روش تحقیق

وبلاگ کلاسی درس روش تحقیق

موضوع : بررسی تاثیر تفویض اختیار بر کارایی کارکنان

تعاریف مفهومی و عملیاتی

تفویض اختیار

تعریف مفهومی :تفویض اختیار فرایندی است که توسط آن مدیر يا سرپرست، بخشی از اختیار مشروع خود را بدون انتقال مسئولیت نهایی خوی به زیر دست واگذار می کند. تفویض اختیار با توسعه سازمان اهمیت بیشتری پیدا می کند تا حدی که ادامه حیات دستگاه بدون تفویض اختیار میسر نسبت.

تعریف عملیاتی:تفویض اختیار به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای مشارکت سازمانی، درياري دادن، درگير شدن و ا حساس مسئولیت کاری در کارکنان یک سازمان، بسیار اثر بخش بوده و چنانچه با آگاهی انجام گیرد برای سازمان و شخص مدیر حکم ارزش افزوده را دارد.

 

افزایش کارایی

تعریف مفهومی:كارايي‌ به ‌معناي‌ كمترين‌ زمان‌ يا انرژي‌ مصرفي‌ براي‌ بيشترين‌ كاري‌ كه‌ انجام‌ شده‌ است. سطح‌ افزايش‌ كارايي‌ مستقيماً‌ به‌دست‌ مديران‌ سپرده‌ شده‌ است. افزايش‌ كارايي‌ موجب‌ ارتقا بهروري‌ و كمك‌ موثر درنيل‌ به‌ اهداف‌ سازماني‌ خواهد شد.

تعریف عملیاتی:اندازه گيري ميزان كارايي چه براساس زمان، پول يا هر واحد ديگري كه باشد، تقريبا آسان است. همچنين كارايي بسيار مشابه مفهومي است كه از آن به عنوان نرخ مصرف(يعني ميزان استفاده)ياد مي كنند،به اين معنا كه در عمل چه مقدار وسايل و تجهيزات در مقايسه با حداكثر آن استفاده شده است.

انگیزه

تعریف مفهومی:شوق انجام كار ويا اشتياق دست يابي به يك هدف يا اهداف متفاوت دربحث ورزش انگيزه عبارت است اشتياق علاقه ورزشكار براي رسيدن به قهرماني و برتر بودن فيزيك د راين راه بايستي عوامل چندي را شناخت و دانست كه اين انگيزه تحت تاثير چه عواملي عمل ميكند. براي شناخت انگيزه بايستي به عوامل زير توجه داشت

تعریف عملیاتی:ايجاد انگيزه در واقع ابزار هر مدير براى بهره گيرى از تمام پتانسيل هر يك از كاركنان و نيز فراهم كردن شرايطى است كه همه آنها با هم و در قالب تيمى موفق كار كنند. كار تيمى هنر بكارگيرى كاركنان براى انجام ماموريت خود و در نهايت سازمان شما بصورت بسيار موثرتر است. فقط وقتى سازمان موفق خواهد شد كه تمام منابع كارى آن بصورت هم جهت با هم انرژى صرف كنند.

شکوفایی استعداد

تعریف مفهومی:استعداد در لغت به معنای « شی عتیقه » می‌باشد و شی عتیقه نیز در ذهن ما هر چیز گرانبها و کمیابی را تداعی می‌کند که بدست آوردن آن ارزشمند اما در عین حال مستلزم صرف وقت، انرژی و هزینه است. واقعیت این است که هر یک از ما انسانها در درون خود شی عتیقه ای به نام استعداد داریم که کشف و شناسایی آن افق زیبایی را فرا روی زندگی ما خواهد گشود.

تعریف عملیاتی:مفهوم استعداد، مفهومى گسترده است تا آن حد كه تمام يا بيشتر مباحث حوزه فيزيولوژى و روانشناسى را در بر دارد.ويژگى هاى جسمانى مانند سرعت واكنش، قد و وزن، چابكى در حركات، قدرت عضلانى، حساسيت ديدارى، قدرت تشخيص صداها و تجليات روانى مانند تجسم فضايى، حافظ، سرعت ادراك و استدلال را مى توان در زمره و حوزه گسترده استعداد به شمار آورد.

شرح شغل

تعریف مفهومی:شرح شغل عبارت است از یک فهرست جامع و بیان واقع از کیفیت وظایف و مسئولیتهای یک شغل به نحوی که ویژگیهای شغل در آن مشخص می شود. در شرح شغل روشن می شود که شاغل آن چه وظایفی را با چه اختیارات و امکانات ، در ارتباط با چه مشاغلی و زیر نظر چه کسی باید انجام دهد . به بیان دیگر ، به وسیله شرح شغل ، شاغل نقش و جایگاه خود را در میان مجموعه مشاغل دیگر درک کرده و وظیفه اش را به درستی انجام می دهد.

 تعریف عملیاتی:از مجموع وظایف و مسئولیتهای مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.اطلاع از نیاز های شغلی اعم از وظایف ، نیاز های جسمانی و ذهنی ، ابزار و وسایل کار ، ساعات و شرایط کار ، مدیران را قادر می سازد تا با آگاهی بیشتر در گزینشها و انتصابات از افراد استفاده کنند.

مقام سازمانی

تعریف مفهومی: کسی که در سازمان در قسمت عالی آن قرار داردو تصمیمات استرتژیک و برنامه ریزی سازمان بر عهده او است.

تعریف عملیاتی:برای بررسی جایگاه بالا ترین مقام سازمان و انتظارات از او باید بررسی شود که بیشترن تصمیم گیری مهم بر عهده این مقام است و معمولا مسیر اختیار از این مقام به سطوح پایین تر قرار دارد.باید توانایی او در تصمیم گیری های مهم و تاثیر او بر کارایی کارکنان اندازه گیری شود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۰ساعت 17:54  توسط توحیدلو  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۰ساعت 16:8  توسط توحیدلو  | 

پايان نامه ي كارشناسي ارشد مديريت صنعتي(توليد)

اثرات مهندسي مجدد در عملكرد شركت مخابرات استان اصفهان

(جهت دستيابي به معيارهاي مناسب در سطح كلاس جهاني)

 فرضيه

فرايندهاي خدمات مشتريان پس از اجراي مهندسي مجدد، موجب كاهش هزينه ها مي گردد.

فراينهاي توسعه و نگهداري خدمات پس از اجراي مهندسي مجدد، موجب كاهش هزينه ها مي گردد.

فرايندهاي مديريت سيستم ها و شبكه پس از اجراي مهندسي مجدد، موجب كاهش هزينه ها مي گردد.

فرآيندهاي مديريت سازمان پس از اجراي مهندسي مجدد، موجب كاهش هزينه ها مي گردد.

فرايندهاي مديريت كيفيت پس از اجراي مهندسي مجدد، موجب كاهش هزينه ها مي گردد.

 واژگان تخصصي

سازمان: يك نهاد اجتماعي است كه داراي هدف است و سيستمي است كه به سبب داشتن يك ساختار آگاهانه، فعاليت خاصي را انجام مي دهد و داراي مرزهاي شناخته شده است.

مهندسي مجددفرآيند هاي كسب وكار(BPR):باز انديشي بنيادين و طراحي نو و ريشه ايفرآيندها، براي دستيابي به بهبود و پيشرفتي شگفت انگيز در معيارهاي حساس امروزي همچون قيمت،كيفيت،خدمات و سرعت.

فرآيند: يك سري فعاليت هاي مرتبط به هم كه يك يا چند نوع ورودي را به خروجي هايي تبديل مي نمايد كه براي مشتري ايجاد ارزش مي كند.

كسب اطلاعات: تامين اطلاعات از مراحل يك فرايند يا قسمتي از يك فرايند بهبود يافته توسط بازخورها يا ابزارهاي تامين كننده اطلاعات.

مراحل: عناصر اساسي روش پياده سازي مهندسي مجدد.

محصول: ماحصل انجام فعاليت ها يا فرايندها كه ممكن است خدمت،سخت افزار،مواد فرايند شده،نرم افزار،ملموس،غير ملموس يا تركيبي از اين ها باشد.

منابع: شامل كاركنان،دارايي،تسهيلات،تجهيزات،فنون و روشها مي تواند باشد.

خدمت: نتايج حاصل از فعاليت هاي انجام گرفته در فصل مشترك بين عرضه كنندهو مشتري.

ساختار سازماني: مسئوليت ها،اختيارات و روابطي كه به صورت طرحي خاص تنظيم شده و يك سازمان از طريق آن وظايف خود را انجام ميدهد.

مشتري: دريافت كننده محصولي كه توسط عرضه كننده فراهم مي گردد.

عرضه كننده: سازماني كه محصول را براي مشتري فراهم مي كند.

كيفيت: تمامي ويژگي هاي يك مقوله كه در توانايي آن براي برآورد كردن نيازهاي تصريح شده يا تلويحي موثر است.

توليد در كلاس جهاني: يعني بهتر بودن در يك زمينه خاص در صنعت و توانايي رقابت با ساير شركت ها در سطح جهاني.

روش تحقيق

در اين تحقيق سعي شده با بررسي دقيق آنچه هست و بررسي آن از طريق فرم پرسشنامه ارائه شده به جامعه نمونه و جمع بندي آن كاستي ها را روشن نمود. لازم به ذكر است در نمونه گيري با توجه به جايگاه كارشناسان ارشد بخشها، از كادر مديريت و سرپرستي استفاده شد.

 نوع تحقيق:

تحقيق حاضر با توجه به اهداف و نحوه گردآوري داده ها،تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي محسوب مي شود. تحقيق توصيفي در پي كشف و توضيح روابط، همبستگي ها و احتمالا آزمودن فرضها مي باشد.

مراحل تحقيق:

اين تحقيق شامل سه گام اصلي مي باشد كه در هر گام روش تحقيق مناسب انتخاب گرديده است و به كار گرفته شده است.

مرحله اول: تحقيقات آكادميك و كتابخانه اي (رويكرد مهندسي مجدد فرآيندها)

مرحله دوم: تحقيقات ميداني (بررسي فرآيندهاي شركت مخابرات)

مرحله سوم: آزمون روايي (تجزيه و تحليل نتايج)

 

مرحله اول: تحقيقات آكادميك و كتابخانه اي

اين مرحله از تحقيق شامل انجا مطالعات آكادميك و كتابخانه اي جهت اطلاع كامل از جوانب موضوع و تحقيقاتي است كه در اين زمينه تاكنون انجام گرفته است. روش تحقيق مورد استفاده در اين مرحله، روش تحقيق كتابخانه اي است.

 مرحله دوم: تحقيقات ميداني

اين مرحله به ارزيابي فرآيندهاي شركت مخابرات و تعيين پارامترهاي اساسي و موثر مربوط مي شود.در ابتدا براي مشخص نمودن فرايندهايي كه بيشترين تاثير پذيري از مهندسي مجدد را دارند، پرسشنامه اي تدوين گرديد كه ميزان تاثيرپذيري فرايندهاي شركت مخابرات اصفهان را از منظر بعد هزينه مورد سوال قرار مي دهد. كه پس از تكميل پرسشنامه توسط كارشناسان، اطلاعات آن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و فرايندها از لحاظ تاثيرپذيري از اقدامات مهندسي مجدد رتبه بندي گرديدند.

 جامعه آماري

جامعه آماري عبارت است از كارشناسان و مديران ارشد شركت مخابرات استان اصفهان، تعداد كل افراد جامعه مورد نظر 350نفر مي باشد.

روش نمونه برداري و حجم نمونه

در اين تحقيق از روش نمونه برداري تصادفي ساده استفاده مي شود و طريقه انتخاب به اين صورت است كه كليه افراد آماري بايد شانس يكساني براي انتخاب شدن داشته باشند.

براي بدست آوردن حجم نمونه از حجم جامعه از فرمول كوكراناستفاده گرديد و از اين فرمول زماني استفاده مي شود كه حجم نمونه نسبت بزرگي(10 درصد) از حجم جامعه باشد. حجم نمونه برآورد شده از فرمول اصلي 10 درصد و يا بيشتر از 10 درصد از حجم جامعه باشد. حجم نمونه 125 نفر گرفته شد.

 ابزار جمع آوري اطلاعات

ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه است. نوع آن بسته است و مقياس اندازه گيري آن بر اساس مقياس ليكرد مي باشد.كه به صورت «خيلي كم،كم،متوسط،زياد،خيلي زياد» و داراي وزن هاي 5-4-3-2-1 ( عدد 5 نشا نه ي بيشترين وزن و عدد 1 نشا نه ي كمترين وزن) كه از آنها در بخش تجزيه و تحليل داده ها  استفاده مي شود. همه ي سوالات داراي ارزش مساوي هستند.

 روايي و اعتبار ابزار سنجش

روايي به اين سوال پاسخ مي دهد كه ابزار اندازه گيري تا جه حد خصيصه مورد نظر را مي سنجد. براي اطمينان از روايي ابزار سنجش، پرسشنامه اين تحقيق در اختيار تعدادي از متخصصان گذاشته شده و مورد تائيد قرار گرفت.

اعتبار يكي از ويژگي هاي فني ابزار اندازه گيري است. كه اشاره به اين موضوع دارد كه ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان، تا چه اندازه نتايج يكساني را حاصل مي كند. براي محاسبه ي اعتبار از روش «آلفاي كرونباخ» استفاده شد. كه اگر مقدار اين ضريب بيشتر از 0.70 باشد، اعتبار ابزار اندازه گيري قابل قبول تلقي مي گردد. براي برآورد اعتبار ميزان آلفاي كرونباخ را مورد محابه قرار مي دهيم. براي اينكار پرسشنامه اي را در اختيار 10 نفر از اعضاي جامعه قرار داديم و ميزان آلفاي كرونباخ 0.864 به دست آمد.

 روش تجزيه و تحليل داده ها

از آنجايي كه تعداد اعضا جامعه مورد بررسي زياد و دسترسي به همه ي آن ها امكان پذير نمي باشد لذا با استفاده از روش هاي نمونه گيري ، نمونه اي از جامعه ي مورد نظر به تصادف انتخاب گرديد.

در اين تحقيق از روش هاي آمار توصيفي مانند جدول توزيع فراواني، نمودار اندازه هاي مركزي و اندازه هاي پراكندگي استفاده مي شود.هم چنين به جهت تعميم نتايج از نمونه به جامعه آماري از آزمون t تك نمونه اي استفاده شده است.

تجزيه تحليل داده هاي مرحله دوم كه به وسيله ي پرسشنامه از افراد نمونه گردآوري شده است. در سطح توصيفي از شاخص هاي آماري نظير فراواني، درصد، درصد تجمعي، ميانگين، انحراف معيار و ضريب تغييرات استفاده مي شود.

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم دی ۱۳۹۰ساعت 19:24  توسط توحیدلو  | 

"تعاريف مفهومي"

بسته بندی: بسته بندی به معنای تهیه ظرف محافظ یا سیستمی كه سلامت كالای «مظروف» را در فاصله تولید تا مصرف حفظ كند و آن را از ضربات، صدمات، لرزش، فشار و ارتعاش، مصون نگه دارد.

کیفیت:مرغوبیت و مطلوبیت:مجموعه ویژگی های یک کالا و عرضه کننده آن که باعث می شود آن کالا مورد تقاضا قرار گیرد و فروش رود.

رقابت پذيري: توانايي توليد و عرضه كالا ها و خدمات به گونه اي مناسبتر و كارامدتر از رقبا. رقابت‌پذيري به ارزشي كه يك محصول در مقايسه با رقيب براي مشتري مي آفريند باز مي‌گردد.

فروش:مقدار پول به دست آمده از فروختن کالا یا ارائه خدمت در یک روز یا ماه یا سال . فروش در مقابل خريد است.

مشتري مداري: مشتری به سازمان یا فرد گفته می‌شود كه محصول یا خدمات دریافت می‌كند و به عبارت دیگر مشتری به خریدار تولید یا خدمات گفته می‌شود. مشتري مداري به معني رضايت مندي مشتري، وفادار كردن مشتری، جذب و نگهداری مشتری، شناخت و جذب و حفظ مشتری، جلب اطمینان مشتری احترام و نگهداری مشتری است.

تكنولوژي: محصولات ساخت بشر كه انسان از آنها براي دسترسي به هدفهاي خود و دانش مورد نياز براي توليد و به كارگيري آنها استفاده مي‎كند. 

"تعاريف عملياتي"

بسته بندی: نوع بسته بندی اعم از مدرن و سنتی و کار دستی تا چه حد باعث جذب خریدار میشود و چگونه بسته ‌بندی در میان انبوه محصولات نظر خریدار را به خود جلب مي كند؟

کیفیت: شناسايي ويژگي هاي يك فرآورده ، به گونه اي كه خواسته هاي مشتري را با انتظارات مشتری و مشخصات ارائه شده در سطح قابل قبولي برآورده كند. شناسایی مواد به کار گرفته شده در ساخت محصول،اندازه گیری استحکام محصول، بررسی نوع بسته بندی و زیبایی محصول و بررسی تناسب بین قیمت محصول و کیفیت از مشتریان.

تكنولوژي: مجهز بودن كارخانه ها و توليد كنندگان محصولات به تكنولوژي بسته بندي، پيشرفت در چاپ و تكنولوژيهاي فني و توجه به مسائل زيست محيطي.

فروش: اندازه گیری سود وفروش خالص و فروشهای منظم. محصول بايد با فرهنگ، آداب،جنبه ها و خصوصیات روان شناختی خریداران تطابق داشته باشد.

مشتري مداري: میزان تلقی مشتری از انتظارات خود رضایت مشتری؛ میزان تلقی مشتری از میزانی كه خواسته‌های او برآورده شده است.روش هاي مشتري مداري عبارتند از: پاسخگویی، انعطاف‌پذیری، كیفیت، مرغوبیت، برخورد خوب (خوش‌قولی)، قیمت مناسب،‌ احترام، صداقت، خدمات پس از فروش، دسترسی آسان، اطمینان از سلامت، بسته‌بندی جذاب، تحویل به موقع کالا و خدمات، اطلاع رسانی مناسب، تبلیغات جذاب، آراستگی ظاهری فروشنده و شرایط آسان پرداخت، وفای به عهد و خوش قولی و...  است. اندازه گیری درصد حفظ ونگهداری مشتري،اندازه گیری درصد بازگشت مشتری و اندازه گیری جذب مشتری از راه هاي سنجش ميزان مشتري مداري است.

رقابت پذيري: رقابت‌پذيري را مي توان به وسيله ي شاخص ارزش اندازه گيري كرد. شاخص ارزش، يك نسبت ساده است كه ارزشمندي يك تصميم مديريتي را از منظر نظريه بروه مشخص مي‌كند. شاخص ارزش، منافع توليد كننده و مشتري را به مقايسه مي گذارد. تحليل اين معادله بايد از راه مطالعه واقعي در بازار مورد نظر و به صورت عيني صورت پذيرد. از طريق مقايسه ي سهم بازار، سوددهي و ميزان رشد ارزش افزوده با رقبا مي توان رقابت پذيري را سنجيد.


روش انجام تحقیق: روش انجام تحقیق پیمایشي است.با استفاده از این روش می توان روابط بین متغیرهای تحقیق و کنش و واکنش بین عوامل مختلف را در نمونه مورد نظر و تعیین شده به طور دقیق بررسی کرد.روابط  علی بدست آمده در پایان تحقیق را با یک ضریب اطمینان مشخص می توان به کل جامعه تعمیم داد.در نهایت هدف از استفاده این روش کشف روابطی منطقی بین متغیرهای مورد بررسی و توانایی تعمیم نتیجه تحقیق به کل جامعه مورد نظر است.

نمونه گيري: جامعه ي آماري شامل مراجعه كنندگان به فروشگاه هاي زنجيره اي شهروند در شهر تهران است. كه از ميان 24 شعبه شهروند در شهر تهران 4 شعبه ي آن به صورت تصادفي انتخاب مي شود. در هر فروشگاه باز به صورت تصادفي از 40نفر نظرخواهي مي كنيم. روش نمونه گيري در اين روش از نوع نمونه گيري خوشه اي است.

سطح تحلیل:کلان

واحد تحلیل: فروشگاه هاي زنجيره اي شهروند در شهر تهران

واحد مشاهده:  40نفر مراجعه كننده به هر يك از4 شعبه ي شهروند

ابزار تحقيق:در این تحقیق به وسیله ی پرسشنامه و مصاحبه به جمع آوری اطلاعات می پردازیم که به شرح زیر است.

سوالات مصاحبه از رئيس 4 شعبه پرسيده مي شود:

چرا مردم، استفاده از کالای خارجی را به كالاي داخلي مشابه آن ترجيح مي دهند؟

علل گرایش به مصرف کالای خارجی چیست؟

راه های ترغیب مردم به استفاده از کالای ایرانی چیست؟

این پرسشنامه به منظور آگاهی از نظر و عقاید شما در مورد بسته بندي محصولات داخلي در مقايسه با محصول خارجي، و افزايش فروش محصولات داخلي مي باشد. خواهشمند است که با دقت کافی به سوالات پاسخ دهید ما را در این امر یاری فرمایید.

1-سن

2-جنسیت

3-میزان تحصیلات

4-وضعیت تاهل

5-وضعيت درآمد(هزار تومان):  1.كمتر از 400    2.بين 400-800    3.بين 800-1200    4.بيش از 1200

 6- چه ميزان استانداردهای لازم برای تضمین کیفیت محصول ارائه شده است؟

-خیلی کم       - کم       - متوسط       -زیاد       -خيلي زياد

7- چه ميزان کیفیت محصولات با انتظارات و نیاز های شما انطباق دارد؟

-خیلی کم       - کم       - متوسط       -زیاد       -خيلي زياد

8-تا چه حد نام کالای خارجی شما را به خرید ترغیب میکند؟

-خیلی کم       - کم       - متوسط       -زیاد       -خيلي زياد

9-وجه ظاهري و زيبايي تا چه حد در ارزيابي شما از كالا تاثير دارد؟

-خیلی کم       - کم       - متوسط       -زیاد       -خيلي زياد

10- تا چه حد تبلیغات کالا در انتخاب شما تاثیر می گذارد؟

-خیلی کم       - کم       - متوسط       -زیاد       -خيلي زياد

11-به نظر شما براي ایجاد انگیزه خرید یك محصول جدید، چه مقدار به كیفیت و تاثیر بصری بسته ‌بندی مربوط می‌شود؟

-خیلی کم       - کم       - متوسط       -زیاد       -خيلي زياد

12-تبليغات محصول داخلي در مقايسه با نبود تبليغي از طرف محصول خارجي در فروش آنها چه ميزان تاثير دارد؟

-خیلی کم       - کم       - متوسط       -زیاد       -خيلي زياد

13- ارائه خدمات پس از فروش چه ميزان در ترجيح خريد كالاي داخلي به كالاي خارجي تاثير دارد؟

-خیلی کم       - کم       - متوسط       -زیاد       -خيلي زياد

14-قابليت دسترسي به كالا تا چه ميزان در فروش آن بستگي دارد؟

-خیلی کم       - کم       - متوسط       -زیاد       -خيلي زياد

15- مشکلات ساختاری بخش تولید که منجر به تولید کالا با کیفیت پایین و قیمت بالا شده است چه ميزان در فروش كالاي خارجي تاثير مي گذارد؟

-خیلی کم       - کم       - متوسط       -زیاد       -خيلي زياد

16-در صورت وجود تمام تكنولوژي پيشرفته در صنعت توليد و بسته بندي تمايل و گرايش شما از خريد كالاي داخلي چه ميزان است؟

-خیلی کم       - کم       - متوسط       -زیاد       -خيلي زياد

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم دی ۱۳۹۰ساعت 13:56  توسط توحیدلو  | 

 

الهام صفایی (ببخشید دیر گذاشتم...)

روش انجام تحقیق

روش انجام تحقیق، تحقیق پیمایشی  می باشد.در این روش کارمندان دانشگاه ارشاد مورد نظربوده  به عنوان جامعه در نظر گرفته می شود و نیاز های  افراد در نمونه ی تعیین شده  به طور دقیق بررسی می شود تا به روابط   بین متغیر ها دست پیدا کرد.در نهایت نتیجه ی کار را با ضریب و درصدی از اطمینان و خطا می توان به کل کارکنان اصلی تعمیم داد و همچنین به سازمان های دیگر نیز تعمیم داد.به طور کلی روش پیمایشی یک روش تعمیم پذیر می باشد که در آن یه دنبال روابط علی و معلولی بین متغیر ها هستیم.

نمونه گیری

هدف تحقیق بررسی محیط کار بر روحیه کارکنان است تعداد کارکنان این دانشگاه  120 نفر می باشد و نمونه ی در نظر گرفته شده. جامعه یعنی 30 نفر از افراد سازمان از جمله مد یران و کارکنان سازمان مورد نظر است.

انتخاب نمونه با استفاده از روش احتمالی تصادفی سیستماتیک صورت می پذیرد.واسا می کارکنان رابه صورت تصادفی انتخاب کرده.ولیست کارکنان را از واحد اداری دریافت می کنیم.

 N=120      n=30        P=30/120=                  4 n1=20

20+4=24+4=28+4=32+4=36..........

بعد از بدست آوردن شماره های مورد نظربه سراغ لیست رفته و اسامی افراد را استخراج می کنیم. به این طریق نمونه گیری صورت می گیرد و 30 نفر ازکارکنان را انتخاب میکنیم.

سطح تحلیل:میانه

واحد تحلیل:دانشگاه ارشاد دماوند

واحد مشاهده: کارکنان دانشگاه ارشاد دماوند

در ابتدا  سوا لات زیر به صورت تصادفی و اختیاری  طی مصاحبه ای از افرادپرسیده  میشود تا هم میزان تمایل افراد به شرکت در پژوهش مورد نظر و هم سطح رضایت آنها از دانشگاه تا حدی مشخص گردد.

1-ایا رفتار مدیران در محیط کاربر میزان بالا بردن اعتماد به نفس شما نقش دارد.؟

2-ایارفتار مدیران در بالا بردن کارایی شما تاثیر دارد؟

3-ایا تفریحات دسته جمعی در محل کار بر روحیه وروابط صمیمانه شما با  کارکنان دیگر کمک کرده است؟

4-ایا ساعات کاری شما در کارایی وروحیه شما تاثیر دارد؟

5-برداشت شما از محیط کاری خود چیست؟

بعد از انجام مصاحبه و جمع آوری یک سری اطلاعات کلی از فضا و نظر جامعه و همچنین آشنا شدن افراد با فضای تحقیق به مرحله بعد،تهیه و توزیع پرسشنامه بین افراد نمونه می پردازیم.

نمونه پرسشنامه مربوطه برای انجام تحقیق

.سن .....

2.جنسیت......

3.وضعیت تاهل......

4.میزان سابقه ی شغلی.......

5 -.میزان تحصیلات............

6.چه میزان از محیط شغل خودرضایت دارید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              اصلا

7.میزان مرتبط بودن تخصص شما با شغل خود چقدر است؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

8.چه میزان از غیبت شما متاثر از محیط کاریتان است ؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

9.ایا تمایل به مشارکت در کارهای ساز مانی دارید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

10.چه میزان تمایل به تفریح با همکاران خود دارید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

11.چه میزان موافق با رفتار صمیمانه و دوستانه کار کنان در محیط کار هستید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

12.چه میزان از سبک و روش رهبری مدیران خود رضایت دارید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

13. چه میزن اهداف و منافع خود را همسو با اهداف سازمانی می دانید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

14.تا چه میزان خودرادر دست یابی  به بهره وری سازمانی سهیم میدانید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

15. چه میزان از شغل و مزایا ی آن رضایت خاطر دارید ؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

16.چه میزان مدیران عالی عامل های برانگیزاننده را در سازمان مورد توجه قرار می دهند؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

17.تا چه میزان تکنولوژی در محیط کار بر روحیه شما تاثیر دارد؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

18.تا چه میزان دز خود توانایی انجام وظایف مربوطه را در حداقل زمان و با حداکثر کارایی می بینید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

19.تا چه میزان خواسته ها و نظرات شما مورد توجه مدیران قرار می گیرد؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

20.ایا شما دید واضحی از اهداف سازمانی دارید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

21.تا چه میزان خود را مورد اطمینان و قبول مدیران سازمان می دانید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

22.نوع رفتار شما در سازما با مشتریان تا چه حد از روحیه شما تاثیر میگیرد؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

23.تا چه میزان تمایل به داشتن ثبات شغلی(یک شغل ثابت)دارید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

24.تا چه میزان دید و نگرش مدیریت سازمان را نسبت به خود حساس و دقیق تلقی می کنید؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

25.ایا ثبات شغلی در روحیه شما تاثیر دارد ؟

زیاد                                 متوسط                               کم                              خیلی کم

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم دی ۱۳۹۰ساعت 13:28  توسط توحیدلو  | 

کار سپیده رحمتی و نسیم معظمی به آدرس ایمیل شما ارسال گردیده. ملاحظه شود
+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم دی ۱۳۹۰ساعت 16:56  توسط مدیریت  | 

موضوع:سیر تحول صنعت گردشگری و هتلداری در ایران

تعریف مفهومی

مدیریت :مديريت عبارتست از مهارتي براي ترغيب كاركنان بدون تهديدويازور تادستوركارمديران رابپذيرند.ودرجهت آن سخت بكوشند وكاري رابا كيفيت بالا عرضه كنند.

رهبری:رهبري فرايندي ازنفوذ بين يك رهبروعده اي پيروان اوبراي رسيدن به هدف هاي گروهي ويا سازماني.

رهبري عبارتست از هنر ياعلم نفوذ دراشخاص به طوري كه باميل وخواسته ي خوددرجهت حصول به هدف هاي تعيين شده گام بردارد.

رهبري فرايندي است كه مي تواند توسط همه آموخته شود وبراي همه قابل دسترسي است.


کارایی:در ادبيات مديريت، اثربخشي را انجام كارهاي درست و كارايي را انجام درست كارها تعريف كرده اند. مفهوم اثربخشي در درون مفهوم كارايي جا دارد. کارآیی جنبه کمی و اثربخشی جنبه کیفی دارد.

تجربه :تجربه عنوانيه كه مردم به اشتباهات جبران ناپذير خودشون مي دن !

هتل :بخش خدمات اقامتي و پذيرايي كه به نام صنعت هتلداري ناميده مي شود در صنعت جهانگردي جايگاه ويژه اي دارد زيرا شخصي كه از خانه اش به علت كار،تفريح و ... دور مي شود احتياج به محل اقامت شبانه (هتل)،غذا و نوشيدني،محلي براي انجام كارهايش،ملاقاتهايش،تفريح،ورزش،گذراندن اوقات فراغت و ... دارد.

يك هتل يك شهر كوچك است كه در آن اكثر خدمات مورد نياز مهمانان را ارايه مي نمايد.

اين خدمات عبارتند از:لاندري يا همان لباسشویی؛ رستوران کافی شاپ بانک گل فروشی آرایشگاه استخر پزشک تاکسی سرویس فروشگاههای لوکس اینترنت بازیهای ورزشی و بدنسازی و ... از جمله این خدمات هستند.

ناکامی: به عنوان يك رويداد (اتفاق) شرايط سد كننده‌اي كه راه را بر فعاليت معطوف با هدف مي‌بندد يا مزاحم چنين فعاليتي مي‌شود. و به عنوان يك حالت ناراحتي يا آشفتگي و يا خشم ناشي از عقيم ماندن فعاليت را ناكامي (Frustration) مي‌گويند.


موقعیت جغرافیایی: از هزاران سال پیش، انسان سفر می کرد و برای اینکه بتواند سفر کند لازم داشت، جهت ها را بشناسد. در اوایل کار ابتدایی ترین راه یعنی استفاده از اجرام آسمانی را انتخاب کرد. خورشید و ستارگان. در نیمکره شمالی ستاره قطبی راهنمای خوبی برای پیدا کردن جهات بود و در نیمکره جنوبی ستارگان صلیب. اما اشکال عمده استفاده از اجرام آسمانی در دسترس نبودن همیشگی آنها بود. به عنوان مثال در روزهای بارانی که ممکن است کوتاه هم نباشد به طور کلی استفاده از خورشید و یا ستاره قطبی ممکن نیست.
بعدها انسان با شناخت خواص مغناطیسی زمین و استفاده از آهن ربا توانست یک جهت یاب دائمی و مطمئن ابداع کند. قطب نما در واقع یک آهن ربای ساده است که متناسب با راستای قطب های زمین جهت گیری می کند. به این ترتیب با ورود قطب نما به زندگی انسان، مسافرت به امری ساده تر و ایمن تر از قبل تبدیل شد.

اما قطب نما هم ضعف های زیادی داشت. به طور مثال قطب نما فقط جهت را به استفاده کنندگان نشان میداد و تعیین مسیر با آن ممکن نبود. به عنوان مثال در صورتی که کسی قصد مسافرت بین دو شهر را داشت تنها می توانست جهت حرکت کلی را تعیین کند در حالی که این جهت به راحتی با قرار گرفتن در مقابل یک کوه و یا دره تغییر می کرد. مسافر باید کوه و یا دره را دور میزد و همین باعث میشد جهت اصلی تغییر کند و مشکلات زیادی برای تعیین جهت دوباره ایجاد گردد.

سالها بعد بشر به فکر یافتن راه حلی برای شناخت موقعیت خود و پیرو آن تشخیص مسیر درست افتاد. در واقع راه حال عاقلانه تری بود که مسیر را به صورت مجموعه ای از نقاط در نظر بگیرد و راه خود را از بین این نقاط انتخاب کند. به همین دلیل بحث طول و عرض جغرافیایی مطرح شد.

تعریف عملیاتی

چون سنجش متغیر ها در دوره های گذشته مد نظر است از طریق اسناد.مدارک. کتب.مقالات و اثار باقی مانده ی مرتبط با موضوع به مطالعه میپردازیم.

تعیین روش

انجام تحقیق به روش تاریخی است.با توجه به این که صنعت گردشگری در ایران قدمتی حدود 300 سال دارد با توجه به نوشته های بزرگان این راه به بررسی این موضوع می پردازیم. با استفاده از مقالات و کتب قدیمی که پیشکسوتان این صنعت از خود به جا گذاشتن می توان به قدمت این مسئله پی برد. از  راه های دیگری که می توان به مطالعه این موضوع پرداخت. انجام مصاحبه با مدیریت هتل های قدیمی است. هتل هایی که در ایران قدمتی بالای صد سال دارند. برای مثال هتل قدیم رامسر و هتل عباسی اصفهان که نمونه های جالبی برای اثبات این تحقیق است. وجود عکس های قدیمی از گردشگران سابق یا عکس هایی که نشان می دهد مسافران و بازدیدکنندگان این اماکن بیشتر از چه کشورهایی بودند و اینکه مکان های گردشگری ایران برای مردمان کدام سرزمین جذابیت بیشتری داشته اند. متقابلا نوع مدیریت و روش های مهمان نوازی و ارایه خدمات در شهرهای مختلف یکسان نبوده است. انجام این تحقیق نشان می دهد که کدام نوع رفتار مدیریتی یا به نوعی ساده تر کدام نوع مهمان نوازی مورد پسند مردمان بلادهای دیگر بوده است.


گفت و گو با مدیر هتل عباسی:

چالش‌های صنعت گردشگری

 از نگاه مدیر تاریخی‌ترین هتل ایران


کهن ترین هتل ایران، مدرن‌ترین اقامتگاه گردشگران!

بختیار حدادی، با اشاره به قدمت و اهمیت هتل عباسی برخی اقدامات انجام شده در دوره مدیریتش بر این هتل را بر شمرد و گفت: « هتل عباسی به عنوان یکی از کهن ترین هتل های جهان با 310 یا 320 سال قدمت به عنوان اقامتگاه یعنی به عنوان هتل ساخته شده است و این خود در اصفهان یک جاذبه می تواند باشد؛ برنامه ای که ما داریم برای این هتل این است که روز به روز بر امکانات داخلی اش اضافه کنیم تا مکانی راحت‌تر باشد. امکانات این هتل را در حال حاضر در نگاه اول نمی‌توان حدس زد، اتاق‌ها، تالارهای دهگانه، راحت ترین و مدرن‌ترین امکانات در هتل عباسی فراهم شده است. در هتل عباسی کهنه‌زدایی کرده‌ایم و سالیانه چند صد میلیون هزینه می‌‌کنیم به طور مستمر و دائم هتل را توسعه می دهیم. سالن‌های متعدد، رستوران‌های متعدد ایجاد شده و در واقع آنچه که فضا وجود داشته، کاربردی کرده ایم».

گردشگری محور اصلی توسعه!

بختیار حدادی، در گفت گویی اختصاصی، از دغدغه‌هایش برای توسعه صنعت گردشگری گفت و کاستی‌ها و راهکارهای مقابله با آنها را بر‌شمرد. وی در ابتدا ضمن اشاره به اهمیت صنعت گردشگری در جهان گفت: «اکنون دنیا دارد خودش را از صنایع آلوده کننده پاک می‌کند و دیگر دنیای غرب به دنبال صنایع آلوده کننده نیست، دنیا به دنبال این است که درآمد شُسته و رُفته داشته باشد. حتی کشورهایی مثل مالزی که در دو دهه اخیر پیشرفت ناگهانی و سریعی داشته‌اند و حتی کشور ترکیه که تازه به عرصه توسعه پا گذاشته و کشور موفقی هم بوده، اینها خیلی به دنبال صنایع کلان و آلوده کننده نیستند و چیزی که در صدر فعالیت‌های اقتصادی این کشورهاست، صنعت گردشگری است، چون می‌توانند بدون گرفتاری‌های کارگری، بدون گرفتاری‌های آلایشی محیط زیستی و غیره فعالیت اقتصادی به همراه سود کلان داشته باشند. آنها یک هدف در این صنعت دارند و آن هدف اقتصادی است».

حدادی در ادامه به شرایط خاصی که کشورمان در آن قرار داد، اشاره نمود و توسعه گردشگری را راهی برای برون رفت از برخی تنگناها دانست و گفت: «اما ما تفاوتی که داریم به جهت موقعیت و ابعاد فرهنگی، ما از گردشگری می‌توانیم دو  بهره ببریم: یکی رشد اقتصادمان و یکی دیگر این که می‌توانیم از آن برای تلطیف فضایی که علیه ما در جهان وجود دارد استفاده کنیم؛ چون حجم تبلیغات منفی علیه ایران در دنیا زیاد است. پس می‌توانیم از صنعت گردشگری تعریف دیگری داشته باشیم و آن تلطیف فضای حهانی به نفع خودمان است».

حدادی در تاکید این مطلب ادامه داد: « غالب  گردشگرانی که برای اولین بار وارد ایران می‌شوند در بدو ورود فوق‌العاده با ذهنیت منفی وارد می‌شوند؛ مضطرب هستند، از هر چیز یک انتظار بسیار منفی دارند؛ ولی در موقع خروج فوق‌العاده آرام و با نگرش مثبت و زیبا خارج می‌شوند و این نشان دهنده این اتفاق است که مردم ما و فضای ما را خوب می‌بینند؛ برخوردهای مهربانانه و دوست‌داشتنی و مهمان‌نوازانه، و سایر مسائل، پس ما می‌توانیم این همه تاثیرگذار باشیم در گردشگری؛ پس چرا توسعه ندهیم؟ این نشانه اهمیت گردشگری در توسعه اقتصاد و فرهنگ است»

رشد گردشگری ایران پایین است!

حدادی همچنین به ابعاد اقتصادی صنعت گردشگری پرداخت و با اشاره به ضعف این صنعت در کشورمان افزود: «در بُعد اقتصادی، برای مثال در ترکیه چیزی حدود 40 میلیون گردشگر در سال گذشته داشته‌اند؛ ترکیه عمده فعالیت‌هایش در حدود 10 تا 15سال گذشته باعث شده که بیشتر از 50 درصد گردشگری این کشور رشد داشته است. ولی ما با این که از لحاظ امکانات گردشگری بسیار غنی‌تر از آنها هستیم، نتوانسته‌ایم رشد خوبی در این مورد داشته باشیم.  

 گردشگران اروپایی برای ما می‌توانند پردرآمدترین گردشگران باشند چون جاذبه‌های کشور ما برای آنها چیزهای دیگر غیر از ساختمان‌های بلند و غیره است، جاذبه‌هایی مثل طبیعت چهار گانه ما، کویر ما، فرهنگ و قومیت‌های متنوع ما، عشایر ما و دریاچه‌ها و پزشکی‌ما، همه برای آن جاذبه دارد. اما می‌بینیم که نمی‌توانیم رشد کنیم یعنی رشد ما نسبت به توانمان بسیار پایین است؛ دلیل این سخن آماری است که امسال داده شده و حدود 2 میلیون نفر گردشگر داشته‌ایم که در این رقم زوار عراقی و زوار کشورهای حاشیه خلیج فارس و یا تاجران نیز گنجانده شده‌اند. پس در واقع عدد بسیار درشتی نیست برای کشور ما. حالا چرا این طوری هست؟  یک بخشی از این دلایل سیاسی است و عنادی که کشورهای دنیا و کشورهای صنعتی با ما دارند و یک مقدار هم دلایل داخلی دارد».

موازنه منفی در گردشگری ایران!

حدادی عدم تعادل در خروج و ورود گردشگر به کشور را یکی از مشکلات گردشگری ایران دانست و افزود: «اکنون بالای 2 میلیون نفر توریست ایرانی به ترکیه می‌روند اما پایین‌تر از 50 هزار نفر توریست ترک به ایران می‌آید و هر تاجری هم که از ترکیه به ایران می‌آید تا در لابی هتلی در تبریز 4 پروتکل امضا کند، این توریست درآمدزا نیست. ولی توریست‌های ایرانی بسیار پر درآمد هستند برای ترکیه و در کشور ترکیه برای توریست‌های ایرانی ضریب 2 را قائل می‌شوند و این به دلیل پردرآمد بودن این توریست‌ها برای این کشور است. در حال حاضر تبادل این گردشگران در مقابل کشورهایی مثل دبی، تایلند، و مالزی بسیار ناچیز است و تراز ما زیر منفی است.

ایجاد بی رویه هتل‌ها، آفت هتل داری!

مدیر هتل عباسی با اشاره به پایین بودن تعداد مسافران و کم بودن سطح اشغال هتل‌های اصفهان، نسبت به ایجاد هتل‌های جدید انتقاد نمود و گفت: «ببینیم در سطح استان اصفهان چه اتفاقی دارد می‌افتد. فرض بفرمایید الان باید 100 درصد اشغال اتاق در هتل‌ها داشته باشیم، اما اکنون ضریب اشغالمان می‌شود 60،70،40 درصد ؛ ولی از سوی دیگر هتل جدید اضافه می کنیم. یعنی این‌که ما توسعه امکانات هتل‌داری مان مطابق ظرفیتمان نیست. در همین یک ماه اخیر حداقل 3 تا 4 هتل افتتاح شده‌اند که بنده دعوت شده‌‌ام یا باخبر شده‌ام، این توسعه هتل با ظرفیت محدود یعنی چه؟ یعنی که شما امکان پیشرفت و رونق را از کل هتل‌ها گرفته اید؛ پس در عرصه فعلی گردشگری در اصفهان توسعه هتل‌ها یک عامل منفی برای بازاریابی ماست».

 سیاست‌های انقباضی عامل بی‌رونقی گردشگری!

وی در ادامه با اشاره به سیاست های انقباضی دولت به تاثیرات آن بر صنعت گردشگری پرداخت و گفت: «بحث دیگر این که به دلیل سیاست‌های انقباضی دولت و صرفه‌جویی‌هایی که می‌کند و از منظر خود دولت کار درستی است! و کاریش هم نمی شود کرد! ما می‌بینیم یک بخشی از اقامت توریست از بین رفته است، اگر ما توریسم را تقسیم کنیم به 3 قسمت: سوغات، اقامت و ترانسفر می‌بینیم که این سیاست‌های انقباضی دولت که ناشی از برنامه‌های اقتصادی آن است، یک بخشی از بازار ما را از بین برده است؛ یعنی ما ممکن بود سالانه در هتلمان 150 همایش بگذاریم ولی حالا به نصف کاهش پیدا کرده است و این یعنی رکود در عرصه کاری ما. بخش خصوصی که متاثر از اقتصاد دولتی است در ایران چون دولت سیاستش انقباضی است؛بخش خصوصی یعنی شرکت‌های خصوصی احساس می‌کنند که شرایط کارشان رونق گذشته را ندارد؛ این گونه فعالیت‌ها و همایش‌هایشان کم شده است و رونق  هم از کار هتل ها رفته است».

خانه‌های استیجاری، چالش جدید هتل داران!

حدادی افزایش خانه‌های استیجاری و استقبال مسافران داخلی و خارجی از آن ها را از مشکلات پش روی هتل‌داران دانست و افزود: «مشکل دیگری که در این سال‌ها در اصفهان اتفاق افتاده است، فرهنگ خانه‌های استیجاری است که ما قبلا این را فقط مشهد و شهرهای شمالی داشتیم که  عوارض فرهنگی آن در شهرهای شمالی بیشتر بود؛ اما مشهد خودش را برای این مساله - چون همیشه در درونش جریان داشت - آماده کرده بود اما ناگهان در مدت 5-4 سال گذشته در اصفهان برای اولین بار مشکل خانه‌های استیجاری مطرح و اوج گرفت و طوری شده که عرصه هتل‌داری اصفهان را به حد بسیار بسیار وحشتناک تحت تاثیر قرار داده است؛ حالا این که در این میان چه اتفاقاتی در ابعاد فرهنگی یا امنیتی هم ممکن است بیفتد، بحث دیگری است. می شود تصور کرد که موقعی که هیچ کنترلی وجود ندارد چه مشکلاتی می‌تواند بیفتد حتی به جهت فرهنگی و حتی به جهت استحکام خود خانه‌ها».

توسعه گردشگری بدون تبلیغات ممکن نیست!

مدیر تاریخی ترین هتل ایران در ادامه به نقش تبلیغات در جذب گردشگر و مسئولیت بخش دولتی در این مورد پرداخت و گفت: «ما به عنوان یک هتل و یا آژانس مسافرتی، قدرت حضور در رسانه‌های تصویری داخلی و خارجی را نداریم.  اگر یک آژانس مسافرتی بخواهد یک تبلیغ در رسانه ای بکند، نمی تواند 100 هزار دلار بدهد تا 10 ثانیه در CNN تبلیغ کند. به عقیده من، معرفی جاذبه‌های ایران باید با کمک دولت انجام شود تا توریست ایران را بشناسد و  درخواست ورود به ایران وجود داشته باشد. بعد آژانس می تواند ساپورت و هدایت بکند گردشگری را و هتل ها هم گردشگران را پذیرش بکنند. در حالی که سازمان گردشگری ما به عقیده من با دادن وام‌های کم بهره و غیره به هتل سازان، بیشتر توسعه هتل ها و امکانات را در پیش گرفته است. بنابراین نباید امکانات را بدون پیش‌بینی ظرفیت توسعه بدهیم؛ ظرفیت ها باید ارزیابی شود. اصفهان در زمینه امکانات هتل داری نسبت به قبل از انقلاب چیزی حدود 100 تا 150 درصد توسعه داشته است اما  آیا به نسبت این توسعه امکانات،توسعه توریسم هم داشته است؟من تصور نمی کنم!».

وی در پایان افزود: «هتل عباسی مثل کوه یخی هست که دو سوم آن در آب و یک سوم آن بیرون است. موزه‌ای بسیار ریبا که اقامتگاه هم هست. ارزش تابلوهای این هتل بالای چندین میلیارد تومان است که در واقع برای خارجیان یک نمایشگاه مجانی به شمار می‌رود».

+ نوشته شده در  شنبه دهم دی ۱۳۹۰ساعت 0:42  توسط توحیدلو  | 

جراحیزیموضوع:افزایش جراحی های زیبایی بین جوانان

فرضیه۱:تعداد جراحی زیبایی در اعتماد به نفس دختران تاثیر زیادی دارد.   

مستقل:تعداد    

تعدیل کننده: جراحی زیبایی                   وابسته:اعتماد به نفس    کنترل:دختران 

مداخله گر:زیبا شدن بینی

فرضیه۲:جراحی پلاستیک و زیبایی بینی در استحکام خانواده ها موثر است.

":جراحی             ":پلاستیک و زیبایی بینی     ":استحکام                   ":خانواده ها

":زیبا تر شدن صورت افراد

فرضیه۳:افزایش     جراحی های  بینی عوارض سوئی برای افراد دارد.

":افزایش        ": جراحی    بینی                   ":عوارض سوئی             ":افراد

":مشکل شدن تنفس  

فرضیه۴:جراحی های زیبایی هزینه های بالایی برای وزارت بهداشت دارد.

":جراحی        ":زیبایی           ":هزینه های بالایی              ":وزارت بهداشت

":بالا رفتن بودجه بخش بهداشت و درمان

فرضیه۵:تعدد      جراحی های زیبایی صورت در افزایش زیبایی خانم ها دارد.

تعدد             جراحی زیبایی صورت         افزایش زیبایی                           ":موفق بودن عمل زیبایی 

 

+ نوشته شده در  جمعه نهم دی ۱۳۹۰ساعت 21:37  توسط توحیدلو  | 

با توجه به فرض هاي تحقيق و گروه نمونه از آمار توصيفي و آماراستنباطي (آزمون همبستگي پيرستون ،آزمون تحليل واريانس يک طرفه ،آزمون تي استودنت ( تي مستقل )استفاده شده است . بدين منظور از نرم افزارآماري و spss بهره برده شده است.

فرضيه هاي اصلي پژوهش :

فرضيه اصلي (1)بين تيپ شخصيتي برون گرا و رضايت شغلي رابطه وجود دارد .
فرضيه اصلي (2)بين تيپ شخصيتي درون گرا و رضايت شغلي رابطه وجود دارد .

Std.Error
mean

Std
Deviation

Mean

N

Type

4.82

21.04

44.42

19

1.00
Organize
2.00

6.00

19.93

54.27

11

 

 

نوع تیپ شخصیتی

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

آزمون t

درون گرا

19

4/44

04/21

T=1/25
P=0/21

برون گرا

11

2/54

9/19

بين تيپ شخصيتي برون گرا و درون گرا با رضايت شغلي تفاوت معني داري وجود دارد در اينجا فرضيه ي اصلي (1)و (2)پژوهش ثابت شد .بدين معني که ميزان رضايت شغلي درافرادي که داراي تيپ شخصيتي برون گرا و افرادي که داراي تيپ شخصيتي درون گرا هستند متفاوت است .طبق داده هاي اين پژوهش و براساس نحوه ي جمع آوري اطلاعات پرسشنامه رضايت شغلي ،هرچه عدد کل به دست آمده پايين ترباشد ميزان رضايت شغلي بيشتر است .پس براساس جدول بالا ميزان رضايت شغلي درافراد درون گرا بيشتر از افراد برون گرا است .  
فرضيه اصلي (3)بين تيپ شخصيتي برون گرا و تعهد سازماني رابطه وجود دارد .
فرضيه اصلي (4)بين تيپ شخصيتي درون گرا و تعهد سازماني رابطه وجود دارد .

Std.Error
mean

Std
Deviation

Mean

N

Type

3.09

13.47

58.57

19

1.00
SATHSFAC
2.00

3.70

12.27

49.45

11

 

 

نوع تیپ شخصیتی

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

آزمون t

درون گرا

19

5/58

4/13

T=1/84
P=0/07

برون گرا

11

4/49

2/12

بين تيپ شخصيتي درون گرا و برون گرا با تعهد سازماني تفاوت معني داري نيست .
دراينجا فرضيه (3)و (4)پژوهش رد شد .بدين معني که ميزان تعهد سازماني در افرادي که داراي تيپ شخصيتي برون گرا افرادي که داراي تيپ شخصيتي درون گرا هستند تفاوتي ندارد .
فرضيه ي اصلي (5)بين رضايت شغلي و تعهد سازماني رابطه وجود دارد .

 

Organize

Satisfac

 

.221

.241
30

1.000
.
30

Satisfac.pearson
Correlation
Sig.(2.tailed)
N

1.000

.
30

.221

.241
30

Organize.pearson
Correlation
Sig.(2.tailed)
N

 

 

متغیرها

تعهد سازمانی

 

رضایت شغلی

ضریب همبستگی

22/0

سطح معناداری

24/0

 

ضريب همبستگي بين رضايت شغلي و تعهد سازماني مثبت است .بدين معنا که رابطه مستقيمي بين آنها وجود دارد و با افزايش رضايت شغلي تعهد سازماني هم افزايش مي يابد و بالعکس .

فرضيه هاي فرعي پژوهش :

فرضيه  (1)بين تحصيلات و رضايت شغلي رابطه وجود دارد .

Maximum

Minimum

Fidence for mean

95% con interrval

Std.error

Std deviation

mean

N

.

Upper bound

Lower bound

81.00
77.00
59.00
59.00
81.00

46.00
31.00
51.00
30.00
30.00

75.09
66.89
65.87
48.10
60.30

49.57
51.95
45.29
33.32
50.15

4.96
3.45
2.33
3.02
2.48

12.16
12.93
4.04
7.99
13.58

62.33
59.42
55.33
40.71
55.23

6
14
8
7
30

1.00
2.00
3.00
4.00
Total

 

Sig

F

Mean square

F       D

Sum of squares

 

.006

5.26

G74.8
128.11

3
26
29

2024.51
3330.85
5355.36

Between groups
Within groups
Total

 

تحصیلات / شاخص ها

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

نتیجه ی آنالیز واریانس

سیکل

6

3/62

1/12

F=5/26
P=0/006

دیپلم

14

4/59

9/12

فوق دیپلم

3

3/55

04/4

لیسانس

7

7/40

9/7

کل

30

2/55

7/13

*نتيجه آزمون نشان مي دهد که بين ميزان رضايت شغلي کارمندان به تفکيک سطح تحصيلات آنها تفاوت معناداري وجود دارد و فرضيه تحقيق ثابت شد .
بر اساس نحوه ي تبيين اطلاعات پرسشنامه رضايت شغلي ،هرچه عدد کل به دست آمده پايين تر باشد ميزان رضايت شغلي بيشتر است .نتايج جدول بالا بيشترين ميزان رضايت شغلي (40/7)مربوط به کارمندان داراي سطح سواد ليسانس و کمترين رضايت شغلي (62/3)مربوط به کارمندان سيکل مي باشد .
فرضيه ي  (2)بين تحصيلات و تعهد سازماني رابطه وجود دارد .

Maximum

Minimum

95% confidence for mean

Std.error

Std .deviation

mean

N

  

upper

Lower

48.00
87.00
75.00
50.00
87.00

27.00
22.00
32.00
18.00
18.00

44.5
72.5
105.5
44.1
55.8

27.1
48.1
-6.2
22.1
40.2

3.38
5.66
12.99
4.49
8.80

8.28
21.10
22.50
11.89
20.86

35.83
60.35
49.66
33.14
48.03

6
14
3
7
30

1.00
2.00
3.00
4.00
Total

 

Sig

F

Mean square

F       D

Sum of squares

.008

4.93

1526.46
309.36

3
26
29

4579.39
8043.57
12622.96

Between groups
Within groups
Total

 

تحصیلات / شاخص ها

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

نتیجه ی آنالیز واریانس

سیکل

6

8/35

2/8

F=4/9
P=0/008

دیپلم

14

3/60

1/21

فوق دیپلم

3

6/49

5/22

لیسانس

7

1/33

8/11

کل

30

03/48

8/20

*نتيجه آزمون تحليل واريانس نشان داد که بين ميزان تعهد سازماني کارمندان به تفکيک سطح تحصيلات آنها تفاوت معناداري وجود دارد و اين فرضيه ثابت شد .
طبق نتايج جدول بالا بيشترين ميزان تعهد سازماني (60/3)،مربوط به کارمندان داراي سواد ديپلم بوده و کمترين ميزان تعهد سازماني (33/1)، مربوط به کارمندان سواد ليسانس مي باشد .
فرضيه  (3)بين مجرد و متأهل بودن با رضايت شغلي رابطه وجود دارد .

Std.error mean

Std deviation

mean

N

Married

4.63

10.36

60.00

5

1.00

 

2.83

14.12

54.28

25

2.00

 

 

تاهل * شاخص

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

آزمون t

مجرد

5

60

36/10

T=0/85
P=0/4

متاهل

25

28/54

12/14

طبق نتايج جدول بالا بين ميزان رضايت شغلي کارمندان مجرد و متأهل تفاوت معناداري وجود ندارد .اين فرضيه پژوهش رد شد .
فرضيه  (4)بين مجرد و متأهل بودن با تعهد سازماني رابطه وجود دارد .

Std.error mean

Std deviation

mean

N

Married

14.18
3.76

31.72
18.80

52.40
47.16

5
25

Organize        1.00
2.00       

 

 

تاهل * شاخص

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

آزمون t

مجرد

5

4/52

7/31

T=0/05
P=0/61

متاهل

25

1/47

8/18

بين مجرد و متأهل بودن و تعهد سازماني تفاوت معناداري وجود ندارد و فرضيه پژوهش در اينجا رد شد .
فرضيه  (5)بين سن و رضايت شغلي رابطه وجود دارد .
فرضيه  (6)بين سن و تعهد سازماني رابطه وجود دارد .

متغیرها

رضایت شغلی

تعهد سازمانی

سن

ضریب همبستگی

07/0

13/0-

سطح معناداری

7/0

47/0

طبق نتايج به دست آمده از جدول بالا بين سن کارمندان با رضايت شغلي و تعهد سازماني آنها رابطه معناداري وجود دارد و اين فرضيه پژوهش ثابت نشد.
+ نوشته شده در  جمعه نهم دی ۱۳۹۰ساعت 19:56  توسط توحیدلو  | 

با توجه به فرض هاي تحقيق و گروه نمونه از آمار توصيفي و آماراستنباطي (آزمون همبستگي پيرستون ،آزمون تحليل واريانس يک طرفه ،آزمون تي استودنت ( تي مستقل )استفاده شده است . بدين منظور از نرم افزارآماري و spss بهره برده شده است.

فرضيه هاي اصلي پژوهش :

فرضيه اصلي (1)بين تيپ شخصيتي برون گرا و رضايت شغلي رابطه وجود دارد .
فرضيه اصلي (2)بين تيپ شخصيتي درون گرا و رضايت شغلي رابطه وجود دارد .

Std.Error
mean

Std
Deviation

Mean

N

Type

4.82

21.04

44.42

19

1.00
Organize
2.00

6.00

19.93

54.27

11

 

 

نوع تیپ شخصیتی

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

آزمون t

درون گرا

19

4/44

04/21

T=1/25
P=0/21

برون گرا

11

2/54

9/19

بين تيپ شخصيتي برون گرا و درون گرا با رضايت شغلي تفاوت معني داري وجود دارد در اينجا فرضيه ي اصلي (1)و (2)پژوهش ثابت شد .بدين معني که ميزان رضايت شغلي درافرادي که داراي تيپ شخصيتي برون گرا و افرادي که داراي تيپ شخصيتي درون گرا هستند متفاوت است .طبق داده هاي اين پژوهش و براساس نحوه ي جمع آوري اطلاعات پرسشنامه رضايت شغلي ،هرچه عدد کل به دست آمده پايين ترباشد ميزان رضايت شغلي بيشتر است .پس براساس جدول بالا ميزان رضايت شغلي درافراد درون گرا بيشتر از افراد برون گرا است .  
فرضيه اصلي (3)بين تيپ شخصيتي برون گرا و تعهد سازماني رابطه وجود دارد .
فرضيه اصلي (4)بين تيپ شخصيتي درون گرا و تعهد سازماني رابطه وجود دارد .

Std.Error
mean

Std
Deviation

Mean

N

Type

3.09

13.47

58.57

19

1.00
SATHSFAC
2.00

3.70

12.27

49.45

11

 

 

نوع تیپ شخصیتی

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

آزمون t

درون گرا

19

5/58

4/13

T=1/84
P=0/07

برون گرا

11

4/49

2/12

بين تيپ شخصيتي درون گرا و برون گرا با تعهد سازماني تفاوت معني داري نيست .
دراينجا فرضيه (3)و (4)پژوهش رد شد .بدين معني که ميزان تعهد سازماني در افرادي که داراي تيپ شخصيتي برون گرا افرادي که داراي تيپ شخصيتي درون گرا هستند تفاوتي ندارد .
فرضيه ي اصلي (5)بين رضايت شغلي و تعهد سازماني رابطه وجود دارد .

 

Organize

Satisfac

 

.221

.241
30

1.000
.
30

Satisfac.pearson
Correlation
Sig.(2.tailed)
N

1.000

.
30

.221

.241
30

Organize.pearson
Correlation
Sig.(2.tailed)
N

 

 

متغیرها

تعهد سازمانی

 

رضایت شغلی

ضریب همبستگی

22/0

سطح معناداری

24/0

 

ضريب همبستگي بين رضايت شغلي و تعهد سازماني مثبت است .بدين معنا که رابطه مستقيمي بين آنها وجود دارد و با افزايش رضايت شغلي تعهد سازماني هم افزايش مي يابد و بالعکس .

