روش تحقیق

وبلاگ کلاسی درس روش تحقیق

علت های کاهش علاقه ی جوانان به ازدواج

فرضیه ها:

۱-افزایش مشکلات مالی باعث کاهش علاقه ی جوانان دانشجوی پسر به ازدواج شده است

متغیر ها:

مستقل:افزایش مشکلات مالی

وابسته:کاهش علاقه ی جوانان به ازذواج

تعدیل کننده:دانشجوی پسر

مداخله گر:کمبود لوازم آسایشی و رفاهی

کنترل:سن جنسیت

۲-افزایش آمار طلاق باعث کاهش علاقه ی جوانان دختر به ازدواج شده است

مستقل:افزایش آمار طلاق

وابسته:کاهش علاقه ی جوانان به ازدواج

تعدیل کننده:دختر بودن

مداخله گر:عدم اعتماد به جنس مخالف

کنترل:جنسیت

۳-عدم یافتن فرد مناسب باعث کاهش علاقه ی جوانان دانشجو به ازدواج شده است

مستقل:عدم یافتن فرد مناسب

وابسته:کاهش علاقه ی جوانان به ازدواج

تعدیل کننده:دانشجو

مداخله گر:نگرانیهای ناشی از عدم تفاهم

کنترل:دانشجو بودن(سن)

۴-افزایش وابستگیهای عاطفی دختران به خانواده باعث کاهش علاقه ی آنها به ازدواج شده است

مستقل:افزایش وابستگیهای عاطفی

وابسته:کاهش علاقه ی جوانان به ازدواج

تعدیل کننده:دختران

مداخله گر:عدم توانایی در جدایی از خانواده

کنترل:جنسیت

۵-افزایش رابطه های نامشروع در جامعه باعث کاهش علاقه ی جوانان پسر در سنین پایین تر شده است

مستقل:افزایش رابطه های نامشروع در جامعه

وابسته:کاهش علاقه ی جوانان به ازدواج

تعدیل کننده:پسر بودن

مداخله گر:عدم احساس مسئولیت در پسرها

کنترل:سن جنسیت

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 22:52  توسط توحیدلو  | 

الهه ترک زبان

موضوع:نتایج حاصل از بیکاری در جوانان

فرضیه۱:افزایش بیکاری در جوانان دانشجوی شهر تهران باعث ایجاد افسردگی در آنها می شود.

متغیر وابسته:بیکاری

متغیر مستقل:ایجاد افسردگی

عامل تعدیل کننده:شهر تهران

عامل کنترل:دانشجو

مداخله گر:ایجاد احساس بیهودگی در جوان

فرضیه۲:گرایش به شغل های کاذب در جوانان تحصیل نکرده در شهر تهران به علت بیکاری

متغیر وابسته:بیکاری

متغیر مستقل:گرایش به شغل های کاذب

 عامل تعدیل کننده:شهر تهران

عامل کنترل:جوانان تحصیل نکرده

مداخله گر:ایجاد یک منبع درآمد

فرضیه ۳:کاهش علاقه به ازدواج در جوانان پسر در شهر تهران به علت بیکاری

متغیر وابسته:بیکاری

متغیر مستقل:کاهش علاقه به ازدواج

عامل تعدیل کننده:شهر تهران

عامل کنترل:جوانان پسر

مداخله گر:نداشتن توان مالی برای اداره زندگی

فرضیه ۴:مهاجرت جوانان تحصیل کرده ی ایرانی به دیگر کشور ها به علت بیکاری

متغیر وابسته:بیکاری

متغیر مستقل:مهاجرت

عامل تعدیل کننده:ایرانی

عامل کنترل:جوانان تحصیل کرده

مداخله گر:یافتن شغل مناسب و درخور

فرضیه ۵:روی آوردن به کارهای خلاف نظیر دزدی در جوانان تحصیل نکرده در شهر تهران به علت بیکاری

متغیر وابسته:بیکاری

متغیر مستقل:روی آوردن به کارهای خلاف 

عامل تعدیل کننده:شهر تهران

عامل کنترل:جوانان تحصیل نکرده

مداخله گر:رفع نیازهای مالی

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 22:30  توسط توحیدلو  | 

فریبااسفندیاری آر

۱-چرا نظام آموزشی با سیستم کاری سازگاری ندارد

دانشجویان باید تامدت ها بعداز فارغ التحصیلی بیکار باشند وسرانجام تن به کاری بدهند که ربطی به رشته تخصیلیشان ندارد لذا حتما باید نظام اموزشی همگام با نیاز جامعه باشد درغیراینصورت نیرو جوان مملکت نمیتوانند بصورت موثر درراستای رشدو توسعه گام بردارد

۲-توقف مردم درسطح شهرموجب حتک حرمت به مردم وضربه زدن به اعتمادبه نف شان میشود بهتراست این راهنمایی وارشاد بصورت غیرمستقیم صورت بگیرد درغیراینصورت مردم مجبور به رعایت حجاب زورکی شده وکاف عمیقی بین افرادباحجاب وبی حجاب درجامعه بوجودمیاید

پیشینه تجربی

طبق گزارش ازسایت دیلی لینک به نظر میرسد گسترش فرهنگ حجاب بیش از آنکه احتیاج به گشت ارشادداشته باشد نیاز به ارایه تصویر مثبت اززنان باحجاب دارد

طبق گزارش از سایت همصدا :به راستی چرا باید راه را آنگونه که صلاح است وبه نتیجه درست منتهی میشود طی نمیکنیم.

سوالات

۱-ایا فکر نمیکنید تا حد زیادی سیاست وارد مسله حجاب شده است.

۲-آیا حجاب یک انتخاب اختیاری نیست

۳-ایاد حجاب توام با زور برای افراد دلزدگی ایجاد نمیکند

۴-آیا اموزش وفرهنگ سازی درست تاثیر مفید تری دررعایت حجاب ندارد

۵-چرا دولت برای مسایل کاملا شخصی افراد تصمیم میکیرد

۶-آیا برخورد نامناسب با مردم در خیابان برروحیه آنها تاثیر نمیگذارد

۷-چرا نباید یک دختر مطابق با تربیتش درخانواده خود لباس بوشد

۸-آیا همین اجبار باعث نشده مردم نتوانند با دولت ارتبا بهتری داشته باشند

 

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۰ساعت 15:39  توسط توحیدلو  | 

1.راهكارهاي جذب سرمايه گذاري خارجي در پروژه هاي داخلي كشور

كمبود سرمايه از موانع اصلي سرمايه گذاري و توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه است. سرمايه براي توسعه اقتصادي لازم است ولي شرط كافي نيست. دارنده سرمايه براي سرمايه گذاري به دو اطمينان نياز دارد طمينان از سود آوري قابل قبول پروژه اي كه بوسيله سرمايه او تامين مالي مي شود . دوم، اطمينان از عدم تعرض سياسي ، نظامي ، حقوقي ، فرهنگي و ... تعبير كرد.

سرمايه گذاري با هدف توليد محصولي كه بخشي از نيازهاي داخلي را تامين كند ، سرمايه گذاري  در جهت صادرات و ورود به بازارهاي جهاني ، بكار انداختن سرمايه در امور خدماتي و بازرگاني ، توسعه مهارت و ارتقاء توان كيفي نيروي كار داخلي ،

افزايش استاندارد توليدات داخلي ، دسترسي تكنولوژي پيشرفته ممكن است انجام بگيرد.

امنيت و ثبات اقتصادي ، اجتماعي و سياسي ، ساختار سياسي جامعه ، نوع حكومت ، قدرت دولت و نحوه تصميم گيري ، نظم سازماني و ... در جذب سرمايه خارجي  جز ضرورت ها محسوب مي شود و دولت موظف است  شرايط محيطي امني را براي زمينه سازي جذب  سزمايه گذاري خارجي فراهم آورد .

 

2.نقش بسته بندی در فروش محصولات داخلي کشور و مقايسه ي آن با بسته بندي محصولات خارجي

بسته بندی عاملی است که اولين  نقش را  در خريداربه وجود می آورد و به عنوان چهره ي كالا معرفي مي شود.نوع بسته بندي تا آنجا که توان دارد بايد دراولین برخورد، خریدار را جذب کند  تا منجر به فروش محصول شود. به همین منظور باید به عواملی که مربوط به ارتباطات است بها داد .

 

اهداف

1.افزایش تولیدات و فروش آنها در بازارهای جهانی

2. حفاظت فیزیکی، انبار کردن، بازاریابی و فروش و حفاظت از کیفیت محصول

 3. جذب مشتري

 

ضرورت

1.هويت بخشي، امنيت، ايمني و سلامت و در نهايت حمل و نقل، همگي نياز به بسته بندي دارند

 

بيشينه تاريخي و نظري

تاریخچه نگهداری مواد غذایی به 5000 سال قبل از میلاد مسیح می رسد .در سواحل خلیج فارس از روش نمک زدن و خشک کردن استفاده می کردند . تاریخ نشان داده است که در ابتدای تمدن بشری نیازی به بسته بندی مواد غذایی نبود، بلکه مردم برای بدست آوردن غذا از محلی به محل دیگر می رفتند تا زمانی که پناهگاههای دایمی برای خود پیدا کردند. در چنین شرایطی ناچار بودند غذا را از محل های مختلف جمع آوری کنند و به محل سکونت خود بیاورند. این نیاز باعث شد که اولین انواع بسته بندی نظیر کدوهای خشک شده، صدف ها، برگها، پوست حیوانات و دیگر مواد طبیعی را مي تون نام برد. در سال 1035 بعد از میلاد گفته شده که فردی بنام انصاری خراسانی سفری به مصر داشته و در آنجا مشاهده نموده که فروشندگان سبزیجات ، چاشنی ها را در کاغذی می پیچند و بفروش می رسانند می گویند این قدیمی ترین سند در بسته بندی مواد غذایی است.

ظهور انقلاب صنعتی تحول اساسی در نظام تولید کالایی ایجاد کرد. انقلاب صنعتی، جهان را با فوران کالاهای گوناگون صنعتی روبرو کرد. تنوع کالاها و رقابت فشرده میان تولید کنندگان و بازرگانان سیستم بسته بندی را داراي اهميت بيشتري  کرد. با پیشرفت بیشتر، علوم دیگری نظیر روانشناسی فردی، اجتماعی به این مجموعه اضافه شد. رقابت و نیاز سبب گردید که صنایع بسته بندی سهمی قابل توجه از بودجه های شرکتهای تولیدی را به خود اختصاص دهد. امروزه صنایع بسته بندی تبدیل به یک تکنولوژی قدرتمند شده است.

در دنیای امروز، بسته بندی مناسب و زیبا یکی از ارکان اساسی در تولیدات یک مجموعه تولیدی و موفقیت آن در بازار رقابت بین المللی است.

محصولات کشور ما اگر تا کنون نتوانسته اند، جایگاه مناسبی را کسب کنند و يکی از دلایل عمده آن، پروسس و بسته بندی غیراستاندارد محصولات است. در بازار امروز، محصولی که بسته بندی و پوشش مناسب نداشته باشد، حتی اگر از کیفیت خوبی هم برخوردار باشد، جایی برای فروش ندارد.

 

سوالات پژوهش

1.آيا تكنولوژي بسته بندي پيشرفته  باعث افزايش فروش محصولات مي شود؟

2.  آيا تنها بايد به بسته بندي محصول توجه كرد تا كيفيت آن؟

3.آيا بسته بندي محصول بر سلامت جامعه تاثير دارد؟

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۰ساعت 15:29  توسط توحیدلو  | 

-موضوع: عوامل موجود در گرایش به قرص ها و داروهای لاغری     

سوالها:

1-چرا جوانان به قرص های لاغری روی می آورند؟

2-تبلیغات قرص های لاغری چه تاثیری در استفاده افراد دارد؟

3-آیا این قرص ها کارایی لازم را دارد؟

 

                                          

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۰ساعت 14:51  توسط توحیدلو  | 

موضوع : جوانان و خرید کالاهای مارکدار

بیان مساله : اين روزها علاقه جوان ها به مارک هاي معروف روز به روز بيشتر مي شود و ديگر کمتر کسي حاضر است از لباس ها وکفش وکيف بدون مارک خارجي استفاده کند. اين رفتارها نشانه يک مساله عميق تر است؛ يعني همان فاصله هاي که بين فرهنگ وتمدن غربي وفرهنگ ما وجود دارد وباعث مي شود در همه زمينه ها بخواهيم خودمان را به غربي ها متصل کنيم .

هدف : حفظ فرهنگ و ارزش های جامعه

ضرورت :جلوگیری از گرایش به فرهنگ غرب

سوال های پژوهش :

۱- آیا چشم و هم چشمی بر خرید کالای مارک دار موثر است ؟

۲-آیا قیمت بالای این کالاها تاثیری در تعداد مشتریان دارد؟

۳-آیا کیفیت با برند در ارتباط است ؟

۴-آیا خرید کالاهای مارک دار به طبقه خاصی از جامعه بستگی دارد ؟

۵- آیا نام کشور تولید کننده برمیزان خرید کالا تاثیرگذار است ؟

۶-میزان درآمد خانواده چه ارتباطی با تمایل خرید کالای مارک دار دارد ؟

پیشینه تجربی :

 سال‌های اخر دهه ۷۰ بود که سر و کله برندهای خارجی با قیمت‌های سرسام‌آور در بازار ایران پیدا شد.

مارک‌ها و لباس‌های روز با آخرین مدل، هیجانی وصف‌ناپذیر در میان متقاضیان ایجاد کرده بود به گونه‌ای که برخی‌ها هم که وضعیت مالی مناسبی نداشتند برای خرید لباس‌های با مارک اصل به هر دری می‌زدند و حاضر بودند به خاطر پوشیدن آنها، از دیگران قرض هم بگیرندحتی به جرات می‌توان گفت تنها شرکت‌هایی از بحران اقتصادی دنیا جان سالم به در بردند که بازارهای پرمشتری خاورمیانه و آسیای شرق سرمایه‌گذاری کردند زیرا مردم‌های کشورهای جهان سوم و درحال توسعه به شدت در زمینه پوشاک و البسه خرج می‌کنند. به گونه‌ای که در حال حاضر برندهای خارجی در کشورهای صنعتی و آمریکایی در حال دادن ضرر و زیان هستند اما سود حاصل از فروش محصولاتشان در خاورمیانه آنها را سرپا نگه داشته استالبته کشورهای شرق آسیا علاوه بر بازار پرسود و رو به رشدش، توانسته به نیاز این برندها برای تولید ارزان قیمت کمک کند و به همین دلیل است که بیش از نیمی از تولیدات این برندها در چین رقم می‌خورد و صاحبان سرمایه در تلاش هستند تا باقی مانده خط تولیداشان را به چین منتقل کنند اما متاسفانه ایران همانند کشورها، تنها به عنوان مصرف کننده، توانسته جایگاه مناسبی رابرای فروشندگان لباس پیدا کند.

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۰ساعت 14:35  توسط توحیدلو  | 

۱ـ تاثیر  بسته بندی در فروش  

هدف : به منظور جلب و رضایت مشتری و افزایش میزان فروش

ضرورت : با توجه به بالا بودن  رقابت میان تولید کنندگان به جهت افزایش جلب مشتری توجه به انتخاب رنگ در بسته بندی دارای اهمیت میباشد (به ویژه در کالاهای غیر ضروری زندگی مانند تنقلات)

پیشینه تجربی 
  همه ی ما در زندگی روزمره مان با بسته بندی سروکار داریم.به طور کلی رنگ اولین چیزی است که بیننده از بسته بندی درک میکند شکل و نوشته به ترتیب بعد از رنگ سبب جذب مشتری میگردند.به همین دلیل رنگ یکی از مهمترین عوامل انگیزشی در خرید محصول است.

سولات پژوهش

۱ـ ایا  جنس بسته بندی در میزان صادرات تآثیر دارد؟

۲ـ ایا خلاقیت و تنوع بسته بندی در رقابت پذیری کالا با سایر موارد مشابه تآثیر دارد؟

۳ـ ایا  رنگ بسته بندی در انتخاب مشتری  تاثیر  دارد؟

۴ـ ایا اندازه بسته بندی در تسهیل حمل و نقل تاثیر دارد ؟

۵ـ ایا نحوه باز شدن درب بسته بندی در رضایت مشتری تآثیر دارد؟

فرضیه ها 

۱ـ جنس بسته بندی در میزان صادرات تآثیر دارد .

متغیر مستقل : جنس بسته بندی

متغير وابسته : میزان صادرات

متغییر کنترل : جنسی که در داخل بسته بندی وجود دارد(سالم بودن)

متغير تعديل كننده : کشورهای خارجی وارد کنندهء کالا

متغییر مداخله گر : فرهنگ آن کشور ، قوانین گمرکی

۲ـ خلاقیت و تنوع بسته بندی در رقابت پذیری کالا با سایر موارد مشابه تآثیر دارد .

متغیر مستقل : خلاقیت و تنوع بسته بندی

متغير وابسته : رقابت پذیری کالا

متغییر کنترل : جنسی که در داخل بسته بندی وجود دارد(کیفیت کالا)

متغير تعديل كننده : کالاهای دیگر

متغییر مداخله گر : قیمت کالا ، شرایط اقتصادی

۳ـ رنگ بسته بندی در انتخاب مشتری تآثیر دارد .

متغیر مستقل : رنگ بسته بندی 

متغير وابسته : انتخاب مشتری

متغییر کنترل : جنسی که در داخل بسته بندی وجود دارد(ماندگاری)

متغير تعديل كننده : مشتری

متغییر مداخله گر : قدرت خرید مشتری

۴ـ اندازه بسته بندی در تسهیل حمل و نقل تاثیر دارد .

متغیر مستقل :اندازه بسته بندی

متغير وابسته : تسهیل حمل و نقل

متغییر کنترل : خراب نشدن جنس در داخل بسته بندی

متغير تعديل كننده : شرکت حمل و نقل کننده

متغییر مداخله گر : هزینهء حل و نقل

۵ـ نحوه باز شدن درب بسته بندی در رضایت مشتری تآثیر دارد .

 متغیر مستقل : نحوه باز شدن درب بسته بندی

متغير وابسته : رضایت مشتری

متغییر کنترل : جنسی که در داخل بسته بندی وجود دارد(کیفیت کالا ، رنگ)

متغير تعديل كننده : مشتری

متغییر مداخله گر : کیفیت

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۰ساعت 12:17  توسط توحیدلو  | 

 

فاطمه ندایی

موضوع: تاثیر طلاق بر جامعه،خانواده و فرزندان

بیان مسئله: افزایش طلاق بین جوانان و افزایش روز افزون آن

هدف: کاهش آمار طلاق و تداوم یابی ازدواج بین زوجین

ضرورت: برای حفظ حریم خانواده و اجتماع، کاهش مشکلات روحی و روانی فرزندان طلاق

سوال پژوهشی: به چه طریقی می توان از تاثیرات منفی(عاطفی) بر کودکان طلاق کاهش داد؟

پیشینه تجربی: تاثیرات بسیار منفی طلاق، بر روح و روان کودکان طلاق تاثیر منفی دارد، این کودکان بزهکاری بالا و افسردگی بیشتر دارند همین باعث می شود که هویت خوبی در آینده نداشته باشند، دوران کودکی خوبی نداشته باشند همچنین این مسئله باعث می شود در آینده پدر یا مادر مناسبی نشوند.

موضوع: علل وجود ترافیک های سنگین در تهران

بیان مسئله: بطالت وقت در ترافیک

هدف: بررسی علل ترافیک و همچنین آموزش همگانی شهروندان در زمینه ترافیک برای کاهش مشکلات ناشی از ترافیک

ضرورت: وقتی ترافیک زیاد است در رفت و امد مشکل ایجاد می شود و زمان بیشتری صرف رفت و آمد می شود، همچنین موجب مصرف بیشتر سوخت می شود، خستگی و بیماری های بیشتری را موجب می شود. بدین ترتیب ضرورت بررسی ترافیک این است که از این مشکلات کاسته شود.

سوال پژوهشی: به چه طریقی می توان تاثیرات منفی ترافیک را کاهش داد.

پیشینه تجربی: مسئله ترافیک مسئله ای است که هر روز آن را تجربه می کنیم و روز به روز بیشتر می شود و مشکلاتی را به همراه دارد.

موضوع: علل روز افزون رشد جمعیت در کشورهای جهان سوم

بیان مسئله: رشد انفجاری جمعیت و مشکل کم شدن منابع طبیعی

هدف: آگاه کردن مردم و خانواده ها در زمینه ی مشکلات ناشی از رشد جمعیت و فرزندان زیاد

ضرورت: کاهش جمعیت و بالا بردن سطح آگاهی مردم، جمعیت زیاد باعث افزایش نرخ بی کاری می شود بنابراین رشد جمعیت بر روی اشتغال تاثیر دارد.

سوال پژوهشی: چگونه می توان از رشد جمعیت جلوگیری کرد و جامعه ای عاری از معضل بی کاری داشت.

پیشینه تجربی: جمعیت در گذشته به دلیل ناآگاهی خانواده ها در حال افزایش بود ولی امروزه با کسب آگاهی از رشد بی رویه جمعیت جلوگیری می شود.

موضوع: علل استفاده کمتر ایرانیان از محصولات ایرانی و داشتن تمایل بیشتر به خریداری محصولات خارجی

بیان مسئله: اهمییت بیشتر محصولات خارجی و داشتن ذهنیت مناسب نسبت به این محصولات

هدف: حمایت از تولیدات داخلی و رشد اقتصادی

ضرورت: فروش زیاد محصول چینی در ایران موجب بسته شدن  درصدی از کارخانه های ایرانی  شده است. ضرورت این مسئله،  افزایش اشتغال و جلوگیری از ورشکسته شدن کارخانه ها می باشد.

سوال پژوهشی:چگونه می توان افراد ایرانی را به دلیل داشتن هویت ایرانی به خرید محصولات ایرانی تشویق کرد؟

پیشینه تجربی: در فضای بازار بیشترین فروش را بازار خارجی دارد و محصولات چینی خریداری می شوند و افراد راغب به خرید کالای ایرانی نیستند و کیفیت کالای خارجی را به کالای ایرانی ترجیح می دهند.

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۰ساعت 11:56  توسط توحیدلو  | 

هدامحرمی                                                                                                                                                             موضوع2:بررسی میزان تاثیر برقراری روابط انسانی مدیران در محیط کار با عوامل:                                                                                   بیان مسئله:از انجایی که موفقیت هر مدیر بستگی به کار او با سایر افراد دارد و کار با افراد منوط به برقراری رابطه ی مناسب با انهاست وایجاد روابط انسانی به ظرافتها و شیوه های خاصی نیاز دارد که علاوه بر طلب دانش مهارتهای  ویزه ای می طلبد.

هدف بزوهش :هدف از این بررسی شناخت هرچه بیشتر روابط انسانی و عوامل تاثیر گذار بر ان و در نتیجه بالا بردن اثر بخشی و کارایی سازمان به این وسیله و با تکیه بر اهمیت جنبه انسانی است.

ضرورت بزوهش: ايجاد رابطه مطلوب توسط مدير با معلمين ضمن ايجاد محيطي امن ،‌ كارآيي افراد را بالا مي برد و رضايت شغل را به همراه خواهد داشت .                                                                         

  بیشینه تجربی ونظری موضوع 2 :

 برای دهها سال، اجرای وظایف انتخاب، آموزش و جبران خدمت کارکنان وظایف اصلی حوزه‌ای به نام مدیریت کارکنان بود. این وظایف بدون توجه به اینکه چگونه به یکدیگر مرتبط هستند انجام می‌شدند. اما اکنون حوزه‌ای به نام مدیریت منابع انسانی مطرح شده است. مدیریت منابع انسانی آنطور که در حال حاضر درک می‌شود، به جای رد یا حذف، تعمیمی از نیازمندهای سنتی اداره اثربخش کارکنان است. در این حوزه درک مناسبی از رفتار بشری و مهارت استفاده از این درک و بینش نیاز است. هم‌چنین داشتن دانش و درک از وظایف مختلف کارکنان و آگاهی از شرایط محیطی ضروری است (شرمان، بوهلندر و چرودن 1988، 4).
مدیریت منابع انسانی در دهه 1980 ظهور کرد و توسط طرفداران آن به عنوان فصل جدیدی در مدیریت نیروی انسانی تکامل یافت. اکنون این توافق وجود دارد که مدیریت منابع انسانی جایگزین مدیریت کارکنان نمی‌شود بلکه به فرایندهای مدیریت کارکنان از منظر متفاوتی می‌نگرد. هم‌چنین فلسفه‌های اصلی آن تا حد قابل ملاحظه‌ای متفاوت از مفاهیم سنتی مدیریت کارکنان است. با این همه برخی از رویکردهای خاص مدیریت کارکنان و روابط کارکنان می‌توانند تحت عنوان رویکردهای مدیریت منابع انسانی توصیف شوند زیرا در راستای فلسفه اساسی مدیریت منابع انسانی هستند (آرمسترانگ 1993، 33).
مدیریت منابع انسانی رویکردی جامع به مدیریت استراتژیک منابع کلیدی سازمان یعنی منابع انسانی است. مدیریت منابع انسانی نه تنها رویکردی از روی سودآوری به مدیریت کارکنان است بلکه رویکردی ویژه به روابط کارکنان با تأکید بر تعهد و دو طرفه بودن ارتباط دارد

 

(مری پارکر فالت) یکی از پیشاهنگان توجه به رفتار و روابط انسانی است که نوشتــه های زیادی درباره ی جنبه ی انسانی مدیریت دارد . تحصیلات او در رشته های اقتصاد و فلسفه بود و می توان او را در زمره ی فیلسوفان اجتماعی و روانشناسان قرار داد او که کار خود را به عنوان مدد کار اجتماعی آغاز کرد ، در مسائل مدیریت نیز به مطالعه و بررسی پرداخت . فالت مدیریت را فرایندی اجتماعی دانست و با اینکه دستورات صرفا" از طرف سلسله مراتب بالاتر صادر می شود و به تمام سطوح پایین تر جریان یابد مخالف بود . فالت معتقد بود که باید همه ی افراد در سر تا سر سازمان بتوانند بر حسب موقعیت خودشان تصمیم بگیرند . ایده ها و افکار او راه گشای انتقال از تفکر کلاسیک به جنبش روابط انسانی بود و حتی رمی توان او را به عنوان یک پیشاهنگ در انچه امروز به آن نظریه ی اقتضایی نامیده می شود به حساب آورد .

فالت در کتاب ( تجربه ی خلاق )  (Creative  Experience  ) مشکل اساسی در سازمان ها در تمام سطوح و انواع ،اعم از سازمان های بازرگانی ، آموزشی و غیره را ساخت و نگهداری روابط انسانی پویا و هماهنگ می داند از نظر او رابطه با زیر دستان از وظایف مدیر است و معتقد بود بیان ایده ها و نظرات حق مسلم هر زیر دستی می باشد . او برقراری هماهنگی بین مدیریت و سایر عوامل سازمان را بسیار پر اهمیت می شمرد او چهار اصل را تحت اصطلاح در هماهنگی برای ایجاد روابط انسانی در سازمان ها لازم اجرا  میداند که عبارتند از :  

1ـ  هماهنگی به وسیله ارتباط مستقیم با افراد مسئول مربوط .

2ـ هماهنگی در مراحل اولیه تشکیل سلزمان .

3ـ هماهنگی از طریق ارتباط متقابل بین عوامل موجود در هر موقعیت و شرایط که به آن اصطلاحا" رابطه دو جانبه می گوییم

4ـ هماهنگی به عنوان یک فرایند مداوم و مستمر .

بنابر عقیده فالت ، هماهنگی علاوه بر آن در مراحل اولیه حساسیت و اهمیت بیشتری دارد در همه ی احـــوال به طور مستقیم ، دو جانبه و به صورت یک جریـــان مستمر پیگیری می شود . اساس اندیشه های فالت ،فکر مشارکت در کار و تاکید بر این عقیده است که در جامعه آزاد منش وظیفه مدیریت ،فراهم ساختن موقعیتی است که در ان افراد داوطلبانه آماده همکاری می شوند .

اساس فلسفی نظریه روابط انسانی بر این اندیشه استوار است که حرمت و شان انسان در محیط کار احیا شود هدف های سازمان در جهت رفاه کارکنان مورد تجدید نظر قرار گیرد، در تصمیم گیری و مدیریت از مشارکت گروهی افراد استفاده شود، امکان آزادی عمل و ابتکار به افراد داده شود و شغل آنان تلاش بر انگیز و رضایت بخش گردد .

و بالاخره اهمیت  و جایگاه گروه ها در محیط کار به درستی شناخته شود .

از سال های 1950 به بعد هم زمان با تحولات که در علوم رفتاری به وجود آمد علم مدیریت نیز تغییرات زیادی پیدا کرد . از آنجا که مدیریت علمی تبلور جنبه انسانی کار و نگرش روابط انسانی جنبه اجرایی و انجام وظایف را نادیده گرفت مدیریت رفتاری هر دو جنبه مدیریت یعنی بعد انسانی و بعد کاری مدیریت را مورد توجه قرار داد .

 پیو ( pugh  ) می گویـد (رفتار سازمانی یعنی مطالعه رفتار ، وظایف و کار سازمــان ها و رفتار گروه ها و افراد در داخل آنها) رفتار سازمانی بر درک و پیش بینی رفتار انسان در داخل سازمان تاکید دارد. این شاخه از علم مدیریت به رفتار فرد ، گروه و آنچه به عنوان رفتار سازمانی مطرح می شود توجه دارد.

سوالات بزوهش:

ایا شکل گیری روابط انسانی صحیح موجب بالارفتن کارایی در سازمان می شود؟

ایا ایجاد روابط انسانی در رضایت شغلی کارکنان موثر است؟

ایا در برقراری روابط انسانی داشتن درک و دانش از وظایف کارکنان و اگاهی از شرایط محیطی لازم است؟

 

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۰ساعت 11:22  توسط توحیدلو  | 

 ۱) چگونه با استرس مقابله كنيم ؟

نگراني هاي بي مورد درباره آينده باعث بهم ريختن تمركز ميشود و موجب افزايش استرس و اضطراب ميگردد و تمام انرژي را براي زمان حال صرف ميكند. در بعضي موقع خود را موظف به انجام فعاليتهاي زيادي ميدانيم كه بايد كارهاي زيادي را همزمان انجا دهيم. سرعت كار با تواناييهايمان متناسب نيست و اين باعث كاهش رضايت و آرامش ميشود پس در تمام ساعات زندگي استرس وجود دارد و ما بايد با آن مقابله كنيم.

۲) آيا ميتوان شادتر زندگي كرد؟

اغلب ما همواره بدنبال چيزي و يا زماني در آينده ميگرديم كه احتمالاً در ان موقع به شادي واقعي دست يابيم. به خود ميگوييم اگر به آن موقعيت برسم زندگي‌ام كامل خواهدشد به اين فكر ميكنيم كه چه چيزي براي ما شادي مي‌آورد؛‌دستيابي به ماشين جديد، خونه بزرگتر، ازدواج، تحصيلات عالي، بارداري و..... واقعاً چه زماني احساس ميكنيم كه ديگر نياز به چيزي نداريم و از آنچه در زندگي داريم لذت مي‌بريم. جست‌و‌جو براي شادي دورني است و امكان ندارد در دنياي خارج بتوانيم به آن دست يابيم اگر هم شاد شويم تنها شادي ظاهري است اما احساس تهي بودن در ما هرگز از بين نخواهد رفت بنابراين امروز چگونه ميتوانيم شاد باشيم؟

۳) راههاي ساده براي بهبود روابط صميصمانه و دوستانه

وجود رفتار صميمانه در ميان افراد باعث ميشود خود را در رابطه‌ها مسئول بدانيم و در قبال همه موارد طرف مقابلمان مانند اعتقادات و احساسات مسئول باشيم. اين را درك كنيم كه افراد در مقابل چه چيزي ناراحتي خود را نشان ميدند و يا با چه چيزي شاد ميشوند. درك راههاي رسيدن به راوابط دوستانه باعث ميشود كه افراد تنهايي و به انزوا بودن را از خود در كنند و بتوانند در جامعه‌اي هر چند هم كوچك خودي نشان بدهند.

 ۴) آرام‌ سازي ذهن با مديتيشن

هدف از مديتنشن آرام ساختن ذهن و روان است. در صورتي كه ذهن ما آرام باشد و از هر گونه نگراني و ناآرامي ذهني به دور باشيم، شادي واقعي را تجربه ميكنيم ولي اگر ذهن ناآرام داشته باشيم حتي اگر در بهترين شرايط زندگي كنيم شادبودن باري ما امري دشوار خواهد‌بود. با تمرين مديتيشن ذهن آرام آرام به آرامش بيشتري خواهد‌رسيد و ما شادي واقعي را تجربه خواهيم كرد و قادر خواهيم بود حتي در سخترين شرايط هم شاد باشيم. ما معمولا كنترل ذهن خود را دشوار مي‌يابيم و تصور ميكنيم ذهن ما همچون بالوني در هوا معلق است و تحت تاثير شرايط بيروني به اين طرف و آن طرف حركت كرده و تحت تاثير شرايط بيروني است و اگز همه چيز خوب پيش رود ما شاد خواهيم بود. با تمرين مديتيشن، فضايي درون خود ايجاد ميكنيم كه مارا قادر مي‌سازد ذهن خود را در مورد شرايط بيروني  مقاوم و كنترل كنيم و به تدريج ذهن متوازني را به دست مي‌آوريم كه برخلاف ذهن نامتوازني كه هميشه بين غمها و شادي‌ها در نوسان است، هميشه شاد خواهد‌بود.

 

هدف تحقیق:هدف از انجام این تحقیق بررسی این مسئله است که آیا موسیقی چه تاثیراتی بر مغز و سیستم بدن بخصوص اعصاب و استرس دارد 

۵)  تاثير موسيقي بر كاهش استرس

شاد بودن حالتي ناپايدار و گذراست كه به عومل زيادي بستگي دارد و عمل كردن به بعضي از راهكارها ميتواند استرس را كمتر كند و از عصبانيت و اضطراب و ناراحتي بكاهد. مطالعات نشان ميدهد كه موسيقي بخش بالايي از مغز را كه ايجاد شادي مي‌نمايد را تحريك مي‌كند. موسيقي همچنان آرام بخش نيز مي‌باشد. جديدترين تحقيقات انجام دشه حاكي از آن است كه تمام مشكلاتي كه انسان با آن‌ها روبه‌رو است مستقيماً با مغز انسان در ارتباط است چرا كه اين مغز است كه بايد تمامي حركات و فعاليتهايي را كه انجام مي‌دهيم كنترل كند و به آنها نظم ببخشد؛ از اين رو طي آزمايش‌هاي گسترده‌اي كه انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه نه تنها عامل مفيد و موثر براي مقابله با اين مشكلات وسيله‌اي خارق‌العاده و نام آشنايي به نام موسيقي است. ما در زندگي خيلي كارها را بيشتر از روي عادت انجام مي‌دهيم و اگر از ما سوال شود ه هدف شما از انجام اين كار چيست كمتر كسي را ميتوان يافت كه پاسخي مناسب داشته باشد به اين دليل است كه زندگي براي بعضي از افراد يكنواخت و ساده شده‌است و هر دقيقه دنبال چيزي مي گردند كه آنها را از وضعيت فعلي شان درآورد. افرادي كه خودشان آهنگساز هستند بيشتر از افراد عادي با موسيقي سروكار دارند بهتر اين مطالب را درك خواهند كرد، چون آنها با موسيقي زندگي ميكند و ميتوان گفت تمام بدن آنها با موسيقي عجين شده است. مغز ما در طول روز به علت سر و كار داشتن با عوامل متعددي از قبيل برنامه‌ريزي كارهاي روزانه شخصي،‌دريافت و ارسال پيامهاي گوناگون و... دچار نوعي خستگي شديد مي‌شود. به عقيده پزشكان خواب مي‌تواند انرژي از دست رفته مغز را تامين كند؛ همه ما اين حرف را قبول داريم ولي آيا زماني كه شما در اداره مشغول كار هستيد و حجم بالاي كاري شما را ديوانه كرده و مغز شما مدام دنبال چيزي مي‌گردد كه از اين همه مشغله راحت شود و يا دست كم بتواند آن را تا پايان ساعت اداري تحمل كند تكليف چيست... طبيعتاً شما هرگز نمي خوابيد چون ممكن است كار خود را از دست بدهيد! اين جاست كه موسيقي مانند مسكني قوي به شما كمك ميكند. به تحقيق و آزمايشهاي پژوهشگران و متخصصان ايتاليايي كه اخيرا صورت گرفت، مغز انسان زماني كه مشغول فعاليت است تمام تمركز خو را به آن كار معطوف نميكند بلكه در ان واحد در حال تحليل و بررسي موضوعات ديگري است به عنوان مثال وقتي شما در حال بسته بني هديه تولد براي كسي هستيد در همان لحظه مغز شما به اين فكر ميكند كه آيا او از هديه اش خوشش آمده است و يا آيا رنگش را مي‌پسندد؟ مي‌بينيد در اين چند ثانيه كه گذشت حداقل چند مورد ديگر به ذهن خطور ميكند كه مغز بايد براي هركام از آنها جوابي پيدا كند و زماني كه نتوانست از عهده اين سوالها برآيد ناخواسته دچاز اضطراب و استرس مي‌شويد. اين گروه در پي تحقيقات و آزمايشات گسترده‌اي كه روي نود نفر از افراد مبتلا به استرس انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه مغز بايد علاوه بر خواب و روابط مطلوب عاطفي كه موجب كاهش درصد اضطراب مي‌شود، توسط عامل ديگري هم تقويت شود، راههاي زيادي را امتحان كردند كه بين آنها موسيقي بهترين نتيجه را در برداشت. به عقيده برخي افراد موسيقي تنها گذاشتن نوار در دستگاه و وقت گذراني نيست، بايد عميق تر گوش كرد و براي مغز خود ارزش بيشتري قايل شد. موسيقي تنها دو- ر- مي- فا – سل – لا – سي نيست بلكه موسيقي دنياي درون دنياي ديگر است و هر كه پا به اين دنساي عجايب بگذارد خيلي زود نتيجه‌هاي عجيب‌تري مي‌گيرد كه برايش خوشايند خواهد بود. آهنگها را با گوش تازه‌اي كه در مغزتان است بشنويد و صداها را عميقا و با تمام وجودتان درك كنيد و در ژرفاي وجودتان از آنها لذت ببريد. همه ما لوازم و ابزار موسيقي را در اختيار داريم اما نكته قابل تامل اين جاست كه چطور از آن استفاده خواهيم كرد. ذهن خلاق است و براي اينكه خلاقيت هاي خودش را آشكار كند به محركي به نام موسيقي نياز دارد و بدانيم كه مغز عاشق موسيقي است و آن را از هر چيزي بيشتر دوست دارد.

منبع: مجله نيوورلد

پيشينه تجربي/ ادبي

پس از وارد شدن آریاییان، از آنجا که در برپا داشتن آیین‌های کیشی آریاییان رقص و موسیقی به کار بسته نمی‌شد و چندان ارجی نداشت، این دو هنر چنانکه بایست در میان آنان پیشرفت نکرده و در آثار و نوشته‌های آن روزگاران جای پایی از خود باز نگذاشته‌است. اصطلاح «خنیای باستانی ایرانی» حروف نویسی خالص کلمات ایرانی است که ترجمه آن عبارت از«موسیقی ایران باستان» و یا بعبارت دیگر «موسیقی سنتی ایران» است. این اصطلاح ایرانی امروزه بخوبی قابل درک است ولی در مقایسه با اصطلاح پر مصرف «موسیقی اصیل» که معنای آن نیز همان است، بندرت استفاده می‌شود. با استفاده از شواهد کاویده شده، مانند تندیس کشف شده در ساسا، سوابق موسیقی بخوبی به دوران امپراتوری ایلامی (۶۴۴-۲۵۰۰ قبل از میلاد) برمی گردد. بطور مشهود، اطلاعات کمی در خصوص موسیقی این دوره در دسترس است. تنها استثناء ابزار باقی مانده موسیقی مانند گیتارها، عودها و فلوت‌هایی که ابداع و نواخته شده، می‌باشند. گفته می‌شود ابزار موسیقی مانند «باربت» ریشه در این دوران یعنی حدود سال ۸۰۰ قبل از میلاد داشته‌است.از هردوت نقل است که در دوران امپراتوری هخامنشی که به «امپراطوری پارسی» نیز معروف است، موسیقی نقش مهمی بخصوص در محاکم دادگاهی داشته‌است. او می‌گوید که وجود موسیقی برای مراسم مذهبی پرستش خداوند، بسیار ضروری بوده‌است. بعدها یعنی پس از ابلاغ دین پیامبر زرتشت، میترا، شخصی که بعنوان "داواً یک خدای دروغین یا شیطان و همچنین بتان دیگر بیشتر و بیشتر مقبول واقع شدند. اصطلاح «خنیای باستانی ایرانی» یک اصطلاح مربوط به عصر پس از هخامنشیان می‌باشد. فارسی (فارسی) زبان مورد استفاده در دادگاه‌ها بهمراه زبان پهلوی، زبان رسمی دوران امپراطوری ساسانی (۶۴۲-۲۲۴ میلادی) بوده و در برگیرنده اکثریت همان کلمات و همان گرامر زبان پهلوی بوده‌است. بنابر این کلمه مورد استفاده برای موسیقی در دوران ساسانی و در دوران ناب فارسی معاصر در واقع کلمه 'خنیا می‌باشد. اگر چه اصلیت مدل موسیقی ایرانی هنوز نامشخص است، تحقیقات باعث آشکار شدن جوانب جدیدی از آن شده‌است. باربد که یکی از موسیقی دانان دادگاه امپراتوری ساسانی بود، اولین سیستم موزیکال خاور میانه که با نام سلطنتی خسروانی شناخته می‌شود را ابداع نموده و آن را به شاه خسرو (خسروان) تقدیم نمود. همچنین بسیاری از نام‌های فعلی مدهای موسیقی، در موسیقی سنتی ایران نیز وجود داشته‌اند، »دستگاهها از زمان‌های باستان زبان به زبان به امروز رسیده‌اند، اگرچه بسیاری از مدها و ملودی‌ها احتمالا بدلیل تهاجم اعراب که موسیقی را بعنوان مسئله‌ای غیر اخلاقی می‌دانستند، از بین رفته‌اند. موسیقی سنتی ایرانی نوعی بدیهه گویی بوده و اساس آن یک سری از مدل ها قیاسی است که باید حفظ شوند. هنر آموزان و استادان دارای ارتباط سنتی بوده‌اند که در قرن بیستم و بموازات حرکت تعلیم موسیقی به دانشگاه‌ها و هنرستان‌ها، رو بزوال نهادند. هر یک فهرست بیش از دویست سری («ردیف») به ملودی‌های کوچکتر با نام «گوشه» تقسیم می‌شوند که خود این گوشه‌ها نیز به دوازده دستگاه تقسیم می‌شوند. هر «گوشه» و دستگاه نام انفرادی مخصوص بخود را دارند. یک نمایش مرسوم از «پیش درآمد» (مقدمه اولیه)، «درآمد» (مقدمه)، «تصنیف» (آهنگ)، «چهار مضراب» (وزن دار) تعداد انتخابی «گوشه» (حرکات). بصورت غیر مرسوم، این قسمت‌ها را می‌توان تغییر داده و یا حذف نمود. با نزدیک شدن به پایان دوره صفویه (۱۷۳۶-۱۵۰۲)، نواختن گوشه‌های پیچیده ۱۰، ۱۴ و ۱۶ ضرب متوقف گردیدند. امروزه قطعات در حالت ۶ یا حداکثر ۷ ضرب نواخته می‌شوند که مایه تاسف است. بسیاری از ملودی‌ها و مدها مربوط به مقام‌ها ترکی و موسیقی عربی می‌باشند: باید بصورت مشخص اظهار کنیم که اعراب پس از تهاجم به امپراطوری ایران، سرزمین‌های تسخیر کرده را با نام «جهان اسلام» معرفی نمودند. اگر چه اکثر حاکمان عرب فعالیت‌های مرتبط با موسیقی را ممنوع اعلام کردند، دیگران به موسیقی دانان ایران دستور دادند که قطعاتی را به صورت کتاب تصنیف کنند که به عربی آن را «کتاب موسیقی کبیر» بمعنای کتاب اعظم موسیقی می‌خواندند. بیش از تاثیرات امپراطوری ساسانی، این دلیل دیگری بر این واقعیت است که ملودی‌های موسیقی سنتی ترکیه، سوریه، عراق و مصر شامل اسامی مقیاس‌ها و مدهای ایرانی هستند. اساس موسیقی سنتی بر صوت استوار است. سرایندگان نقشی اساسی را دارا می‌باشند: او تصمیم می‌گیرد چه حالتی جهت ابراز مناسب بوده و اینکه چه دستگاهی مرتبط به آن است. در خیلی از موارد، سراینده مسئولیت انتخاب شعری که باید با آواز خوانده شود را نیز برعهده دارد. چنانچه برنامه نیاز به یک خواننده داشته باشد، خواننده باید با حداقل یک آلت بادی یا سیمی و حداقل یک نوع آلت ضربی همراهی گردد. البته می‌توان یک مجموعه از آلات موسیقی را یکجا داشت ولی سراینده اصلی نقش خود را ابقاء نماید. زمانی لازم بود که نوازندگان خواننده را با نواختن چندین قطعه بصورت تکی همراهی کنند. بصورت سنتی، موسیقی در حال نشسته و در محل‌های مزین شده به پشتی و گلیم نواخته می‌گردید. گاهی در این محلها شمع روشن می‌کردند. گروه نوازندگان و سراینده نوع دستگاه و اینکه کدام گوشه‌ها اجرا شوند را با توجه به شرایط زمانی و مکانی، مشخص می‌نمودند. قبل از حمله اعراب، ملودی هائی که در آن نغمه هائی از "اوستا کتاب دینی پیامبر زرتشت مذهب مازدین، زمزمه با نواخته می‌شد که با آن حال و هوا همخوانی داشت. واژه «گاه» دو معنی دارد: در زبان پهلوی هم بمعنای «گاث» (عبادت کننده اوستائی) و همچنین «زمان». حالات «یک گاه، دو گاه، سه گاه چهار گاه، پنج گاه، شش گاه و هفت گاه» را جهت بیان داستان هائی کاث‌ها از یک تا هفت زمزمه مینمودند. اخیراً کشف شده که حالت «راست» (ادبی. حقیقت) جهت بیان داستان هائی در خصوص افراد یا کارهای درستکار و «شکسته» (ادبی. شکسته) برای بیان داستان‌ها در باره خطا کاران استفاده می‌شده‌اند. حالت «همایون» در هنگام نماز صبح اجرا می‌گشت. اکثر این حالت‌ها، بجز احتمالا «شش گاه» و «هفت گاه» هنوز در سیستم امروزی مورد مصرف دارد. علیرغم وجود این شواهد، نوازندگان هنوز تمایل به نسبت دادن مستقیم معنی «گاه» به «زمان» یا «مکان» حرکت یک آلت موسیقی دارند. هنگامی که اسلام بعنوان مذهب مسلط ایران پذیرفته گردید، تصمیم حکمرانان منع کلی موسیقی و بعدها دلسرد کردن مردم از زمزمه ادعیه مازدین در این مدها بود. موسیقی سنتی تا قرن بیستم در دادگاه‌ها نواخته می‌گردید. در زمان حکومت اسلامگرایان افراطی قرون وسطی، موسیقی بصورت مخفیانه نواخته می‌شد. شایان توجه است  که چند تحرک احتمالا باستانی محسوب نشده و فقط خیلی قدیمی هستند. همانگونه که در طول تاریخ سابقه داشت، موسیقی سنتی ایرانی به عملکرد خود بعنوان ابزاری روحانی ادامه داده و کمتر بعنوان وسیله تفریح به آن نگاه می‌شد. آثار موسیقی امکان تغییر گسترده از آغاز تا پایان و معمولا بصورت تغییر بین قطعات پایین، تفکری، نمایش پهلوانی نوازندگی با نام تحریر را داشتند. تعامل متون مذهبی بعنوان غزل جایگزین غزل‌های بزرگی گردید که توسط شاعران صوفی قرون وسطی خصوصا حافظ و جلال الدین رومی سروده شده بودند.علاوه بر این موسیقی ایرانی دریافتی از دردها رنج‌ها خوشیها یک تمدن چندین تکهٔ یک پارچه‌است که امروزه بسیاری از یادبودهای آن مانند گوشه ها(حسینی جامه دران شبدیز...)گواه این مدعاست.

منبع : دانشنامه ویکی پدیا

فرضیات

تاثير موسيقي بر كاهش استرس

متغير مستقل: تاثیر موسیقی

متغير وابسته: کاهش استرس

اندازه گيري ميزان موفقيت جوانان در پايه سني 22-17 از طريق گوش دادن به موسيقي بدون كلام

متغير مستقل: موفقيت جوانان

متغير وابسته: گوش دادن به موسيقي بدون كلام

متغير تعديل كننده: پايه سني 22-17

متغير مداخله گر: افزايش آرامش يا كاهش ميزان استرس

ميزان خلاقيت پسران رشته موسيقي دانشكده هنر بستگي به نوع موسيقي كه گوش ميدهند دارد.

متغير مستقل: ميزان خلاقيت

متغير وابسته: موسيقي كه گوش ميدهند

متغير كنترل: پسران

متغير تعديل كننده: رشته موسيقي دانشكده هنر

گوش دادن به موسيقي پاپ در طول روز به مدت 2ساعت قسمتهايي از مغز را كه ايجاد شادي مينمايد را تحريك ميكند.

متغير مستقل: موسيقي پاپ

متغير وابسته: ايجاد شادي

متغير تعديل كننده: پسران

موسيقي كلاسيك به ميزان قابل توجهي ضربان قلب و فشارخون را پايين مي آورد.

متغير مستقل: موسيقي كلاسيك

متغير وابسته: ضربان قلب و فشارخون

ميزان مهارت در زدن پيانو براي دانشجويان دختر دانشكده هنر به طور مستقيم به تعداد تمرينات بستگي دارد.

متغير مستقل: مهارت در زدن پيانو

متغير وابسته: تعداد تمرينات

متغير تعديل كننده: دانشجويان دختر

متغير كنترل: دانشكده هنر

متغير مداخله گر: از تمرين زياد يادگيري بيشتر ميشود و به كسب مهارت كمك ميكند.

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۰ساعت 0:5  توسط توحیدلو  | 

فاطمه تیموری

۱.عوامل موثر در افزایش طلاق در خانواده های ایرانی

بیان مسئله:تحقیقات حاکی از ان است عوامل متفاوت اجتماعی و فردی در بروز پدیده طلاق مداخله دارد و نیز شناسایی مهمترین عوامل تاثیر گذار طلاق می تواند در شناخت زیر ساختهای طلاق بسیار گره گشا باشد .

سوالهای پژوهشی :

۱- آیا عوامل جنسی تاثیر بسزایی در امر ازدواج دارد   ؟

۲- آیا عوامل اقتصادی اجتماعی یکی از عوامل بوجود آمدن طلاق است ؟

۳- آیا عوامل شخصیتی ارتباطی در پدید ه طلاق موثر است ؟

۴- آیا خیانتهای زوجین به هم در بوبجود آمدن طلاق نقش دارد ؟

۵- آیا دخالتهای بیجا و بی مورد خانواده ها و اطرافیان باعث از هم پاشیدگی زندگی جوانان شده است ؟

 

اهداف :

۱- تحکیم بنیان خانواده

۲- کاهش طلاق

۳- بررسی عوامل موثر در طلاق

۴- فرهنگ سازی در امر ازدواج

 

ضرورتها

۱- حذف باورهای نادرست خانواده ها

۲- بالا رفتن اعتماد و اطمینان زوجها نسبت به یکدیگر

۳- افزایش ادراک طرفین نسبت به یکدیگر و عوامل درونی و بیرونی

 

پیشینه تجربی و نظری

طلاق در بسیاری از سرزمین های باستانی از جمله میان دوران و یونان و ایران و مصر و چین وجود داشت . کنستانتین محدودیتهای زیادی برای طلاق ایجاد کرد و در قرن دهه میلادی کلیسای مسیحی آن را ممنوع دانست . هنری هشتم برای نخستین بار از مجلس کلیسای انگلیس خواست که ازدواج او را فسخ نماید . به مرود زمان کشورهای اروپایی و مسیحی حق طلاق را برای زن و شوهر به رسمیت شناختند با این حال در سال  ۱۹۸۶  در ایرلند پارلمان طلاق را غیر قانونی اعلام کرد . در انگلستان در سال  ۱۹۶۹   لایحه قانونی اصلاح طلاق به تصویب رسید که گرفتن طلاق را برای زن و شوهر آسان تر کرد . بین سالهای  ۱۹۶۰  و  ۱۹۷۰  میزان طلاق در بریتانیا به طور ثابت هر سال  ۹ ٪  افزایش یافت و در طی آن دهه دو برابر شد امروز در بسیاری از جوامع میزان طلاق افزایش یافته است .

 

۲- عوامل موثر در افزایش اعتیاد جوانان زیر  ۲۰  سال

بیان مسئله :  امروز یکی از جنجالهای اجتماعی و فردی در جامعه اعتیاد قشر جوان است که عوامل زیادی در پیدایش آنها نقش دارد . پیدا کردن عوامل موثر و راههای پیشگیری از آن موجب بهبود این وضع می شود .

 

سوالهای پژوهشی

۱- آیا کشمکشهای خانواده ها روی اعتیاد جوانانشان تاثیر دارد ؟

۲- آیا فقر فرهنگی جامعه باعث اعتیاد جوانان شده است ؟

۳- آیا فرزندان طلاق بیشتر از بقیه قشرها به این امر گرفتار می شوند ؟

۴- آیا بی قید و بندی های خانواده ها باعث این امر شده است ؟

۵- آیا دوستی با افراد ناباب در این زمینه موثر است ؟

 

اهداف

۱- کاهش اعتیاد

۲- پیدا کردن عوامل موثر در اعتیاد

۳- کمک به خانواده ها در جهت پیشگیری و جلوگیری از این معضل بزرگ

۴- آشنایی با نیاز ها و تمایلات و خواسته های جوانان در جامعه

۵- بررسی و آشنایی با علل خانوادگی

 

ضرورتها :

۱- کاهش بیکاری جوانان در جامعه

۲- کاهش طلاق

۳- حذف دوستان ناباب

۴- توجه به نیازهای جوانان

 

پیشینه تجربی و نظری

بشر از آغاز تاریخ از مواد مخدر برای تسکین دردها و آلام خود که به تجربه با آن آشنا شده بودند استفاده می نموده است . چینیها اولین مردمی نبودند که با تریاک آشنایی داشتند گرچه حکما و دانشمندان چینی از دیر باز با خواص درمانی تریاک آشنا بودند ولی احتمالا در قرن  ۹  و یا ۱۰  بود که تریاک توسط اعراب به کشور چین معرفی شد . سومریان از کهن ترین اقوامی بودند که از تریاک استفاده می کردند . مجارستان اولین کشور اروپایی است که با خشخاش آشنا شد . ساکنان سرزمین هند نیز در شمار نخستین آشنایان به گیاه مواد مخدر   « کوکنا » می باشند . یونانیان زمان سقراط به آثار طبی تریاک پی برده بودند . در ایران نیز دانشمندانی چون زکریای رازی و ابن سینا اولین کسانی بودند که به خواص داروی تریاک آشنا بودند . انگلیسیها تریاک را از ایران خوب می خریدند و کشاورزان ایرانی دست از زراعت گندم کشیدند و به کشت خشخاش روی آوردند .  در سال  ۱۳۳۴  قانون منع کشت خشخاش در مجلس تصویب شد و وارت بهداری را مسئول معتادین قرار دادند .  در سال  ۱۳۴۸  دولت قانون منع کشت خشخاش را لغو کرد و به جای آن قانون کشت محدود خشخاش را قرار داد .  در خرداد  ۱۳۵۹  قانون سهمیه تریاک معتادان مجاز لغو و دوره به مدت  ۶  ماه به عنوان ترک اعتیاد مقرر شد و از آن پس  ( اتمام مهلت ) اعتیاد جرم و معتاد مجرم شناخته شد .

 

۳- عوامل موثر بر قاچاق کالا و خدمات در ایران

 بیان مسئله : شناخت پدیده قاچاق در حوزه کاهش درآمد دولت ( درآمدهای مالیاتی ) رشد نرخ بیکاری و کاهش حیطه اقتدار مدیریت و ... و حائز اهمیت می باشد . لذا برای جلوگیری از این امر ( قاچاق کالا ) باید دستور العملهای در زمینه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اخلاقی صورت گیرد .

سوالهای پژوهشی :

۱- آیا پایین بودن هزینه ریسک قاچاق کالا موجب افزایش قاچاق آن شده است ؟

۲- آیا پیچیدگی و گران بودن کالاها ی وارداتی رسمی موجب افزایش قاچاق شده است ؟

۳- آیا چرخه بیکاری و فقر در نواحی مرزی موجب این امر شده است؟

۴- آیا تفاوت قیمت در ایران نسبت به کشورهای اطراف موجب قاچاق آن شده است ؟

۵- از بین رفتن کشاورزی بدلیل خشکسالیهای اخیر یکی از عوامل قاچاق کالا می باشد ؟

 

اهداف

۱- کاهش قاچاق

۲- کم کردن و یا حذف بیکاری در مناطق مرزی ایران

۳- از بین بردن مشکلات ساختاری بخش تولید

 

ضرورتها

۱- فرهنگ سازی در جامعه در زمینه واردات کالا و گمرک

۲- اعلام موجود انبارها توسط انبارداران و عمده فروشان در پایان هر ماه

 

۴- عوامل موثر در افزایش بهره وری کارخانه سایپا توسط مدیریت آن

بیان مسئله : همانطور که به چشم می خورد کارخانه سایپا موجب افزایش بهره وری در صنعت خودرو شده است . لذا پیدا کردن عوامل موثر در بوجود آمدن بهره وری در این کارخانه باعث پیشبرد آن کارخانه توسط مدیریت آن می باشد .

 

۵- علل افزایش قیمت کالاها ی وارداتی در ایران

بیان مسئله : یکی از مشکلات بوجود آمده در جامعه امروزی افزایش قیمت کالاهای وارداتی است ( ایران با اینکه خود تولید کننده بسیاری از لوازم و تجهیزات است ولی باز هم از کالاهای وارداتی استفاده می کند ) با پیدا کردن عوامل موثر بر افزایش قیمت و نیز حل کردن مسائل بوجود آمده موجب کاهش قیمتهای وارداتی می شویم .

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 19:33  توسط توحیدلو  | 

فاطمه تیموری

۱.عوامل موثر در افزایش طلاق در خانواده های ایرانی

بیان مسئله:تحقیقات حاکی از ان است عوامل متفاوت اجتماعی و فردی در بروز پدیده طلاق مداخله دارد و نیز شناسایی مهمترین عوامل تاثیر گذار طلاق می تواند در شناخت زیر ساختهای طلاق بسیار گره گشا باشد .

سوالهای پژوهشی :

۱- آیا عوامل جنسی تاثیر بسزایی در امر ازدواج دارد   ؟

۲- آیا عوامل اقتصادی اجتماعی یکی از عوامل بوجود آمدن طلاق است ؟

۳- آیا عوامل شخصیتی ارتباطی در پدید ه طلاق موثر است ؟

۴- آیا خیانتهای زوجین به هم در بوبجود آمدن طلاق نقش دارد ؟

۵- آیا دخالتهای بیجا و بی مورد خانواده ها و اطرافیان باعث از هم پاشیدگی زندگی جوانان شده است ؟

 

اهداف :

۱- تحکیم بنیان خانواده

۲- کاهش طلاق

۳- بررسی عوامل موثر در طلاق

۴- فرهنگ سازی در امر ازدواج

 

ضرورتها

۱- حذف باورهای نادرست خانواده ها

۲- بالا رفتن اعتماد و اطمینان زوجها نسبت به یکدیگر

۳- افزایش ادراک طرفین نسبت به یکدیگر و عوامل درونی و بیرونی

 

پیشینه تجربی و نظری

طلاق در بسیاری از سرزمین های باستانی از جمله میان دوران و یونان و ایران و مصر و چین وجود داشت . کنستانتین محدودیتهای زیادی برای طلاق ایجاد کرد و در قرن دهه میلادی کلیسای مسیحی آن را ممنوع دانست . هنری هشتم برای نخستین بار از مجلس کلیسای انگلیس خواست که ازدواج او را فسخ نماید . به مرود زمان کشورهای اروپایی و مسیحی حق طلاق را برای زن و شوهر به رسمیت شناختند با این حال در سال  ۱۹۸۶  در ایرلند پارلمان طلاق را غیر قانونی اعلام کرد . در انگلستان در سال  ۱۹۶۹   لایحه قانونی اصلاح طلاق به تصویب رسید که گرفتن طلاق را برای زن و شوهر آسان تر کرد . بین سالهای  ۱۹۶۰  و  ۱۹۷۰  میزان طلاق در بریتانیا به طور ثابت هر سال  ۹ ٪  افزایش یافت و در طی آن دهه دو برابر شد امروز در بسیاری از جوامع میزان طلاق افزایش یافته است .

 

۲- عوامل موثر در افزایش اعتیاد جوانان زیر  ۲۰  سال

بیان مسئله :  امروز یکی از جنجالهای اجتماعی و فردی در جامعه اعتیاد قشر جوان است که عوامل زیادی در پیدایش آنها نقش دارد . پیدا کردن عوامل موثر و راههای پیشگیری از آن موجب بهبود این وضع می شود .

 

سوالهای پژوهشی

۱- آیا کشمکشهای خانواده ها روی اعتیاد جوانانشان تاثیر دارد ؟

۲- آیا فقر فرهنگی جامعه باعث اعتیاد جوانان شده است ؟

۳- آیا فرزندان طلاق بیشتر از بقیه قشرها به این امر گرفتار می شوند ؟

۴- آیا بی قید و بندی های خانواده ها باعث این امر شده است ؟

۵- آیا دوستی با افراد ناباب در این زمینه موثر است ؟

 

اهداف

۱- کاهش اعتیاد

۲- پیدا کردن عوامل موثر در اعتیاد

۳- کمک به خانواده ها در جهت پیشگیری و جلوگیری از این معضل بزرگ

۴- آشنایی با نیاز ها و تمایلات و خواسته های جوانان در جامعه

۵- بررسی و آشنایی با علل خانوادگی

 

ضرورتها :

۱- کاهش بیکاری جوانان در جامعه

۲- کاهش طلاق

۳- حذف دوستان ناباب

۴- توجه به نیازهای جوانان

 

پیشینه تجربی و نظری

بشر از آغاز تاریخ از مواد مخدر برای تسکین دردها و آلام خود که به تجربه با آن آشنا شده بودند استفاده می نموده است . چینیها اولین مردمی نبودند که با تریاک آشنایی داشتند گرچه حکما و دانشمندان چینی از دیر باز با خواص درمانی تریاک آشنا بودند ولی احتمالا در قرن  ۹  و یا ۱۰  بود که تریاک توسط اعراب به کشور چین معرفی شد . سومریان از کهن ترین اقوامی بودند که از تریاک استفاده می کردند . مجارستان اولین کشور اروپایی است که با خشخاش آشنا شد . ساکنان سرزمین هند نیز در شمار نخستین آشنایان به گیاه مواد مخدر   « کوکنا » می باشند . یونانیان زمان سقراط به آثار طبی تریاک پی برده بودند . در ایران نیز دانشمندانی چون زکریای رازی و ابن سینا اولین کسانی بودند که به خواص داروی تریاک آشنا بودند . انگلیسیها تریاک را از ایران خوب می خریدند و کشاورزان ایرانی دست از زراعت گندم کشیدند و به کشت خشخاش روی آوردند .  در سال  ۱۳۳۴  قانون منع کشت خشخاش در مجلس تصویب شد و وارت بهداری را مسئول معتادین قرار دادند .  در سال  ۱۳۴۸  دولت قانون منع کشت خشخاش را لغو کرد و به جای آن قانون کشت محدود خشخاش را قرار داد .  در خرداد  ۱۳۵۹  قانون سهمیه تریاک معتادان مجاز لغو و دوره به مدت  ۶  ماه به عنوان ترک اعتیاد مقرر شد و از آن پس  ( اتمام مهلت ) اعتیاد جرم و معتاد مجرم شناخته شد .

 

۳- عوامل موثر بر قاچاق کالا و خدمات در ایران

 بیان مسئله : شناخت پدیده قاچاق در حوزه کاهش درآمد دولت ( درآمدهای مالیاتی ) رشد نرخ بیکاری و کاهش حیطه اقتدار مدیریت و ... و حائز اهمیت می باشد . لذا برای جلوگیری از این امر ( قاچاق کالا ) باید دستور العملهای در زمینه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اخلاقی صورت گیرد .

سوالهای پژوهشی :

۱- آیا پایین بودن هزینه ریسک قاچاق کالا موجب افزایش قاچاق آن شده است ؟

۲- آیا پیچیدگی و گران بودن کالاها ی وارداتی رسمی موجب افزایش قاچاق شده است ؟

۳- آیا چرخه بیکاری و فقر در نواحی مرزی موجب این امر شده است؟

۴- آیا تفاوت قیمت در ایران نسبت به کشورهای اطراف موجب قاچاق آن شده است ؟

۵- از بین رفتن کشاورزی بدلیل خشکسالیهای اخیر یکی از عوامل قاچاق کالا می باشد ؟

 

اهداف

۱- کاهش قاچاق

۲- کم کردن و یا حذف بیکاری در مناطق مرزی ایران

۳- از بین بردن مشکلات ساختاری بخش تولید

 

ضرورتها

۱- فرهنگ سازی در جامعه در زمینه واردات کالا و گمرک

۲- اعلام موجود انبارها توسط انبارداران و عمده فروشان در پایان هر ماه

 

۴- عوامل موثر در افزایش بهره وری کارخانه سایپا توسط مدیریت آن

بیان مسئله : همانطور که به چشم می خورد کارخانه سایپا موجب افزایش بهره وری در صنعت خودرو شده است . لذا پیدا کردن عوامل موثر در بوجود آمدن بهره وری در این کارخانه باعث پیشبرد آن کارخانه توسط مدیریت آن می باشد .

 

۵- علل افزایش قیمت کالاها ی وارداتی در ایران

بیان مسئله : یکی از مشکلات بوجود آمده در جامعه امروزی افزایش قیمت کالاهای وارداتی است ( ایران با اینکه خود تولید کننده بسیاری از لوازم و تجهیزات است ولی باز هم از کالاهای وارداتی استفاده می کند ) با پیدا کردن عوامل موثر بر افزایش قیمت و نیز حل کردن مسائل بوجود آمده موجب کاهش قیمتهای وارداتی می شویم .

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 19:33  توسط توحیدلو  | 

فاطمه تیموری

۱.عوامل موثر در افزایش طلاق در خانواده های ایرانی

بیان مسئله:تحقیقات حاکی از ان است عوامل متفاوت اجتماعی و فردی در بروز پدیده طلاق مداخله دارد و نیز شناسایی مهمترین عوامل تاثیر گذار طلاق می تواند در شناخت زیر ساختهای طلاق بسیار گره گشا باشد .

سوالهای پژوهشی :

۱- آیا عوامل جنسی تاثیر بسزایی در امر ازدواج دارد   ؟

۲- آیا عوامل اقتصادی اجتماعی یکی از عوامل بوجود آمدن طلاق است ؟

۳- آیا عوامل شخصیتی ارتباطی در پدید ه طلاق موثر است ؟

۴- آیا خیانتهای زوجین به هم در بوبجود آمدن طلاق نقش دارد ؟

۵- آیا دخالتهای بیجا و بی مورد خانواده ها و اطرافیان باعث از هم پاشیدگی زندگی جوانان شده است ؟

 

اهداف :

۱- تحکیم بنیان خانواده

۲- کاهش طلاق

۳- بررسی عوامل موثر در طلاق

۴- فرهنگ سازی در امر ازدواج

 

ضرورتها

۱- حذف باورهای نادرست خانواده ها

۲- بالا رفتن اعتماد و اطمینان زوجها نسبت به یکدیگر

۳- افزایش ادراک طرفین نسبت به یکدیگر و عوامل درونی و بیرونی

 

پیشینه تجربی و نظری

طلاق در بسیاری از سرزمین های باستانی از جمله میان دوران و یونان و ایران و مصر و چین وجود داشت . کنستانتین محدودیتهای زیادی برای طلاق ایجاد کرد و در قرن دهه میلادی کلیسای مسیحی آن را ممنوع دانست . هنری هشتم برای نخستین بار از مجلس کلیسای انگلیس خواست که ازدواج او را فسخ نماید . به مرود زمان کشورهای اروپایی و مسیحی حق طلاق را برای زن و شوهر به رسمیت شناختند با این حال در سال  ۱۹۸۶  در ایرلند پارلمان طلاق را غیر قانونی اعلام کرد . در انگلستان در سال  ۱۹۶۹   لایحه قانونی اصلاح طلاق به تصویب رسید که گرفتن طلاق را برای زن و شوهر آسان تر کرد . بین سالهای  ۱۹۶۰  و  ۱۹۷۰  میزان طلاق در بریتانیا به طور ثابت هر سال  ۹ ٪  افزایش یافت و در طی آن دهه دو برابر شد امروز در بسیاری از جوامع میزان طلاق افزایش یافته است .

 

۲- عوامل موثر در افزایش اعتیاد جوانان زیر  ۲۰  سال

بیان مسئله :  امروز یکی از جنجالهای اجتماعی و فردی در جامعه اعتیاد قشر جوان است که عوامل زیادی در پیدایش آنها نقش دارد . پیدا کردن عوامل موثر و راههای پیشگیری از آن موجب بهبود این وضع می شود .

 

سوالهای پژوهشی

۱- آیا کشمکشهای خانواده ها روی اعتیاد جوانانشان تاثیر دارد ؟

۲- آیا فقر فرهنگی جامعه باعث اعتیاد جوانان شده است ؟

۳- آیا فرزندان طلاق بیشتر از بقیه قشرها به این امر گرفتار می شوند ؟

۴- آیا بی قید و بندی های خانواده ها باعث این امر شده است ؟

۵- آیا دوستی با افراد ناباب در این زمینه موثر است ؟

 

اهداف

۱- کاهش اعتیاد

۲- پیدا کردن عوامل موثر در اعتیاد

۳- کمک به خانواده ها در جهت پیشگیری و جلوگیری از این معضل بزرگ

۴- آشنایی با نیاز ها و تمایلات و خواسته های جوانان در جامعه

۵- بررسی و آشنایی با علل خانوادگی

 

ضرورتها :

۱- کاهش بیکاری جوانان در جامعه

۲- کاهش طلاق

۳- حذف دوستان ناباب

۴- توجه به نیازهای جوانان

 

پیشینه تجربی و نظری

بشر از آغاز تاریخ از مواد مخدر برای تسکین دردها و آلام خود که به تجربه با آن آشنا شده بودند استفاده می نموده است . چینیها اولین مردمی نبودند که با تریاک آشنایی داشتند گرچه حکما و دانشمندان چینی از دیر باز با خواص درمانی تریاک آشنا بودند ولی احتمالا در قرن  ۹  و یا ۱۰  بود که تریاک توسط اعراب به کشور چین معرفی شد . سومریان از کهن ترین اقوامی بودند که از تریاک استفاده می کردند . مجارستان اولین کشور اروپایی است که با خشخاش آشنا شد . ساکنان سرزمین هند نیز در شمار نخستین آشنایان به گیاه مواد مخدر   « کوکنا » می باشند . یونانیان زمان سقراط به آثار طبی تریاک پی برده بودند . در ایران نیز دانشمندانی چون زکریای رازی و ابن سینا اولین کسانی بودند که به خواص داروی تریاک آشنا بودند . انگلیسیها تریاک را از ایران خوب می خریدند و کشاورزان ایرانی دست از زراعت گندم کشیدند و به کشت خشخاش روی آوردند .  در سال  ۱۳۳۴  قانون منع کشت خشخاش در مجلس تصویب شد و وارت بهداری را مسئول معتادین قرار دادند .  در سال  ۱۳۴۸  دولت قانون منع کشت خشخاش را لغو کرد و به جای آن قانون کشت محدود خشخاش را قرار داد .  در خرداد  ۱۳۵۹  قانون سهمیه تریاک معتادان مجاز لغو و دوره به مدت  ۶  ماه به عنوان ترک اعتیاد مقرر شد و از آن پس  ( اتمام مهلت ) اعتیاد جرم و معتاد مجرم شناخته شد .

 

۳- عوامل موثر بر قاچاق کالا و خدمات در ایران

 بیان مسئله : شناخت پدیده قاچاق در حوزه کاهش درآمد دولت ( درآمدهای مالیاتی ) رشد نرخ بیکاری و کاهش حیطه اقتدار مدیریت و ... و حائز اهمیت می باشد . لذا برای جلوگیری از این امر ( قاچاق کالا ) باید دستور العملهای در زمینه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اخلاقی صورت گیرد .

سوالهای پژوهشی :

۱- آیا پایین بودن هزینه ریسک قاچاق کالا موجب افزایش قاچاق آن شده است ؟

۲- آیا پیچیدگی و گران بودن کالاها ی وارداتی رسمی موجب افزایش قاچاق شده است ؟

۳- آیا چرخه بیکاری و فقر در نواحی مرزی موجب این امر شده است؟

۴- آیا تفاوت قیمت در ایران نسبت به کشورهای اطراف موجب قاچاق آن شده است ؟

۵- از بین رفتن کشاورزی بدلیل خشکسالیهای اخیر یکی از عوامل قاچاق کالا می باشد ؟

 

اهداف

۱- کاهش قاچاق

۲- کم کردن و یا حذف بیکاری در مناطق مرزی ایران

۳- از بین بردن مشکلات ساختاری بخش تولید

 

ضرورتها

۱- فرهنگ سازی در جامعه در زمینه واردات کالا و گمرک

۲- اعلام موجود انبارها توسط انبارداران و عمده فروشان در پایان هر ماه

 

۴- عوامل موثر در افزایش بهره وری کارخانه سایپا توسط مدیریت آن

بیان مسئله : همانطور که به چشم می خورد کارخانه سایپا موجب افزایش بهره وری در صنعت خودرو شده است . لذا پیدا کردن عوامل موثر در بوجود آمدن بهره وری در این کارخانه باعث پیشبرد آن کارخانه توسط مدیریت آن می باشد .

 

۵- علل افزایش قیمت کالاها ی وارداتی در ایران

بیان مسئله : یکی از مشکلات بوجود آمده در جامعه امروزی افزایش قیمت کالاهای وارداتی است ( ایران با اینکه خود تولید کننده بسیاری از لوازم و تجهیزات است ولی باز هم از کالاهای وارداتی استفاده می کند ) با پیدا کردن عوامل موثر بر افزایش قیمت و نیز حل کردن مسائل بوجود آمده موجب کاهش قیمتهای وارداتی می شویم .

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 19:32  توسط توحیدلو  | 

موضوع:بررسی میزان رضایت مصرف کنندگان از سیم کارتهای ایرانسل.

سوال های پژوهش

1.      انتخاب خط ایرانسل از طرف شما به چه دلیلی بوده است؟

2.      نوآوری در این سیستم وجود دارد ؟به چه اندازه؟

3.      خدمات اینترنتی ایرانسل وکیفیت آن چگونه است؟

4.      مشتریان به عنوان یک مشترک ایرانسل انتظار دارند چگونه خدماتی از طرف این شرکت ارائه شود؟

5.      خدمات رسانی ایرانسل از نظر آنتن دهی چگونه است؟

6.      نحوه ارسال پیامک توسط این سیستم را چگونه ارزیابی می کنید؟

7.      در شرایط خاص مانند عید نوروز و شرایط بحران نحوه خدمات رسانی چگونه است؟

8.      نحوه تعیین جوایز و تبلیغات را در گسترش ایرانسل چگونه ارزیابی می کنید؟

9.      بررسی آهنگهای پیشواز ؟

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 18:11  توسط مدیریت  | 

1-بررسی میزان رضایت مصرف کنندگان از سیم کارتهای ایرانسل هدف:افزایش کیفیت خدمات ایرانسل. مسئله:تبلیغات بالای ایرانسل بیشتر اغراق آمیز وکمتر بر اساس حقیقت است وبا کیفیت همخوانی ندارد. ضرورت:باید به مشتریان اهمیت داد وبه آنها احترام گذاشت ویکی از همین راهها تبلیغات با پایه واساس حقیقت است چون همین طور که می دانیم تبلیغات شعار بازار یابی شرکت ها نیز هست پس نباید اغذاق آمیز باشد سوال:چه رفتاری مصرف کنندگان نسبت به سیم کارتهای ایرانسل دارند؟ پیشینه نظری:تا به حال به صورت مستقیم کسی این تحقیق را انجام نداده است ولی به طورکلی روشهای مختلف سنجش رضایتمندی مشتری را می توان در مدل های مختلفی طبقه بندی کرد که این مدلها ارتباط رضایت مشتری ومحرکهای آنرا ترسیم می کنند که سه مدل بسیار مهم ومعروف وجود دارد که به طور مختصر فقط مدل هایشان را نشان خواهیم داد. پیشینه تجربی: فلسفه مديريت نوين رضايت مشتري را به عنوان يكي از شاخص‌هاي اساسي عملكرد و تعالي سازماني در نظر مي‌گيرد. علاوه‌بر اين رضايت مشتري مي‌تواند با ايجاد انگيزه در كليه كاركنان سازمان، بهره‌وري را افزايش دهد. در این مسیر اولین قدم شناسایی مفاهیم مرتبط با مشتریان ،روش های تعیین نیازها و خواسته ها ، روش های اندازه گیری رضایت آنان و راهکارهای بهبود آن است و نیز بیان آنچه در این راه درجهان همواره شده و با درس گرفتن از آن در تعالی سازمانها می توان بکار گرفت.رضایت مشتری به این معنی است که آنان از نحوه بر خورد و ارائه خدمات سازمان راضی باشند وسازمان در جذب وحفظ ایشان موفق عمل نموده است این مشتریان راضی به هر اندازه که زمان ومبلغ بیشتری را برای سازمان صرف نمایند انتظار کیفیت بالا دردریافت خدمات را خواهند داشت.مشتری رمز موفقیت هر سازمان وهرگونه فعالیت تجاری اقتصادی می باشد.اعتبار یک سازمان موفق بر پایه روابط بلند مدت آن سازمان با مشتریان بنا گردیده است که کلیدی ترین کسب رضایت ارائه خدمات مناسب است. این تحقیق نشان می دهد که آیاایرانسل مانند بقیه شرکت ها به مشتری اهمیت واحترام گذاشته و بهترین خدمات را ارائه می دهد یا خیر؟ 2-موضوع: بررسی میزان رضایت مشتریان از بانکداری الکترونیکی بانک پاسار گاد. هدف:بالا بردن سطح درک مردم و هم چنین افزایش استفاده صحیح از بانکداری الکترونیکی. مسئله:استفاده نا درست وبسیار کم و درک پایین از این نوع خدمات. ضرورت:ضرورت ارائه این خدمات به عنوان یک نوع خاص از نیازهای مشتریان از دیدگاه آنان وهم چنین نحوه خدمات رسانی وتاثیر آنان بر مشتریان. سوال:1- بررسی عوامل موثر بر ضایت مشتریان بانک پاسارگاد وتعیین سهم خدمات ارائه شده بانکداری الکترونیکی در این میان. 2-میزان آشنایی مردم با خدمات بانکداری الکترونیکی ارائه شده بانک پاسارگاد چه قدر است؟ پیشینه نظری: برای این موضوع بارها تحقیقات مختلفی در جامعه ما و درجوامع دیگر انجام شده است. درکشور ایران بانکهایی مانند: ملی، صادرت ،تجارت و.... از این فن آوری استفاده که این فراوانی تحقیقات به خاطر دستیابی به نتیجه مطلوب تر وارایه خدمات بهتر میباشد. پیشینه تجربی:توسعه روز افزون فن آوریهای اطلاعاتی وارتباطی دستاوردهای فراوانی را برای جامعه بشری به ارمغان آورده و تاثیر شگرفی بر زندگی مردم ونیز رفتار ومناسبات اجتماعی آنان گذارده است. یکی ازمهم ترین این دستاوردها سهولت در دسترسی افراد به حجم وسیعی از اطلاعات گوناگون می باشد که نیاز به افزایش آگاهی افراد جامعه دارد که از این نیازهای جامعه نیز افزایش می یابد. بررسی عوامل موثر بر ایجاد اعتماد متقابل بین مشتریان وسیستم بانکی اهمیت بسزایی دارد.در نظام بانکی مشتریان محور اصلی بوده ودرواقع همه کارهابرای طلب رضایت توجه وجذب آنهاست. لذا درفضای رقابتی بین بانکی بانکهایی موفق ترند که بتوانند وفاداری بیشتر مشتریان را بدست آورند.بانکی که در فرآیند های روزانه خود از تکنولوژی روز دنیا استفاده نماید می تواند به راحتی از نیاز مشتریان خود آگاهی یابد و علاوه بر برآورده سازی نیاز امروز مشتریان خود قادر به پیش بینی نیازهای آتی آنان نیز باشد.
+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 18:10  توسط مدیریت  | 

به نام خدا

نسیم معظمی                                                                                                     تمرین شماره 1

 

1- موضوع: بررسی میزان  رضایت  مشتریان از بانکداری الکترونیکی بانک ملی.

هدف:بالا بردن  سطح درک مردم و هم چنین افزایش استفاده صحیح از بانکداری الکترونیکی.

مسئله:استفاده نادرست وبسیار کم و درک پایین از این نوع خدمات.

2- رضایت شهروندان تهران ازخدمات حمل ونقل عمومی چگونه است؟

هدف :آرامش وراحتی شهروندان تهرانی از این نوع خدمات شهردای.

مسئله : شلوغی و کم بودن  این نوع خدمات.

3-بررسی سطح رضایت مشتریان  از خدمات پس از فروش شرکت پارس الکترونیک.

هدف :بازار یابی هدفمند.

مسئله:عدم به کارگیری افراد متخصص وتوانمند وشیوه نادرست ارائه خدمات.

4- عوامل موثر  درافزایش رضایت دانشجویان کارشناسی پیوسته از دانشگاه ارشاد.

هدف:بالا بردن رضایت دانشجویان.

مسئله :پایین بودن انگیزه

5-بررسی میزان رضایت مصرف کنندگان از سیم کارتهای ایرانسل.

هدف:افزایش کیفیت خدمات ایرانسل.

مسئله:تبلیغات بالای ایرانسل  بیشتر اغراق آمیز وکمتر بر اساس حقیقت است  وبا کیفیت همخوانی ندارد.

 

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 18:7  توسط مدیریت  | 

بررسی افزابش گردش شغلی در سازمان ها

اخیرا کارکنان در سازمان از نداشتن ثبات شغلی و جابه جایی های متناوب به محض رسیدن به حداکثر کارایی در مشاغل مربوطه رنج برده و این موضوع از دیدگاه منابع انسانی یک معظل شده است.بررسی آثار منفی روانی و اجتمایی ناشی از این عدم ثبات شغلی و گردش شغلی فراوان بر روی میزان کارایی کارکنان در سازمان جهت رسیدن به اهداف مطلوب سازمانی ضرورت دارد.

هدف ها:افزایش انگیزه و کارایی کارکنان و در نتیجه تحقق هر چه بهتر رسالت و اهداف سازمانی و کارایی  در جهت ترسیم تصویر مطلوب برای سازمان از جمله اهداف این پژوهش است.

ضرورت ها:کاهش انگیزه کارکنان به علت عدم ثبات شغلی فعلی و جابجایی های مکرر یکی از نگرانی های مهم سازمان می باشد که باعث ایجاد اثرات روحی و روانی منفی بر روی کارکنان می شود که این امر خود منشا کاهش بهره وری سازمان است. این مهم از ضرورت های این بررسی است.

پیشینه های نظری و تجربی موضوع

در یك سازمان ممكن است مسائل متفاوتی وجود داشته باشد كه تا حدود زیادی بستگی به دید و نگرش مدیریت دارند، به عنوان نمونه مواردی از قبیل تمركز یا عدم تمركز در تصمیم گیری ها، سیستم گزارش دهی، نوع شیوه مدیریت (مشاركتی یا غیر مشاركتی) و بسیاری از موارد دیگر كه می توان نام برد. اما عامل مهمی مانند ثبات یا گردش كاری، علاوه بر دید و نگرش مدیر به مقدار قابل ملاحظه ای تحت تاثیر اهداف سازمانی و عوامل تاثیرگذار محیط داخلی و خارجی قرار دارد. در اینجا ذكر این نكته ضروری است كه مدیر قادر به كنترل عوامل داخلی خواهد بود لاكن در مورد محیط بیرونی وضعیت متفاوت خواهد بود و متغیرهای آن از قابلیت كنترل كمتری برخوردارند و مدیر چاره ای جز منطبق كردن اهداف و عملكردهای سازمان را با شرایط محیطی ندارد.

تمركز بر شغل به صورت مستمر و مداوم توسط فرد از نشانه های ثبات شغلی است كه این تمركز ضمن روتین و تكراری شدن كارها به تخصصی شدن مشاغل نیز منجر خواهد شد. ادام اسمیت در سال ۱۷۷۶ در كتاب ثروت ملل با ارائه نظریه مزیت مطلق پدیده فوق را مورد بررسی قرار داد.

تمركز بر شغل به صورت مستمر و مداوم توسط فرد از نشانه های ثبات شغلی است كه این تمركز ضمن روتین و تكراری شدن كارها به تخصصی شدن مشاغل نیز منجر خواهد شد. ادام اسمیت در سال ۱۷۷۶ در كتاب ثروت ملل با ارائه نظریه مزیت مطلق پدیده فوق را مورد بررسی قرار داد.

 

یكی از عوامل بسیار مهم كه امروزه مدیران را ناگزیر به استفاده از چرخش شغلی می كند منسوخ شدن مهارت ها می باشد. تغییر در تكنولوژی موجب منسوخ شدن بسیاری از مهارت ها شده است. كارگر یك واحد تولیدی یا دفتری در دهه ۱۹۵۰ می توانست كار خود را یاد بگیرد و مطمئن باشد كه یاد گرفتن مهارت مربوطه تضمینی برای تمام عمر او خواهد بود و ترس از اخراج نداشت اما امروزه شرایط كاملا متحول شده، با عرضه تكنولوژی های نوین به بازار، تمام كارها از جمله بازسازی، كنترل كیفیت، ارزیابی مشاغل و غیره توسط رایانه انجام می پذیرد و بسیار قابل انعطاف می باشد و در تقاضای كارها و مهارت ها تغییرات عمده ای ایجاد شده است. كارهای تكراری امروزه تماما به صورت اتوماتیك و خودكار انجام می شود، نرم افزارهای كامپیوتری تمام كارهای یك منشی را از قبیل یادداشت های روزانه و تهیه گزارش را انجام می دهند و افرادی را كه توانایی كار كردن با برنامه های رایانه ای جدید را نداشته باشند به سرعت جایگزین خواهند شد.

 

از دیگر پیامدهای منفی ثبات شغلی می توان به فرسودگی شغلی، كسالت كاركنان، خستگی زیاد، بی هویتی فرد، جدایی اهداف فردی و سازمانی و مقاومت در مقابل هر گونه تغییر شغلی اشاره كرد

 

تمام مسائل و مشكلات فوق منجر شد كه مدیران سازمان ها جهت جلوگیری از كسالت كاركنان در محیط كار و برای منطبق شدن با تغییرات محیطی و تكنولوژیكی و پاسخگویی بهتر به نیازهای ذی نفعان و بالا بردن انگیزه كاری كاركنان، به ابزار های غنی سازی و توسعه مشاغل متوسل شوند كه از مهم ترین آنها می توان به گردش شغلی اشاره كرد. در مطبوعات مدیریت گردش شغلی به صورت زیر تعریف شده است:

اگر كارهای تكراری موجب كسالت كاركنان شود و نوع كار كارمند به گونه ای باشد كه هماوردی در میان نباشد، می توان كارمند را به شغل دیگری در همان سطح از سازمان كه به همان مهارت ها نیاز دارد، منتقل كرد. اما در این جابه جایی باید مطابقت توانایی فرد با شغل مربوطه را جهت افزایش كارایی و اثربخشی در نظر گرفت و مدیر باید از هرگونه برخورد مغرضانه دوری گزیند. برای تبیین این پدیده راهبردی در سازمان مثال هایی ذیلا ارائه می گردد.

شركتی به نام سیستم داده های ترانس كام در پیتسبورك، برای جلوگیری از كسالت روحیه افراد، پیوسته شغل كاركنان را تغییر می دهد به طوری كه در ظرف دو سال گذشته، تقریبا ۲۰درصد كاركنان شغل خود را تغییر داده اند. مدیریت شركت بر این باور است كه گردش شغلی میزان جابه جایی كاركنان را از ۷۵درصد به ۲۵درصد كاهش داده است.

شركتی دیگر در برزیل نیز جهت تشویق كاركنان برنامه گردش كار را اجرا نموده است و بسیار موفق بوده است و بسیاری از شركت های دیگر نیز در عصر حاضر گردش كار را در برنامه های خود قرار داده اند.

منابع پیشینه

خلاصه فصل ۱۴تا۱۷ کتاب رفتار سازمانی رابینز

روزنامه دنیای اقتصاد،مقاله ی مسعود کرامتی


سوال های پژوهش

۱/آیا رابطه ای بین انگیزش و نوع شغل فرد در سازمان وجود دارد؟

۲/چه رابطه ای بین دید و نگرش مدیریت و انگیزش کارکنان وجود دارد؟

۳/چه رابطه ای بین شیوه ی مدیریت (مشارکتی یا غیر مشارکتی)و انگیزش کارکنان وجود دارد؟

۴/آیا ثبات و گردش شغلی تاثیری بر تحقق اهداف سازمان دارد؟

۵/از جمله نشانه های وجود ثبات شغلی در سازمان چیست؟

۶/دلایل استفاده از چرخش شغلی در سازمان کدام است؟

۷/آیا رابطه ای بین تکنولوژی و استفاده از گردش شغلی در سازمان وجود دارد؟

۸/چه رابطه ای بین تمرکز افراد در سازمان و ثبات شغلی وجود دارد؟

۹/مهم ترین پیامد های منفی چرخش شغلی در سازمان از نگاه کارکنان کدام اند؟

۱۰/آیا رابطه ای بین نوع مشاغل (تکراری یا غیر تکراری)و لزوم ثبات شغلی در سازمان وجود دارد؟

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:43  توسط توحیدلو  | 

 


موضوع:

 بررسي رابطه تيپ شخصيتي (برون گرا ـ درون گرا )با رضايت شغلي و تعهد سازماني کارکنان

اهداف:

1ـ شناخت رابطه ي تيپ شخصيتي برونگرا با ميزان رضايت شغلي
2 ـ شناخت رابطه ي تيپ شخصيتي درونگرا با رضايت شغلي
3 ـ شناخت رابطه ي تيپ شخصيتي برونگرا با تعهد سازماني
4 ـ شناخت رابطه ي تيپ شخصيتي درونگرا با ميزان تعهد سازماني
5 ـ شناخت رابطه ي رضايت شغلي با ميزان تعهد سازماني

ضرورت ها:
مسلماً رضايت شغلي دررفتار عملي کارمندان اثر به سزايي دارد و به نحو مؤثري اثرخود را در شغل فعلي ،کارا بودن ،اثربخش بودن و آمادگي جهت ارتقاء شغلي نشان مي دهد .رضايت شغلي همچنين باعث کاهش غيبت و نيز از آن جهت که سلامتي افراد به سبب هزينه بيمه و بيمارستاني به نفع سازمان مي باشد باعث افزايش بازدهي خواهد شد .
کارمند راضي شاداب و مسرت را از سازمان به محيط خانه و جامعه منتقل مي کند .بنابراين مي توان با توجه به نحوه ي بهبود پذيرش مسئوليت هاي اجتماعي و مقدارپولي که درسايه وجود رضايت شغلي به نفع جامعه خواهد شد از اين عامل دفاع کرد .
اهميت نيروي انساني درسرنوشت و توفيق ملت ها به حدي است که اگرساير منابع هم در دسترس باشد و يا به حداقل وجود داشته باشد آن جامعه مي تواند با قدرت ايمان و اراده در اندک مدتي وسايل ترقي و رفاه خود را فراهم سازد و پيشاپيش جوامعي که واجد منابع ديگرفاقد نيروي انساني لازم براي بهره برداري از آن منابع مستلزم هستند قدم بردارد به همين صورت بايد تمهيداتي را به کار برد تا انسان را فعالانه به خدمت درآورد .

بیان مسئله:

تيپ هاي شخصيتي مدلي است که بدان وسيله مي توانيم شخص واقعي را ارزيابي کنيم .هرتيپ محصول تعامل خاصي بين چندين نيروي فرهنگي و شخصي مانند گروه همسالان ،عوامل ارثي و ژنتيکي ، والدين طبقه ي اجتماعي ، فرهنگ و محيط فيزيکي است .به عبارت ديگر هرتيپي ،ذخاير خاصي از نگرش ها و مهارتهايي درجهت غلبه برمشکلات و وظايف محيطي دارد .از آنجا که تيپ هاي مختلف داراي علايق صلاحيت ها و حالات مزاجي متفاوتي هستند مايل اند که خود را با افراد و موضوعات مخصوصي احاطه کنند و در جستجوي مسائلي هستند که با علايق ،صلاحيت ها و طرزتفکرشان نسبت به جهان متجانس باشد.
يکي از متداولترين طبقه بنديهايي که روانشناسان براي شخصيت به کار مي برند درونگرايي و برونگرايي مي باشد ،که براي اولين بار توسط کارل يونگ به کار رفت .
درونگرايان درمقايسه برونگرايان خوددارترند و از بروز احساسات خود بيشتر جلوگيري مي کنند .همين طور شواهد نشان مي دهد که درون گرايان در يادگيري بيشتر تحت تأثير تنبيه قرار مي گيرند در حالي که برونگرايان بيشتر از پاداش تأثير مي پذيرند .
برونگرايان در واکنش هاي زيستي خود نسبت به سر و صدا نيز از درونگرايان متفاوتند (درونگرايان به سر و صدا واکنش بيشتر نشان مي دهند )و هر کدام ، در صورتي که سر و صدا به قدر دلخواهشان باشد ،بهترين عملکرد را خواهند داشت .
افراد درونگرا ،به اين علت که سريعتر و بيش از حد شرطي مي شوند ،افرادي هستند همرنگ با جماعت و پايبند به قواعد و مقررات درحالي که برونگراها به استقبال خطر مي روند و به پيامدهاي آن بي اعتنا هستند چنين فردي از نظر اجتماعي آن قدرها شرطي نشده است و پايبند مقررات در حد افراد درونگرا نمي باشد .
بايد گفت :امروز رضايت شغلي درسازمان ها و ادارات از جمله موضوعات مهمي است که اغلب مديران و کارفرمايان در سراسر دنيا براي آن اهميت زيادي قائلند .اهميت موضوع آنچنان است که هر سال بيش از يکصد مقاله در ماهنامه هاي تخصصي به چاپ مي رسند ،مبني بر آنکه عامل انساني در همه حيطه ها مهم و مؤثراست مخصوصاً در گستره ي شغلي و سازمان از اهميت زيادي برخوردار است .همچنين تعهد عاطفي کارمندان نسبت به سازمان منجر به افزايش عملکرد شغلي آنها مي شود و مسلماً اين امر مورد توجه سازمانها و مديران خواهد بود .

سوال ﭙﮋوهش:

1 ـ آيا بين تيپ شخصيتي برونگرا و ميزان رضايت شغلي رابطه وجود دارد ؟
2 ـ آيا بين تيپ شخصيتي درونگرا و ميزان رضايت شغلي رابطه وجود دارد ؟
3 ـ آيا بين تيپ شخصيتي برونگرا و ميزان تعهد سازماني رابطه وجود دارد ؟
4ـ آيا بين تيپ شخصيتي درونگرا و ميزان تعهد سازماني رابطه وجود دارد ؟
5-آيا بين رضايت شغلي و تعهد سازماني کارکنان رابطه وجود دارد ؟

پیشینه ی نظری:

نظريه هاي رضايت شغلي :

نظريه هاي انگيزش را مي توان به دو گروه تقسيم کرد :
الف :نظريه هاي محتواي  
ب :نظريه هاي فرآيندي
ـ نظريه هاي محتوايي مي کوشند تا عواملي که افراد را به کار بر مي انگيزد دقيقاً مشخص سازد .در اين تئوريها ، نيازها و محرک هايي که موجب انگيزش مي شوند برشمرده شده و غالباً نحوه ي ارضاي آنها در سازمان بيان گرديده
اند.
ـ نظريه هاي فرآيندي بيشتر برجريان و فرآيند انگيزش افراد تأکيد دارند به عبارتي ديگر به چگونگي و نحوه ي انگيزش افراد از نظر ادراکي مي پردازد .

نظريه هاي محتوايي :

1 ـ نظريه ي انگيزش بهداشتي (دو عاملي )هرزبرگ
نظريه ي انگيزش بهداشتي يا دو عاملي که با انگيزش و خشنودي شغلي سر و کار دارد توسط فردريک هرزبرگ ارائه گرديد اين نظريه مشابه نظريه سلسله ي مراتب نيازهاي مازلو و اساس آن چنين است که :نيازهاي سطح پايين اغلب کارکنان به طور عام ارضا مي گردند و عدم ارضاي نيازهاي سطح پايين منجر به ناخشنودي مي شود و عکس آن صادق نيست .يعني ارضاي نيازهاي سطح پايين منجربه خشنودي نمي گردد و عدم ارضاي نيازهاي سطح بالا درشغل لزوماً منجر به ناخشنودي نمي شود و ارضاي چنين نيازها به خشنودي شغلي منجر خواهد گرديد .براين اساس دو دسته از نيازها وجود دارند :
1 ـ نيازهاي برانگيزاننده که موجب خشنودي شغلي مي گردند (نيازهاي سطح بالا )
2 ـ نيازهاي بهداشتي که موجب ناخشنودي شغلي اند (نيازهاي سطح پايين ).
نيازهاي انگيزشي (نيازهاي سطح بالا )کارکنان را به طرف کارکرد شغلي بالا برمي انگيزاند و اين نيازها در درون «خود »کار (محتوا ) قرار دارند .آنها شامل ماهيت و محتواي شغلي و سطح شخصي مسئوليت ، پيشرفت ، شناخت ، موفقيت و رشد و توسعه حرفه اي دارند .نيازهاي انگيزشي با نيازهاي خود شکوفايي مازلو و نيازهاي رشد آلدرفرمشابهت دارند .آنها توسط مشاغل پرتحرک ، چالش برانگيز و جذاب برآورده مي شوند.هنگامي که اين شرايط تأمين شود خشنودي شغلي نتيجه خواهد گرديد و چون برآورده نشوند نتيجه لزوماً ناخشنودي شغلي نيست .ناخشنودي شغلي به وسيله ي نيازهاي بهداشتي (نيازهاي سطح پايين )ايجاد مي شود . اصطلاح بهداشت با ارتقاء و بقاي سلامتي ارتباط دارد .نيازهاي بهداشتي عوامل بيروني مشاغل و وظايف اند و شامل ظواهر محيط کار ،خط مشي هاي سازماني و اداري ، سرپرستي روابط بين اشخاص ،شرايط کاري و حقوق و مزايا مي شوند .با عدم ارضاي نيازهاي بهداشتي ، ناخشنودي شغلي ايجاد خواهد گرديد و در صورت برآورده شدن ، نتيجه ي لزوماً خشنودي شغلي نيست ، بلکه عدم ناخشنودي است .
به طور خلاصه مي توان گفت نظريه ي هرزبرگ توجه خود را براهميت عوامل دروني کار به عنوان نيروي برانگيزنده ي کارکنان متمرکز نموده است .اگرنيازهاي انگيزشي کارکنان را تحريک نموده ، آنها کار خود را به بهترين نحو انجام مي دهند و سبب ايجاد يک نگرش مثبت به سوي شغل مي گردند .اين تلاش ها معروف به «غني سازي شغل »گرديده اند که منجر به افزايش مؤثر بهره وري و خشنودي شغلي به تبع کاهش تحرک کار و غيبت مي گردند.
2 ـ نظريه ي کامروايي نياز
طبق اين نظريه :
1 ـ اگر شخصي آنچه را که مي خواهد به دست آورد خشنود خواهد شد .
2 ـ هرچه شخص چيزي را بيشتر بخواهد (يا هر چه چيزي براي او مهمتر باشد )وقتي آن را به دست آورد خشنود تر خواهد شد و هنگامي که آن را به دست نياورد ناخشنودتر خواهد گرديد .
دو نوع نظريه عمده اين چهارچوب را مورد استفاده قرار داده اند .طبق نظر وروم (1964)دو الگو وجود دارد يکي الگوي «کاهشي»و ديگري الگوي «ضربي »مي باشند .هر دو الگو فرض مي کنند که خشنودي شغلي تابعي مستقيم از درجه اي است که محيط با ساختار نيازي فرد همخواني دارد .
الگوي «کاهشي »چنين پيشنهاد مي کند که خشنودي شغلي تابعي است مستقيم و منفي از تفاوت ميان نيازهاي يک شخص و درجه اي که محيط کامروايي آن نيازها را فراهم مي کند هرچه مجموع تفاوت با در نظر گرفتن همه نيازها بيشتر باشد خشنودي کمتر است ، هرچه تفاوت کمتر باشد ، خشنودي بيشتر است .
اين روش کاهشي خصوصيات معيني دارد (وروم ، (1964)يکي از آنها اين است که ، درشرايط يکسان ديگرهرچه نيازهاي مشخص بيشترباشد خشنودي شغلي او کمتر است ،صرف نظر از اين که در محيط چه روي بدهد.دوم اينکه همچنين هرچه بازده محيط بيشتر باشد ،خشنودي شغلي بيشتر است صرف نظر ازاينکه سطح نياز فرد مورد نظر چه باشد .
در الگوي «ضربي »نيازهاي شخص در درجه اي که شغل از عهده ي کامروايي آنها برمي آيد ضرب مي کنيم و سپس اين حاصل ضرب ها را براي همه ي نيازها جمع مي کنيم ، آنگاه اين مجموع بيانگرميزان خشنودي شغلي او خواهد بود.
3 ـ نظريه ي ويژگي هاي شغل
نظريه ي ويژگيهاي شغل توسط ريچارد هاکمن والدهام ارائه گرديد :تحقيقي که روي ميزان هاي عيني ويژگيهاي شغل که با خشنودي و توجه کارکنان همبسته بود (هاکمن والدهام ،1980 ، 1976)نظر پيشنهادي آنان اين بود که ويژگي هاي معين مي تواند در رفتار و نگرش هاي مربوط به کار تأثير بگذارد .اما اين ويژگي ها همه ي کارکنان را با يک راه مشابه تحت تأثير قرار نمي دهد .
تحقيق بر تفاوت هاي فردي در نياز براي رشد تأکيد داشت .اطلاعات به دست آمده نشان داد که افرادي که نياز رشد به ميزان بالايي داشتند ، بيشتر تحت تأثير ويژگي هاي شغلي هستند تا افرادي که نياز پايين به رشد دارند .
حضور ويژگي هاي شغلي مثبت سبب گرديد کارکنان هنگامي که کارشان را خوب انجام مي دادند بيان عاطفي مثبت را تجربه نمودند که اين شرايط آنان را برانگيخت که خوب انجام دادن کار را براساس اين انتظارات ادامه دهند که عملکرد خوب به احساس خوب منجر خواهد گرديد .همچنين اين نظريه بيان مي کند که ويژگي هاي شغلي به شرايط رواني منجرخواهد گرديد که آن منجر به انگيزه بيشتر به عملکرد بالاتر و خشنودي شغلي بيشترخواهد شد ، به شرطي که کارکنان براي شروع نيازرشد بالا داشته باشند .

ويژگي هاي اصلي شغل به وسيله ي هاکمن و اولدهام به شرح زير تعريف شده است :
1 ـ تنوع مهارت :به نسبتي که کارگران از مهارت ها و توانايي هاي مختلف در شغل استفاده مي کنند يک شغل بيشتر چالش برانگيز ،يک شغل معني دار خواهد بود .
2 ـ هويت وظيفه :يکپارچگي شغل يعني اين که آيا آن شامل انجام يک واحد کامل کاري يا تکميل يک محصول شود يا فقط شامل يک جزء از يک محصول در خط توليد .
3 ـ اهميت وظيفه :اهميت يک شغل براي زندگي و رفاه و همکاران و يا مصرف کنندگان ،براي مثال مکانيک يک هواپيما درزندگي انسان ها بسيار تأثيردارد بنابراين چنين شغلي بسيارپراهميت تر است تا اشتغال در شغل کارمند دفتري اداره پست .
4 ـ اختيار :ميزان استقلال کارکنان در برنامه ريزي و سازماندهي کار
5 ـ بازخورد :ميزان اطلاعات دريافتي کارکنان درباره ي اثربخشي و کيفيت عملکرد شغلي آنها .

پیشینه ی تجربی:

مطالعات انجام شده در مورد رضايت شغلي در ايران
1 ـ بررسي عوامل رضايت شغلي کارکنان بيمه استان گيلان :اين تحقيق در سال 1375 توسط سيروس تدبيري در مقطع کارشناسي ارشد رشته ي مديريت دولتي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان انجام شده است براساس اين يافته هاي اين تحقيق ،ارتقاء پست پاداش هاي مادي ، اعطاي وام ، تسهيلات رفاهي و ميزان حقوق تأثيريکساني بر رضايت شغلي ندارند .همچنين در جامعه آماري مورد نظر به صراحت نمي توان ادعا نمود که کدام يک از عوامل مادي و غيرمادي بيشتر موجب رضايت شغلي افراد مي شود .واگذاري بيشتر مسئوليت به کارکنان موجب رضايت شغلي آنان مي گردد .
2 ـ بررسي رضايت شغلي در شرکت آب و فاضلاب استان مازندران :
اين تحقيق در سال 1373 توسط عباس نيک خواهيري در مقطع کارشناسي ارشد مديريت دولتي دردانشگاه تهران به انجام رسيده است از جمله يافته هاي اين تحقيق اينکه کارکنان رده هاي شغلي پايين تر با افزايش حقوق و پاداش هاي مادي زودتر اغناء شده و موجبات افزايش رضايت شغلي آنان فراهم
مي گردد .بدين ترتيب هرنوع تصميمي منجر به افزايش دريافت هاي پرسنل در هررده ازشغل (منظوررده هاي شغلي مورد بررسي )گردد به صورت عموم مي تواند موجبات رضايت شغلي را فراهم آورد .
3 ـ دلايل افزايش رضايت شغلي اساتيد دانشگاه اصفهان :
در سال 1370 تحقيق خانم شفيعي سروستاني در مقطع کارشناسي ارشد رشته ي علوم تربيتي دردانشگاه اصفهان به راهنمايي دکتراحمدي به انجام رسيده است در اين تحقيق سعي شده است تا عواملي را که در رضايت شغلي اساتيد در اولويت بوده مشخص گردد .همچنين برخورداري از مديريت صحيح و کار او فراهم بودن جوسازي و نهايتاً زمينه مناسب براي احترام و شناخت و قدرداني از کاراساتيد باعث رضايت شغلي آنان مي گردد مورد بررسي قرار گرفته است .نتايج حاصل از اين تحقيق حاکي از آن است که اگرچه اساتيد دانشگاه از کمي حقوق و امکانات رفاهي ناراضي و خواهان حقوق و امکانات بيشتري بودند ولي تنها عامل رضايت آنها افزايش حقوق و دستمزد نبود بلکه عواملي مانند اعتبارو حيثيت اجتماعي در برابر آنان نيز ازاهميت بيشتري برخوردار بود .دانشجويان فعال نيزباعث افزايش بيشتر اساتيد شده و همچنين اساتيد معتقدند که يک نوع تمرکز نسبي بايد از مديريت صحيح و کارآمد برخوردار باشد .از نظر اساتيد امنيت شغلي بيش از عوامل اقتصادي بر رضايت شغلي آنان تأثيرمي گذارد .
4 ـ بررسي رضايت شغلي مديران مراکز خدمات کشاورزي ايران :
در سال 1372 ،تحقيقي توسط الماسي درمقطع کارشناسي ارشد مديريت دولتي دانشگاه تهران ،به راهنمايي دکترعلي رضاييان به انجام رسيده است اين تحقيق پيرامون عوامل و پاداش هاي مادي و معنوي و ارتباط آن با انگيزه و رضايت شغلي مديران در شرايط خاص اقتصادي کشور پديدار آمده است .
روش تحقيق بر اساس پرسشنامه ،مصاحبه و مطالعه اسناد و مدارک موجود استفاده شده و قلمروي آن مراکز خدمات کشاورزي استان آذربايجان شرقي مي باشد .درابتدا به اهميت نحوه تشکيل ،اهداف و خط مشي هاي کلي و مراکز خدمات کشاورزي ،سپس ارتباط انگيزه با رضايت شغلي و ارائه مدل رضايت شغلي و همچنين انتظارات از شغل و شرايط واقعي که با تطابق و احياناً موجود مغايرت اين دو عدم رضايت شغلي را موجب مي شود ،پرداخته است .در انتها با تجزيه و تحليل سؤالات پرسشنامه نتيجه مي گيرد که يافته هاي تحقيق نشان دهنده آن است که شدت نيازهاي مادي قابل توجه بوده اما در مقايسه با نيازهاي معنوي از اهميت کمتري برخوردار است .
5 ـ بررسي رضايت شغلي کارکنان بيمارستان آموزشي و دانشگاه علوم پزشکي ايران :
در سال 1373 تحقيقي توسط خوشبخت تحت عنوان رضايت شغلي کارکنان بيمارستان هاي آموزشي و دانشگاه علوم پزشکي ايران از طرح طبقه بندي مشاغل کارکنان دولت درمقطع کارشناسي ارشد ،رشته ي مديريت دولتي دانشگاه تهران ،به راهنمايي دکتر اسفنديارسعادت به انجام رسيده است . دراين تحقيق رضايت شغلي کارکنان بيمارستان هاي آموزشي تابع دانشگاه علوم پزشکي ايران عواملي تحت عنوان حقوق و مزايا ،ارتقاء گروه شغلي ، وظايف شغلي ،انتصاب آموزش هاي شغلي و روش هاي انجام کار از عوامل اصلي بوده و سنجش توصيفي درباره ي ميزان رضايت نمونه اي از عوامل فوق صورت پذيرفته است .
سنجش هاي به عمل آمده در اين تحقيق وضعيت شغلي کارکنان جامعه مورد مطالعه را از عوامل مذکوربا توجه به ويژگي هاي فردي نظير ميزان تحصيلات ،وضعيت تأهل ،رشته شغلي ، سوابق شغلي و جنسيت را نشان مي دهد .دربررسي هاي استنباطي مشخص گرديد که با توجه به خصوصيات فردي مختلف کارکنان کدام يک از عوامل اصلي ياد شده براي سنجش شغلي مناسب هستند .
6 ـ بررسي عوامل مؤثر بررضايت شغلي کارکنان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان :
اين پژوهش در سال 1382 توسط خانم هاجر هوشنگي ،در مقطع کارشناسي رشته ي روانشناسي صنعتي دانشگاه خوراسگان انجام گرفت .نتايجي که از اين تحقيق به دست آمده است که حقوق و دستمزد مناسب يا نوع فعاليت که فرد انجام مي دهد و حقوقي که متناسب با نيازهاي کارکنان سازمان باشد در کار و فعاليت آنها مؤثر است .ولي اگر به وسيله ي حقوق و دستمزد مناسب بتوانيم خلاقيت هاي کارکنان را برانگيزيم .هم کارايي آنها بالاتر مي رود و هم اينکه سازمان بسيار مؤثرتر و مثبت تر از قبل مي تواند به حيات خود ادامه دهد و از طريقي روحيه کاري کارکنان قوي تر مي شود که اثرات آن در اجتماع و خانواده هاي آنها نيز قابل رويت است .
نتايج ديگراينکه پاداش هاي مادي به جز حقوق و دستمزد مانند ارائه خدمات رفاهي در رضايت شغلي کارکنان تأثيرگذار است ولي تشويق به صورت پاداش هاي مادي تأثيربيشتري دارد که اين شايد ناشي از عوامل اجتماعي و تورم هاي حاکم بر جامعه باشد .همچنين پيشرفت شغلي تأثير بسزايي در رضايت شغلي مي تواند داشته باشد اين رضايت از طريق واگذاري مسئوليت هاي مهمتر به کارکنان درآنها ايجاد مي شود و يا اينکه آنها تا حدودي در کارهايشان و تصميم گيريهايشان احساس استقلال مي کنند زيرا که از اين طرق کارکنان دلگرمي بيشتري به کار پيدا کنند و خود را بيشتر درگيرکار مي کنند .

 

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 15:26  توسط توحیدلو  | 

موضوع 1 : عوامل موثر بر انتخاب سوغات بین خانوارهای ایرانی


 بررسی این موضوع برای اولین بار در جهان صورت میگیرد و با این تحقیق کالاها و محصولات جذاب صادراتی برای مردم در کشور ارزیابی میشود که به توجه مضاعف مسئولان برای بالابردن کیفیت و پکیجینگ و ... می انجامد


 هدف : شناخت رفتار خرید مشتری در انتخاب محصولات هدیه ای برای خروج از مرز جغرافیایی داخلی و خارجی


 ضرورت : با شناخت و بررسی بعد روانی ، فرهنگی ، اقتصادی مشتریان و بررسی سلایق ، خواسته ها ، ترجیحات و انتخاب آنها به بهتر شدن امر پکیجینگ ، برندینگ ، کیفی و قیمتی و ... محصولات صادراتی و سوغات می پردازیم .


سولات پژوهش : 1 تاثیر نام تجاری (برند) در انتخاب شما ؟

2 تاثیر طراحی خلاقانه در انتخاب شما ؟

 3 تاثیر بسته بندی در انتخاب شما ؟

 4 تاثیر کیفیت در انتخاب شما ؟

 5 تاثیر زیبایی ظاهری محصول در انتخاب شما ؟

 6 تاثیر دوام در انتخاب شما ؟

7 تاثیر گارانتی در انتخاب شما ؟

 8 تاثیر خاص بون محصول در انتخاب شما ؟

 9 تاثیر خدمات اضافی ای که میدهد در انتخاب شما ؟

 10 تاثیر عوامل قیمتی در انتخاب شما ؟ -

 ارزش پولی

 - پاک کردن قیمت از روی سوغاتی

 - فرصت چانه زنی

 11 نقش عوامل متاثر در مکان خرید ؟

 - مشخصات فروشگاه

 - محل قرارگرفتن فروشگاه

 - دکوراسیون فروشگاه

 - ویژگیهای فروشگاه (تمیزی – تنوع اجناس – قیمت هاش )

- شهرت فروشگاه

12 نقش تبلیغات در انتخاب شما؟


 پیشینه : این موضوع برای اولین بار در جهان مورد بررسی قرار گرفته است. البته نظر به اینکه بحث gift giving قبلا در فروشگاه های پوکت ، انهم برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفته است .اما بحث مورد نظر ما یا purchasing survenier برای اولین بار در دنیا انجام میگردد . تنها مدل ارائه شده ی این موضوع در جهان مدل George Williams است که در کشور آمریکا مطرح شده است .

اما اخیرا در مجله professsional تحقیقی در ارتباط با توریسم انجام شده که طی این تحقیق مسئله سوغاتی به صورت خرید استراتژیک بررسی شده که در سایت www.tourism-review.com قرار داده شده است . 

از سوی دیگر آقای دکتر Miki Nomura از ژاپن روی این مبحث و خرید سوغات در کشور ژاپن ، مراکز عمده خرید ، و در انتها مبحث توریسم در ژاپن تز دکترای خود را از دانشگاه George Smeaton داده است .

در مقاله ای دیگر تحت عنوان Hospitality and Tourism که توسط Dr. Sharon Nero انجام شده گذری به مبحث سوغات انداخته اند ، و موضوع سوغاتی را از اعم موضوعات مورد توجه از سوی توریست ها می دانند .

در کتاب  Thesis Advisor دکتر جعفر جعفری نیز در فصل پنجم موضوع سوغات در چند پاراگراف با این مضمون که  کالایی است که از یک شهر، روستا یا منطقه‌ای توسط معمولا مسافران و گردشگران خریداری می‌گردد تا پس از بازگشت مسافر به نزدیکان، دوستان و آشنایان هدیه داده شود. سوغاتی به طور معمول جزء صنایع دستی، محصولات صنعتی و مواد غذایی ساخته شده در نواحی مختلف جغرافیایی هستند.

در مقاله ی دیگر که توسط Bruce Wicks, Ph.D انجام شده درUniversity of Illinois at Urbana-Champaign روی مبحث توریسم و عوامل دنبال آن برای تز دکترا بحث شده است و این موضوع که بهتر است مراکز فروش سوغات در مراکز دیدنی واقع شوند . نه در مرکز شهر و بصورت پراکنده .


 موضوع 2 : نقش مدیریت شایستگی بر بهبود مدیریت منابع انسانی HRQM 


این تحقیق با بررسی عناصر شایسته پروری و شایسته سالاری به بهبود عملکردی مدیران منابع انسانی می انجامد هدف :مدلهای شایستگی می‌تواند به عنوان شیوه‌ای برای یکپارچه کردن اقدامهای مختلفمنابع انسانی به کار رود.

 ضرورت :

 - برقراری پیوند و ارتباط مستقیم بین شایستگی‌های فردی و هدفها و استراتژی‌های سازمانی.

- توافق عمومی مدیران بر با ارزش‌ترین شایستگی‌های سازمانی که منجر به قاطعیت بیشتر مدیران در توسعه و پرورش شایستگی‌ها می‌شود.

- توسعه مجموعه شایستگی‌های مورد نیاز برای یک نقش و موقعیت خاص. 

- تخصیص متناسب و درست افراد به مجموعه نقشها و مسئولیت‌های سازمانی

- فراهم آوردن امکان کنترل و اصلاح یک مجموعه شایستگی، زیرا که این شایستگی‌ها اعتبار خود را از عملکرد واقعی و ارزیابی هدفهای استراتژیک گرفته‌اند.

- تسهیل انتخاب، ارزیابی، آموزش و توسعه نیروی انسانی.

- کمک به سازمانها در مورد اولویت‌بندی شایستگی‌ها، برای جبران خدمت و مدیریت عملکرد کارکنان.

- کمک به تسهیل تصمیم‌گیری در مورد خط مشی و استراتژی‌های سازمان.

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 13:41  توسط مدیریت  | 

.بررسی عوامل موثر روی خلاقیت افراد:علم و توسعه و پیشرفت نیاز اولیه بشر امروزی است.برای پیشرفت دروضعیت اقتصادی سیاست و همه علوم نیازمند تفکری خلاق و نواور می باشیم.

اهداف تحقیق:در این تحقیق سعی میشود به شناخت کافی و همه جانبه عوامل موثر بر خلاقیت بپردازیم و نیز سعی می شود  برخی از تکنیک های خلاقیت که به پویایی ذهن کمک میکند را بیان بیان کرد.

ضرورت انجام تحقیق:بررسی ها نشان میدهد که خلاقیت در انسان به سن و سال و میزان تحصیلات بستگی ندارد.میتوان با پرورش برخی توانایی ها در خود خلاقیت راتقویت کرد.هر کسی دوست دارد از ذهنی خلاق وپویا برخوردار بوده و از زندگی خود لذت ببرد.در این راستا بالا بردن اعتماد به نفس حقیقی با توجه به مزایای متعددی که دارد لازم است.

سوال های پژوهش:

1.ایا اعتماد به نفس با خلاقیت رابطه دارد؟

2.ایا بین هوش هیجانی افراد و میزان خلاقیت انها رابطه وجود دارد؟

3.ایا خلاقیت و هوش بالا باعث حل مسایل دشوار در افراد می شود؟

پیشینه نظری:

یکی از سوالاتی که در چهار دهه گذشته ذهن بسیاری از پژوهشگران و اندیشمندان تعلیم و تربیت را به خود مشغول کرده است این است که آیا می توان خلاقیت را پرورش داد؟ نتایج تحقیق (بودو، تورنس و ...) نشان داده است خلاقیت که در تمام فعالیتهای فردی و گروهی انسان مشاهده می گردد، با شدت و ضعف بالقوه و پرورش پذیر در همه انسانها وجود دارد و برای پرورش خلاقیت باید به کودکان و نوجوانان امکان تفکر داد و آنان را از انجام دادن فعالیتهای قالبی و از پیش تعیین شده تا حد امکان بر حذر داشت .


با توجه به اینکه خلاقیت می تواند شکننده محدودیتها، بر اندازنده ناتوانیها، شکافنده ناشناخته ها و یابنده نا دانستنیها باشد این سوال مطرح می‌شود که چه نوع تصاویری می تواند الهام بخش کودکان در انجام کارهای خلاق بوده و چگونه می توان نسلی متفکر و خلاق پرورش داد؟ ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 13:6  توسط توحیدلو  | 


1.موضوع: علل پایدار بودن ازدواجهای سنتی از ازدواجهای مدرن و امروزی

بیان مسئله:

با توجه به فرهنگی که در ایران در زمینه خواستگاری و ازدواج وجود دارد، هر چند تا کنون اکثر ازدواج های صوت گرفته از نوع ازدواج های سنتی بوده، اما امروزه بنا به دلایلی که می توان از رشد و افزایش جمعیت، صنعت، تهاجم فرهنگی، تقلید فرهنگی و ... نام برد، باعث شده این شیوه در برخی موارد منسوخ شده به جای آنکه والدین و بزرگترها به خواستگاری رفته و باعث پیوند دو نفر شوند، دیده می شود که این دو نفر خود یکدیگر را یافته و با هم آشنا شده و بعد از این آشنایی با هم ازدواج می کنند . میزان رضایتمندی در کدام شکل از این ازدواج ها بیشتر است و کدام ازدواج پایداری می باشد و اصولا در آینده دختران و پسران کدام راه و روش را در پیش گیرند، تا به رضایت بیشتری در ازدواج دست یابند.  ازدواج به عنوان یکی از وقایع مهم و حیاتی در زندگی افراد جامعه محسوب شده و ازجنبه های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. ازدواج علاوه بر پاسخگویی به نیازهای جنسی و عاطفی فرد، نیازهای اقتصادی، ارتباطات اجتماعی و فرهنگی او را تنظیم می کند و به خاطر اهمیت و تاثیری که دارد، به عنوان هنجاری پذیرفته شده در تمامی کشورهای دنیا محسوب می شود و همچنین مهمترین دلیل در انتخاب این موضوع  افزایش آماری است که در زمینه طلاق و همچنین کاهش آماری است که در زمینه ازدواج به چشم می خورد، آمار طلاق در سال های اخیر در کشور ما افزایش چشمگیری داشته، از هر هزار ازدواج بیش از شصت درصد آن منجر به طلاق شده است که این امر دلایل بسیاری دارد .

سوال های پژوهشی:

1.آیا نحوه انتخاب همسر می تواند در ازدواج و زندگی زناشویی موثر باشد؟

2.آیا تغییرات فرهنگی موجب افزایش آمار طلاق شده است؟

3.آیا تحصیلات در افزایش آمار طلاق موثر است؟

4.آیا درک نادرست از فرهنگ ازدواج در غرب می تواند عامل موثری در آمار ازدواج و طلاق باشد؟

5.آیا با وجود شناخت قبلی از یکدیگر در ازدواج مدرن خانواده نیز می تواند موثر در این ازدواج و زندگی زناشویی باشد؟

 

اهداف:

 1.کاهش آمار طلاق

2.پایدار شدن بنیان خانواده

3. بررسی تاثير شيوه انتخاب همسر (مدرن/ سنتي) در رضايت از زندگي زناشویی

 ضرورت:

 1.افزایش اعتماد افراد به یکدیگر

 2.افزایش صبرو تحمل زوجین

 3.افزایش درک متقابل

پیشینه عملی و نظری:

معیارها با توجه به تحولاتی که صورت گرفته فرق کرده است ،به طورى كه جوانان امروزه نمى خواهند به صورت چشم و گوش بسته تن به ازدواج بدهند و اعتقادشان بر این است كه باید خودشان در این امر نقش داشته باشند. حالا با توجه به فضاى موجود این سؤال پیش مى آید كه آیا نظام تربیتى خانواده هاى ما كه در آن پدر و مادر انتخاب همسر را براى فرزندشان حق خود مى دانند، با این نگرش درمیان جوانان ایجاد تضادنمى كند؟ و آیا اصلاً جامعه ما با توجه به مسائل مذهبى و فرهنگى مان پذیراى ازدواج مدرن هست یا خیر؟ و اصولاً آمار و ارقام ازدواجهاى سنتى را موفق تر مى دانند و یا ازدواج هاى مدرن را؟

دكتر شهلا كاظمى پور، عضو هیأت علمى دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران و متخصص جمعیت و توسعه  هم دراین باره معتقد است که باید منظور از ازدواج هاى سنتى و مدرن را كاملاً روشن كرد. در ازدواج هاى سنتى كه از طریق خانواده صورت مى گیرد، انتخاب همسر براى فرزند، تأمین منابع مالى آن، برگزارى مراسم ازدواج و حتى روابط زوجین پس از ازدواج تحت نظارت خانواده هاست درحالى كه در ازدواج هاى مدرن این امور به خود زوجین محول مى شود و روابط هسته اى درون خانواده بیشتر به دختر وپسر محول مى شود .در جامعه گذشته كشورمان كه جامعه اى سنتى بوده اكثر ازدواجها با نظارت خانواده ها انجام مى شده است. در ازدواج  هاى سنتى سن دختر پایین تر از پسر بوده و دایره همسرگزینى نیز محدود بوده است. ولى در مقابل درصد ازدواج هاى خویشاوندى بالا بوده است و به دلیل حمایت هاى مالى كه خانواده مى كرد شروع زندگى مشترك براى زوجین بدون دغدغه بوده است.

در جامعه گذشته كشورمان كه جامعه اى سنتى بوده اكثر ازدواجها با نظارت خانواده ها انجام مى شده است. در ازدواج  هاى سنتى سن دختر پایین تر از پسر بوده و دایره همسرگزینى نیز محدود بوده است. ولى در مقابل درصد ازدواج هاى خویشاوندى بالا بوده است و به دلیل حمایت هاى مالى كه خانواده مى كرد شروع زندگى مشترك براى زوجین بدون دغدغه بوده است.

هر چه جامعه كوچكتر و بسته تر بود، شیوه انتخاب همسر ساده تر و دوام و بقاى زناشویى بیشتر بود. به همراه گسترش جوامع و توسعه شهرنشینى و افزایش تحصیلات به تدریج از سهم ازدواج هاى سنتى كاسته شده و به طرف ازدواج هاى مدرن حركت شد ولى این تحول به یكباره بیانگر یك ازدواج مدرن نیست.

 

از دیدگاهی دیگر دكتر علي اسماعیلی معتقد است که در جامعه ايراني نوعي سردرگمي بين ازدواج سنتي و مدرن وجود دارد؛ جوانان از يك طرف تمايل دارند مدرن ازدواج كنند و از طرفي هنوز هم و ابستگي هاي سنتي دارند.جوانان وابستگي هاي سنتي درون خود را حفظ كرده اند اما در جامعه شرايط ديگري مي بينند بنابراين در تعارض ميان ازدواج سنتي و مدرن مانده اند.وی معتقد است جوانان بايد ياد بگيرند كه ازدواج هاي سنتي كاملا غلط نيستند و والدين هم بايد بدانند كه ازدواج هاي مدرن كاملا غلط نيستند؛ بنابراين مي توان با تلفيق ازدواج سنتي و مدرن به يك ازدواج درست دست پيدا كرد. وي ازدواج ها را به دو دسته هوموگامي و هتروگامي تقسيم كرد : ازدواج هاي هوموگامي كه معمولا در بين خويشان و اقوام نزديك اتفاق مي افتاد در شرايط كنوني جامعه جايگاه چنداني ندارد و در عوض ازدواج هاي هتروگامي كه در آن افراد به دليل شباهت هاي شغلي و تحصيلي و فكري با هم ازدواج مي كنند، افزايش يافته است.

 

از طرف دیگر دكترغفاری معتقد است مشكل همه مردم اين است كه به نيازمندي هاي يك ازدواج مثل خانه، ماشين و پول فكر مي كنند نه به پيش نيازهاي يك ازدواج سالم.اگر دو نفر از پيش نيازهاي يك ازدواج سالم برخوردار باشند، چه خواستگاري بروند و چه خودشان با هم آشنا شوند، چندان تفاوتي نمي كند.دکتر غفاري با اعتقاد به اينكه هم در ازدواج سنتي و هم در ازدواج مدرن امكان بروز شناخت هاي سطحي وجود دارد،معتقد است نمي توان ادعا كرد كه سطح شناخت در ازدواج سنتي  عميقتر است؛ زيرا در اين صورت بايد تمام خانواده هاي سنتي قرين خوشبختي باشند.

 

2.موضوع: علل بی توجهی دولت ایران نسبت به فرار مغزها

بیان مسئله:

باید بپذيريم كه قدرت برتر جهان از آن كساني است كه قدرت علمي و تكنولوژيك بيشتري دارند و قدرت در نظام نوين جهاني نه براساس تعداد و نوع تسليحات جنگي بلكه برحسب نيروهاي متخصص و نخبه علمي تعيين مي گردد، بايد اين واقعيت را نيز قبول داشته باشيم كه با از دست دادن چنين نيروهايي و پيوستن آنان به كشورهاي توسعه يافته، در واقع به تضعيف خود كمك كرده و حداقل به افزایش قدرت كشورهاي توسعه يافته کمک کرده ایم.حال  واقعيت آن است كه كشور ما از لحاظ حفظ و نگهداشت نخبگان علمي و نيز به كارگيري آنان ناتوان بوده است و در این خصوص هیچ اقدام به خوصی انجام نمی دهد ،درحالیکه با استفاده از این نیرو می توان راه های رشد و توسعه به راحتی را طی کرد .

سوالات پژوهشی:

1.آیا حذف کنکور و آزاد بودن در انتخاب رشته مورد علاقه می تواند در کاهش آمار مهاجرت موثر باشد؟

2.آیا آزادی در پوشش و حجاب و آزادی بیان می تواند عامل موثری در کاهش مهاجرت باشد؟

3.آیا وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور عامل موثری در مهاجرت افراد است؟

4.آیا مسئله سربازی می تواند عامل موثری در مهاجرت افراد باشد؟

اهداف:

1.کاهش آمار مهاجرت

2.بهره گیری از نیروی کار بیشتر

ضرورت ها:

1.توجه بیشتر دولت به نیازهای مردم

2.اشتغال زایی

3.ارائه خدمات بیشتر به مردم+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 19:52  توسط توحیدلو  | 

بیان مسئله

شايد يكي از مهمترين نكات مورد توجه هر جامعه اي قانون اساسي آن كشور باشد . قانون اساسي سندو ميثاقي ملي است كه الزاماً همه شهروندان آن كشور بايد التزام عملي بدان داشته باشند. اما آيا نسل جديد كشور ما قانون اساسي جمهوري اسلامي را مي شناسد ؟ آيا با حقوق و تكاليف خود آشناست ؟ آيا در قضاوت هايش اين مهم را مورد توجه قرار مي دهد ؟ به نظر مي رسد ما در اين زمينه نقاط ضعفي داريم كه مهمترين آن عدم آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است .موضوعی که در اینجا قرار است بررسی شود میزان شفافیت قوانین در فصل سوم  قانون اساسی(اصل19-42)حقوق شهروندی است.مطلق بودن یکی از مهمترین ویژگی های یک قانون است که صراحتا حدود آن را مشخص می کند واز تفسیرهای متفاوت و سواستفاده های احتمالی جلوگیری می کند.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:27  توسط توحیدلو  | 

علل گرایش به استفاده از کالای خارجی به جای کالای ایرانی

بیشینه:

در ابتدا به بررسی برخی از نظرات درباره ی علل گرایش مردم به استفاده از کالاهای خارجی می پردازیم:

دكتر پدرام سلطاني, عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران:

رويكرد جامعه به مصرف كالاهاي داخلي, نيازمند فرهنگ‌سازي است

اگر فرهنگ استفاده از كالاهاي توليد داخلي در بين مردم نهادينه شود و همزمان با آن كيفيت و قيمت كالاهاي داخلي با كيفيت و قيمت كالاهاي مشابه وارداتي برابري كند, قطعاً زمينه رشد و ارتقاي توليد ناخالص داخلي در كشور فراهم مي‌شود, اما بايد در نظر داشت كه در بحث لزوم استفاده شهروندان از كالاهاي توليد داخل, جنبه فرهنگي بيش از رويكرد وادارسازي و اجبار حائز اهميت است.

دكتر محسن حاتم, مشاور سابق وزير صنايع كارشناس و استاد دانشگاه:

استفاده از كالاهاي ساخت داخل موجب اشتغال پايدار مي‌شود

يكي از بهترين مسيرهاي توسعه اشتغال پايدار در كشور استفاده از كالاهاي توليد داخل است كه منجر به افزايش ظرفيت توليد بنگاه‌هاي داخلي و به‌طور طبيعي بالا رفتن نرخ بهره‌وري و كاهش قيمت تمام‌شده محصولات ساخت داخل مي‌شود.

دكتر محسن بهرامي, عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران:

 هر يك ميليارد دلار وادرات, يعني حذف 100 هزار فرصت شغلي در ايران

پيمان فروزش, نماينده مجلس:

مهمترين مشكل توليدات داخلي, كاهش كيفيت و افزايش قيمت است

با توجه به نظرات برخی مسئولین که در بالا به آنها اشاره شد متاسفانه در فرهنگ ايراني، از ديرباز مصرف کالاهاي خارجي در مقابل کالاهاي ايراني تقويت شده است، تا جائي که ملاک ارزشيابي يک خانواده ثروتمند ، استفاده از کالاهاي خارجي آنها بوده است. اين درحالي بود که ورود کالاها از کشورهاي مختلف همچون ژاپن، کره جنوبي، آلمان، فرانسه، ايتاليا...صورت مي گرفت. از جمله دلايل استفاده از آن کالاها، کيفيت بالاي اين کالاها بود که امکان استفاده درازمدت و عدم نياز به تعميرات مستمر را براي خريدار فراهم مي ساخت. بااين حال، کالاهاي سنتي و فرهنگي ويژه ايراني همچون: فرش، صنايع دستي، منسوجات... از کيفيت بالايي برخوردار بودند و در نزد خانواده هاي ايراني هميشه محبوب بوده و مورد مصرف قرار مي گرفتند. اما در چندين سال اخير دولت کمونيست چين نه تنها ايران بلکه ساير کشورهاي دنيا را نيز از نظر اقتصادي در دست خود گرفته است. کالاهاي کم کيفيت چيني در ايران جاي خودش را به تمام کالاهاي با کيفيت خارجي داده است و در اين حين کاهش قيمت هاي کالاهاي چيني باعث ورشکستگي تدريجي صنايع توليدات داخلي ما شده است. افزايش واردات رسمي و غيررسمي کالاهاي بي کيفيت موجب شده تا پس از تسخير بازار مصرف داخل توسط کالاهاي بنجل وارداتي چيني، اکنون توليد کنندگان و کارشناسان با گلايه از سير صعودي واردات، اين روند را بلاي جان توليد کنندگان داخلي و مسبب اصلي بيکاري جوانان قلمداد کنند.

 سوالهای پژوهش:

آیا تبلیغات در انتخاب مردم موثر است؟

آیا نحوه بسته بندی در گرایش به استفاده از کالا موثر است؟

پایگاه اقتصادی خانواده تا چه حد در انتخاب کالا تاثیر میگذارد

آیا استفاده از کالای ایرانی باعث کاهش نرخ بیکاری می شود؟

آیا فرهنگ خانواده در انتخاب افراد موثر است؟

آیاقیمت در انتخاب فرد اثر گذار است؟

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:8  توسط توحیدلو  | 

طرح تحقیقی :هنر چیست؟

 طرح موضوع

هنر همواره  به عنوان یکی از مسائل مرتبط با معماری مطرح می شود.درک چیستی هنر،درک اینکه چه ویژگی هایی به یک اثر قابلیت هنری شدن را می بخشند ودرک اینکه هنر چگونه آفریده می شود وسر منشاش کجاست کمک می کند بیشتر با ارتباط معماری وهنر آشنا شویم. از طرفی هنر امری است که نه تنها در معماری بلکه در تمامی فعالیتهای روزانه انسان ریشه دوانیده است.چرا که در ارتباط با تمامی علوم انساسی است .لذا شناخت چیستی هنر ،شناخت هستی انسان است. هنر آفرینش وخلاقیت است وانسان کمال آفرینش است.

 

پرسش اصلی :هنر چیست؟

 

حوزه ها وپرسش های فرعی

-فلسفه:

 آیا هنر یک امر مادی است؟

 آیا هنر به بیان حقیقت می پردازد؟

-جامعه شناسی:

آیا هنر تحت تاثیر شرایط اجتماعی است؟

-روانشناسی:

آیا هنر باید به انگیزش احساس در انسان بپردازد؟

-تاریخ:

آیا هنر تابع شرایط زمانی ومکانی است؟

آیا کیفیات زیبایی شناسی تابع شرایط زمانی اند؟

-زیبایی شناسی:

زیبایی چیست؟

آیا زیبایی شرط لازم وکافی برای هنر است؟

 

پیشینه ی موضوع:

-دیدگاه رید وکلایوبل:هنر مجموعه ای است ازفرمهای معنا دار که در انسان انگیزش زیبایی شناختی ایجاد می کنند.

-دیدگاه افلاطون وارسطو:هنر دارای سرشتی تقلیدی است.هنر یک صورت وهمی است از واقعیت،نسخه ای ازیک نسخه وکالایی در سطح نازل تر از اصل است.

 

-دیدگاه کروچه:هنر نه مادی است ،نه سودمند،نه اخلاقی ونه زاینده ی معرفت،هنر نماد است وآنچه به هنر لطافت آسمانی نماد را می بخشد احساس شدید است .

 

-دیدگاه تیموتی نیکلی وجورج دیکی: شان هنر ربطی به خواص وویژگی های ذاتی آن ندارد ،لازمه هنری بودن شانی است که از طرف عالم هنر به آن اعطا شده باشد.

 

-نظریه تاتارکیویچ:هنر شامل یکی از موارد زیر است:فرآوری زیبایی،بازنمایی یا مانندسازی واقعیت،آفرینش فرمها ،فرانمایی(بیان احساس)،فرآوری تجربه ی زیبایی شناختی وفرآوری یا ایجاد تکان یا ضربه

 

منابع:

شپرد آن،مبانی فلسفه هنر،ترجمه ی علی رامین،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

هاورز آرنولد،فلسفه تاریخ هنر،ترجمه ی محمد تقی فرامرزی،انتشارات نگاه


موضوع دوم:


خانه های پیش ساخته

طرح موضوع:

از دیرباز تامین سرپناه یکی از مهمترین دغدغه های بشر بوده است، از غارنشینی تا شهرنشینی روند شکل گیری سرپناه و مسکن تکامل یافته است. ضرورت های اسکان موقت و دایر و برچیدن مساکن موقت بصورت ابتدائی ترین شکل خود در زندگی عشایر کوچ نشین به چشم می خورد. با توجه به فراگیر نبودن یک نوع خاص از این مساکن برای جوابگویی به نیازهای بشر در مصارف گوناگون از قبیل سوانح طبیعی، کارگاه های عمرانی موقت و ... لزوم بازنگری و تهیه مشخصاتی برگرفته از نمونه های اولیه بصورت مقاوم تر و اصولی تر ومتناسب با شرایط اقلیمی، بومی و فرهنگی این مرز و بوم، طراحان را در بدست آوردن نتیجه هایی قابل استفاده و مقبول کمک می نماید.

پرسش اصلی:

ویژگی هایی که  یک مسکن پیش ساخته  باید  داشته باشد،  چیست؟

حوزه ها و پرسش های فرعی:

تاریچه و پیشینه خانه های پیش ساخته – موارد استفاده از خانه های پیش ساخته – بررسی نمونه های موجود – دانش ساخت و تولید انبوه – مطالعات مسکن – زلزله – مسکن مورد نیاز زلزله و حوادث طبیعی – نیاز های انسانی و شرایط آسایش

پیشینه موضوع:

درکشور ما در سالهای اخیر با توجه به زلزله های رودبار، اردبیل و بم وهمچنین بحث مدیریت بحران، سعی شده است تا همراه با ارائه قوانینی در خصوص زلزله، ساختمان و اسکان آسیب دیدگان و ... در ساختار هایی چون مجموعه مباحث فنی سازمان نظام مهندسی کل کشور مطالبی گردآوری شود که البته بیشتر برای عموم ساختمان ها مورد بحث واقع شده ولی استخارجی برای خانه های پیش ساخته در این مباحث صورت نگرفته است. در بررسی اجمالی به عمل آمده به نظر میرسد، تا کنون سه گروه روی طراحی این خانه ها کار کرده اند. گروه اول، مدیرانِ بحران می باشند که اصلاً به مسائل معماری  و محیط مناسب برای ساکنین توجه ای نداشته اند و  تنها به بر پایی فضایی برای اسکان آنان سعی نموده اند. گروه دوم  طراحان صنعتی هستند که تصور آنها بیشتر معطوف به اتصالات،  تسریع در ساخت، حمل و نقل و نصب سریع مورد است. گروه سوم معماران داخلی هستند که تنها به روابط داخلی فضا توجه داشته و سعی در چیدمان مناسب فعالیت ها  در کنار یکدیگر در کمترین فضا را دارند . اما توجهی در منظر بیرونی در کار این طراحان نیز به ندرت دیده می شود.

منابع:

تدوین معیارهای اصلی پدافند غیر عامل در معماری اماکن عمومی و ارائه راهکار های مناسب – دکتر سید بهشید حسینی – موسسه آموزشی و تحقيقاتی صنايع دفاعی، طرح فراسازمانی پدافند غيرعامل – مشاور: معاونت پژوهشی دانشگاه هنر

ساختمان های کوچک در مناطق زلزله خیز – نوشته حجت الله عادلی – انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 22:53  توسط توحیدلو  | 

فاطمه سرکاری

بررسی تفاوت بین دو سیستم آموزشی رسمی و غیر رسمی در زبان انگلیسی

با توجه به نیاز روزافزون به دانش زبان انگلیسی،این نیاز احساس می شود که شرایط یادگیری زبان انگلیسی برای تمام افراد در تمام سنین و با هر وضعیت مالی و اقتصادی فراهم باشد.در صورتی که این نیاز از طرف سیستم آموزشی رسمی بر طرف نگشته است و افراد تنها از طریق رفتن به کلاس های خصوصی آموزش زبان،می توانند نیاز زبان خود را برطرف نمایند.با این تحقیق می توان به چرایی ناکارآمدی سیستم آموزش رسمی پی برد و در جهت بهبود آن تلاش کرد.

اهداف:پی بردن به دلیل تفاوت در سیستم آموزش رسمی و غیر رسمی در آموزش انگلیسی و کشف راهکار در جهت بهبود سیستم آموزش رسمی از اهداف لین تحقیق است.

ضرورت ها:عم کفایت سیستم آموزش رسمی در جهت برطرف کردن ضعف زبان و همچنین توجه به نیاز روزافزون زبان انگلیسی در تمامی سطوح از ضرورت های این بررسی است.

  پیشینه نظری و تجربی:

زبان آموزی فرایندی است بلند مدت که یک باره رخ نمی دهد و نیاز به برنامه مدون و منظم دارد . باید در کشور های غیر انگلیسی برای آن محیط ایجاد کرد . محیطی که دائما در آن بتوان انگلیسی شنید حرف زد و در کل تمرین کرد . باید انگیزه فراوان داشت یا ایجاد کرد . تمهیدات فراوان ( وقت و انرژی و انگیزه کافی ) می خواهد . نیاز به برنامه ریزی بلند مدت دارد که البته به اهداف  زبان آموزی نیز بستگی دارد . ایا می خواهیم برای آزمون تافل یا آیلتز آماده شویم یا برای کنکور سراسری و یا کارشناسی ارشد . می خواهیم زبان تخصصی رشته خود را بیاموزیم . همه این اهداف فرق دارد و روشهای نیل با آنها نیز طبیعتا تفاوت دارد . اگر می خواهیم مکالمه بیاموزیم با چه هدفی . امکانات و زمانی که قرار است برای یادگیری آن اختصاص دهیم چقدر است .

بشر در هيچ دوره‌اي اين چنين با حجم انبوهي از داده‌ها و اطلاعات مواجه نبوده است. سرگرداني انسان امروز، انتخابي مناسب از بين هزاران امكاني است كه عمر كوتاهش را بر نمي‌تابد و اين سرگرداني، در انتخاب روشي مناسب براي يادگيري يك زبان بين المللي با گستره توليد جهاني، صد چندان شده است. كتابها، فيلمهاي صوتي - تصويري، كلاسهاي آموزشي رسمي و غير رسمي، نرم افزارها و پهنه گسترده اينترنت در كارند تا امر فراگيري يك زبان خارجي تحقق يابد. چرا ما دانش آموزان و دانشجويان ايراني با گذراندن بيش از ده سال، از دوران دبيرستان تا دانشگاه، هنوز نتوانسته‌ايم در حد قابل قبولي زبان بياموزيم. بدون شك اشكال در بهره هوشي و توانائي‌هاي ما نيست بلكه مشكل در روشها و تكنولوژي‌هایي است كه ما با استفاده از آنها زمان بزرگي از زندگي خويش را از دست داده‌ايم.

ابتدا بايد بگويم نظام‌هاي آموزشي در تمام جهان به دو بخش آموزش و پرورش رسمي و آموزش و پرورش غيررسمي تقسيم مي‌شود. نظام‌ آموزش و پرورش رسمي سيستم آموزش و پرورش آن كشورهاست. بچه‌ها از يك سني موظف به حضور در مدرسه هستند و در يك سني هم از مدرسه خارج مي‌شوند. در اين مدت – بر اساس نظام آموزش و پرورش رسمي‌شان – از يك سلسله دروس تعريف‌شده برخوردار مي‌شوند؛ اين‌ها بايد در كلاس درس حاضر شوند، از عهده امتحاناتش بر بيايند و همين‌طور مرحله به مرحله پيش مي‌روند. يك نظام آموزش و پرورش غيررسمي داريم كه شامل محيط‌هاي ذيل است: خانواده؛ جامعه؛ خارج از مدرسه؛ و اوقات فراغت داخل مدرسه. بسياري از روانشناسان و جامعه‌شناسان معتقد هستند كه نظام آموزش و پرورش غيررسمي در شكل‌گيري شخصيت افراد، بسيار كارسازتر است. قطعاً هدف شما در مؤسسه فرهنگي تسنيم نور سازمان تبليغات اسلامي، آموزش غيررسمي است زيرا آموزش رسمي، آموزش مدرك‌دار است كه در نظام رسمي آموزش و پرورش تعريف مي‌شود. شما مي‌خواهيد در بخش آموزش‌هاي غيررسمي – كه به‌ نظر من تأثيرگذاري بيش‌تري نيز دارد – كار كنيد. لذا بايد نيازهاي روحي و رواني مخاطبين مختلف را مورد مطالعه قرار دهيد. قطعاً مخاطب شما، كودك، نوجوان، جوان، ميان‌سال و كهنسال خواهد بود. مخاطب برنامه‌هاي مؤسسه مختلف خواهد بود لذا براي اجراي برنامه‌هاي غيررسمي بايستي ويژگي‌هاي مخاطبين را به‌طور دقيق بشناسيد. خوشبختانه اين مسائل درج شده است. كتاب‌هايي روانشناسي خوبي در اين زمينه داريم؛ شهيد مطهري كتاب «انسان كامل»، دكتر شرفي كتاب «مراحل رشد و تحول انسان» و جناب دكتر منصور كتاب «روانشناسي ژنتيك» را نوشته‌اند. اين كتاب‌ها درباره مشخصه‌هاي انسان در هر سنيني و نيازهاي مشخص آن سنين تدوين شده‌اند. قطعاً برنامه‌هاي آموزشي غيررسمي (به‌ويژه در بخش فوق برنامه) بايد براساس نيازهاي سني و مخاطبين باشد. مشخصه‌هايي كه اين نوع آموزش بايد بر آن سوار باشد، يك سلسله نكات است كه عبارتند از: داوطلبانه بودن، داراي انعطاف بودن، تنوع بالا، تنوع در زمان و برنامه‌هاي تجميعي.

- داوطلبانه بودن

نظام آموزش و پرورش غيررسمي نظامي داوطلبانه است، يعني الزام و اجباري در آن نيست. اين موضوع در كارش بسيار نقش دارد لذا بايد داراي ويژگي‌هاي ذيل باشد: جذاب؛ داراي محتوا؛ طراحي شده براساس نيازها. بايد براساس نيازها باشد تا مخاطبين را به سمت خود بكشاند.

- داراي انعطاف بودن

وقتي وارد مدرسه مي‌شويد، بايد شش ساعت در آن بمانيد و درس بخوانيد. انعطافش در اين حد است كه دروس اول، دوم و سوم (مثلاً: رياضي و علوم) را جابجا مي‌كنند. در حالي كه در نظام آموزش و پرورش غيررسمي، زمان، نوع درس، نوع كلاس و... بايد انعطاف داشته باشد؛ برمبناي نوع سليقه افراد و نيازهاي واقعيشان باشد.

- تنوع بالا

تنوع در نظام آموزش و پرورش غيررسمي بايد بالا باشد. در نظام آموزش و پرورش رسمي از بين دروس، بالاخره يك تعداد دروس انتخاب مي‌شود؛ حد نصاب دارد. اما در نظام آموزش و پرورش غيررسمي حد نصاب مطرح نيست. اگر يك نفر هم تمايل داشت در فلان اردوگاه، فلان ورزش را انجام دهد، مطلوب آن است كه فضا براي آن يك نفر هم آماده باشد؛ يعني براساس علايق افراد، سطح كار داشته باشيم. از مدارس سوئيس در برن به‌اتفاق وزير محترم آموزش و پرورش بازديدي داشتيم. در آن جا براي تمام ورزش‌هاي تعريف شده در نظام آموزش رسمي زمينه وجود داشت چه برسد به نظام آموزش و پرورش غيررسمي. اگر حتي يك نفر در آموزش غيررسمي داوطلب وجود داشته باشد، بايد فضايي را فراهم كنيم كه در آن زمينه ورزشي بتواند فعاليت كند. لذا به‌نظر مي‌رسد انعطاف در برنامه‌ها و تنوع برنامه‌ها در نظام آموزش و پرورش غيررسمي بايد حرف اول را بزند.

- تنوع در زمان

تنوع در زمان نكته ديگري است كه قابل طرح است. در نظام آموزش و پرورش رسمي موظف هستيم كه چهار تا شش ساعت فعاليت تعريف ‌شده داشته باشيم اما در نظام آموزش و پرورش غيررسمي زمان بايد شناور باشد. ممكن است يك شبانه‌روز برنامه كوه‌پيمايي بگذاريم در عين حال پنج روز ديگر برنامه‌اي نداشته باشيم. يك برنامه بايد مستمر باشد مثلاً: هر روز انجام شود لذا زمان بايد شناور بوده و قابليت تغيير را داشته باشد. به تعبير ديگر در نظام آموزش و پرورش غيررسمي قالب نداريم و قالب را علاقه افراد تعيين مي‌كند. اما در نظام آموزش و پرورش رسمي قالب داريم و افراد را بايد در آن قالب بريزيم. البته بايد ببينيم كه قالب چه هست. لذا كاري را كه شما آغاز كرده‌ايد، كاري بسيار ارزشمند است. حتماً بايد براساس نيازها كار طراحي و برنامه‌ريزي شود. البته در مكتب ما «نياز» با «خواست» فرق مي‌كند. نياز فطرت انسان است و فطرت انسان به پاكي گرايش دارد اما خواست گاهي اوقات ممكن است واقعي نبوده و كاذب باشد. لذا اين نكته ظريف هم خيلي مهم است. ما بايد نيازهاي فطري بشر را كشف كرده، جهت دهيم و بر آن مبنا برنامه‌ريزي نماييم. در بعضي از كشورها براساس خواست افراد برنامه‌ريزي مي‌شود؛ البته خواست‌ها ممكن است با ملاك‌ها تطبيق نداشته باشد و نياز خيلي مورد توجه قرار نمي‌گيرد. مرز ظريف بين اين دو (خواست و نياز) بسيار ارزشمند است كه بايد توجه و عنايت ويژه‌اي به آن بشود.

- برنامه‌هاي تجميعي

نكته‌اي كه بسيار مهم است، برنامه‌هاي تجميعي است. گاهي اوقات مخاطب شما فرد خاصي نيست. تصميم داريد كه از خانواده‌ها دعوت كنيد. در اين موارد بايد نيازهاي عمومي افراد در ارائه برنامه‌ها مورد نظر قرار گيرد. مثلاً براي 22 بهمن جشني داريد و مي‌خواهيد به اين مناسبت، خانواده‌ها را دعوت كنيد. در آن 2 ساعت، محتواي برنامه بايد به‌صورت عمومي، نيازهاي افراد را در بر گيرد. بايد مافوق نيازهاي فرد - به‌تعبيري تجميع نيازهاي فرد - در نظر گرفته و برنامه‌ريزي شود.

منابع

برداشتی از تئوری آلدرفر

وبلاگ زبان آموزان

پرسش های پژوهش

۱.آیا رابطه ای بین نوع آموزشگاه و نحوه ی یادگیری زبان وجود دارد؟

۲.جرا تمایل افرادبه سیستم آموزشی غیر رسمی بیشتر است؟

۳. آيا اشكال در بهره هوشي ما دانش آموزان و دانشجويان ايراني است كه با گذراندن بيش از ده سال از دوران راهنمائي تا دانشگاه هنوز نتوانسته‌ايم در حد قابل قبولي زبان بياموزيم؟

۴.در شکل گیری شخصیت افراد نظام آموزشی رسمی کارسازتر است یا نظام آموزشی غیر رسمی؟

۵.آیا رابطه ای بین زمان یادگیری و میزان یادگیری در زبان انگلیسی وجود دارد؟

۶.آیا میتوان تمامی موسسات آموزش غیر رسمی را کارا دانست؟

۷.میزان تاثیر داشتن تمایل در یادگیری زبان انگلیسی چقدر است؟

۸.برنامه های تجمیعی در یادگیری زبان موثر ترند یا برنامه های انفرادی؟

۹.وسایل موثر در یاد گیری زبان کدامند؟

۱۰.تفاوت میزان انعطاف در برنامه ها در سازمان های رسمی و غیر رسمی چیست؟

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 18:24  توسط توحیدلو  | 

موضوع 1: بررسی تاثیر پدیده مدرک گرایی بر میزان مطالعه کتب غیر درسی توسط مردم تهران

بیان مساله :

یکی از علل پایین بودن میزان مطالعه کتب غیر درسی در بین مردم ، وجود معضل مدرک گرایی در جامعه و در پی آن بها ندادن به سواد و دانسته های افراد است. وجود پدیده مدرک گرایی و شدت یافتن آن در جامعه باعث می شود افراد برای بدست آوردن مدارک تحصیلی ارزش زیادی قائل شوند و در عوض دانش اندوزی و افزایش سواد و دانسته های فردی روز به روز ارزش خود را نزد مردم از دست بدهد.

هدف: هدف از این تحقیق این است که با فرهنگ سازی و برنامه ریزی میزان مطالعه کتب غیر درسی را افزایش داد.

ضرورت: افزایش سطح سواد افراد و اطلاعات عمومی انها. دانش گرایی بجای مدرک گرایی

سؤالات تحقیق :

۱. آیا پدیده مدرک گرایی تاثیری بر میزان مطالعه کتب غیر درسی توسط مردم تهران در سال 85 دارد؟

۲.مردم تهران چند ساعت در روز را به مطالعه کتب غیر درسی اختصاص می دهند؟

پیشینه نظری تجربی: یکی از علل پایین بودن میزان مطالعه کتب غیر درسی در بین مردم ، وجود معضل مدرک گرایی در جامعه و در پی آن بها ندادن به سواد و دانسته های افراد است. وجود پدیده مدرک گرایی و شدت یافتن آن در جامعه باعث می شود افراد برای بدست آوردن مدارک تحصیلی ارزش زیادی قائل شوند و در عوض دانش اندوزی و افزایش سواد و دانسته های فردی روز به روز ارزش خود را نزد مردم از دست بدهد. با تشدید پدیده مدرک گرایی، دانش آموزان و دانشجویان تنها به مطالعه کتب درسی اکتفا نموده و تنها نگرانی آنها قبولی در امتحانات و هدف اصلی آنها گرفتن مدرک خواهد بود و در نتیجه هیچ رغبتی به مطالعه کتب غیر درسی بجز در موارد بسیار کم نخواهند داشت. از دیگر پیامدهای مدرک گرایی، تلاش داوطلبان صرفاً برای قبولی در دانشگاه بدون توجه به رشته تحصیلی، بی علاقگی آنان به رشته تحصیلی پس از قبولی در دانشگاه و بالاخره درس نخواندن، غیبت از کلاس درس، تقلب در امتحانات و تلاش آنان برای تعطیلی کلاس درس است. البته نباید فراموش کرد که عوامل دیگری نیز در پایین بودن میزان مطالعه کتب غیر درسی مؤثر است که از جمله آنها عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.

موضوع ۲:علل و عوامل داخلی و خارجی تورم در اقتصاد ایران

بیان مساله :

تحلیل تورم و پیش بینی روند تحولات آن در آینده، از مهمترین دل مشغولی ها در جوامع مختلف و در میان دولتها و ملتها بوده و هست. تورم در نتیجه علل و عوامل بسیار متنوع و متعدد دولتی و غیردولتی و ساختاری و غیر ساختاری بروز میکند. سیاستهای مالی و پولی، تجاری و بازرگانی خارجی، ارزی و حتی سیاستهای خارجی دولتها و ساختارهای اقتصادی- اجتماعی جوامع از مهمترین این عوامل هستند. بنابراین تحلیل و پیش بینی تورم، نیازمند دیدبانی فنی این عوامل است که کاری سخت و تخصصی است.

هدف: هدف از این تحقیق این است که این عوامل را شناخته و در صدد رفع ان و مشکلات حاصله برآییم.

ضرورت: کاهش تورم وقیمتها و افرایش رضایت مردم

سؤالات تحقیق :

چه عواملی در داخل و خارج باعث افرایش تورم میشوند؟ چه اقداماتی باید در جهت کاهش ان انجام گیرد؟

پیشینه نظری تجربی:

امروزه وجود تورم به یكی از بلایای اجتناب ناپذیر بشری تبدیل شده و لذا برای حل این معضل میبایستی بدوا به جهانی بودن این پدیده و سرعت انتقال آن از مراكز صنعتی جهان به سایر كشورها توجه نموده و سپس به میزان وابستگی اقتصادی هر كشور و میزان تولید ناخالص ملی و عواملی كه انتقال تورم و رشد آن را فراهم میآورد دقت نمود. ریشه های تورم در ایران بیش از هر چیز به ضعف ساختار اقتصادی كشور برمیگردد. از نظرگاه تاریخی ریشه این ضعف ساختاری را باید در سقوط ارزش ریال كه متعاقب سقوط روابط صحیح اقتصادی و در نهایت وابسته شدن به بیگانگان اتفاق افتاده، دانست. پیشینه اینچنین ساز و كاری را به نظر ما میتوان از زمان حمله مغول و استیلای وحشیانه آنان و سپس حمله تیمور به كشور عزیزمان جست وجو كرد. این بلیه در مورد چند قرن نابسامانی كشور عزیز  اهمیت ویژه دارد.

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم آبان ۱۳۹۰ساعت 19:57  توسط توحیدلو  | 

۱. علل و عوامل داخلی و خارجی تورم در اقتصاد ایران

تحلیل تورم و پیش بینی روند تحولات آن در آینده، از مهمترین دل مشغولی ها در جوامع مختلف و در میان دولتها و ملتها بوده و هست. تورم در نتیجه علل و عوامل بسیار متنوع و متعدد دولتی و غیردولتی و ساختاری و غیر ساختاری بروز میکند. سیاستهای مالی و پولی، تجاری و بازرگانی خارجی، ارزی و حتی سیاستهای خارجی دولتها و ساختارهای اقتصادی- اجتماعی جوامع از مهمترین این عوامل هستند. بنابراین تحلیل و پیش بینی تورم، نیازمند دیدبانی فنی این عوامل است که کاری سخت و تخصصی است.

۲.ارائه راهکارهای شکوفایی استعداد دانش آموزان

خلاقیت عبارت است از تحولات جهشی در فکر و اندیشه انسان به طوری که حائز یک توانایی در ترکیب عوامل قبلی به طرق جدید باشد .خلاقیت مستقیما در کار خلق و ایجاد شرکت دارد . در کودک کم سال ابتدا به اشکال متعدد و فراوان دیده می شود و لی بعد به تدریج تفکیک می گردد و اختصاص می شود ، تا اینکه بالاخره به تولید اثری معین منتهی می شود . پیش از اینکه معلم بتواند کار خلاقی در کلاس و کلاس داری انجام دهد باید دانش معلمی ، فلسفه آموزش و پرورش ، اقتصاد آموزش و پرورش و سایر موضوعات مرتبط با حوزه مدرسه و کلاس را به خوبی درک کرده و از سطح انگیزشی بالایی برخوردار باشند . همچنین مهارتهای خلاقیت را بشناسد و به کار ببرد .
معلم می‌تواند با به کارگیری شیوه‌های مناسب زمینه رشد خلاقیت را در دانش‌آموزان فراهم نماید

۳. تاثیر ورزش صبحگاهی و انگیزه تحصیلی

فناوري و مدرنيزه شدن زندگي، و هم چنين گسترش زندگي شهري و فرهنگ آپارتماني، اگر چه از بسياري از جهات رفاه و آسايش را براي بشر امروزي به ارمغان آورده است، اما از طرف ديگر با کاهش تحرک و فعاليت بدني همراه بوده و سلامت جسماني و آمادگي قلبي - عروقي انسان را تحت تأثير قرار داده است. تربيت بدني در مدارس، با فعاليت هاي جسماني و حرکتي سازمان دهي شده، مي تواند به عنوان عامل بسيار مهمي در حفظ سلامتي و روند تکامل و رشد استعدادهاي جسماني ايفاي نقش کند. تربيت بدني، هم گام با گسترش فعاليت هاي حرکتي، پرورش جنبه هاي شخصيتي را، با اتکا به فعاليت هاي گروهي موجب مي شود

۴.رابطه وضعيت تحصيلي با سلامت عمومي و عزت نفس در دانشجويان

دوران دانشجويي، دوره اي مهيج و پر چالش براي دانشجويان است . در طول اين دوره، كليه دانشجويان،

بويژه دانشجويان گروه علوم پزشكي، به دليل رويارويي با عوامل استرس زاي بيشتر و لزوم سازگ اري مناسب،بايد از سلامت رواني و خوداتكايي بيشتري برخوردار باشند تا بتوانند به توفيق افزون تري در تحصيل و درنهايت، در حرفه خود دست يابند .

۵.بررسی تاثیر پدیده مدرک گرایی بر میزان مطالعه کتب غیر درسی توسط مردم تهران

یکی از علل پایین بودن میزان مطالعه کتب غیر درسی در بین مردم ، وجود معضل مدرک گرایی در جامعه و در پی آن بها ندادن به سواد و دانسته های افراد است. وجود پدیده مدرک گرایی و شدت یافتن آن در جامعه باعث می شود افراد برای بدست آوردن مدارک تحصیلی ارزش زیادی قائل شوند و در عوض دانش اندوزی و افزایش سواد و دانسته های فردی روز به روز ارزش خود را نزد مردم از دست بدهد.

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم آبان ۱۳۹۰ساعت 18:23  توسط توحیدلو  | 

بهناز رضوان فر

۱_علل ضعف در سازماندهی  و خدمات رسانی سیستم حمل نقل عمومی در شهرهای بزرگ مانند تهران

با توجه به جمعیت زیاد در شهر های بزرگ ووجودهمه نوع وسایل حمل ونقل عمومی شهری هنوز مردم در استفاده از این خدمات دچار مشکل و از نابسامانی در خدمت رسانی برای رفت وامد شهری و حتی بین شهری خود ناراضی هستند

هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر در بهبود وضعیت فعلی حمل و نقل از طریق شناخت عوامل مدیریتی و محیطی نا مساعد که موجب پیدایش این اختلالات شده اند میباشد

ضرورت انجام این تحقیق مشکلات موجود در سطح شهر در ارتباط با حمل نقل افراد میباشد که نحوه ی خدمت رسانی عموما با نارضایتی مردم مواجه است از جمله کرایه های متغییر وبالا و یا کمبود اتوبوس در ساعات اولیه ی صبح وپایان ساعات کاری وهمچنین شلوغی بیش از حد مترو در برخی ساعات

سوالاتی که در اینجا مطرح میشود این است که ایا مسئولین اصلا شاهد این کمبود ها هستند یا نه؟واگر هستند چرا اقدامات لازم را صورت نمیدهند؟ایا نهاد های مسئول باهم در حل این مشکلات دچار اختلاف هستند که هیچ اقدام موثری صورت نمیگیرد؟چرا از سیتم حمل ونقل کشورهایی که در این زمینه پیشگام هستند الگوبرداری نمی شود؟

 

2_علل روز افزون واردات  تولیدات خارجی و عدم حمایت بالفعل از تولیدات و محصولات داخلی

امروزه ورود محصولات خوراکی و غیر خوراکی بخصوص از کشور چین به یک امر عادی مبدل شده در صورتی که تولیدکنندگان داخلی در صورت حمایت و اعتبار دهی قادر به تولید همین محصولات به بهترین شکل و با کیفیت بالاو در حجم زیاد میباشند که همین موضوع  میتواند موجب افزایش صادرات کشور و ایجاد جایگاه بهتر در صادرات کالا و محصولات با کیفیت در سطح  منطقه وحتی جهان شود

هدف از انجام این تحقیق بررسی ضعفهای مدیریتی در سیستم صادرات و واردات کشور همچنین علل کم توجهی به تولیدکنندگان داخلی و تمایل دولت به واردات کالا و اینکه با توجه  به جایگاه  ایران در جهان از لحاظ صادرات نفتی مسولان  چه تلاشی برای رسیدن ایران به جایگاهی در منطقه برای صادرت غیر نفتی خود میکند

ضرورت انجام این پژوهش  کم توجهی به کشاورزان وباغداران وتولیدکنندگان  داخلی در زمینه ی دادن امکانات و تکنولوژی وسرمایه ودر عوض ان ورود محصولات بی کیفیت و حتی محصولاتی که در خود کشور هم با همین امکانت کم به بهترین کیفیت تولید میشوند مانند گلاب است در کشور ما صادرات به صورتی هست که کالای با کیفیت را برای صادربه سایر کشورها در نظر میگیریم ودر عوض کالا و محصول نا مرغوب را برای مصرف  مردم خود  میگذاریم

سوالاتی در اینجا مطرح است از جمله اینکه چقدر مسولان به صادرات غیر نفتی کشور اهمیت میدهند؟ایا یکی از علل ضعف در تولید محصولات در داخل  عدم هماهنگی بین تولید کننده و دولت است؟چرا باید تولیدات با کیفیت انقدر در حجم کم  بهره برداری شوند که تماما به سایر کشورها ی دیگر صادر شده  ودر عوض مردم که صاحب این محصولات هستند خود از محصولاتی با کیفیت پایین بهره مند شوند؟چرا تولید کنندگان در قبال واردات محصولات خارجی مشابه محصولات خود هیچ اعتراض گسترده و هماهنگی صورت نمیدهند؟ایا انها از این موضوع ضرری در تولید خود نمیکنند؟

پیشینه ی نظری:

در زمینه مطالعات تجارت خارجی و رشد اقتصادی، به دلیل نقش گسترده تر صادرات بر رشد اقتصادی، این متغیر کانون توجه بسیاری از محققین را تشکیل می دهد. در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده است که می توان به مطالعات بالاسا[1] (1977م) میکائیلی[2] (1977م)، گیسینگ[3] (1979م)، فدر[4] (1982م)، رام[5] (1985م)، فوسو[6] (1988م)، شیهی[7] (1990م)، یغمائیان[8] (1994م) و چاو[9]، جانگ ـ مارشال[10]، بهمنی اسکویی و الس[11](1993م) اشاره کرد. در همه این بررسی ها مدل رشدی را به کار برده اند که در آن، صادرات به عنوان عامل مؤثردر رشد اقتصادی در کنار عوامل سرمایه و نیروی کار وارد مدل می شودمطالعات در مورد تجارت خارجی و رشد اقتصادی نشان می دهد که صادرات و واردات می توانند نقش قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته باشند. می توان گفت در تحول اقتصادی کشورها به سوی رشد، بین الگوی تولید و واردات و صادرات پیوندی ناگسستنی وجود دارد و می توان آنها را به عنوان عاملی مهم و تأثیرگذار در کشورهای در حال توسعه، وارد مدل رشد کرد.

پیشینه ی تجربی:

عدم شفافیت سیاست های جامعه در زمینه مالکیت خصوصی، دیدگاه خاص نسبت به سرمایه داری، بی نظمی ها در جریان ملی شدن صنایع، وجود شرایط نااطمینانی و ریسک های سیاسی و غیر اقتصادی، مواردی هستند که می توان به عنوان مهمترین دلایل تنزّل صادرات غیرنفتی در طول دورة انقلاب و سال های پس از آن  نام برد.

 از نگاه اقتصاد کلان، افزایش توان اقتصادی و دستیابی به مرحله توسعه یافتگی، اهداف مهمی به شمار می ایند. به عنوان مثال، گسترش صادرات مشتقات نفتی و کاهش وابستگی به صادرات نفت خام، دستیابی به بازارهای مختلف به نحوی که بتوان بیشترین مقدار کالا را با قیمت های تعادلی عرضه داشت و از وضعیت مازاد و یا تراز تجاری برخوردار بود، مورد نظر بسیاری از اقتصاددانان کشور در طول سالیان گذشته بوده است ولی عدم طراحی و اجرای استراتژی های دقیق، منظم و علمی در مورد تجارت خارجی، در کنار اجرای ناقص و پرنوسان سیاست های اقتصادی، عرضه بازرگانی خارجی ایران را به میدانی پرآشوب، کم بازده و با قابلیت اتکای ضعیف تبدیل کرده و حتی کشور با وجود برخورداری از موقعیت سوق الجیشی خاص و تنوع منابع و اقلیم ها به دلیل مدیریت ضعیف در عدم استفاده بهینه از منابع هرگز از توان و قدرت خود استفاده کافی نبرده و از تحولات جهانی فاصله گرفته است؛ تا جایی که امروز در زمره کشورهای در حال توسعه قلمداد می شود. اصلاح این وضعیت، نیازمند طراحی و به کارگیری مجموعه ای هدفمند و منظم از سیاستها، خط مشی ها و جهت گیری های اقتصادی ـ سیاسی و فرهنگی است که در آن، ارتباط با دنیای خارج از جایگاه و موقعیت ویژه ای برخوردار باشد. ایران کشوری است که دارای مزیت های فراوانی در تولید کالاها می باشد. در زمینه منابع طبیعی، نفت و گاز و معادن کانی و غیرکانی از کشورهای غنی محسوب می شود. در زمینه نیروی انسانی ـ طبق آمار موجود از جمعیت جوانی برخوردار است؛ که اگر با مدیریت صحیح همراه گردد، می تواند به عنوان یکی از مزیت های کشور در زمینه تولید و صادرات تلقی گردد. همچنین به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص ایران و واقع شدن در مسیر شرق به غرب، و ارتباط با دریا از شمال و جنوب، یکی از بهترین موقعیت های استراتژیک را به خصوص برای صادرات پدید آورده است. صادرات و واردات، تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی از خود به جای می گذارند؛ ولی اهمیت ضریب صادرات، بیشتر از واردات می باشد، و این به دلیل آن است که صادرات تأمین کننده اصلی ارز برای واردات است. دوم آنکه واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. در حالی که کالاهای مصرفی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد، که البته چندان قابل اعتنا نیست و می توان گفت رشد کالاهای مصرفی تأثیری بر رشد اقتصادی ندارد. بنابراین به سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی کشور توصیه می شود محدودیت های تجاری ملایم تری نسبت به واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای اعمال نمایند؛ همچنانکه نباید از توسعه صادرات غیر نفتی غافل شوند.

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم آبان ۱۳۹۰ساعت 0:27  توسط توحیدلو  | 

1.نقش بسته بندی در فروش محصولات داخلي کشور و مقايسه ي آن با بسته بندي محصولات خارجي

بسته بندی عاملی است که اولين  نقش را  در خريداربه وجود می آورد و به عنوان چهره ي كالا معرفي مي شود.نوع بسته بندي تا آنجا که توان دارد بايد دراولین برخورد، خریدار را جذب کند  تا منجر به فروش محصول شود. به همین منظور باید به عواملی که مربوط به ارتباطات است بها داد .

2.عوامل موفقيت همكاري سازمان ها با يكديگر

سازمان ها براي انجام كارا و موثر ماموريت هاي خود چاره اي جز همكاري ندارند. همكاري در تمام قالبهاي سازماني از قبيل دولتي ، خدماتي، خصوصي، غير انتفاعي و ...اهميت زيادي دارد. 

3.راهكارهاي جذب سرمايه گذاري خارجي در پروژه هاي داخلي كشور

كمبود سرمايه از موانع اصلي سرمايه گذاري و توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه است. سرمايه براي توسعه اقتصادي لازم است ولي شرط كافي نيست. دارنده سرمايه براي سرمايه گذاري به دو اطمينان نياز دارد طمينان از سود آوري قابل قبول پروژه اي كه بوسيله سرمايه او تامين مالي مي شود . دوم، اطمينان از عدم تعرض سياسي ، نظامي ، حقوقي ، فرهنگي و ... تعبير كرد.

4.تاثيرات طلاق بر روي فرزندان

 مسئله طلاق را میتوان بحرانی پنداشت که آمارش‌ در تمام‌ جهان‌ رو به‌ افزايش‌ است‌. درگيري هاي خانوادگي و مشاجره هاي پدر و مادر در حضور فرزندان، تأثيرات روحي شديدي بر كودكان و نوجوانان مي گذارد. آثار طولاني مدت طلاق در فرزندان نسبت به خود پدر و مادر بيشتر است و در آينده مشكلات ناسازگاري در تشكيل خانواده را به وجود مي آورد.

5.بررسي علل افزايش تقاضاي تحصيل جوانان در كشور مالزي

ميل زياد براي سفر به مالزي و رشد فزاينده مسافرت ايراني ها به اين کشور، تنها به اوقات فراغت و گردش و تفريح اختصاص پيدا نمي کند. کشور مالزي ضمن برنامه ريزي در حوزه گردشگري و توسعه اين صنعت به واسطه وجود دانشگاه هاي متعدد و رشته هاي دانشگاهي متعدد مقصد بسياري از دانشجوهاي خارجي هم هست.

+ نوشته شده در  شنبه هفتم آبان ۱۳۹۰ساعت 14:56  توسط توحیدلو  | 

۱-موضوع : جوانان و خرید کالاهی مارک دار

بیان مساله :

اين روزها علاقه جوان ها به مارک هاي معروف روز به روز بيشتر مي شود و ديگر کمتر کسي حاضر است از لباس ها وکفش وکيف بدون مارک خارجي استفاده کند. اين رفتارها نشانه يک مساله عميق تر است؛ يعني همان فاصله هاي که بين فرهنگ وتمدن غربي وفرهنگ ما وجود دارد وباعث مي شود در همه زمينه ها بخواهيم خودمان را به غربي ها متصل کنيم.

هدف :حفظ فرهنگ و ارزش های جامعه .

ضرورت : جلوگیری از گرایش به فرهنگ غرب .

|پیشینه تجربی : در جا معه هدف مصرف گرايي هم بيش از همه جوان ها هستند واين جوان ها هستند که بيش از بقيه به دنبال مظاهر مصرف گرايي مي روند. اگر نگاهي به تبليغات مارک هاي اصل بيندازيد، خواهيد ديد که بيش از همه، از جوان ها استفاده مي کنند . به هر حال علاقه به راهيابي به سطوح بالاتر اجتماعي و اقتصادي و حداقل تظاهر به اين امر شايد مهم ترين دليل جامعه شناختي مارک باز بودن خيلي از جوان هاست . حتماً شنيده ايد که قديمي ها مي گويند نخورديم نان گندم ... اين امر هم به نوعي مصداق مارک بازي به هر قيمتي بين جوان هاست


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفتم آبان ۱۳۹۰ساعت 13:34  توسط توحیدلو  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر