو موجب جلب اعتماد طرف مقابل می شود.
متغیر مستقل:استفاده از شوخی یا گوشه وکنایه     متغیر وابسته:جلب اعتماد طرف مقابل
متغیر تعدیل کننده:فرد دروغ گو         متغیر کنترل:سن(جوانی و میانسالی)
فرضیه5:تشخیص اشاره های غیر کلامی فریب،یکی از مهم ترین مهارت های مشاهده است که باعث اتخاذ تصمیمات درست می شود.
متغیر مستقل:تشخیص اشاره های غیر کلامی فریب    متغیر وابسته:اتخاذ تصمیمات درست
متغیر تعدیل کننده:فرد دروغ گو         متغیر کنترل:مهارت مشاهده
هدف تحقیق: پی بردن به میزان صداقت طرف مقابل از طریق مشاهده اشاره های غیر کلامی و حرکات بدنی و اتخاذ تصمیمات درست که درست واساسی بودن این تصمیمات بستگی به حقایقی دارد که زیر بنای این تصمیمات هستند و به طور کلی هدف کشف حقیقت و راه دست یابی به ان است.
ضرورت هدف:اساس یک رابطه ی درست ،خواه رابطه ی شخصی ،تجاری و یا کاری ،بر صداقت و راستگویی است .شکی نیست که دانستن نیت واقعی طرف مقابل ارزشمند است و اغلب باعث صرفه جویی در وقت،پول وانرژی می شود و شما را از ناراحتی در امان نگه می دراد.وقتی شما متوجه نیت واقعی فرد می شوید ،توانایی ان را پیدا می کنید که شرایط را کنترل کنیدیا دست کم کاری کنید که مورد سوءاستفاده قرار نگیرید.
تعریف مفهومی دروغ گویی:سخن ناراست گفتن،به زبان اوردن گفتاری که حقیقت نداشته باشد.
تعریف عملیاتی دروغ گویی:بیان کردن چیزی که حقیقت نداردکه می تواند بر تغییر در حرکات بدنی موثر باشد.
تعریف مفهومی تغییرات حرکات بدنی:ضد سکون،جنبش بدن،اشاره های غیر کلامی بدن
تعریف عملیاتی تغییرات حرکات بدنی:اشاره های غیر کلامی بدن تحت تاثیر دروغ گویی
روش تحقیق:پیمایشی،چون در ارتباط با نیاز جامعه است و در ان کنش و واکنش ها بررسی می شود ،به نکات با معنی توجه شده و از ابزاری مانند پرسشنامه در ان استفاده می شود و در این تحقیق نیز به بررسی تاثیر دروغ بر حرکات بدنی که نمونه ای از مطالعات کنش و واکنش است پرداخته می شود.
ابزار:پرسشنامه
واحد تحلیل:خانواده
سطح تحلیل:خرد
واحد مشاهده:افراد جوان و میانسال خانواده
روش نمونه گیری:تصادفی ساده،چون نمونه گیری ما به طور تصادفی است و همه ی خانواده ها برای انتخاب شانس یکسان دارند.

تهیه کننده :فروغ ارسی

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 20:9  توسط توحیدلو  | 

سوالات پرسشنامه :

سطح اطلاعات شغلی و تحصیلات :

1-تاچه حد تجارب تخصصی کارکنان بیمه در رضایت مشتریان بیمه موثر است ؟

2-تا چه حد شناخت نیاز های اموزشی کارکنان بیمه در رضایت مشتریان موثر است ؟

3-تا چه حد برنامه ریزی اموزشی مناسب برای کارکنان بیمه در رضایت مشتریان موثر است ؟

4-تا چه حد اطلاعات شغلی کارکنان بیمه در رضایت مشتریان موثر است ؟

5-تا چه حد مرتبط بودن رشته تحصیلی کارکنان بیمه در رضایت مشتریان موثر است؟

6- تا چه حد سطح تحصیلی مناسب کارکنان بیمه در رضایت مشتریان موثر است؟

7- به نظر شما جنس کارکنان بیمه در رضایت مشتریان بیمه موثر است ؟

 مهارت های ارتباطی :

8- تا چه حد همکاری جمعی کارکنان بیمه در رضایت مشتریان موثر است ؟

9-تا چه حد عدم تعارض وتنش در بین کارکنان بیمه در رضایت مشتریان موثر است ؟

10-تا چه حد مهارت های ارتباطی کارکنان بیمه در رضایت مشتریان موثر است ؟

12- به نظر شما سن کارکنان بیمه در رضایت مشتریان موثر است ؟

تکریم ارباب رجوع :

13-تا چه حد دارا بودن شرایط فیزیکی مطلوب (دارا بودن سالن انتظار. تناسب دماو بی سر وصدا بودن ) در رضایت مشتریان موثر است ؟

14- تا چه حد نحوه برخورد مناسب کارکنان بیمه در رضایت مشتریان موثر است ؟

اطلاع رسانی در مورد نحوه ارائه خدمات اینترنتی :

15-تا چه حد امکانات اداری شرکت بیمه (خدمات الکترونیکی و بانکی ) در رضایت مشتریان موثر است ؟

16-تا چه حد ارائه راهنمایی های لازم به مشتریان  در رضایت مشتریان موثر است ؟

17-تا چه حد اطلاع رسانی خدمات الکترونیکی (ایمیل .فکس. پیامک ) به مشتریان در رضایت مشتریان موثر است ؟

رعایت قوانین و مقررات :

18-تا چه حد رعایت ضوابط و سلسله مراتب سازمانی توسط کارکنان در رضایت مشتریان موثر است ؟

19-تا چه حد قانون گرایی و رعایت  قوانین و مقررات  توسط کارکنان بیمه در رضایت مشتریان موثر است ؟

20-تا چه حد ظابطه مند کردن عملیات اداری در رضایت مشتریان موثر است ؟

21-تا چه حد رفع نارسایی و ابهامات موجود در قوانین و مقررات در رضایت مشتریان موثر است ؟

رضایت مشتریان :

22-میزان رضایت شما ازخدمات ارائه شده توسط بیمه ایران چقدر می باشد ؟

سوالات مصاحبه :

23-به نظر شما بیمه ایران توانسته است مورد اطمینان و تایید مردم جامه قرار بگیرد ؟

24- به نظر شما با روندی که بیمه ایران دارد ایا میتواند جایگاه خود را در رقابت صنعت بیمه حفظ کند ؟  

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 19:47  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

پرسشنامه

دوستان گرامی این پرسشنامه به منظور بررسی نقش تنبیه و تشویق در تعلیم و تربیت دانش آموزان فراهم آمده است. شما می توانید با پاسخ های مد نظر خود کمک شایانی به ما در نیل به هدفمان کنید. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم.

سن:

میزان تحصیلات:

میزان درآمد سالانه:

شغل:

محل تولد:

جنسیت:

وضعیت تأهل:

منطقه محل سکونت:

منطقه محل تحصیل:

تعداد فرزندان:

جنسیت فرزندان:

 

1- آیا تقویت و تشویق جزء مهارتهای اصلی تدریس است؟

1. همیشه

2. گاهی

3.هرگز

4. به ندرت

 

2- اکنون تشویق دانش آموزان به چه صورتی انجام می گیرد؟

1. کلامی

2. غیر کلامی و فیزیکی

3. فرازبانی

4. کلامی و غیر کلامی

 

3- آیا تشویق در میزان حضور در کلاس و فراهم آوردن فرصت شرکت در فعالیت هایی همچون بازیهای کلامی نقش دارد؟

1. آری

2. خیر

3. به ندرت

4. گاهی

 

4- چه مهارتهایی می تواند به دانش آموزانی که در تکلم مشکل دارند کمک شایان توجه کند؟

1. تحسین

2. صمیمیت

3. تقویت مثبت

4. ارتباط نزدیک

 

5-به نظر شما تنبیه تاثیری در احتمال تکرار رفتار های سزاوار دانش آموزان دارد؟

1. گاهی

2. بله

3. خیر

4. هرگز

 

6- کدامیک از موارد زیر استفاده مثبت از تنبیه می باشد؟

1. محرکی ناخوشایند و آزار دهنده را به دانش آموز پیوند بزنیم.

2. فرد را از حقوق و امتیازات قبلی خودش محروم کنیم.

3. دانش آموز را از کلاس اخراج کنیم.

4. به دانش آموز تکالیف بیش از معمول دهیم.

 

7- طعنه ، تمسخر ، سرزنش و تهدید دانش آموز چه تاثیراتی ایجاد می کند؟

1. باعث می شود دانش آموز رفتار گذشته خود را اصلاح کند.

2. واکنش های هیجانی منفی ایجاد می کند.

3. سعی می کند در رفتار خود تجدید نظر کند.

4. چندان موثر نمی باشد.

 

8- دانش آموزی که پاسخ او با اشتیاق معلم همراه شده است چه عکس العملی نشان می دهد؟

1. خوشحال می شود.

2. هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد.

3. بعدها بیشتر اظهار نظر می کند.

4. تشویق می شود.

 

9- یادگیری مهارتهای جدید در کلاس از طرف معلم به پاداش احتیاج دارد یا به تقویت؟

1. به پاداش به تنهایی

2. به تقویت

3. به پاداش و تقویت

4. به پاداش کلامی

 

10- پاداش های معلمان به دانش آموزان چه نتیجه ای را در پی دارد؟

1. عزت نفس دانش آموزان افزایش می یابد.

2. فرد احساس محبوبیت در بین دانش آموزان می کند.

3. باعث می شود دید مطلوبی از خودشان داشته باشند.

4. فعالیت دانش آموز را در کلاس افزایش می دهد.

 

11- معیار شما برای انتخاب مدرسه فرزندتان چیست؟

1. به امکانات آموزشی، فضا و محیط مدرسه توجه می کنید.

2. به میزان شهریه توجه می کنید.

3. به مجرب بودن کادر آموزشی اهمیت می دهید.

4. به رفتار کادر مدرسه و دبیران با دانش آموزان از طریق پرسش از افراد تحصیل کرده در آن مدرسه دقت دارید.

 

12- برای فرزندتان چه مدرسه ای را بر می گزینید؟

1. مدرسه نزدیک محل سکونت.

2. مدرسه های مشهور شهر.

3. خودتان با تحقیق مدرسه ای را انتخاب می کنید.

4. به هزینه ی شهریه و رفت و آمد توجه می کنید.

 

13-آیا میزان شهریه برای شما مهم است؟

1. بله

2. خیر

3. به ندرت

4. بستگی دارد به ... (ذکر کنید)

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 19:39  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

1-بررسی علل ضعف در سیستم حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ مانند تهران

بیان مسأله:با توجه به جمعیت شهرهای بزرگی همچون تهران وجود انواع وسیله نقلیه عمومی مانند اتوبوس های تندرو مترو و..... هنوز هم مردم از سیستم حمل و نقل عمومی ناراضی بوده و دچار مشکل هستند.

۲-بررسی علل افزایش چشمگیر واردات خارجی

بیان مسأله: امروزه بازارهای اجران مملوء از کالاهای خارجی به خصوص کالاهای چینی بی کیفیت است در صورتی که کالاهای تولید داخلی از کیفیت بسیار بالاتری برخوردار هستند.

۳-رابطه افسردگی کودکان زیر ۱۰سال با اشتغال مادران

بیان مسأله: با توجه به شرایط اقتصادی دنیای کنونی مادران زیادی مجبور به کار در بیرون از خانه هستند و اوقات کمی را با کودکان خود سپری می کنند از طرفی کودکان ۱ تا ۱۰ سال به حضور مادر در خانه نیاز شدیدی دارند.

۴-بررسی تأثیر رضایت مشتری بر میزان موفقیت یک شرکت

بیان مسأله: امروزه با رقابت تگاتنگ سازمان ها و ارتقاء کیفیت محصولات آنها برخی از این سازمانها در مقایسه با رقبای خود از موفقیت بیشتری برخوردار هستند.

هدف تحقیق: هدف از این تحقیق آن است که بتوان با افزایش میزان رضایت مشتری زمینه به موفقیت رسیدن یک شرکت را فراهم نمود.

ضرورت تحقیق:۱-پیشی گرفتن از رقبا در بازار ۲-کسب سود بیشتر ۳-افزایش میزان فروش

۵-تأثیر بسته بندی های متنوع بر میزان فروش محصولات

بیان مسأله: امروزه کالاها در بسته بندی های گوناگون و رنگارنگی در بازار عرضه می گردند و نوع و رنگ بسته بندی کالاها در مغازه ها یا بازار اولین عاملی است که توجه مشتری را به کالا جذب می کند.

هدف تحقیق:هدف از این تحقیق جلب رضایت مشتری و افزایش میزان فروش است.

ضرورت تحقیق: با توجه به بالا بودن رقابت در بازار توجه به بسته بندی کالا برای جلب توجه مشتری اهمیت بسیاری دارد.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 18:57  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

با سلام خدمت استاد گرامی

به نام خدا

پرسشنامه سنجش میزان و نوع  استفاده از تلفن همراه و اثرات آن.

 

دانش آموز عزیزبا سلام

امروزه تلفن همراه با سرعت و شعاع زیادی در میان نسل جدید رشد کرده و تحولی عظیم در موقعیت های مختلف آموزش ، اوقات فراغت و ارتباطات ایجاد کرده است.

پرسشنامه ای که دردست شماست به منظور بررسی میزان ونوع استفاده از تلفن همراه و نگرش شما در مورد مزایا و معایب آن می باشد . در این مطالعه محقق درصدد است که تاثیرات استفاده از تلفن همراه را در میان دانش آموزان مقطع راهنمایی بررسی کند تا بتوان با توجه به اثرات مطلوب و نامطلوب آن راه حل هایی مفید برای استفاده ی درست از آن ارائه داد. تجارب و نقطه نظرات شما در تحقق این مهم، می تواند بسیار سودمند باشد. انتظار می رود با مطالعه دقیق مولفه ها و زدن علامت (×) در مقابل گزینه مورد نظر ، ما را مورد لطف قرار داده و راهنمای تحقیق ما باشید.

محقق: زهرا نفر، رشته حسابداری مقطع کارشناسی از همکاری شما تشکر و قدر دانی می کنم.

 

الف ) مشخصات فردی:

1- سن شما:

2- جنسیت :

پسر                    دختر

3-پایه تحصیلی :

اول                   دوم                 سوم

4- شغل پدر :

کارمند             نظامی              روحانی               کارگر              آزاد

5- شغل مادر:

خانه دار         کارمند

6- میزان تحصیلات پدر شما:

بی سواد       خواندن و نوشتن     زیردیپلم       دیپلم      فوق دیپلم     لیسانس     بالاتر از لیسانس

7- میزان تحصیلات مادر:

بی سواد       خواندن و نوشتن     زیردیپلم       دیپلم      فوق دیپلم     لیسانس     بالاتر از لیسانس

8- میزان درآمد ماهیانه خانواده :( واحد مبلغ هزار تومان)

500-300        700-500       900-700        1100-900     بالاتر از 1100 هزار تومان

9- معدل سال قبل :

 

10- رابطه ی شما با افراد خانواده تان چگونه است؟

بسیار خوب           خوب             متوسط             بد              بسیار بد

 

11- رابطه ی شما با دوستانتان چگونه است؟

بسیار خوب           خوب             متوسط             بد              بسیار بد

 

ب) سولات مربوط به تحقیق:

 

1- آیا تلفن همراه شخصی دارید ؟   بله                     خیر

 

 2- داشتن تلفن همراه را تا چه حد برا ی خود لازم می دانید؟

 

     خیلی زیاد             زیاد             متوسط              کم               خیلی کم   

 

3-  میزان استفاده ی روزانه شما از تلفن همراه چقدر است؟ ( به طور کلی بازیها ، ارسال پیام، تلفن زدن و سایر کارها)

کمتر از نیم ساعت          نیم ساعت           یک ساعت          دوساعت           بیشتر از دو ساعت

 

4- روزانه از تلفن همراه برای موارد زیر تا چه اندازه استفاده می کنید ؟

پیامک فرستادن به افراد:

خیلی زیاد             زیاد             متوسط              کم               خیلی کم   

تلفن زدن به دیگران:

خیلی زیاد             زیاد             متوسط              کم               خیلی کم   

استفاده از انواع بازیهای تلفن همراه:

خیلی زیاد             زیاد             متوسط              کم               خیلی کم   

فرستادن فایل از طریق بلوتوث:

خیلی زیاد             زیاد             متوسط              کم               خیلی کم   

عکس برداری با تلفن همراه :

خیلی زیاد             زیاد             متوسط              کم               خیلی کم   

فیلم برداری با تلفن همراه:

خیلی زیاد             زیاد             متوسط              کم               خیلی کم   

ضبط مکالمات تلفن یا ضبط صدا:

خیلی زیاد             زیاد             متوسط              کم               خیلی کم 

 

5- به نظر شما استفاده از تلفن همراه در پیشرفت تحصیلی شما تا چه حد موثر بوده است؟

خیلی زیاد             زیاد             متوسط              کم               خیلی کم 

 

6- استفاده از تلفن همراه را تا چه حد برا ی موارد آموزشی خود مفید می دانید؟

خیلی زیاد             زیاد             متوسط              کم               خیلی کم

 

7- تا چه میزان با نرم افزارهای ویژه تلفن همراه آشنا هستید؟

خیلی زیاد             زیاد             متوسط              کم               خیلی کم

 

8- تا چه حد علاقه مندی شما به فیلم برداری و عکس برداری باعث خرید گوشی تلفن همراه شده است ؟

خیلی زیاد             زیاد             متوسط              کم               خیلی کم

 

9- داشتن تلفن همراه مدرن و به روز برای شما در چه درجه ای از اهمیت قرار دارد؟

   بسیار پراهمیت           پر اهمیت           متوسط          کم اهمیت            بسیار کم اهمیت

 

10-  داشتن چه تلفن همراهی را ترجیح می دهید؟

- تلفن ساده و ارزان قیمت

- تلفن تا حدی پیشرفته و با قیمت مناسب

- تلفن خیلی پیشرفته و گران قیمت

 

پ) لطفا موارد زیر را به دقت بخوانید و موافقت و مخالفت خود را با علامت (×) مشخص کنید.

 

ردیف

گویه ها

کاملا موافق

موافق

بدون نظر

مخالف

کاملا مخالف

1

معتقدم داشتن تلفن همراه برای همه ی افراد یک مسئله ضروری است.

 

 

 

 

 

2

حتی تصورش را نمی کنم که یک روز بدون گوشی تلفن همراهم باشم .

 

 

 

 

 

3

اگر افراد تلفن همراه داشته باشند سرعت انجام کارهایشان بیشتر می شود

 

 

 

 

 

4

از تلفن همراه فقط برای کارهای ضروری باید استفاده کرد.

 

 

 

 

 

5

استفاده زیاد از تلفن همراه موجب سردرد و خستگی می شود.

 

 

 

 

 

6

معتقدم استفاده بیش ازحد از تلفن همراه برای زندگی خطرناک است.

 

 

 

 

 

7

در روزهایی که تلفن همراهم خاموش است و یا از من دور است احساس نشاط بیشتری می کنم .

 

 

 

 

 

8

بازیها و سرگرمی های تلفن همراه در اوقات فراغت بسیار پر کاربرد است.

 

 

 

 

 

9

تلفن همراه را در ردو بدل کردن فیلم ها و موسیقی ها بسیار مفید می دانم .

 

 

 

 

 

10

افراد با بزرگتر شدن بیشتر به تلفن همراه نیاز پیدا می کنند.

 

 

 

 

 

11

داشتن تلفن همراه مدرن وپیشرفته در جامعه امروز بسیار مهم است.

 

 

 

 

 

12

برای من اهمیت دارد که گوشی مدرن و به روز داشته باشم.

 

 

 

 

 

13

 معتقدم تلفن همراه در امر آموزش بسیار مفید است.

 

 

 

 

 

14

تلفن همراه در پیشرفت تحصیلی من بسیار مفید بوده است.

 

 

 

 

 

15

معتقدم که استفاده از تلفن همراه در کلاس درس موجب حواس پرتی من نمی شود.

 

 

 

 

 

16

اگر ضروری باشد، باید در کلاس درس هم به تلفن همراه پاسخ داد.

 

 

 

 

 

17

استفاده از تلفن همراه موجب افت تحصیلی ام شده است.

 

 

 

 

 

 

18

در روزهایی که تلفن همراهم خاموش است و یا از من دور است تکالیف درسی ام را بهتر انجام می دهم.

 

 

 

 

 

19

ترجیح می دهم که در کلاس درس تلفنم را خاموش کنم

 

 

 

 

 

 

20

آموزش و پرورش باید کلا آوردن گوشی تلفن همراه را به مدرسه ممنوع کند.

 

 

 

 

 

21

مدارس باید استفاده صحیح از تلفن همراه را از دوران ابتدایی به دانش آموزان آموزش دهند.

 

 

 

 

 

 

سوالات مصاحبه :

1- آیا تلفن همراه شخصی دارید ؟   

2- از کدام شبکه ی مخابراتی استفاده می کنید ؟ ایرانسل یا همراه اول .

3- مدل گوشی تلفن همراه شما چیست؟

4- آیا در کلاس درس تلفن همراه خود را خاموش می کنید ؟

5- آیا برای امور آموزشی از تلفن همراه خود استفاده می کنید ؟ در چه مواردی ؟

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 17:7  توسط توحیدلو  | 

با سلام و احترام  

 می دانیم که فرزندان علاوه بر این که هدیه ای از طرف خداوند هستند آینده سازان مملکت به حساب می آیند پس نیاز به تربیت دارند که بخشی از این تربیت در مدرسه و خانواده انجام میشود و از آنجایی که نحوه ارزشیابی آموزش پرورش بر رفتار فرزندان تاثیر می گذارد ما را به انجام این پژوهش با عنوان(تاثیرات ارزشیابی توصیفی بر دانش آموزان مقطع سوم ابتدایی شهر تهران) واداشت. از شما مادر مهربان و معلم دلسوز خواستار یاری ما در انجام این تحقیق هستیم. لازم به ذکر است که به جهت اطمینان شما عزیزان از محرمانه ماندن اطلاعات لازم به نوشتن نام و نام خانوادگی نیست .

پیشاپیش از همکاری و حسن توجه شما کمال تشکر را داریم.

 جنسیت:                                                  سن:        

 شغل:                                    میزان تحصیلات:    

                                                                                                                                                                      

پرسشنامه مادران:

1- شب قبل از امتحان فرزندم دچار .......... می شود.

الف) بی خوابی   ب) کم خوابی   ج) بد خوابی   د) بدون تغییر

2-روز قبل از امتحان فرزندم دچار............ می شود.

الف)بی اشتهایی  ب) کم اشتهایی  ج)پرخوری  د) بدون تغییر

3- میزان علاقه فرزندتان را در برقراری ارتباط با دیگران چگونه ارزیابی میکنید؟

الف)خیلی زیاد     ب) زیاد      ج)متوسط         د)کم         ه) خیلی کم

4-جدی و ساعی بودن فرزند خود در کارها را چگونه ارزیابی میکنید؟

الف)خیلی زیاد     ب) زیاد      ج)متوسط         د)کم         ه) خیلی کم

5- میزان رغبت فرزندان خود را به درس خواندن چگونه ارزیابی میکنید؟

الف)خیلی زیاد     ب) زیاد      ج)متوسط         د)کم         ه) خیلی کم

6- عدم توجیه شما (مادر) بر نحوه تشویق فرزندتان چه مقدار تاثیر دارد؟

الف)خیلی زیاد     ب) زیاد      ج)متوسط         د)کم         ه) تاثیر نمی گذرد

7- برای تشویق فرزندتان چه مقدار فرق بین نمره 20 و عالی قائل هستید؟

الف)خیلی زیاد     ب) زیاد      ج)متوسط         د)کم         ه)فرقی نمی کند

 

8-فرزند شما چند ساعت را به درس خواندن اختصاص میدهد؟

9-آیا تغییری در رفتار  فرزند خود قبل از امتحان مشاهده میکنید؟ لطفا توضیح دهید.

10-آیا عدم نمره دادن باعث توجیه شما از وضع فرزند خود میشود؟ لطفا توضیح دهید.

 

پرسشنامه معلمان

1-قبل از شروع امتحان دانش آموزان دچار ....... میشوند.

الف) رنگ پریدگی  ب) عرق  ج) لرزش صدا  د) لرزش دست    ه) بدون تغییر

2-مشارکت و فعالیت دانش آموزان خود در کلاس را چگونه ارزیابی میکنید؟

الف)خیلی زیاد     ب) زیاد      ج)متوسط         د)کم         ه) خیلی کم

3-تعامل دانش آموزان با معلم در کلاس را را چگونه ارزیابی میکنید؟

الف)خیلی زیاد     ب) زیاد      ج)متوسط         د)کم         ه) خیلی کم

4-تعامل دانش آموزان با یکدیگر در کلاس را چگونه ارزیابی میکنید؟                                              الف)خیلی زیاد     ب) زیاد      ج)متوسط         د)کم         ه) خیلی کم

5-سرعت عمل دانش آموزان خود در کلاس را چگونه ارزیابی میکنید؟

الف)خیلی زیاد     ب) زیاد      ج)متوسط         د)کم         ه) خیلی کم

6-انجام تکالیف محول شده به دانش آموزان خود را چگونه ارزیابی میکنید؟

الف) عالی    ب)خوب      ج)متوسط       د)ضعیف      ه)خیلی ضعیف                

7-تقلب دانش آموزان خود در سر جلسه امتحان را چگونه ارزیابی میکنید؟

الف)خیلی زیاد     ب) زیاد      ج)متوسط         د)کم         ه) خیلی کم

8-توجه دانش آموزان خود در سر کلاس را چگونه ارزیابی میکنید؟

الف)خیلی زیاد     ب) زیاد      ج)متوسط         د)کم         ه) خیلی کم

9- برای تشویق دانش آموزان خود چه مقدار فرق بین نمره 20 و عالی قائل هستید؟

الف)خیلی زیاد     ب) زیاد      ج)متوسط         د)کم         ه)فرقی نمی کند

10- برای تشویق بین دانش آموزان خود چه مقدار فرق میگذارید؟

الف)خیلی زیاد     ب) زیاد      ج)متوسط         د)کم         ه)فرقی نمی کند

 11- حس نزدیکی به یکی از دانش آموزان چه مقدار بر روش شما برای تشویق وی تاثیر دارد؟

الف)خیلی زیاد     ب) زیاد      ج)متوسط         د)کم         ه) تاثیر نمی گذرد

 12- در برخورد با دانش آموزان خود چه مقدار فرق بین نمره عددی و نمره توصیفی   قائل هستید؟

الف)خیلی زیاد     ب) زیاد      ج)متوسط         د)کم         ه)فرقی نمی کند

 13- حس نزدیکی به یکی از دانش آموزان چه مقدار باعث تغییر رفتار شما با او شده است؟

الف)خیلی زیاد     ب) زیاد      ج)متوسط         د)کم         ه) تاثیر نمی گذرد

 

14-آیا تغییری در رفتار دانش آموزان قبل از امتحان مشاهده میکنید؟ لطفا توضیح دهید .

15-آیا مشارکت دانش آموزان با تغییر ارزشیابی تغییر کرده است؟ لطفا توضیح دهید.

16-آیا میزان تقلب کردن دانش آموزان با تغییر ارزشیابی تغییر کرده است؟ لطفا توضیح دهید.

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 16:31  توسط توحیدلو  | 

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}
موضوع: تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کسب و کارهای نوپای بیمه شهر تهران مطالعه موردی: نمایندگی­های بیمه ملت     بیان مساله بنگاه­های اقتصادی نهاد اصلی تولید یک کشور به حساب می آیند که به تولید کالا و ارائه خدمات مورد نیاز یک جامعه مشغول هستند.دراین راستا، یکی از جنبه­های مهمی که در مورد یک بنگاه می­تواند اهمیت پیدا می­کند.موضوع عملکرد و عوامل موثر برآن است.اینکه چرا بنگاه­ها با یکدیگر متفاوت هستند و نقش عوامل اثرگذار در این میان چقدر است همواره از مسائلی است که در موضوع تحقیقات مربوط به بنگاه­ها به چشم می­خورد.این مسئله بخصوص در مورد بنگاه­های کوچک و نوپا ،بدلیل ویژگی­های خاص آنها وآسیب­پذیری بیشتر و نقش مهمی که در ایجاد اشتغال و تولید در جامعه دارند از اهمیت دو چندانی برخوردار است. بر اساس تئوری منبع محور[1] آنچه می­تواند می­تواند بر خروجی­های بنگاه اثرگذار باشد منابع بنگاه و ویژگی­ها و تمایزات آن منابع نسبت به سایر بنگاه­هاست[2].بنابر این دیدگاه منابعی مانند سرمایه­انسانی، مالی و ... برای تمامی فعالان اقتصادی به طور یکسان وجود ندارد و همین تفاوت­ها در امکان و زمان دسترسی به منابع عامل مهمی در برتری بنگاه­ها نسبت به یکدیگر است(همان). وقتی با رویکرد منبع­محور به کسب­وکارها نگاه شود نقش کلیدی در رشد یا افول بنگاه­ها منابع آن و ویژگی­های آن منابع است. یکی از مفاهیم جدید که از جامعه شناسی وارد ادبیات اقتصاد شده است، مفهوم سرمایه اجتماعی است. بوردیو اولین کسی بود که مفهوم سرمایه اجتماعی را به عنوان سرمایه اقتصادی مطرح کرد. اهمیت این مفهوم جدید ازین جهت است که سرمایه اجتماعی بعنوان یک منبع استراتژیک و نامشهود در روابط اجتماعی نهفته است و می­تواند تبادل اطلاعات،شناسایی ایده­ها، فعالیت­ها و امکان دستیابی به مزیت­های رقابتی را تسهیل کرده و بالا ببرد. سرمایه­اجتماعی از آنجاکه جزء دارایی­های نامشهود یک بنگاه است و در دل ارتباطات وتعاملات بین افراد وجود دارد برعکس منابع مادی به سادگی قابل اندازه­گیری و سنجش نیست و بهمین خاطر مطالعه روی تاثیرات وجود چنین سرمایه­ای در بنگاه­ها نیز آسان نیست. اما در دنیای رقابتی امروز که بقاء و شکست شرکت­ها به سادگی اتفاق می­افتد توجه به عواملی که باعث پایداری و عملکرد بهتر کسب­و کارها می­شود اهمیت بیشتری پیدا کرده است.همانطور که گفته شد وقتی سرمایه­اجتماعی بعنوان یک منبعِ درون روابط افراد تعریف می­شود بنابر رویکرد منبع محور باید اثرات آن در عملکرد بنگاه دیده شود.مساله اصلی این تحقیق نیز برپایه همین ارتباط است و درآن تلاش می­شود تاثیر سرمایه اجتماعی بر روی عملکرد کسب و کارهای بیمه شهر تهران سنجیده شود. تعیین میزان تاثیر سرمایه­اجتماعی بر عملکرد کسب­وکارها،برای فعالان اقتصادی و کارآفرینان باعث می­شود نیروی انسانی علاوه بر کارکردهای عادی و سنتی که برای آن وجود دارد،بعنوان عاملان اصلی ایجاد و رشد سرمایه­اجتماعی در نظر گرفته شده و از جنبه­هایی دیگری نیز به آنان نگریسته شود.بعلاوه اهمیت موضوعاتی چون اعتماد بین کارکنان سازمان،حضور در شبکه­ها و پیوندهای شبکه­ای در تعالی سازمان­ها و لزوم توجه به این مولفه­های سرمایه­اجتماعی از نتایج بعدی این تحقیق است. جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق نمایندگی­های شرکت بیمه ملت است. این شرکت بزرگترین بیمه خصوصی(از نظر سرمایه) است و به دلیل خصوصی بودن از امتیازات شرکتهای بیمه دولتی برخوردار نیست.         پیشینه ی نظری 7.   سابقه پژوهش: 7-1.ادبیات مفهومی ونظری مرتبط متغیرهای تحقیق تفاوت در عملکرد بنگاه­ها همواره از مسائل مورد توجه محققان بوده است (راملت و همکاران،1991)[ آنها به دنبال شناسایی عوامل تاثیر­گذار دراین تفاوت در عملکردها بوده­اند. براي اين موضوع دو رويكرد تئوريك وجود دارد.يكي رويكرد  منبع محور  و ديگري رويكرد رابطه­اي. دیدگاه منبع محور در بنگاه بر روی قابلیتهای بنگاه متمرکز است. يك بنگاه مجموعه­اي از منابع فيزيكي، انساني و سازماني است.این دیگاه بنگاه را مخزنی از منابع می بیند که شامل منابع حیاتی نامشهودی است که می­تواند مزیت رقابتی یا منفعت اقتصادي برای بنگاه ایجاد کند(بارني،1991).رويكرد منبع محور روي منابع توليد تمركز دارد تا بتواند به اين سوال پاسخ دهد كه چرا شركت­هاي موفق مي­توانند منافع اقتصادي خود را در طول زمان حفظ كنند. اگر منابع يك شركت وي‍ژگي­هایی داشته باشند كه ديگر بنگاه­ها از آن بي­بهره باشند،اين منابع در كسب وكار مي­توانند منجر به عملكرد بهتر و مزيت رقابتي بالاتر ­شود(چيشلم و نيلسون،2009).از این دیدگاه منابعي که به راحتي قابل خريد نيستند و بدست آوردن آنها مستلزم فرآيندهاي زمانبر يا تغييرات وسيع در سازمان­ است مي­تواند منبع منحصر به فردي براي بنگاه باشد وعملكرد متفاوت بنگاه­ها بستگي به نوع منابع منحصربه فرد و قابليتهاي هر كدام از بنگاه­ها دارد(كنرو پراهالاد،1996) داير و سين](1998)در تبيين ديدگاه رابطه­اي اینطور بحث می­کنند که منابع حیاتی بنگاه می­تواند از مرزهای بنگاه فراترباشد و منابع بین شرکتی باشد.در دیدگاه رابطه­ای مزیت رقابتی، در روابط بین بنگاه و  شناسایی منابع و دارایی­خاص ارتباطی است.آنها دارایی خاص ارتباطی یا رابطه­ای، را نوعی از دارایی تعریف می­کنند که بطور خاص از ارتباط بنگاه با سایر بنگاه­ها بدست می­آید و نتیجه تعامل و تبادل منابع، قابلیتها يا دانش است.مانند(رابطه بنگاه و مشتریان و تامین کنندگان یا ادغام و همکاری با دیگر بنگاه­ها).این نوع دارایی برای بنگاهی که حالت ایزوله- به معني ارتباطات كم و محدود- دارد دست­یافتنی نیست در نتیجه چنانچه بنگاه نتواند بادیگر نهادها و فعالان که خارج از محیط داخلی او هستند؛ ارتباط برقرار کند نمی­تواند این دسته از دارایی­ها بدست آورد.دیدگاه رابطه­ای سطح بالاتر عملکرد را در ایجاد همکاری­های مشترک بین بنگاهی می­داند و در این راستا بیان می­کند که ارتباط بین بنگاه­ها اگر به سمت ایجاد دارایی­های خاص رابطه­ای حرکت کند می­تواند موجب مزیت برای آن گروه از شرکتها شود. داير و سينف(1998)چهار عامل تعیین کننده برای دیدگاه خود مطرح می­کنند: - دارایی­های مخصوص ارتباط - رویه­های اشتراک دانش - منابع و قابلیت­های مکمل - حاکمیت اثربخش   مقایسه دو دیدگاه رابطه­ای و منبع­محور   رویکردرابطه­ای رویکرد منبع محور ابعاد یک جفت بنگاه یا شبکه­ای از بنگاه­ها بنگاه سطح تحلیل رویه­های اشتراک دانش،منابع مکمل و حاکمیت موثر ویژگی­های منابع فیزیکی،انسانی و دارایی­های نامشهود منشا اصلی ایجاد سود بالاتر موانع تقلید در سطح شبکه موانع تقلید در سطح بنگاه مکانیزم حفظ منافع   اما اينكه براي تحقيقات كدام رويكرد انتخاب شود،بستگي به نوع،ماهيت وكاركردهاي عامل اثرگذار بر عملكرد بنگاه­ها دارد،كه در اين تحقيق سرمايه اجتماعي مدنظر است.   سرمایه­اجتماعی و اهمیت آن در مورد سرمایه­اجتماعی تعاریف گوناگونی از سوی محققان ارائه شده است مقاله ال جی هانیفان[12] در سال 1916 در مورد حمایتهای محلی از مدارس روستایی یکی از اولین موارد استفاده از عبارت “سرمایه اجتماعی” در اشاره به همبستگی اجتماعی و سرمایه گذاری فردی در جامعه است.وی اینگونه بیان می­کند که: "منظور من املاک، داراییهای شخصی یا پول نیست. منظور من آن چیزی است که باعث می‌شود این اشیاء محسوس در زندگی روزمره مردم بیشتر به حساب بیایند، یعنی حسن نیت، دوستی، حس همدردی و مراودات اجتماعی بین گروهی از افراد یا خانواده‌ها که یک واحد اجتماعی را تشکیل می‌دهند... اگر شخصی با همسایه‌اش ارتباط برقرار کند و به تعاقب، آن دو با دیگر همسایگان ارتباط برقرار کنند، در این حالت انباشتی از سرمایه اجتماعی به وجود خواهد آمد که فوراً نیازهای شخصی آنها را برآورده کرده و حتی می تواند باعث بهبود چشمگیر کیفیت زندگی در کل آن اجتماع گردد. در حالیکه کل اجتماع از همکاری اجزاءش منتفع می‌شود، خود افراد نیز از مزایایی مانند مساعدت، همدردی و دوستی با همسایگان بهره‌مند خواهند شد " (131-130PP:). جاکوبز[13](1961) در ادامه این روند اشاره به شبکه­های موجود در بافت­های حومه شهر دارد ودر آن را حالتی از سرمایه­اجتماعی معرفی می­کند. گرانووتر[14](1973)در مقاله خود با عنوان " قدرت گره­های ضعیف " به تبیین گره­ها و پیوندهای اجتماعی افراد در شبکه اجتماعی­شان پرداخت و گره­های اجتماعی بین فعالان را بر اساس چهار معیار تناوب تماس، شدت احساسی رابطه، درجه صمیمیت رابطه و میزان تعهد متقابل طرفین رابطه می­توان تحلیل کرد.او گره­های ضعیف را دوستان و آشنایان  و گره­های قوی را دوستان و آشنایانی که روابط صمیمی با فرد دارند می­داند. وی معتقد است گره­های ضعیف در دسترسی بیشتر به اطلاعات در شبکه نسبت به گره­های قوی مزیت دارند. بوردیو[15] اولین کسی بود که مفهوم سرمایه اجتماعی را به عنوان سرمایه اقتصادی مطرح کرد. بوردیو بین سه نوع سرمایه تمایز قائل می شود: سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی. او سرمایه اجتماعی را چنین تعریف می کند:   "مجموعه منابع حقیقی یا بالقوه مرتبط با مالکیت شبکه پایداری از روابط کم و بیش نهادینه شده بر اساس آشنایی و پذیرش متقابل" (هان،2006)[16].سرمایه­اجتماعی برای بوردیو،موقعیتها و روابط در گروه­ها و شبکه­های اجتماعی است که دسترسی به فرصت­ها، اطلاعات، منابع مادی و موقعیت­های اجتماعی را برای افراد افزایش می­دهد.(بوردیو،1380 ص 31( کولمن[17](1990) سرمایه اجتماعی را یک دارایی معرفی می­کند که  " در ذات ساختار روابط انسان بین انسانها وجود دارد"(کولمن،1990: p.302) ؛کولمن در مقاله خود اشکال عمده سرمایه اجتماعی را تعهدات و انتظارات، ظرفیت بالقوه اطلاعات و ضمانتهای اجرایی موثر،روابط مبتنی بر قدرت،سازمان­های اجتماعی انطباق پذیر می­دهد.  پاتنام [18](1993) با بررسی مناطقی در جنوب ایتالیا و در جستجوی یافتن عوامل شکل گیری جوامع مدنی  سیمای جدیدی به سرمایه­اجتماعی بخشید وی به­صورتی متمایز از بوردیو سرمایه­اجتماعی را معرفی می­کند.وی سرمایه­اجتماعی را شامل شبکه­ها هنجارها، پیوندها و اعتماد اجتماعی می­داند که همکاری و هماهنگی برای منافع متقابل را تسهیل می­کند و به نهادهای اجتماعی اجازه تولید بیشتر می­دهد.او رابطه قوی سرمایه اجتماعی با مسئولیت مدنی را بیان می­کند.(ایکدا[19]،2008) با توجه به کار محققانی مانند پاتنام و جاکوبز بر این عقیده است که "سرمایه اجتماعی یک پدیده مهم است که خلق ارزش می­کند؛چون می­تواند فاکتورهای دیگر- مانند نیروی کارو دانش فنی- را برای تولید بازده و خروجی­های ارزشمند،تکمیل کند(ایکدا،2008: p.171). اما با توجه به تعاریف مختلف و گوناگونی که برای سرمایه­اجتماعی وجود دارد و ابعاد مختلفی که برای آن توسط محققان ذکر شده است ناهاپیت و گوشال[20](1998) با ارائه مدلی کامل یکی از جامع ترین مدلها برای توصیف ابعاد سرمایه­اجتماعی ارائه کردند.آنها سرمایه اجتماعی را به سه بعد رابطه­ای ، ساختاری و شناختی تقسیم کردند.بعد رابطه­ای اشاره به ارزشهای ایجاد شده ناشی از یک رابطه دارد که جنبه­های مهم آن اعتماد،هنجارها و هویت مشترک است.بعد ساختاری به الگوی کلی ارتباط بین کنشگران می­پردازد و اینکه چه کسی با چه افرادی در تماس است و این تماس با چه کیفیت و سازمانی وجود دارد.آنها پیکره بندی شبکه­ای،پیوندهای شبکه­ای و تناسب سازمانی را در این طبقه قرار می­دهند.بعد سومی که در مدل آنها مطرح می­شود بعد شناختی است که از نظر ایشان درک متقابل میان فعالان یک شبکه از طریق وجود زبان و کدهای مشترک و حکایتهای مشترک تسهیل شده و تحقق می­یابد.در جدول زیر مولفه­هایی که در تحقیقات سایر محققین که در حوزه سرمایه­اجتماعی مطالعاتی انجام داده­اند آمده است   نویسنده   بعد ساختاری رابطه­ای بعد شناختی مارلین و ولف[21] گره­های شبکه،پیکره­بندی سازمان اعتماد،هنجارها و احترام متقابل،هویت زبان و کدهای مشترک و داستانهای مشترک لیو و بسر[22] پیوندهای اجتماعی   اعتماد،هنجارها و توقعات - ناهاپیت و گوشال پیوندهای شبکه، پیکره­بندی،سازمان اعتماد ،هنجارها انتظارات زبان وکدهای مشترک و حکایات مشترک یلی رنکو[23] و همکاران تعاملات اجتماعی پیوندهای شبکه­ای و شبکه مشتریان - - پیرولو و همکاران گره­های ضعیف و قوی - - چوا[24] پیوندهای اجتماعی تعدد تماسها و تعاملات اعتماد تمایل به همکاری، هویت مشترک، زبان مشترک حکایات مشترک اینکن[25] و تسانگ پیوندهای شبکه پیکره بندی شبکه اعتماد اهداف مشترک فرهنگ مشترک       پیشینه ی تجربی تحقیقات زیادی در داخل کشور برروی اثرات سرمایه اجتماعی انجام گرفته است لیکن شاید بتوان از نزدیکترین آنها به موضوع این تحقیق به مورد زیر اشاره کرد: ·  جلیلی­جشن­آبادی(1386) تاثیر سرمایه اجتماعی را در موفقیت تعاونی­های تولیدی در مشهد بررسی کرده است.در تحقیق انجام شده، سه مولفه اعتماد،مشارکت اجتماعی و تعاملات اجتماعی را برای سنجش سرمایه اجتماعی مورد استفاده قرار داده است. ابزار جمع آوری دادهها پرسشنامه بوده است که با استفاده از تکنیک تحلیل همبستگی است تجزیه تحلیل شده است.بین متغیر موفقیت که بقاء و فعالیت تعاونی­ها در نظر گرفته شده و متغیر­های سرمایه­اجتماعی تحلیل همبستگی انجام شده که بر اساس آن  همبستگی 48 درصدی بین سرمایه اجتماعی و موفقیت تعاونی­های تولید وجود دارد.این تحقیق دارای ضعف تئوری برای ارتباط دادن مفهوم سرمایه اجتماعی و بنگاه اقتصادی است بطوریکه در آن تنها از روی تعاریف سرمایه اجتماعی که رویکردی اقتصادی داشته­اند بعنوان مبانی تئوریک استفاده شده است.نکته دیگر جامعه آماری کم تحقیق است که از قدرت تعمیم مدل کاسته است چرا که در این تحقیق از 8 بنگاه برای جامعه آماری استفاده شده است و بین اعضاء آنها پرسشنامه­ها توزیع شده است. 7-3.  ‏سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجی: در زمینه ارتباط سرمایه اجتماعی با عملکرد بنگاه­ها مطالعاتی در کشور های مختلف جهان انجام شده است که از جمله به موارد زیر می­توان اشاره کرد: پیرلو و همکاران[26] (2010 )،در مقاله­ای با عنوان   " اثر سرمایه اجتماعی بر رشد عملکرد بنگاه­های نوپا  " اثرگره­های ضعیف و قوی اجتماعی بین بنگاه­های نوپا و مشتریان­شان را بر رشد عملکرد آنها مطالعه کردند.آنها براساس تئوری منبع محور دو شاخصه اقتصادی و نوآوری بعنوان معیار عملکرد بنگاه در نظر گرفته­اند.ابعاد سرمایه اجتماعی نیز گره­های ضعیف و قوی درمدل لحاظ شده است . دوره مطالعه ایشان دو مرحله داشت و داده­های جمع­آوری شده از بنگاه­ها در مرحله پیش از رشد و رشد اولیه مد نظر قرارگرفته­است. سوال اصلی این تحقیق تاثیر سرمایه­اجتماعی بر عملکرد بنگاه­های نوپاست. این تحقیق برروی105 بنگاه در آمریکا انجام شد.دوره زمانی این تحقیق در سالهای 1998 و 2005 بود و روش تحقیق ایشان در دو مرحله یادشده یکسان است.متغیرهای مستقل این تحقیق ابعاد سرمایه­اجتماعی با شاخص گره­های ضعیف و قوی و متغیر وابسته که نشان­دهنده عملکرد بنگاه است،رشد فروش سالانه در دو مرحله زمانی تحقیق در نظر گرفته شده است. متغیرهای تعداد کارکنان، فاصله مشتریان از بنگاه، سرمایه­گذاری در صنعت نیز بعنوان متغیرهای کنترلی در مدل آمده است روش تحقیق آنها به این صورت است که در مرحله اول ابعاد سرمایه اجتماعی از طریق پرسشنامه ارسالی برای کارآفرینان جامعه هدف ارسال شد و آمار عملکرد بنگاه­ها نیز از طریق مراجع رسمی گردآوری شد.در مرحله دوم، بعد از 7 سال از بین نمونه اولیه که اکنون در مرحله رشد اولیه قرار داشتند (84)بنگاه نجات یافته را به همان شیوه قبل مطالعه کردند. تکنیک مورد استفاده آنها برای آزمون فرضیه­ها، رگرسیون است.نتايج آنها در در بخش عملکرد اقتصادی بنگاه­ها حاکی از اثر مثبت گره­های قوی و ضعیف بر عملکرد اقتصادی آنها بود. باتجارگال[27] (2007) روی 94 کارآفرین با کسب و کار اینترنتی در منطقه گوانجی چین مطالعه­ای انجام دادند. داده­های این مطالعه در سال 2001 گردآوری شده و ابزار گردآوری داده­ها مصاحبه تلفنی بوده است. این تحقیق با استفاده از تئوری شبکه­های اجتماعی به سنجش میزان اثرگذاری سرمایه­اجتماعی و سرمایه­انسانی بر عملکرد بنگاه می­پردازد و به دنبال اثر همزمان سرمایه اجتماعی و انسانی روی عملکرد بنگاه­های مورد نظر است. متغیرهای مستقل این تحقیق شامل سرمایه اجتماعی با شاخص غنای حفره­های اجتماعی شبکه کارآفرین، سرمایه انسانی با شاخص­های تجربه قبلی در راه­اندازی کسب­وکار،تجربه در صنعت مربوطه و تجربه کاری در کشورهای توسعه یافته هستند.متغیر وابسته نیز عملکرد بنگاه است که با شاخص بقاء یا تعطیلی بنگاه اندازه گیری شده است.  عمر بنگاه ، اندازه بنگاه و سرمایه آن نیز بعنوان متغیر کنترلی در مدل در نظر گرفته شده­است. در این تحقیق بااستفاده از  تکنیک رگرسیون میزان اثر سرمایه اجتماعی و انسانی روی عملکرد بنگاه مورد شنجش قرارگرفت و نتایج نشان می­دهد که  که سرمایه اجتماعی کارآفرین روی عملکرد بنگاه تاثیر مثبت دارد و احتمال بقای بنگاه را افزایش می­دهد.آنها در این تحقیق بر روی مزیت­های سرمایه­اجتماعی - با تمرکز روی شکافهای ساختاری- در تهیه اطلاعات و تسهیل دستیابی به اطلاعات و فرصتهای سرمایه­گذاری بعنوان عواملی که نقش مهمی در بقای بنگاه­ها دارند، تاکید کردند.به نظر می­رسد چنانچه در ایجاد مدل ، محققان برای سرمایه­اجتماعی از یک متغیر دیگر نیز استفاده می­کردند،مدل از حیث متغیرهای مستقل غنای بیشتری پیدا می­کرد چرا که روش گردآوری داده­ها این امکان را در اختیار آنها قرار داده است. لین[28] و همکارانش(2006) ارتباط قابلیتهای کارآفرینانه ،سرمایه اجتماعی و استراتژی های کارآفرینی را بر عملکرد بنگاه­های نوپا و تکنولوژی­محور در تایوان مطالعه کردند.آنها بخشی از مطالعه خود را به بررسی مولفه­های سرمایه اجتماعی وتاثیر آن بر عملکرد بنگاه­ها اختصاص دادند. رویکرد تئوریک آنها بر اساس تئوری منبع­محور قرار دارد و به دنبال کشف پاسخ این سوال است که آیا سرمایه اجتماعی می­تواندمانندیک واسطه بین منابع و بنگاه بر شاخص­های عملکرد آن تاثیرگذار باشد یا خیر. متغیرهای سرمایه­اجتماعی آنها عبارت بود از شبکه­های غیررسمی شخصی،تعاملات اجتماعی (با همکلاسان،دوستان و همکاران صنعتی ، دسترسی به تصمیم گیران صنعت و اعتماد به همکاران بعنوان متغیر مستقل تحقیق در نظر گرفتند.شاخص­های عملکردی مد نظر تحقیق نیز عبارت بود از : ،محصول جدیدتجاری شده،اعتبار در صنعت، سهم بازار(فروش)و تامین مالی سهامداران. روش گردآوری آنها استفاده از پرسشنامه بود و این پرسشنامه­ها برای 125 کارآفرین ارسال شده است.تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از تکنیک رگرسیون بین متغیرها انجام شده است.نتایج این تحقیق نشان­دهنده نقش تسهیل کننده سرمایه اجتماعی در عملکرد بنگاه است. بدین صورت که سرمایه اجتماعی از طریق اثر روی منابع و استراتژی­های بنگاه­ها روی عملکرد تاثیر گذار است.   بوسما[29] و همکاران(2004) در تحقیقشان بدنبال یافتن ارزش سرمایه­گذاری روی سرمایه­انسانی و اجتماعی در بنگاه­های نوپا و تاثیرآن بر عملکرد بنگاه­های یادشده بودند.آنها روی 1100 کارآفرین در هلند متمرکز شدند و داده­های خود را بین سالهای 1995تا 1997 جمع­آوری کرده­اند.در بخش سرمایه­اجتماعی و عملکرد آنها متغیره­های حضور در شبکه­های رسمی کارآفرینی،حمایت عاطفی خانواده­ها و کانالهای دسترسی به اطلاعات را بعنوان متغیرهای مستقل و عملکرد را با شاخص­های بقای بنگاه،رشد تعداد کارکنان(اشتغالزایی)در نظر گرفتند.ابزار جمع آوری داده­ها پرسشنامه بود و برای تجزیه­و تحلیل داده­ها از تکنیک رگرسیون استفاده شده­است.نتایج تحقیق آنها نشان می­دهد که متغیرهای حضور در شبکه­های رسمی و تماس با دیگر کارآفرینان، دسترسی به اطلاعات از طریق شبکه اجتماعی و حمایتهای عاطفی خانواده برای کارآفرینان در مجموع اثر مثبتی روی عملکرد فعالیت­های کارآفرینانه که بصورت بنگاه­های نوپا شکل می­گیرد دارد.تحقیق مذکور به این نتیجه اشاره می­کند که سرمایه­گذاری روی ارتقای سطح سرمایه­اجتماعی کارآفرینان منجر به افزایش احتمال بقای بنگاه می­شود.     مرلو[30]و همکاران(2006)با تحقیق برروی 112 فروشگاه خرده فروشی زنجیره­ای برای سنجش تاثیر سرمایه­اجتماعی روی عملکرد این فروشگاه­ها مطالعه کردند.رویکرد تئوریک آنها در این تحقیق تئوری منبع­محور است.آنها سرمایه­اجتماعی و اجزای آن را ازین جهت که منابعی ارزشمند و غیرقابل جایگزین و تقلید هستند بعنوان زیربنای فرآیندهای کلیدی و ارزشهای بنگاه در نظر گرفتند و آنرا روی عملکرد بهتر اثرگذار می­دانند. شاخص عملکرد در این تحقیق برای آنها نوآوری و رضایت مشتریان از خدمات فروشگاه است.آنها برای سرمایه­اجتماعی از مدل ناهاپیت و گوشال استفاده کردندو در ابعاد شناختی،رابطه­ای و ساختاری به بررسی فرضیه­های خود پرداختند.آنها براساس تئوری منبع­محور براین اعتقاد هستند که سرمایه­اجتماعی عامل تبادل و ترکیب بهتر منابع هستند.نتایج تحقیق آنها که داده­های آن بوسیله پرسشنامه جمع آوری شد نشان داد که رابطه مثبتی بین خلاقیت در فروشگاه وجود دارد.درواقع برای اینکه سطوح بالاتری از خلاقیت در فروشگاه رخ دهد دانش می­بایست به شیوه موثری ترکیب شده و به اشتراک گذارده شود و شبکه ارتباطات و تعاملات میان افراد می­تواند خلق ارزش را در سازمان میسر کند و همین موضوع در مورد سطح رضایت مشتریان نیز مشاهده شد که می­تواند بخشی از آن ناشی از نوآوری و خلاقیت در این فروشگاه­ها باشد.           Social capital, capabilities, and entrepreneurial strategies: a study of Taiwanese high-tech new ventures عنوان مقاله Pirolo, L., & Presutti, M نویسنده 2010 سال آمریکا محل انجام منبع محور مبانی تئوریک مورد استفاده متغیر مستقل : گره­های ضعیف و قوی متغیر وابسته: عملکرد باشاخص­های رشد فروش نوآوری در محصول متغیرها پرسشنامه ابزار جمع ­آوری داده­ها رگرسیون تکنیک نتايج آنها در در بخش عملکرد اقتصادی که با شاخص فروش سالانه بنگاه­ها اندازه­گیری شده نشان می­دهد سرمایه­اجتماعی با مولفه­های گره­های ضعیف و قوی اثر مثبتی روی عملکرد بنگاه­ها در مراحل اولیه رشد دارد. نتایج                                             Internet entrepreneurship: Social capital, human capital,and performance of Internet ventures in China عنوان مقاله Batjargal, B. نویسنده 2007 سال چین محل انجام شبکه­های اجتماعی رویکرد تئوریک متغیر مستقل : غنای حفره­های اجتماعی شبکه کارآفرین، سرمایه انسانی با شاخص­های تجربه قبلی در راه­اندازی کسب­وکار،تجربه در صنعت مربوطه و تجربه کاری در کشورهای غربی متغیر وابسته: عملکرد باشاخص­های بقاء یا تعطیلی بنگاه   متغیرها مصاحبه تلفنی ابزارجمع­آوری داده­ها همبستگی تکنیک بخشی از این تحقیق که مربوط به اثر سرمایه­اجتماعی و عملکرد بنگاه­هاست نتایج نشان می­دهد که بین سرمایه اجتماعی کارآفرین و عملکرد بنگاه ارتباط معنادارمثبتی دارد و احتمال بقای بنگاه را افزایش می­دهد. نتایج       The Value of Human and Social Capital Investments for the BusinessPerformance of Startups عنوان مقاله Niels Bosma,Mirjam van Praag,Roy Thurik,Gerrit de Wit نویسنده 2004 سال هلند محل انجام سرمایه انسانی و اجتماعی رویکرد تئوریک متغیرمستقل سرمایه­اجتماعی: حضور در شبکه­های رسمی کارآفرینان حمایت­های عاطفی خانواده کانالهای ارتباطی متغیر وابسته: عملکردبا شاخص­های بقاء بنگاه،رشد تعداد کارکنان   متغیرها پرسشنامه ابزارجمع­آوری داده­ها رگرسیون تکنیک نتایج این تحقیق در بخش اثر سرمایه­اجتماعی و عملکرد کارآفرینان نشان داد با در نظر گرفتن جمیع اثرات سرمایه­اجتماعی روی متغیرهای وابسته، می­توان گفت که سرمایه اجتماعی اثر مثبتی بر ساخصهای عملکرد بنگاه که ناشی از فعالیت­ها و ویژگی­های کارآفرین است، دارد. نتایج               Social capital, customer service orientation and creativity in retail stores عنوان مقاله Merlo, O., Bell, S.J., Mengüç, B. and Whitwell, G.J نویسنده 2006 سال آمریکا محل انجام منبع محور رویکرد تئوریک متغیرمستقل سرمایه­اجتماعی: مدل ناهاپیت وگوشال در سه بعد شناختی،رابطه­ای­و ساختاری متغیر وابسته: عملکردبا شاخص­های نوآوری و رضایت مشتریان   متغیرها پرسشنامه ابزارجمع­آوری داده­ها رگرسیون تکنیک این تحقیق ارتباط مثبت و معناداری را برای استفاده از سرمایه­اجتماعی و نوآوری در فروشگاه­ها گزارش می­کند و از همین طریق تاکید دارد که سرمایه اجتماعی روی رضایت مشتریان اثر مثبتی دارد. نتایج           -5.  فهرست مقالات کلیدی: Pirolo, L., & Presutti, M. (2010). The Impact of Social Capital on the Start-ups’ Performance Growth. Journal of Small Business Management 48 , 197-224. Barney, J. "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage." Journal of Management 17, 1991: 99-120. Batjargal, B. (2007). Internet entrepreneurship: Social capital, human capital,and performance of Internet ventures in China. Research Policy 36 , 605-618 , and Gerrit de Wit. "The Value of Human and Socia lCapital Investments for the Business Performance of Startups." Small Business Economics 23, 2004: 227–236. Coleman, J. "Social Capital in the Creation of Human Capital." The American Journal of Sociology, 1988: 95-120. Lin, B.-W., Li, P.-C., & Chen, J.-S. (2006). Social capital, capabilities, and entrepreneurial strategies: a study of Taiwanese high-tech new ventures. Technological Forecasting & Social Change 73 , 168–181. Merlo, O., Bell, S., Mengüç, B., & Whitwell, G. (n.d.). Social capital, customer service orientation and creativity in retail stores. Journal of Business Research,59 , 1214-1221   7-6.   معرفی کتاب­های مهم در این موضوع الوانی، سیدمهدی. )1385 ( سرمایه اجتماعی.چاپ اول تهران:مانی. خاکباز, افشین, حسن پویان. )1385( سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه. تهران: شیرازه. سروریان, سیدمحمدکمال, و بن فاین. )1385( سرمایه اجتماعی و نظریه اجتماعی: اقتصاد سیاسی و دانش اجتماعی در طلیعه هزاره سوم. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی غیر انتفاعی. بوردیو، پیر.(1380) نظریه کنش دلایل عملی انتخاب عقلانی،ترجمه مرتضی مردیها.چاپ اول تهران:نشر نقش­ونگار                 7-7.   تحلیل ادبیات موجود، ومشخص کردن چارچوب مفهومی تحقیق با توجه به مبانی نظری تحقیق که در بخش مربوطه ذکر شد؛ بر عکس رویکرد رابطه­ای دایر(1998)که تمرکز آن روی روابط بین بنگاه­هاست تئوری منبع محور روی بنگاه­ بعنوان واحد مورد تحلیل است تمرکز دارد(بارنی،1991). بر اساس این تئوری منابعی که یک شرکت در اختیار دارد عامل تاثیر گذار در عملکرد بنگاه­هاست. تئوری منبع­محور اینگونه بحث می­کند که عامل مهم در تفاوت عملکردها ویژگی­های منابعی است که هر بنگاه از آنها استفاده می­کند و بنگاه­هایی که قادرند منابع و قابلیت­ها ویژه­ای برای خود انباشته کنند یک مزیت برای خود ایجاد کرده­اند(بارنی،1991). بنابراین هر چقدر این منابع برای یک بنگاه منحصر به فرد باشد و دستیابی آن برای دیگر بنگاه­ها ناممکن باشد می­تواند عملکرد آن بنگاه را در سطح بالاتری قراردهد. از بعد دیگر سرمایه اجتماعی همانطور که ذکر شد، بنابه تعاریف محققانی مانند کولمن(1990) یک منبع محسوب می­شود که در شبکه­های اجتماعی و روابط بین افراد وجود دارد.در ادبیات سرمایه اجتماعی پیوندهای فرد با شبکه­ای که به آن تعلق دارد فرصتها و منابعی را ایجاد می­کند که در رسیدن به اهداف فرد را یاری می­کند(بارت[31]،1992) و دسترسی به دیگر منابع را تسهیل می­کند.پیوندهای شبکه مجرایی برای اطلاعات فرآهم می­کند و این پیوندها بر اساس ویژگی­هایی که گرانووتر[32](1973) به آن اشاره دارد به گره­های ضعیف یا قوی تقسیم می­شوند به علاوه از دیدگاه ناهاپیت و گوشال(1998) بعد شناختی سرمایه­اجتماعی در ارتباط بین افراد مبادله اطلاعات و تجارب را تسهیل می­کند. در اين تحقيق با توجه به مطالعات قبلي كه روي سرمايه اجتماعي و مولفه­هاي آن انجام شده است، متغيرهاي سرمايه اجتماعي را از سه بعد شناختي،رابطه­اي و ساختاري در مدل تحقيق وارد ونيز براي شاخص­هاي عملكردي بنگاه نيز از ميزان فروش سالانه شركت­ها استفاده مي­شود.با این توصیفات آیا سرمایه اجتماعی بعنوان یک منبع از دیدگاه منبع­محور می­تواند عامل اثرگذار روی عملکرد یک بنگاه باشد؟                   نمایندگی­های بیمه ملت است.                                                               7-8.   فهرست منابع استفاده شده.(فهرست نویسی براساس سبک APA )   Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management 17 , 99-120. Barney, J. (1999). How a Firm's Capabilities Affect Boundary Decisions. Sloan Management Review , 137-145. Batjargal, B. (2007). Internet entrepreneurship: Social capital, human capital,and performance of Internet ventures in China. Research Policy 36 , 605-618. Bosma, N., van Praag, M., Thurik, R., & de Wit, G. (2004). The Value of Human and Socia lCapital Investments for the Business Performance of Startups. Small Business Economics 23 , 227–236. Bradach, L., & Eccles, G. R. (1989). Price, Authority, and Trust: From Ideal Types to Plural Forms. Annual Review of Sociology 15 , 97-118 . Burt, R. S. (2000). The network structure of social capital. Research In Organizational Behavior,22 , 345-423. Chisholm, A., & Nielsen, K. (2009). Social Capital and the Resource-Based View of the Firm. Int. Studies of Mgt. & Org. 39, no. 2 , 7–32. Chua, A. (2002). Influence of social interaction on knowledge ceation. Journal of Intellectual Capital , 375-392. Coleman, J. (1990). Foundations of social theory. cambridg: Harvard University Press. Coleman, J. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. The American Journal of Sociology , 95-120. Conner, a. R., & Prahalad, C. K. (1996). A Resource-Based Theory of the Firm: Knowledge versus Opportunism. Organization Science , 477-501. Dyer, h., & Singh, H. (1998). The relational view:Coopration Strategy and Source of Interorganizational Competetive Advantage. The Academy of Management Review 23 , 660-679. Elfring, T., & Hulsink, w. (2007). Networking by Entrepreneurs: Patterns of Tie-Formation in Emerging Organizations. Organization Studies 28 , 1849–1872. Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. American Journal of Sociology 91 , 481–510. Han, m. (2006). Developing social capital to achieve superior internationalization: A conceptual model. Journal of International Entrepreneurship 4 , 99–112. Hanifan, L. J. (1916). "The rural school community center.130-138. ((1916)). Annals of the American Academy of Political and Social Science 67 , 130-138. Hansen, G. S., & Wernerfelt, B. (1989). DETERMINANTS OF FIRM PERFORMANCE: THE RELATIVE IMPORTANCE OF ECONOMIC AND / ORGANIZATIONAL FACTORS. Strategic Munagemlent Journal , 399-41 1. Ikeda, S. (2008). The meaning of “social capital” as it relates to the market process. Rev Austrian Econ 21 , 167–182. Inken, A., & Tsang, E. (2005). Social Capital, Networks, and Knowledge Transfer. Academy of Management Review , 146-165. Inkpen, A., & Tsang, E. (2005). Social capital, networks, and knowledge transfer. Acad Manag Rev 30 , 146-165. Lin, B.-W., Li, P.-C., & Chen, J.-S. (2006). Social capital, capabilities, and entrepreneurial strategies: a study of Taiwanese high-tech new ventures. Technological Forecasting & Social Change 73 , 168–181. Lin, N. (2001). Social capital: A theory of social structure and actions. Cambridge University press: New York. Liu, A., & Besser, T. (2003). Social Capital and Participation in Community Improvement Activities by Elderly Residents in Small Towns and Rural Communities. Rural Sociology 68 , 343-365. Luo, X., Griffith, D. A., & Liu, S. Y.-Z. (2004). The Effects of Customer Relationships and Social Capital on Firm Performance: A ChineseBusiness Illustration. Journal of International Marketing , 25-45. Merlo, O., Bell, S., Mengüç, B., & Whitwell, G. (n.d.). Social capital, customer service orientation and creativity in retail stores. Journal of Business Research,59 , 1214-1221. Misztal, B. (1996). Trust in Modern Societies. The Search for the Bases of Social Order. Cambridge. Cambridge: Polity Press. Nahapiet, J., & Ghoshail, S. (1998). Social capital, intellectual capital and the organizational advantage. Academy of management review 23 , 242-266. Pirolo, L., & Presutti, M. (2010). The Impact of Social Capital on the Start-ups’ Performance Growth. Journal of Small Business Management 48 , 197-224. Putman, R. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy: Princton. princeton: princeton. Spillan, j., & Parnell, J. (2006). Marketing Resources and Firm Performance Among SMEs. European Management Journal, 24 , 236-245. Steinfield, C., Scupola, A., & López-Nicolás, C. (2010). Social capital, ICT use and company performance: Findings from theMedicon Valley Biotech Cluster. Technological Forecasting & Social Change 77 , 1156–1166. Tsai, k.-h., & Chyuan, j. (1996). The relationship between firm performance and board characteristics in Ireland. Management Science , 1199-1214. Tsai, S., & Ghoshal, w. (1998). Social capital and value creation : the role of interfirm networks. Academy of Management 41 , 464-476. Yli-Renko, H., Autio, E., & Sapienza, H. J. (2001). Social Capital, Knowledge Acquisition, and Knowledge Exploitation in Young Technology-Based Firms. Strategic Management Journal 22 , 587–613. بوردیو،پیر. (1380). نظریه کنش،دلایل عملی انتخاب عقلانی،ترجمه مرتضی مردیها. چاپ اول تهران: انتشارات نقش و نگار. جلیلی جشن آبادی, م. (1386). بررسی نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت تعاونی های تولید(مطالعه مورد تعاونی های تولید مشهد). تهران: پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران. خاکباز, ا., & پویان, ح. (1385). سرمایه اجتماعی اعتماد، دموکراسی و توسعه. تهران: شیرازه. سروریان, س., & فاین, ب. (1385). سرمایه اجتماعی و نظریه اجتماعی: اقتصاد سیاسی و دانش اجتماعی در طلیعه هزاره سوم. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی غیر انتفاعی.                            نوآوری پژوهش: از آنجا که تحقیقات مشابه در مورد ارتباط بین عملکرد بنگاه و سرمایه اجتماعی در داخل کشور صورت نگرفته است؛ موضوع این پژوهش دارای تازگی و نوآوری موضوعی است که خود می تواند سرآغازی برای انجام مطالعات بعدی برای سایر محققان باشد.        گزاره­های پژوهش    هدف­های پژوهش: هدف این تحقیق شناسايي اثر سرمایه اجتماعی بر عملکرد   هدف پژوهش   -       شناسایی اثر پیوندهای قوی اجتماعی بر فروش  نمایندگی­ها. -       شناسایی اثر پیوندهای ضعیف اجتماعی بر فروش نمایندگی­ها. -       شناسایی اثر داشتن هویت مشترک با دیگران بر فروش نمایندگی­ها. -      شناسایی اثر اعتماد به دیگران در شبکه اجتماعی بر فروش  نمایندگی­ها. -  شناسایی اثر داشتن زبان وكدهاي مشترك با شبكه اجتماعي برفروش نمايندگي­ها.                سئوالات /فرضيه­های پژوهش:‏ آیا سرمایه اجتماعی در عملکرد نمایندگی­های بیمه ملت در شهر تهران تاثیر دارد؟   فرضیه اصلی تحقیق: سرمایه اجتماعی بر عملکرد نمایندگی­های بیمه ملت تاثیر دارد.         ­9-2-2.  فرضيه­های فرعی تحقيق:    1.  داشتن پیوندهای قوی اجتماعی بر فروش  نمایندگی­ها تاثیر دارد. 2.  داشتن پیوندهای ضعیف اجتماعی بر فروش نمایندگی­ها تاثیر دارد. 3. اعتماد به دیگران در شبکه اجتماعی بر فروش  نمایندگی­ها تاثیر دارد. 4.  داشتن هویت مشترک با دیگران  بر فروش نمایندگی­ها تاثیر دارد. 5. داشتن زبان و كدهاي مشترك باشبكه اجتماعي بر فروش نمايندگي­ها تاثير دارد.   .   روش انجام پژوهش:   10-1.   تعريف روش پژوهش: این پژوهش از نظر نوع یک پژوهش کاربردی از نوع توصيفي_پيمايشي است که به روش کتابخانه­ای و میدانی در نظر دارد متغیر وابسته را بر اساس تابعی از متغیرهای مستقل و کنترلی تعریف نماید.         -2.   متغيرهاي پژوهش:‏     متغیر عملکرد بنگاه حجم فروش بنگاه­ها مد نظر قرار می­گیرد.متغیرهای این پژوهش ابعاد سرمایه اجتماعی هستند که از مرور ادبیات حاصل شده­اند اعتماد(لین وهمکاران،2006)، پیوندهای قوی(پیرولو،2010)، پیوندهای ضعیف(2010)و زبان وكدهاي مشترك(ناهاپيت وگوشال،1998) و بعلاوه متغیرهای کنترلی این تحقیق از مولفه­های سرمایه­انسانی است و عبارتند از تحصیلات و تجربه­كاري(لین و همکاران،2006)       متغیرهای مستقل این تحقیق ابعاد سرمایه اجتماعی هستند عبارتند از: اعتماد[33] هویت مشترک[34]  پیوندهای قوی[35] پیوندهای ضعیف[36] زبان وكدهاي مشترك   در این مطالعه متغیرهای کنترلی پژوهش عبارتند از: سابقه­کاری تحصیلات   .   تعريف مفهومي متغيرها:   اعتماد: براداچ و اکلس[37] اعتماد را اینگونه تعریف می­کنند:نوعی انتظار(ذهنیت) که ترس از اینکه  طرف مقابل بصورت فرصت­طلبانه­ای عمل کند را کاهش می­دهد(1989, p:104). میتزال[38](1996) اعتماد را نوعی برداشت میداند که افرد انتظار اعمال آگاهانه­ی مناسب از دیگران دارند. اعتماد بعنوان مکانسیم حاکمیتی در ورود به شبکه­ها عمل می کند(اوزی[39]،1996) و قابلیت اعتماد برای یک فرد به معنی آن است که دیگران می­توانند به او اعتماد کنند،و او قادر خواهد بود برای دستیابی به اهدافش از پشتیبانی دیگران بهره­ببرد (تسای و گوشال[40]،1998). گرانووتر[41](1973)براین عقیده است که گره­های اجتماعی بین فعالان را بر اساس چهار معیار تناوب تماس، شدت احساسی رابطه، درجه صمیمیت رابطه و میزان تعهد متقابل طرفین رابطه می­توان تحلیل کرد.او گره­های ضعیف را دوستان و آشنایان  و گره­های قوی را دوستان و آشنایانی که روابط صمیمی با فرد دارند می­داند. وی معتقد است گره­های ضعیف در دسترسی بیشتر به اطلاعات در شبکه نسبت به گره­های قوی مزیت دارند. ناهاپیت و گوشال(1998) هویت مشترک را نوعی فرآیند در نظر می­گیرند که فرد خود را متعلق به یک گروه یا جمعی از مردم میداند که فرد ارزشها یا استاندارهایی را از اعضای دیگر گره دریافت می­کند.   زبان وكدهاي مشترك[42].زبان يك كاركرد مستقيم و مهم در روابط اجتماعي دارد و ابزاري است كه مردمان بوسيله آن تبادل نظر و اطلاعات انجام مي­دهند،سوال مي­پرسند و كسب­وكارشان را هدايت مي­كنند.بنابراين داشتن زبان مشترك بين مردم دسترسي به ديگر افراد واطلاعات آنها را در شبكه تسهيل مي­كند(ناهاپيت و گوشال،1998).كدها داده­هاي حسي را به مفاهيم قابل درك تبديل كرده و يك چاچوب مرجع براي مشاهده و تفسير محيط ارائه مي­دهد(ناهاپيت و گوشال،1998).   منظور از تحصیلات در این تحقیق، متغیر اسمی تعداد سالهای آموزش آکادمیک افراد در سیستم آموزش­وپرورش و وزارت علوم و تحقیقات است. منظور از سابقه­کاری تعداد سالهایی است که فرد بصورت حرفه­ای مشغول کسب درآمد بوده­است. 10-6.   تعريف عملياتي متغيرها: مبلغ فروش نمایندگی­ها از پایگاه آماری ستاد مرکزی بیمه ملت برحسب واحد ریال بدست می­آید. اندازه­گیری متغیرهای سرمایه اجتماعی اعتماد،گره­های ضعیف و قوی زبان وكدهاي مشترك با استفاده طیف 4 گزینه­ای لیکرت که از طریق پرسشنامه­ و بر اساس سوالات آن استخراج می­شود، بدست می­آیدبطوریکه با امتیاز بندی گزینه­ها نهایتاً امتیاز افراد پاسخ دهنده بر این اساس بدست می­آید.   متغیر تحصیلات از طریق پرسشنامه و نیز پروانه فعالیت نمایندگی آنها بدست می­آید. متغیر سابقه­کار افراد از طریق پرسشنامه از پاسخ­دهندگان بدست می­آید       10-7.   مقياس اندازه گيري متغيرها: برای اندازه­گیری مولفه­های سرمایه اجتماعی با توجه ماهیت آنها مقیاس فاصله­ای در نظرگرفته می­شود.علاوه براین میزان فروش بنگاه­ها نیز ماهیتی کمی داشته و مقیاس اندازه گیری آنها نیز برای بنگاه­ها رتبه­ای است. تحصیلات متغیر رتبه­ای است که بر اساس تعداد سالهای آموزش آکادمیک افراد مشخص می­شود. متغیر تجربه­کاری که نشان­دهنده تعداد سالهایی است که فرد از طریق شغل خود کسب درآمد داشته است متغیر کمی با مقیاس فاصله­ای است.     10-8.   روش­های گردآوری اطلاعات:     10-8-1.   روش گردآوري داده­ها: بخش كيفي: در بخش كيفي اطلاعات و داده­هاي مورد نياز از طريق مصاحبه با خبرگان و دريافت نظرات ايشان در خصوص موارد موردنظر تحقيق،بدست مي­آيد. بخش كمي: در این پژوهش برای سنجش و اندازه گیری میزان سرمایه اجتماعی بنگاه از ابزار پرسشنامه استفاده خواهد شد که از میان جامعه آماری برای آندسته از نمایندگی­هایی که بر اساس روش انتخاب حجم نمونه، مشخص شده­اند پرسشنامه­ای ارسال می­شود که به آن پاسخ دهند و بعد از ان پرسشنامه­ها جمع آوری شده و گام بعدی تحقیق انجام می­شود. برای گردآوری مقادیر فروش بنگاه­ها نیز از پایگاه آماری بیمه ملت(ستاد مرکزی) استفاده می­شود.از آنجاکه بیمه­نامه­های صادره الزاما باید در پایگاه الکترونیکی ستاد مرکزی بیمه ملت ثبت شود بنابراین داده­ها از اعتبار بالایی برخوردار هستند.                   10-9.   روش سنجش روايي ابزار: منظور از روايي اين است که مقياس و محتواي ابزار يا سوالات مندرج در ابزار دقيقا متغيرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد.برای تحقیق حاضر از نظرات خبرگان دانشگاهی و صنعت بیمه استفاده می­شود .   10-10.   روش سنجش پایایی ابزار: پايايي ابزار که از آن به اعتبار ،دقت ، و اعتمادپذيري نيز تعبير مي شود، عبارتست از اينکه اگر يک وسيله اندازه گيري که براي سنجش متغير و صفتي ساخته شده در شرايط مشابه در زمان يا مکان ديگر مورد استفاده قرار گيرد. در این تحقیق برای این کار از روش پیش­آزمون استفاده خواهد شد و برای گروهی متناسب با حجم نهایی اجرا خواهد شد. وسپس از روش آلفای کرونباخ برای اثبات روایی و هماهنگی ابزار استفاده می­شود.     10-11.   تعريف جامعه آماري: بخش كيفي: جامعه آماري بخش كيفي متشكل از اساتيد و خبرگاني است كه در زمينه سرمايه­اجتماعي و عملكرد بنگاه­ها صاحب نظر بوده و مي­توان در مراحل مختلف اجراي تحقيق از نظريات آنان استفاده كرد. بخش كمي: جامعه آماری این پژوهش نمایندگی­های شرکت بیمه ملت هستند که در شهر تهران پراکنده­اند  و بر اساس مجوزی که از شرکت بیمه ملت دریافت کرده اند نسبت به انجام عملیات فروش بیمه­نامه مشغول هستند.                     10-12.   روش تعيين حجم نمونه: بخش كيفي: براي بهره­گيري از نظر خبرگان و مصاحبه با اساتيد و كارشناسان بر اساس نياز در بخشهاي مختلف تحقيق و نسبت به تناسب بخشها و توانمندي­هاي ايشان استفاده خواهد شد. بخش كمي: از آنجا  که کل جامعه آماری محدود به شهر تهران است و این تعداد مقدار ثابتی است و جامعه­ای نسبتا همگن است  طبقه بندی خاصی برای نمونه­ها در نظر نمی­گیریم از روش نمونه­گیری تصادفی و ساده استفاده می­شود.     حجم نمونه  بر اساس فرمول زیر محاسبه می­شود:     حجم جامعه N=            احتمال موفقیت =P         آماره استاندارد توزیع نرمال در سطح اطمینان مورد نظر=              Z  خطای استاندارد=     d   جامعه آماري شامل 93بنگاه است كه بر اساس فرمول فوق در سطح اطمينان95درصد تعداد63 بنگاه انتخاب خواهد شد.                     10-14.   روش نمونه گيري: بخش كيفي: با توجه به نوع جامعه آماري اين تحقيق در بخش كيفي،روش نمونه­گيري از استيد و صاحب نظران بصورت نمونه­گيري هدفمند خواهد بود.   بخش كمي: روش نمونه گیری بدلیل شرایط نسبتا همگن جامعه آماری نمونه­گیری بصورت تصادفی ساده انجام خواهد شد.                            11.   قلمرو پژوهش):‏ این پژوهش در  شهر تهران انجام خواهد شد.تنوع قومی و جمعیتی افراد ساکن در پایتخت و خواستگاه­های فرهنگی و اجتماعی گوناگون آنها باعث استقلال بیشتر افراد موضوع تحقیق خواهد شد. بعلاوه گستردگی جغرافیایی شهر و تعداد نسبتا بالای تعداد نمایندگی­های بیمه در تهران از نظر آمار و احتمالات می­تواند اعتبار تحقیق را بیشتر کند.         12.   روش هاي تجزيه و تحليل داده ها:    روش تجزیه وتحلیل داده های کیفی:  بخش کیفی:  استفاده از روش کدگذاری. کدگذاري بعدي، یکی از انواع کدگذاري، در این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت که این روش نیز به روش استقرائی پیگري شده است. در این روش پاسخهاي ارائه شده به سوال مورد نظر چندین بار مطالعه می شوند، قالب یا قالبهایی به ذهن میایند و سپس در صورت برخورداري از فراوانی لازم پذیرفته می شوند.   روش تجزیه وتحلیل داده های کمی:  با توجه به اینکه مولفه­های سرمایه اجتماعی از طریق پرسشنامه اندازه گیری می­شود بنابراین برای تمام پاسخ دهندگان بر اساس معیارهای اندازه گیری امتیازی حاصل می­شود و نهایتاٌ تمامی نمونه­ بر اساس این امتیاز نسبت به یکدیگر  رتبه­بندی می­شوند.از بعد دیگر، فروش بنگاه­ها نیز از مرکز اطلاعات ستاد مرکزی بیمه ملت استخراج می­شود و چون در این تحقیق تلاش می­شود عملکرد بنگاه(فروش) بعنوان تابعی از ابعاد سرمایه اجتماعی و متغیرهای کنترلی بیان شود، برای تجزیه و تحلیل داده­ها از تکنیک رگرسیون آماری استفاده می­شود.               13.   پيش فرض هاي پژوهش: در مدلسازی این تحقیق برای تعیین ارتباط بین متغیرهای سرمایه اجتماعی و متغیر فروش بنگاه سایر عوامل موثر لحاظ نمی­شود و فرض شده است که فروش یک بنگاه فقط تابعی از متغیرهای مستقل تحقیق است.       14.   محدودیت­های پژوهش:          محدودیت خاصی وجود ندارد.        15.   ‏مسائل اخلاقی پژوهش:   از آنجا که در اجرای این تحقیق ممکن است بعضی اطلاعات شخصی افراد در پرسشنامه­ها درج شود برای محقق الزام اخلاقی برای حفظ اطلاعات شخصی و محرمانه پاسخ­دهنگان و اطلاعات بنگاه­ها وجود دارد.   16.   مراحل و فعالیت­های انجام پژوهش: برای انجام این تحقیق در ابتدا مبانی نظری موضوع بیان می­شود که به توضیح و بیان مبانی تئوریک  تحقیق پرداخته می­شود.در مرحله بعد به پیشنیه موضوع و تحقیقات انجام شده مرتبط در سطح بین­المللی و ملی اشاره می­شود.استفاده از نتایج کارهای انجام شده در موضوعات مشابه که در مناطق مختلف و توسط محققان دیگر انجام شده است می­تواند در انجام بهتر تحقیق موثر باشد. گام بعدی تعیین جامعه آماری و نمونه است.جامعه مورد مطالعه تحقیق، نمایندگی­های شرکت بیمه ملت در شهر تهران هستند که می­بایست نمونه ای مناسب از میان آنها انتخاب شود.روش گردآوری داده های تحقیق پرسشنامه است.سوالات این پرسشنامه براساس مبانی نظری تحقیق تهیه می­شود و می­بایست بعد از مشورت و کسب نظر از خبرگان نهایی شده و پیش­آزمون(pre-test)  پرسشنامه انجام شده و اعتبار و روایی آن سنجیده شود.  برای پردازش داده­های جمع­آوری شده از تکنیک رگرسیون استفاده می­شود و بر اساس نتایج حاصل،فرضیات تحقیق مورد سنجش قرار گیرند.در پایان نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی ارائه می­شود.
+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 15:33  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

باسلام

با توجه به این که امروزه سازمانها اجزای تشکیل دهنده ی اصلی جوامع هستند پس برسی عوامل کلیدی بهبود بهره وری از موارد بسیار با ارزش است . پرسش نامه ای که اکنون در اختیار شماست به منظور گرداوری اطلاعات در زمینه یکی از عوامل تاثیرگذار یعنی ارتقا شغلی بربهبود بهره وری تهیه شده است . لذا خواهشمندیم ما را در اجرای این تحقیق یاری فرمایید .

از همکاری شما بسیار متشکریم .

1.آيا سابقه ی شغلی شما در سازمان خصوصی چند سال است ؟

1.      یک تا پنج     2. پنج تا ده    3. ده تا پانزده     4. پانرده تا بیست    5. بیشتر از بیست   6. بیشتر از سی

2. ایا پستهای های جدیدی که به شما در سازمان ها داده می شود باعث استفاده ی بهتر از منابع توسط شما می شود ؟ بله خير

3. ایا فکر می کنید در صورت بهبود محل کار شما با اشتیاق بیشتری به کار خواهید پرداخت ؟

1.بسیار مشتاق تر       2. کمی مشتاق تر   3. به میزان قبلی

4. میزان تحصیلات شما چیست ؟

1.دیپلم  2. فوق دیپلم   3. لیسانس  4. فوق لیسانس    5.دکتری

5. ایا شغل شما با تحصیلات شما مرتبط است ؟  بله خير

6. رضایت شما بیشتر به کدام عامل وابسته است ؟

1. حقوق  2. احترام از جانب دیگران   3.علاقه به کاری که انجام می دهید    4.سطح اجتماعی شما

7. ایا شما زبان انگلیسسی می دانید ؟ بليخير

8. ایا ار امکانات رفاه سارمانی که در ان کار می کنید راضی هستید ؟

خيلي كم        □كم          متوسط          زياد          خيلي زياد

9. ایا در انجام کارها با همکاران خود حس رقابتی دارید ؟

خيلي كم        □كم          متوسط          زياد          خيلي زياد

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 15:30  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

فرضیه1 : بین ارتقا شغلی کارکنان و بهبود بهره وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد.

تعاریف مفهومی :

ارتقا شغلی کارکنان : پست های جدیدی که به کارکنان در سازمان ها داده می شود و ار قبلی بهتر است .

 بهره وری : حداکثر استفاده ار حداقل منابع

تعاریف عملیاتی :

ارتقا شغلی کارکنان : پست ها و مقام های جدیدی که کارکنان سازمان ها در طی هر سه سال خدمت می گیرند .

بهبود بهره وری نیروی انسانی : بعد از اعمال تکنیک های بهبود بهره وری نیروی انسانی چه اندازه بهره وری تغییر کرده . ( اندازه ی بهره وری از تقسیم داده به ستاده به دست می اید . )

فرضیه 2 : بین عامل اقتضایی مانند محيط كار و ترفیع کارکنان رابطه مستقیمی وجود دارد.

تعاریف مفهومی :

محيط  : مقابل محاط. اسم فاعل از احاطه . (کشاف ). فراگیرنده . درگیرنده و احاطه کننده

ترفیع کارکنان : پست های جدیدی که به کارکنان در سازمان ها داده می شود و ار قبلی بهتر است .

تعاریف عملیاتی :

محيط كار : محیط فیزیکی اطراف افراد . به طور نمونه : نور محیط ویا الودگی صوتی

ترفیع کارکنان  : پست ها و مقام های جدیدی که کارکنان سازمان ها در طی هر سه سال خدمت می گیرند .

 

فرضیه3 : بین ارتقا شغلی کارکنان و رضایت شغلی رابطه مستقیمی وجود دارد.

تعاریف مفهومی :

رضایت : خشنودی و پسندیدگی و میل  رضایة. خشنودی . (از مصادر مجعول است که بجای رضا و رضوان استعمال می شود و اگر هم در لغت عربی موجود بودمی بایست رضاوت باشد زیرا ماده کلمه واوی است و برای قلب «ا» به «ی » سبب و مجوزی نیست .

تعاریف عملیاتی :

رضایت شغلی : نمره ای که از تست رضایت شغلی حاصل می شود .

ترفیع کارکنان  : پست ها و مقام های جدیدی که کارکنان سازمان ها در طی هر سه سال خدمت می گیرند .

 

فرضیه 4  : بین توانايي فردي وسرعت ترفیع کارکنان در سازمان رابطه معناداری وجود دارد.

تعاریف مفهومی :

توانايي : نیرومندی ، قدرت .

سرعت : تند رفتن تندی

تعاریف عملیاتی :

توانايي فردي : توانایی اکتسابی مرتبط با شغل مثل : زبان خارجی و مهارت های کامپیوتر

سرعت ترفیع کارکنان : تعداد دفعاتی که در طول هر سه سال کارکنان ترفیع می گیرند .

 

فرضیه 5 :  بین سن افراد و میزان خواستارترفیع شغلی بودن رابطه معناداری وجود دارد.

تعاریف مفهومی :

سن : عمر سال های عمر

خواستن : خواهش کردن آرزو داشتن ، طلبیدن اراده کردن قصد داشتن

تعاریف عملیاتی :

سن افراد : منظور این است که در چه سنی شروع به کار کرده اند و چند سال تجربه دارند و اکنون چند سال سن دارند .

خواستارترفیع شغلی : تمایل برای کسب ترفیع و میزان تلاش فرد در این راستا با کسب مهات های مرتبط و سنجش تعداد ساعات کاری .

 

واحد تحليل : موسسه ها وشرکت های خصوصی ( تعداد کارکنان از 20 تا 50 نفر)

سطح تحليل : ميانه

واحد مشاهده : کارکنان موسسه ها وشرکت های خصوصی

روش نمونه گيري : روش نمونه گيري خوشه اي است زیرا کارکنان را براساس ويژگي های خاصی ( مثل سال های سابقه ی کاری کارکنان ) تقسیم می شود و سپس روی این گروه ها نمونه گیری انجام می شود . نمونه گیری به صورت تصادفی بر روی نمونه ها انجام می شود .

روش تحقیق : پیمایشی

در روش پیمایشی محقق با استفاده ازمواردی مانند : مصاحبه یا پرسش نامه به بررسی می پردارد . روش پیمایشی از روش های توصیفی یحقیق است . و به این گونه عمل می کند : از تمام موسسه ها و شرکتهای مورد نظر به طور تصادفی تعدادی را انتخاب می کنیم و از هر کدام تعدادی کارمند در سطوح مختلف را به عنوان نمونه در نظر می گیریم .البته باید چارچوب زمانی مشخص باشد .

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 15:29  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

مو ضوع :بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 12-7 ساله در شهرستان سراوان

این پژوهش با توجه به هدف و کاربرد از نوع پژوهش کاربردی می باشد. نتایج این تحقیق می تواند برای کلینک های سلامت روان، مراکز مشاوره، سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش استثنایی و آموزش و پرورش عادی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد که یکی از انواع روش های تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی) می باشد. در این نوع تحقیق رابطه میان متغیر ها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می گردد. این محقق ابتدا چکیده ای از تحقیق را بیان کرده وکلید واژه ها را انتخاب کرده سپس بیان مسئله و اهمیت و ضرورت اهداف پژوهش را تعیین نموده است وتعاریف مفهو می وعملیاتی در باره متغییر ها نظیرعزت نفس وسلامت روانی وبهزیستی وروانشناختی ارائه داده سپس ادبیات و پیشینه تحقیق را ذکر کرده ونظریات مرتبط باسلامت که همان پیشینه تجربی است و فصل سوم را به فرایند پژوهش که شامل روش تحقیق وروش نمونه گیری وپرسشنامه و تجزیه وتحلیل داده ها اختصاص داده است وحجم نمونه گیری ها را بر اساس محل سکونت میزان تحصیلات و شغل را بدست اورده وسپس فرضیه سازی کرده ودر فصل بعد بر اساس یافته ها بحث و نتیجه گیری نموده ودر پایان محدودیت ها و پیشنهاد ها وفهرست منابع تحقیق را ذکر کرده است .

جامعه آماری این تحقیق را والدین دانش آموزان عادی و والدین دانش آموزان دارای هوش مرزی(آموزش پذیر) 12-7 ساله شهرستان سراوان تشکیل می دهند.نمونه و روش نمونه گیری:

به منظور دستیابی به گروههایی از آزمودنیها که امکان تحلیل آماری مناسب فراهم سازد، به صورت کلی 317 نفر برای این طرح انتخاب شده اند. که والدین کودکان آموزش مرزی 164 نفر بودند و والدین کودکان عادی 154 نفر بودند و این والدین از نظر سن، تحصیلات وشغل و محل سکونت، میزان درآمد با والدین کودکان آموزش پذیر همتا و همگن انتخاب شدند. روش نمونه گیری، روش خوشه ایی بود. این روش در صورتی که فهرست کامل افراد جامعه مورد مطالعه در دسترس نباشد می توان افراد جامعه را در دسته هایی خوشه بندی کرد سپس از میان خوشه ها نمونه گیری به عمل آورد. لازم به ذکر است که به دلیل کمبود دانش آموزان آموزش پذیر 7-12 تعداد 164 نفر از والدین دعوت به همکاری شد. ابزار پژوهش:

ابزارجمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است که در اختیار والدین قرار می گیرد.این پرسشنامه ها شامل: پرسشنامه عزت نفس، پرسشنامه سلامت روان و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی است.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:50  توسط توحیدلو  | 

به نام خدا                                               

 

پرسش نامه

 

با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دوست عزیز،اینجانب ساناز فلاح دار دانشجوی مقطع کارشناسی در رشته ی حسابداري مشغول به جمع آوری اطلاعات در رابطه با تحقیق خود با موضوع مديريت ارتباط با مشتري در بانك ملي می باشم،لذا از شما دوست عزیز خواهشمندم با پاسخ دادن به پرسشنامه زیر مرا در این امر یاری فرمایید،با تشکر

1-سن

2-جنسيت

3-وضعيت تاهل

4-مدرك تحصيلي

5- امکانات خدمات رساني بانك  تاچه حدرضايت مشتري را جلب مي نمايد؟ خيلي كم    كم   متوسط   زياد   خيلي زياد

6- تسريع در رسيدگي به مشكلات و شكايات مشتریان به چه ميزاني رضايت مشتري را برآورده مي كند؟ خيلي كم    كم   متوسط   زياد   خيلي زياد

7.     آيابانك به منظور كاهش هزينه ها وجلب رضايت مشتري ازفناوريهاي جديد بهره مي برد؟

خيلي كم    كم   متوسط   زياد   خيلي زياد

8.  بانك تاچه ميزان به برآوردن سريع خواسته‌ها ونيازهاي شما اهميت قائل است؟

خيلي كم    كم   متوسط   زياد   خيلي زياد

9-سرعت ارائه خدمات توسط كارمندان تاچه حداست ؟ خيلي كم    كم   متوسط   زياد   خيلي زياد

10-ميزان رضايتتان از امكانات رفاهي بانك چقدر است ؟ خيلي كم    كم   متوسط   زياد   خيلي زياد

11-ميزان رضايتتان ازكارمندان بانك به چه صورت است ؟ خيلي كم    كم   متوسط   زياد   خيلي زياد

12- آيا دربرنامه ريزي هاي بانك به الگوگيري ازرقبا جهت افزايش توان رقابتي توجه شده است؟

خيلي كم    كم   متوسط   زياد   خيلي زياد

13- تاچه ميزان عملكردبانك درجلب رضايت مشتري او را از سايررقبا متمايزنموده است؟

خيلي كم    كم   متوسط   زياد   خيلي زياد

14-آيا استفاده از بانك را به ديگران توصيه مي كنيد ؟ خيلي كم    كم   متوسط   زياد   خيلي زياد

15-  بانك تا چه ميزاني دربرابرانتقادات شمادررابطه با عملكرد آن با رقبا انعطاف پذيري دارد؟

خيلي كم    كم   متوسط   زياد   خيلي زياد

16-  بانك تاچه ميزان در قبال ارائه خدمات خود پاسخ گومي باشد؟ خيلي كم    كم   متوسط   زياد   خيلي زياد

17-آيا مديريت بركارمندان بانك نظارت موثر دارد ؟ خيلي كم    كم   متوسط   زياد   خيلي زياد

18.  آيا اقدامات موثري ازسوي بانك در رابطه با آموزش كاركنان درزمينه هاي مختلف  جلب رضايت مشتري انجام شده است؟ خيلي كم    كم   متوسط   زياد   خيلي زياد

19.  انعطاف پذيري به خواسته هاي مشتري ازطرف بانك به چه ميزان است؟

خيلي كم    كم   متوسط   زياد   خيلي زياد

20-آيا بانك به رضايت مشتري اهميت قائل است ؟ خيلي كم    كم   متوسط   زياد   خيلي زياد

مصاحبه 

1-مديريت بانك چگونه مي تواند اثر بخشي خود راازطريق كسب رضايت مشتران افزايش دهد ؟

2-رضايت مشتريان چه منافعي براي بانك دارد؟

3-به نظر شما راه كار هاي مناسب جهت پياده سازي سيستم مديريت ارتباط با مشتري چيست ؟

4-آيابانك براي پياده سازي سيستم مديريت ارتباط با مشتري از آمادگي مناسبي برخوردار است چرا؟

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:42  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

به نام خدا

 

این پرسشنامه به منظور سنجش میزان رضایت مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی طراحی گردیده است.لطفا به دقت به سوالات زیر پاسخ دهید. قبلا از همکاری شما دوست عزیز صمیمانه سپاسگزاریم.

توضیح برخی اصطلاحات مورد نیاز:

ترافیک:تعداد ساعات ماندن در پشت چراغ قرمز

ناتوانی جسمی:منظور ناتوانی حرکتی در اثر کهولت و یا معلولیت

تحصیلات دانشگاهی: منظور تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر

 

1) چه میزان در ماه از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده می نمایید؟

1) خیلی زیاد                     2) زیاد                          3)کم                       4) بستگی دارد.

2)آیا از سرعت ارائه این خدمات راضی هستید؟

1)خیلی زیاد                     2)زیاد                           3)کم                        4)اصلا

3)بین بانکداری الکترونیکی و سنتی کدامیک را ترجیح می دهید؟

1)بانکداری الکترونیک         2)بانکداری سنتی               3)فرقی ندارند.              4)هر کدام که در دسترس باشند.

4)آیا ترافیک نقشی در افزایش میزان استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک دارد؟

1)خیلی زیاد                      2)زیاد                            3) کم                       4)خیلی کم

5)به نظر شما میزان تحصیلات دانشگاهی در استفاده از این خدمات چه تاثیری می تواند داشته باشد؟

1)موجب افزایش استفاده می شود.

2)موجب کاهش استفاده می شود.

3)بستگی به نوع تحصیلات دارد.

4)تاثیری ندارد.

6)به نظر شما کدام دسته از افراد زیر تمایل بیشتری به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی دارند؟

1)جوانان       2)میانسالان               3)سالخوردگان                4)فرقی نمی کند.

7)به نظر شما آیا ناتوانی جسمی موجب افزایش میزان استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک می شود؟

1) زیاد          2)تا حدودی               3)کم               4)تاثیری ندارد.

8)آیا آموزش های ارائه شده توسط بانک ها تاثیری بر افزایش میزان استفاده شما از خدمات بانکداری الکترونیک می شود؟

1)زیاد          2)تاحدودی         3)کم                   4)تاثیری ندارد.

9)به نظر شما تبلیغات رسانه ها در افزایش میزان استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی موثر است؟

1)زیاد          2)تاحدودی         3)کم                   4)تاثیری ندارد.

10)آیا بانکداری الکترونیک توانسته در وقت شما صرفه جویی کند؟

  1)خیلی زیاد                     2)زیاد                           3)کم                        4)اصلا

11)با توجه به سهولت دسترسی و شبانه روزی بودن خدمات بانکداری الکترونیک آن را به بانکداری سنتی ترجیح می دهید؟

بله)                                 )خیر                           3)تاحدودی                 4)بستگی به سایر شرایط دارد.

 

با تشکر از صبوری و دقت شما  لطفا در صورت تمایل به پرسش های زیر نیز پاسخ دهید:

نام و نام خانوادگی:                          جنسیت:                  سن: 

                 تحصیلات:                    شغل:

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 22:37  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

زهره حاجی سعیدی

عنوان :تاثیر ساختار پیام و در گیری در اثر بخشی تبلیغات تلویزیونی 

پیشینه نظری

تبلیغ مقوله ای است که ریشه در زندگی اجتماعی انسان ها داشته است که در اواخر قرن نوزدهم و بیستم است.که وارد تجارت نیز شده است .با اختراع ماشین چاپ و سپس رادیو و تلویزیون  و دیگر رسانه های جمعی ،تبلیغات رشد بیشتری یافت که امروزه شاهد بمباران تبلیغاتی هستیم .زمانی که داریم تلویزیون یا رادیو و یا در اینترنت هستیم به طور مداوم در معرض تبلیغات قرار می گیریم و این سوال پیش می آید که آیا همچون گذشته تبلیغات در این زمینه با انتخاب مدلی جامع جهت بررسی اثر بخشی تبلیغات و مشخص کردن نوع رابطه بین ساختار پیام  ودرگیری مخاطبان بر اثر بخشی تبلیغات گامی در جهت علمی نمودن صنعت تبلیغات در کشور بر داریم.

مسله پژوهش

 من میدانم که نیمی از تبلیغات کارایی ندارد ،فقط نمی دانم کدام نیمه

موفقیت یا عدم موفقیت بسیاری از سازمان ها وشرکت ها در گرو فعالیتها های تبلیغاتی آن هاست.و به دلیل اهمیت و نقش مهم این امر ،هر ساله شاهد بالا رفتن بودجه تبلیغاتی در سازمان ها و شرکت ها هستیم و گاهی هزینه تبلیغات به نوعی برابر درآمد خالص شرکت منجر شده است. بنابراین به علت عدم کارایی تبلیغات و همچنین منابع نا درست ،تلاش های مدیران با شکست مواجه می شود .که در نهایت به سود کمتر و محدود شدن رشد شرکت می انجامد. تحقیقات نشان می دهد ،بهبور تبلیغات نا کارامد می تواند فروش را تا 20 % افزایش دهد(دنسوولو) حداکثر سود ،هم به تولید و هم به کارایی تبلیغات و بازاریابی نیاز دارد .شواهد نیز ارتباط بین کارایی تبلیغات و میزان موافقت کلی شرکت را نشان می دهد.

هدف پژوهش و ضرورت انجام آن

هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر ساختار پیام بر اثر بخشی تبلیغات در شرایط درگیری بالا و پایین می باشد. تصمیم گیری مصرف کننده یک موضوع مهم تحقیقاتی است که روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود. و بسیاری از زمینه ها را تحت پوشش قرار می دهد .محققان می کوشند تا به چگونگی انتخاب ها در شرایط  خرید و مصرف پی ببرند و دریابند چگونه مصرف کنندگان نگرش مطلوب نسبت به محصول ،شرکت و تبلیغات آن ها پیدا کنند.در کنار تصمیمات مهمی چون بازار هدف،موضوع مهم دیگر این است که بهتر است چگونه پیام به مصرف کنندگان ارئه شود.چگونگی ساختار پیام برای افزایش اثر بخشی ارتباطات  یکی از موضاعات مهمی است که بایستی مورد بررسی قرار گیرد.امروزه تعداد زیادی از شرکتها از ساختار مناسب برای جلب توجه مصرف کنندگان استفاده می کنند.

پرسش های پژوهش

1.آیا شرایط در گیری ساختار منفی پیام موجب اثر بخشی تبلیغات می گردد؟

2.آیا تحت شرایط در گیری پایین ،ساختار مثبت پیام موجب افزایش اثر بخشی تبلیغات می گررد؟

متغییر ها ی وابسته  و مستقل

متغییر وابسته شامل نگرش نسبت به تبلیغ و قصد عمل است که مجموعه این دو متغییر اثر بخشی تبلیغات را انداذه گیری می کند.ساختار پیام به عنوان متغییر مستقل ،درگیری نیز به عنوان متغییر تعدیل کننده در نظر گرفته شده است.

روش تحقیق (روش انتخابی برای اجرای پژوهش)

روش تحقیق تجربی (آزمایشی) و روش میدانی به کار برده شده است.

جامعه آماری پژوهش ،جامعه تعدادی از مشتریان کلینیک های فیزیترابی در سطح شهر تهران  ودر نمونه اصلی تحقیق پرسنل شرکت گاز استان تهران که به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت دکردند. سن شرکت کنندگان 18 تا 50 سال

روش جمع آوری داده ها (ابزار انداذه گیری)

ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد.

مقیاس سنجش : فاصله ای و از طیف لیکرت استفاده شده است

سوالات اصلی تحقیق

1.     آیاتحت شرایط درگیری بالا،ساختار منفی پیام موجب افزایش اثر بخشی تبلیغات می گردد؟

2.     آیا تحت شرایط درگیری پایین،ساختار مثبت پیام موجب افزایش اثر بخشی تبلیغات می گردد؟

3.     آیا تحت شرایط در گیری بالا بین جنسیت و قصد عمل رابطه وجود دارد؟

4.     آیا تحت شرایط درگیری بالا و ساختار منفی ،قصد عمل زنان نسبت به مردان قویتر است؟

5.     آیا تحت شرایط در گیری بالا وساختار پیام مثبت ،قصد عمل مردان نسبت به زنان قویتر است؟

فرضیه

1) شرایط تحت درگیری بالا افرادی که فیلم با پیامی منفی را مشاهده نموده اند نگرش مثبت بیشتری نسبت به افرادی که فیلم با پیام مثبت تماشا کرده اند .ندارد.  

2)تحت شرایط در گیری بالا ،قصد عمل افرادی که فیلم باپیام منفی را مشاهده نمودند قویتر از

افرادی که فیلم را با پیام مثبت مشاهده کردن نم باشد.

3)تحت شریط در گیری پایین افرادی که فیلم را با پیام مثبت مشاهده نموده اند قویتر از افرادی که فیلم را با پیام منفی مشاهده نموده اند نمی باشد.

4)در شرایط در گیری پایین قصد عمل افرادی که فیلم را با پیام مثبت مشاهده نموده اند قویتر از افرادی که فیلم را با پیام منفی مشاهده نموده اند  .نمی باشد.

5) تحت شرایط در گیری بالا بین جنسیت و قصد عمل رابطه وجود ندارد.

6)تحت شرایط درگیری بالا و ساختار منفی قصد عمل زنان نسبت به مردان قویتر نیست .

7)تحت شرایط درگیری بالا و ساختار مثبت قصد عمل مردان نسبت به زنان قویتر نیست.

واحد تحلیل :پیام های تبلیغاتی

سطح تحلیل:خرد

واحد مشاهده : پرسنل شرکت گاز که در آزمون شرکت کرده اند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 17:57  توسط توحیدلو  | 

 • موضوع:بررسی علل و عوامل عدم گرایش دانشجویان دانشگاه ارشاد دماوند به امر تحقیق و پژوهش.

پرسشنامه

با سلام خدمت دانشجویان عزیز

این پرسشنامه برای اگاهی از این مو ضوع که ایا شما به کارهای پژوهشی علاقه دارید یا خیر.؟در ضمن ما میخواهیم با انجام دادن این تحقیق   پس از بدست اوردن دلایل عدم گرایش دانشجویان به امر  تحقیق و پژوهش می خواهیم با دادن روش هایی اسان و در دسترس دانشجویان را علاقمند به این موضوع کنیم.و می خواهیم بدانیم که دانشجویان برای انجام دادن امر تحقیق و پژوهش چه مشکلاتی دارند وسپس درصدد رفع این مشکل براییم.پس خواهش مندیم با جواب های دقیق خودتان ما را در انجام این تحقیق یاری فرمایید.

میزان تحصیلات شما چقدر است؟

1.    دیپلم

2.    فوق دیپلم

3.    لیسانس

4.    فوق لیسانس

.........................................................................................................

تا چه اندازه به کارهای تحقیقی میل و رغبت نشان میدهید؟

1.    کم

2.    متوسط

3.    زیاد

4.    خیلی زیاد

.........................................................................................................

ایا تا به حال کار تحقیقی و پژوهشی را به صورت اختیاری انجام داده اید؟

1.    بلی

2.    خیر

.........................................................................................................

تا چه حدی از تحقیق های اماده برای فروش استفاده کرده اید؟

1.    اغلب

2.    به ندرت

3.    هرگز

.........................................................................................................

چه تعداد واحدهای درسی برای امر تحقیق و پژوهش برای شما در نظر گرفته شده است؟

1.    کمتر از 3 واحد

2.    بیشتر از 3 واحد

3.    هیچ واحدی در نظر گرفته نشده است

....................................................................................................

اساتید شما به چه میزان بر کارهای تحقیقی تان توجه دارند؟

1.    کم

2.    متوسط

3.    زیاد

4.    خیلی زیاد

................................................................................................................

تا چه اندازه وجود مشاورین تحقیقاتی در دانشگاه ضرورت دارد؟

1.    کم

2.    متوسط

3.    زیاد

4.    خیلی زیاد

................................................................................................................

ایا در دانشگاه شما تبلیغات و جشنواره های پژوهش دانشجویی برگزار میشود؟

1.    بلی

2.    خیر

....................................................................................................................

تا چه اندازه فراخوان همایش های پژوهشی برای شما جذابیت دارد؟

1.    کم

2.    متوسط

3.    زیاد

4.    خیلی زیاد

......................................................................................................................

شما به چه اندازه در جشنواره های پژوهش دانشجویی شرکت کرده اید؟

1.    اغلب

2.    به ندرت

3.    هرگز

.....................................................................................................................

ایا رابطه ای بین پیدا کردن شغل در اینده و انجام  کارهای تحقیقاتی وجود دارد؟

1.    بلی

2.    خیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 17:44  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

زهره حاجی سعیدی

پرسشنامه مربوط به اثرات اعتیاد و طلاق زوجین

1)جنسیت شما چیست ؟

1.مذ کر   2. مونث

2)ملیت شما چیست؟

1.ایرانی  2. عراقی 3.پاکستانی 4. افغانی 5. غیره

3)مذهب شما چیست ؟

1. شیعه 2. اهل تسنن 3.کلیمی 4.مسیحی 5.یهودی

4)میزان سن شما چقدر است؟

1.زیر 20 سال  2. بالای 20 تا 40 سال  3.  40 سال تا 60 سال   4.بالای 60 سال

5)آیا شما ازدواج کرده اید؟

1.بله    2. در شرف ازدواج   3. خیر

6)میزان تحصیلات شما چقدر است؟

1.ابتدایی  2.راهنمایی 3.دبیرستان(دیپلم) 4.فوق دیپلم   5.لیسانس و بالاتر

7) به نظر شما چه عاملی باعث باعث اعتیاد به مواد مخدر در بین افراد میشود؟

1.مشکلات خانوادگی 2. مشکلات اقتصادی 3. مشکلات اجتماعی

8) به نظر شما آیا بی دقتی  خانواده ها مهم ترین عامل در ایجاد اعتیاد فرزندان است؟ 1. بله 2. خیر 3. تاحدودی

9) برخورد خانواده با افراد معتاد در حمایت آنها چگونه است؟

1.بسیار ضعیف 2. ضعیف 3. نظری ندارم 4.خوب 5.بسیار خوب

14)افراد معتاد خود را در چه اندازه مسئول خانواده خویش می دانند؟

1.خیلی کم 2.کم 3.متوسط  4.زیاد  5.خیلی زیاد

15)چه عاملی بیشتر باعث طلاق زوجین از همسران خود که اعتیاد دارند میشور؟

1. پرخاشگری همسران 2. عدم تامین مخارج زندگی 3. عدم داشتن وجه اجتماعی مناسب 4.گوشه وکنایه دیگران  5.ترس از اینکه فرزندانشان دچار اعتیاد شوند

16) به نظر شما یک فرد معتاد چه میزان از وقت خود را صرف مصرف مواد قرار میدهد؟

1.حدود یک ساعت 2.دو ساعت 3.چهار ساعت  4.دوازده ساعت 5.کل شبانه روز

17)آیا مصرف مواد مخدر یک آرامش محسوب میشود در اثر استعمال آن؟

1.بله   2. تا حدودی  3.خیر

18) آیا خانواده می تواند مهترین عامل ترک افراد باشد؟

1. بله  2.خیر 3. امکان آن وجود دارد

19) چرا افراد معتاد رو به ترک می آورند؟

1.برای به دست آوردن وجهه اجتماعی مناسب 2. خسته شدن از وضعیت فعلی 3.تلاش برای حفظ انسجام خانواده

20)افراد معتاد پس از استعمال مواد مخدر چه حالتی برایشان پیش می آید؟

1.حالت خواب آلودگی  2. حالت شادابی 3.حالت پرخاشگری 4. حالت توهم  5. شاید همه موارد

21) امروزه افراد معتاد اذ کدام مواد مخدر بیشتر استفاده می کنند؟

1.تریاک 2. هروئین 3.کراک 4. حشیش 5. شیشه 6.مشروبات الکلی

22) بهترین راه برای ترک کردن افراد معتاد چیست؟

1. آموزش اذ طریق رسانه 2.اموزش از طریق کتاب های مربوطه 3. مراجعه به یک روانشناس 4. استفاده از روش های قدیمی 5.مراجعه به کمپ ترک اعتیاد

نظرات خودتون به طور آزاد بیان کنید؟

1-1          آیا اعتیاد فقط مخصوص آقایان است چرا؟

1-2          آیا اعتیاد تنها عامل جدایی محسوب میشود چرا؟

1-3          نگرش شما نسبت به یک فرد معتاد چیست؟

  با کمال تشکر از شما از اینکه وقت خود را صرف پر کردن پرسشنامه قرار دادید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 15:43  توسط توحیدلو  | 

با عرض سلام و ادب خدمت مادران گرامی . این پرسشنامه در راستای دست یابی به تا ثیرات استفاده از ماهواره بر روی خانواده ها خصو صا روی مادران خانوار ها وبه تبع ان بنیان خانواده دارد که بتوانیم راهکار هایی را برای استفاده درست در جهت پیشرفت جامعه و اگاهی مردم و جلو گیری از اثرات زیان بار ان ارائه دهیم.

با تشکراز همکاری شما

1.ایا میان زنان و مردان در گرايش به استفاده از ماهواره تفاوت وجود دارد؟

۱.بله       ۲.خیر

2.چه میزان استفاده از ماهواره برای جامعه ضرورت دارد؟

۱.خیلی زیاد      ۲.زیاد       ۳.متوسط      ۴.كم       ۵.خیلی كم

3.به نظر شما میزان استفاده شهروندان از ماهواره ومیزان کالا ها یی که خریداری میکنند تا چه حد است؟

۱.خیلی زیاد       ۲.زیاد      ۳.متوسط      ۴.كم       ۵.خیلی كم

4.محتوای برنامه‌های ماهواره در رفتار و انحراف زوجین جوان تا چه حد تأثیر دارد؟

۱.خیلی زیاد        ۲.زیاد     ۳. متوسط      ۴.کم      ۵.خیلی كم

5.به نظر شما دارو های ماهواره تا چه حد دارای اثر گذاری مطلوبند؟

1.خیلی زیاد        ۲.زیاد     ۳. متوسط      ۴.کم      ۵.خیلی کم

6.فرهنگ جامعه تا چه حد در نوع انتخاب پوشش شما تأثير گذار است؟

۱.خیلی زیاد        ۲.زیاد     ۳.متوسط       ۴.کم      ۵.خیلی کم

7.تاچه حد رعايت حجاب مي تواند در جلوگيري از مفاسد اخلاقي مؤثر باشد؟

۱.خیلی زیاد        ۲.زیاد     ۳.متوسط       ۴.کم      ۵.خیلی کم

8.به نظر شما دارندگان ماهواره روزانه چه میزان از برنامه‌های ماهواره استفاده می‌كنند؟

۱.خیلی زیاد        ۲.زیاد     ۳. متوسط      ۴.کم      ۵.خیلی کم

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:41  توسط توحیدلو  | 

                                                       پرسش نامه                                                              

والدین گرامی

با سلام و احترام

امروزه پیشرفت علم از جهات گوناگونی زندگی روزمره ما را تحت تاثیر خود قرار داده است. این پیشرفت به رغم افزایش بهبود در کارها و افزایش اطلاعات افراد در زمینه های مختلف مشکلاتی هم در پی داشته است از پیشرفت های الکترونیکی می توان به باری های رایانه ای اشاره نمود که امروزه اوقات فراغت بسیاری از کودکان و نوجوانان را به خود اختصاص داده است که درگیر بودن بیش از حد با ان میتواند برای کودکانمان پیامدهایی را به داشته باشد.

پرسش نامه ای که اکنون در اختیار شماست به منظور گرداوری اطلاعات در زمینه بررسی تاثیر استفاده بیش از حد از این بازی ها تهیه شده است . لذا خواهشمندیم ما را در اجرای این تحقیق یاری فرمایید و با دقت به سوالات زیر پاسخ دهید.

از همکاری صمیمانه شما کمال تشکر  و قدردانی را داریم.

                                                                       با سپاس سمیه عظیمی                          

                                                        دانشجوی رشته مدیریت  دانشگاه ارشاد                  

 

۱-  ایا استفاده بیش از حد از بازی رایانه ای بر سلامت کودکان تاثیر منفی دارد؟

خیلی زیاد               زیاد                   متوسط                 کم                  خیلی کم

۲- به نظر شما بازی رایانه ای در روند تحصیلی کودکان موثر است؟

بله                                       خیر                                 تا حدودی

۳-کودک شما روزانه چند ساعت با رایانه کار میکند؟

۲ساعت                                   ۳ ساعت                          ۴ ساعت

۴-سرگرم شدن با بازی رایانه ای تا چه حد میتواند در میزان هوش و خلاقیت کودکان موثر باشد؟

خیلی زیاد                    زیاد                  متوسط                        کم                         خیلی کم

۵- آیا برخی بازی های رایانه ای خشونت و لجبازی و..... در کودکان تقویت میکند؟

زیاد                                       متوسط                                کم

۶- اگر بازی های رایانه ای  با اگاهی کامل همراه باشد می توان از اثار مخرب ان جلوگیری کرد؟   

بله                                  خیر

۷- ایا بهره مندی کودکان از رایانه و اینترنت به منظور بالا بردن سطح دانش و اگاهی انها لازم است؟

خیلی زیاد                       زیاد              متوسط                کم                        خیلی کم

۸-ایا محتوای بازی رایانه ای برای کودک خیلی مهم است با توجه به اینکه با روحیه حساس انها در ارتباط است؟

بله                                   خیر                        تا حدودی

۹- تا چه میزان بازی های رایانه ای میتواند در طرز برخورد کودکتان  با شما و دیگران تاثیر گذار است؟

خیلی زیاد                  زیاد                  متوسط                 کم                        خیلی کم

۱۰- به نظر شما شاغل بودن مادران می تواند در استفاده  بیش از حد کودکان از بازی رایانه ای تاثیرگذار باشد؟

زیاد                             متوسط                                     کم

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 12:34  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

من تعاریف قبلی را مجدد ننوشتم فقط این تعاریف رو اضافه میکنم:

تعریف مفهومی :

بازی رایانه ای :سرگرمی و تفریح کامپیوتری

سلامت: تندرستی

تعریف عملیاتی :

بازی رایانه ای : نوعی سرگرمی و تفریح کامپیوتری میباشد که  میتواند بر هوش و رفتار کودک اثرگذار باشد.

سلامت: تندرستی جسم و روان کودک از تاثیر بازی رایانه ای

 

واحد مشاهده : والدین

واحد تحلیل :خانواده

سطح تحلیل: خرد

روش تحقیق:

به نظر من در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده میکنیم چون اولا این روش یک روش کمی است و با موضوع موردنظر مرتبط است ثانیا در این روش میتوان از نمونه گیری استفاده نمود  همچنین ما میخواهیم از ابزار پرسش نامه برای این تحقیق استفاده کنیم که منجر میشود نمونه بیشتری را از این طریق بررسی کنیم پس این روش میتواند یک روش مناسب برای تحقیقمان باشد.

روش نمونه گیری :

 در این تحقیق ما از روش نمو نه گیری تصادف ساده استفاده میکنیم اولا به دلیل اینکه جامعه مورد تحقیق و بررسی یک جامعه کوچک میباشد ثانیا ما به صورت کاملا تصادفی از یک سری افراد در مورد موضوع مورد نظرمان تحقیق میکنیم به همین دلیل ممکن است پاسخ ها ناقص باشند و چون تعداد محدودی افراد انتخاب شده اند پس نمی تواند قابل تعمیم به همه جوامع باشد.و ثالثا چارچوب کامل از جامعه اماری در دسترس میباشد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 11:21  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

*((بسمه اللّه نور)) *

۞پرسشنامه

باسلام به دانشجويان عزيزدانشگاه ارشاد

 اين پرسش نامه براي تحقيق درباره آگاهي شما ازنمادهاي فراماسونري(نمادهاي شيطان پرستان)مي باشد كه مورداستفاده يك دانشجو مي باشدخواهشمندم باجواب هاي دقيق خودمرادراين تحقيق ياري فرماييد

1.آياآگاهي ازنمادهاي فراماسونري داريد؟ بله خير

2.آيامطالعه وتحقيقي دراين خصوص داشته ايد؟ بله خير

3.درصورت شناخت اين نمادها،اين آگاهي وشناخت راچگونه كسب كرده ايد؟(درصورتي كه جوابي غيراز4گزينه اول داشتيد،گزينه 5راخودپركنيد)

1)تلوزيون     2)اينترنت   3)كتاب   4)سينماوفيلم 5)..........

4.آياشماموسيقي گوش مي دهيد؟ بله خير

5.اگرگوش مي دهيدبه چه ميزان است؟

خيلي كم كممتوسطزيادخيلي زياد

6.آياموسيقي هاي گروه متال رادوست داريد؟بليخير

7.آياشناختي از موسيقي هاي فراماسونري داريد؟ بليخير

8.درصورت شناخت اين موسيقي هابه چه ميزان مايليداين موسيقي هاراگوش ندهيد؟

خيلي كم        كم          متوسط          زياد          خيلي زياد

9.آياشيطان پرستي رامانندفرقه هاواديان ديگرمي دانيدوآن راماننداديان ديگرمي پذيريد؟ بليخير

10.آيامايليدشيوه زندگي ماسون هاراتقليدكنيد؟ بليخير

11.به چه ميزان بااعدادي مانند11،13،33،666درزندگي روزمره خودروبرومي شويد؟

خيلي كم        كم          متوسط          زياد          خيلي زياد

12.آياپس ازآگاهي ازاين نمادهامايليدشيوه زندگي خوراتغييردهيد؟ بليخير

13.اگردرهنگام خريد ،پس ازانتخاب جنس موردنظر متوجه شويدكه درآن نمادفراماسونري به كاررفته است به چه ميزان مايليدازخريدآن صرف نظركنيد؟

خيلي كم        كم          متوسط          زياد          خيلي زياد

14.آيابه عقايدمذهبي خودپايبنديد؟ بليخير

15.آيادردين خوددرخصوص نشانه هاي شيطان مطالعه اي داشته ايد؟بليخير

                                                                (باتشكرازهمكاري شما)

۞مصاحبه

1.ديدگاه واطلاعات شماازشيطان چيست؟

2.اين نمادگرايي هاي شيطان پرستان براي شمااهميتي دارد؟چه تاثيراتي برزندگي شمامي گذارد؟

3.آيا ميزان اطلاع رساني كه دراين خصوص مي شودكافي است؟فكرمي كنيدبيشترين اطلاعات رادرخصوص اين نمادهاازكجامي توانيدبدست آوريد؟

4.اگريكسري نمادهاي فراماسونري راافرادمتمدن وپيشرفته استفاده كنندوشماازاين نمادهااطلاع كافي داشته باشيدآياازآن نمادهااستفاده خواهيد كرد؟ويااگربدانيدآن افرادآگاهي ازچنين نمادهايي ندارند آيامايليد درصورت امكان آن هارانيزمطلع كنيد؟

5.پس ازپاسخ به اين پرسشنامه ومصاحبه آياكنجكاونشديدكه دراين موضوع اطلاعات بيشتري كسب كنيد؟

 

                                                             (باتشكرازهمكاري شما)

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 1:59  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

تکلیف شماره ۶

 موضوع: تاثير موسيقي بر ذهن و يادگيري افراد

"پرسشنامه"

سن:

كمتر از 20                 20- 25                 26-30                    31- 35                       35 و بالاتر

تحصيلات:

كمتر از ديپلم                 ديپلم                     فوق ديپلم               ليسانس          بالاتراز ليسانس

1- شما از موسيقي در طول روز به چه ميزان استفاده مي‌كنيد؟

خيلي كم                  كم                          متوسط                   زياد                          خيلي زياد

2- شما چه ميزان از وقت خود را صرف گوش دادن به موسيقي مي‌كنيد؟

خيلي كم                  كم                          متوسط                   زياد                          خيلي زياد

3- شما سر جلسه امتحان چقدر دستتان عرق مي‌كند؟

خيلي كم                  كم                          متوسط                   زياد                          خيلي زياد

4- در هنگام  صحبت در ميان جمع بزرگي ، آيا احساس تنگي نفس يا تپش قلب ميكنيد؟ اگر بله چه ميزان؟

خيلي كم                  كم                          متوسط                   زياد                          خيلي زياد

5- وقتي فردي ( بزرگتر يا كوچكتر) به جايي وارد مي‌شود كه شما آنجاييد، انگيزه شما براي اول سلام كردن چقدر است؟

خيلي كم                  كم                          متوسط                   زياد                          خيلي زياد

6- وقتي بزرگي وارد جايي مي‌شود كه شما هستيد چه مقدار سعي ميكنيد تا به احترامش بلند شويد؟

خيلي كم                  كم                          متوسط                   زياد                          خيلي زياد

7- وقتي در جايي هستيد هنگام ورود كسي چقدر برايتان مهم است كه بزرگتر يا كوچكتر از شما باشد تا به احترامش بلند شويد؟

خيلي كم                  كم                          متوسط                   زياد                          خيلي زياد

8- در صورت راه رفتن چند ساعت متوالي چه ميزان احساس خستگي و درد در بدن ميكنيد؟

خيلي كم                  كم                          متوسط                   زياد                          خيلي زياد

9- بعد از انجام دادن كارهاي روزمره چه ميزان احساس كوفتگي و خستگي در بدن ميكنيد؟

خيلي كم                  كم                          متوسط                   زياد                          خيلي زياد

10- شما به چه ميزان علاقمند به استفاده از آلات موسيقي هستيد؟

خيلي كم                  كم                          متوسط                   زياد                          خيلي زياد

11- در صورت استفاده از آلات موسيقي ، چه ميزان از آن استفاده مي‌كنيد؟

خيلي كم                  كم                          متوسط                   زياد                          خيلي زياد

12-  شما چه ميزان شعر حفظ هستيد؟

خيلي كم                  كم                          متوسط                   زياد                          خيلي زياد

13-   توانايي شما در حفظ كردن فرمولهاي رياضي چه ميزان است؟

خيلي كم                  كم                          متوسط                   زياد                          خيلي زياد

14-   چه ميزان از خاطرات دوران كودكي خود را به ياد داريد؟

خيلي كم                  كم                          متوسط                   زياد                          خيلي زياد

15-  در يك محيط نسبتا پر سر و صدا تا چه ميزان مي‌توانيد به درس خواندن خود ادامه دهيد؟

خيلي كم                  كم                          متوسط                   زياد                          خيلي زياد

16-  در صورت صحبت با شما در هنگام رانندگي چقدر مي‌توانيد وسيله نقليه را هدايت و كنترل كنيد؟

خيلي كم                  كم                          متوسط                   زياد                          خيلي زياد

17- شما به چه نوع موسيقي بيشتر گوش مي‌دهيد؟

كلاسيك                   پاپ                             راك

18- با توجه به انتخاب خود در سوال قبل، به چه ميزان به آن موسيقي گوش مي‌دهيد؟

خيلي كم                  كم                          متوسط                   زياد                          خيلي زياد

19-  شما تا چه حد علاقه‌اي به ضربات تند در موسيقي داريد؟

خيلي كم                  كم                          متوسط                   زياد                          خيلي زياد

20- شما تا چه حد در زدن موسيقي از ضربات تند استفاده مي‌كنيد؟

خيلي كم                  كم                          متوسط                   زياد                          خيلي زياد

21-  عقيده و ديدگاه شما در مورد زندگيتان چيست؟

زيبا                      قابل تحمل                 حسي ندارم                غير قابل تحمل                   زشت

  سوالات مصاحبه باز:

 ۱-نظر شما در مورد تاثير نوع موسيقي مورد استفاده در يادگيري چيست؟

۲- نظر شما در مورد تاثیر ميزان استفاده از موسيقي در طول روز بر میزان استرس  چيست؟

3-  نظر شما در مورد رابطه تمركز و موسيقي چيست؟

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 0:31  توسط توحیدلو  | 

مطالب قدیمی‌تر