فرضيه هاي فرعي پژوهش :

فرضيه  (1)بين تحصيلات و رضايت شغلي رابطه وجود دارد .

Maximum

Minimum

Fidence for mean

95% con interrval

Std.error

Std deviation

mean

N

.

Upper bound

Lower bound

81.00
77.00
59.00
59.00
81.00

46.00
31.00
51.00
30.00
30.00

75.09
66.89
65.87
48.10
60.30

49.57
51.95
45.29
33.32
50.15

4.96
3.45
2.33
3.02
2.48

12.16
12.93
4.04
7.99
13.58

62.33
59.42
55.33
40.71
55.23

6
14
8
7
30

1.00
2.00
3.00
4.00
Total

 

Sig

F

Mean square

F       D

Sum of squares

 

.006

5.26

G74.8
128.11

3
26
29

2024.51
3330.85
5355.36

Between groups
Within groups
Total

 

تحصیلات / شاخص ها

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

نتیجه ی آنالیز واریانس

سیکل

6

3/62

1/12

F=5/26
P=0/006

دیپلم

14

4/59

9/12

فوق دیپلم

3

3/55

04/4

لیسانس

7

7/40

9/7

کل

30

2/55

7/13

*نتيجه آزمون نشان مي دهد که بين ميزان رضايت شغلي کارمندان به تفکيک سطح تحصيلات آنها تفاوت معناداري وجود دارد و فرضيه تحقيق ثابت شد .
بر اساس نحوه ي تبيين اطلاعات پرسشنامه رضايت شغلي ،هرچه عدد کل به دست آمده پايين تر باشد ميزان رضايت شغلي بيشتر است .نتايج جدول بالا بيشترين ميزان رضايت شغلي (40/7)مربوط به کارمندان داراي سطح سواد ليسانس و کمترين رضايت شغلي (62/3)مربوط به کارمندان سيکل مي باشد .
فرضيه ي  (2)بين تحصيلات و تعهد سازماني رابطه وجود دارد .

Maximum

Minimum

95% confidence for mean

Std.error

Std .deviation

mean

N

  

upper

Lower

48.00
87.00
75.00
50.00
87.00

27.00
22.00
32.00
18.00
18.00

44.5
72.5
105.5
44.1
55.8

27.1
48.1
-6.2
22.1
40.2

3.38
5.66
12.99
4.49
8.80

8.28
21.10
22.50
11.89
20.86

35.83
60.35
49.66
33.14
48.03

6
14
3
7
30

1.00
2.00
3.00
4.00
Total

 

Sig

F

Mean square

F       D

Sum of squares

.008

4.93

1526.46
309.36

3
26
29

4579.39
8043.57
12622.96

Between groups
Within groups
Total

 

تحصیلات / شاخص ها

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

نتیجه ی آنالیز واریانس

سیکل

6

8/35

2/8

F=4/9
P=0/008

دیپلم

14

3/60

1/21

فوق دیپلم

3

6/49

5/22

لیسانس

7

1/33

8/11

کل

30

03/48

8/20

*نتيجه آزمون تحليل واريانس نشان داد که بين ميزان تعهد سازماني کارمندان به تفکيک سطح تحصيلات آنها تفاوت معناداري وجود دارد و اين فرضيه ثابت شد .
طبق نتايج جدول بالا بيشترين ميزان تعهد سازماني (60/3)،مربوط به کارمندان داراي سواد ديپلم بوده و کمترين ميزان تعهد سازماني (33/1)، مربوط به کارمندان سواد ليسانس مي باشد .
فرضيه  (3)بين مجرد و متأهل بودن با رضايت شغلي رابطه وجود دارد .

Std.error mean

Std deviation

mean

N

Married

4.63

10.36

60.00

5

1.00

 

2.83

14.12

54.28

25

2.00

 

 

تاهل * شاخص

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

آزمون t

مجرد

5

60

36/10

T=0/85
P=0/4

متاهل

25

28/54

12/14

طبق نتايج جدول بالا بين ميزان رضايت شغلي کارمندان مجرد و متأهل تفاوت معناداري وجود ندارد .اين فرضيه پژوهش رد شد .
فرضيه  (4)بين مجرد و متأهل بودن با تعهد سازماني رابطه وجود دارد .

Std.error mean

Std deviation

mean

N

Married

14.18
3.76

31.72
18.80

52.40
47.16

5
25

Organize        1.00
2.00       

 

 

تاهل * شاخص

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

آزمون t

مجرد

5

4/52

7/31

T=0/05
P=0/61

متاهل

25

1/47

8/18

بين مجرد و متأهل بودن و تعهد سازماني تفاوت معناداري وجود ندارد و فرضيه پژوهش در اينجا رد شد .
فرضيه  (5)بين سن و رضايت شغلي رابطه وجود دارد .
فرضيه  (6)بين سن و تعهد سازماني رابطه وجود دارد .

متغیرها

رضایت شغلی

تعهد سازمانی

سن

ضریب همبستگی

07/0

13/0-

سطح معناداری

7/0

47/0

طبق نتايج به دست آمده از جدول بالا بين سن کارمندان با رضايت شغلي و تعهد سازماني آنها رابطه معناداري وجود دارد و اين فرضيه پژوهش ثابت نشد.
+ نوشته شده در  جمعه نهم دی ۱۳۹۰ساعت 19:54  توسط توحیدلو  | 

موسيقى تراوش احساسات و انديشه‌هاى آدمى و مبين حالات درونى وى مى‌باشد. شنيدن يک آهنگ آرامبخش و جذاب مى‌تواند پايان‌پذير خستگى‌ روزانه شما باشد. واژهٔ موسيقى که در عربى قَى تلفظ مى‌شود ريشهٔ يونانى دارد. از زمان منصور خليفهٔ عباسى توجه به آثار يونانى آغاز شد و سپس در دوران هارون پنجمين خليفهٔ عباسى (۱۹۸-۲۱۸ هـ) با تأسيس بيت‌الحکمه به اوج خود رسيد. مقارن همين دوران بوده است که واژهٔ موسيقى راه يافته و به‌تدريج جايگزين غناء عربى شده است. خوارزمى در تعريف موسيقى مى‌گويد: موسيقى به معنى پيوند آهنگ‌هاست... . تعريف سادهٔ موسيقى يا صداهاى موسيقايي، صداهاى خوشايندى مى‌شود که انسان از شنيدن آنها احساس لذت مى‌کند. موسيقي به مجموعه صدا هاي آلات صدا دار كه بتوان ،يك صداي دل نشين ايجاد كرد موسيقي ميگويند.انواع موسيقي:موسيقي را به جهاني و سنتي تقسيم ميكنند.موسيقي جهان و سبك هاي آن:موسيقي جهان به 3 دسته ي كلي ميتوان تقسيم كرد: سبك پاپ، سبك كلا سيك، سبك جاز

استرس، پدیده تعادل حیاتی را مطرح کرد و معتقد بود که انسان برای زنده ماندن باید تعادلی درونی بین تمام فعل و انفعالات فیزیولوژیکی خود داشته باشد. این تعادل یا ثبات با همکاری اعضای داخلی بدن و ترشحات گوناگون شیمیایی و فعل و انفعالات الکتروفیزیولوژیک حفظ می‌شود. اگر این تعادل به دلیل وجود محرک‌های بیرونی برهم‌خورد، بدن بلافاصله درصدد بازگرداندن تعادل برمی‌آید. برای مثال اگر ارگانیسم به دلیل آسیب‌دیدگی دچار خون‌ریزی شود، در اسرع وقت با تولید بیشتر سلول‌های خونی در بازگرداندن میزان خون از دست رفته تلاش می‌کند. کانن، در تعریف استرس می‌گوید: استرس یعنی هر فشار روانی که از داخل یا خارج باعث برهم‌خوردن تعادل حیاتی ارگانیسم می‌شود.

موفقيت مثلثى طلايى دارد؛ مثلثى كه سه ضلع آن عبارتند از: 1. نظم و آرامش 2. برنامه ريزى و دقت 3. سرعت عمل و زمان‏شناسى

خلاقیت می تواند خلق اشکال یا صورت های جدیدی از ایده ها یا تولیدات پیشین باشد . دراین صورت به طور عمده ، فکرها و ایده های گذشته اساس خلاقیت های تازه است . خلاقیت امری است انحصاری و بیش تر حاصل تلاش فرد . بدین معنا فرد ممکن است چیزی را خلق کند که قبلا هیچ گونه سابقه ذهنی ازآن نداشته است ، اگر چه آن چیز به صورت های مشابه یا کاملا یکسان ، قبلا توسط شخص دیگری در موقعیت خاصی خلق شده باشد . خلاقیت امری است توسعه پذیر به عبارت دیگر ، همه افراد دارای توانایی خلاقیت هستند . خلاقیت از طریق آزمایش ، تجربه و کنکاش رشد می کند خلاقیت از طریق حساسیت در درک مسائل ، قابل توسعه است . اندیشه تخیلی و تفکر متفکرانه موجب برانگیختگی قدرت خلاقیت می شود.خلاقیت با استقلال فکر و اعتماد به نفس همراه است ، لذا برخورداری از اعتماد به نفس قوی برای رشد خلاقیت امری کاملا ضروری است.خلاقیت ، کنجکاری و تمایل برای دانستن و تجربه امور تازه یا ناشناخته است ، لذا به کنجکاوی افراد، به خصوص کودکان ، باید بها داد. اندیشه ها و اظهارات خلاق کودکان و دانش آموزان باید تشویق شود وزمینه ظهور آن فراهم آید  برای ظهور خلاقیت ، شرایط محیطی باید به گونه ای باشد که اشتباه کردن ، تجربه کردن و ریسک کردن درآن مجاز باشد .

موسیقی کلاسیک نامی است که به سنت موسیقی هنری غرب داده شده‌است. این نام‌گذاری دقتی ندارد و کوشش‌ها و بحث‌های زیادی برای مشخص کردن معنی آن صورت می‌گیرد. معمولاً شروع این موسیقی را از سده های میانی می‌دانند.موسیقی کلاسیک را از نظر سبک و تحول تاریخی آن به چند دوره کوچک‌تر تقسیم کرده‌اند:دوره سده‌های میانه ،دوره نوزائی
در این دوره موسیقی‌دانان بیشتر از ادرکات حسی و تمایلات روحی خود در ساخت موسیقی و شکل دادن به سبکها بهره می‌‌بردند.
دوره باروک ،دوره کلاسیک، دوره رومانتیک، دوره مدرن 
کلاسیک از واژه کلاسیوس (clasious)  به معنای شاهانه گرفته شده است. موسیقی کلاسیک نامی است که به سنت موسیقی هنری غرب داده شده‌است. این نام‌گذاری دقتی ندارد و کوشش‌ها و بحث‌های زیادی برای مشخص کردن معنی آن صورت می‌گیرد. معمولاً شروع این موسیقی را از سده های میانی می‌دانند. واژه ی کلاسیک و کلاسیسم , معمولاً به یک دوره از موسیقی اطلاق شده است. واژه ی کلاسیک بر پدیده ای اطلاق می شود که می تواند در اکثر دوره های مختلف تاریخ موسیقی به کار برود و تکرار شود

موسيقي پاپ معمولاً به عنوان موسیقی‌ای تعریف می‌شود که به شکل تجاری تهیه می‌شود یا هدف تولید آن سود مالی است. بنا به تعریف سایمون فریت، منتقد موسیقی و جامعه‌شناس متخصص موسیقی مردم پسند، موسیقی پاپ بیشتر به عنوان یک صنعت شناخته می‌شود نه هنر. البته این موسیقی را می‌توان در حیطه بازار، ایدئولوژی، تولید و زیبایی‌شناسی هم معنا کرد. درواقع، پاپ طوری طراحی شده که «برای همه جالب باشد» و «از هیچ جای خاصی نیامده» و قرار هم نیست «سلیقه خاصی را اعمال کند».این موسیقی در اثر هیچ آرزوی پرمعنا به وجود نیامده و تنها جاه طلبی سازندگان آن سود و پاداش مادی است و...با تعاریف موسیقایی، بسیار محافظه کارانه هم هست. به عبارت دیگر، موسیقی پاپ، نوعی موسیقی است که در دهه 50 آغاز شد و آنچه در این مجموعه قرار میگیرد معمولا برای گروه بزرگی از افراد جذاب است. با به وجود آمدن صفحه های پلاستیکی یا وینیل در دهه 30 تا ظهور کامپکت دیسک یا CD در دهه 80، موسیقی ضبط شده، نسبت به موسیقی زنده، بیش از پیش در دسترس قرار گرفت. مشخصه موسیقی پاپ یک عنصر ریتمیک سنگین در زیر است که معمولا توسط دستگاههای تقویت کننده الکترونیک (amplifier) اجرا میشود و ملودی اصلی بر این ریتم غالب است. ترانه پاپ همچنین به ترانه های محبوبی که مردم به زمزمه و خواندن آن علاقه دارند نیز اطلاق میشوند. موسیقی پاپ از نظر تجاری موفق است و سبک مورد علاقه ایستگاههای رادیویی است زیرا قابل دسترس بوده، راحت در یاد میماند و مخاطبین زیادی را به خود جلب میکند.

مغز یکی از اعضاء بدن انسان است که ۲ درصد از وزن بدن را تشکیل می‌دهد اما تا بیش از ۳۰ درصد کالری (انرژی) روزانه را مصرف می‌کند و بیشتر انرژی خود را از هیدراتهای کربن (گلوکز خون) جذب می‌کند و این سوخت را سریع می‌سوزاند حتی زمانیکه در خواب هستیم. مغز بیشتر از هر عضوی از بدن اکسیژن مصرف می‌کند. مغز مهمترین بخش دستگاه عصبی مرکزی است و در انسان از بخشهای مختلفی مانند مخ، تالاموس، هیپوتالاموس، پل مغزی، بطنهای مغز، ساقه مغز، بادامه مغز، عقده‌های قاعده‌ای، هیپوکمپوس، هیپوفیز و ... تشکیل شده است.

ضربان قلب در حالت طبیعی ریتم قلب از گره سینوسی یا گره پیشاهنگ (S.A.N)در دهلیز آغاز شده و پس از انتقال به گره دهلیزی-بطنی (A.V.N) در بطنها منتشر می‌شود. در نتیجه این نحو هدایت تحریک الکتریکی، ابتدا دهلیز و با فاصله کمی بطنها منقبض می‌شوند و همچنین ابتدا عضلات دهلیزها شل شده و سپس بطنها شل می‌شوند.تعداد ضربان قلب در حالت عادی بین ۶۰ تا ۱۰۰ ضربان در دقیقه‌است که بر اساس ریتم گره سینوسی تنظیم می‌شود . در مواقع فعالیت با تحریک سیستم سمپاتیک و آزاد شدن نوراپی نفرِین ضربان قلب تندتر می‌شود .آریتمی قلبی به معنی غیرطبیعی بودن ریتم قلب است.

فشارخون فشار خون عبارت از نيرويي است كه در اثر برخورد خون با ديواره سرخرگ بوجود مي ايد و سپس اين فشار به كل قسمتهاي بدن روانه ميشود  

مهارت در فرهنگ دهخدا به معني زيرکي و رسايي در کار و استادي و زبردستي است. مهارت يک قابليت يادگيري است يا به زباني ديگر استعداد انجام يا پيش بيني نتايج با حداقل صرف زمان و انرژي است مهارت ها اغلب به دو دسته تقسيم مي شوند:الف. مهارت هاي حوزه عمومي ب. مهارت هاي حوزه تخصصي . مهارت هاي آموزشي( خواندان، منطق، نقد و انتقاد) مهارت هاي ارتباطي( گوش دادن، صحبت کردن،ارتباطات غيرکلامي، سواد خواندن و نوشتن) مهارت هاي فيزيکي( راه رفتن، هنرها، ورزش، مهارت هاي نيروي کار، مهارت هاي نوآوري) ديگر مهارتها( کاريزما، مهارت ادراک، متقاعدسازي، حرفه، شغل حافظه، دانش، تخصص ،فکر کردن، هوش و (IQ

 

اهداف  نظرسنجی

هدف کلی این تحقیق دستیابی به مجموعه اطلاعات و پاسخ هایی است که جایگاه موسیقی را در میان  مردم و كاهش استرس نشان می دهد.

روش نظرسنجی

در این پژوهش، از نظرات عامه مردم به صورت تلفنی (نظرسنجی تلفنی) به روش پیمایشی و نمونه گیری تصادفی استفاده شده است

نمونه آماری

نمونه آماری در این تحقیق شامل 20 نفر از زنان و مردان متاهل است. لازم به ذکر است که از این تعداد  10 نفر زن و تعداد 10 نفر مرد هستند که همگی انها شانس مساوی و برابری برای انتخاب شدن دارند.

 نمونه پرسشنامه

1)سن

2)جنسيت

3)وضعيت تاهل

4)مدرك تحصيلي

5) شما به چه ميزان به موسيقي علاقه داريد؟

اصلا       كم        زياد

6)  تمركز برروي موسيقي كه به ان گوش ميدهيد باعث ايجاد ارامش در زندگي روزمره ميشود.

اصلا       كم        زياد

7) معمولا به طور ميانگين روزانه چقدر از اوقات خود را صرف گوش دادن به موسيقي ميكنيد؟

اصلا       كم        زياد

8) معمولا به اثاري همچون موسيقي سنتي گوش ميدهيد.

اصلا       كم        زياد

9) از موسيقي و ترانه هاي پاپ ايراني توليد داخل كشور لذت ميبرم.

اصلا       كم        زياد

10) ايا گوش دادن به موسيقي باعث ايجاد هيجان و شادي در شما ميشود ؟

اصلا       كم        زياد

11) گوش دادن به موسيقي كلاسيك باعث ايجاد ارامش خاصي در ذهن و اعصاب من ميشود.

اصلا       كم        زياد

 

 

+ نوشته شده در  جمعه نهم دی ۱۳۹۰ساعت 14:19  توسط توحیدلو  | 

تعریف مفهومی

مدیریت :مديريت عبارتست از:مهارتي براي ترغيب كاركنان بدون تهديدويازور تادستوركارمديران رابپذيرند.ودرجهت آن سخت بكوشند وكاري رابا كيفيت بالا عرضه كنند.

رهبری:رهبري فرايندي ازنفوذ بين يك رهبروعده اي پيروان اوبراي رسيدن به هدف هاي گروهي ويا سازماني.

رهبري عبارتست از هنر ياعلم نفوذ دراشخاص به طوري كه باميل وخواسته ي خوددرجهت حصول به هدف هاي تعيين شده گام بردارد.

رهبري فرايندي است كه مي تواند توسط همه آموخته شود وبراي همه قابل دسترسي است.

کارایی:در ادبيات مديريت، اثربخشي را انجام كارهاي درست و كارايي را انجام درست كارها تعريف كرده اند. مفهوم اثربخشي در درون مفهوم كارايي جا دارد. کارآیی جنبه کمی و اثربخشی جنبه کیفی دارد.

تجربه :تجربه عنوانيه كه مردم به اشتباهات جبران ناپذير خودشون مي دن !

هتل :بخش خدمات اقامتي و پذيرايي كه به نام صنعت هتلداري ناميده مي شود در صنعت جهانگردي جايگاه ويژه اي دارد زيرا شخصي كه از خانه اش به علت كار،تفريح و ... دور مي شود احتياج به محل اقامت شبانه (هتل)،غذا و نوشيدني،محلي براي انجام كارهايش،ملاقاتهايش،تفريح،ورزش،گذراندن اوقات فراغت و ... دارد.

يك هتل يك شهر كوچك است كه در آن اكثر خدمات مورد نياز مهمانان را ارايه مي نمايد.

اين خدمات عبارتند از:

لاندري يا همان لباسشویی؛ رستوران کافی شاپ بانک گل فروشی آرایشگاه استخر پزشک تاکسی سرویس فروشگاههای لوکس اینترنت بازیهای ورزشی و بدنسازی و ... از جمله این خدمات هستند.

ناکامی: به عنوان يك رويداد (اتفاق) شرايط سد كننده‌اي كه راه را بر فعاليت معطوف با هدف مي‌بندد يا مزاحم چنين فعاليتي مي‌شود. و به عنوان يك حالت ناراحتي يا آشفتگي و يا خشم ناشي از عقيم ماندن فعاليت را ناكامي (Frustration) مي‌گويند.

موقعیت جغرافیایی: از هزاران سال پیش، انسان سفر می کرد و برای اینکه بتواند سفر کند لازم داشت، جهت ها را بشناسد. در اوایل کار ابتدایی ترین راه یعنی استفاده از اجرام آسمانی را انتخاب کرد. خورشید و ستارگان. در نیمکره شمالی ستاره قطبی راهنمای خوبی برای پیدا کردن جهات بود و در نیمکره جنوبی ستارگان صلیب. اما اشکال عمده استفاده از اجرام آسمانی در دسترس نبودن همیشگی آنها بود. به عنوان مثال در روزهای بارانی که ممکن است کوتاه هم نباشد به طور کلی استفاده از خورشید و یا ستاره قطبی ممکن نیست.
بعدها انسان با شناخت خواص مغناطیسی زمین و استفاده از آهن ربا توانست یک جهت یاب دائمی و مطمئن ابداع کند. قطب نما در واقع یک آهن ربای ساده است که متناسب با راستای قطب های زمین جهت گیری می کند. به این ترتیب با ورود قطب نما به زندگی انسان، مسافرت به امری ساده تر و ایمن تر از قبل تبدیل شد.

اما قطب نما هم ضعف های زیادی داشت. به طور مثال قطب نما فقط جهت را به استفاده کنندگان نشان میداد و تعیین مسیر با آن ممکن نبود. به عنوان مثال در صورتی که کسی قصد مسافرت بین دو شهر را داشت تنها می توانست جهت حرکت کلی را تعیین کند در حالی که این جهت به راحتی با قرار گرفتن در مقابل یک کوه و یا دره تغییر می کرد. مسافر باید کوه و یا دره را دور میزد و همین باعث میشد جهت اصلی تغییر کند و مشکلات زیادی برای تعیین جهت دوباره ایجاد گردد.

سالها بعد بشر به فکر یافتن راه حلی برای شناخت موقعیت خود و پیرو آن تشخیص مسیر درست افتاد. در واقع راه حال عاقلانه تری بود که مسیر را به صورت مجموعه ای از نقاط در نظر بگیرد و راه خود را از بین این نقاط انتخاب کند. به همین دلیل بحث طول و عرض جغرافیایی مطرح شد.

تعریف عملیاتی

چون سنجش متغیر ها در دوره های گذشته مد نظر است از طریق اسناد.مدارک. کتب.مقالات و اثار باقی مانده ی مرتبط با موضوع به مطالعه میپردازیم.

+ نوشته شده در  جمعه نهم دی ۱۳۹۰ساعت 1:15  توسط توحیدلو  | 

روش انجام تحقیق

روش انجام تحقیق ما پیمایش است.با استفاده از این روش میتوانیم روابط بین متغیرهای تحقیق و کنش و واکنش عوامل مختلف را در نمونه مورد نظرمان بررسی کنیم.هدف ما از استفاده از این روش این است که در اخر توانایی تعمیم دادن نتیجه را داریم.

نمونه گیری

بررسی نتایج جراحی های زیبایی را در افراد در بین دانشجویان بازرگانی ورودی ۸۷ به عنوان نمونه استفاده میکنیم.تعداد کل دانشجویان بازرگانی ورودی ۸۷ - ۶۰ نفر است که مه ۲۰ نفر انها را به روش   تصادفی ساده انتخاب میکنیم که همگی انها شانس مساوی و برابری برای انتخاب شدن دارند.

در تحقیق ما سه مورد سطح تحلیل  واحد تحلیل  و واحد مشاهده به شرح زیر هستند:

-سطح تحلیل:میانه        -واحد تحلیل:دانشگاه ارشاد دماوند  

-واحد مشاهده:دانشجویان بازرگانی ورودی ۸۷

به جهت اینکه جامعه اماری ما با فضای مصاحبه اشنا شوند و یک دید کلی به دست اوریم در فضایی دوستانه از ۱۰ نفر انها به روش تصادفی مصاحبه میکنیم.

سوالات:

۱-به نظر شما جراحی های زیبایی چه تاثیری ذر افراد دارند؟

۲-به نظر شما چه نوع جراحی های زیبایی در جامعه رایج تر هستند؟

۳-به نظر شما بیشترین قشر سنی متمایل به این نوع جراحی ها چه سنی هستند؟

۴-به نظر شما جراحی های زیبایی عوارض سوئی هم دارند؟

۵-به نظر شما جراح زیبایی باید چه مشخصهای داشته باشد؟

نمونه پرسشنامه مربوط به تحقیق

این پرسشنامه در رابطه با تحقیق جراحی های زیبایی است که ببینیم چه افرادی تمایل بیشتری به این جراحی ها دارند از چه قشر چه سنینی و چه میزان تحصیلاتی هستند.خوشحال میشویمکه به سوالات ما پاسخ دهید.

۱-سن

۲-جنسیت

۳-میزان تحصیلات

۴-ایا تا به حال اقدام به این جراحی ها کرده اید؟

۵-ایا در اقوام کسی این نوع جراحی انجام داده است؟

۶-میزان رضایت شما از جراحی زیبایی چقدر است؟

خیلی زیاد        زیاد      متوسط         کم       خیلی کم

۷-تا چه میزان انجام این جراحی ها را موثر میدانید؟

خیلی زیاد       زیاد    متوسط           کم        خیلی کم

۸-ایا برای شما این جراحی عوارض بدی هم داشته است؟

خیلی زیاد      زیاد     متوسط         کم        خیلی کم

۹-تا چه میزان به پزشک جراحتان اعتماد داشتید؟

خیلی زیاد    زیاد      متوسط       کم          خیلی کم

۱۰-ایا به عوارض سوئی کهممکن بود بعد از عمل برایتان پیش اید فکر کرده بودید؟

خیلی زیاد    زیاد       متوسط     کم        خیلی کم

۱۱-ایا برای شما زیبایی از عوارض بعد از عمل مهمتر بود؟

خیلی زیاد     زیاد       متوسط    کم         خیلی کم

۱۲-تا چه میزان مهارت پزشکان را در این حوزه تایید می کنید؟

خیلی زیاد     زیاد       متوسط     کم      خیلی کم

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 20:24  توسط توحیدلو  | 

اصلاح تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها:

1.تضاد فرهنگی بین خانواده های ایرانی :

تعریف مفهومی: فرهنگ را مجموعه پيچيده ای از دانشها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد بعنوان عضوی از جامعه، از جامعه خویش فرا مي گيرد، تعریف می کند.حال تضاد فرهنگی بین خانواده ها درواقع تضاد بین دانشها و باورها و بقیه مواردی است که ذکر شد.

تعریف عملیاتی: منظور از  تضاد فرهنگی همان تضاد در شیوه زندگی افراد ، تضاد در باورها ، خصوصیات اخلاقی و عادات افراد است.هر خانواده ای به شیوه ای زندگی می کند و باورهای خودش را دارد و بر این اساس خانواده ها از لحاظ فرهنگی و شیوه زندگی و ... با هم تفاوت دارند.این تضاد را میتوان از نحوه نگرش خانواده ها یا طرفین به مسائل فهمید، همچنین نحوه تربیت فرزندان خانواده در اینجا اهمیت دارد.

2.آمار طلاق:

 تعریف مفهومی: طلاق در لغت جدا شدن زن از مرد، رها شدن از قید نکاح و رهایی از زناشویی است و در اصطلاح طلاق (Divorce) در نظام های حقوقی غربی دلالت بر انحلال یک رابطه زناشویی رسمی و قانونی در زمانی که هر دو طرف هنوز در قید حیاتند و پس از وقوع آن می توانند بار دیگر ازدواج کنند، دارد.

تعریف عملیاتی: منظور از آمار طلاق در واقع همان کاهش یا افزایش میزان طلاق طی یک دوره در جامعه است که می توان به کمک شاخص هایی مثل تضاد فرهنگی خانواده ها، سطح تحصیلی پدر و مادر، سطح تحصیلی طرفین، داشتن شناخت کافی و میزان وابستگی طرفین به خانواده نشان داد.

3.سطح تحصیلی پدر و مادر:

تغریف مفهومی: تقریبا همان تعریف مفهومی تحصیلات فرد است که همان مدرک دانشگاهی است که در ازای گذراندن تعدادی واحد درسی در سیستمی معین، به فرد اعطا می شود، با این تفاوت که در اینجا سطح تحصیلی پدر و مادر فرد مورد ارزیابی قرار میگیرد نه تحصیلات یا سطح تحصیلی خود فرد. تعریف عملیاتی: منظور آخرین مدرک تحصیلی پاسخگو است که گزینه های این متغیر چنین است:1-بیسواد 2- ابتدایی 3- راهنمایی 4- دبیرستان و دیپلم 5- پیش دانشگاهی 6- کاردانی 7- لیسانس 8- فوق لیسانس و دکترا.

4. داشتن فرصت مناسب برای شناخت کافی از یکدیگر:

تعریف مفهومی: شناخت زوج های جوان و خانواده هایشان از یکدیگر موجب تصمیم گیری های بهتر برای زندگی آینده است.

تعریف عملیاتی: در اینجا منظور از داشتن فرصت مناسب برای شناخت این است که طرفین این فرصت را داشته باشند تا برای یک مدت زمان کافی با هم نامزد شده و با خانواده های یکدیگر رابطه برقرار کنند تا بتوانند آشناییت لازم و کافی ای را که برای ازدواج نیاز دارند به دست آورند.این شناخت می تواند به چند صورت ایجاد شود:دوست بودن برای مدتی قبل از ازدواج، نامزد بودن، آشنا شدن از طریق فامیل و آشنایان، داشتن رابطه خانوادگی .

5. میزان توقعات زنان از مردان در زندگی زناشویی:

تعریف مفهومی: توقع داشتن یعنی انتظار داشتن . یک زن تصورمی‌کند همان‌طوری که او تلاش می‌کند همسرش را خوشحال کند، اگر همسرش نیز او را دوست‌ داشته باشد می‌بایست همانند او واکنش نشان‌داده و سعی‌کند او را خوشحال سازد و حتی به‌خاطر دوست‌داشتن او، شوهرش در برآورده ساختن نیازهای او، پیش‌دستی کند و نمی‌تواند فکر کند که آن‌همه تلاش و کوشش، نه‌تنها جواب مثبت نداشته، بلکه نتیجه‌ی عکس هم داده است.این همان توقع داشتن یا انتظار داشتن است.

تعریف عملیاتی:  در اینجا منظور ،میزان توقعات یک زن از همسرش است.این توقعات می تواند از جنبه های مختلفی باشد مثلا از جنبه احساسی که زنها تمایل دارند همسرشان از لحاظ احساسی آنها را درک کنند و یا از لحاظ مالی آنها را ساپورت کنند و در کارهای خانه به آنها کمک کند و چیزی را از او مخفی نگه ندارد.

 

 

6.میزان استقلال پسران و وابستگی آنها به خانواده :

تعریف مفهومی: وقتی جوان یا نوجوانی به سن 18 می رسد کارهای زیادی را هرچند به مدت کوتاه مدت تجربه کرده است که این به آنها شخصیت بسیار قوی اجتماعی می دهدو نتیجه بلوغ اجتماعی بسیار بالای آنهاست. جوانان معمولاً در 18 سالگی به طور مستقل زندگی می کنند که این تصمیم آنها به معنی استقلال مالی نیز هست .

تعریف عملیاتی: در اینجا منظور از استقلال هم استقلال مالی است هم استقلال عاطفی است، چون بسیاری از والدین به پسران خود وابستگی زیادی دارند مخصوصاً خانواده هایی که فرزند پسر داشتن را بسیار مهم می دانند و این امر باعث می شود که پسران بعد از ازدواج وابستگی شدیدی به والدین خود داشته باشد چه از نظر مالی و چه از نظر احساسی.وابستگی از نظر مالی باعث می شود که پسران از اعتماد به نفس کافی برخوردار نباشند و وابستگی از لحاظ احساسی باعث می شود تا کوچکترین مشکل بین دختر و پسر وارد خانواده هایشان شده که این موجب بزرگ شدن این مشکل کوچک می شود.این وابستگی را میتوان از جنبه های مختلفی اندازه گیری کرد: میزان اعتمادی که مرد به همسرش دارد و همسرش را تا چه حد در اطلاع کارهایش قرار می دهد، احترامی که به خانواده همسرش می گذارد، رفتارش با همسرش در مقابل خانواده ها چگونه است، در تصمیم گیری هایش بیشتر از خانواده اش کمک میگیرد یا همسرش و ... .


+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 17:38  توسط توحیدلو  | 

هدی محرمی

موضوع:بررسی میزان تاثیر روابط انسانی مدیران در محیط کار با عوامل

روش تحقیق: پژوهش با استفاده از روش بیمایشی انجام میگیرد و از این طریق می توانیم رابطه بین متغیرهای تحقیق را مورد بررسی قرار دهیمو از انجایی که روش بیمایشی قابلیت تعمیم بذیری دارد می توانیم نتایج تحقیق را به کل جامعه تعمیم دهیم.

ابزار: پرسشنامه از ابزاری است که در این تحقیق مورد استفاده قرار می دهیمو تعداد نمونه را از روش تصادفی به این صورت که ابتدا چند شرکت را به شکل تصادفی ازبین شرکتهای موجود در شهر تهران انتخاب کرده و از بین کارکنان انها نمونه 300تایی را به صورت تصادفی انتخاب می کنیم.

سطح تحلیل:میانه

واحد تحلیل: شهر تهران

واحد مشاهده:10شرکت وتعداد 300 نفر از کارکنان انها

پرسشنامه:

1.سن...

2.جنسیت...

3.میزان سابقه شغلی...

4.چه میزان از نحوه برخورد مدیریت این سازمان رضایت دارید؟

   الف.کم         ب.متوسط          ج.زیاد                د.خیلی زیاد

5.چه میزان مدیریت این سازمان از روشهای علمی و منطقی مدیریت را به کار می گیرد؟

   الف.کم         ب.متوسط          ج.زیاد                د.خیلی زیاد

6.جنسیت کارکنان تا چه حد در رابطه ی مدیر با کارکنان موثر است؟

   الف.کم         ب.متوسط          ج.زیاد                د.خیلی زیاد

7.میزان سن کارکنان تا چه حدی در نحوه ی برخورد مدیر با انها موثر است؟

  الف.کم         ب.متوسط          ج.زیاد                د.خیلی زیاد

8.چه میزان تجربه مدیر در نحوه برخوردش با کارکنان تاثیر دارد؟

  الف.کم         ب.متوسط          ج.زیاد                د.خیلی زیاد

9.چه میزان برقراری یک رابطه صحیح در انجام صحیح کار موثر است؟

  الف.کم         ب.متوسط          ج.زیاد                د.خیلی زیاد

10.چه میزان نگاه مدیریت را به خود نگاه صرفا ابزاری می دانید؟

  الف.کم         ب.متوسط          ج.زیاد                د.خیلی زیاد

11.ایا نحوه ی ارتباط مدیر با شما در انگیزه ی کاری شما موثر است؟

  الف.کم         ب.متوسط          ج.زیاد                د.خیلی زیاد

12.ایا نحوه برخورد مدیر با شما در میزان اعتماد شما به مدیرت تاثیر دارد؟

  الف.کم         ب.متوسط          ج.زیاد                د.خیلی زیاد

13.چه میزان مدیر به خواسته ای شما توجه دارد؟

  الف.کم         ب.متوسط          ج.زیاد                د.خیلی زیاد

14.چه میزان از تسهیلاتی که مدیر در اختیار شما قرار داده رضایت دارید؟

  الف.کم         ب.متوسط          ج.زیاد                د.خیلی زیاد

15.ایا میزان تسهیلات که در اختیارتان قرار داده می شودبر روابط بین شما و مدیر تاثیر دارد؟

  الف.کم         ب.متوسط          ج.زیاد                د.خیلی زیاد

16.ایا بهبود رابطه مدیر با شما در میزان رضایت شغلیتان موثر است؟

  الف.کم         ب.متوسط          ج.زیاد                د.خیلی زیاد

17.مشکلات مالی تا چه حد در رابطه مدیر با کارکنان تاثیر دارد؟

  الف.کم         ب.متوسط          ج.زیاد                د.خیلی زیاد

18.چه میزان نحوه برخورد مدیریت سازمان با کارکنان در کارایی سازمان تاثیر دارد؟

  الف.کم         ب.متوسط          ج.زیاد                د.خیلی زیاد

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 12:57  توسط توحیدلو  | 

توصیف روند پروژه دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

 

موضوع پژوهش: مقایسه ارتباطات بین فردی در کلاسهای حضوری و مجازی  در دانشگاه پیام نور تهران

در ابتدا محقق جهت آشنایی با پیرامون تحقیق مقدمه ای به شرح زیر آ ورده است:

این تحقیق تحت عنوان بررسی مقایسه ارتباطات بین فردی در کلاسهای حضوری و مجازی را در دانشگاه مورد بررسی قرار می‌دهد با توجه به اینکه ارتباطات بین فردی دانش آموزان در یادگیریشان نقش بسزایی دارد پس به دنبال یادگیری موثرتر آنها با توجه به حضور و عدم حضور فرد در کلاس‌ها می‌پردازیم و تاثیرات و مزایا و معایبی که با توجه به فعالیتهای که در هر کدام از این کلاسها می‌تواند صورت بگیرد بررسی می‌کنیم.

ارتباط به معانی گفته می‌شود که طی آن می‌توانیم اهداف و مقاصد خود را به دیگران منتقل کنیم و در مقابل بتوانیم اهداف و مقاصد دیگران را درک کنیم. فرایند ارتباط نقش ویژه‌ای در امور آموزش دارد و از طریق یادگیری، تدریس و مدیریت صورت می‌گیرد در آموزش مجازی برای انجام آنها و به کاربردن آن در کلاس درس به ابزارها و وسایلی نیاز دارد که در آن دانش آموزان حضور فیزیکی ندارد و بیشتر از طریق‌ارتباطات اینترنتی با هم رابطه دارد و در این آموزش ارتباطات فردی به صورت موثر صورت نمی‌گیرد ولی در کلاس‌های حضوری دانش آموز با معلم رابطه متقابل دارد و‌در این‌آموزش به غیر از تدریس عوامل دیگری در یادگیری دانش آموزان موثر است.

 

بعد از مقدمه به بیان مسئله، دلایل انگیزه ای  اتخاب موضوع ، ضرورت و اهمیت پژوهش  می پردازد.

موارد فوق به شرح زیر هستند:

چکیده ای از بیان مسئله:

درک معنی و مفهوم روابط انسانی وابسته به شناخت عوامل یا شاخص‌های بوجود آورنده‌آن می‌باشد شاخص‌ها یا‌عواملی که نشان‌دهنده وجود‌و به وجود‌آورنده روابط در سازمانها و به ویژه محیطهای آموزشی است بسیار گوناگون و متنوع می‌باشد . اهم این شاخص‌ها شامل درک نیازها و استعدادها، درک تفاوتهای فردی، مشکل شناسی، شناخت و احترام به شخصیت دیگران، درک موقعیت فرد، بیان عواطف و احساسات و توان برقراری ارتباط که یکی از شاخص‌های مهم روابط انسانی می‌باشد بستگی دارد. ارتباط به عنوان فرایندی تعریف می‌شود که طی آن می‌توانیم اهداف و مقاصد خود را به دیگران منتقل دهیم و در مقابل، اهداف و مقاصد دیگران را نیز درک کنیم. فرایند ارتباط نقش ویژه‌ای در امور آموزشی دارد و از طریق یادگیری، تدریس و مدیریت صورت می‌گیرد.

تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که آموزش مجازی ویژگیهای را حفظ کرده است، انجام تکالیف مشترک، مشارکت در بحثهای گروهی، و ابراز نظر به مسائل طرح شده از جمله این فعالیتهای مشترک است که زمینه ارتباط موثر در این نوع آموزش را به شرط رعایت پیش نیازها و زیر ساخت‌های لازم مهیا می‌سازد در این فرایند هر فرد هم تحت تاثیر دیگران خواهد بود و هم بر دیگران تاثیر خواهد گذاشت و یادگیری از طریق همیاری افراد ثبت نام شده در یک درس صورت می‌گیرد این پژوهش در همین راستا صورت می‌گیرد. بی تردید طرح و شروع عملیات آموزش مجازی در سطوح مختلف‌تحصیلی بویژه از‌دوره متوسط تا عالی و آموزشهای مداوم، اثرات چشمگیری بر مدیریت آموزشی خواهد گذارد.

 

دلایل انگیزه‌ای انتخاب موضوع

دلایل و‌انگیزه‌ای که در انتخاب‌این موضوع می‌تواند دخیل‌باشد: نحوه‌ارتباط بین فردی دانشجویان در کلاسهای حضوری و مجازی و بررسی میزان یادگیری دانشجویان در هر دو کلاس و همچنین به بررسی ویژگیهای مطالب که در این دو نوع کلاس مبادله می‌شود و وظایفی و ارتباطات بین فردی که در کلاسهای مجازی و حضوری وجود دارد و مقایسه ارتباطات بین فردی در کلاسهای حضوری و مجازی از دلایل انتخاب می‌باشد.

 

ضرورت و اهمیت پژوهش:

مدیر‌با تجربه‌و آشنا‌با مسائل‌تربیتی، خود را بی نیاز از آشنایی با چگونگی فرایندهای ارتباطی نمی‌داند زیرا ایجاد شرایط مطلوب آموزشی در آموزشگاه بدون فراهم کردن زمین‌های ارتباطی‌موثر امکان پذیر‌نخواهد بود.‌در واقع‌مدیر خوب باید بتواند پیامدهای خود را به بهترین نحو برای تغییر، کنترل و هدایت فعالیتهای آموزشی ارسال نماید. کلاسهای درس آموزش مجازی یک محیط یاددهی یادگیری در محدوده یک سیستم ارتباطات اینترنتی می‌باشد که در قالب یک محیط تدریس، یک سری ابزار، مزیتها و محدودیتهای ارتباطی‌را مهیا می‌سازد. که برای استفاده استاد جهت انتقال مواد دوره، و ساختن تجارب فراگیری آماده می‌باشد. درست همان گونه که کلاسهای درس در آموزش‌سنتی با‌تخته سیاه‌و میزهایشان‌این محیط‌تدریس را‌با محدودیتهای و مزیتهای ارتباطی خاص ایجاد می‌نمایند. شناخت محدودیتها و مزیتهای ارتباطی بالقوه این دو نوع محیط تدریس به همراه خلاقیت استاد و دانشجو، عامل حیات بخشیدن به آنها می‌باشد. با‌توجه به اینکه در روابط با چگونگی ارتباطات آموزشی در آموزش مجازی در کشور ما تاکنون تحقیقی صورت نپذیرفته است، پرسشهای بسیاری در مورد این نوع ارتباط و تشابه و تفاوتهای احتمالی آن در رابطه با آموزش حضوری مطرح است، که از طریق پژوهش به بهترین روش می‌توان به آنها پاسخ داد.

 

در مرحله ی بعد محقق به سراغ اهداف اصلی و فرعی انجام پژوهش رفته و آنها را بیان می کند.این اهداف به شرح زیر هستند:

هدف اصلی:

مقایسه ارتباطات بین فردی در کلاسهای مجازی و حضوری

هدف فرعی:

1. مقایسه وظایف بین فردی در کلاسهای مجازی و حضوری

2. مقایسه فعالیتهای گروهی در کلاسهای مجازی و حضوری

3. مقایسه ویژگی‌های مطالب مبادله شده در کلاسهای مجازی و حضوری

4. مقایسه موانع ارتباطی در کلاسهای مجازی و حضوری

 

به دنبال آن محقق سوالات پژوهش را مطرح کرده  و فرضیه های خود را راجع به پاسخ به این سوالات آ ورده است.

سوالات اصلی:

ارتباطات بین فردی در کلاسهای مجازی و حضوری چگونه‌اند؟

سوالات فرعی:

1. وظایف بین فردی در کلاسهای مجازی و حضوری چگونه‌اند؟

2. فرصت فعالیتها و گروهی در کلاسهای مجازی و حضوری چقدر است؟

3. موانع ارتباطی در کلاسهای مجازی و حضوری کدامند؟

4. ویژگی‌های مطالب مبادله شده در کلاسهای مجازی و حضوری کدامند؟

بیان فرضیه‌های تحقیق

- میزان‌یادگیری در کلاسهای حضوری با توجه به نوع ارتباطات فردی بیشتر و بهتر از میزان یادگیری در کلاسهای مجازی می‌باشد.

- ارتباطات بین فردی در کلاسهای حضوری بیشتر از ارتباطات فردی در کلاسهای مجازی است.

- بین ارتباطات بین فردی در کلاس‌های حضوری و انگیزه دانشجویان رابطه وجود دارد.

 به دنبال ارائه فرضیه ها محقق  متغیر های اصلی و کلیدی تحقیق را بیان کرده است و به بیان تعاریف آنها پرداخته است:

بیان توصیف دقیق متغیرهای دخیل در مساله:

در‌این تحقیق که موضوع‌آن پیرامون‌مقایسه ارتباطات‌بین فردی‌در کلاسهای حضوری و مجازی دانشگاه پیام نور،‌بررسی می‌شود

متغیر مستقل: کلاسهای حضوری و مجازی دانشگاه می‌باشد.

متغیر وابسته: مقایسه ارتباطات بین فردی می‌باشد

تعریف اصطلاحات و مفاهیم کلیدی:

مدیر آموزشی: فردی‌است که مسئولیت اداره فعالیت‌های آموزشی عده‌ای را به عهده دارد. اعم از معلم، مدیر مدرسه، مدیر کل آموزش و پرورش، رئیس دانشگاه.

آموزش‌گر مجازی: در این تحقیق منظور از آموزشگر مجازی استادی می‌باشد که مسئولیت کلاسهای درس که به صورت مجازی در دانشگاه برگزار می‌گردد را دارد و ارتباطش با فراگیران از راه دور و بر پایه رسانه الکترونیکی انجام می‌شود. 

فراگیر مجازی: در‌این تحقیق‌منظور از‌فراگیر مجازی‌می‌باشد که در کلاسهای آموزش مجازی ثبت نام نموده و ارتباطش با آموزشگر و سایر فراگیران از راه دور بر پایه رسانه الکترونیکی امکان پذیر است.

کلاس مجازی: یک موقعیت‌یاددهی- یادگیری‌در‌محدوده یک سیستم‌ارتباطات اینترنتی می‌باشد که در آموزشگر و فراگیران حضور فیزیکی نداشته و فاقد ارتباطات رودررو بوده، کلاس مجازی فاقد بعد مکان می‌باشد ولی دربرگیرنده بعد زمان می‌باشد در این تحقیق منظور از کلاس مجازی محیط الکترونیکی ارتباطات همزمان (دانشجو- دانشجو و استاد- دانشجو) از طریق رسانه ارتباطی می‌باشد.

موانع ارتباطی: هر عامل اخلال کننده‌ای که مانع برقراری ارتباط مطلوب می‌شود.

بازخورد ارتباطی: واکنش یا عکس‌العملی است که گیرنده‌پیام پس‌از تفسیر و ارزیابی پیام براساس دریافت و تفسیر تعمیم و درک فکر فرستنده پیام از خودشان می‌دهد و مجددا دریافت خود را به صورت پیام به فرستنده ارسال می‌کند.

 

در بخش بعد محقق به ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته است.

چکیده ای از این پیشینه به شرح زیر است:

در‌حال حاضر‌حدود دو‌سال و‌نیم از‌پذیرش دانشجویان‌در دوره‌های‌مجازی دانشگاه‌ها می‌گذرد و مسئولان پس از گذشت این مدت و استقبال گسترده متقاضیان در کشور به این نتیجه رسیده‌اند که با تدوین آیین نامه‌ای جدید اقدام به سازماندهی پذیرش دانشجو در دوره‌های مجازی کنند.

رجبعلی برزویی مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی و دبیر شورای گسترش در خصوص تعداد دانشگاه‌های مجازی در کشور می‌گوید: در حال حاضر دانشگاه‌های «شیراز، علم و صنعت، امیر کبیر و خواجه نصیر» مجریان تحصیل به روش مجازی در کشور هستند.

اکنون 10 رشته در دوره کارشناسی تدریس می‌شود که شامل رشته‌های حقوق، زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه شیراز و علوم حدیث در دانشگاه غیر انتفاعی علوم و حدیث است. دوره کارشناسی رشته‌های مهندسی صنایع و مهندسی کامپیوتر نیز در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر تدریس می‌شود.

در دوره کارشناسی ارشد نیز پنج رشته تدریس می‌شود که مهندس فناوری اطلاعات و‌حقوق در دانشگاه شیراز و معماری کامپیوتر. مخابرات و مهندسی فناوری اطلاعات و دانشگاه صنعتی امیر کبیر تدریس می‌شود.   

 

چهارچوبی اصلی که برای این تحقیق انتخاب شده است. شامل مقایسه ارتباطات بین فردی در کلاسهای حضوری و مجازی دانشگاه پیام نور تهران  می‌باشد.

از‌آنجا که تنها 3 درس (متون‌اسلامی، تاریخ اسلام و فیزیک) بر هر دو شکل حضوری و مجازی توسط اساتیدی مشترک در دانشگاه پیام نور ارائه گردیده‌اند جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان می‌باشد که در این دروس در نیم سال 88-89 ثبت نام نموده‌اند همچنین در این تحقیق از روش تحقیقات توصیفی استفاده شده است. و برای سنجش آزمودنیها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده است.در ادامه به بیان مختصری از روش انجلم تحقیق ،جامعه و نمونه آماری، ابزار گردآوری داده ها و روش تجزیه تحلیل داده ها می پردازم:

 

روش تحقیق:

 به گفته محقق نظر به اینکه در تحقیقات توصیفی پژوهشگر سعی می‌کند تا آنچه را که هست‌بدون هیچگونه‌دخالت یا‌استنتاج ذهنی‌گزارش دهد و نتایج عین از موقعیت بگیرد.

تحقیق‌حاضر از جمله تحقیقات توصیفی از نوع زمینه یابی می‌باشد و با توجه به اینکه نتایج‌این تحقیق‌می‌تواند راهنمایی‌عمل مدیران‌در انجام وظیفه خطیر نظارت و راهنمایی از سوی آنان باشد و نیز هدایتگر آموزشگران در بهبود مدیریت کلاسی، از نظر هدف جزء پژوهش‌های کاربردی محسوب می‌شود.

 

جامعه، نمونه آماری:

 از آنجا که تنها 3 درس (متون اسلامی، تاریخ اسلام و فیزیک) در نیم‌سال تحصیلی 88-89 به‌هر دو شکل حضوری‌و مجازی‌توسط‌اساتیدی مشترک در دانشگاه پیام نور ارائه گردیده‌اند، جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان می‌باشد که در این دروس در نیم سال مذکور ثبت نام نموده‌اند، چون این تعداد کلا شامل 416 نفر دانشجو می‌باشد تمامی این نفرات به صورت سرشماری به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شده‌اند.

 

 ابزار گردآوری داده‌ها:

برای گردآوری اطلاعات مربوط به ارتباطات بین فردی در کلاسهای مجازی و حضوری از پرسشنامه محقق ساخته ارتباطات بین فردی که در برگیرنده پنج مولفه (وظایف بین فردی، فرصت فعالیتهای گروهی، ویژگی‌های مطالب مبادله شده، موانع ارتباطی و بازخورد ارتباطی) می‌باشد استفاده گردیده است.

 

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها:

با توجه به اینکه در این پژوهش امکان سرشماری اعضای جامعه وجود دارد و دسترسی به تمام افراد برای جمع آوری داده‌های مورد نیاز امکان پذیر است یا به عبارت دیگر نمونه آماری همان جامعه مورد بررسی است، لذا تجزیه و تحلیل توصیفی در مورد داده‌های این تحقیق به کار گرفته شده است. در این نوع تجزیه‌و تحلیل،‌پژوهشگر داده‌های جمع‌آوری شده‌را با‌استفاده از شاخص‌های آمار‌توصیفی، خلاصه‌و طبقه‌بندی می‌کند به عبارت دیگر، در تجزیه و تحلیل توصیفی، پژوهشگر ابتداد داده‌های جمع‌آوری شده را‌از طریق‌تهیه و تنظیم‌جدول توزیع فراوانی خلاصه می‌کند و‌سپس به کمک نمودار آنها را به نمایش می‌دهد و سرانجام با استفاده از سایر شاخص‌های آمار توصیفی آنها را توصیف می‌کند. معروفترین و در‌عین حال پر‌مصرف‌ترین شاخص‌های آمار‌توصیفی عبارتنداز: میانگین،‌میانه، انحراف استاندارد و واریانس.

 

محقق در پایان فرایند تجزیه و تحلیل محدودیت های پژوهش خود را به شرح زیر ذکر کرده است:

محدودیتهای تحقیق:

1. به‌هنگام گردآوری اطلاعات و اجرای پرسشنامه دسترسی به دانشجویان کلاسهای مجازی به سختی امکان پذیر است

2. به دلیل‌تازگی موضوع هماز لحاظ‌علمی و هم‌از لحاظ حوزه و قلمرو کاری پژوهش، تلاش محقق برای گردآوری تحقیقات مشابه در پایان نامه‌های داخلی و یا سازمانهای ذیربط حتی با مکاتباتی که صورت گرفت نیز بی نتیجه ماند

3. به دلیل محدودیت‌های زمانی؛ در این تحقیق تنها از پرسشنامه جهت گردآوری اطلاعات‌استفاده شده است و از سایر روشها از جمله مصاحبه، مشاهده، ...... استفاده نشده است.

 

بعد از انجام تحقیق طبق روند ذکر شده نتایج زیر به عنوان نتایجی که از بررسی تحقیقاتی پیرامون این موضوع بدست آمده شامل موارد زیر می‌باشد.

1. معمولا کسانی که در کلاسهای حضوری با توجه به نوع ارتباطات فردی شرکت داشتند میزان یادگیریشان نسبت به کسانی که در کلاسهای مجازی بودند بیشتر و بهتر می‌باشد.

2. ارتباطات بین فردی در کلاسهای حضوری انگیزه دانشجویان را برای یادگیری افزایش می‌دهد.

3. چون در آموزشهای مجازی دانشجو به اینترنت وصل می‌شود تمام بخش‌های درس‌خوانده شده‌توسط این‌سیستم ثبت می‌شود استاد بهتر می‌تواند ببیند که دانشجو تا کدام قسمت درس را خوانده و در چه ساعت‌هایی مراجعه کرده است.

 

در ادامه محقق به ارائه پیشنهادهای کاربردی و همچنین پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی ارائه کرده است.

این پیشنهاد ها به شرح زیر می باشند:

 پیشنهادهای کاربردی:

1. تجهیز سیستم آموزشی دانشگاه به سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد نیاز برای انجام موفقیت آمیز دوره‌های آموزش مجازی

2. اجرای کارگاههای آموزشی برای آشنا ساختن اساتید با ماهیت آموزش مجازی و تلاش برای علاقه مند کردن آنها به این نوع آموزش

3. تعیین سیستم تخصصی ویژه‌ای که مسئول رسیدگی به نیازهای اساتید در حین برگزاری این دوره‌ها باشند

4. فراهم نمودن بهره گیری کلاسهای مجازی از فن آوری‌های صوتی و تصویری

5. توجه دانشجویان و آشنا سازی آنان با خصوصیات منحصر به فرد این آموزش و نحوه فعالیتهای کلاسی آن پیش از انتخاب واحد یا شروع درس.

 

پیشنهادهایی برای پژوهش بعدی:

1. مقایسه روشها و فنون تدریس به کار گرفته شده در کلاسهای مجازی و حضوری

2. مقایسه پیش نیازهای برگزاری کلاسهای مجازی و حضوری

3. بررسی میزان آمادگی دانشگاه جهت اجرای دوره‌های آموزش مجازی

4. بررسی میزان علاقه‌مندی دانشجویان و اساتید برای حضور در دوره‌های آموزش مجازی

5. بررسی تاثیر اجرای آموزش مجازی بر روابط انسانی موجود در کلاس‌های درس.

 

در پایان محقق موارد زیر را به عنوان منابع تحقیق ارائه کرده است:

 

فهرست منابع و ماخذ

1. صدری، طباطبائی، محمدرضا، امکان بخش کاربرد و آموزش از راه دور برای مدیران کانون‌های فرهنگی مساجد.

2. زمانی، غلامحسین، مقدسی، شهرام (زمستان 1376) آموزش از راه دور رهیافتی در نظام آموزش کارکنان

3. شامانی، اسد (1377)، ارزشیابی آموزش ضمن خدمت از دیدگاه کارکنان ترویج سازمان کشاورزی.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 11:52  توسط توحیدلو  | 

بررسی روند چگونگی انجام پروژه کارشناسی ارشد یک دانشجوی جامعه شناسی از دانشگاه آزاد واحد کرج

 

موضوع تحقیق: : تجزيه و تحليل قوميت و حركتهاي تجزيه طلبانه در اولين دهه انقلاب اسلامي ايران. (به دنبال امنيت فراگير)

 

با توجه به روند پروژه در ابتدا بخش شرح و بیان مسئه پژوهشی آورده شده است.بعد از آن به اهداف پژوهش بیان شده است و در ادامه به بیان اهمیت و ارزش تحقیق و کاربرد نتایج آن پرداخته شده است.

 

اکنون به شرح مختصری از بخش های ذکر شده می پردازم.

چکیده ای از شرح و بیان مسئله:

 ايران سرزميني پهناوري است. با سابقه تاريخي طولاني. در اين گستره خاكي اقوام متعدد در طول ساليان متمادي با هم زيسته اند. كشور ايران داراي تركيب شگفت انگيزي از آداب؛ رسوم، زبان و مذهب است. با وجود مجموعه اين تفاوت ها عنصر ايراني و ايران در طول تاريخ تداوم داشته. از طرف ديگر تاريخ ايران شاهد تلاشهايي است كه قصد جدايي و استقلال از پيكره ايران را دارد. از نظر اين پژوهش صرف وجود اقوام متعدد موجب حركت هاي جدايي طلبانه نيست يا به تعبير صحيح تر نفس وجود تفاوتهاي قومي تضمين كننده بسيج قومي نيست. با نگاهي هر چند گذرا به تاريخ ايران صحت اين مدعا ثابت مي شو. با انتقاد از پژوهش تك عاملي تاكيد اين تحقيق بر مجموعه علل داخلي و خارجي است و با بررسي تاريخي قصد شناخت اين عوامل را دارد.

پرسش اصل پيش روي اين تحقيق اينشت كه چه عواملي در پيدايش و تداوم حركتهاي تجزيه طلبانه بعد انقلاب 57 موثر بوده اند.

اهداف تحقیق:

1) برسي رابطه بين جامعه مدني و شكل گيري انسجام سياسي و ملي.

2) تعين رابطه بين ضعف و ناكار آمدي حكومت مركزي و شكل گيري جنبشهاي تجزيه طلبانه.

3) تعين نقش نيروهاي خارجي در بروز حركتهاي قومي تجزيه طلبانه.

4) تعين راهكار براي مقابله با تجزيه طلبي (به دنبال امنيت فراگير)

اهمیت و ارزش تحقیق:

كشور ايران داراي اقليت هاي زباني و مذهبي فراواني است. شناخت پديده تجزيه طلبي با توجه به مصاديق تاريخي آن ما را در درك و ارزيابي تبعات منفي قوميت گرايي و تجزيه طلبي ياري مي رساند. تبعات اقتصادي، سياسي و اجتماعي مساله تجزيه طلبي اهميت موضوع را دو چندان ميسازد. در نهيت بلحاظ تئوريكي بررسي مساله قوميتها و تجزيه طلبي بعد از انقلاب مي تواند تا حد زيادي در تدوين و ارزيابي تئوريها و نظريات مرتبط مفيد باشد.

کاربرد نتایج تحقیق:

نتايج اين پژوهش مي تواند در تقليل تبعات منفي پديده تجزيه طلبي و قوم گرايي و حل مشكلات ناشي از آن بسيار مفيد باشد. و از طرفي موجب تقويت توسعه كشور در ابعاد مختلف و افزايش امنيت و همبستگي ملي و سياسي گردد.

در ادامه به طرح سوالات و در صورت لزوم فرضیه تحقیق پرداخته شده است:

فرضيه ها (در صورت لزوم) يا سوالهاي تحقيق:

1) ضعف جامعه مدني تا چه حد در شكل گيري حركتهاي تجزيه طلبانه مورد نظر موثر بوده است؟

2) ضعف حكومت مركزي چه نقشي در شكل گيري جنبش هاي تجزيه طلبانه مورد نظر داشته است؟

3) حمايت كشورهاي خارجي تا چه حدي در تكوين حركتهاي قومي و تجزيه طلبانه دهه اول انقلاب دخيل بوده است؟

4) چه راه حل هاي براي جلوگيري و مقابله با تجزيه طلبي  امنيت فراگير مي توان در نظر گرفت؟

 

بعد از ذکر سوالات پژوهش به توضیح و تعریف واژه های کلیدی در تحقیق پرداخته شده است.

كليد واژه ها:

1/تجزيه طلبي (Separatism) درخواست گروه قومي ساكن سرزمين معين براي جدايي از قلمرو حاكميت سياسي دولتي كه قوم و سرزمين جزئي از آن بشمار مي رود. هدف جدايي خواهان اغلب تشكيل دولتي تازه در سرزميني معين براي قومي خاص است. (آشوري ، 1382 ص 108).

2/هويت (Identity) اين واژه بيانگر چه كسي بودن است كه از احتياج بشر به شناخته شدن و شناسنده شدن به چيزي يا جايي ناشي مي شود. سرزمين ، تاريخ، زبان، ادبيات، فرنگ و هنر از جمله عناصر تشكيل دهنده هويت شمرده ميشوند (آقابخشي، 1381 ص 305)

3/ناسيوناليسم يا ملت باوري (Nationalism) نوعي آگاهي جمعي است، يعني آگاهي به تعلق ملت، اين آگاهي را «آگاهي ملي» خوانند. آگاهي ملي اغلب پديد آورنده حس وفاداري و شور دلبستگي افراد به عناصر تشكيل دهنده ملت: نژاد ، زبان، سنت ها، عادت ها، ارزش هاي اخلاقي و اجتماعي به طور كلي فرهنگ است. (آشوري، 1382 ص 319)

4/قوميت (Ethnicity) حالت گروهي از مردمي كه از درجه اي از پيوستگي و همبستگي برخوردارند و آگاه از اينكه اصل و منشا مشترك دارند. (آقابخشي 1381 ص 223).

 

در بخش بعدی به پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق( مطالعات و تحقيقاتي كه در رابطه با اين موضوع صورت گرفته و نتايج حاصل از آن) پرداخته شده است که مختصری از آن به شرح زیر است:

در مورد موضوع تجزيه طلبي به طور منفرد و پراكنده مقالات و كتاب هايي نوشته شده از جمله مهمترين منابع در مورد قوميت كتاب (قوميت و قوم گرايي در ايران افسانه يا واقعيت) نوشته حميد احمدي (1382) است. كتاب وي پژوهشي است انتقادي به مطالعات قومي از ديدگاه روش شناسي، احمدي در اين كتاب چهار چوب نظري سه گانه اي ارائه داده كه در آن دولت ، نخبگان و نيروهاي بين المللي نقش اصلي را براي سياسي كردن اختلافات زباني و مذهبي و شكل دادن به جنبش هاي قومي در ايران دارند. وي در اين اثر از كنار مشكلات قوميت ها عبور كرده و به عدم شكل گيري هويت ملي و سياسي كمتر پرداخته است. كتاب عمده ديگر (ناسيوناليسم در ايران) نوشته ريچارد كاتم (1378) است. وي در اين كتاب به بررسي مباني اجتماعي ناسيوناليسم در ايران پرداخته است. در فصولي از كتاب نويسنده به ناسيوناليسم قومي و جدايي طلبانه اشاره كرده است. منبع عمده ديگر كتاب (كردستان، علل تداوم بحران آن پس از انقلاب اسلامي) نوشته حميدرضا جلايي پور (1372) است. اين كتاب در جستجوي پاسخ به دو سوال كليدي است اول: روند شكل گيري مسله كردستان در بعد تاريخي و ديگر علل تداوم بحران آن پس از پيروزي انقلاب اسلامي كدامند؟

نويسنده در ادامه علل تداوم بحران را چنين معرفي مي كند، همبستگي كردي (قومي) كه در آغاز پيروزي انقلاب مجدداً تقويت شد.، وجود احزاب سياسي كردي كه شعار خود مختاري را مطرح كردند، موقعيت برون مرزي و حمايت خارجي از اين حركتها، جغرافياي سياسي كردستان و درنهايت سياست امنيتي دولت جمهوري اسلامي. نوشته مورد نظر كتاب جامعي راجع به مسله كردستان است اما در باب ساير حركتهاي جدايي طلبانه سخني به ميان نمي آورد. منبع ديگر مقاله (طرح هاي تجزيه خوزستان) نوشته اصغر جعفري ولداني (1384) است اين مقاله نيز اطلاعات مفيدي را طبقه بندي نموده است اما تنها مورد خوزستان را بررسي كرده و بيشتر به ابعاد خارجي موضوع پرداخته است.

 

در ادامه محقق به توصیف روش انجام تحقیق ،جمع آوری داده ها ،ابزار و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها و تفسیر داده های تحقیق پرداخته است مختصری از آن به شرح زیر است:

روش تحقیق:

در اين پژوهش با استفاده از روش تاریخی، تحلیل محتوا، اسنادی و توصیفی به تعريف مفاهيمي مانند تجزيه طلبي اشاره مي شود به نحوي كه آنرا از ديگر حركتها متمايز سازد. با تكيه بر اسناد تاریخی و مصاحبه با اشخاص سرشناس و آشنا با این زمینه چهار چوب نظري ارائه مي شود كه در آن سه متغير عمده يعني دولت، نخبگان و نيروهاي بين المللي نقش هاي مهمي در سياسي كردن مسائل قوميت و بروز حركتهاي سياسي در ميان گروههاي مذهبي و زباني ايفا مي كنند.

ابزار جمع آوری داده ها:

1/مصاحبه با افراد درگیر با موضوع

2/اسناد و کتب کتابخانه ای

3/روزنامه ها و اطلاعیه هایی در در آن زمان منتشر می شدتد.

روش های تجزیه و تحلیل داده ها و تفسیر آنها:

در این روش محقق از طبقه بندی اطلاعات درباره ی کردستان، ترکمن صحرا و خوزستان و همچنین جنگ تحمیلی و تحلیل و تفسیر آنها به نتیجه رسیده است.

محدودیت های تحقیق:

1/ عدم دسترسی به هنگام و زیاد به افراد مطلع از شرایط آن دوران

2/مشکل در جمع آوری روزنامه های آن دوران

 

محقق تحقیق را با این مقدمه آغاز می کند:

"پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 محصول ائتلاف چند طبقه اي چند قومي مردم ايران بود. هممچنان كه اين ائتلاف احاد مردم از هر گروه، قوميت و طبقه در برابر رژيم ستم شاهي شكل مي گرفت و موجبات سقوط آنرا فراهم مي ساخت به همان سرعت نيز انقلاب با طيف بسيار متنوعي از درخواست ها از سوي نيروهاي مختلف روبرو شد در هر سه مقطعي كه ما با وفور حركتهاي قومي و تجزيه طلبانه مواجه هستيمة (بعد از انقلاب مشروطه و شكل گيري دولت ملي و سلسه پهلوي ، شهريور 1320 و سقوط رضا شاه و انقلاب اسلامي سال 1357) اين سيل تقاضاها و خواسته ها به حق و ناحق وجود دارد. انقلاب اسلامي نيز با هجوم تقاضا ها از اقصي نقاط كشور مواجه شد. طيف گسترده نيروهاي درگير در انقلاب نيز خود دليل بركثرت تقاضاها و خواسته هاي متنوع است.

از طرف ديگر در شرايط انقلابي سالهاي اوليه انقلاب ما با سربر آوردن دوباره حركتهاي قومي و تجزيه طلبانه مواجهيم ، عواملي مثل ، ضعف تا قدرت دولت مركزي، عدم استقرار كامل نهادهاي انقلابي جديد و مشخص نبودن وظايف آنها، فقدان تجزيه اداره كشور و تعدد مراكز تصميم گيري و از طرفي حمايت و دخالت كشورهاي خارجي زمينه ساز شكل گيري دوباره اين حركتها شد.

از بهمن 1357 زنجيره به هم پيوسته تقاضاي قومي و به دنبال آن خشونت هاي قومي و محلي آغاز شد. كردها در شمال غرب ايران اولين ودر عين حال مهم ترين مهره آغازين اين بازي بودند. در ماههاي بعد به ترتيب در تركمن صحرا و خوزستان نيز ما شاهد حركتهاي قومي هستيم."

 

بعد از مقدمه به بررسی تحولات استان کردستان پرداخته و جريانهاي اصلي سياسي كرد در آستانه انقلاب اسلامي را بررسی می کند. بعد از آن به زمان آغاز درگیری ها در کردستان و چگونگی درگیری ها پرداخته و عکس العمل دولت آن زمان را در برابر این درگیری ها بررسی می کند.

بعد از کردستان به سراغ خوزستان رفته و همان روند جمع آوری اطلاعات را در مورد خوزستان نیز اجرا می کند.

سپس به جنگ تحمیلی و زمینه هایی که این جنگ برای افزایش آشوب ها و در گیری ها در این دو استان فراهم کرده، می پردازد.

 برخی از موارد جمع بندی اطلاعات توسط محقق:

1/محقق با بررسي اسناد و مدارك به اين نتيجه رسيده كه از زمان استقلال عراق تاكنون خوزستان ايران همواره مورد اهداف توسعه طلبانه بغداد بوده و اخيرترين اين اقدامات حمله عراق به ايران در سال 1359 است.

2/ كشور عراق و ايران اختلافات تاريخي دارند. با تشكيل جمهوري اسلامي در ايران اختلافات عميق تر خواهد شد و دولت عراق حمايت كننده گروههاي كردي مخالف دولت خواهد بود و در فرصتي نچندان دور دولت جمهوري اسلامي سقوط خواهد كرد و ايران با بحران حاكميت روبرو خواهد شد.

3/شهيد صياد شيرازي در خاطرات خود نبرد با ضد انقلاب را در كردستان و آذربايجان غربي به سه مقطع ماني تقسيم مي كند.

1- مقطع اول ، مقطعي بود كه توطئه ضد انقلاب در منطقه نمودار شد به صورت تبليغات يا تظاهرات. ضد انقلاب اول مي خواست به صورت سياسي مطلب را حل كند. آخرين اقدام سياسي براي حل مسئله كردستان نيز اعزام هيات به اصطلاح حسن نيت از طريق دولت موقت بود.

2- مقطع دوم، نبرد قاطع با ضد انقلاب بود كه منجر شد به اينكه شهرهاي سنندج ، مريوان، ديواندره ، سقز، بانه، سردشت و پيرانشهر آزاد شوند.

3- مقطع سوم، تكميل مقطع دوم بود كه شامل تشكيل قرارگاه شمال غرب بود كه بعدها به قرارگاه حمزه سيدالشهدا در اروميه تبديل شد........ در مقطع سوم كه بيش از چهل و چهار روز طول نكشيد اول اشنويه و سپس بوكان آزاد شد و دو استان از طريق مياندوآب ، بوكان و سقز به هم متصل شدند.

4/با پيروزي انقلاب خوزستان نيز مانند ساير مناطق كشور دستخوش برخي ناآرامي ها شد. هر چند خوزستان داراي سابقه طولاني در شكل گيري حركتهاي تجزيه طلبانه است، اما همزمان با انقلاب اعراب خوزستان نيز بر خلاف برخي مناطق مثل سيستان و بلوچستان حضوري مستمر و فعال در پيروزي انقلاب داشته و با شركت در تظاهرات و اعتصابات عمومي عليه رژيم پهلوي ايفاء نمودند

سازمانها و گروههاي فعال در منطقه خوزستان را در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي به دو دسته مذهبي و غير مذهبي تقسيم مي كند:

5/گروههاي غير مذهبي: گروههاي همچون اتحاديه عرب خوزستان جنبش ناسيوناليست غرب، جبهه التحرير خوزستان ، فدائيان خلق و حزب كارگران سوسياليست از جمله تشكيلاتي بودند كه در ماههاي اوليه سال 1358 فعاليت خود را در اين منطقه متمركز ساخته اند.

نيروهاي مذهبي: با توجه به فارس بودن رهبران  انقلاب اسلامي و وجود اقليت عرب زبان در منطقه خوزستان، هراس از ظهور يك حكومت فارس با گرايش به فارس گري و تصور سركوب اعراب ، موجب شد كه برخي از رهبران مذهبي منطقه در دفاع از حقوق اعراب اقداماتي را به انجام برسانند.

پیشنهادات برای ادامه تحقیق:

1/بررسی نقش شخصیت های مذهبی در خاموشی تجزیه طلبی های بعد از انقلاب

2/اختلافات ایران و عراق و تاثیر آن بر تشدید تجزیه طلبی ها در ایران

 

در پایان محقق منابع را به شرح زیر اعلام کرده است:

منابع

آبراهاميان، يرواند (1377) ايارن ميان دو انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي. كاظم فيروزمن و ديگران ، تهران : نشر مركز

احمدي ، حميد (1382) قوميت و قوم گرايي در ايران، افسانه يا واقعيت. تهران: نشرني

آشوري، داريوش (1382) دانشنامه سياسي. تهران: انتشارات مرواريد

برتون، رولان (1380) قوم شناسي سياسي. ناصر فكوهي. تهران: نشرني

جعفري ولداني، اصغر (1384) طرح هاي تجزيه خوزستان اطلاعات سياسي اقتصادي ش 212-211

جلايي پورحميدرضا (1372) كردستان علل تداوم بحران آن پس از انقلاب اسلامي. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه

شميم، علي اصغر (1370) كردستان. تهران: نشر مدبر

فاوست، لوئيس (1374) ايران و جنگ سرد. كاوه بيات. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه

فوران، جان (1383) مقاومت شكننده، تاريخ تحولات اجتماعي ايران. احمد تدين. تهران: موسسه خدمات فرهنگي رسا

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 11:44  توسط توحیدلو  | 

بهناز رضوان فر

تاثیر نقش بازی در رشد ذهنی و خلاقیت کودکان

نوع روش : تجربی

در این روش به منظور كشف روابط علت و معلولي يك يا چند گروه را به عنوان گروه تجربي تحت شرايط خاص (متغير مستقل) قرار مي‌دهد و نتايج را (متغير وابسته) با گروه و يا گروههاي گواه كه تحت چنان شرايطي نبوده‌اند, مقايسه مي‌كنیم.

جامعه ی اماری:

جامعه ی اماری کودکان 3و4و5 ساله مهد کودک x که ما بصورت اگاهانه از هر گروه سنی 2 دختر و 2 پسر که از لحاظ هوشی و شرایط زندگی شبیه هم باشند انتخاب میکنیم

سطح تحلیل:خرد

واحد تحلیل:کودکان مهد کودک x

واحد مشاهده:کودکان رده ی سنی 3تا5 سال

دراین نوع روش تحقیق هیچگونه قاعده ی خاصی مانند استفاده از پرسشنامه یا مصاحبه وجود ندارد بلکه محقق باید با توجه به موضوع مورد نظر به تحقیق بپردازد در اینجا ما کودکان را به دو گروه تقسیم کرده . یک گروه گروه ازمایش ودیگری گروه شاهد میباشند.بر روی هر دو گروه انواع تست های هوش و روان شناسی صورت میگیرد تا مطمئن شویم کودکان برگزیده شده همه در یک سطح هوشی و شخصیتی قرار دارند یکی از این ازمون ها آزمون آدمک ( گودیناف)می باشد. سپس با بکارگیری متغییرهایی مانند استفاده از بازی های فکری انجام بازیهای جمعی خاص استفاده از ابزار های کمک اموزشی گروه اموزشی را مورد بررسی قرار میدهیم البته این مرحله باید در مدت زمانی طولانی تقریبا یک ساله صورت بگیرد تا متغییر ها بتوانند تاثیر گذار باشند و هم نتایجی که بدست می اید قابل اتکا باشد.پس از انجام کلیه ی این مراحل دوباره از هر دو گروه تست ها ی هوش و روان شناسی لازم را انجام داده ونتایج نهایی بدست امده را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم .

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني

بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي

روش تحقیق

روش های متعددی برای تحقیق بکار برده می شود و معمولاً محققان در خصوص تعریف مشخص  از انواع روش های تحقیق ، اتفاق نظر نداشته و بر این اساس تقسیم بندی های متفاوتی از آن بعمل آمده است . لازم بذكر است اين پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردي و از منظر گردآوري داده، روشي علي – مقايسه اي محسوب مي‌شود.و روش گردآوری اطلاعات نيز ميداني مي باشد

از نظر هدف می توان روش تحقیق را به روش های : تاریخی ، توصیفی و تجربی تقسیم بندی کرد همچنین تحقیق را از لحاظ ماهیت و روش به سه دسته کلی : بنیادی ، نظری و کاربردی تقسیم بندی می کنند .

ر وش های توصیفی مطالعه واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است  محقق به کشف عقاید ، افکار ، ادراکات و ترجیحات افراد از طریق این روش می پردازد. به عبارت دیگر محقق در این گونه تحقیقات سعی  می کند « آنچه هست » را بدون دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهدو نتایج عینی از موقعیت بگیرد و هدف از استفاده از این روش توصیف ، ثبت و تحلیل و تفسیر شرایط موجود است . ( نادری و نراقی .ص 47 :  1364 به نقل از پایان نامه اقای ابراهیمی

چون هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تصمیم گیری مدیران ( در گیلان ) بود روش توصیفی – تحلیلی ، علّی پس از وقوع مورد توجه محقق قرار گرفت .

انجام تحقیق توصیفی از لحاظ روش گرد آوری اطلاعات را می توان به کتابخانه ای ، مشاهده ای و پیمایشی تقسیم کرد . در این تحقیق روش پیمایشی جهت گرد آوری اطلاعات استفاده شده است ، لذا آن را می توان در زمره تحقیق های میدانی قرار داد .

 در این نوع تحقیق به توصیف  و تفسیر شرایط و روابط موجود پرداخته می شود و بررسی های انجام شده  بر اساس این روش در سازمانهای واقعی و توسط افراد واقعی صورت می پذیرد و متغیر ها در این روش دستکاری نمی شوند و در حالت طبیعی مورد بررسی قرار می یرند و این از برتریهای روش تحقیق توصیفی در مطالعات سازمانی است .

یکی از مهمترین گرایشهای جدید در راستای شناخت بهتر پدیده ها ، دوری از تک علیتی (Uni- Causality  ) است که خود به منزله طرد مکاتبی بسیار است . حال که هر پدیده چند یا چندین عامل دارد ، باید تمامی آنان را به حساب آورد . سهم هر یک را در پیدایی یا تغییر در معلول شناخت و رابطه متقابل آنان را با یکدیگر دید و سنجید . این مقدمه تحقیقات چند متغیره است که در نهایت لزوم فراهم سازی مدلهای علی را بی استثنا در همه پژوهشهای اجتماعی مطرح می سازد ( سارو خانی ، جلد دوم ، ص 447 : 1375 )

در اجرای تحقیق ، مراحل زیر پیگری شده است :

1-  تدوین چار چوب مفهومی با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود و مشاهده سایت های اینترنتی مرتبط .

 2- تدوین فرضیه هایی با استفاده از مبانی نظری ، پیشینه تجربی تحقیق .

3-مصاحبه با تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد در خصوص ترکیب و شمای کلی پرسشنامه و نحوه طراحی آن ، سئوالات مصاحبه در قالب کلی فرضیه ها و سئوالات تحقیق بوده است .

4- طراحی ابزار پرسشنامه با همکاری و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاوران و سایر صاحبنظران و جمع آوری اطلاعات بر اساس چار چوب نظری و فرضیه های تحقیق .

5- نتایج بدست آمده و یافته های تحقیق با استفاده از دانش موجود و با راهنمایی استاد محترم راهنما و اساتید مبتنی بر نتایج تحقیق ارائه گردیده است .

6- پیشنهاد هایی مبتنی بر نتایج تحقیق ارائه گردیده است .

جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق

قلمرو موضوعي تحقيق: باتوجه به بررسي تاثير سيستم اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران فلذا قلمرو موضوعي تحقيق مورد نظر سيستم هاي اطلاعاتي مي باشد

قلمرو مكاني تحقيق :این تحقیق شامل مجموعه مدیران ، معاونین ، مدیران امور های ستادی ، فرمانداری استانداری گيلان که ازسیستم اتوماسیون اداری استقرار یافته در مجموعه سازمان برخوردار هستند ، می باشد که تعداد آنها 35 نفر بوده و با توجه به محدود قابلیت دسترسی جامعه آماری ، جمع آوری اطلاعات به شیوه تمام شماری می باشد و کل جامعه اماری را شامل می شود .

قلمرو زماني :قلمرو زماني تحقيق در سال 88-87 مي باشد

نمونه و نمونه گیری

نمونه تحقیق حاضر از نوع غیر احتمالی و انتخابی است . قصد اساسی در این تحقیق ارزیابی اثرات استقرار سیستم اتوماسیون بر دسته ای از متغیر های دیگر است . با این اوصاف لازم است  تنها آن دسته از مدیران سازمان به عنوان اعضای نمونه پذیرفته شوند که از چنین سیستمی بر خوردارند .

 هر گاه مسائل عملی مانع از انتخاب نمونه احتمالی باشد ، می توان به طرق دیگری در پی نمونه ای معرف بر آمد .      می توان در پی پاره گروهی بود که نماینده کل جمعیت است . در این صورت مشاهدات به این پاره گروه منحصر  شده و نتیجه گیری از داده ها به کل جمعیت تعمیم داده  می شود ( میلر ص 210 – 209 ، 1380 )

بر آورد حجم نمونه

 بر اساس قواعد بر آورد حجم نمونه ، بررسی آماری در نمونه گیری قضاوتی ( تعمدی) ( مولر و همکاران ، ص 405 ، 1387 ) و غیر احتمالی تمام توصیف و حجم نمونه برابر با حجم تعیینی پژوهشگر خواهدبود  در تحقیق حاضر 30 تن از مدیران استانداری گیلان از اتوماسیون اداری بهره مندند  ، با تکمیل پرسشنامه  تهیه شده پژوهشگر ، به ارزیابی سیستم اتوماسیون اداری بر متغیر های تعیین شده پرداختند .

معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات

 ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر عبارتند از : مصاحبه و پرسسشنامه

مصاحبه

مصاحبه با تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد  استانداری و حوزه ستادی آن  در خصوص ترکیب و شمای کلی پرسشنامه و نحوه طراحی آن . سئوالات مصاحبه در قالب کلی فرضیه ها و سئوالات تحقیق قرار داشته و منجر به طراحی پرسشنامه تحقیق شده است .

پرسشنامه

پرسسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار ها جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی ، عبارتی است از مجموعه ای از پرسشنامه هدف مدار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون ، نظر دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد . در ساختن یک پرسشنامه باید به چهار جنبه توجه شود :

الف ) انتخاب موضوع سوالها

ب) محتوای سوال .

ج )جمله بندی پرسش ها.

د) انتخاب نوع سوال ( خاکی ، ص 242: 1382 ).

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه تحقیق حاضر حاصل مصاحبه با تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد در خصوص ترکیب و شمای کلی پرسشنامه و نحوه طراحی آن و در قالب کلی فرضیه ها و سئوالات تحقیق قرار داشته و ، با استفاده از طيف ليكرت در « پرسشنامه ارزیابی نگرش » و به منظور ارزیابی نگرش مجموعه مدیران استانداری گیلان بر سیستم اتوماسیون جامع و اثرات آن بر تصمیم گیری مدیران تهیه شده است .

منظور حصول اطمینان در خصوص ابزار تحقیق و بررسی صحت آن پرسشنامه در بین 7 نفر از مدیران بصورت آزمایشی توزیع و پس از رفع اشکالات آن ، پرسشنامه نهایی بر این اساس منطقی که لازم است ارزیابی های خود  را در قالبی دقیق تر از یک ارزیابی صرفاً کلی در اختیار پژوهشگر قرار دهند ، طراحی شد .

به منظور ارزیابی اثر متغیر مستقل اتوماسیون اداری بر هر یک از متغیر های وابسته ،. نحوه  امتیاز دهی به پرسشنامه هم از امیتاز 1 تا 5 بوده و با توجه به باز گشت 30 پرسشنامه ، از 35 پرسشنامه داده شده ، ارزیابی نهایی نیز در میان این30 پرسشنامه برگشتی انجام گرفته است

چگونگي طراحي نهايي پرسشنامه:

از بين مدلهاي مشهور ليكرت، اوزگود، بوگاردوس، تريستون و گاتنم، از طيف ليكرت كه كارآمدترين طيف ارزيابي نگرش در ميان طيف هاي موجود است، استفاده شده است.

هدف این طیف  اندازه گیری گرایش به یک موضوع بر اساس ارزشهای جامعه می باشد و کاربرد این طیف نیز در جهت بررسی گرایشها نسبت به مسئله سیاسی اجتماعی و اقتصادی می باشد که در سطح ترتیبی نیز مورد سنجش قرار دارد گویه ها در این طیف حداقل 15 تا 30گویه و بیشتر تدوین می شود. در تدوین گویه ها باید سعی شود از گویه های بی تفاوت ،بی ربط و ابهام آور جلو گیری شود تعداد گویه هائی که گرایش مخالف و موافق دارند باید تقریبا به یک اندازه باشدو نیز طیفی که به پاسخگو داده می شود معمولا از 5 قسمت تشکیل شده است (بسيارزياد- زياد – بسياركم – كم – متوسط) که براساس هدف و روش تحقیق می توان کلمات گویه ها را عوض نمود.

در تدوین گویه ها باید دقت شود تا گویه های بی تفاوت و بی ربط و ابهام آور حذف گردند گویه مستقیما پس از تحقیقات مقدماتی پخش می شوند. پس بهتر است بعد از تدوین پرسشنامه مقدماتی حداقل با 30 نمونه گرفته شود تا بعد از بررسی کمی (روایی) و کیفی (اعتبار) آن گویه های ابهام انگیز حذف گردد.

در اين روش نيز تعدادي گويه كه نشان دهنده نحوه نگرش نسبت به رويدادي خاص هستند آماده مي شود. اين گويه هابا ترتيب اتفاقي در اختيار پاسخگو گذاشته مي شود. در اينجا پاسخگو در خواست مي شود كه ميزان موافقت يا مخالفت خود را با هر گويه بر مبناي يك طيف بيان كنند. اين طيف كه معمولاً از پنج قسمت تشكيل شده است :

پاسخگويان گويه ها را بر ميناي اين طيف بررسي مي نمايد اما اين طيف با اعداد مشخص نشده است تا بر روي پاسخگويان تاثير نگذارند. لذا پس از بازگشت پرسشنامه ها از طرف پاسخگويان، طيف با اعداد شماره گذاري مي شود. طرز شماره گذاري بطور دلخواه است يعني در يك طيف پنج قسمتي مي توان به كاملاً موافق نمره1 و كاملاً مخالف عدد 5 يا به جاي عدد يك از صفر استفاده كرد. مجموع نمرات كه پاسخگويان بدست مي آورند بيانگر گرايش آنهاست. به همين دليل اين طيف را طيف مجموع نمرات نيز مي نامند.

در مقياس ليكرت حداقل تعداد پاسخگويان مورد نياز بين 100 تا 120 نفر تخمين زده شده است. در اين طيف فواصل بين درجات،يك اندازه پذيزفته شده است. مثلاً فاصله بين كاملاً موافق تا موافق به همان اندازه فاصله بين بي تفاوت تا موافق فرض شده است در صورتيكه عموماً اين واقعيت ندارد مثلاً اگر شخص(A) به يك گويه پاسخ بي تفاوت،شخصB موافق و شخصC كاملاً موافق پاسخ دهد. تفاوت گرايش C,B به همان اندازه تفاوت گرايشB,A نيست.

بطور كلي طيف ليكرت نسبت به طيف هاي قبلي داراي مزاياي زيادي است چون نه به تعداد زيادي گويه نياز دارد نه به قضاوت داوران و در عين حال نتايج حاصله از دقت و اعتبار بيشتري بر خوردار است. لذا اين طيف براي بسياري از تحقيقات ميداني وسيع، در علوم اجتماعي و خصوصاً جامعه شناسي كاربرد دارد و مي توان بوسيله آن انواع مسائل (گرايش هاي سياسي، مذهبي، نژادي، شغلي و.....) را سنجيد.

روایی (Validity ) و پایانی ( Reliability )

 در هر تحقیق علمی به روش  تجربی ، وسیله اندازه گیری باید روا و پایا باشد .

روایی / اعتبار

روایی از واژه ((روا )) به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است . مقصود از روایی آن است که وسیله  اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد . اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیریهای ناکافی و نا مناسب می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و نا روا سازد . روایی را به شکلهای مختلف طبقه بندی کرده اند که به تعدادی از آنها اشاره می شود :

طبقه بندی نوع اول : الف – اعتبار تجربی  ب- اعتبار مفهومی

طبقه بندی نوع دوم : روایی محتوایی ، روایی نمادی ( ظاهری ) ، روایی مربوط به ملاک ، روایی موافق ، روایی متضمن پیش بینی ، روایی سازه ، روایی همگراف روایی متمایز کننده .

 در تحقیق حاضر ، از روش اعتبار یا روایی مفهومی استفاده شده است . زیرا هنگامی که اعتبار تجربی  امکان پذیر نباشد یا مشکل بتوان از طریق تجربی یا عملی برای یک اندازه یا بافته اعتبار کسب کرد اعتبار مفهومی استفاده شده است و در واقع از طریق گواه و معیار ها محقق در پی آن بر می آید که نشان دهد که روا است مفهومی را اندازه گرفت ( خاکی ، ص 291- 288: 1382 ) محقق با رجوع به نظر متخصصان و اساتید از روایی ابزار اندازه گیری خود ، در سنجش متغیر های تحقیق اطمینان حاصل نموده .

پایايی

یک آزمون زمانی دارای پایانی است که نمره های مشاهده و نمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند ( منبع قبلی ، ص 293 ) عوامل موثر بر پایانی ور وایی : عوامل متعددی بر پایانی و روایی موثرند  از جمله : 1 ) تعریف نشدن اصطلاحات 2) عدم توجیه پرسشگران 3-) عدم تجانس و همگونی پاسخگویان  4) تغییر شرایط و زمینه های اجرای پرسشگری 5) وضعیت ظاهری و درونی ابزار 6) عدم تناسب مراحل مختلف فرایند تحقیق .

 پایانی ثبات درونی فقط با اجرای یک آزمون و بالاخره جلوگیری از بروز مسائل همراه تکرار اجرای آزمونها بر آورد می شود . مشهورترین کاربرد این روش ، بر آورد  پایانی ازطریق دو نیمه  کردن است . آزمون به دو قسمت که هر کدام شکلهای موازی یکدیگرند تقسیم می شود .. چنانچه نیمه های آزمون موازی باشند ، پایانی کل ازمون با استفاده از فرمول اسپیرمن بروان بر آورد می شود . ( همان ، ص  299-297 )

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی ۱۳۹۰ساعت 11:25  توسط توحیدلو  | 

آسیه عبدالرضایی

موضوع: بررسی اسلام گریزی جوانان ایرانی در 10 سال اخیر

جامعه ما به عنوان یک جامعه اسلامی بحران ها و جنگ های بسیاری را پشت سر گذاشته است . نیاکان و اجداد ما همیشه سعی در حفظ ارزش ها و اخلاق اسلامی بوده اند اما با وجود همه ی اینها امروزه شاهد هستیم که تعصب مذهبی جوانان به هیچ وجه قابل مقایسه با نسل های پیشین نیست و حتی در برخی موارد به کلی از بین رفته است.

سوال تخقیق:

آیا واقعا جوانان ایرانی گرایشات مذهبی اسلامی خود را از دست داده و به دنبال دین های دیگری هستند؟

آیا افکار جوانان ایرانی به موازین اسلامی نزدیک است؟ اگر هست چند درصد؟

آیا جوانان امروزی احکام اسلامی را کامل رعایت میکنند؟

آیا جوانان نسبت به اعتقادات مذهبی شان تعصب نشان میدهند؟

آیا افکار و تعصبات گذشتگان و والدین بر روی افکار جوانان امروزی تاثیر داشته است؟

هدف تحقیق:

هدف از انجام این تخقیق بررسی تاثیرات تعصبات مذهبی والدین  بر فرزندانشان است و اینکه چگونه این تعصبات بعضا شدید بر روی اعتقادات نسل جدید تاثیر گذاشته است. و همچنین بررسی ریشه های اعتقادی و مذهبی جوانان امروزی و علل و منشا اعتقادات آنها.

پیشینه نظری:

پیشتر در بسیاری موارد موقعیت اسلام در میان ایرانیان بررسی شده است. مسئله دین گریزی به عنوان یک آسیب اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نقش مهمی در پدید آمدن درگر آسیب های اجتماعی دارد.گوستاویونگ دین را مانند گرسنگی و ترس از مرگ واقعی میخواند و نبود روحیه دینی در انسان را عامل بروز اختلالات و تشویش های روانی معرفی میکند.

پیشینه تجربی:

اگر در رفتار جوانان امرزی اندکی دقت کنیم میبینیم که به درستی هرکدام از آنها به نحوی احکام اسلامی را زیر پا میگذارند.جوانان دستپرورده نسل متعصب قبل انواع و اقسام نا فرمانی های اسلامی را مرتکب میشوند و برای حفظ منافع خود یا هر دلیل شخصی و غیر شخصی به دروغ و کلک متوسل میشوند. پوشش جوانان در این نسل رنگ و بوی اسلامی ندارد. و در تمامی موارد کمتر کسی را میتوان مومن و اسلامی خواند. جوانان در این دوره به طور سرکشانه اعتقادات مذهبی بزرگان خود را زیر سوال میبرند، اما به راستی این رفتارها از کجای تاریخ به وجود آمده است؟؟!

فرضیه ها:

1-      جوانانی که علاقه به مطالعات بیشتری در زمینه های دینی و مذهبی دارند در مقایسه با جوانانی که مطالعه کمتری دارند یا اصلا ندارند اعتقادات راسخ تری دارند و رفتارهای مذهبی قوی تری نشان میدهند.( متغیر مستقل:مطالعه مذهبی/متغیر وابسته:رفتار مذهبی /متغیر تعدیل کننده: زمینه های مطالعاتی مذهبی دینی)

2-     شرایط سیاسی اجتماعی و اقتصادی کشور مان بر رفتار مذهبی جوانان تاثی گذاشته است.(متغیر مستقل:مشکلات سیاسی،اجتماعی،اقتصادی/متغیر وابسته:افکار رفتار مذهبی)

3-     جوانانی که والدین روشنفکر و تحصیل کرده دارند در انتخاب عقاید خود آزادی بیشتری داشته و در نتیجه تعصب بیشتری بر عقاید خود نشان میدهند.(متغیر مستقل:تحصیلات والدین/متغیر وابسته: راسخ بودن عقاید مذهبی/متغیر مداخله گر:آزادی )

4-     والدینی که برای تربیت اسلامی فرزندانشان به سخت گیری و زور متوسل میشوند نسبت به دیگر والدین که با صحبت کردن و گفتگو فرزندانشان را تربیت میکنند نا موفق تر بوده اند.(متغیر مستقل:سختگیری،متغیر وابسته:موفقیت در)

5-     جوانانی که رفاه مالی بیشتری دارند در مقایسه با جوانانی که در سختی بزرگ میشوند اعتقادات محکم تری دارند.(متغیر مستقل:رفاه مالی/متغیر وابسته:اعتقادات محکم)

تعریف مفهومی متغیر ها:

مطالعه مذهبی: خواندن کتابهای دینی و مذهبی.

رفتار مذهبی: افکار و عقاید مذهبی که به رفتار انسان ها جهت میدهند و رقتار آنها را سبب میشوند.

شرایط سیاسی،اجتماعی،اقتصادی: فقدان ها ،کمبود ها،نوسانات،فراز و نشیب های داخلی کشور.

تحصیلات: دارا بودن مدارک تحصیلی از دانشگاه ها و موسسات آموزشی.

راسخ بودن عقاید مذهبی:  ثابت قدم بودن در اندیشه ها و افکار مذهبی.

سختگیری: تعصبات کورکورانه و متوسل شدن به زور برای اینکه افراد را محبور به رفتار کردن طبق خواسته خود کنیم.

تربیت اسلامی فرزندان: رشد فکری فرزندان درجهت موازین اسلامی.

رفاه مالی: برآورده بودن خواسته ها ونیاز های اساسی افراد..

تعریف عملیاتی متغیر ها:

1)       آیا  خانواده شما در رعایت موازین اسلامی شما را تحت فشار میگذارند؟   خیلی*             کم*              به عهده خودم است* (مربوط به تعریف عملیاتی سختگیری و تربیت اسلامی فرزندان)

2)       آیا شما قصد ادامه تحصیل در رشته های مذهبی دارید؟  علاقه مندم *          علاقه ای ندارم *(مربوط به تعریف عملیاتی مطالعات مذهبی)

3)       شما اکثرا چه نوع کتاب هایی را مطالعه میکنید؟   داستانی*                   تاریخی*       مذهبی*     غیره*(مربوط به تعریف عملیاتی مطالعات مذهبی)

4)       شما مسلمان بودن را چگونه ارزیابی میکنید؟ کاملا تحمیلی و مسلمان زاده بودن*            اختیاری است و طبق میل شخصی*  (مربوط به تعریف عملیاتی تربیت اسلامی فرزندان و شرایط اجتماعی،سیاسی و اقتصادی)   

5)       آیا شما با آگاهی و علم از عقاید مذهبی خود در هر موقعیتی دفاع میکنید؟ بلی*    خیر*(مربوط به تعریف عملیاتی مطالعات مذهبی و راسخ بودن عقاید مذهبی)

6)       تحصیلات والدین شما در چه سطحی است؟ لیسانس*   فوق لیسانس وبالاتر*    دیپلم و پایین تر*    فوق دیپلم*(مربوط به  تعریف عملیاتی تحصیلات)

7)       آیا ترویج دین اسلام را در کشور توسط روحانیون مناسب میدانید؟ خیلی*                    کم*                 اصلا*(مربوط به تعریف عملیاتی شرایط سیاسی اجتماعی و اقتصادی)

8)       آیا کار زیاد و در آمد کم شمارا از انجام احکام اسلامی نا امید کرده است؟  بلی*          خیر*(مربوط به تعریف عملیاتی رفاه مالی)

9)       آیا والدین شما درباره مسائل دینی با شما گفتگو میکنند ؟ بلی*   خیر*(مربوط به تعریف عملیاتی سختگیری والدین)

10)   آیا والدین شما برای حل کردن مسائل دینی و مذهبی شما قادر به ارائه راهکار به شما هستند؟ بلی*     خیر*(مربوط به تعریف عملیاتی سختگیری والدین و تحصیلات والدین )

11)   آیا راهکارهای ارائه شده توسط والدین تان در مواقعی که برای حل مشکلی از شما ارائه میدهند را مفید میدانید؟ کاملا مفید است*  راهکارهای والدینم را قبول ندارم*(مربوط به تعریف عملیاتی مطالعات مذهبی)

12)   آیا شما در خانه به راحتی حق اظهار نظر درمورد مسائل دینی و نقد کردن آنها دارید؟ بلی* خیر به هیچ وجه*(مربوط به تعریف عملیاتی سختگیری والدین و تربیت اسلامی فرزندان)

13)   آیا شما احکام اسلامی را رعایت میکنید؟ به طور کامل*     فقط برخی احکام*      هیچ کدام را رعایت نمیکنم*(مربوط به تعریف عملیاتی رفتار مذهبی)

       

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم دی ۱۳۹۰ساعت 22:35  توسط توحیدلو  | 

آسیه عبدالرضایی

موضوع: بررسی اسلام گریزی جوانان ایرانی در 10 سال اخیر

جامعه ما به عنوان یک جامعه اسلامی بحران ها و جنگ های بسیاری را پشت سر گذاشته است . نیاکان و اجداد ما همیشه سعی در حفظ ارزش ها و اخلاق اسلامی بوده اند اما با وجود همه ی اینها امروزه شاهد هستیم که تعصب مذهبی جوانان به هیچ وجه قابل مقایسه با نسل های پیشین نیست و حتی در برخی موارد به کلی از بین رفته است.

سوال تخقیق:

آیا واقعا جوانان ایرانی گرایشات مذهبی اسلامی خود را از دست داده و به دنبال دین های دیگری هستند؟

آیا افکار جوانان ایرانی به موازین اسلامی نزدیک است؟ اگر هست چند درصد؟

آیا جوانان امروزی احکام اسلامی را کامل رعایت میکنند؟

آیا جوانان نسبت به اعتقادات مذهبی شان تعصب نشان میدهند؟

آیا افکار و تعصبات گذشتگان و والدین بر روی افکار جوانان امروزی تاثیر داشته است؟

هدف تحقیق:

هدف از انجام این تخقیق بررسی تاثیرات تعصبات مذهبی والدین  بر فرزندانشان است و اینکه چگونه این تعصبات بعضا شدید بر روی اعتقادات نسل جدید تاثیر گذاشته است. و همچنین بررسی ریشه های اعتقادی و مذهبی جوانان امروزی و علل و منشا اعتقادات آنها.

پیشینه نظری:

پیشتر در بسیاری موارد موقعیت اسلام در میان ایرانیان بررسی شده است. مسئله دین گریزی به عنوان یک آسیب اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نقش مهمی در پدید آمدن درگر آسیب های اجتماعی دارد.گوستاویونگ دین را مانند گرسنگی و ترس از مرگ واقعی میخواند و نبود روحیه دینی در انسان را عامل بروز اختلالات و تشویش های روانی معرفی میکند.

پیشینه تجربی:

اگر در رفتار جوانان امرزی اندکی دقت کنیم میبینیم که به درستی هرکدام از آنها به نحوی احکام اسلامی را زیر پا میگذارند.جوانان دستپرورده نسل متعصب قبل انواع و اقسام نا فرمانی های اسلامی را مرتکب میشوند و برای حفظ منافع خود یا هر دلیل شخصی و غیر شخصی به دروغ و کلک متوسل میشوند. پوشش جوانان در این نسل رنگ و بوی اسلامی ندارد. و در تمامی موارد کمتر کسی را میتوان مومن و اسلامی خواند. جوانان در این دوره به طور سرکشانه اعتقادات مذهبی بزرگان خود را زیر سوال میبرند، اما به راستی این رفتارها از کجای تاریخ به وجود آمده است؟؟!

فرضیه ها:

1-      جوانانی که مطالعات بیشتری در زمینه های دینی و مذهبی دارند در مقایسه با جوانانی که مطالعه کمتری دارند یا اصلا ندارند اعتقادات راسخ تری دارند و رفتارهای مذهبی قوی تری نشان میدهند.( متغیر مستقل:مطالعه مذهبی/متغیر وابسته:رفتار مذهبی /متغیر تعدیل کننده: زمینه های مطالعاتی مذهبی دینی)

2-     افزایش مشکلات سیاسی اجتماعی و اقتصادی کشور مان بر رفتار مذهبی جوانان تاثی گذاشته است.(متغیر مستقل:مشکلات سیاسی،اجتماعی،اقتصادی/متغیر وابسته:افکار رفتار مذهبی)

3-     جوانانی که والدین روشنفکر و تحصیل کرده دارند در انتخاب عقاید خود آزادی بیشتری داشته و در نتیجه تعصب بیشتری بر عقاید خود نشان میدهند.(متغیر مستقل:تحصیلات والدین/متغیر وابسته: راسخ بودن عقاید مذهبی/متغیر مداخله گر:آزادی )

4-     والدینی که برای تربیت اسلامی فرزندانشان به سخت گیری و زور متوسل میشوند نسبت به دیگر والدین که با صحبت کردن و گفتگو فرزندانشان را تربیت میکنند نا موفق تر بوده اند.(متغیر مستقل:سختگیری،متغیر وابسته:موفقیت در)

5-     جوانانی که رفاه مالی بیشتری دارند در مقایسه با جوانانی که در سختی بزرگ میشوند اعتقادات محکم تری دارند.(متغیر مستقل:رفاه مالی/متغیر وابسته:اعتقادات محکم)

تعریف مفهومی متغیر ها:

مطالعه مذهبی: خواندن کتابهای دینی و مذهبی.

رفتار مذهبی: افکار و عقاید مذهبی که به رفتار انسان ها جهت میدهند و رقتار آنها را سبب میشوند.

مشکلات سیاسی،اجتماعی،اقتصادی: فقدان ها ،کمبود ها،نوسانات،فراز و نشیب های داخلی کشور.

تحصیلات: دارا بودن مدارک تحصیلی از دانشگاه ها و موسسات آموزشی.

راسخ بودن عقاید مذهبی:  ثابت قدم بودن در اندیشه ها و افکار مذهبی.

سختگیری: تعصبات ک.رکورانه و متوسل شدن به زور برای اینکه افراد را محبور به رفتار کردن طبق خواسته خود کنیم.

تربیت اسلامی فرزندان: رشد فکری فرزندان درجهت موازین اسلامی.

رفاه مالی: برآورده بودن خواسته ها ونیاز های اساسی افراد..

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم دی ۱۳۹۰ساعت 20:59  توسط توحیدلو  | 

تعاریف مفهومی متغیر ها:

۱ـ خودرو های گاز سوز

به خودروهایی اطلاق می شوند که سوخت خود را از طریق گاز طبیعی تامین می کنند.

۲ـ الودگی محیط زیست:

عبارت است از هر گونه تغییر در ویژگی های اجزای محیط زیست به طوری که استفاده پیش از ان را ناممکن می سازد و به طور مستقیم یا غیر مستقیم مو جودات زنده را به مخاطره می اندازد.


۳ـاثرات زیان بار

 اگر گازهای طبیعی جایگزین سوختهای فسیلی گردند  یكی از اثرات زیانبار  كه همان آلودگی زیست محیطی است تا اندازه ای کنترل خواهد شد .

۴ــوسایل نقلیه گاز سوز

 تا اواخر سال 1980، تعداد خودروهاي توليد شده توسط سازندگان خودروهاي گازسوز، بسيار محدود بود. اين وضعيت درحال حاضر تغيير كرده و سازندگان خودروهاي گازسوز، گسترة وسيعي از انواع خودروهاي سبك وسنگين را ارائه كرده‌اند.

۵ـایمن تر بودن 

بزرگترین مزیت خودروهای گازسوز ،کاهش اثرات زیان بار حاصل از احتراق ، در محیط زیست است. خودروهای گازسوز در مقایسه با خودروهای بنزینی ، تا 93 درصد کربن مونوکسید کمتری تولید می کنند. دست یابی به  33 درصد کاهش تولید اکسیدهای مختلف نیتروژن و 50 درصد هیدروکربنهای سیرنشده ، ازدیگر مزایای خودروهای گازسوز در کاهش آلودگی هواست. علاوه بر اینه خودروهای گازسوز در آزادکردن ذرات معلق   (PM10   امتیاز بیشتری کسب می کنند. ذرات PM10    باعث رسوب و انتقال ذرات سمی موجود در هوا می شوند. خودروهای گاز سوز در کاربرد دیزل تا 10 برابر ذرات PM10   کمتری تولید می کنند

۶ـ گاز طبیعی

گاز طبیعی یا متان سبک ترین هیدرو کربن موجود در زمین است.اين گاز همان سي ان جي مي باشد.

۷ـثبات قیمت

خودروهاي گاز سوز به دليل داشتن گاز طبيعي نسبت به خودروهاي بنزيني به علت داشتن نفت ثبات قيمت بيشتري دارند  و هچنين، هزینه تعمیر و  نگهداری خودروهای گازسوز  کمتر است. از آنجایی که گاز طبیعی تمیز می سوزد ، بنا بر این فرسودگی و استهلاک ناشی از ضایعات سوخت کمتر است و تعداد دفعات نیاز به تنظیم موتور و تعویض روغن را کاهش می دهد

 

تعاریف عملیاتی:

۱ـچه میزان رضایت از گازسوز كردن خودروی خود رضايت دارید؟

۱.زیاد      ۲.متوسط       ۳.کم        ۴.اصلا

۲ـبه نظر شما میزان کاهش الودگی محیط زیست در اثر گاز سوز شدن خودرو ها چه قدر است؟

۱.زیاد    ۲.متوسط       ۳.کم      ۴.اصلا

۳ـگاز  سوز شدن خودروها تا چه میزان باعث کاهش اثرات زیان بار شده است؟

۱.زیاد     ۲.متوسط    ۳.کم   ۴.اصلا

۴ـخودروهاي گاز سوز درون شهری و برون شهری تا چه میزان در کاهش الودگی اثر گذاشته است؟

۱.زیاد      ۲.منوسط      ۳.کم      ۴.خیلی کم

۵ـبه ایمنی بودن خودرو های گاز سوز تا چه میزان اطمینان دارید؟

۱.زیاد     ۲.متوسط      ۳.کم     ۴.اصلا

۶ـتا چه میزان از ثبات قیمت خودرو های گاز سوز در مقایسه با خودروهای بنزین سوز زضایت دارید؟

۱.زیاد    ۲.متوسط      ۳.کم  ۴.اصلا

۷ـبه نظر شما فراوان بودن گاز طبیعی تا چه حد در تولید خودرو های گاز سوز اثر دارد؟

۱.زیاد     ۲.متوسط    ۳.کم    ۴.خیلی کم

۸ـبه نظر شما تولید روز افزون خودرو های گاز سوز تا چه میزان باعث کاهش هزینه ها و کاهش الودگی محیط زیست می شود؟

۱. زیاد      ۲.متوسط      ۳.کم    ۴.خیلی کم

۹ـتا چه میزان کاهش حوادث واتش سوزی خودرو ها را ناشی از گاز شدن ان ها میدانید؟

۱.زیاد    ۲.متوسط    ۳.کم    ۴.اصلا

۱۰ـتا چه میزان ثبات قیمت خودرو های گاز سوز باعث کاهش خرید خودرو های بنزین سوز شده است؟

۱.زیاد    ۲.متوسط     ۳.کم     ۴.خیلی کم

*موارد ۸و۲و۱مربوط به متغير الودگي محيط زيست

*مورد ۳ در مورد متغير اثرات زيان بار

*مورد ۴ در مورد متغير خودروهاي گاز سوز

*مورد ۹و۵ در مورد متغير ايمني

*مورد۱۰ و۶ در موئرد متغير ثبات قيمت

*مورد ۷ در مورد متغير گاز طبيعي

 تعاریف عملیاتی

متغیر ۱:هر چه میزان تولید خودروهای گاز سوز بیشتر و استقبال مردم بهتر شود خطرات ناشی از اتش سوزی خودرو ها کاهش میابد.

متغیر ۲:کاهش الودگی محیط بهخاطر گاز سوز شدن خودرو ها روی سلامتی انسان اثر مثبت میگذارد.

متغیر ۳:خودروهای گازسوز به دلیل ایمن تر بودن نظر مردم برای گاز سوز کدن خودروها جلب کرده اند.

متغیر۴:ثبات قیمت:ثبات قیمت که به معنی بالا و پایین نرفتن قیمت در دوره های زمانی مختلف است

نظر مردم را برای خرید خودرو های گاز سوز جلب کرده است.

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم دی ۱۳۹۰ساعت 23:35  توسط توحیدلو  | 

روش انجام تحقیق

 روش انجام تحقیق پیمایشی  می باشد. از روش پیمایشی می توان به روابط علی و معلولی بین متغیرها دست یافت و واکنش های میان انهارا بررسی کرد

هدف از استفاده این روش کشف روابطی منطقی بین متغیرهای مورد بررسی و توانایی تعمیم نتیجه تحقیق به کل جامعه مورد نظر است.

 

نمونه گیری

برای نمونه گيری از افرادی که در شهر تهران دارای خودروهای گاز سوز هستند از روش تصادفی ساده استفاده ميکنيم.10 نفر را از اين روش انتخاب ميکنيم و مورد مصاحبه قرار ميدهیم و پرسنشنامه را در اختيارشان ميگذاريم.

در تحقیق سه مورد سطح تحلیل،واحد تحلیل و واحد مشاهده به شرح زیر است:

سطح تحلیل:میانه

واحد تحلیل:شهر تهران

واحد مشاهده: افرادی که خودروهای گاز سوز دارند

در ابتدا از 5 نفر ازافراد راجع به خودرو های گاز سوز و نحوه ی استفاده از ان سوالاتی به صورت مصاحبه

پرسیده میشود:

1- به نظر شما که دارنده ی خودروی گاز سوز هستید مزیت این خودرو هاچیست؟

2- به نظر شما خودرو های گاز سوز تا چه میزانباعث کاهش الودگی محیط زیست شده است؟

3- چه عواملی و تجهیزاتی در این خودروها به کار رفته که باعث کاهش اثرات زیان بار شده است؟

۴-ایا ایمن تر بودن این خودروها باعث شد که تصمیم به خرید این خودروها بگیرید؟

۵ـایا این خودروها واقعا دارای ثبات قیمت هستند؟

و.........

نمونه پرسشنامه:

اين پرسشنامه جهت پی بردن فواید این خودرو ها ومیزان علاقه مندی افراد به خرید این خودرو هاست.

تشکر از همکاری شما

1- سن..

2-میزان تحصیلات...

3- شغل...

4-میزان درامد

کم               کافی                 عالی

5- نحوه ی استفاده از خودرو های گاز سوز چه اثری در کاهش اثرات زیان بار دارد؟

رابطه مستقيم دارد                          رابطه عکس دارد                       رابطه اي ندارد

6- استفاده از خودروهای گاز سوز تا چه اندازه باعث کاهش بیماری های قلبی شده است؟

کم             بی اثر                   زیاد

7- ایا افزایش خرید خودرو های گاز سوز تاثیری در ثبات قیمت ان دارد؟

کم      خیلی      متوسط

8- چه اندازه تولید این خودروها بر میزان بودجه ی دولت اثر گذاشته است؟

کم             بی اثر                   زیاد

9- ایا درامد شما برای خرید این خودروها با قیمتی که دارندکفایت میکند؟  

خیر        تا حدودی      بله

 

بله ,کاملا                تا حد زیادی                    خیر, فکر نمیکنم اینطور باشد

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم دی ۱۳۹۰ساعت 20:28  توسط توحیدلو  | 

تعاریف مفهومی متغیر ها:

۱ـ خودرو های گاز سوز

به خودروهایی اطلاق می شوند که سوخت خود را از طریق گاز طبیعی تامین می کنند.

۲ـ الودگی محیط زیست:

عبارت است از هر گونه تغییر در ویژگی های اجزای محیط زیست به طوری که استفاده پیش از ان را ناممکن می سازد و به طور مستقیم یا غیر مستقیم مو جودات زنده را به مخاطره می اندازد.


۳ـاثرات زیان بار

 اگر گازهای طبیعی جایگزین سوختهای فسیلی گردند  یكی از اثرات زیانبار  كه همان آلودگی زیست محیطی است تا اندازه ای کنترل خواهد شد .

۴ــوسایل نقلیه گاز سوز

 تا اواخر سال 1980، تعداد خودروهاي توليد شده توسط سازندگان خودروهاي گازسوز، بسيار محدود بود. اين وضعيت درحال حاضر تغيير كرده و سازندگان خودروهاي گازسوز، گسترة وسيعي از انواع خودروهاي سبك وسنگين را ارائه كرده‌اند.

۵ـایمن تر بودن 

بزرگترین مزیت خودروهای گازسوز ،کاهش اثرات زیان بار حاصل از احتراق ، در محیط زیست است. خودروهای گازسوز در مقایسه با خودروهای بنزینی ، تا 93 درصد کربن مونوکسید کمتری تولید می کنند. دست یابی به  33 درصد کاهش تولید اکسیدهای مختلف نیتروژن و 50 درصد هیدروکربنهای سیرنشده ، ازدیگر مزایای خودروهای گازسوز در کاهش آلودگی هواست. علاوه بر اینه خودروهای گازسوز در آزادکردن ذرات معلق   (PM10   امتیاز بیشتری کسب می کنند. ذرات PM10    باعث رسوب و انتقال ذرات سمی موجود در هوا می شوند. خودروهای گاز سوز در کاربرد دیزل تا 10 برابر ذرات PM10   کمتری تولید می کنند

۶ـ گازهیدرو کربن

گاز طبیعی یا متان سبک ترین هیدرو کربن موجود در زمین است.اين گاز همان سي ان جي مي باشد.

۷ـثبات قیمت

خودروهاي گاز سوز به دليل داشتن گاز طبيعي نسبت به خودروهاي بنزيني به علت داشتن نفت ثبات قيمت بيشتري دارند  و هچنين، هزینه تعمیر و  نگهداری خودروهای گازسوز  کمتر است. از آنجایی که گاز طبیعی تمیز می سوزد ، بنا بر این فرسودگی و استهلاک ناشی از ضایعات سوخت کمتر است و تعداد دفعات نیاز به تنظیم موتور و تعویض روغن را کاهش می دهد

 

تعاریف عملیاتی:

۱ـچه میزان رضایت از گازسوز كردن خودروی خود رضايت دارید؟

۱.زیاد      ۲.متوسط       ۳.کم        ۴.اصلا

۲ـبه نظر شما میزان کاهش الودگی محیط زیست در اثر گاز سوز شدن خودرو ها چه قدر است؟

۱.زیاد    ۲.متوسط       ۳.کم      ۴.اصلا

۳ـگاز  سوز شدن خودروها تا چه میزان باعث کاهش اثرات زیان بار شده است؟

۱.زیاد     ۲.متوسط    ۳.کم   ۴.اصلا

۴ـخودروهاي گاز سوز درون شهری و برون شهری تا چه میزان در کاهش الودگی اثر گذاشته است؟

۱.زیاد      ۲.منوسط      ۳.کم      ۴.خیلی کم

۵ـبه ایمنی بودن خودرو های گاز سوز تا چه میزان اطمینان دارید؟

۱.زیاد     ۲.متوسط      ۳.کم     ۴.اصلا

۶ـتا چه میزان از ثبات قیمت خودرو های گاز سوز در مقایسه با خودروهای بنزین سوز زضایت دارید؟

۱.زیاد    ۲.متوسط      ۳.کم  ۴.اصلا

۷ـبه نظر شما فراوان بودن گاز طبیعی تا چه حد در تولید خودرو های گاز سوز اثر دارد؟

۱.زیاد     ۲.متوسط    ۳.کم    ۴.خیلی کم

۸ـبه نظر شما تولید روز افزون خودرو های گاز سوز تا چه میزان باعث کاهش هزینه ها و کاهش الودگی محیط زیست می شود؟

۱. زیاد      ۲.متوسط      ۳.کم    ۴.خیلی کم

۹ـتا چه میزان کاهش حوادث واتش سوزی خودرو ها را ناشی از گاز شدن ان ها میدانید؟

۱.زیاد    ۲.متوسط    ۳.کم    ۴.اصلا

۱۰ـتا چه میزان ثبات قیمت خودرو های گاز سوز باعث کاهش خرید خودرو های بنزین سوز شده است؟

۱.زیاد    ۲.متوسط     ۳.کم     ۴.خیلی کم

*موارد ۸و۲و۱مربوط به متغير الودگي محيط زيست

*مورد ۳ در مورد متغير اثرات زيان بار

*مورد ۴ در مورد متغير خودروهاي گاز سوز

*مورد ۹و۵ در مورد متغير ايمني

*مورد۱۰ و۶ در موئرد متغير ثبات قيمت

*مورد ۷ در مورد متغير گاز طبيعي

 تعاریف عملیاتی

متغیر ۱:هر چه میزان تولید خودروهای گاز سوز بیشتر و استقبال مردم بهتر شود خطرات ناشی از اتش سوزی خودرو ها کاهش میابد.

متغیر ۲:کاهش الودگی محیط بهخاطر گاز سوز شدن خودرو ها روی سلامتی انسان اثر مثبت میگذارد.

متغیر ۳:خودروهای گازسوز به دلیل ایمن تر بودن نظر مردم برای گاز سوز کدن خودروها جلب کرده اند.

متغیر۴:ثبات قیمت:ثبات قیمت که به معنی بالا و پایین نرفتن قیمت در دوره های زمانی مختلف است

نظر مردم را برای خرید خودرو های گاز سوز جلب کرده است.

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم دی ۱۳۹۰ساعت 19:31  توسط توحیدلو  | 

روش تحقیق تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی(غیرآزمایشی) و از شاخه همبستگی به شمار می رود. در ضمن با توجه به اینکه از روش مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیات استفاده خواهد شد، در میان تحقیقات همبستگی، این تحقیق از نوع تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس می‌باشد. محققان قصد دارند که رابطه بین اعتیاد به کار را با رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار دهند. متغیر های تحقیق: اعتیاد به کار به عنوان متغیر مستقل و ر فتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند. جامعه و نمونه آماری: نمونه آماری شامل معلمان مدارس شهر شوشتر می باشد که در مدارس و آموزشگاه ها و مراکز علمی و آموزشی به طور همزمان فعالیت می کنند. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای صورت گرفته است. حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان حدود 324 نفر برآورد شده است. بر اساس تجربیات محققین برای اطمینان بیشتر 350 پرسشنامه توزیع گردید و 324 پرسشنامه جمع آوری شد. ابزار گردآوری داده ها و روایی و پایایی آن: ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است. بدین منظور به کمک نرم افزار SPSS نسخه 16، مقیاسی برای متغیرهای اعتیاد به کار و رفتار شهروندی سازمانی طراحی شد. لازم به ذکر است که در طراحی همه مقیاس ها و بومی سازی آن با شرایط کشور از مقیاسهای استاندارد استفاده شده است. در طراحی سوالات پرسشنامه دقت لازم بعمل آمده تا سوالات از سادگی و وضوح کافی برخوردار باشند. در این تحقیق از پرسشنامه اعتیاد به کار اسپنس و رابینز (1992) و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکارانش(1990) استفاده شده است. پرسشنامه اعتیاد به کار در بر گیرنده 20 سئوال بود. پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی نیز دارای 23 سئوال بودند. این پرسشنامه ها توسط معلمان مدارس شهر شوشتر تکمیل شده و در کل 43 سؤال بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت از 1 به معنای بسیار مخالفم تا 5 به معنای بسیار موافقم تنظیم شده بود. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه، تعداد 30 پرسشنامه در جامعه آماری توزیع و گردآوری شد. ضریب آلفای کرونباخ مقیاس اعتیاد به کار با 20 سئوال، 708/0 می باشد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ مقیاس رفتار شهروندی سازمانی با 23 سئوال 774/0 بوده است. همچنین جهت آزمون روایی سؤالات هم از اعتبار محتوا و از نوع اعتبار صوری استفاده شد. برای سنجش اعتبار صوری پرسشنامه از نظرات متخصصان، اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره استفاده شد. در این مرحله با انجام مصاحبه های مختلف و کسب نظرات افراد یاد شده، اصلاحات لازم بعمل آمده و بدین ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان خصیصه مورد نظر محققین را می سنجد. روشهای تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق: به منظور آزمون فرضیات، از آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن با استفاده از نرم افزار SPSS 16، جهت سنجش همبستگی بین متغیرها استفاده شد. سپس رابطه علی بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری، با کمک نرم افزار Lisrel 8.54 آزمون شد. به منظور بررسی وجود ارتباط و نیز میزان آن، بین دو متغیر از آزمون همبستگی استفاده می‌شود. به دلیل اینکه در این تحقیق متغیرها کیفی هستند از همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که نتایج آن در نگاره شماره یک منعکس گردیده است. این ضرایب نشان دهنده معناداری همبستگی میان متغیر مستقل و متغیر وابسته و ابعاد آنها با یکدیگر با فاصله اطمینان 99% است. نگاره شماره یک- ضرایب همبستگی اسپیرمن میان متغیر های تحقیق مدل سازی معادلات ساختاری به منظور سنجش رابطه علی که در فرضیات ذکر شده بودند، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده می شود. لازم به ذکر است که برای اینکه مدل ساختاری یا همان نمودار مسیر، تأیید شود، اولا باید شاخص های آن برازش مناسبی داشته باشند و ثانیا باید مقادیر t-value و ضرایب استاندارد معنی دار باشند. اگرمقدار کم، نسبت به درجه آزادی (df)کوچکتر از 3 ، RMSEA کوچکتر از 0.05 و نیز GFI و AGFI بزرگتر از 90 % باشند، می توان نتیجه گرفت که مدل، برازش بسیار مناسبی دارد. مقادیر t نیز اگر از 2 بزرگتر یا از 2- کوچکتر باشند، در سطح اطمینان 99 % معنی دار خواهند بود. همانطور که در نمودار شماره 2 و 3 مشاهده می شود، اعتبار و برازندگی مناسب مدل ها تأیید می شود، چرا که مقدار کای دو، مقدارRMSEA و نسبت کای دو به درجه آزادی در همه مدل ها کم تر از 3 بوده و نیز مقدار GFI و AGFA در همه مدل ها بالای 90 درصد است. نمودار شماره2: مدلسازی معادلات ساختاری(ضرایب استاندارد شده) اعتیاد به کار باWORK ، عجین شدن با کار با INVOLVE، تمایل درونی در کار باFEEL ، لذت از کار با ENJOY، رفتار شهروندی سازمانی با OCB، نوع دوستی با ALTRUISM، وجدان با CONSCIOU ، ادب و ملاحظه با COURTESY، رادمردی و گذشت با SPORT و فضیلت مدنی با CIVICدر نمودار شماره 2 و 3 نشان داده شده¬اند. نمودار شماره3: مدلسازی معادلات ساختاری(معنی داری) همانطور که نمودار شماره 2 و 3 نشان می¬دهد اثر اعتیاد به کار بر رفتار شهروندی سازمانی معنی دار است و تایید می¬شود. همچنین رابطه بین ابعاد اعتیاد به کار با رفتار شهروندی سازمانی نیز معنی دار بوده و تایید می شوند. مقادیر t همه بالاتر از 2 بوده و معنی دار هستند. مقادیر t نشان می¬دهد که فرضیه اصلی و فرضیات فرعی تحقیق تایید می شوند. همچنین نگاره شماره 2 یافته های تحلیل علی با استفاده از مدل معادلات ساختاری برای آزمون فرضیات اصلی و فرعی تحقیق را نشان می دهد. نگاره شماره 2: یافته های حاصل از مدل معادلات ساختاری در آزمون فرضیات تحقیق فرضیه ضریب استاندارد ( ) عدد معناداری نتیجه آزمون فرضیه اصلی: اعتیاد به کار در معلمان مدارس شهر شوشتر موجب بروز رفتار شهروندی سازمانی در آنها می شود. 55/0 63/5 فرضیه تایید شده است فرضیه فرعی 1: بین عجین شدن با کار معلمان مدارس شهر شوشتر و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 53/0 86/6 فرضیه تایید شده است فرضیه فرعی 2: بین تمایل درونی در کار معلمان مدارس شهر شوشتر و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 67/0 70/7 فرضیه تایید شده است فرضیه فرعی 3: بین لذت از کار معلمان مدارس شهر شوشتر و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 48/0 59/5 فرضیه تایید شده است
+ نوشته شده در  سه شنبه ششم دی ۱۳۹۰ساعت 15:54  توسط توحیدلو  | 

بهناز رضوان فر

میزان تاثیر نقش بازی در رشد و خلاقیت کودکان

خلاقیت زیباترین و شگفت انگیزترین خصیصه انسان است و پویایی و بقای هرفرهنگ و تمدنی به خلاقیت مرمان آن بستگی دارد. از طرف دیگر دوران کودکی از نقش حساس وتعین کننده برخوردار است در جریان بازی است که نیروهای ذهنی و جسمی کودک ، یعنی : دقت ، تخیل ، نظم و ترتیب ، چالاکی و غیره رشد می یابند و علاوه بر اینها برای کودک ، محرک و انگیزه ای میشود در جهت کسب تجارب اجتماعی .

هدف تحقیق:هدف از انجام این تحقیق بررسی چگونگی تاثیر بازی در کودکان در نحوه ی رشد هوشی و اجتماعی کودکان میباشد.کودکان امروز اینده سازان فردای کشور هستند وسنین کودکی پایه و اساس  شکل گیری شخصیت اجتماعی و فردی هر انسان میباشد.توجه به زمینه های رشد بهتر انها ابتدا موجب داشتن زندگی ایده ال تر در بزرگسالی  واز طرفی زمینه های رشد و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشور را فراهم می اورد و از همه مهمتر در دوره ی بزرگسالی با مشکلات فردی و رفتاری بسیار کمتری مواجه خواهند بود.

ضرورت  تحقیق: بازی نقش مهمی را در رشد کودک ایفا، می کند . کودک از راه بازی می تواند به استعدادها ، توانائی ها ، خواست ها ضعف ها و نکات مثبت و منفی خود پی ببرد و لذا با شناخت ویژگی های خود ساخت شخصیتی خود را تحکیم بخشد  علاوه بر این انسان به عنوان موجودی اجتماعی ، نیاز دارد که به گروهی تعلق داشته باشد و خود را بخشی از آن بداند . بازی در این رابطه وظایف متعددی در سطوح مختلف رشد به عهده می گیرد و همچنین باعث افزایش  مهارت ها در برنامه ریزی ، توانایی حل مشکلات ، مهارت در وضعیت تحصیلی و دست یافتن به دوراندیشی و غیره می گردد .

 

سوالات تحقیق:

1.ایا هرنوع بازی می تواند تاثیر یکسانی بر روی کودکان مختلف بگذارد؟

2.ایابازی های فکری هم می تواند موجب اجتماعی شدن شخصیت کودکان شود؟

3.ایا بازی والدین با کودکان به همان میزان بازی با هم سالان خود روی شخصیت و خلاقیت انها تاثیر می گذارد؟

4.ایا نقش پذیری کودکان در بازی می تواند در روابط اجتماعی انها تاثیر چشمگیری بگذارد؟

5.ایا کودکانی که به مهد کودک فرستاده میشوند از لحاظ رشد جسمی و فکری بهتر از کودکانی اند که در خانه و  کوچه با همسالان خود بازی میکنند؟

پیشینه ی نظری:

نخستین نظریه های بازی که در اواخر قرن نوزدهم و سال های نخستین قرن بیستم پدید آمدند،بر اهمیت زیست ژنتیکی بازی  تاکید می ورزیدند،یعنی آنها بازی را مکانیسمی غریزی توصیف می کردند که هم باعث رشد جسمی بهینه می شود و هم نشانگر تاریخ تکاملی نوع بشر است.برای مثال اسپنسر (1873)در نظریه ی انرژی مازاد بازی را امری ضروری توصیف می کند که امکان تخلیه ی انرژی انباشته  شده ی کودکان را فراهم می سازد.او بر این باور است که طبیعت، انسان را با مقدار خاصی انرژی که در فرایند بقا ازآن استفاده می شود، مجهز کرده است. اگر این انرژی برای بقا» مورد استفاده قرار نگیرد،باید به نحوی تخلیه شود و کودکان انرژی اضافی خود را از طریق بازی تخلیه می کنند.البته عقیده اسپنسر در این باره که بازی می تواند به راستی در تخلیه انرژی مورد استفاده قرار گیرد،درست بود;والدین و معلمان اغلب پی می برند که کودکان پس از ورزش های سخت،بسیار آرام می گیرد.به هر حال بزرگسالان متوجه پدیده کاملا متضادی نیز شده   اند:یک کودک اغلب تا سر حد خستگی کامل بازی می کند،و پس از بازی چنین به نظر می رسد که حتی نسبت به پیش از بازی نیز انرژی بیشتری دارد !
دیدگاه دیگر درباره ی بازی که تقریبا مخالف نظریه اسپنسر است،از سوی پاتریک (1916)  مطرح شده است. به گفته پاتریک، هدف بازی تجدید انرژی است. هنگامی که کودکان خسته و آرام می شوند، بازی آنان را سرگرم می سازد و در حالی که منتظر ترمیم انرژی اضافی طبیعی خود هستند،کمک می کند تا از خستگی رهایی یابند. از گذشته های دور نسبت به بازی نگرش های مثبت و منفی وجود داشته است. عده ای بازی را صرف بی هدف انرژی های انباشته شده، لذت آنی و... رفتارهای زائد و بیهوده تلقی کرده اند در حالی که برخی آن را زیباترین و پاک ترین فعالیت در جهت شکوفایی و رشد کودک می دانند. بازی یکی از نیازهای اساسی کودکان و مهم ترین و اساسی ترین فعالیت کودک به شمار می رود که در عین سرگرم کردن کودک، کارکردهای مهم دیگری را دارا است که هریک از این کارکردها به جنبه ای از زندگی کودک مربوط می شوند که او را برای ورود به زندگی بزرگسالی آماده می سازد. میل به بازی فقط مخصوص کودکی است و با آنکه این میل کم کم در سنین بالا کاهش پیدا می کند و کارهای مهمی جای آن را می گیرد ولی به اعتقاد روان شناسان تا سال های پایانی عمر نیز تمایل به بازی در انسان وجود دارد هر چند شکل، ظاهر و هدف بازی عوض شده باشد. برای درک چگونگی این میل باید در بازی کودکان مشارکت نمود. بازی انعکاسی از فعالیت های درونی کودک و میل به خوشی، آزادی و رضایت است که صفا و آرامش را به ارمغان می آورد. روان شناسان معتقدند در فعالیت های خودجوش کودک باید آزاد گذاشته شود و دخالت بی توقع و نامناسب در فعالیت های او نگردد تا استقلال و خودمختاری او سلب نشود. پژوهش های روانشناسی و تعلیم و تربیتی و تجارب کودکستان ها نشان می دهد که آغاز رشد آفرینندگی در کودکان سن آمادگی و پیش دبستان است. بازی یکی از اعمال روزمره کودک است و کوششی است که به تمام وجود او بستگی دارد. بازی بهترین شکل فعالیت طبیعی هر کودک محسوب می گردد و مناسب ترین راه برای بروز و رشد استعداد او به شمار می رود.

   پیشینه ی تجربی:

   اگر به نوع بازی ها در کودکان بنگریم تنوع و گوناگونی را در آنها مشاهده می کنیم. با تغییر سن نوع بازی ها نیز تغییر می یابد. برخی بازی هایی هستند که در آنها کودک به تمرین روابط و نقش های اجتماعی می پردازند (مهمان بازی). به این ترتیب آنچه را که به عنوان الگو پیرامون خود می بینند در بازی های خود انجام می دهند، الگوهای خود را در این نوع بازی ها اغلب از والدین، نزدیکان و یا افرادی که برای کودک مهم هستند، انتخاب می کند. کودکان میل به پیوندجویی دارند، این میل آنها را به ارتباط با همسالان و کودکان دیگر می کشاند. برخی از این ارتباط ها کوتاه مدت و سطحی است در صورتی که نیاز به رابطه ی عمیق و انس و الفت ریشه دار با همسالان خود داردند. کودکان به صورت هشیار و ناهشیار به روابط بین انسان های اطراف خود حساسند و از آنها تقلید و همانند‌سازی می کنند. در بازی ،هر کودک سطح رشد، شناخت اجتماعی و اخلاقی خود را نشان می دهد. بازی زندگی و تفکر کودک است که یکی از عوامل مهم در شکل گیری شخصیت او به شمار می رود. کودک با اسباب بازی خود تنها بازی نمی کند بلکه اسباب بازی را تبدیل به موجودی جاندار می کند که با او دوست می شود، دعوا می کند، نصیحت می کند، نگرانی هایش را در میان می گذارد و استرس خود را تخلیه می کند.. طبیعی است که در این بین اسباب بازی های مورد استفاده کودک نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. متخصصان علوم رفتاری معتقدند اسباب بازی باید باعث تفکر و رشد تخیل کودک شود یا او را با مفاهیم مختلف (رنگ ها، شکل ها و...) آشنا سازد. از طرف دیگر اسباب بازی باید متناسب با سن کودک باشد. اگر اسباب بازی برای کودک ناشناخته و سخت باشد او را خسته و اعتماد به نفس او را کم می کند. از سوی دیگر اگر خیلی هم ساده باشد کودک را به تفکر وادار نمی کند. اسباب بازی مناسب، اسباب بازی است که کودک خود با آن بازی کند نه اینکه اسباب بازی، بازی کند و کودک تماشاگر باشد. خلاقیت قابلیتی است که در همگان وجود دارد اما نیازمند پرورش و تقویت می باشد تا به سرحد شکوفایی برسد. فرد خلاق کسی است که از ذهنی جست و جوگر و آفریننده برخوردار باشد. خلاقیت عبارت است از: توانایی دیدن چیزها به شیوه های جدی، شکستن مرزها و فراتر رفتن از چارچوب ها، فکر کردن به شیوه ای متفاوت، ابداع چیزهای جدید، استفاده از چیزهای نامربوط و تبدیل آن به شکل های جدید.

 

فرضیه ها:

1.بازی های فکری پیچیده موجب افزایش ضریب هوشی در کودکان باهوش میشود

متغییر مستقل:بازی های فکری پیچیده  /متغییر وابسته:ضریب هوشی  /متغییر تعدیل کننده:کودکان باهوش /متغییر مداخله گر:سطح تحصیل و فرهنگ والدین

2.کودکانی که درخانه کمتر تلویزیون نگاه میکنند در مقایسه با کودکانی که تلویزیون زیاد نگاه میکنند رفتار اجتماعی تری دارند.

متغییر مستقل:میزان تماشای تلویزیون /متغییر وابسته:میزان رفتار اجتمایی  /متغییر تعدیل کننده:خانه  /متغییر کنترل:جنسیت  /متغییر مداخله گر :اشتغال والدین

3.والدینی که با کودکان خود در منزل همبازی هستند کودکان شادتری نسبت به کودکانی هستند که با والدین خود بازی نمی کنند دارند.

متغییر مستقل: بازی والدین با کودکان  /متغییر وابسته:احساس شادی  /متغییر مداخله گر:شاغل بودن والدین  /متغییر کنترل:میزان حوصله و سن والدین  /متغییر تعدیل کننده:بازی در منزل

4. رفتار اجتماعی کودکانی که بازی های گروهی می کنند در مقایسه با کودکانی که به تنهایی بازی میکنند قوی تر است

متغییر مستقل:بازی های گروهی  /متغییر وابسته:رفتار اجتماعی  /متغییر کنترل:هوش و استعداد کودکان  /متغییر مداخله گر:جنسیت.درون گرا یا برون گرا بودن

5.کودکانی که قبل از دبستان به مهد کودک فرستاده میشوند در مقایسه با سایر کودکان دارای رشد فکری و جسمی بهتری هستند

متغییر مستقل:رفتن به مهد کودک  /متغییر وابسته:رشد فکری و جسمی  /متغییر مداخله گر:شرایط اقتصادی خانواده.هوش و انگیزه ی کودک  /متغییر کنترل: وراثت/متغییر تعدیل کننده: قبل از دبستان 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم دی ۱۳۹۰ساعت 18:24  توسط توحیدلو  | 

روش جمع اوری اطلاعات:

در روش كتابخانه اي فاز اطلاعات به منظور تدوين ادبيات موضوع و تنظيم فصل دوم تحقيق حاظر استفاده شده است.

در روش ميداني،پرسشنامه يكي از متداولترين طريق جمع آوري اطلاعات است.

از طريق طرح تعدادي سوال،اطلاعات مورد لزوم را از پاسخگو دريافت گردیده.پرسشنامه روش مستقيم براي كسب دادهاي تحقيق در تحقيقات پيمايشي است ،از پرسشنامه عادي بي نام استفاده شده است،به نحوي كه فرضيات تحقيق در قالب سوالات پرسشنامه گنجانده شده است.

پرسشنامه اي كه براي جمع آوري داده ها لازم براي اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته،شامل26 سوال مي باشد. در اين پژوهش فرضيه اول فرضيه اهم بوده.از تعداد26 سوال 7 سوال مربوط به فرضيه اول،5سوال مربوط به فرضيه دوم،7 سوال نيز مربوط به فرضيه سوم و7سوال آخر نيز مربوط به فرضيه آخر مي باشد.

فرضيات

اول

دوم

سوم

چهارم

سوالات

7-1

12-8

19-13

26-20

 

در طبقه بندي پرسشنامه از طيف ليكرت استفاده شده است .نحوه بارم گذاري نمرات پرسشنامه به صورت ذيل مي باشد:

خيلي كم                      كم                       متوسط                   زياد             خيلي زياد

 

 

روايي و پايايي ابزار اندازه گيري:

سنجش پايايي پرسشنامه:   

پايايي(قابليت اعتماد) و بدين معني است كه ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني را به دست مي دهد.ضريب قابليت اعتماد نيز نشانگرآن است كه تا چه اندازه ابزار اندازه گيري ويژگيهاي با ثبات آزمودني و يا ويژگي هاي متغير و موقتي آنرا مي سنجد.

در اين تحقيق از روش ((آلفاي كرونباخ)) استفاده گرديده است.رابطه آلفاي كرونباخ عبارت است از:

در مرحله محاسبه پايايي پرسشنامه تعداد 30 پرسشنامه بين اعضاي گروه نمونه (پرسنل واحد هاي بازرگاني شركتهاي مذكور) توزيع شده و آلفاي محاسبه شده توسط نرم افزار spss ،813/0 مي باشد.لذا پرسشنامه از پايايي خوبي برخوردار است .

روايي پرسشنامه:

مقصود از روايي آن است كه وسيله اندازه گيري در واقع همان خصيصه مورد نظر را اندازه گيري كند نه خصيصه ديگري را، منظور از روايي يك وسيله اندازه گيري،مناسب بودن،مربوط بودن،با معنا بودن استنباط هاي خاصي است كه از روي نمره هاي آن به دست مي آيد(عباس زاده و فتوت،69،1384).

روشها محاسبه روایی عبارتند از:روايي ظاهري،محتوايي،وساختي(خاكي،59،1382).

و از روشهاي آماري همچون كرويت بارتلت و يا روشهاي غير آماري (استفاده از نظرات صاحبنظران)قابل انجام است.

در اين تحقيق براي تاييد روايي پرسشنامه از شيوه ي روايي ظاهري و محتوايي استفاده شده است.كه با توجه به نتايج ومقالات علمي دنيا و همچنيني نظر اساتيد راهنما ،مشاور،و تعدادي از اساتيد اعتبار اين پرسشنامه تاييد شده است.

 

تجزيه و تحليل داده ها :

آمارتوصيفي:

به يك مجموعه از مفاهيم و روش هاي به كار گرفته شده جهت سازمان دادن،خلاصه كردن،تهيه جدول، رسم نمودار،و توصيف داده هاي جمع آوري شده آمار توصيفي گفته مي شود.

روشهاي توصيفي قابل استفاده شامل فراواني نسبي و فراواني مطلق مي باشد همچنين از نمودار هاي،دايره اي و هيستوگرام براي مشخص كردن ساختار جامعه بهره گيري خواهد شد .

 

آمار استنباطي:

در تحليل هاي آمار استنباطي همواره نظر بر اين است كه نتايج حاصل از مطالعه گروه كوچكي به نام نمونه به گروه بزرگتري به نام جامعه تعميم داده شود آماراستنباطي در يك طبقه بندي كلي به دو دسته آمار پارامتريك و ناپارامتريك تقسيم مي شود(حافظ نيا ،96،1384).

كه در اين پژوهش براي محاسبه میانگین جامعه از نرم افزار  spss استفاده خواهد شد.

 

آزمون دو جمله ای :

اگر داد ه های به دست آمده از یک جمعیت اماری را به دو گروه تقسیم بندی کرده باشیم  و بخواهیم توزیع داد ها را در این دو گروه ازمون کنیم . از ازمون دو جمله ای استفاده می کنیم .

قبل از توضیح توزیع دوجمله ای مختصری در مورد توزیع برنولی توضیح می دهیم :

هر آزمایش تصادفی که تنها دارای دو برامد باشد به امتحان برنولی موسوم است . معمولا دو برامد را پیروزی و شکست می نامند .ازمایش پرتاب سکه از این نوع است بر حسب قرارداد امدن شیر را پیروزی و امدن خط را شکست می نامیم . ازمایش یک لامپ نیز از این نوع است یا کار می کند (پیروزی ) یا سوخته است (شکست ) .تمام سوالاتی که پاسخ انها به یکی از دو صورت است امتحانهای برنولی هستند . فضای نمونه فقط شامل دو برامد پیروزی و شکست می باشد .

اگر دو بامد امتحان برنولی را با A  و B  نمایش دهیم  و اگر P(A)=P , انگاه P(B)=1-P=q متغیر تصادفی X راکه وقتی متناظر با وقوع A است برابر 1 است و وقتی  متناظر با وقوع B است برابر 0 است  متغیر تصادفی برنولی می نامند .

گاهی تابع توزیع برنولی را به صورت X=0,1 و f(x)=pxq1-x می نامند یا f(x)=p(X=x)= px(1-p)1-x

P پیروزی  و q  یا 1-p  شکست

  

توزیع دو جمله ای :

1-         فرض می کنیم یک ازمایش تصادفی عبارت است تکرار N بار امتحان برنولی است و هر امتحان برنولی از امتحان های برنولی دیگر مستقل است و به علاوه احتمال پیروزی تمام امتحان ها برابر بوده و مساوی P  است .در هر امتحان برامد پیروزی را با A  و برامد شکست را با B  نشان می دهیم مسلما در N امتحان ممکن است تمام برامد ها شکست باشند یعنی دنباله برامدها به صورت BBBB�.B باشد ممکن است یک برامد پیروزی باشد و بقیه برامدها شکست و دنباله ای مثل ABBB�B و BABB�B  به دست ایند .به همین ترتیب ممکن است در N  امتحان X پیروزی و N-X  شکست نتیجه شود . متغیر تصادفی گسسته X  را برابر تعداد پیروزیها  در N  امتحان تعریف می کنیم . بدیهی است X  مقادیر 0و 1 و 000N , را می پذیرد . می خواهیم توزیع احتمال X  رابه دست اوریم  کافی است P(X=x) را به دست اوریم .زیرا وقتی به جای x به ترتیب اعداد 0 تا Nرا قرار دهیم تمام احتمالهای متناظر با مقادیر مختلف X  به دست می ایند .

مختصری از ویژگیهای دو جمله ای :

2-      منحصر به فرد است .

3-      برای n=1 تابع چگالی احتمال دو جمله ای همان تابع احتمال برنولی است .

4-      درای میانگین np و واریانس np(1-p) است .

5-      f(x)=p(X=x)=(nx)px(1-p)n-x

در این تحقیق ما پیروزی را گزینه های  زیاد و  خیلی زیاد ا قرار داده ایم وگروه 1 را به انها اختصاص دا ه ایم و  گزینه های دیگر را شکست در نظر گرفته ایم .و گروه 0 را به انها اختصاص دا ه ایم  و احتمال پیروزی را با یک احتمال فرضی0.6 بررسی کرده ایم .

شرط قبول فرضیه ها :

قبولی فرضیه ها مشروط به این است که بیش از 60 درصد پاسخ  دهندگان به سوالات پاسخ زیاد وخیلی زیاد دهند به عبارت دیگر تمام عوامل بازار یابی در رضایت مشتری  تاثیر مثبت داشته است در غیر اینصورت فرضیه تائید نمی شود

 .در غیر اینصورت فرضیه تائید نمی شود.

                                                                                         

برای مثال فرضیه اصلی در زیر مطرح گردیده ومابقیه فرضیات به همین نحو بیان شده است.

عوامل بازاریابی در رضایت مشتری  تاثیر مثبت داشته است.

احتمال اینکه عوامل بازار یابی در رضایت مشتری  تاثیر مثبت نداشته است :H0

احتمال اینکه عوامل بازار یابی در رضایت مشتری  تاثیر مثبت داشته است  :1 H

 

چون سطح معنادار در تمام فرضیات مطرح شده بسیار کوچک است ادعاهای مطرح شده را با اطمینانی بالاتر از 0.95 رد می کنیم یا به عبارت دیگر چون از آلفای 0.05 کوچکتر است پس فرض صفر در تمام فرضیات رد می شود . به طور کلی تمام عوامل بازاریابی به سمت زیاد و خیلی زیاد  تمایل دارند  ودارای تاثیر مثبت برروی رضایت می باشند.

 

+ نوشته شده در  شنبه سوم دی ۱۳۹۰ساعت 22:3  توسط توحیدلو  | 

تآثیر فساد اداری بر عملکرد کارکنان شهرداری استان تهران (بخش تهران شمال)

بیان مسئله :

فساد عارضه ای است از کنش متقابل نادرست اقتصاد بازار سرجشمه میگیرد . بین رشد و فساد یک رابطه منفی وجود دارد .

هدف :

به دلیل بوجود امدن پدیده ای بنام فساد و گسترش ان در سطح سازمانها باید به فکر شناسایی عوامل و جلوگیری از رشد این پدیده باشیم تا ان را ریشه کن کنیم .

ضرورت :

افزایش اثربخشی و کارایی کارکنان

پیشینه تجربی :

بر اساس امار منتشره از سوی سازمان جهانی شفافیت ، ایران از میان ۱۳۳ کشور در رتبه ۷۹ از نظر فساد اداری قرار گرفته است .با استفاده از مطالعات به این نتیجه می رسد که ریسک فساد اهنگ را کند میکند و باعث عدم کارایی ، بازده و اثربخشی کارکنان دولتی می باشد و در کل عملکرد انان را پایین می اورد .

پیشینه نظری :

هانینگتن معتقد است : فساد اداری به مجموعهء رفتارهای ان دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می شود که در جهت منافع غیرسازمانی ، ضوابط و عرف پذیرفته شده را نادیده می گیرند .

سولات پژوهش :

۱ـ ایا فساد اداری بر عملکرد کارکنان شهرداری تهران (بخش تهران شمال) تآثیر منفی دارد؟

۲ـ ایا فساد اداری بر کارایی و اثربخشی  کارکنان شهرداری تهران (بخش تهران شمال) تآثیری دارد؟

۳ـ  ایا فساد اداری بر خلاقیت و نواوری کارکنان شهرداری تهران (بخش تهران شمال) تآثیری دارد؟

۴ـ ایا فساد اداری برانگیزه کارکنان تآثیری شهرداری های تهران (بخش تهران شمال) دارد؟

۵ـ ایا فساد اداری بر سرعت کاری کارکنان شهرداری های تهران (بخش تهران شمال)تآثیری دارد؟

فرضیات:

۱ـ احتمال می رود فساد اداری بر عملکرد کارکنان شهرداری های تهران (بخش تهران شمال)تأثیر داشته باشد.

متغییر مستقل : فساد اداری

متغییر وابسته : عملکرد کارکنان

متغییر کنترل : کارکنان ( زن ، مرد )

متغییر تعدیل کننده : شهرداری های تهران (بخش تهران شمال)

متغییر مداخله گر : امکانات

 ۲ـ احتمال می رود فساد اداری باعث پایین آمدن اثر بخشی و کارایی کارکنان شهرداری های تهران (بخش تهران شمال)شود.

متغییر مستقل : فساد اداری

متغییر وابسته : پایین آمدن اثر بخشی و کارایی

متغییر کنترل : کارکنان ( زن ، مرد )

متغییر تعدیل کننده : شهرداری های تهران (بخش تهران شمال)

متغییر مداخله گر : عدم مسئولیت پذیری 

۳ـ احتمال می رود در اثر فساد اداری خلاقیت و نوآوری کارکنان شهرداری های تهران (بخش تهران شمال)کاهش یابد.

متغییر مستقل : فساد اداری

متغییر وابسته : کاهش خلاقیت و نواوری

متغییر کنترل : کارکنان ( زن ، مرد )

متغییر تعدیل کننده : شهرداری های تهران (بخش تهران شمال)

متغییر مداخله گر : انگیزه  

۴ـ احتمال می رود فساد باعث کاهش انگیزه کارکنان شهرداری های تهران (بخش تهران شمال)شود.

متغییر مستقل : فساد اداری

متغییر وابسته : کاهش انگیزه

متغییر کنترل : کارکنان ( زن ، مرد )

متغییر تعدیل کننده : شهرداری های تهران (بخش تهران شمال)

متغییر مداخله گر : حقوق و دستمزد   

 ۵ـ احتمال می رود فساد باعث کاهش سرعت کاری کارکنان شهرداری های تهران (بخش تهران شمال)شود.

متغییر مستقل : فساد اداری

متغییر وابسته : کاهش سرعت کاری

متغییر کنترل : کارکنان ( زن ، مرد )

متغییر تعدیل کننده : شهرداری های تهران (بخش تهران شمال)

 متغییر مداخله گر : عدم مهارت

تعاریف مفهومی :

فساد اداری : فساد به معنای تباه‌شدن, تباهی , گمراه و اداری به معنای منسوب به اداره وابسته به اداره , کارهای اداری , میباشد .

عملکرد کارکنان : عملکرد به معنای حاصل و نتیجه کار میزان کار و کارکنان به معنای افرادی که برای مجموعه ای کار میکنند , می باشد .

 اثربخشی و کارایی : اثر بخشی به معنای درجه دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده و کارایی به معنای اجرای درست کارها , می باشد .

خلاقیت : خلاقیت به معنای خلق کردن , آفریدن و می باشد .

 انگیزه : سبب, باعث, علت, آنچه‌که‌کسی رابکاری‌برانگیزاند, می باشد .

  سرعت کاری :  سرعت به معنای شتافتن, تندرفتن, شتاب, تندی‌وتیزی, نقیض‌کندی و کاری به معنای  فعال ، مفید بسیار مؤثر، کارگر. می باشد .

تعریف عملیاتی :

۱ـ برای دست یافتن به تعریف عملیاتی فساد اداری می توان به دادگاه ها و مرکز آمار ایران مراجعه نمود و آمار مربوط به فساد اداری و پرسیدن سوالاتی در مورد اینکه چه عواملی در شکل گیری فساد اداری تاثیر دارد  به این مفهوم برسیم.

۲ـ با مراجعه به مرکز آمار و وزارت کار و یافتن پاسخ سوالاتی درباره میزان عملکرد و کار مفید کارکنان یا دلایل عملکرد ضعیف آنان به این مفهوم می رسیم.

۳ـ استفاده از آمارها و تحقیقات موجود در وزارت کار یا مرکز آمار و سولاتی در مورد میزان کارایی و دلایل و عوامل موثر در افزایش این کارایی و تاثیر این کاراییو اثر بخشی در بخشهای مختلف به این مفهوم می رسیم.

۴ـ با مراجعه به آمارها و تحقیقات موجود در زمینه خلاقیت یا انجام تست های مربوط به اندازه گیری میزان خلاقیت یا تست ضریب هوش و یافتن ارتباط بین آنها و تاثیر خلاقیت بر عملکرد و کارایی می توان به این مفهوم رسید.

۵ـ میزان تمایل افراد به انجام شغل و علاقه فرد و رضایت خاطر آنها از کار خود یا تنظیم پرسشنامه و آمارهای موجود در رابطه با رابطه انگیزه با کارایی می توان به این مفهوم رسید.

6-آمارهای موجود در مرکز آمار و وزارت کار و تحقیقات انجام شده درباره سرعت کار کارکنان و عوامل موثر در افزایش میزان سرعت کار و افزایش بهره وری به این مفهوم می رسیم.

+ نوشته شده در  شنبه سوم دی ۱۳۹۰ساعت 14:56  توسط توحیدلو  | 

روش انجام تحقیق

روش انجام تحقیق، تحقیق پیمایشی یا SURVEY RESEARCH  می باشد.در این روش شرکت مورد نظر به عنوان جامعه در نظر گرفته می شود و متغیر های مورد نظر و نیاز های  افراد در نمونه ی تعیین شده  به طور دقیق بررسی می شود تا به روابط علی و معلولی  بین متغیر ها دست پیدا کرد.در نهایت نتیجه ی کار را با ضریب و درصدی از اطمینان و خطا می توان به کل کارکنان جامعه ی اصلی تعمیم داد و همچنین با ثابت در نظر گرفتن خصوصیات و ویژگی های سازمان های دیگر به آنها نیز تعمیم داد.به طور کلی روش پیمایشی یک روش تعمیم پذیر می باشد که در آن یه دنبال روابط علی و معلولی بین متغیر ها هستیم.

نمونه گیری

هدف تحقیق بررسی افزایش و به طور کلی شرایط گردش شغلی در دفتر مرکزی شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار می باشد.تعداد پرسنل این دفتر مرکزی 120 نفر می باشد و نمونه ی در نظر گرفته شده 4/1 جامعه یعنی 30 نفر از افراد سازمان از جمله مد یران و کارکنان در سه سطح عالی  میانی و عملیاتی  سازمان مورد نظر است.

در این تحقیق برای نمونه گیری از تکنیک نمونه گیری طبقه ای استفاده شده است.به این ترتیب که وارد هر یک از سطوح عالی میانی و عملیاتی شده و در هر یک از آنها به طور RANDOM  یا تصا دفی ساده و یا منظم سیستماتیک تعدادی فرد را به منظور قرار دادن در نمونه انتخاب کرده است.

سطح تحلیل:میانه

واحد تحلیل:سازمان ساخت تجهیزات تامکار

واحد مشاهده:نمو نه ی تحقیق یعنی افراد انتخاب شده در نمونه که ترکیبی از کارکنان در هر سه سطح عالی میانی و عملیاتی می باشد.(افرادی که پرسشنامه ها را پر کرده اند.)

در ابتدای امر سوا لات زیر به صورت تصادفی و اختیاری  طی مصاحبه ای از افراد در سه سطح عالی میانی و عملیاتی پرسیده میشود تا هم میزان تمایل افراد به شرکت در پژوهش مورد نظر و هم سطح رضایت آنها از شرکت تا حدی مشخص گردد.

سوالات مصاحبه

1:به طور کلی اهمیت گردش شغلی در سازمان  ها را در چه سطحی می دانید؟(نظر شخصی خود تان نسبت به اهمیت گردش شغلی)

2:به نظر شما تا چه اندازه به گردش شغلی در سازمان شما اهمیت داده می شود؟

3:به نظر شما نحوه و سبک مدیریت تا چه اندازه امکان پیشرفت شغلی شما را فراهم کرده است؟

4:آیا شما در تصمیم گیری های سازمانی دخالت داده مشوید؟تا چه میزان؟

5:تا چه میزان اهداف شخصی  خود را با اهداف سازمان همسو می بینید؟

6:تا چه اندازه زمان انجام گردش شغلی را در سازمان  مناسب می دانید؟

7:مدیریت سازمان شما تا چه اندازه و چگونه انگیزش و تعهد شغلی شما را تقویت می نماید؟

بعد از انجام مصاحبه و رسیدن به شمای کلی از وضعیت شرکت و همچنین آشنایی افراد با فضای پژوهش به تهیه و تنظیم پرسشنامه و توزیع آن در نمونه می پردازیم.

نمونه پرسشنامه مربوطه برای انجام تحقیق

این پرسش نامه به منظور جمع آوری اطلاعات در رابطه با تاثیر روز افزون گردش شغلی در سازمان ها بر عوامل متعدد سازمانی از جمله انگیزش کارکنان،کارایی،تحقق اهداف سازمانی و سایر عوامل و همچنین تحلیل مو شکافا نه ی تاثیرات منتج از آن طراحی و تنظیم گردیده است و همچنین به دنبال کشف روابط موجود بین عوامل مختلف انگیزشی و شغلی کارکنان سازمانی می باشد و امید بر آن است که با حداکثر تامل و تعمق پاسخ داده شود.با تشکر.

1.سن .....

2.جنسیت......

3.وضعیت تاهل......

4.میزان سابقه ی شغلی.......

5.میزان تحصیلات..............

6.چه میزان تمایل به تغییر شغل خود دارید؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

7.میزان مرتبط بودن تخصص شما با شغل خود چقدر است؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

8.چه میزان از شغل و مزایا ی آن رضایت خاطر دارید؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

9.چه میزن اهداف و منافع خود را همسو با اهداف سازمانی می دانید؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

10.چه میزان تمایل به قبول مسئولیت خارج از حیطه شغل و وظایف خوددر جهت تحقق اهداف سازمانی دارید؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

11.چه میزان در تصمیم گیری های مهم سازمانی مشارکت داده می شوید؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

12.چه میزان از سبک و روش رهبری مدیران خود رضایت دارید؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

13.در سازمان شما گردش شغلی به چه میزان است؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

14.تا چه میزان گردش شغلی در سازمان شما در زمان مناسب خود یعنی بعد از رسیدن کارکنان به بهره وری انجام می شود؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

15.میزان تقسیم کار در سازمان خود را در چه حدی می بینید؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

16.چه میزان مدیران عالی محرک های برانگیزاننده(پاداش های مالی) را در سازمان مورد توجه قرار می دهند؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

17.تا چه میزان سازمان خود را همسو با پیشرفت و گسترش تکنولوژی می دانید؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

18.تا چه میزان دز خود توانایی انجام وظایف مربوطه را در حداقل زمان و با حداکثر کارایی می بینید؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

19.تا چه میزان خواسته ها و نظرات شما مورد توجه مدیران قرار می گیرد؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

20.تا چه میزان گردش شغلی را دلیلی برای تحقق مطلوبتر اهداف سازمانی می داتید؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

21.تا چه میزان خود را مورد اطمینان و قبول مدیران سازمان می دانید؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

22.تا چه میزان از انجام گردش شغلی دز سازمان خود رضایت دارید؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

23.تا چه میزان تمایل به داشتن ثبات شغلی(یک شغل ثابت)دارید؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

24.تا چه میزان دید و نگرش مدیریت سازمان را نسبت به خود حساس و دقیق تلقی می کنید؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

25.تا چه میزان گردش شغلی را همسو با کارایی می دانید؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

 

+ نوشته شده در  شنبه سوم دی ۱۳۹۰ساعت 11:57  توسط توحیدلو  | 

روش انجام تحقیق

روش انجام تحقیق پیمایش(survey) است.با استفاده از این روش می توانیم روابط بین متغیرهای تحقیق و کنش و واکنش بین عوامل مختلف را در نمونه مورد نظر و تعیین شده به طور دقیق بررسی کرد.روابط  علی بدست آمده در پایان تحقیق را با یک ضریب اطمینان مشخص می توان به کل جامعه تعمیم داد.در نهایت هدف از استفاده این روش کشف روابطی منطقی بین متغیرهای مورد بررسی و توانایی تعمیم نتیجه تحقیق به کل جامعه مورد نظر است.

نمونه گیری

بررسی تفاوت بین دو سیستم آموزشی رسمی و غیر رسمی در زبان انگلیسی در بین دانشجویان مدیریت صنعتی دانشگاه ارشاد دماوند است که از 30 نفر از آنها به عنوان نمونه استفاده می کنیم.تعداد کل دانشجویان مدیریت صنعتی 100 نفر می باشند.با توجه به اینکه همه افراد جمعیت از فرصت برابر برای انتخاب شدن برخوردار هستند،انتخاب نمونه با استفاده از روش احتمالی تصادفی سیستماتیک صورت می پذیرد.در ابتدا لیست دانشجویان مدیریت صنعتی از واحد آموزش گرفته شده و آنها شماره گذاری می شوند.

 N=100      n=30        P=30/100=1/3.3          3.3≈3               n1=25

25+3=27+3=30+3=33+3=36+3=……………….

بعد از بدست آوردن شماره های مورد نظربه سراغ لیست رفته و اسامی افراد را استخراج می کنیم. به این طریق نمونه گیری صورت می گیرد و 30 نفر از دانشجویان انتخاب می شوند.

در تحقیق سه مورد سطح تحلیل،واحد تحلیل و واحد مشاهده به شرح زیر است:

سطح تحلیل:میانه

واحد تحلیل:دانشگاه ارشاد دماوند

واحد مشاهده:دانشجویان مدیریت صنعتی

در ابتدا برای آماده سازی جو و آشنا کردن نمونه و جامعه آماری از تحقیق و فضای پژوهش و همچنین جهت دستیابی به یک دید کلی در مورد زبان و موسسات آموزش آن، به صورت مصاحبه در فضایی کاملاً دوستانه سوالاتی از تقریبا 20 نفر از دانشجویان مدیریت صنعتی به طور کاملا تصادفی پرسیده می شود.

سوالات به شرح زیر هستند:

1.به نظر شما زبان انگلیسی در زندگی کنونی مردم ایران چه نقشی دارد؟

2.به نظر شما سیستم آموزشی زبان در مدارس و آموزشگا های دولتی تا چه حدی در پیشرفت شما موثر است؟

3.نسبت به تاثیر سیستم آموزش زبان موسسات خصوصی در پیشرفت سطح زبان چه نظری دارید؟

4.به نظر شما چه عواملی می تواند در پیشرفت سطح دانش زبان انسان ها موثر باشد؟

5.به نظر شما کارایی یک موسسه زبان انگلیسی به چه عواملی بستگی دارد؟

6.شما برای انتخاب بک موسسه چه عوامل و فاکتورهایی را نسبت به آن موسسه در نظر می گیرید؟

بعد از انجام مصاحبه و جمع آوری یک سری اطلاعات کلی از فضا و نظر جامعه و همچنین آشنا شدن افراد با فضای تحقیق به مرحله بعد،تهیه و توزیع پرسشنامه بین افراد نمونه می پردازیم.

      نمونه پرسشنامه مربوط به تحقیق:

این پرسشنامه در رابطه با تحقیق در زمینه پی بردن به دلایل و میزان تفاوت دو سیستم آموزشی رسمی و غیر رسمی در زمینه آموزش زبان انگلیسی و تاثیر آنها در ایجاد انگیزه و تمایل در افراد،طراحی شده است.به منظور رسیدن به نتیجه ای واقعی و مطلوب،لطفا به سوالات با دقت پاسخ دهید.با تشکر.

1.میزان تحصیلات......

2.سن........

3.جنسیت..........

4.آیا تا به حال به موسسات آموزش زبان خصوصی برای یادگیری زبان رفته اید؟

اگر رفته اید چه مدت؟

5.نحوه ی تدریس زبان در مدارس و آموزشگاه های دولتی تا چه میزان باعث پیشرفت ربان و یادگیری می گردد؟

خیلی زیاد              زیاد                       متوسط                       کم                           اصلا

6.نحوه تدریس زبان در آموزشگاه های خصوصی تا چه میزان باعث بیشرفت زبان و بادگیری می گردد؟

خیلی زیاد              زیاد                       متوسط                       کم                           اصلا

7.تا چه میزان جمعی بودن کلاس های زبان را در بیشرفت ربان موثر می دانید؟

خیلی زیاد              زیاد                       متوسط                       کم                           اصلا

8.زمان کلاس های زبان و متغیر بودن آنها تا چه حدی در میزان یادگیری زبان موثر است؟

خیلی زیاد              زیاد                       متوسط                       کم                           اصلا

9.نوع سیستم آموزشی زبان تا چه حدی در تمایل شما اثر دارد؟

خیلی زیاد              زیاد                       متوسط                       کم                           اصلا

10.تا چه میزان اعتماد به سیستم آموزشی باعث افزایش تمایل به آن سیستم می شود؟

خیلی زیاد              زیاد                       متوسط                       کم                           اصلا

11.به نظر شما تا چه میزان تنوع بالا در برنامه های آموزشی باعث افزایش کارایی یک موسسه می شود؟

خیلی زیاد              زیاد                       متوسط                       کم                           اصلا

12.به نظر شما کارایی موسسات خصوصی در آموزش زبان تا چه حد بیشتر از موسسات دولتی است؟

خیلی زیاد              زیاد                       متوسط                       کم                           اصلا

13.تا چه میزان علاقه افراد در انتخاب سیستم آموزشی رسمی یا غیر رسمی موثر است؟

خیلی زیاد              زیاد                       متوسط                       کم                           اصلا

14.به نظر شما تا چه حدی نوع سیستم آموزشی (رسمی یا غیر رسمی)در میزان یادگیری افراد تاثیر دارد؟

خیلی زیاد              زیاد                       متوسط                       کم                           اصلا

15.به نظر شما تاچه حد نظم در سیستم آموزشی در انتخاب سیستم آموزشی زبان موثر است؟

خیلی زیاد              زیاد                       متوسط                       کم                           اصلا

16.به نظر شما تنوع در برنامه های تدریس سیستم آموزشی غیر رسمی تا چه میزان باعث افزایش تمایل به این موسسات می شود؟

خیلی زیاد              زیاد                       متوسط                       کم                           اصلا

17.تا چه میزان جمعی بودن برنامه های تدریس را در افزایش تمایل به این نوع کلاس ها موثر می دانید؟

خیلی زیاد              زیاد                       متوسط                       کم                           اصلا

18.به نظر شما تنوع زمانی کلاس های زبان  یک موسسه تا چه میزان تمایل شما را به این موسسات زیاد می کند؟

خیلی زیاد              زیاد                       متوسط                       کم                           اصلا

19.تا چه میزان کمیت کلاس های یک دوره آموزشی و در گیری خود را در میزان یادگیری موثر می دانید؟

خیلی زیاد              زیاد                       متوسط                       کم                           اصلا

 

+ نوشته شده در  شنبه سوم دی ۱۳۹۰ساعت 11:49  توسط توحیدلو  | 

تعریف عملیاتی قاچاق:در اصطلاح گمرك و سايردستگاههاي وصولي دولت ، منظور از قاچاق ، گريزاندن كالا از ماليات و عوارض به دولت است و يا فراردادن كالا از شمول مقررات دولتي و نقل و انتقال و خريد و فروش آن به طور غيرمجاز و ممنوع است .

تعریف مفهومی قاچاق:قاچاق به معنای وارد كردن و خارج كردن كالا از كشور بدون مجوز و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركی می باشد. شیوه حمل و نقل فرقی ندارد. قاچاق می تواند از طریق كشتی هواپیما، كامیون، كانتینر، و یا با پای پیاده و بر دوش مردم محقق شود.

 - قاچاق ارز نیز به معنای ورود و خروج ارز بدون مجوز و یا خارج از اندازه مجاز می باشد.

 

تعريف عملياتي فقر:از طريق نمره اي است كه فرد از سئوالات مربوط به اندازه گيري ميزان فقر به دست مي آورد.

(سئوالاتي طراحي شده است كه ميزان درآمد افراد و به طور كلي امكانات مادي مثل وضعيت مسكن، نوع شغل، و ميزان رفاه را مي سنجد.)

تعريف مفهومي فقر:

فقر: به معني عدم استفاده از امكانات جامعه به دليل ناداري مادي كه افراد به آن مبتلا هستند كه مي توان رقم درآمد را براي تشخيص خانواده هاي فقير و غير آن به كار برد. مفهوم فقر همیشه با نحوه توزیع درآمد ملی و یا درآمد سرانه همراه می‌باشد.

 تعریف عملیاتی بیکاری:

پاســــــــخی که پرسش شونده به تستهای این بخش از ابزار ما میدهد.

 تعریف مفهومی بیکاری:

بیکاری به وضعیتی اطلاق می شود که برای بخشی از نیروی کار که حاضر است با دستمزد جاری مشغول به کار شود فرصت شغلی موجود نباشد. بیکاری یکی از نشانه های بارز بحران و رکود اقتصادی است. نرخ بیکاری در ایران تا قبل از سال 1355 کمتر از ده درصد بود ولی پس از این سال اقتصاد ایران همواره با ارقام دو رقمی نرخ بیکاری مواجه بوده است.

تعریف مفهومی وعملیاتی خشکسالی:

تعريفی خوب از خشكسالی كشاورزی آن است كه بتواند حساسيت متغير گياهان زراعی را در طی مراحل نمو گياه از سبز شدن تا بلوغ لحاظ نمايد . كمبود رطوبت در لايه های فوقانی خاك به هنگام كاشت می تواند باعث تأخير جوانه زنی شود كه موجب كاهش تراكم بوته در هكتار و نقصان عملكرد نهايی گردد .

تعریف عملیاتی کشاورزی:

پاســــــــخی که پرسش شونده به تستهای این بخش از ابزار ما میدهد.

تعریف مفهومی کشاورزی:

کشاورزی به مفهوم راهها وروشهای بهره برداری از منابع آب وخاک و انرﮊی و ... در جهت تامین نیازهای غذایی و پوشاک انسانها همواره در طول تاریخ پایه واساس بسیاری از تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سرتاسر جهان بوده و هست.

 

تعریف عملیاتی پیچیدگی و گران بودن کالای وارداتی:

پاســــــــخی که پرسش شونده به تستهای این بخش از ابزار ما میدهد.

تعریف مفهومی پیچیدگی و گران بودن کالای وارداتی:

واردات کالا یعنی عبور کالا از مرز کشور و داخل شدن ان به کشور مورد نظر.

تعریف عملیاتی هزینه:

هزینه های مرتبط با اداره ی کسب و کار بر اساس روز به روز.

تعریف مفهومی هزینه:

هزینه را میتوان بهای تمام شده ی کالای فروش رفته و یا خدمات انجام شده برای مشتریان دانست و یا می توان گفت:کلیه اقلامی که برای کسب درامد پرداخت گردیده و یاواقع شده است را هزینه می نامند و میتوان انها را ازطریق بهای تمام شده دارائیها و یا خدماتی که در یک دوره مالی به مصرف رسیده ویا مورد استفاده قرار میگیرند اندازه گیری کرد.(در اصل یعنی تفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروخته شده)

تعریف عملیاتی قیمت:

پاســــخی که پرسش شونده به تستهای این بخش از ابزار ما میدهد

تعریف مفهومی قیمت:

ارزش کالای مورد نظر به اضافه ی سود ی مشخص را قیمت می گویند.

 

روش تحقیق:

ازلحاظ دسته بندی تحقیقات برحسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق) می توان این تحقیق راتوصیفی دانست که ازنوع پیمایشی بوده وبه توصیف ویژگی های جامعه آماری شامل ماهیت شرایط ،رابطه وچگونگی ارتباط بین آنها می پردازد. پیمایش عبارت ازجمع آوری اطلاعات است که با طرح ونقشه وبعنوان راهنمای عملی توصیف ،پیش بینی وبه منظورتجزیه وتحلیل روابط بین برخی متغیرها صورت می پذیرد.پیمایش معمولا" درمقیاس وسیع انجام می شودونقطه مقابل تجربیات آزمایشگاهی است که هدف آن تمرکزبیشتردرمقیاس کوچکتراست . ازطرفی به لحاظ دسته بندی تحقیقات برحسب هدف ، می توان  این پژوهش را یک تحقیق کاربردی محسوب کردکه هدف ازآن توسعه دانش کاربردی دریک زمینه وحیطه فعالیت خاص است.

 

در اين اینجا به روش توصيفي به تحليل داده‌هاي به دست آمده، میپردازیم. و با استفاده از مشخصه‌هاي آماري، همچون  فراواني، درصد، ميانگين، انحراف استاندارد و ضريب تغييرات به تحليل توصيفی ويژگي‌هاي جامعه میپردازیم، و در سطح استنباطي هم به پاسخ به فرضیات و سؤالات پژوهشي  میپردازیم. به منظور يافتن روابط خاص ميان متغيرهاي جامعه از ابزار پرسشنامه استفاده میکنیم.

ابزار:

پرسشنامه یکی ازابزارهای رایج تحقیق وروشی مستقیم جهت کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه ازمجموعه ای ازسوالات تشکیل شده که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه می دهد.این پاسخها ، داده موردنیازپژوهشگررا تشکیل می دهد.ابزاراندازه گیری نیزدراین تحقیق ،پرسشنامه می باشد.سوالات پرسشنامه تحقیق براساس طیف پنج درجه لیکرت طرح ریزی گردیده است.

 

تعداد نمونه را با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی اتخاذ کردیم.

 

سطح تحلیل:کلان- واحد تحلیل: شهر تهران- واحد مشاهده: 300 نفر از وارد کنندگان کالا (یا تعداد 10 شرکت وارداتی)

 

 

در این تحقیق (توصیفی-پیمایشی) جمعیت مورد بررسی ایران است که با استفاده از روش پیمایشی برای نمونه تعداد 300 نفر از وارد کنندگان کالا (یا  تعداد 10 شرکت وارداتی) رابه عنوان واحد تحلیل و مشاهده انتخاب کرده و مورد بررسی قرار میدهیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشنامه

 

1-ایا تفاوت قیمت بالا درکالاهای وارداتی و کالاهای موجود دربازار باعث ورود کالاهای غیر رسمی و قاچاق کالا شده است؟ 

  خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

2-ایا بیکاری افراد باعث واردات کالاهای غیر رسمی و قاچاق شده است؟                                                                     

 خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

3-فقر افراد وابسته تا چه حد بر واردات کالاهای غیر رسمی و قاچاق موثر است؟                                                                                      

 خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

 4-ایا بدلیل برطرف نشدن مشکلات اقتصادی خانواده ها افراد دست به کارهای خلاف از جمله قاچاق میزنند؟                                                                   

خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

5-ایا بدلیل نبودن مواد اولیه برای تولید بدلیل خشکسالی تصمیم به قاچاق کالا گرفته میشود؟                                                                                 

  خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

6-ایا تمایل افراد به خرید کالای ارزانتر موجب واردات کالاهای غیر رسمی و قاچاق شده است؟                                                                           

 خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

7-ایا بی اعتقادی فرد یکی از دلایل سوق وی به قاچاق میشود؟                                                                                                                      

 خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

8-ایا کاهش تمایل به خرید کالا در ایران باعث قاچاق و واردات کالاهای غیر رسمی شده است؟                                                                            

 خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

9-ایا در دسترس بودن اسان کالا در مرز باعث قاچاق شده است؟                                                                                                              

  خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

10-ایا دخالت دولت به پیچیدگی و گران بودن کالاهای وارداتی رسمی موجب قاچاق شده است؟                                                                           

  خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

11-تا چه حد میزان دریافت مالیات از مردم توسط دولت باعث تفاوت قیمت در ایران شده است؟                                                                       

  خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

12-تا چه حد اختلاف در طبقه اجتماعی به افزایش قاچاق موثر است؟                                                                                                   

  خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

13-تا چه حد کاهش درامد به افزایش قاچاق منجر میشود؟                                                                                                                

خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

14-تاثیر اعتقادات افراد بر انجام قاچاق چقدر است؟                                                                                                                          

  خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

15-میزان وام دریافتی از دولت تا چه حد بر کاهش قاچاق موثر است؟                                                                                                          

خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

16-تاثیر باور نادرست افراد به بهتر بودن کالاهای خارجی (وارداتی)نسبت به کالاهای موجود در افزایش قاچاق چقدر است؟                                                         

 خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

17-تاثیر کاهش هزینه کالای قاچاق نسبت به کالاهای وارداتی رسمی چقدر است؟                                                                                           

 خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

18-تاثیر توزیع نا عادلانه ی درامد افراد چقدر بر پدیده قاچاق موثر است؟                                                                                             

 خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

19-تا چه میزان کمبود مادی باعث پدیده قاچاق شده است؟                                                                                                                       

 خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

20-تاثیر اینکه فقر بلایی است که وقتی گریبان کسی را بگیرد او را به انجام کارهای خلاف از جمله قاچاق وا میدارد.                                                     

خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

21-درصد اینکه راه های رسیدن به پول و منزلت و پیشرفت انقدر کم و دشوار است که ادم مجبور میشود دست به هر کاری ولو خلاف بزند.                  

خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

22-مشکلات ساختاری بخش تولید که منجر به تولید کالا با کیفیت پایین و قیمت بالا شده است چقدر بر پدیده قاچاق موثر است؟                                   

  خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

23-بالا بودن میل نهایی به مصرف کالاهای وارداتی به دلیل کیفیت بالاتر چقدر بر پدیده قاچاق موثر است؟                                                            

 خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

24-ایا وضع ممنوعیت های مقداری و محدودیتی بر ورود برخی از کالاها بر قاچاق موثر است؟                                                                    

 خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

25-عدم رعایت قانون مقررات صادرات و واردات ورود گمرکی از سوی برخی نهادها و سهولت ورود کالا ها از برخی مبادی در اختیار انها چقدر بر پدیده قاچاق موثر است؟                                                                                                                                                         

خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

26-ایا وجود عوامل انگیزاننده در جلب نظر مشتری باعث افزایش قاچاق شده است؟                                                                                          

  خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

27-قاچاق تا چه میزان به کیفیت کالای مورد نیازمشتری اهمیت میدهد؟                                                                                                  

 خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

28-ارائه خدمات قبل از فروش کالاهای قاچاق در چه حدی میباشد؟                                                                                                            

  خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

29-ارائه خدمات به هنگام فروش کالاهای قاچاق در چه حدی میباشد؟                                                                                                       

 خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

30-ارائه خدمات پس از فروش کالاهای قاچاق در چه حدی میباشد؟                                                                                                         

 خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

31-تا چه میزان محصولات وارداتی غیر رسمی میتوانند با سایر محصولات رقابت داشته باشند؟                                                                    

خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

32-ایا فرد و یا شرکت وارد کننده ی کالای قاچاق بر مدیران فروش خود نظارت و تسلط دارند؟                                                                                 

 خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

33-قابل اعتماد بودن کالا برای مشتری تا چه حد است؟                                                                                                                           

  خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

34-ارائه ی خدمات شرکت وارد کنندهکالای قاچاق در قبال مشتری تا چه میزان است؟                                                                                

 خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

35-متنوع بودن کالاهای قاچاق در شرکت تا چه حد رقابت مشتری برای خرید را تحت تاثیر قرار میدهد؟                                                                       

 خیلی کم    کم     متوسط       زیاد     خیلی زیاد       

+ نوشته شده در  جمعه دوم دی ۱۳۹۰ساعت 23:34  توسط توحیدلو  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر